....Welcome..To...KruTin..Blog..... "House" made of bricks and stones but "Home" made of loves. Sontonglom
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
12 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นาง ประทิน ชิงชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ (ครู)

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 (สพป.กจ.2)

วันเดือนปีเกิด : 29 สิงหาคม 2501

อายุ : 55 ปี

การศึกษาสูงสุด : ระดับ : ปริญญาตรี

สาขาวิชา :การบริหารการศึกษา

สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)

วันสั่งบรรจุ : 6 พฤษภาคม 2520

วันเริ่มปฏิบัติราชการ : 6 พฤษภาคม 2520

วันครบเกษียณอายุ : เกษียณก่อนกำหนด 1 ต.ค. 2551

รวมอายุราชการ : 31 ปี

ปัจจุบัน : ครูพิเศษ

หน่วยงาน : โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

สังกัด : สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 3 อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน : เป็นผู้บริหารและครูพิเศษ สอนวิชาภาษาพม่า ที่ PAT Language School Thamaka

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2520-22 - ร.ร.บ้านผาแป อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี - นร.พม่า


ผลงานที่ปรากฏ

ระดับประเทศ

เป็นคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2543 ของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ( สปช.)

เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)

เป็นผู้ได้เรียนรู้และผ่านการประเมินตามหลักสูตรการอบรมทางไกลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)

เป็นคณะทำงาน การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SAT) ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ


ระดับประเทศ

เป็นคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2543 จาก สปช.
เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จาก สปช.
เป็นผู้ได้เรียนรู้และผ่านการประเมินตามหลักสูตรการอบรมทางไกลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จาก สปช.

ระดับจังหวัด
ได้รับคัดเลือกเป็นครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ของ สปจ. กาญจนบุรี
ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูสอนดีในวิชาภาษาอังกฤษ จาก สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2541 จาก คุรุสภา จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น จากสมาคมครู อ.ท่ามะกา
เป็นครูต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จาก สพท. กจ. 2


ระดับอำเภอ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น จาก สปอ. ท่ามะกา
ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ จาก สปอ.ท่ามะกา
ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) จาก สปอ.ท่ามะกา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศภาษาต่างประเทศดีเด่น จาก สปอ.ท่ามะกา
เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ จาก คุรุสภา อำเภอท่ามะกา
เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศดีเด่น ประจำปี 2544 จาก คุรุสภา อำเภอท่ามะกา

ระดับกลุ่มโรงเรียน
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียนท่ามะกา


ผลงานวิทยากร

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ"

เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก สปอ.ท่ามะกา เรื่อง"การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา"

เป็นวิทยากรให้การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป. 2 สปอ.ท่ามะกา

เป็นวิทยากรแกนนำห้องสมุดให้การอบรมแก่ บรรณารักษ์ห้องสมุด จ.กาญจนบุรี เรื่อง "การซ่อมแซมหนังสือ"

เป็นคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สปอ.ท่ามะกา

เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ สปอ.ท่ามะกา

เป็นวิทยากร "ค่ายเยาวชนรักการอ่าน" รร.บ้านท่ามะกา

เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

เป็นวิทยากรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับประชาชนกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2548

เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการหลักสูตร" ระบบบริหารการเรียนการสอน" สพท. กจ. 2

เป็นครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-3) สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารและครูพิเศษ สอนวิชาภาษาพม่า ที่ PAT Language School Thamaka


 

Create Date : 12 กรกฎาคม 2551
9 comments
Last Update : 14 กุมภาพันธ์ 2556 20:16:13 น.
Counter : 1866 Pageviews.

 

เก่งจังเลยค่ะ

 

โดย: kan IP: 125.27.36.162 9 มีนาคม 2552 19:49:11 น.  

 

คุณครูรับสอนพิเศษไหมคะ สนใจค่ะ

 

โดย: แม่ลูกป.3 IP: 203.172.216.141 16 กุมภาพันธ์ 2553 15:20:39 น.  

 

ตอบ.....คุณแม่ลูกป.3

ปิดเทอมว่าจะรับสอนนะคะ

 

โดย: sontonglom (tin_tamaka ) 3 มีนาคม 2553 22:45:36 น.  

 

รักอาจารย์ประทินจังเลยค่ะ

คิดถึงเสมอที่สุดเลย

นู๋ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะค่ะ

บายค่ะ

สาหวัดดีค่ะ

 

โดย: นฤมล IP: 192.168.3.18, 113.53.238.110 4 มีนาคม 2553 18:12:58 น.  

 

รักอาจารย์ประทินจังเลยค่ะ

คิดถึงเสมอที่สุดเลย

นู๋ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะค่ะ

บายค่ะ

สาหวัดดีค่ะ

 

โดย: นฤมล IP: 192.168.3.18, 113.53.238.110 4 มีนาคม 2553 18:13:09 น.  

 

คุณประทินเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยน่ะค่ะเนี้ย ดิฉันเอาแต่คิดถึงแต่เรื่องความสวยความงามกับเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ได้แหละ ต้องขยันให้เป็นเหมือนซักเสี้ยวนึงของคุณประทินให้ได้เลย แหะ ๆ

 

โดย: คุณแม่น้องเจ้าขา 14 พฤษภาคม 2554 16:09:05 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: sontonglom (tin_tamaka ) 14 กุมภาพันธ์ 2556 15:56:55 น.  

 

It is in reality a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
Oakley Sunglasses Sale //www.cornellpump.com/markets.html

 

โดย: Oakley Sunglasses Sale IP: 94.23.252.21 2 สิงหาคม 2557 15:46:54 น.  

 

ขอเบอร์มือถือ น้าประทินด้วยครับ

 

โดย: แนน IP: 1.4.220.246 13 กุมภาพันธ์ 2558 14:04:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
tin_tamaka
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
ลงประกาศฟรี
Google
free counters
Free counters
Friends' blogs
[Add tin_tamaka's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.