ลำนำสามก๊ก 三国演义

ลำนำสามก๊ก 三国演义
อารัมภบท


แยงซี 揚子江
โคลงสี่สุภาพ


แยงซีไหลเลาะล้ำ             บูรพา-
ทิศ,ชุ่มชอุ่มอณา-              จักรกว้าง
วีรชนกล่นระดา             ระดาษ
รุก-ราบฤาเรือง-ร้าง           ร่างร้อยตวัดเขียน.


ภูผาเซียนหยั่งยั้ง             ยืนยง
อาทิตย์ส่องดรงค์               จรัสกล้า
ลมพัดโบกหญ้าพง          ริมฝั่ง-
น้ำ,คลื่นสาดมิล้า             ดุจย้ำชลารอย.

ร้อยก้าวเกาะแก่งก้อน             กลางนที
คนตัดฟืนหัวสี-             หงอกย้อม
เงาชราฝ่าวิถี             ล่องจับ ปลาแล-
หลากชีพหลากชนพร้อม          เรื่อยล้อมจ่อมหา.

สารทะระบัดริ้ว               ร่ายมนต์
วสันต์ผลิขจีดล                 กล่นชื้น
สุราขุ่นป้านวน               เวียนจอก
เก่า-ใหม่ดำรงครื้น             รอบรื้นรื่นแสวง.

แยงซีลี้ล่องริ้ว             ลิ่วไพร
บ้างเชี่ยวบ้างเอื่อยไหล          กวัดอ้อม-
เลาะผาระดา,ไศล           ดั้นเมฆ
แลราบกำซาบล้อม           ลุ่มแล้แลสนอง.

ระรินล่องหมื่นลี้            เลื้อยวาด-
รอย,ดุจมังกรพาด            ผงาดฟ้า
พันปีที่ซัดสาด            ระลอก คลื่นฤา-
มนต์แห่งอดีตกล้า           ห่อนล้าลาฝืน.

คลื่นกระฉอกเฉกครั้ง          พันปี
ราวเรื่องกระเดื่องนที            ขับคล้อง
สามก๊กเคลื่อนวลี            สนานสดับ
เบิกฉากวิพากษ์พ้อง         พร่างพร้อมชลธาร.
ภาพยุทธการผาแดง ( ศึกเซ็กเพ็ก ) 赤壁之戰


แยงซี 揚子江
กลอนหก


สายน้ำรินเลื้อยเรื่อยไหล
หลากไล้พฤกษ์ไพรภูผา
เพลงขับเล่าขานคนกล้า
จอกเหล้าสุราสำราญ

หมื่นลี้มังกรไหลเลี้ยว
บ้างเอื่อยบ้างเชี่ยวสืบสาน
ลัดเลาะเกาะแก่งตำนาน
สะท้อนสะท้านนภา

แยงซีร้อยเรียงราวเรื่อง
ซึมซับหนุนเนื่องฝนฟ้า
พันปีปรี่ไหลเรื่อยมา
ชีวิตจากลาวารเวียน

เกิดดับรุ่งเรืองสลาย
วัฏจักรเรียงร่ายขีดเขียน
บัณฑิตลิขิตร่ำเรียน
แผ่นดินรอยเกวียนย้ำรอย

รวมหนึ่งกลับแปรแตกแยก
แยกแตกแล้วรวมร่วมร้อย
ตำนานแผ่นดินทยอย
สามก๊กขับถ้อยลำนำ

วุยก๊กจ๊กก๊กง่อก๊ก
สานแผ่ครอบปกครองน้ำ
หลากไหลอธรรมและธรรม
สูงสุดสู่ต่ำทลาย

ลำน้ำไหลริ้วพลิ้วคลื่น
นาวาล่องครื้นอวดฉาย
เพลงแผ่วแว่วยินย่างกราย
เสียงม้าศึกพ่ายกลองตี

ลมหวนรำเพยพาพัด
เมฆาระบัดขับสี
เพลงคลื่นเพลงแห่งแยงซี
ยังเร้าฤดีจินตนา.*


 คำสาบาน ณ.สวนท้อ
กาพย์ฉบัง ๑๖


สามบุรุษร่ำเมรัย                   สนทนาปราศรัย
ดุจสหายรู้ใจถูกคอ
เพลงอบอวลณ.สวนท้อ           ป้านเหล้ารินรอ
รื่นรมย์สมอุดมการณ์
สามใจสามจอกประสาน            ร่วมน้ำสาบาน
สืบสานขานคุณธรรม คำสาบาน ณ.สวนท้อ
กลอนเจ็ด


เสียงจอแจค้า หน้าตลาด
ทหารเวรประกาศ คนมุงทั่ว
โจรกบฏเหิม เกริมระรัว
เชิญผู้มิกลัว อาสาการ

ชายหนึ่งซ่อนกาย ขายเสื่อกก
เสี่ยวเอ้อเวียนวก ยกอาหาร
ชายสูงหน้าแดง แฝงคอนคาน
หาบถั่วตั้งร้าน สานตาแล

ชะตาลิขิต ให้ตีต่อย
คนขายหมูถอย มิยอมแพ้
คนขายถั่วต่อ ตามตอแย
ฝุ่นตลบรุมแล เซ็งแซ่ไป

ต่อยตีให้รู้ สันดานลึก
เปิดใจเบื้องลึก ยามเมาได้
สามชายหัวเราะ เดินเลาะไป-
ร่ำรื้นเมรัย ในน้ำมิตร

สุราพันจอก มิแหนงหน่าย
รู้ใจเคียงกาย สหายสนิท
สุมหัวคุ้นปาน ผสานคิด
หัวใจสถิต จิตสาบาน

เล่า,กวน,เตียว แซ่ ณ.สวนท้อ
อุดมการณ์ต่อ มาทอสาน
เพื่อชนดลธรรม ค้ำตระการ
ชีพผสานผ่านน้อม คารวะ

เพลงแว่วสวนท้อ ล้อลมร่าย
ปลุกเลือดแห่งชาย ได้พบปะ
วันคืบกาลใกล้ ชัยชนะ
วิวาทะพรม คารมเพรียง

ฟ้าฉาบอาบสาน ลานอักษร
ตะวันรอนรอน ย้อนสั่งเสียง
สายน้ำเอื่อยไหล ไล้ระเบียง
ดอกท้อบานเยี่ยง วีรชน.

อาณาจักรสามก๊ก : Wikipedia

ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่น ถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่ง ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่านออกไปจากภาคเหนือของประเทศได้
ด้านทิศเหนือครอบครอง แมนจูเรีย และ เกาหลี บางส่วน ทิศใต้ครองมณฑล กวางตุ้ง และ กว่างซี รวมถึงตอนเหนือของ เวียดนาม ครั้นถึงปลายสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือตงฮั่น
จักรพรรดิทรงอ่อนแอ ขันที มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากันกระด้างกระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน
ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้เกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองขึ้นกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจรัฐบาลกลาง
ในที่สุดแผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่ โจโฉ พ่ายแพ้แก่ เล่าปี่ และ ซุนกวน ใน การศึกที่ผาแดง เมื่อปี พ.ศ. 751

วุยก๊ก : วุยหรือเฉาเว่ย (จีน: 曹魏) จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปี พ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265)
วุยก๊กครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดย โจโฉ ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์วุยโดย พระเจ้าโจผี
และได้สถาปนาโจโฉเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุยอีกพระองค์หนึ่ง
  วุยก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ ได้แก่[11]

1. พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769
2. พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782
3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797
4. พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803
5. พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808
วุยก๊กถูกยึดอำนาจโดยครอบครัวขุนนางตระกูลสุมา ต่อมาก็ถูกโค่นล้มราชวงศ์วุยโดย สุมาเอี๋ยน
ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนา ราชวงศ์จิ้น ขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

จ๊กก๊ก : จ๊กหรือสู่ฮั่น (จีน: 蜀汉) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าเล่าปี่ เชื้อพระวงศ์แห่ง ราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)
จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณ มณฑลเสฉวน จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่[12]

1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766
2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806
จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก เนื่องจากการปกครองแผ่นดินที่ล้มเหลว และไร้ความสามารถ ของพระเจ้าเล่าเสี้ยน

ง่อก๊ก : ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก (จีน: 東吳) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าซุนกวน ในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280)
ง่อก๊กครอบครองพื้นที่
ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เมืองหนานจิงในปัจจุบัน
ง่อก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่[13]

1. พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795
2. พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801
3. พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807
4. พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823
ง่อก๊ก เป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลาย โดยกองทัพของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น


Romance of the Three Kingdoms  (TV series) 1994
Romance of the Three Kingdoms is a Chinese television series adapted from the classical novel of the same title by Luo Guanzhong. The series was produced by China Central Television (CCTV)
and was first aired on the network in 1994. It spanned a total of 84 episodes, each approximately 45 minutes long. One of the most expensive television series produced at the time,
the project was completed over four years and involved over 400,000 cast and crew members, including divisions of the People's Liberation Army from the Beijing, Nanjing and Chengdu military regions.
Some of the dialogues spoken by characters were adapted directly from the novel. Extensive battle scenes, such as the battles of Guandu, Red Cliffs and Xiaoting, were also live-acted.
Thanks
:ラ・イル ; zhaochangjun08 ; UltraValor ;cctv13music ;滾滾長江東逝水 ; 這一拜 ; 歷史的天空(三國演義片尾曲 ; 江上行 ; 貂蟬已隨清風去 ; 滾滾長江東逝水悲愴伴奏(流暢); 有為歌 ; [中国影视插曲 HQ] 三国演义 / 我本飘零薄命人
งานเขียนและร้อยกรอง เขียนจากโครงเรื่องของ Romance of the Three Kingdoms (TV series) 1994  ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพถ่าย และภาพเขียน ของศิลปินผู้รังสรรค์  ;  จุดประสงค์การเขียน : ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
ชมซีรีส์ ชุดสามก๊ก 1994 click ep 1  ;   https://www.youtube.com/watch?v=09bg6BKDY80&list=PLkcywTrP0B0lqSjYVbfwjAxke29RXrYIU  

credit - youtube ; Wikipedia ; picture - google.
* Literature Blog *Create Date : 05 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2563 12:31:55 น.
Counter : 466 Pageviews.

26 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปรศุราม, คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณรัชต์สารินท์, คุณnonnoiGiwGiw, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณhaiku, คุณอุ้มสี, คุณเนินน้ำ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil

  
นึกถึงสามก๊กตอน Red Cliff เลยครับ ไม่ได้ติดตามเรื่องต่อ ไม่ทราบว่าเค้ามีการสร้างตอนนี้จนจบตอนหรือเปล่าครับ รู้สึกมันคาๆยังไม่จบตอนยังไงไม่รู้
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:18:55 น.
  

ว้าว..ลำนำสามก๊ก
ไพเราะสุดยอดจริงๆ

ไป ตจว.หลายวันกลับมารีบแจ้นมาอ่านบทกวีพร้อมกลอนประกอบแสนไพเราะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:24:26 น.
  
เรื่องนี้ ยังไม่เคยอ่านเรยยยแต่ได้คำคมๆ มาจากในเรื่องหลายเลยแหละ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:56:40 น.
  
ตามมาอ่านลำนำที่อ่านแล้วชื่นใจ
เขาว่าถ้าใครอ่านสามก็กครบสามครั้ง
คนจะไม่คบ จริงไหมคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:17:49:42 น.
  
อ่านคำตอบแล้วต้องกลับมายิ้มให้ค่ะ
ตอบได้น่ารักมากๆ ขอบคุณนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:55:37 น.
  

ขอคารวะท่านพี่ทะเล

สามก๊กนี่ผมอ่านสองเที่ยวแล้วครับ
อ่านฉบับของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
สำนวนภาษาของท่าน ดูโบราณอยู่มากนะครับ

หลายประโยค หลายคำ อ่านแล้วงง
แต่พออ่านไปเรื่อยๆ ก็พอมีความเข้าใจในรูปประโยคครับ

ถึงแม้จะอ่านสองเที่ยว ก็ไม่สามารถจำรายละเอียดทั้งหมดได้เลย

แต่ถ้าเจาะมาเป็นช่วง แบบ “คำสาบาน ณ สวนท้อ”
พอมาอ่านบทกลอนของพี่แล้ว ก็จะนึกถึงรายละเอียดได้ครับ

ยุทธการผาแดง หรือ โจโฉแตกทัพเรือ
สมรภูมินี้ ผมอ่านในหนังสือรู้สึกว่าสนุกมากนะครับ
มันดูเป็นการต่อสู้ที่อลังการงานสร้างสุดๆ

ส่วนงานบทกวีของพี่ก็สุดยอดเช่นกันครับ
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะบรรยายเรื่องสามก๊กออกมาเป็นบทกวีแบบนี้ครับ

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:34:54 น.
  
ขอบคุณ คุณรัชต์สารินท์ ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:20:04:22 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆ ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:20:05:50 น.
  
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา:22:32:46 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

เป็นฉากสำคัญทั้งสิ้นในสามก๊กเลยนะครับ
ทั้งคำสาบานที่สวนท้อ
และศึกผาแดง

สามก๊กเป็นนิยายกึ่งประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกจริงๆครับ
นำมาเขียนเป็นบทกลอน
ก็ได้อรรถรสอีกแบบ
สวยงามทั้งคำ และ เก็บความหมายได้ครบถ้วนเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา:8:23:19 น.
  
ขอบคุณ คุณที่เห็นและเป็นมาครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา:12:27:34 น.
  
วันนี้มาชวนไปกินเมนู "เส้นใหญ่ผัดกะเพราทะเล" กันครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา:12:38:32 น.
  
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:30:12 น.
  
ขอบคุณเช่นกันครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา:21:20:46 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:6:16:58 น.
  
ชอบๆๆๆๆ
โดย: อุ้มสี วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:11:31 น.
  
แต่งเก่งมากค่ะ
ภาพประกอบก็เข้ากัน
โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:9:12:21 น.
  
ขอบคุณ คุณhaiku ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:12:10:09 น.
  
ขอบคุณบทกลอนไพเราะๆที่บล็อกผมด้วยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:16:59 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:15:05 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับ

บทกวีไพเราะครับ
ผมชอบวรรค ระรินล่องหมื่นลี้ เลื้อยวาดรอย ครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:9:33:04 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:11:09:10 น.
  
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:06:01 น.
  
เคยอ่านสามก๊กค่ะ แต่กว่าจะจบนานมาก
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:17:03:35 น.
  
ผมชอบถ่ายภาพหยดน้ำมากเป็นพิเศษเลยครับ
ดูแล้วสบายตา สบายใจดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:37:54 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ


สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:04:30 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]พฤศจิกายน 2563

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
5 พฤศจิกายน 2563