ลำนำสามก๊ก 三国演义 ภาคตัวละครตอนจบ

 เตียวเสี้ยน

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑


. เดือนพร่างกระจ่างฟ้า         นภะ,หล้าระเรืองเห็น
งามเยี่ยงจรัสเพ็ญ                      นยะอ้างธราดล
. จอมนางสะเทือนโลก           ชุติโบกและโยกยล
เดือนงามสิเลี่ยงพ้น            มละเจียมบ่เทียมทาน

. แผ่นดินคุเพลิงโชน            รชะโอนระเนนผลาญ
ขุนศึกก็ราบราน                         ทุรชนสิวางวาย
. ตำรามิอ้างอิง                          วปุจริงฤสิ่งร่าย
นวลนางเสน่ห์พราย               จุติเยี่ยงฤเพียงรมย์
เตียวเสี้ยน

กลอนแปด


เดือนกระจ่างพร่างฟ้า นภาส่อง
แสนไกลไล้ละออง อันผ่องใส
อันความงามเล่าขาน ตระการใจ
มีอันใดเทียมเทียบ เปรียบจอมนาง

สามแผ่นดินโยกคลอน และซ่อนซึ้ง
ธาราล่องรินรึง จะตรึงอ้าง
เงาแห่งจันทร์ฉาบฉาย ระบายบาง
เดือนกระจ่างจำหลบ สบนงเยาว์

ลมหยอกเย้าริ้วผม สมสลวย
มือเสยเส้นเร้นระรวย ระเริงเร้า
เรือนร่างร้อยริกเร้น มิเว้นเงา
ฤาศิลปินสลักเสลา วิจิตรา

เสน่ห์โปรยโรยรับ นิศานี้
ความงามอิสตรี เคลื่อนดินฟ้า
แผ่นดินร้อนสวาทครวญ รัญจวนครา-
ขุนศึกกล้าศิโรราบ ยอมราบราน

ตระหนักกตัญญู รู้คุณฟ้า
สละลาพรหมจรรย์ อันหอมหวาน
น้ำตารินหลั่งรด ระหยดจาร
ภารกิจปลิดมาร จึ่งหาญทำ

ละอองหอมกำหนัด มัดใจไว้
เคลื่อนภูผาพลิกหทัย ให้ถลำ
โลหิตอาบกระบี่ ขยี้กรรม
อัคคีโชนกรายกล้ำ ย้ำไพรี

ศศิธรอ่อนฉาย พรายพรมหล้า
และอาบห้วงธารา นภาศรี
ลมรำเพยเอ่ยความ ล้ำวจี
กานท์กวีขับขาน ตำนานนาง

พู่กันจรดหมึกกวัด สะบัดวาด
เฉกความงามอันกวาด แผ่นดินกว้าง
มิเท่างามหัวใจ ในนวลปราง
เทพธิดาจุติอ้าง กลางใจชน*


จูล่ง

กาพย์ยานี ๑๑


. โลหิตชโลมเกราะ              ตะบึงเลาะกระทืบโกลน
ขวางกูที่ผาดโผน                      ก็สิลิ้มยามทวนแทง
. กระเจิงกระจายแตก        เมื่อยามแทรกทะลวงแปลง
พยัคฆ์ที่โผนแผลง                     ก็ตะปบกระเจิงลาน
. แซ่เตียวนาม จูล่ง               อันทะนง จากเสียงสาน
ใครฤาจะหือราน                       จงระนาบระเนนนอน
. เกราะขาวใต้เงาแสง            สะท้อนแรงจนใจคลอน
ยินนามย่อมรนร้อน                   เหลือกถลนพิกลเปิง
. หาญกล้าจะสัตย์ซื่อ                   นามระบือชื่อเถลิง
ไพรีลี้-กระเจิง                        ประกาศก้องคะนองชู
จูล่ง

กลอนแปด


โลหิตกรังถั่งโถม ชโลมเกราะ
ตะบึงเลาะกระทืบโกลน ที่โผนแผลง
แห่งอาชากล้าตะบึง ถึงทวนแทง
ใครขวางกูบิ่นแหว่ง แล่งกายา

เตียงปันโบ๋วีรกรรม อันซ้ำซัด
ธงระบัดเลือดระบาย สู่ภายหน้า
มีนายน้อยแนบทรวง มิล่วงรา
จะนำสู่นายข้า ที่ป่าชาย

ข้าคือ จูล่ง แห่งเสียงสาน
เสียงสะท้อนกังวาน มิรานหาย
ใครหมิ่นกูรู้กอง สยอง-วาย
อันทวนยาวรำร่าย กระบวนยุทธ

ม้าที่ห้อต่อไพรี ที่รุมล้อม
เมื่อผ่านเปิงกระเจิงอ้อม มิยอมหยุด
ประจักษ์เหล่าไพรี ที่ยื้อยุด
เทพเจ้าพราวพิสุทธิ์ แห่งยุทธา

ตำนานย่อมเขียนจาก วีรบุรุษ
สถานการณ์ย่อมผุด ผงาดหา-
ผู้ตระหง่านเหนือไฟ ไหวศรัทธา
แหละอักษร รจนา ด้วยสายลม*

จิวยี่

กาพย์ยานี ๑๑


. บัญชานาวาทัพ                          เงี่ยสดับไพรีเสียง
ล่องฝ่าธาราเรียง-                      ขบวนยุทธประดุจฟ้า
. ขุนพลแห่งกังตั๋ง                      ประดุจดั่งเคียงราชา
รูปงามทแกล้วกล้า-                    ผงาดท้าฝ่าคลื่นซัด
. แยงซีที่ถ่อค้ำ                          บรรลังก์นำย่ำสะบัด
ธงทิวปลิวสะพัด                          ใครฤหาญจะรานกู
. กรีดนิ้วบรรเลงยิน                            อันกู่ฉินระรินรู้
หนึ่งเกี้ยวตระกองอยู่                ชะม้ายแย้มแฉล้มมอง
. ฟ้าส่งกูจุติ                                     ไยอริจึ่งผยอง
เหลี่ยมคูศัตรูครอง                          ก็มิยอมจะเร้นลา
. ชาติเสือมังกรน้ำ                            จะฝ่าค้ำวาสนา
ฝ่าคลื่นแห่งธารา                          ประกาศรู้ศัตรูเกรง
จิวยี่

โคลงสี่สุภาพ


ร้อยพันหมื่นคลื่นม้วน                      ระรวนเรือ
ซัดสาดกวาดถาเถือ                           เมื่อซ้ำ
ควันไฟฝุ่นจางเจือ                           เอื้อออก
ชี้ดาบสั่งโหมย้ำ                       ถล่มค้ำอริศัตรู

นามกูจิวยี่นี้                                       ฤทธา
มึงรุกรานบีฑา                                ถิ่นแคว้น
กังตั๋งสิอณา-                        จักรแห่ง นายพ่อ
เลือดหยดคืนราดเแค้น           หลั่งร้องชโลมแล

ชะแง้เคียงคู่เจ้า                               เริงหทัย
พิณแผ่วแว่วลมนัย-                                ยะรู้
ลมแปรเปลี่ยนวูบไหว                        นัยซ่อน
เลศอริสิซ่อนสู้                           เฉกผู้ปัญญา

นาวาแผ่วเงียบเวิ้ง                                 จรลี
ฝังฝากคลื่นชลธี                                  ที่นั้น
เสียงคลื่นกล่อมแยงซี                          มิสงบ
เฉกเรื่องกล่าวยาว-สั้น                สลักไว้นิรันดร
อาณาจักรสามก๊ก : Wikipedia

ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่น ถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่ง ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่านออกไปจากภาคเหนือของประเทศได้
ด้านทิศเหนือครอบครอง แมนจูเรีย และ เกาหลี บางส่วน ทิศใต้ครองมณฑล กวางตุ้ง และ กว่างซี รวมถึงตอนเหนือของ เวียดนาม ครั้นถึงปลายสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือตงฮั่น
จักรพรรดิทรงอ่อนแอ ขันที มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากันกระด้างกระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน
ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้เกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองขึ้นกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจรัฐบาลกลาง
ในที่สุดแผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่ โจโฉ พ่ายแพ้แก่ เล่าปี่ และ ซุนกวน ใน การศึกที่ผาแดง เมื่อปี พ.ศ. 751

วุยก๊ก : วุยหรือเฉาเว่ย (จีน: 曹魏) จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปี พ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265)
วุยก๊กครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดย โจโฉ ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์วุยโดย พระเจ้าโจผี
และได้สถาปนาโจโฉเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุยอีกพระองค์หนึ่ง  วุยก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ ได้แก่[11]

1. พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769
2. พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782
3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797
4. พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803
5. พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808
วุยก๊กถูกยึดอำนาจโดยครอบครัวขุนนางตระกูลสุมา ต่อมาก็ถูกโค่นล้มราชวงศ์วุยโดย สุมาเอี๋ยน
ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนา ราชวงศ์จิ้น ขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

จ๊กก๊ก : จ๊กหรือสู่ฮั่น (จีน: 蜀汉) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าเล่าปี่ เชื้อพระวงศ์แห่ง ราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)
จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณ มณฑลเสฉวน จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่[12]
1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766
2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806
จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก เนื่องจากการปกครองแผ่นดินที่ล้มเหลว และไร้ความสามารถ ของพระเจ้าเล่าเสี้ยน

ง่อก๊ก : ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก (จีน: 東吳) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าซุนกวน ในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280)
ง่อก๊กครอบครองพื้นที่ ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เมืองหนานจิงในปัจจุบัน
ง่อก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่[13]

1. พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795
2. พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801
3. พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807
4. พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823
ง่อก๊ก เป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลาย โดยกองทัพของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น


Romance of the Three Kingdoms  (TV series) 1994

Romance of the Three Kingdoms is a Chinese television series adapted from the classical novel of the same title by Luo Guanzhong. The series was produced by China Central Television (CCTV)
and was first aired on the network in 1994. It spanned a total of 84 episodes, each approximately 45 minutes long. One of the most expensive television series produced at the time,
the project was completed over four years and involved over 400,000 cast and crew members, including divisions of the People's Liberation Army from the Beijing, Nanjing and Chengdu military regions.
Some of the dialogues spoken by characters were adapted directly from the novel. Extensive battle scenes, such as the battles of Guandu, Red Cliffs and Xiaoting, were also live-acted.

Thanks :
當陽常志此心丹 ; ラ・イル ; zhaochangjun08 ; UltraValor ;cctv13music ;滾滾長江東逝水 ; 這一拜 ; 歷史的天空(三國演義片尾曲 ;
江上行 ; 貂蟬已隨清風去 ; 滾滾長江東逝水悲愴伴奏(流暢 ; 有為歌 ; [中国影视插曲 HQ] 三国演义 / 我本飘零薄命人

งานเขียนและร้อยกรอง เขียนจากโครงเรื่องของ Romance of the Three Kingdoms (TV series) 1994 ; ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพถ่าย และภาพเขียน ของศิลปินผู้รังสรรค์ ; จุดประสงค์การเขียน : ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
ชมซีรีส์ ชุดสามก๊ก 1994 click ► ep 1  ;   https://www.youtube.com/watch?v=09bg6BKDY80&list=PLkcywTrP0B0lqSjYVbfwjAxke29RXrYIU  

credit : youtube , wikipedia , picture : google * Literature Blog *Create Date : 31 มกราคม 2566
Last Update : 31 มกราคม 2566 8:32:11 น.
Counter : 961 Pageviews.

36 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกิ่งฟ้า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณnonnoiGiwGiw, คุณtanjira, คุณ**mp5**, คุณtoor36, คุณทนายอ้วน, คุณปรศุราม, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณpeaceplay, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณJohnV, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณNENE77, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณhaiku, คุณเริงฤดีนะ, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณLittleMissLuna

  
สวัสดีค่ะ มาอ่านบทร้อยเรียงเรื่องสามก๊ก ไพเราะมากค่ะ
ชอบภาพจิวยี่สวยงามหล่อมากๆ อิอิ

อ่านทุกบททุกตอนเขียนได้ไพเราะสละสลวยทั้งสัมผัสนอกสัมในค่ะเยี่ยมจริงๆ

Literature Blog

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:8:41:37 น.
  
ป๊าด...ข้าผู้น้อยขอคาราวะท่านหนึ่งจอก เขียนเก่งมาก
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:9:02:52 น.
  
สุดยอด
ขอคารวะ 1 จอก
โดย: อุ้มสี วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:10:00:55 น.
  
เย้ โหวตได้แล้ว
ตัวละครเยอะมาก อ่านเพลิน ๆ ได้ข้อคิดดีค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:10:47:34 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:11:29:19 น.
  
ยังไม่เคยอ่านสามก๊กเลยค่ะ
แต่เคยได้ยิน เตียวเสี้ยนกับจูล่ง
อีกคนไม่คุ้นเลยค่ะ

แต่อ่านแล้วเตียวเสี้ยนนี่
ใช้คำว่าสวยสยบแผ่นดินได้จริงๆค่ะ
นักรบย่อมแพ้หญิงงามล่ะนะคะโดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:12:10:59 น.
  
สวัสดีค่ะ

ไม่เคยอ่านสามก๊กเลยค่ะ
แต่รู้จักคนที่อ่านหลายๆรอบนะคะ
ไม่เคยอ่านแต่เคยได้ยินชื่อเตียวเสี้ยนนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลด้วยนะคะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ

ขอให้สุขกายสบายใจนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:13:45:17 น.
  
ทุกตัวละครในสามก๊ก
ล้วนมีบุคลิกและแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆครับ
เตียวเสี้ยน จูล่ง จิวยี่
ต่างมีสีสันบทบาทในเรื่องสามก๊ก
จนเป็นที่น่าจดจำ

ผมเองก็ชอบสามก๊กครับ
เคยนำมาเขียนเป็นบทกวีเช่นกัน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:14:59:04 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:15:23:26 น.
  
ในสามก๊กตัวละครอย่างเยอะเลย ถ้าไม่ได้เกมบอกตรงๆ เลยว่าผมยังแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครอยู่ก๊กไหนกันบ้าง

ในเรื่องแม้จะเน้นตัวละครชาย แต่ตัวละครหญิงบทก็ไม่แพ้กันเหมือนกันครับ แต่เรื่องนี้เท่าที่ได้อ่านแบบตัดๆ เป็นส่วนๆ เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ (จริง 7 เท็จ 3) แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าอ่านครับ


เรื่องงานเป็นเรื่องที่น่าห่วงจริงๆ ครับ ยังไงปากท้องก็ต้องมาก่อนจริงๆ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:15:30:40 น.
  
จำได้ว่าเคยมีหนังจียย้อนยุคเกี่ยวกับสามก๊ก 2-3 เรื่อง ต่อๆกัน หลัง Red Cliff ก็เลิกสร้าง เปลี่ยนไปสร้างสามก๊กแนวแฟนตาซี เสียดายจังครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:17:42:07 น.
  
สวัสดีค่ะมาอ่านบทร้อยกรองไพเราะๆอีกรอบค่ะ เยี่ยมยอดจริงๆค่ะที่นำเรื่องสามก๊กมาร้อยเรียงได้อย่างไพเราะมากๆ

ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจบล็อกวัดเจดีย์ซาวนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:21:24:10 น.
  

น่าสงสารเตียวเสี้ยน

พรุ่งนี้มาอ่านเต็มๆค่ะ
แปะไว้ก่อน
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 มกราคม 2566 เวลา:22:11:51 น.
  
วันนีึ้ได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 วันคร่า
โดย: peaceplay วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:2:28:30 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:5:09:55 น.
  
บทกลอนไพเราะและได้ความรู้ด้วย
งดงามทุกองค์ประกอบค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:7:20:29 น.
  
สามก๊กกว่าจะอ่านจบ
เริ่มต้นไม่รู้กี่รอบ
แต่สุดท้ายอ่านได้จนจบแค่รอบเดียว
---
เมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก
หนังสือบูีลิ้มเล่มเล็ก ๆ หลายตอนจบ มีเรื่องเตียวเซี่ยน-ลิโป้ด้วย
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:14:16:21 น.
  
ภาพชุดนี้
ผมใช้แอพแต่งภาพทำ
เสียดายที่แอพนี้หยุดพัฒนาต่อแล้วล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:22:08:12 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:5:18:14 น.
  
ไม่เคยอ่านสามก๊ก แต่ก็ได้ยินคนอื่นพูดถึงเรื่องราวบางตอนบ้าง
แม่นางเตียวเสี้ยน สาวงามสามแผ่นดินโยกคลอนเลยทีเดียว

เขียนกลอนไพเราะค่ะ

โดย: NENE77 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:10:04:32 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆ ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:10:24 น.
  
ขอบคุณครับ

ผมเองก็เสียดายครับที่แอพนี้ยกเลิกการใช่้งานไปแล้ว
ใช้แต่งภาพสนุกดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:21:00 น.
  

ขอบคุณที่นำเสนอ entry นี้
ให้ความรู้เรื่อง สามก๊ก
ที่ลงหม้อไปหมดแล้ว
จำได้แต่ เตียวเสี้ยน
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:21:35:59 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:4:48:23 น.
  
สุดท้ายตระกูลขุนนางก็ขึ้นมารวบรวมก๊กต่างๆตามบริบทขิงแต่ละประเทศนะคะ


แวะมาส่งกำลังใจเช้าวันศุกร์
Thank God..It's Friday.
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:5:47:53 น.
  
ขอบคุณ คุณhaiku ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:16:01:39 น.
  
อ่านงานเขียนชุดแรก.. ต้องนั่งนึกคำพูดหรือคำที่ร้อยเรียง
พักใหญ่เดา ๆ เอาว่าเข้าใจ 555 แต่รู้ว่า งดงามมาก ๆ ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:17:18:43 น.
  
ขอบคุณกำลังใจนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:30:17 น.
  
การยอมรับในตัวตนของกันและกัน
ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในความรักเลยครับ
เพราะมันจะนำไปสู่ความเข้าใจ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:22:38:54 น.
  
สามก๊กผมอ่านแค่ในหนังสือเรียนประกอบ
ช่วงนี้ มีซีรีย์ สุมาอี้ นักปราชญ์ยอดขุนพล แต่ก็ยังไม่ได้ดูครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:23:19:24 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ

วันหยุดขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:6:30:50 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:7:10:39 น.
  
ขอบคุณครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:23:28:14 น.
  
ขอบคุณคุณ Sleepless Sea สำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:0:27:14 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:6:51:05 น.
  
ขอบคุณ คุณ LittleMissLuna ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:17:25:56 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]มกราคม 2566

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30