ลำนำสามก๊ก 三国演义 ภาคตัวละคร ๒
 ขงเบ้ง

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔


. ภูเขาขจีศิรตระการ                    สิผลิสานกวีฟ้า
ปราชญ์สิงคิรีดรุพนา                 ฤสิเร้นวิเวกแจรง

. มังกรนิทรากิระกระเดื่อง            ชุติเรืองจรัสแสง
ขุนศึกพลามหะแสดง                   พสุธาชะตาพง

. ฟ้าขีดลิขิตอชิระเพลิง          อริเหลิงคะนองหลง
มังกรผดุงสุริยะคง                 วิระกล้าประกาศชัย


กลอนเจ็ดภูผาทอดยาว เคล้าคลอหมอก
ทิวสนเย้าหยอก ระลอกเหิน
พุ่มไผ่ไหวพลิ้ว ริ้วเจริญ
ธารน้อยดำเนิน เพลินอารมณ์

สะพานพาดโค้ง ระโยงข้าม
มัจฉางามว่าย ระร่ายสม
เสียงพิณแผ่วคล้อง ล่องรินลม
บ้านไม้ภิรมย์ ร่มพฤกษ์ไพร

ป้านชาอันอุ่น กรุ่นไอฝัน
รินพลันจอกน้อย ค่อยค่อยไหล
กลิ่นรสหยดย้อน อักษรนัย
พู่กันตวัดไหว รจนา

วิญญาณล่องฟ้า นภาแจ้ง
มองด้วยพลิกแพลง ทุกแหล่งหล้า
วิพากษ์ฟ้าดิน สินธุ์ดารา
แน่วกล้านิ่งนั่ง หยั่งวิธี

เหล้าอุ่นกวีขยับ ขับลำแว่ว
หิมะพรมแผ่ว แนววิถี
หมากอ้อมล้อมมิตร พิศฤดี
โลกวุ่นกรายลี้ ที่บัญชา

นกร้องสุ้มเสียง สำเนียงสวาท
ชาวนาร้องวาด ดั่งปราชญ์ฟ้า
คำกวีนองเนือง เนื่องพนา
โงลังกั๋งครา อุสาจาง


ดั่งสรวงแดนดิน ถิ่นวิเวก
ฟ้าขีดปัจเจก เมฆขีดขวาง
แผ่นดินร้อน-ร่ำ ผู้นำทาง
ม้าศึกเยิ้องย่าง กลางไผ่พง

รอยม้าย่ำผ่าน ตำนานไว้
พัดไกวเล่าย้อน มังกร,หงส์
การศึกบนม้า ฝ่าทะนง
อุบายร่ายหลง คงครรลอง

เทวาหยั่งรู้ ฟ้าดินถึง
พลิกแพ้ก้ำกึ่ง ตรึงผยอง
ก้ำกึ่งสู่ชัย นัยเพลงกลอง
เซ็กเพ็กกร้าวก้อง คลองอัคคี

สายน้ำเรื่อยไหล ไกลดินชุ่ม
อดีตเร้ารุม ชอุ่มสี
ดวงดาวพราวงาม ยามราตรี
พลิกฟ้าร่ายชี้ แต้มตำนาน

คลื่นน้ำกระฉอก เฉกเช่นนี้
ล่องผ่านแยงซี ที่ขับขาน
เพลงฮกหลงกล่อม ย่อมสำราญ
บทกวีแผ่ซ่าน สานธารา*
 โจโฉ
มาณวกฉันท์ ๘. ผองทุรชน             คนรชะเหิม
ฟ้ายุวะเริ่ม            ดินปะทุไฟ
. ราษฏร์ก็กบฏ            คดสิไสว
เมืองภวะไร้            ขื่อฐิติครอง
. โหดหฤทัย           ไร้รติป้อง
เลศมหิปอง             นองปฐพีกลอนแปด


จากขุนพลสู่ขุนนาง กลางวิกฤติ
ราชวงศ์ดำรงติด ไฟลามโหม
เพลิงกบฏสลดแดน แคว้นประโคม
เหล่าขุนศึกลามโลม บ่มไพรี

เรืองอำนาจวาสนา ทุกคราไหว
ก็แปรผันการใหญ่ ในแสงสี
กลิ่นอำนาจอันหอมหวาน รานฤดี
เถลิงตนซ่อนลี้ ที่ครองเมือง

ดำริมั่นปั้นหมาย จะกรายหวัง
เลือดรินหลั่งริมลาม แม่น้ำเนื่อง-
นองกิเลสโหมระลอก กระฉอกเนือง
ไฟพิบัติอุบัติเรื่อง เคืองแผ่นดิน

นวนิยายพงศาวดาร บันทึก
อาจผนึกแยกต่าง ทั้งหยาง-หยิน
ใครดีเลวโฉดดี ทวีจินตน์
ย่อมที่ใครพลิกลิ้น กวินท์ความ

ด้วยเหตุผลฤาโฉดชั่ว มั่วเล่ห์รส
จากสันดาน ฤาเท็จปด ที่หยดย่าม
ฤาด้วยหมึกที่สะบัด บัญญัติยาม
อคติฤาแท้ตาม ทุรชน

คือสีสันส่งสร้าง วรรณศิลป์
ฤาปลายปิ่นขีดไว้ ให้สับสน
เยี่ยงชีพเฉกหม่นเทา ทุกเนาคน
ตามแต่ชนตีความ ตามใจจาร

ผู้ครองแคว้นดินแดน อันกว้างใหญ่
เล่ห์ลื่นไหลเหลี่ยมร้าย ให้ขับขาน
ตะวันขี้น-ลับลา สัจจากาล
อำนาจหวาน ผ่านพ่าย กลายธุลี*

ซุนกวน
กาพย์ยานี ๑๑. สืบทอดเจตนา                ของบิดาอันกล้านาม-
ซุนเซ็กผู้ห้าวห่าม                    ณ.กังหนำบูรพา

. กองเรือกระเดื่องไกร                ธงไสวใบนาวา
คลื่นทัพระยับผา             ประกาศกล้าชลาครอง
. มีบุตรต้องมีเยี่ยง            ทะนงเคียงประชาผอง
ขุนศึก-ไพรีมอง      แหละแซ่ซ้องก้อง.."ซุนกวน"กลอนแปด


แดนสุดแผ่นบูรพา ชลาทิศ
ฟ้าเรืองเรืองนิมิต วิจิตรสรรค์
บุตรกังหนำล้ำเลิศ กำเนิดพลัน
อันนามนั้นย่อมคุ้น ย่อม" ซุนกวน"


อันซุนเซ็กผู้บิดา ที่ลาลับ
หลังกรำงานนานนับ มิกลับหวน

ภาระหนักในมือชาย ไหวระรวน
คล้ายธาราซัดป่วน ตรวนชะตา

อันแผ่นดินยามนี้ ที่แตกแยก
มิมีใครยอมแลก ปรารถนา
อันถ้ำเดียวย่อมหนึ่ง พยัคฆา
หากถอยหลังยังชลา ย่อมลารอน

คลื่นที่ซัดสาดโหม ดังโครมครั่น
กองนาวาร่าลั่น สนั่นซ้อน
ยามแยงซีปรี่ล้น ท้นสัญจร
ขบวนยุทธก็ร่ายร้อน ทุกตอนตี


ศึกประจิม-อุดร ที่ร้อนรุก
ทั้งหมากกลถอย-บุก ฤารุก-หนี
มิให้ใครหยามถิ่น หมิ่นนาวี
เลือดแผ่ซ่านชลธี ที่เชี่ยวไกว

" มีบุตรต้องมีบุตร เยี่ยงซุนกวน "
เสียงวลีในลมหวน ชวนหลงใหล

เสียงรำพึงจากไพรี ที่พ่ายชัย
จำชื่อไว้จนขึ้นใจ ในรำพัน
อาณาจักรสามก๊ก : Wikipedia

ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่น ถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่ง ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่านออกไปจากภาคเหนือของประเทศได้
ด้านทิศเหนือครอบครอง แมนจูเรีย และ เกาหลี บางส่วน ทิศใต้ครองมณฑล กวางตุ้ง และ กว่างซี รวมถึงตอนเหนือของ เวียดนาม ครั้นถึงปลายสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือตงฮั่น
จักรพรรดิทรงอ่อนแอ ขันที มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากันกระด้างกระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน
ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้เกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองขึ้นกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจรัฐบาลกลาง
ในที่สุดแผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่ โจโฉ พ่ายแพ้แก่ เล่าปี่ และ ซุนกวน ใน การศึกที่ผาแดง เมื่อปี พ.ศ. 751

วุยก๊ก : วุยหรือเฉาเว่ย (จีน: 曹魏) จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปี พ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265)
วุยก๊กครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดย โจโฉ ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์วุยโดย พระเจ้าโจผี
และได้สถาปนาโจโฉเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุยอีกพระองค์หนึ่ง
  วุยก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ ได้แก่[11]

1. พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769
2. พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782
3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797
4. พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803
5. พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808
วุยก๊กถูกยึดอำนาจโดยครอบครัวขุนนางตระกูลสุมา ต่อมาก็ถูกโค่นล้มราชวงศ์วุยโดย สุมาเอี๋ยน
ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนา ราชวงศ์จิ้น ขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

จ๊กก๊ก : จ๊กหรือสู่ฮั่น (จีน: 蜀汉) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าเล่าปี่ เชื้อพระวงศ์แห่ง ราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)
จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณ มณฑลเสฉวน จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่[12]

1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766
2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806
จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก เนื่องจากการปกครองแผ่นดินที่ล้มเหลว และไร้ความสามารถ ของพระเจ้าเล่าเสี้ยน

ง่อก๊ก : ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก (จีน: 東吳) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดย พระเจ้าซุนกวน ในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280)
ง่อก๊กครอบครองพื้นที่
ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เมืองหนานจิงในปัจจุบัน
ง่อก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่[13]

1. พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795
2. พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801
3. พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807
4. พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823
ง่อก๊ก เป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลาย โดยกองทัพของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น


Romance of the Three Kingdoms  (TV series) 1994
Romance of the Three Kingdoms is a Chinese television series adapted from the classical novel of the same title by Luo Guanzhong. The series was produced by China Central Television (CCTV)
and was first aired on the network in 1994. It spanned a total of 84 episodes, each approximately 45 minutes long. One of the most expensive television series produced at the time,
the project was completed over four years and involved over 400,000 cast and crew members, including divisions of the People's Liberation Army from the Beijing, Nanjing and Chengdu military regions.
Some of the dialogues spoken by characters were adapted directly from the novel. Extensive battle scenes, such as the battles of Guandu, Red Cliffs and Xiaoting, were also live-acted.
Thanks
:ラ・イル ; zhaochangjun08 ; UltraValor ;cctv13music ;滾滾長江東逝水 ; 這一拜 ; 歷史的天空(三國演義片尾曲 ; 江上行 ; 貂蟬已隨清風去 ; 滾滾長江東逝水悲愴伴奏(流暢); 有為歌 ; [中国影视插曲 HQ] 三国演义 / 我本飘零薄命人
งานเขียนและร้อยกรอง เขียนจากโครงเรื่องของ Romance of the Three Kingdoms (TV series) 1994  ;  ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพถ่าย และภาพเขียน ของศิลปินผู้รังสรรค์  ;  จุดประสงค์การเขียน : ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
ชมซีรีส์ ชุดสามก๊ก 1994 click ► ep 1  ;   https://www.youtube.com/watch?v=09bg6BKDY80&list=PLkcywTrP0B0lqSjYVbfwjAxke29RXrYIU  

credit - youtube ; Wikipedia ; picture - google.

* Thanks For Visiting . Literature Blog *Create Date : 21 มีนาคม 2565
Last Update : 21 มีนาคม 2565 8:41:52 น.
Counter : 701 Pageviews.

18 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณkatoy, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณทนายอ้วน, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtuk-tuk@korat, คุณเริงฤดีนะ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณหอมกร, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณtoor36, คุณเนินน้ำ, คุณปรศุราม, คุณnewyorknurse

  
เคยดูสามก๊กที่เป็นภาพยนต์ตอนๆ แต่ติดตามมาถึงเรื่อง Red Cliff ก็เลิกสร้างไปเฉยๆเลยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:10:55:34 น.
  
เคยอ่านจบรอบเดียวเองค่ะ
กะว่าจะอ่านอีกแต่ยังไม่มีเวลาเลย
มาอ่านบทสรุปในกลอน - และประวัติศาสตร์
ขอบคุณค่ะ

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:13:08:35 น.
  

ทำมือถือตรงมุมตกใส่ข้อนิ้วเท้าอย่างแรง
เจ็บปวดมาก..ปานข้อนิ้วหัก
มาขยับดู..กระดิกได้..
(หยุดเม้นท์ชั่วขณะนะคะ)
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:13:30:41 น.
  
กลอนเพราะ แถมได้ความรู้เรื่อง 3 ก๊กด้วยครับ
ผมชอบส่วนกลอนเจ็ดจังเลยครับ ดูน้อยแต่มาก สั้นแต่ครบ
กลอนของแต่ละคนก็เท่มากๆ ครับ

จากบล๊อก
ช่วงนี้ผมก็โฟกัสที่การออกกำลังกายครับ ทั้งคาดิโอ ทั้งเวท ผลลัพท์ก็ดีมากครับ feedback ดีเลยครับ ชื่นใจๆ
เรื่องบล๊อกรถยนต์ เอาจริงๆ ระยะนี้ไม่มีรถที่ผมสนใจออกเลยครับ เหมือนข่ายจะชะลอการเปิดตัว ถ้ามีจะไม่ลืมเอามาลงเลยครับ ^^
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:14:13:58 น.
  
กลอนอ่านอยากดีจัง
ภาพประกอบชวนให้เห็นอาณาเขตชัดจริงๆ จ้า

โดย: หอมกร วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:15:20:26 น.
  
จากบล๊อก

เรื่องติดการออกกำลังกาย เชื่อครับ เพราะเมื่อก่อนผมก็เป็น ตอนนี้กลับมาเป็นละครับ 55555
มาๆๆ มาทวงคืน six packs กันครับ!!! แต่จริงครับ ผมไม่ป่วยเลยเหมือนกัน น่าจะเพราะใส่แมสนี่แหละครับ
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:16:06:50 น.
  
ผมอ่านแต่ที่เป็นการ์ตูน
กับเล่มย่อยๆที่เล่าถึงกลยุทธ์ครับ

บทกวีแต่ละบทนั้นเขียนได้งดงามไพเราะเป็นอย่างยิ่ง
อ่านแล้วเห็นภาพในเรื่องเลยครับ

เขียนได้เก่งมากๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:17:19:09 น.
  
ร้อยเรียงกลอนได้ ดีมาก ๆ เลยครับ แสดงว่าอ่านสามก๊กจน
กระจ่าง "เข้าถึง" ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:18:23:04 น.
  
โดย: katoy วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:20:16:33 น.
  
สามก๊กยังไงก็น่าศึกษาครับ แม้จะไม่ได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดโดยตรง แต่แค่ได้อ่านที่มีคนตัดมาเป็นตอนๆ ก็สนุกแล้ว หลักๆ ก็จำว่าใครอยู่ฝ่ายไหนก็อ่านได้ไม่ยากแล้ว แต่ถ้าเป็นในเกมเลือกฝ่ายโจโฉแล้วจะเล่นง่ายมาก เพราะมันโหด
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 มีนาคม 2565 เวลา:23:49:03 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:7:20:58 น.
  
ไม่อยากคอมเม้นท์ซ้ำ ๆ เลยว่า.. เก่งมาก ^__^
โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:15:11:28 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:17:07:41 น.
  
เชียงใหม่แค่ครึ้มๆครับ
ยังไม่มีฝนตกลงมาเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:18:01:07 น.
  
นึกถึงเพลง"ขงเบ้งดูดาว" ค่ะ ขออภัย..จินตนาการเลยเถิด


แต่กลอนเจ็ดไพเราะเหลือหลาย

โจโฉ
กลอนแปด
ฟัง/อ่านแล้วฮึกเหิม+ซึ้งในถ้อนรำพันยิงนัก

ซุนกวน
กาพย์ยานี ๑๑
น่าเกรงขาม..เด็ดเดี่ยว
กลอนแปด..
แสนเศร้ารับความปราชัย

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:18:05:37 น.
  
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - วัดพระพายหลวง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยนะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:19:18:35 น.
  
สวัสดีครับคุณSleepless Sea

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล็อกและส่งกำลังใจให้นะครับ

คืนนี้ขออ่านบทขงเบ้งก่อนนะครับ
บทขงเบ้ง
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ สรรหาคำได้เยี่ยมมากเลยครับ หลายคำเพิ่งได้รู้จักก็ครั้งนี้
กลอนแปด บรรยายได้รื่นรมย์มากครับ

โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 22 มีนาคม 2565 เวลา:21:59:00 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2565 เวลา:6:07:36 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]มีนาคม 2565

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31