คนไทยรักกัน
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
7 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 
รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆในไทย

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม[1]
จังหวัดเชียงใหม่
ชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย[2]
หญิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ[3]
จังหวัดน่าน
ชาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร[4]
หญิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
จังหวัดแพร่
ชาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
หญิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
จังหวัดลำปาง
ชาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
หญิง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำพูน
ชาย โรงเรียนจักรคำคณาทร
หญิง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชาย โรงเรียนอุตรดิตถ์
หญิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

[แก้] ภาคกลาง
จังหวัดกำแพงเพชร
แห่งที่ 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม[5]
แห่งที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จังหวัดนครนายก
แห่งที่ 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
แห่งที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
จังหวัดนครปฐม
ชาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครสวรรค์
ชาย โรงเรียนนครสวรรค์
หญิง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
ชาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์
หญิง โรงเรียนสตรีนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ชาย โรงเรียนปทุมวิไล[6]
หญิง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ปทุมธานี[7]
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
ชาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
หญิง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ชาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หญิง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดลพบุรี
ชาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนพระนารายณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ชาย โรงเรียนสมุทรปราการ
หญิง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
พระประแดง
ชาย โรงเรียนวัดทรงธรรม
หญิง โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์



จังหวัดสมุทรสงคราม
ชาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร
หญิง โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสาคร
ชาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ[8]
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
จังหวัดสิงห์บุรี
ชาย โรงเรียนสิงห์บุรี
หญิง โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
จังหวัดสุพรรณบุรี
ชาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
หญิง โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุโขทัย
ชาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
หญิง โรงเรียนอุดมดรุณี
จังหวัดอ่างทอง
ชาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
หญิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

[แก้] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ชาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
หญิง โรงเรียนอนุกูลนารี
จังหวัดขอนแก่น
ชาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน[9]
สหศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย[10]
จังหวัดชัยภูมิ
ชาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
หญิง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
ชาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
หญิง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
ชาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดบุรีรัมย์
ชาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
หญิง โรงเรียนภัทรบพิตร
จังหวัดมหาสารคาม
ชาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม
หญิง โรงเรียนผดุงนารี
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนสตรีศึกษา
จังหวัดเลย
ชาย โรงเรียนเลยพิทยาคม
หญิง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
ชาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัดสุรินทร์
ชาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หญิง โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
ชาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
หญิง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ[11]
จังหวัดอุบลราชธานี
ชาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
หญิง โรงเรียนนารีนุกูล

[แก้] ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
ชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี[12]
หญิง โรงเรียนศรียานุสรณ์[13]
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หญิง โรงเรียนดัดดรุณี
จังหวัดชลบุรี
ชาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง[14]
หญิง โรงเรียนชลกันยานุกูล[15]
จังหวัดตราด
ชาย โรงเรียนตราษตระการคุณ
หญิง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จังหวัดปราจีนบุรี
ชาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
หญิง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
จังหวัดระยอง
แห่งที่ 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม[16]
แห่งที่ 2 โรงเรียนวัดป่าประดู่
เมืองแกลง
สหศึกษา โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว

[แก้] ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
ชาย โรงเรียนวิสุทธิรังษี[17]
หญิง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
จังหวัดตาก
โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สหศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย[18]
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
สหศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สหศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคาระห์

[แก้] ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล[19]
จังหวัดชุมพร
ชาย โรงเรียนศรียาภัย
หญิง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา[20]
จังหวัดตรัง
ชาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ
หญิง โรงเรียนสภาราชินี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
หญิง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
ชาย โรงเรียนนราธิวาส[21]
หญิง โรงเรียนนราสิกขาลัย[22]
จังหวัดปัตตานี
ชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
หญิง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
จังหวัดพังงา
ชาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
หญิง โรงเรียนสตรีพังงา
จังหวัดพัทลุง
ชาย โรงเรียนพัทลุง
หญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
ชาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หญิง โรงเรียนสตรีภูเก็ต
จังหวัดยะลา
ชาย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
หญิง โรงเรียนสตรียะลา
จังหวัดระนอง
ชาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หญิง โรงเรียนสตรีระนอง
จังหวัดสงขลา
ชาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
หญิงโรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสตูล
ชาย โรงเรียนสตูลวิทยา
หญิง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
หญิง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา



Create Date : 07 มีนาคม 2552
Last Update : 7 มีนาคม 2552 13:06:11 น. 11 comments
Counter : 2521 Pageviews.

 
ดีจัง


โดย: 5555+ IP: 61.7.170.167 วันที่: 3 เมษายน 2552 เวลา:14:07:00 น.  

 
หนูว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนแบบนี้ดีกว่า


โดย: แตงโม IP: 119.31.13.191 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:09:43 น.  

 
ดีนะทุกคน


โดย: เด็กโรงเรียนเลยพิทยาคม IP: 117.47.12.30 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:14:28:03 น.  

 
โรงเรียนเลยพิทยาคมดีนะ สอนดีด้วยน่าเรียน
แถวยังมีแต่ของดีๆด้วยนะ


โดย: เด็กโรงเรียนเลยพิทยาคม IP: 117.47.12.30 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:14:29:04 น.  

 
เราอยู่ร.ร.อยุธยาวิทยาลัยด้วยเเหละ ดีใจจัง


โดย: ณัฐลินีย์ IP: 125.26.6.176 วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:13:59:17 น.  

 
เราอยู่รร.ดัด


โดย: เด็กรร.ดัด IP: 125.27.118.66 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:13:51:14 น.  

 
อยากเรียนโรงเรียนประจำและฟรีที่ราชบุรี


โดย: เบียร์ IP: 114.128.54.241 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:13:34:20 น.  

 
อยากเรียนโรงเรียนประจำและฟรีที่ราชบุรี


โดย: เบียร์ IP: 114.128.54.241 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:13:36:13 น.  

 
อยากเรียนที่ดีๆคับ


โดย: บาส IP: 118.173.240.167 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:12:54:34 น.  

 
"ดัดดรุณี" เป็น ร.ร หญิงล้วน คับ เป็น ร.ร สตรี ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีตั้งแต่ ชั้น ม.1-ม.6 ดัดดรุณีเป็น ร.รที่เครงเรื่องระเบียบมาก เด็กที่เรียนที่นั้นจึงมีแต่เด็กเรียบร้อย น่ารักมาก


โดย: เด็ก "ดัดดรุณี" IP: 119.31.5.85 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:12:46 น.  

 
เราอยู่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ออม IP: 192.168.1.39, 110.77.135.209 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:7:47:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

prempcc
Location :
ภูเก็ต Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




มารวมรวบข้อมูลการท่องเที่ยวกับเราเพี่ยงส่งรวมและคำบรรยายเล็กน้อยมาที่ prempcc@hotmail.com


Friends' blogs
[Add prempcc's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.