Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
4 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
การตรวจสุขภาพ

Smiley การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบว่า ปัจจุบันสุขภาพของเรายังดีอยู่หรือไม่ มีโรคแอบแฝงที่ต้องรีบรักษาหรือไม่ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ

การตรวจสุขภาพที่ดีนั้น ต้องเป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริงของผู้รับการตรวจ ไม่ใช่มุ่งแต่หาโรค

การตรวจที่ดีจะต้องมีการชี้แนะให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ต้องไม่สร้างความทุกข์ใจ และต้องไม่ทำให้ ผู้รับการตรวจมีความประมาทเมื่อตรวจไม่พบโรค

 

การตรวจสุขภาพตามหลักสากลจะประกอบด้วยหลัก 4 ประการคือ

Smiley 1. การคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

แต่เดิมนั้นทำเพื่อค้นหาโรค แต่ความจริงแล้วการคัดกรองที่ดี คือ การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อจะได้ป้องกัน หรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงนั้นก่อนที่จะทำให้เกิดโรค

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น การทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง อาหารที่มีไขมันสูง ทำให้เกิดไขมันในเลือดสูง เกิดปัญหาโรคหัวใจ, การดื่มเหล้า เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคตับ ตับอ่อนอักเสบ โรคพิษสุราเรื้องรัง รวมถึงเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ, การไม่ออกกำลังกาย ทำให้อ้วนเกิดปัญหา โรคเบาหวาน ไขมันสูง ปวดข้อ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ไม่สามารถค้นหาได้โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจแลบ) เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพึ่งการซักประวัติมากถึง 80% ส่วนที่เหลือคือการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติเฉพาะที่จำเป็นตามปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากประวัติ
ซึ่งในบางครั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจไม่มีความจำเป็นเลยก็ได้

การคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน และคุ้มค่า ซึ่งมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การซักประวัติเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่การซักประวัติทั่วไป เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ การทำงาน อาชีพ การซักประวัติโรคประจำตัว โรคของคนในครอบครัว การรับประทานอาหาร การใช้สารเสพติด การออกกำลังกาย เมื่อได้ข้อมูลแพทย์จะทำการตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจเน้นพิเศษในบางเรื่องที่มีปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งถ้าจำเป็นอาจทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

หลังจากทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการประเมินผลการตรวจสุขภาพ โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่พบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อกำจัดปัจจัยเสี่ยง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคต

Smiley 2. การให้คำแนะนำ

ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น แนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย แนะนำให้งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้เข็มขัดนิรภัยหรือใส่หมวกกันน๊อค เป็นต้น

คำแนะนำอื่นๆ เช่น แนะนำวิธีตรวจคลำหาก้อนที่เต้านมทุกสัปดาห์ การสอนให้สังเกตอาการเจ็บหน้าอก ในคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

การให้คำแนะนำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับการตรวจสุขภาพควรได้รับทุกครั้งที่มารับการตรวจสุขภาพ


Smiley 3. การให้วัคซีนที่จำเป็น

การให้วัคซีนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดเชื้อ การให้วัคซีนที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรค และช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

การให้วัคซีนส่วนใหญ่จะให้ในวัยเด็ก

ส่วนในผู้ใหญ่นั้น มีวัคซีนที่แนะนำว่าควรได้รับคือ


1.วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ ควรได้รับการฉีด เริ่มต้น 3 เข็ม และ รับการกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 10 ปี

2.วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ (ให้ก่อนตั้งครรภ์)

3.วัคซีนอื่นๆ ควรได้รับตามความเสี่ยง เช่น

-วัคซีนตับอักเสบ บี ควรได้รับในผู้ที่มีคู่สมรสเป็นพาหะตับอักเสบ บี และได้รับการตรวจแล้วว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกัน

-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ควรให้กับผู้ที่จะไปยังแหล่งที่มีโรคระบาด เช่น ไปแสวงบุญเมกกะ

-วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรได้รับในผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในเขตที่มีการระบาดของโรครุนแรง


Smiley 4. การให้สารเคมีหรือยาเพื่อป้องกัน

อาจให้ในผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น การให้ฟลูโอไรด์ในเด็ก การให้โฟลิกในผู้ที่มีโลหิตจางจากโรคธาลัสซีเมีย การให้ฮอร์โมนในกลุ่มหญิงวัยทอง การให้แคลเซียมในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น


สรุปแล้วการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ยังมีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะจะช่วยตรวจสอบค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยาหรือสารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันหรือรักษาโรค

การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์ เพื่อป้องกันโรค มากกว่ามุ่งการรักษา เลือกเฉพาะการตรวจเฉพาะที่มีประโยชน์ เท่าที่จำเป็น ไม่ใช่การตรวจแบบเหวี่ยงแห เหมือนในอดีตอีกต่อไป


Smiley การตรวจคัดกรองที่แนะนำสำหรับคนทั่วไป แยกตามอายุได้ดังนี้

อายุ 18 - 34 ปี :

1. วัดความดันโลหิต

2. วัดส่วนสูง-น้ำหนัก

3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว)อายุ 35 – 59 ปี :

1. วัดความดันโลหิต

2. วัดส่วนสูง-น้ำหนัก

3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก

4. ตรวจไขมันในเลือด (ชายอายุ 35 ปี หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป)

5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (อายุ 40 ปีขึ้นไป)

6. ตรวจมะเร็งเต้านม โดยแพทย์คลำก้อนที่เต้านม


อายุมากกว่า 60 ปี :

1. วัดความดันโลหิต

2. วัดส่วนสูง-น้ำหนัก

3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก

4. ตรวจไขมันในเลือด

5. ตรวจน้ำตาลในเลือด

6. ตรวจมะเร็งเต้านม โดยแพทย์คลำก้อนที่เต้านม

7. ตรวจการได้ยินโดยการซักประวัติ

8. ตรวจการมองเห็นโดยใช้ Snellen test

9. ตรวจมะเร็งลำไส้โดย ตรวจเลือดในอุจจาระSmiley ประการสุดท้าย การรักษาสุขภาพให้ดีเป็นหน้าที่ของท่านเองที่จะทำได้ง่ายๆ เช่น


1. ป้องกันอุบัติเหตุ (เช่น นั่งรถยนต์ทางไกลควรรัดเข็มขัดนิรภัย ข้ามถนนบนทางม้าลายหรือสะพานลอย หรือข้ามด้วยความไม่ประมาท ฯลฯ)
2. หลีกเลี่ยงบุหรี่ได้เป็นดี
3.
กินเพื่ออยู่ให้เหมาะสมกับอายุและการใช้พลังงาน
4. ออกกำลังกายกลางแจ้งสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่มีผลตอบแทนมากที่สุด

แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชน
บทความพิเศษ …. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ( สปรส. )
โดย ….. พท.นพ. สุรจิต สุนทรธรรม
 

การตรวจร่างกายประจำปี จำเป็นจริงๆ หรือ?
//www.doctor.or.th/


ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

บล็อคนี้อยู่ในหมวดสุขภาพ
 Create Date : 04 กันยายน 2555
Last Update : 4 กันยายน 2555 12:18:10 น. 97 comments
Counter : 1781 Pageviews.

 
อ้าวลุงมาคนแรกเปล่าเนี่ย


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:13:19:36 น.  

 
ตอนนี้หมอนัดทุกสามเดือนเจาะเลือด
รับยาคุมความดัน และยาคุมไขมันในเลือดครับคุณปาน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:13:22:11 น.  

 
ดีคร่าคุณปานตะวัน(แตนอ่านถูกรึเปล่าคะอิอิ)ขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพร ขอให้มีความสุขทุกๆวันเช่นกันนะคะ^___^


โดย: phaclam วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:13:34:19 น.  

 
อชฺช สุเวติ ปุริโส สทตฺถํ นาวพุชฺฌติ
โอวชฺชมาโน กุปฺปติ เสยฺยโส อติมญฺญติ

คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ตนว่า อะไรควรทำวันนี้ อะไรควรทำพรุ่งนี้
ใครตักเตือนก็โกรธ เย่อหยิ่งถือดีว่าฉันเก่ง ฉันดี
คนอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของกาลกิณี

ใช้สติปัญญาประกอบกิจเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:13:50:14 น.  

 
เปลี่ยนบล็อกใหม่แล้วดีจังครับ ^^

ตอนนี้อยู่หลักสี่ แต่ก็เสื่อมไปหมดแล้ว

ตาก็ยาว หูก็ตึง ไตรกรีเซอร์ไรด์สูงอีก

ถ้าไม่ตรวจก็ไม่ทราบนะครับ อิอิ

โหวตสุขภาพให้เลยครับน้องปาน

อยู่เวรหรือเปล่ามีความสุขกับการทำงานนะครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:15:43:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน

สบายดีมั้ยค่ะ


โดย: bear hunt วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:21:14:32 น.  

 
รู้ว่าจะเสื่อมไปตามกาลเวลา แต่แอบกลัวไม่กล้าตรวจ ฮ่าๆๆๆ


โดย: คมไผ่ วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:22:03:30 น.  

 
งุมงัมๆ ต้องทำบ้างแระ แง่บๆ


โดย: itoursab วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:0:16:59 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามดึกค่ะ น้องปาน..นอนหลับฝันดีนะค่ะ


โดย: จิ๊บ (คุณนายเยอรมัน) IP: 77.2.127.249 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:2:37:23 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ดีครับได้เลือกแพคเกคตรวจถูก
จะเอาแบบไหน
ช่วงนี้เป็นหวัดประจำ มึนๆหัว
เป็นๆหายๆ เป็นชัวร์ไม่ต้องห่วงครับ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตาลเหลือง Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:5:37:41 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณปานตะวัน


ยิ่งอายุมากขึ้น
สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:5:42:09 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

พี่ตรวจอยู่ทุกปี ยังมั่นใจในสุขภาพตัวเองเพราะเป็นคนไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ซีเรียส ไขมันต่างๆนั่นแหละอาจจะมีบ้าง แต่ก็คอยควบคุมเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกายอยู่เป็นนิจ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:5:56:28 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าคร๊าคุณปาน

ปอยยังไม่เคยตรวจสุขภาพแบบครบวงจรเลยค่ะ
นอกจากตรวจเฉพาะบางตัว แห่ะๆ
แต่พออายุมากขึ้น คงต้องตรวจกันบ้างแล้วค่ะ เหอๆ

ขอบคุณสำหรับข้อมุลดีๆ ค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ปอย (แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ ) วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:7:41:40 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่า แวะมาทักทายตอนเช้า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ้อยบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ระวังรักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ แนะนำให้แฟนไปตรวจสุขภาพบ้าง ก็ไม่ยอมไป บอกว่าไปตรวจมาแล้วก็กังวลกับตัวเอง อยู่แบบนี้ดีกว่า ไอ้เราก็ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ


โดย: Enjoy with me วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:7:44:12 น.  

 
ชอบข้อมูลแบบนี้จ้ะ ดีมากเลย
แต่ไม่ค่อยหาเองหรอกจ้ะ อิอิผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Schnuggy ชนุ๊กกี้ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:9:02:39 น.  

 
พูดถึงการตรวจสุขภาพ ปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลย ว่าจะไปตรวจอยู่เร็วๆนี้ล่ะ
ขอบคุณข้อมูลดีนะคะ

เอาเกี๊ยวซ่ามาฝากชวนไปเดินเล่นรอบบ้านด้วยจ้ะ
พรุ่งนี้จัดให้น้า วันนี้หมดจ้า


โดย: mambymam วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:9:09:20 น.  

 


*~*~*~*..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

..HappY BrightDaY..โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:10:17:43 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน เพิ่งตรวจไปเมื่อเดือนสิงหาเหมือนกันค่ะ โชคดีที่ทุกอย่างปกติ ยังแข็งแรงดีอยู่


โดย: หญิงแก่น วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:13:05:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน

วันนี้อ่านบล็อกได้สาระและมีประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะไปชมคัพเค๊กอร่อยๆด้วยกันที่บล็อก


สุขสันต์วันทำงานนะคะ :)

โดย: LoveParadise วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:13:08:10 น.  

 
สะบายดีค่าาาาา
สองวันมานี่ไม่ว่างเลย จึงไม่ได้ไปเยี่ยมใคร


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:13:44:27 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

มาให้กำลังใจกับสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ค่ะ
น้องปาน ตอนแรกเข้าใจว่าจะส่งงาน
ไปให้ตรวจเสียอีก อยากเห็นเร็ว ๆ
จังเลยค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:14:30:52 น.  

 

โดย: ปลาไหลเรียกพี่ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:15:07:10 น.  

 
ขอบคุณครับน้องปาน อิอิ ^^

ถ้าเราดึงดูดและหมุนไปด้วยกันดวงดาวก็จะไม่หลุดวงโคจรจนตกจากฝากฟ้าครับน้องปาน 555++

น้องปานก็ต้องส่องแสงแห่งสุขภาพไปนานๆนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:15:51:24 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogสวัสดีค่าคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ...
ดีใจที่ตอนนี้ยังสบาย ๆ อยู่ แหะ ๆ

ว่าง ๆ ชวนไปเมาดอกไม้ที่บ้านนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:16:45:46 น.  

 
สวัสดีคะ แวะมาเยี่ยมคะ


โดย: น๊ะ (Huda ) วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:16:53:08 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน

แอบมาเก็บข้อมูลดีๆ ครับ ผมก็ตรวจสุขภาพ
เป็นประจำทุกปีเลยครับ

ว่าแล้วช่วงนี้ถึงเวลาพอดีเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณที่แวะทักทายกันครับโดย: ฉันจะฝันถึงเธอ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:16:58:28 น.  

 
สะหวักลีกั้บ คุงแปงฯ
ว้าว มะกี้คลิกปายลูโปฟายหนู
วุ้ยยย เปงนังพะยาบาง อกโต๊โตจรัง งิงิ
มาขอกคุงที่หนูแวะไปเยี่ยมเยือนผมนะกั้บ
หนูปางฯน่าร้ากตี้สวดเรย เหอ ๆ จุ๊บๆ จร้า


โดย: smack วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:17:52:14 น.  

 
โหวต พร้อม ส่งเสบียง ให้คุณปาน จ้า
ปอมก็ตรวจสุขภาพเสมอๆจ้า . . .พวกน้ำตาล ความดันอ่ะ . .


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:19:59:17 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
===========================
ที่ทำงานก็มีงบให้ตรวจสุขภาพค่ะ คุณปาน
อายุไม่ถึง 40 ก็ 2 ปีได้งบ 5 พันบาท อายุตั้งแต่
40 ก็ได้งบตรวจสุขภาพปีละ 5 พันบาท
ปรัซซี่นิสัยไม่ได้ตรวจสุขภาพมาหลายปีละ
ต้องเช็คก่อนว่าปีนี้คู่ปีที่แล้ว หรือปีนี้คู่ปีหน้า
ถ้าปีนี้คู่ปีที่แล้วจะตรวจแบบจัดหนักเลยค่ะโดย: ปรัซซี่ วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:20:25:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:6:32:46 น.  

 


ฝนมาตกยามเช้าเราหนาวไหม
ทำกายให้อบอุ่นนะคุณขา
ระวังเรื่องป่วยนิดอาจติดมา
จำเป็นก็ทานยา...รักษาตัว


โดย: พันคม วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:7:57:50 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
dawreung51 Business Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ขอบคุณมากจ้า หนมเข่ง หนมเทียน น่าอร่อย


โดย: แม่บ้านธรรมดา วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:9:59:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เช้านี้ทำงานแช่มชื่นนะค่ะ

สุขภาพไม่ควรละเลยค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:10:52:15 น.  

 ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับคุณปานตะวัน
มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:11:12:58 น.  

 


แวะมาทักทายคุณปานค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:13:32:14 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน ฝ่าสายฝนมาโหวตให้ค่า

***

ไว้ไปเล่นน้ำคลองและเดินเล่นบ้านเรานะคะ
เด๋วจะพักผ่อนแระ


โดย: mambymam วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:15:21:09 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับคุณปาน
อากาศแบบนี้ระวังสุขภาพนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:15:33:06 น.  

 
ไม่ได้แวะมานาน เปลี่ยนหน้าบล๊อกแล้ว ชอบรูปในคอมเม้นท์จังเลย น่ารักดี เดือนก่อนคุณเพลินไม่ค่อยว่างเลยคะ เดือนนี้เริ่มมีวันว่างบ้างแล้ว


โดย: normalization วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:16:40:39 น.  

 
มาทักทาย และชวนไปกินหมูย่างค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:18:30:10 น.  

 
ได้ความรู้ดีๆอีกแล้ว ขอบคุณครับ


โดย: PAEstudio วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:21:59:06 น.  

 
โหวตให้เลยครับ บล็อกดีมีความรู้
การตรวจสุขภาพเราจะมองข้ามไม่ได้


โดย: Don't try this at home. วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:22:25:14 น.  

 
แทบจะไม่ได้ตรวจสุขภาพเลย
ถ้าโรงเรียนไม่จัดให้ตรวจก็งไม่มีโอกาสได้ตรวจเอง 555


โดย: Parisienne วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:22:48:27 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึกค่ะ คุณปาน
สา ตรวจสุขภาพทุกปีเลย
บริษัท จัดให้คะ ก็ตรวจเพิ่มเสียเงินเองด้วย

ฝนตก ไม่หยุดเลยค่ะ ทั้งวันทั้งคืน น้ำจะท่วมบ้านป่าวน๊า อิอิ
ไปนอนแระคะ

คืนนี้ นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^


โดย: Sawnoy วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:0:17:38 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ

ไม่ไ่ด้ฉลองอะไรเลยครับ
ทำงานตามปกติครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:5:49:44 น.  

 
สวัสดีจ้า

ได้หยุดพักเหรอ ดีจังเลย การนอนเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ในด้านการพักผ่อนเลยน้า อิอิ
มีความสุขในวันฝนพรำนะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: multiple วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:7:31:41 น.  

 

วันศุกร์แล้ว มีความสุขนะครับ


โดย: ปลาไหลเรียกพี่ วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:8:00:21 น.  

 

แหล่มเลยค่ะ ขอบคุณที่นำมาฝาก


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:9:37:57 น.  

 
วันศุกร์แล้ว มีความสุขกับการตรวจสุขภาพนะครับโดย: Jyhorseman (yoadjarust ) วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:9:41:32 น.  

 


สวัสดียามสายจ้ะน้องปาน

เห็นด้วยกับการตรวจสุขภาพประจำปีจริงๆจ้ะ
เกิดอะไรผิดปกติ คุณหมอจะได้แนะนำและนัีดเราอย่างต่อเนื่อง
เหมือนมีคนคอยช่วยดูแลสุขภาพเราเพิ่มขึ้น

แปะโหวตไว้ก่อนจ้ะ แล้วพี่ต๋าจะมาใหม่
ขอบใจสำหรับโหวตอาหารบ้านพี่ต๋าด้วยน๊า


โดย: Sweet_pills วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:10:00:01 น.  

 


แวะมาทักทายคุณปาน และโหวตให้กับบทความ
ดีดีค่ะ มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:10:52:34 น.  

 
สวัสดีจ้ะน้องปานตะวัน

เมื่อปีที่แล้วไปตรวจสุขภาพหลังจากละเลยมาหลายปี

ตอนนี้เลยต้องทานยาทุกวันมาเกือบปีแล้วละ

มีดอกไม้มาฝากด้วยครับโดย: find me pr วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:12:04:46 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน

วันศุกร์แล้วนะค่ะ มีความสุขค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:13:02:31 น.  

 
สวัสดีครับน้องปาน^^

สบายดีนะครับ สงสัยจะงานยุ่ง

เอาใจช่วยนะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:15:16:16 น.  

 
วันนี้เปิดครัว ทำส้มตำ ยกมาฝากด้วยค่ะตำปูใส่ผักกาดกระป๋อง
อร่อยแซ่บเว่อร์ค่า เจงๆ อิอิ


โดย: mambymam วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:16:19:55 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณปาน
ไม่ได้คุยกันเลย สบายดีนะคะ
เข้ามาครั้งนี้เห็นรูปที่ profile แล้วต๊กกะใจ
ไหงคุณปานกลายเป็นแบบนี้ไปได้


โดย: PrettyNovember วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:19:29:49 น.  

 
ปอมมาส่งขนม . . . ให้คุณปานจ้า
มีความสุขในวันดีๆนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:20:34:36 น.  

 
ชอบข้อมูลในบล็อกนี้มากครับ ช่วยลดความกังวลของคนที่จะไปตรวจร่างกายได้มากครับ
โหวตครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:21:31:18 น.  

 สุขสันต์วันหยุดนะขอรับ....Smiley


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:5:53:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปานโดย: ปรัซซี่ วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:5:57:18 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:6:36:08 น.  

 


วันหยุดแล้วพักผ่อนอย่างสุขกายสุขใจนะครับ


โดย: พันคม วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:8:02:39 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ที่ท้องฟ้าอุ้มฝนครับคุณปาน


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:8:05:09 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คุ่ะคุณปาน สบายดีนะคะ


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:8:23:07 น.  

 
สวัสดีค่ะคุูณปาน

เอามื้อเที่ยงมาเสิร์ฟค่ะ มีความสุขกับวันเสาร์นะคะโดย: นุุ้ย (นารีจำศีล ) วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:11:51:32 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Food Blog ดู Blog
diamondsky Klaibann Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
...........

โหวตให้ข้อมูลเป็นประโยชน์จ้ะ
มีความสุขมากๆในวันนี้นะน้องปาน


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:12:46:13 น.  

 


แวะมาทักทายคุณปานค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:14:09:51 น.  

 
เดือนตุลานี้ นุ่นก็ต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ
รอผลตรวจก็ลุ้นเหมือนกัน จะมีอะไรผิดปกติรึป่าวน้า...

ดีใจมากๆ เลยค่ะที่แวะไปทักทายกัน
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ^____^

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นุ่น (วันฝัน วันซันเดย์ ) วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:16:37:01 น.  

 
แวะมาเยี่ยมในวันหยุด...สวัสดีครับ

มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อน นะครับ


โดย: **mp5** วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:17:53:03 น.  

 
ได้ความรู้มากมาย เลยครับ ผมต้องไปตรวจสุขภาพมังแล้ว ^^


โดย: กลิ่นอาย แห่งความเหงา (ทะเลที่ไร้คลื่น ) วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:22:39:38 น.  

 
ได้ความรู้มากมาย เลยครับ ผมต้องไปตรวจสุขภาพมังแล้ว ^^


โดย: กลิ่นอาย แห่งความเหงา (ทะเลที่ไร้คลื่น ) วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:22:39:39 น.  

 
มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:22:56:18 น.  

 
ขอบคุณนะคะคุณปาน^^

คืนนี้ฝันดีนะคะ และมีความสุขตลอดไปนะคะ


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:23:23:42 น.  

 
ลอดช่องสิงคโปร น่าหม่ำมากๆ
กำลังปั่นงานอยู่ หิวพอดี
ขอบคุณนะคะ

บอกราตรีสวัสดิ์เลยน้า
ฝันดีจ้า

กล่องเม้นท์สวยมาก
ดูแล้วสบายตาจริงๆ


โดย: mambymam วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:23:48:38 น.  

 
ช่วงนี้ยุ่งๆน่ะ่ครับเลยดองบล็อกซะเลย แฮ่ๆ

ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:0:21:21 น.  

 
ขอขอบคุณ ขนมสาหริ่มอย่างมาก อร่อย... อร่อย
สัปดาห์นี้เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นแล้ว ^o^

รักษาสุขภาพนะครับ


โดย: Jyhorseman (yoadjarust ) วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:1:11:56 น.  

 
ก็นี่ละค่ะ
กลัวมากเลยกับการไปหาหมอนี่น่ะ
จะตรวจมากตรวจน้อย
ก็ผลัดๆไป
จนกว่าจะเป็นแบบเอาไม่อยู่แล้ว ถึงยอมไป

แต่จริงๆ ถ้าอ่านดูจากในบล็อกวันนี้
การไปตรวจร่างกายก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:2:52:42 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณปาน

คุณปานเช่นกันนะค่ะ

ผู้ช่วยนะค่ะมีบางอารมณ์ค่ะว่าอยากจะช่วย แต่ช่วงนี้ช่วยบ่อยค่ะ เพราะพี่สาวไม่อยู่บ้านแล้วมีเวลาว่างตอนเช้า เลยได้ช่วยแม่ทำขนมซะเลย


โดย: bear hunt วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:2:57:19 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ค่ะ
ปีนี้ตรวจเยอะมากมาย ตอนนี้ปกติแล้วค่ะ


โดย: ALDI วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:3:53:49 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ขอบคุณขนมสีสวยน่าทานครับ
มีความสุขและสนุกกับวันพักผ่อนเช่นกันครับ


โดย: moresaw วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:5:23:56 น.  

 


อรุณสวัสดิ์กับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใส พักผ่อนด้วยการท่องเที่ยว
หรือว่าเล่นเนทอย่างสบายอารมณ์นะครับ


โดย: พันคม วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:5:41:57 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:5:52:34 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณปาน


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:7:24:44 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าครับคุณปาน
ขอบคุณลอดช่องสิงคโปร์ที่ส่งมาให้ลุง ของชอบจริงๆ เจอที่ไหนต้องกินครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:7:57:16 น.  

 
หวัดดีครับคุณปาน

การตรวจเช็คอัพจำเป็นมาก
โดยเฉพาะกับบรรดา สว.
เพราะยากที่จะหนีโรคได้พ้น
ทั้งๆที่รู้ก็ยังอิดๆออดๆกันครับ

ขอบคุณที่มีข้อมูลดีๆมาแชร์ครับ ^ ^


โดย: Dingtech วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:8:47:45 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

วันนี้อากาศสดใสนะคะ ฝนก็คงหยุดพักเหมือนกัน
เห็นหัวบล็อกคุณปานวันนี้ เปลี่ยนจากขี่จักรยานมาเป็นพายเรือแล้ว
จะบอกเป็นนัย ๆ หรือเปล่าว่าอาจได้พายเรือรับน้ำท่วม 555


สุขสันต์วันหยุดนะคะ ได้หยุดหรือเปล่าไม่รู้ ^^โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:8:56:13 น.  

 
แพงเหมือนกันนะคะ การตรวจสุขภาพเนี่ย


โดย: bee_บี วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:9:42:04 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานฯ

เป็นสิ่งดีๆที่คนละเลยก็เยอะนะคะ
ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
โหวตให้ด้วยเลยค่ะ

pantawan Health Blog


มาตอบช้าไป แต่ยังงัยก็ไม่ทันอยู่ดีค่ะคุณปาน
งาน " Japan Festa in Bangkok 2012 "
มีแค่ 2 วัน คือ 25-26 ส.ค. 55 ค่ะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:11:09:05 น.  

 
หวัดดีวันหยุดคับ....


โดย: biocellulose วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:13:32:09 น.  

 


แวะมาทักทายคุณปานค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:13:43:29 น.  

 
สวัสดีจ้า

ได้เลยจ้าเสร็จเมื่อไรแล้วจะไปบอกน้า
ช่วงนี้งานกำลังชุลมุนจ้า


โดย: multiple วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:14:29:02 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณปาน

ขอบคุณที่แวะมาทักทายคร๊า
ได้แวะมาที่นี่ได้ฟังเพลงเพราะๆ
และได้รับข่าวสารข้อมูลดีดีเช่นเคย
ทำให้ตัวเองได้ย้ำเตือนดูแลสุขภาพกันมากขึ้น อิอิ

ลอดช่องที่นำไปฝากน่าทานที่สุดเลยค่ะ
ยิ่งช่วงบ่ายๆ แบบนี้ทำให้สดชื่นกันทีเดียวล่ะ
ขอบคุณมากเลยนะค่ะที่ยกเสิร์ฟ
รีบกลับไปหม่ำก่อนดีกว่าค่ะ ฮ่าๆๆ

มีความสุขในวันหยุดนะค่ะ


โดย: ปอย (แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ ) วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:14:42:46 น.  

 
ไม่ได้ไปฮันนีมูนหรอกค่ะ
ลูกสาวอายุ 20 แล้ว หมดวัยฮันนีมูนแล้วล่ะ
แต่ชอบไปพักผ่อนแบบนี้แหละค่ะ
อีกอย่างมันใกล้กรุงเทพฯ ไปมาไม่นานน่ะ

ห้องพักที่นั่นเห็นทะเลหมดค่ะเท่าที่ทราบ
แต่บางห้องจะเห็นแค่ขอบๆ นิดเดียวไม่ได้เห็นเต็มๆ แบบนี้ค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:14:45:43 น.  

 
สวัสดีคุณปาน ที่ไม่มีโค๊ดให้เพราสามารถก๊อปปี้ที่รูปได้เลย

ขอบคุณที่โหวตให้


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:15:30:58 น.  

 
ขอบคุณนะคะสำหรับของหวาน ลอดช่องสิงคโปร์น่าอะหร่อยมากเลยคร่า อิอิ แตนไม่ได้หยุดเลยคร่า อีกครึ่งชั่วโมงก็เลิกงานแล้วอ่ะคร่า ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะคุณปานตะวัน


โดย: phaclam วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:15:36:00 น.  

 
ขออภัยค่ะ ระบบจะไม่บันทึกการโหวตนี้
เพราะได้บันทึกคะแนนโหวตให้ Blog นี้
ในสาขา Health Blog ในวันที่ผ่านมาไปแล้วค่ะ

.........................................
แวะมาขอบคุณค่ะลอดช่องน่าทานมากๆๆๆๆๆ ไปบ้านป้าทีไร เอาของกินไปฝากป้าตลอดเลยยย


โดย: แม่บ้านธรรมดา วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:15:37:33 น.  

 
ตามมาอ่านเรื่องการตรวจสุขภาพค่ะ
เรื่องนี้สำคัญจริงๆ ทุกวัย ทุกอายุ ต่างต้องพากันไปตรวจ
กันไว้ก่อน จะได้รักษาสุขภาพที่ดีไปนานๆ
โหวตให้ Health Blog นะคะ

ปล. ได้รับลอดช่องสิงคโปร์ที่คอมเมนต์แล้ว ขอบคุณมากค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:16:47:14 น.  

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 3773459 วันที่: 30 มีนาคม 2560 เวลา:18:06:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.