Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
16 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
กระดาษทิชชู่ ซับน้ำมัน

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกมาเตือนประชาชนห้ามให้ กระดาษทิชชู่ ซับน้ำมันจากอาหาร เพราะเสี่ยงรับโซดาไฟและสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ได้ออกมากล่าวไว้ว่า สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโซดาไฟ เมื่อทำปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมัน จะมีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อรุนแรง ทำให้บริเวณนั้นอ่อนนุ่มกลายเป็นวุ้นหรือเจลาตินและสบู่ เนื้อเยื่อถูกทำลายหรือถูกกัดลึกลงไป ซึ่งการทำลายอาจต่อเนื่องหลายวัน การหายใจเอาไอ หรือละอองสารยังส่งผลให้ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้จาม ปวดคอ น้ำมูกไหล ปอดอักเสบรุนแรง หายใจขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลไหม้และพุพองได้ การกลืนกินทำให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ และกระเพาะอาหาร 

ส่วนสารไดออกซิน (dioxins) เป็นสารที่สถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างชาติจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจะไม่ทำให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน แต่อาการจะค่อยๆ เกิดและเพิ่มความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้

"การซับน้ำมันจากอาหาร กระดาษที่ใช้จะสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องเลือกใช้กระดาษที่ผลิตมา เพื่อใช้กับอาหารโดยเฉพาะ และต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร เป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหารข้ามชาติ หรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งจะต้องไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ เช่น เศษกระดาษ

นอกจากนี้ การนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้ห่อบรรจุอาหารทอดต่างๆ ก็เป็นอันตราย เพราะน้ำมันจะเป็นตัวละลายสารเคมีในหมึกพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย แม้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานกระดาษที่ผู้ค้านำมาซับมันจากอาหารได้ แต่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารมันและอาหารทอด เพื่อความปลอดภัยจากการรับสารเคมีตกค้าง และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคด้วย" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

ดร.ภูวดี ตู้จินดา กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ออกมาบอกถึงขั้นตอนการทำ กระดาษทิชชู่  โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

จากที่มีข่าวเตือนเรื่องการใช้ “ทิชชู่” ซับน้ำมันอาหารนั้นเสี่ยงต่อการรับสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ขอแจ้งข้อเท็จจริงดังนี้

1. การฟอกเยื่อขาวที่จะทำให้เกิดสารไดออกซินนั้น จะเป็นการฟอกเยื่อด้วยสารคลอรีนหรือ Cl2 เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงฟอกเยื่อที่ใช้วิธีการฟอกแบบนี้เพียง 1 โรงเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศทางทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาได้มีการห้ามใช้วิธีการฟอกเยื่อแบบนี้มาหลายปีแล้ว

2. การฟอกเยื่อขาวปัจจุบันส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้สารประกอบคลอรีน คือ คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) ซึ่งการฟอกเยื่อด้วยสารประกอบคลอรีนทำให้เกิดสารพิษคือ Organically bound chlorine หรือที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษว่า AOX แต่ **ไม่เกิดไดออกซิน** ในกระบวนการฟอกเยื่อ

3. ปริมาณไดออกซินแปรผันตรงกับปริมาณ AOX  ซึ่งได้เคยทำโครงการวิจัย และมีข้อมูลสาร AOX ตกค้างในเยื่อและกระดาษ มีตัวเลขจากการวิจัยยืนยันว่า ใน กระดาษทิชชู่ นั้น มีปริมาณ AOX ตกค้างน้อยมาก ซึ่งแน่นอนว่า ปริมาณไดออกซินยิ่งน้อยลงไปอีก

** ไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณไดออกซินในประเทศไทย ใกล้ที่สุดที่จะส่งไปวิเคราะห์หาปริมาณไดออกซินได้ คือที่ประเทศสิงคโปร์ การใช้ปริมาณ AOX เป็นตัวอ้างอิงถึงปริมาณไดออกซิน (หากมี) จึงเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง

4. สารไดออกซินและ AOX ไม่ได้หลุดออกจาก กระดาษทิชชู่ ได้ง่ายๆ การสกัดเพื่อการวิเคราะห์ยังต้องสกัดที่อุณหภูมิสูง แค่เอา กระดาษทิชชู่ มาซับๆ มัน ไม่หลุดตามออกมา

5. มีการใช้โซเดียมไฮดร็อกไซด์ NaOH ในขั้นตอนการฟอกเยื่อขาว แต่กรรมวิธีการผลิตเยื่อกระดาษนั้นมีหลายขั้นตอน และใช้ “น้ำ” ปริมาณมากในการล้างสารต่างๆ ดังนั้นจึงไม่มีโซเดียมไฮดร็อกไซด์บริสุทธิ์ตกค้างในปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตราย


 


จากที่มีคำถามมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

สารพิษที่เป็นข่าวอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นไดออกซินหรือโซเดียมไฮดร็อกไซด์ ไม่ได้เกิดขึ้นหรือถูกใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ แต่ถูกใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อ

ขออธิบายง่ายๆ ดังนี้ เยื่อกระดาษผลิตจากไม้ — ไม้มีสารยึดเกาะเรียกว่า “ลิกนิน (lignin)” ซึ่งเป็นสารสีน้ำตาล — กระบวนการฟอกเยื่อคือการกำจัดสารลิกนินนี้ เพื่อให้เยื่อกระดาษมีความขาว ที่จะนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอนามัย หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “ทิชชู่”

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เกรดไหน ก็ใช้วัตถุดิบเดียวกันนี้ คือ “เยื่อกระดาษ” — สำหรับทิชชู่รีไซเคิล ก็มีวัตถุดิบเป็นกระดาษที่เคยใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษพิมพ์เขียน นำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เผื่อขจัดสิ่งแปลกปลอม และนำเยื่อกระดาษเวียนไปใช้ใหม่ — กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานว่า ทำอย่างละเอียดและมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

กระบวนการฟอกเยื่อมีหลายขั้นตอน โรงงานแต่ละแห่งจะใช้ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดยรวมๆ แล้ว จะมีขั้นตอนการใช้โซเดียมไฮดร็อกไซด์อยู่ในนั้นด้วย ซึ่งหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีกับลิกนินจนแปลงร่างแล้ว ยังมีขั้นตอนการ “ล้าง” เยื่ออีกมากมาย ดังนั้นการจะมีโซเดียมไฮดร็อกไซด์บริสุทธิ์ถึงขนาดก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในเยื่อกระดาษว่าน้อยแล้ว กว่าจะเป็นกระดาษอนามัย จะยิ่งน้อยขนาดไหน ลองคิดตามดู

สารฟอกเยื่อที่ใช้ในการขจัดลิกนินที่เป็นที่นิยมอีกตัวก็คือ คลอรีน และ สารประกอบคลอรีน หรือ คลอรีนไดอ็อกไซด์

การใช้คลอรีนเป็นส่วนหนึงในกระบวนการฟอกเยื่อนั้น ทำให้เกิดไดออกซินแน่นอน แต่เพราะว่าเกิดไดออกซินนี่แหละ จึงมีการห้ามใช้คลอรีนในการฟอกเยื่อในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทย โรงฟอกเยื่อก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการนี้ออกจนเกือบหมดแล้ว เหลือเพียง 1 โรงอย่างที่กล่าวไป

สารที่นำมาใช้แทนคลอรีนในการฟอกเยื่อคือ สารประกอบคลอรีน ที่ใช้กันคือ คลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งโรงงานฟอกเยื่อเกือบทั้งหมดในประเทศไทยใช้สารนี้กัน — การฟอกเยื่อด้วยสารประกอบคลอรีน ทำให้เกิดสารพิษที่เรียกสั้นๆ ว่า AOX แต่ **ไม่เกิดไดออกซิน** 

ดังนั้น…อยากให้ทุกท่านพิจารณากันว่า เมื่อ “เยื่อกระดาษ” ซึ่งเป็นวัตถุดิบไม่มีโซเดียมไฮดร็อกไซด์ และ((แทบ))ไม่มีไดอ็อกซิน ตัวผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นจะมีได้อย่างไร?

สรุปว่า…กระดาษอนามัยหรือทิชชู่นั้น…ควรใช้ให้ถูกตามวัตถุประสงค์ในการผลิต คือ “ใช้ภายนอก” — มันไม่ใช่ของกิน ดังนั้นขนมจีนน้ำยาใส่ทิชชู่นี่…ไม่ควร

สำหรับการซับน้ำมัน ถ้าถามว่า มันถูกวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ทิชชู่มั้ย ก็ตอบว่า…ไม่ใช่ แต่…ถ้าถามว่า เอาทิชชู่ไปซับน้ำมันแล้วจะมีไดออกซินหลุดออกมาหรือมีโซเดียมไฮดร็อกไซด์มาทำลายเนื้อเยื่อ — มันก็ไม่ใช่

จากการอธิบายของ ดร.ภูวดี ตู้จินดา สรุปได้ง่ายๆก็คือ การผลิต กระดาษทิชชู่ ที่จะทำให้เกิดสารไดออกซิน ตามที่กรมอนามัยได้ออกมาบอกนั้น มีเหลือแค่โรงงานเดียวเท่านั้น เพราะโรงงานส่วนมากยกเลิกการผลิตแบบนี้ไปแล้ว มีวิธีการผลิตแบบใหม่ที่ทำให้ กระดาษทิชชู่ ไม่มีสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ และสารไดออกซินและ AOX ก็ไม่ได้หลุดออกจากกระดาษทิชชู่ได้ง่ายๆเช่นกัน เพียงแต่นำมาซับน้ำมันก็ไม่ได้ทำให้สารเหล่านี้หลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้

ทั้งนี้ ในการเลือกรับประทานอะไรก็ตาม ผู้บริโภคเองก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง หากเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้ว ก็คงไม่มีใครที่จะสามารถมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้เช่นกัน


หวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

Create Date : 16 กรกฎาคม 2557
Last Update : 16 กรกฎาคม 2557 14:06:52 น. 64 comments
Counter : 2316 Pageviews.

 
ตัดริบบิ้นค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:13:30 น.  

 
ป้าใช้กระดาษทิชชู่ ซับน้ำมันอยู่เป็นประจำเลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:16:56 น.  

 
วันก่อนเป็นข่าวฮือฮาค่ะ เห็นแชร์กันอยู่
แต่คุณปานมีข้อมูลแบบละเอียดเลย
นิคกลับมาอ่านทีหลังนะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:51:12 น.  

 
ตามข่าวมาตั้งแต่แรกเลยจ้า เพราะเป็นเพื่อนเฟสของ ดร.ภูวดี ขอบใจที่รวบรวมข้อมูลให้นะ


โดย: sawkitty วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:34:12 น.  

 
โอ้ น้องปาน เป็นความรู้ใหม่ที่ดีจริงๆค่ะ
ทอดอาหารที่บ้านทีไร ก็ทิชชู่ตลอด
สงสัยต้องลดของทอด แล้วดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วยนะคะ

ขอบคุณมากที่ไปทักทายพี่ค่ะ รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ


โดย: anigia วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:34:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^

ขอบคุณสำหรับข้อมูลสุขภาพนะคะ
เดี๋ยวนี้คนใกล้ตัวเป็นมะเร็งกันเยอะเลย
ยิ่งแก่ตัวยิ่งพบ แย่จังนะคะ T T

====================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:47:12 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

อ่านไปอ่านมาไม่รุ้จะเชื่อใคร อิอิ

งั้นกินน้ำมันต่อไปดีฝ่า ไม่ต้องไปซงไปซับมันหรอก
สมัยก่อนพ่อแม่เรา กินน้ำมันหมูด้วยซ้ำ
อายุยังยืนยาว 80-90 ปี

สมัยนี้ กินนู่นก้ไม่ได้ นี่ก้ไม่ได้
คนรู้จัก เป้นหมอ กินอยู่ ระวัง สุดๆ เป้นมะเร็ง
เด้ดไปเรียบร้อยแล้ว

ชีวิตเราไม่ยืนยาวหรอกเนอะ
อย่าไปคิดมากเลยจ๊ะ

ว่าแล้วก้ฟาดทุเรียนต่อดีฝ่า 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

โดย: multiple วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:14:34 น.  

 
หวัดดีค่า
pantawan Health Blog ดู Blog

ตอนนี้หลายๆคนเตือนตลอดเลย ว่าไม่ให้เอาทิชชู่ซับน้ำมันในอาหาร
คือข้อมูลก็มีหลายฝั่ง งงไปมา สรุปว่า
ไม่ใช่ละกัน ฮ่าๆๆๆ

แต่ตอนนี้ต่อให้ไม่ใช้ทิชชู่ซับอะไร มะเร็งก็ถามหากันได้ง่ายๆแล้วนะคะ มากับอาหารซะส่วนใหญ่เลย

ปล. อิชั้นโหวตให้ 2 จึ๊กเลย เนื่องจากประทับใจเพลงว่าที่สามีในอนาคตของอิชั้นร้อง ฮ่าๆๆๆ กรี๊ดๆ
ปล.2 พี่โอป ก็เข้าคอร์สกับคุณหมอพี่โอ๊คเหมือนกันค่ะ นางเพรียวไปเยอะทีเดียว


โดย: คนสวยที่ไม่เคยสวย วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:48:36 น.  

 
แงแง ใช้มาตั้งแต่สร้างโลกเลย
แย่แว้วววว

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 750163 Travel Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอบคุณข้อมูลนะครับโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:00:34 น.  

 
เรื่องนี้กำลังเป็นที่ฮือฮามากเลย
วันก่อนเห็นข่าวลงอยู่เหมือนกัน
ทุกวันนี้จะทำจะกินอะไรก็อันตรายไปหมดเนอะ
ยุ่งยากจัง

ขอบคุณที่แวะไปชมดอกไม้จ้ะ ไว้มาใหม่น้า
โดย: mambymam วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:01:22 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog


เพิ่งรู้ถึงพิษของทิชชูซับน้ำมัน แต่โชคดีที่บ้านไม่เคยใช้เลยค่ะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:06:36 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ คุณปาน
โหวต pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:29:34 น.  

 
โอ้ ! เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงเลยค่ะ
ใครจะไปรู้เนาะว่ากระดาษทิชชูสะอาดๆ
ถ้าใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกัน
ต่อไปจะไม่เอากระดาษทิชชูซับน้ำมันจากอาหารอีกแล้วค่ะ

ขอบคุณน้องปานมากค่ะ
ที่ขยันหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเสมอ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Music Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
ทองกาญจนา Travel Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:52:46 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะน้องปาน พี่กิ่งตามมาอ่านบทความดีๆให่ความรู้ที่มีประโชน์มากๆค่ะ อ่านแล้วน่ากลัวมากนะคะ พี่กิ่งชอบใช้ทิชชูซับน้ำมันในอาหารประจำเลยค่ะ คราวนี้จะไม่ทำแล้วค่ะ

ขอบคุณบทความดีๆมีประโยชน์ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:17:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ นะคะ
ครบถ้วนได้ประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:38:12 น.  

 
มาโหวตจ้ะคุณปานบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Food Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:00:15 น.  

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

มาอ่านความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน
ส่วนตัวมีความเชื่อว่ามีอันตรายจริง ๆ ครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


ปบ.มีภาพสาวน้อยอุ้มห่าน ที่เมืองเกิร์ทธิงเก้น เยอรมนี มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:03:58 น.  

 
อ้าว เค้าก็ใช้ 5555 ต้อง งดแล้ว ขอบคุณที่บอกนะคะ หุหุ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:01:22 น.  

 


โดย: น้องเมย์น่ารัก วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:26:00 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


ส่งกำลังใจให้น้องปานต่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:17:05:37 น.  

 
สวัสดีค่า คุณปาน ^^

มาอ่านเรื่องราวดีๆค่ะ
บางอย่างคนมักมองข้ามความสำคัญค่ะ
ได้ประโยชน์มากๆเลย

ขอบคุณมากๆค่า

เพลงเพราะมากกกกก


โดย: lovereason วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:55:52 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ดูแล้วกระดาษชำระซับน้ำมันคงได้
แต่ถ้าไม่แน่ใน่ใจ ก้เลี่ยงใส่ตะแกรงกรองก็พอครับ
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:04:44 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

มารับความรู้จ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:42:59 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
เร็วๆ นี้ค่ะ เตรียมไว้แล้ว


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:5:19:17 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:00:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:37:23 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
.................

ขอบคุณน้องปานสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และกำลังใจนะคะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:48:54 น.  

 
pantawan Health Blog

มาบล็อคนี้แล้วไม่กลับไปมือเปล่าแน่นอนค่ะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:08:21 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะน้องปาน

ภัยจากกระดาษซับ
จะต้องระมัดระวังเพิ่มขื้นค่ะ

ขอบคุณนะคะ
โดย: เขมอนันท์ วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:35:42 น.  

 
ืทุกวันนี้รอบ ๆ ตัวก็มีแต่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนั้นเลย
เรื่องเครื่องทำขนมปังพี่ไม่ได้ซื้อค่ะ ทางพานาโซนิคมอบให้มาใช้งานฟรีค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:17:48 น.  

 
เมื่อรู้อะไรก็มักจะระมัดระวังไว้ก่อนครับ เมื่อพบความจริงกว่าก็ลดความวิตกกังวลไปได้ครับ

pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 20 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:02:45 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพให้คุณปานจ้า

เพิ่งเลิกเมื่อไม่กิ่วันมานี่เอง . . . ไม่ทราบว่ารับสารพิษไปเท่าไหร่แล้ววววว
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:12:17 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Book Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 20 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:33:18 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Topical Blog ดู Blog
Opey Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
อรุณสวัสดิ์นะครับ


โดย: puzzle (เตยจ๋า ) วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:06:04 น.  

 
๕๕๕ ทำประจำเวลาทอดใข่..ซิ
ยิ่งต้องการใข่ด้านๆนิ่มๆจะอมน้ำมัน พี่พันก็เอาทิชชู่รองทุกที..
จ๊ากกกกกกกกได้รับสารไปขนาดไหนไม่รู้ซิ


โดย: พันคม วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:07:39 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
Opey Home & Garden Blog ดู Blog
เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:56:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog


ได้ข้อคิดดี ๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:12:37 น.  

 
ขอบคุณคร้าโดย: หอมกร วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:13:00 น.  

 
เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะน้องปาน ... คงต้องระวังนะคะ สมัยก่อน มีอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พี่รู้จัก บ่น ๆ เรื่องคนไทยใช้ทิชชู่พร่ำเพรื่อเหมือนกัน ตอนนั้นพี่ฟัง ๆ แกพูด ก็ได้แต่ขำ ๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
prizella Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:23:48 น.  

 
แม่บ้านที่บ้านก็ชอบใช้ครับคราวหลังต้องสั่งห้ามเด็ดขาด..


โดย: Ujiba วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:24:05 น.  

 


สวัสดีค่ะน้องปาน
มีความสุขยามค่ำนี้..หลับฝันดีจ้า


โดย: เขมอนันท์ วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:20:10 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

แม่ซองฯก็ใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันเหมือนกัน

แต่บางครั้งก็ใช้กระดาษขาวที่เขาห่อโรตีบ้าง
แต่ไม่สะดวกเท่า ทิชชู่ค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:23:36 น.  

 
ใช้เหมือนกันค่ะ แต่เป็นกระดาษสำหรับรองของทอดนะคะ
ไม่ใช่ทิชชูที่เราไว้เช็ดมือเช็ดปากนะคะ
แต่อะไรๆก็น่ากลัวทุกอย่างนะสมัยนี้

pantawan Health Blog


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:46:06 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลงจ้ะคุณปาน
มีหลังไมค์นะโดย: mambymam วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:00:33 น.  

 

ขอ ขอบคุณ พี่ไวน์

ขอ ขอบคุณ พี่ตุ้ย (ดอยสะเก็ด)

ขอ ขอบคุณ คุณไก่ (Schnuggy)

ขอ ขอบคุณ คุณโอ (เนินน้ำ)

ขอ ขอบคุณ คุณก๋า

ขอ ขอบคุณ พี่วิ (AppleWi)

ขอ ขอบคุณ คุณตุ๊ก (tuk-tuk@korat)

ขอ ขอบคุณ คุณเวียงแว่นฟ้า

ขอ ขอบคุณ คุณปาน (ปานตะวัน)

ขอ ขอบคุณ คุณกิ่ง (กิ่งฟ้า)

ขอ ขอบคุณ คุณอ้อ (เริงฤดีนะ)


สำหรับ กำลังใจ และ โหวต ค่ะ ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:30:32 น.  

 
อีก ที ..

กัน น้อง สาว ลืม ..บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: foreverlovemom วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:34:06 น.  

 
สวัสดีครับน้องปานตะวัน

พักนี้ไม่ค่อยว่าง เพิ่งสังเกตุว่าน้องเป็นหมอทหารติดยศไปซะแล้วละ

โหวตให้เลยฉลองยศนะ


โดย: find me pr วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:55:22 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่า
ทราบข้อมูลแล้วก็กลัว ไม่เอาทิชชู่มาใช้ปะปนกับอาหารเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่าค่า


โดย: prizella วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:03:49 น.  

 
กระดาษทิชชูที่ใช้สำหรับครัว เอามาซับน้ำมันอาหารทอดประจำเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Blog about TV ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:08:02 น.  

 
ขอบคุณค่ะน้องปานที่แวะไปชิมของแซ่บด้วยกันเน๊อ
เปรี้ยวปากบ่อยมากๆค่ะช่วงนี้ ยิ่งเข้าร้อน ยิ่งทานรสจัดๆ
เป็นไรน๊า


โดย: anigia วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:02:32 น.  

 
หวัดดีค่าคุณปาน

รินไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะทิชชู่ซับน้ำมันอะไรนั่น
แต่ก็เห็นที่ไหนๆ ใช้มาตลอดเลย

สารฟอกขาวนีตัวดีเลย เรามองข้ามมาโดยตลอด
เสี่ยงตามไปด้วยเหมือนกันนะคะนี่


มาส่งกำลังใจให้คุณปานด้วยจ้า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:13:59 น.  

 


รีวิวฉบับใหม่ สไตล์ RinSa YoyoLive ค่ะ
รีสอร์ทเปิดใหม่ และร้านอาหารบรรยากาศดี ที่พัทยาโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:14:19 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
คิดว่าทานน้อยๆ นานๆที
คงไม่เป็นไรครับผมโดย: moresaw วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:07:47 น.  

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

มีภาพเทพธิดาแห่งความยุติธรรม จากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี มาฝากครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:19:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:18:38 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ได้ยินข่าวเรื่องนี้เหมือนกันค่ะน้องปาน
ขอบคุณข้อมูลดีมีประโยชน์ค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:42:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:37:53 น.  

 
โซดาไฟนี่อันตรายจริงๆเลย มันอาจปนเปื้อนออกมาโดยเราไม่ทันคิดนะคะ
แต่บ้านนิคไม่ได้ใช้ทิชชูซับค่ะคุณปาน
ใช้กระดาษแบบที่ห่อโรตีน่ะค่ะ ซื้อมาเป็นห่อละประมาณ 30 บาท
ไม่ทราบว่าอันตรายเหมือนกันรึป่าวคะคุณปานโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:03:03 น.  

 
แวะมาทักทายจ้า
ช่วงนี้งานยุ่งเหรอคะ ^_^
ขอบคุณน้องปานมากค่ะสำหรับกำลังใจที่บล็อก

นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:49:20 น.  

 
ได้ข่าวเรื่องทิชชูเอามาซับน้ำมันแล้วเป็นอันตรายแล้วกลัวเหมือนกัน ได้อ่านข้อมูลที่แจกแจงละเอียดแบบนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย ต้องขอบคุณมากที่หาข้อมูลดี ๆ มาฝากกันนะคะ โหวตให้ค่า ^_^


โดย: haiku วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:22:31 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจให้นะคะ

คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:26:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะน้องปาน
นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:53:05 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 25 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:04:12 น.  

 


โดย: nokyungnakaa วันที่: 7 สิงหาคม 2557 เวลา:11:31:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.