Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2559
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
13 มิถุนายน 2559
 
All Blogs
 
ฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองห้ามใช้โทรศัพท์


โทรศัพท์มือถือ-โทรศัพท์บ้านเล่นเน็ต เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
ช่วงฝนตกฟ้าคะนองการท่องเน็ตอาจเกิดเหตุการณ์ที่ขาดไม่ถึงได้


สธ. ย้ำเตือนภัยฟ้าผ่า ห้ามประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน รวมทั้งการเล่นอินเทอร์เน็ต ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตได้ แนะหากเส้นขนหรือเส้นผมลุกชัน ขณะที่อยู่ใต้ก้อนเมฆฟ้าฝนครึ้ม ถือเป็นสัญญาณเสี่ยงภัย 


ในช่วงหน้าฝนนี้มักมีข่าวประชาชนเสียชีวิตจากฟ้าผ่าอยู่บ่อย ๆ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูง หากมีพายุฝน ฟ้าคะนองจะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้ง่าย ดังนั้นในช่วงฤดูฝนประชาชนจึงมีโอกาสอย่างมากจากการถูกฟ้าผ่า 


จากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกฟ้าผ่า (Lightening-related injuries) ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ในเครือข่ายการเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในรอบ 5 ปี มีผู้ถูกฟ้าผ่า 180 ราย เสียชีวิต 46 ราย คิดเป็นอัตราตายร้อยละ 26  

ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาย และอยู่ในวัยแรงงานอายุ 20 - 49 ปี หากแยกตามอาชีพจะพบว่าเกษตรกรถูกฟ้าผ่ามากอันดับ 1 ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 40 และผู้ใช้แรงงานร้อยละ 9 เหตุมักเกิดในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นนา ไร่ สวน โดยพบว่าผู้บาดเจ็บการถูกฟ้าผ่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยร้อยละ 11 สูงขึ้น ประมาณ 3 เท่าตัว 


ภัยจากจากฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัว และมีอันตรายสูง โดยลักษณะของฟ้าผ่าแบ่งเป็น 4 แบบ คือ

1. ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ
2. ฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆ
3. ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นเรียกว่า ฟ้าผ่าแบบลบ
4. ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้น เรียกว่าฟ้าผ่าแบบบวก

โดยฟ้าผ่าแบบลบและแบบบวกนั้น จะทำอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นดินหรือพื้นน้ำ ทั้งนี้ฟ้าผ่าแบบลบจะผ่าลงบริเวณใต้เงาของเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นหลัก ส่วนฟ้าผ่าแบบบวกสามารถผ่าได้ไกลออกไปจากก้อนเมฆประมาณ 40 กิโลเมตร ในเวลาอันรวดเร็วภายในเวลา 1 วินาที มักจะเกิดในช่วงท้ายของพายุฝนฟ้าคะนองคือหลังจากที่ฝนซาแล้ว

คนโดยทั่วไปมักจะไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยตรวจวัดความเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่า แต่มีวิธีการสังเกตสัญญาณความเสี่ยง โดยหากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่บนเหนือศีรษะแล้วปรากฏว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้น หรือเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้น แสดงว่ากำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า หรือหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองใกล้ตัวในระยะประมาณ 16 กิโลเมตรแล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า และได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า 30 วินาที แสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่า ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่ามีข้อแนะนำดังนี้

1. หากอยู่ในที่โล่งให้หาที่หลบที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่  แต่อย่าอยู่ใกล้ผนังอาคาร ประตูและหน้าต่าง หรือควรหลบในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิด แต่อย่าสัมผัสกับตัวถังรถ 

2. หากหาที่หลบไม่ได้ ให้หมอบนั่งยอง ๆ ให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด โดยแนบมือทั้งสองข้างติดกับเข่า แล้วซุกศีรษะเข้าไประหว่างเข่า ส่วนเท้าให้ชิดกันหรือเขย่งปลายเท้า เพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุด แต่อย่านอนหมอบกับพื้น เพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้  

3. อย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงและบริเวณใกล้เคียงกับต้นไม้ หรืออยู่ในที่สูงและใกล้ที่สูง ที่สำคัญอย่ากางร่ม4. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่ใช่สื่อล่อฟ้า แต่ฟ้าผ่าจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในมือถือ อีกทั้งโทรศัพท์มือถือมีส่วนประกอบที่เป็นแผ่นโลหะ สายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นตัวล่อฟ้า จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า และยังทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจรจนเกิดระเบิด ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บมากขึ้น

5. ห้ามใช้โทรศัพท์บ้านหรือเล่นอินเทอร์เน็ตในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาที่เสาสัญญาณหรือเสาอากาศที่อยู่นอกบ้าน และกระแสไฟจากฟ้าผ่าจะวิ่งมาตามสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ใช้งานได้รับอันตราย

6 .ควรถอดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด เพราะฟ้าอาจผ่าลงที่เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้ากระชากเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจทำให้เสียได้ และควรดึงเสาอากาศของโทรทัศน์ออก เพราะหากฟ้าผ่าที่เสาอากาศบนหลังคาบ้าน อาจวิ่งเข้าสู่โทรทัศน์ได้

7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิด เนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอย่าอยู่ใกล้สายไฟ

8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำ เพราะเป็นตัวนำไฟฟ้า

9. ควรเตรียมไฟฉายไว้ส่องดูทาง เพราะอาจเกิดไฟดับหรือไฟไหม้ได้  


วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกฟ้าผ่า ให้สังเกตก่อนว่าในบริเวณที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือไม่ ถ้ามีให้เคลื่อนย้ายผู้ถูกฟ้าผ่าไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันตัวเราเองจากการถูกฟ้าผ่า และสามารถแตะต้องตัวผู้ถูกฟ้าผ่าได้ทันที เนื่องจากคนที่ถูกฟ้าผ่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในตัว ซึ่งต่างจากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกไฟฟ้าดูด

โดยการปฐมพยาบาลผู้ถูกฟ้าผ่าจะใช้วิธีเดียวกับผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อต คือ หากหมดสติ ไม่รู้ตัว หัวใจหยุดเต้น และไม่หายใจ ซึ่งสังเกตได้จากอาการที่เกิดขึ้นคือ ริมฝีปากเขียว สีหน้าซีดเขียวคล้ำ ทรวงอกเคลื่อนไหวน้อยมากหรือไม่เคลื่อนไหว ชีพจรบริเวณคอเต้นช้าและเบามาก ถ้าหัวใจหยุดเต้นจะคลำชีพจรไม่ได้ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ขอให้ช่วยผายปอดทันทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล ด้วยการให้ลมทางปากหรือที่เรียกว่า "การเป่าปาก" ร่วมกับนวดหัวใจเพื่อให้ปอดและหัวใจทำงานโดยให้วางมือตรงกึ่งกลางลิ้นปี่เล็กน้อย
กรณีทำการปฐมพยาบาลคนเดียวให้นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก 2 ครั้ง ถ้าทำการปฐมพยาบาลสองคน ให้นวดหัวใจ 5 ครั้งสลับกับการเป่าปาก 1 ครั้ง ก่อนนำผู้ป่วยส่งแพทย์ต่อไป ประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ โทร. 025904395 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
หวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
Create Date : 13 มิถุนายน 2559
Last Update : 13 มิถุนายน 2559 13:06:13 น. 47 comments
Counter : 2032 Pageviews.

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

มาอ่านความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนเช่นเคย เป็นประโยชน์มากครับ
โดยเฉพาะอันตรายจากการใช้โทรศัพท์ขณะฝนฟ้าคะนอง

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


ปล. 1.ผมมีภาพจากบล็อกตอนใหม่มาฝากด้วย     2.ผมคงจะห่างหายจากการอัพเดตบล็อกไปสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะถึงทริปหน้านะครับ


โดย: ทองกาญจนา วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:14:45:44 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ที่ขอนแก่นก็เคยเจอครับ
ทั้งโทรตู้และมือถือฟ้าลงเครื่อง คนเสร็จมะก่องด่อง
คงจะห้ามยากสังคมก้มหน้ากำลังเล่นติดพัน
ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาฝากด้วยครับ
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: moresaw วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:15:36:19 น.  

 
อันตรรายจริงๆ ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะ ต้องระวังให้มากขึ้นจริงๆค่ะ


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
FreakGirL Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:18:52:28 น.  

 
อย่างนี้นี่เอง มิน่า ตอนไปขึ้นเขาคิชฌกูฏที่จันทบุรี พอฟ้าร้องเท่านั้น ทุกคนรู้กัน ห้ามแตะต้องมือถือค่ะ

ตอนนั้นมีน้องคนนึงนั่งรับโทรศัพท์ เท่านั้นคนรอบข้างทั้งหมดกระโดดโหยงออกมา จากโต๊ะที่นั่งกันเต็ม เหลือน้องนั่งคนเดียว


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
mcayenne94 Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:20:04:16 น.  

 
ของแตงนี่ถ้าฝนตก ฟ้าร้องเมื่อไหร่ที่บ้านจะให้ปิดคอมฯ เลย

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกนะคะ คุณปอมชอบตุ๊กตาหมีด้วย เห็นเคยลงในกระทู้เหมือนกัน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Fanclub Blog ดู Blog
FreakGirL Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
pantawan Technology Blog


โดย: comicclubs วันที่: 13 มิถุนายน 2559 เวลา:23:43:38 น.  

 
ออมคิดได้อีกวิธีคือเลิกเป็นคนค่ะ...ไปเป็นก้อนเมฆเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อิอิ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ออมอำพัน วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:0:09:17 น.  

 
น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
คงต้องระมัดระวังให้มากขึ้น

pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:1:14:52 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เรื่องฟ้าผ่า... เคยยืนตัดหญ้ากลางสายฝนปรอย ๆ เย็นสบาย
ไม่ร้อน อยู่ในไร่ อ.แก่งหางแมว บ่อย

มีอยู่วันหนึ่ง ได้เห็นแสงไฟแลบ ไกล ๆ ชักหวั่น แต่ก็ต้อง
รีบทิ้งมีดหวด แล้ววิ่งเข้าไปใต้ใต้ยางพารา ไกลออกไป

เพราะฟ้าผ่าไม่ไกลจากนั้น น่ากลัว ที่มีดหวดเป็นเหล็กเป็นสื่อ
ดึงกระแสฟ้าผ่าได้


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:10:12:50 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Diarist ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

หายไปนานกลับมาพร้อมสาระดีๆเพื่อสุขภาพตามเคย

ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

ปกติถ้าอยู่ในบ้านฟ้าร้องลั่นๆเราก็จะไม่ใช้ PC หันมาเล่นจากมือถือแทนค่ะ

กลัวไฟฟ้าแรง หรือกระตุกแล้วเครื่องคอมพ์เจ๊ง

ไม่เคยคิดเลยว่าในบ้านฟ้าก็ผ่าลงมาได้ด้วย


******************

่ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนและโหวตให้นะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:10:22:05 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

เดี๋ยวนี้ฟ้าแรงน่ากลัวมากค่ะน้องปาน
เวลาฟ้าแรง ๆ ก็เคยคิดเหมือนกันว่าไม่อยากให้
ใครโทรเข้ามือถือมาตอนฟ้าแรง ๆ เลย ไม่อยากรับ
แต่ก็กลัวเป็นเรื่องด่วนอีก


โดย: AppleWi วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:12:49:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน

ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่า เล่นโทรศัพท์ตอนฝนตกฟ้าร้องแล้วอันตลาย เราก็เพลินเล่นไลน์กันไปเรื่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Movie Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Sai Eeuu วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:14:03:24 น.  

 
ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะไม่ค่อยใช้มือถือ
บางทีเงินหมดแบ็ตหมดตั้งหลายวันยังไม่รู้เลย
เนอะ เชยชะมัด

แต่คนใช้ควรต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะคะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
mcayenne94 Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:20:33:58 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog

....................................

พี่ต๋าเคยสงสัยว่าหลบในรถจะปลอดภัยรึเปล่า
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมีประโยชน์นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:20:53:27 น.  

 
จริงดิ แล้วเน็ตบ้านมีกล่องกันฟ้านี่กันได้จริงมั๊ยคะคุณปาน
ก็อันตรายอยู่นะคะ เวลาฝนฟ้าคะนองนี่ไฟจะกระพริบก่อนเลยค่ะ
ถ้าเป็นแบบนั้นเป็นอันเลิกดูทีวีเลิกเล่นเน็ตได้ เพราะเดี๋ยวก็ไฟตกไฟดับค่ะ
อ่านดูแล้วอันตรายจริงๆเลย ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะคุณปานบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

// คงเพาะได้นะคะ ถ้าเป็นดอกเทียนนี่เค้าชอบน้ำเลย
ขนาดกลางวันโดนแดดใบเหี่ยวต้นเอนเลย
พอรดน้ำต้นก็สดชื่นเด้งดึ๋งขึ้นมาเลยค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:21:52:08 น.  

 
น่ากลัวนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:0:14:57 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณปาน
เป็น 9 ข้อที่สำคัญมากครับ และต้องสังเกต เส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้น หรือเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้น
ช่วงฟ้าผ่า ฟ้าร้อง นอกจากห้ามใช้โทรศัพท์แล้ว ถอดปลั๊คไฟฟ้าทุกชนิด ยังไม่เคยได้ทำครับ ทำแต่ปิดทีวีครับ

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:0:25:24 น.  

 
การโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

น่ากล้วนะฟ้าฝน


โดย: ชมพร วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:0:53:32 น.  

 
เรื่องนี้น่ากลัวมาก เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ
เวลาฝนตกจะไม่ใช้โทรศัพท์เลย กลัว


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: mambymam วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:4:12:12 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
ฟังแล้วน่ากลังจังนะคะคุณพยาบาลปานโดย: หอมกร วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:5:31:19 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Diarist ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อันตราย น่ากลัวจังค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:5:36:07 น.  

 
ถ้าฟ้าผ่าคงมีข่าวตายหมู่ค่ะ
เพราะตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมก้มหน้ากันหมดแล้ว
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:7:46:30 น.  

 
สมัยก่อน บ้าน อ.เต๊ะ อยู่แถวชานเมือง กลางทุ่งเลย ตั้งเสาอากาศ ทีวีสูงลิบ กว่าชาวบ้าน

อยู่ไม่ทันไร โดนฟ้าผ่าเปรี๊ยงงง ลงเสาเลย ปล็กที่ผนังในบ้านไหม้ กระเด็น หลุดออกมาเลยอะ

ตู้เย็น ทีวี ที่เสียบปลั๊ก ไว้ก็ตายอนาจ นี่ขนาดไม่ได้เปิดเลยนะครับ 555

น้องปานบอก ข้าว่า สาเหตุไม่ได้มาจากเสาทีวีหรอกมั้ง ก้เอ็งนั่นแหละ เอ๊ะอะ ก็ สาบานๆๆ โดนซะมั่งก็ดี โสนะน่า 555บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละ


โดย: multiple วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:8:08:49 น.  

 
pantawan Health Blog
ขอบคุณที่มาเตือนนะคะ
เดี๋ยวนี้ข่าวฟ้าผ่า คนบ่อยมาก คงเพราะพวกโทรศัพท์มือถือ นี่เอง เดี๋ยวนี้ฝนตกถ้าไม่ลืมก็ปิดมือถือทุกครั้งเลยค่ะ ปลอดภัยไว้ก่อน นะคะ คุณปาน


โดย: mcayenne94 วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:10:15:24 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
BlogGang Hang Girls Fanclub Blog ดู Blog
AppleWi Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะน้องปาน พี่กิ่งตามมาอ่านบทความดีๆเรื่องฟ้าผ่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเวลาฝนตกฟ้าคะนองพี่กิ่งไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะ ทีนี้เรื่องโทรศัพท์เราไม่กล้าใช้เลยแต่มีคนโทรเข้ามาหาเราเพราะบ้านเค้าฝนไม่ตกแต่บ้านเราฝนตกพี่กิ่งก็ไม่กล้ารับเลยค่ะ

ขอบคุณบทความที่มีประโยชน์มากๆนะคะ
พี่กิ่งโหวตให้ค่ะ

มีความสุขวันพุธค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:12:12:18 น.  

 
น่ากลัวมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะคุณปานตะวัน

pantawan Health Blogโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:12:59:50 น.  

 
เป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ใช้ที่มีประโยชน์จริง ๆ ครับ เหมือนคนโบราณเคยบอกไว้ เวลาฟ้าแลบ ให้ปิดวิทยุ ปิดโทรทัศน์ อยู่ในที่ร่ม

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: The Kop Civil วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:13:00:42 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆ..
ที่บ้านก้นกะลาเคยโดนเต็มๆ..คอม 2 เครื่อง ,โมเด็ม ,เครื่องสำรองไฟ พังหมดเลย..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:17:52:06 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Mintra-april Literature Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

แวะมาโหวตมให้เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 16 มิถุนายน 2559 เวลา:6:51:50 น.  

 
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ เพราะทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มีกันทุกบ้านก็ว่าได้ ปกติป้าแค่ปิดเครื่อง คราวต่อไปคงต้องปิดสวิทช์บางตัวด้วยบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 มิถุนายน 2559 เวลา:17:22:53 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะน้องปาน
ปีสองปีมานี่ ฟ้าผ่าคนตายบ่อยมาก
แถวบ้านก็ผ่าบ่อย แต่มักจะผ่าลงที่
หม้อแปลงไฟ ทำให้ไฟดับไปหลาย
ชั่วโมง น่ากลัวจริงๆ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 16 มิถุนายน 2559 เวลา:23:19:31 น.  

 
ฝนฟ้าคะนองนี่น่ากลัวมาก ๆ นะคะ

ปล. แกงคั่วใส่หมูเยอะ เพราะคนที่บ้านกินด้วยค่ะ หน่อไม้ดองเหมาคนเดียวเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:2:17:05 น.  

 
อยากโหวตความรู้ แต่เห็นโหวตสุขภาพกันก็โหวตสุขภาพแล้วกันนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ผีเสื้อยิปซี Literature Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:8:53:58 น.  

 
pantawan Health Blog

น่ากลัวนะคะ มี้ยังแอบเล่นมือถือตอนเสียบชาร์ต ไม่ดีเลยเนอะ อิอิ


โดย: kae+aoe วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:9:22:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวันคนน่ารัก
เล่นโทรศัพท์ตอนฝนตกนี่น่ากลัวจริงๆ
เอนทรี่นี้เซฟตี้ๆๆ มีประโยชน์มากขอบคุณนะคร้าาาา
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:11:06:55 น.  

 
ขอบคุณ คุณปาน สำหรับข้อมุลสุขภาพดีๆนะคะ


pantawan Health Blog


วันนี้ปอมมีเค้กมาฝากยามเย็นค่ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:16:30:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน
นานนนนมากกกกเลยที่ไม่ได้เข้าบล็อค
วันนี้แวะมาเก็บกวาดที่บล็อคเลยแวะมาทักทายค่ะ
สบายดีนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: oranuch_sri วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:23:42:00 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


ตอนนี้ฝนกำลังตกหนักมาก น้ำเริ่มท่วมแล้ว
ฟ้าก็ร้องโครมคราม น่ากลัวเหมือนกัน
แตาก็ยังดีกว่าฟ้าผ่านะคะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:23:50:39 น.  

 
น่ากลัวนะคะ

ช่วงฝนเริ่มตกใหม่ช่วงนั้นจะมีฟ้าผ่าบ่อยๆ

ระยะนี้ก็ฝนเริ่มมา ฟ้าคะนองน่ากลัวมากค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:15:56:38 น.  

 
โหวดสุขภาพให้ค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:15:57:10 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณคุณปานตะวันที่แวะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจค่ะ

ฝันดีนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:22:43:31 น.  

 
มาอ่านข้อความดีๆทันเหตุการณ์ค่ะ


โดย: ชมพร วันที่: 19 มิถุนายน 2559 เวลา:23:34:46 น.  

 
คงต้องระวังเลยนะคะน้องปาน บ้านเรายิ่งฝนตกบ่อย ๆ ด้วย

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
Maeboon Travel Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:0:35:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ จะได้ระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์ให้มากขึ้น

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Photo Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Raizin Heart วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:22:23:02 น.  

 
สมัยนี้ใช้มือถือกันเยอะมากเลยค่า
ฝนตกบ่อยอีกด้วยช่วงนี้
เป็นไปได้ว่า โอกาสจะเกิดได้มากกว่าด้วยจริงๆ ด้องระวังๆ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
peeamp Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:22:27:42 น.  

 
ขอบคุณน้องปานสำหรับกำลังใจค่ะ
นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 21 มิถุนายน 2559 เวลา:0:53:28 น.  

 
เป็นข้อพึงระวังในช่วงหน้าฝน ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆครับ
โหวต Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 21 มิถุนายน 2559 เวลา:7:26:21 น.  

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: nokyungnakaa วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:15:55:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.