Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2557
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
26 พฤษภาคม 2557
 
All Blogs
 
เชื้อร้าย เอช.ไพโลไร
เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือ เอชไพโลไร (Helicobacter pylori หรือ H.pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งการติดต่อเกิดขึ้นระหว่างคนสู่คน เชื้อที่เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร และทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ แต่ในบางรายเชื้ออาจทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย

โรคติดเชื้อเอชไพโลไร หรือ การติดเชื้อเอชไพโลไร (H. pylori infection) เป็นโรคพบได้ทั่วโลก โดยประมาณการว่าประชากรทั่วโลกอย่างน้อย 50% มีการติดเชื้อชนิดนี้อยู่ โดยประเทศด้อยพัฒนาพบมีการติดเชื้อมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากการดูแลด้านสุขอนามัยแตกต่างกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 30% ของประชากรพบการติดเชื้อชนิดนี้ โดยพบในคนอเมริกันผิวดำ (African-American) มากกว่าคนอเมริกันผิวขาว สำหรับในประเทศไทย ไม่มีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของโรคนี้ที่ชัดเจนสาเหตุ

เชื้อแบคทีเรีย เอชไพโลไร อาศัยอยู่ในร่างกายของคนเป็นหลัก แทบไม่พบในสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และคาดว่าอาศัยอยู่กับมนุษย์มาหลายหมื่นปีแล้ว สำหรับวิธีการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นยังไม่ชัดเจน แต่คาดว่าน่าจะติดต่อกันทางน้ำลาย (Oral-oral route) โดยอาจติดจากการกินอาหารโดยใช้ช้อนร่วมกัน การจูบปากกัน เป็นต้น ดังนั้น การติดต่อมักมาจากบุคคลในบ้านเป็นหลัก นอกจากนี้การกินอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระ (Fecal-oral route) ก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ เพราะพบว่าสามารถเพาะเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร จากอุจจาระของผู้ที่มีเชื้อได้
อาการของโรคกระเพาะอาหาร

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไพโลไรเข้าไปแล้ว จะเกิดพยาธิสภาพของกระเพาะอาหารอักเสบ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ ในบางรายที่มีอาการ ก็จะมีอาการเหมือนอาการของโรคกระเพาะอาหารจากทุกสาเหตุ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง แน่นท้อง จุกเสียดลิ้นปี่ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย บางรายอาจมีอาการอิ่มเร็วหลังกินอาหาร หรือมีอาการหิวมากในตอนเช้าที่ตื่นนอน

ในบางราย เมื่อมีการอักเสบที่รุนแรงเกิดขึ้น จนเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น อาการก็จะรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ อาจมีถ่ายอุจจาระเป็นสีดำมีลักษณะเหมือนยางมะตอยได้ (อุจจาระเป็นเลือด) จากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก อาจมีเลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่เลือดจะค่อยๆซึมออกจากแผล เมื่อเลือดค่อยๆไหลผ่านลำไส้ใหญ่ ธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเม็ดเลือดแดง จะทำปฏิกิริยากับอากาศ จึงเห็นอุจจาระเป็นสีดำ

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจากเชื้อ เอชไพโลไร จะมีอาการของกระเพาะอาหารอักเสบที่เป็นเรื้อรัง และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาลดกรด และยาแก้ปวดท้อง มักไม่ช่วยให้อาการดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร และน้ำหนักลดอย่างมีนัยสำคัญ
ทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

โดยทั่วไป เมื่อผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแน่นท้อง จุกเสียดลิ้นปี่ ท้องอืด มักได้รับการวินิจฉัยจากอาการเหล่านี้ว่า เป็นโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบของกระเพาะอาหาร หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิด อาจเป็นผลจากการติดเชื้อเอชไพโลไร หรือจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ เช่น การใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่ม เอ็นเสด (NSAIDs) เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นในเบื้องต้น แพทย์จะทำการรักษาโดยการให้ยาลดกรด ยาลดอาการปวดท้อง และให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุก่อน หากอาการของผู้ป่วยเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้น อาการรุนแรง หรือมีอาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จึงจะใช้การตรวจด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscope) ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคที่พบจากการส่องกล้องเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นหรือไม่ และเป็นมะเร็งของกระเพาะอาหาร รวมทั้งการพิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อเอชไพโรไล ร่วมด้วยหรือไม่


ส่องกล้องปี 2554 รพ.ภาคตะวันออก


การพิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อเอช ไพโลไรหรือไม่นั้น ทำได้หลายวิธี ได้แก่

- การตัดชิ้นเนื้อจากกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก แล้วนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเรียกว่า Urease test หรืออาจนำชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งนอกจากจะตรวจหาเชื้อแบคทีเรียได้แล้ว ยังสามารถประเมินความรุนแรงของการอักเสบ และเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่

- การนำสารคัดหลั่งหรือชิ้นเนื้อจากกระเพาะอาหารไปเพาะเชื้อ วิธีนี้มักจะใช้ เพื่อต้องการดูความไว/การตอบสนองของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ให้ยาไป 2 ครั้งแล้ว เชื้อแบคทีเรียนี้ยังไม่หายไป

- การให้ผู้ป่วยดื่มสารยูเรียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี หากผู้ป่วยมีเชื้อ เอช ไพโลไร เชื้อจะไปย่อยสารยูเรีย กลายเป็นแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีสารกัมมันตภาพรังสีติดอยู่ ซึ่งจะตรวจพบสารดังกล่าวจากลมหายใจออกของผู้ป่วยได้ เรียกว่า Urea breath test

- การตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อจากอุจจาระ (Stool antigen test)
การรักษาเพื่อกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

การรักษาโรคติดเชื้อเอชไพโลไร คือ การให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ร่วมกับการให้ยาลดกรด จะให้ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้อง และตรวจพบแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น ร่วมกับการตรวจพบเชื้อเอช ไพโลไร หรือให้ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหาร แล้วไม่ได้ส่องกล้องตรวจ แต่ตรวจพบเชื้อ เอช ไพโลไร

ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาประกอบด้วยยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 ชนิด การใช้ยาชนิดเดียวพบว่า ไม่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ นอกจากนี้ จะต้องให้ยาลดกรดควบคู่ไปด้วย การให้ยาจะอยู่ในรูปแบบรับประทาน โดยให้นานประมาณ 7-14 วัน หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน จะตรวจดูว่า ยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกหรือไม่ อาจใช้วิธี Urea breath test หรือ Stool antigen test หากยังพบเชื้ออยู่ จะต้องรักษาอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชนิดยาปฏิชีวนะที่ให้ หลังจากนั้นก็จะตรวจซ้ำเช่นเดิม หากยังไม่หาย ต้องมีการนำเชื้อแบคทีเรียไปเพาะเชื้อ เพื่อทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ

สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหารชนิด (MALT lymphoma) ที่ตรวจพบเชื้อ เอช ไพโลไร พบว่าการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ มีโอกาสทำให้โรคหายได้ ส่วนโรคมะเร็งกระเพาะอาหารชนิด Adenocarcinoma การให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อไม่สามารถทำให้โรคหายได้ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา


ผลข้างเคียงจากโรคและการพยากรณ์โรคของโรคติดเชื้อเอช ไพโลไร คือ

- ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะรักษาจนเชื้อแบคทีเรียหาย มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก แต่ค่อน ข้างน้อย โดยการติดเชื้อซ้ำมักจะเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
- ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หากได้รับปฏิชีวนะรักษาจนเชื้อหายไป แผลจะสามารถหายได้เป็นปกติ
- ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น แล้วไม่ได้รับการรักษา หากมีการเสียเลือดจากการมีเลือดออกจากแผล เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง/ภาวะซีดได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ อ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย ในบางครั้งหากมีเลือดออกปริมาณมาก ผู้ป่วยก็จะแน่นท้อง และอาจอาเจียนออกมาเห็นเป็นสีกาแฟได้ เรียก Coffee ground ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการใจสั่น หน้ามืด มีความดันโลหิตต่ำ จนถึงช็อก หมดสติ ได้

การดูแลตนเองและการป้องกันการติดเชื้อเอชไพโลไร ได้แก่

- การดูแลสุขอนามัยที่ดี ด้วยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อลงได้บ้าง
- ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อ เอช ไพโลไร และได้รับยาปฏิชีวนะรักษา การกินยาให้ครบตามจำนวนวันที่กำหนด เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเชื้อมีโอกาสดื้อยาได้ง่าย ทำให้การรักษาอาจไม่ได้ผล
- มีการคิดค้นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ เอช ไพโลไร ซึ่งพบว่า มีประสิทธิ ภาพเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น รวมทั้งมะเร็งของกระเพาะอาหารได้ แต่เนื่องจากมีการศึกษาบางการศึกษา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ เอช ไพโลไร มีอัตราการป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease, GERD) ลดลง รวมถึงโรคที่เกี่ยวเนื่องจากกรดไหลย้อน ซึ่งคือมะเร็งหลอดอาหารในส่วนล่างที่อยู่ติดกับกระ เพาะอาหาร ก็พบน้อยกว่าด้วย จึงเป็นไปได้ว่า เชื้อแบคทีเรีย เอช ไพโลไร สามารถป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้ได้ ทำให้การฉีดวัคซีนยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากหากนำมาใช้จนผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีจำนวนลดน้อยลงมากแล้ว อาจพบโรคกรดไหลย้อนและมะเร็งของหลอดอาหารส่วนล่างเพิ่มมากขึ้นแทน อีกทั้งเชื้อชนิดนี้อาศัยอยู่กับมนุษย์มานานมากแล้ว การกำจัดเชื้อให้หมดไป อาจทำให้มนุษย์เราพบโรคบางอย่างอื่นๆเพิ่มมาแทนก็ได้
- ด้วยเหตุผลเดียวกับข้างต้น การตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อ H.pylori และ/หรือการกินยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก และมะเร็งกระเพาะอา หารในผู้ที่ตรวจพบเชื้อนั้น จึงไม่แนะนำให้ปฏิบัติ
พบแพทย์เมื่อไหร่

ผู้ที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแน่นท้อง จุกเสียดลิ้นปี่ ท้องอืด หลังจากได้กินยาลดกรดรักษา ร่วมกับการงดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเป็นเหตุให้กระเพาะอาหารอักเสบ เช่น งดการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม เอ็นเสด (NSAIDs) งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ เป็นต้น หากอาการยังไม่ดีขึ้น รุนแรงขึ้น ควรพบแพทย์ เพื่อประเมินโดยการส่องกล้องตรวจ ร่วมกับการตรวจหาเชื้อ เอช ไพโลไรCreate Date : 26 พฤษภาคม 2557
Last Update : 27 พฤษภาคม 2557 0:34:14 น. 76 comments
Counter : 8398 Pageviews.

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปลาทอง9 Travel Blog ดู Blog
Opey Art Blog ดู Blog
เตยจ๋า Book Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
นอนหลับฝันดีขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:1:49:50 น.  

 
สวัสดีค่า คุณปาน ^^
มาอ่านเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ

โรคติดต่อนี่น่ากลัวมากค่ะ
ยิ่งกับคนสู่คนยิ่งต้องระวังมาก

ขอบคุณมากๆค่ะโดย: lovereason วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:1:52:50 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
อรุณสวัสดิ์จ้ะ


โดย: Opey วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:6:07:30 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


ไม่เคยได้ยินโรคนี้มาก่อนเลย น่ากลัวเหมือนกันนะคะ น้องปาน คนไทยอาจจะเป็นโรคนี้มากก็ได้นะ เพราะอาหารที่ขายตามแผงลอยริมถนนมีโอกาสมีเชื้อโรคตัวนี้ปะปนอยู่ได้สูง


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:8:03:19 น.  

 
มาอ่านข้อมูลดีๆ
เพราะอาจมีโรคติดได้
เคยหัวเราะเพื่อนเวลาทานข้าว
ต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
ทานน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำแข็ง
ไปกินร้านอาหารที ขอช้อนกลางหลอดดูด
จนเกรงใจร้านเลยครับผม
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:9:07:14 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Food Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ข้อมูลน่าสนใจ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:40:39 น.  

 
เป็นข้อมูลใหม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:25:19 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โรคติดต่อคนสู่คนน่ากลัวค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: เขมอนันท์ วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:19:14:12 น.  

 
หวัดดีค่าคุณปาน

อ่านคร่าวๆ แล้วบางทีก็เป็นเชื้อที่น่ากลัวมากๆ นะคะ
แต่เราก็สามารถป้องกัน รักษาเบื้องต้นได้
ด้วยการดูแลสุขภาพ อนามัยที่ดีนะคะ
เพราะเวลาแพร่เชืื้อแล้วนี่จะแพร่กันเร็วและง่ายมาก
จึงต้องป้องกันที่ตัวเองดีที่สุดค่ะ อิอิ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:52:57 น.  

 
โหวตให้คุณปานค่าาา

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


ขอบคุณสำหรับโหวตที่บล็อกด้วยนะคะ
พอดีรินทำบล็อกช้ามากค่ะ
พยายามทำให้ได้ทุกอาทิตย์ก็หมดแรงเสียก่อนโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:54:00 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ก้นกะลาเคยได้ยินเรื่องโรคกระเพาะจากการติดเชื้อมาเหมือนกัน..แต่ไม่ค่อยเชื่อ....เพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามีจริงๆ...


โดย: ก้นกะลา วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:21:25:50 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:43:13 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลของเชื้อโรคนี้
จะได้หาวิธีป้องกันไว้ก่อน

pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:44:07 น.  

 
วันนี้ได้รู้จักเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่
โหวตให้ข้อมูลมีประโยชน์จ้ะน้องปาน

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog
...................

ส่งน้องปานเข้านอนคืนนี้
นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:56:56 น.  

 
โรคนี้ก็เป็นกันพอสมควรครับ
โหวต pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:26:04 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

มาอ่านข้อมูลดี ๆ เช่นเคยค่ะน้องปานโดย: AppleWi วันที่: 27 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:43:07 น.  

 
ภัยเงียบจริง ๆ น่ากลัวตรงที่หมอจะวินิจฉัยโรคได้ช้านี่แหละค่ะ
กว่าจะรักษาทันบางทีก็ลามไปเยอะแล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:2:14:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน

ยิ่งการแพทย์ก้าวหน้าพัฒนาไปมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งเจอเชื้อโรคแปลกๆมากขึ้นนนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:5:45:21 น.  

 
มาทักทายค่ะน้องปาน
เดี๋ยวนี้เชื้อโรคแข็งแรงกว่าคนเยอะค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:9:30:09 น.  

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

มาอ่านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดี ๆ เหมือนเช่นเคยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ปล.มีภาพทะเลสาบ"ไอบ์" ที่มองเห็นจากยอดเขาซุกสปิทเซ่ มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:20:48 น.  

 
เป็นงัยไม่รู้เลยพี่ อ่านเรื่องไหนก็มักจะรู้สึกว่า
อาการเป็นแบบนั้นเลย แงแง

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tui/Laksi Sports Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:12:09:16 น.  

 
เหมือนพี่เคยจะมีปัญหากับกระเพราะอาหารบ่อยๆ
ปวดท้องจนมีแผลเจ็บข้างในนะ
ดีที่ไม่ถึงกับมีต้องใช้ยา หรือหาหมอ
เป็นได้มั๊ย พี่ติดเชื้อ ทำให้อักเสบ ไม่ใช่เพราะ
กินอาหารไม่เป็นเวลาอะไร อืมม
ขอบคุณกับข้อมูลดีๆค่ะน้องปาน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอบคุณมากที่แวะไปให้กำลังใจเสมอค่า
โดย: anigia วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:07:50 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับคุณน้องปาน
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:32:03 น.  

 
ขอบคุณน้องปานที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ

โหวตสุขภาพให้ก่อนแล้วค่อยมาอ่านเรื่องนะครับ แหะๆ

ราตรีสวัสดิ์นะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:40:45 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ขอโทษ ชักสับสน


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:44:13 น.  

 
เดี๋ยวนี้มีเชื้อร้ายๆออกมาเยอะเนอะ
น่ากลัวจริงๆ ต้องระวังให้มาก
ขอบคุณข้อมูลดีๆจ้า


ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลง
ไว้มาใหม่น้า
โดย: mambymam วันที่: 28 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:53:21 น.  

 
มาแล้วจ้ะคุณปาน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:0:07:07 น.  

 
สมัยนี้มันมีเชื้ออะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นมากมายเลย..
อยู่ยากเพิ่มขึ้นไปทุกวันๆแล้ว.


โดย: พันคม วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:6:24:55 น.  

 
pantawan Health Blog

ขอบคุณนะคะคุณปานที่เป็นห่วงแวะไปทักทายกัน คุณปานสบายดีนะคะ


โดย: au_jean วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:9:40:33 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะสำหรับคะแนนโหวต


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:38:48 น.  

 
ตอนแรกที่เป็นคงนึกว่าท้องเสียธรรมดานะคะ
น่ากลัวแบบเงียบๆ นะเนี่ย

คุณปานสบายดีนะคะ
คิดถึงอยู่เสมอนะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:46:47 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ บทความนี้มีประโยชน์มากค่ะ
น้ำก็เป็นโรคกระเพาะบ่อยๆ ต้องระวังไว้บ้างแล้วค่ะ
แวะมาทักทายค่ะ มีความสุขมากๆ นะคะโดย: แม่ออมบุญ วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:13:54:21 น.  

 
มาปุ้บ โหวตปั๊บเลยค่ะ ^_^

บทความมีประโยชน์มากเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:14:26:36 น.  

 อ่านแล้ว มีประโยชน์มากค่ะ คุณปาน ..

จะรับประทานอะไร ต้อง..

ดู ตาม้า ตาเรือ...บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
lovereason Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: foreverlovemom วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:14:47:15 น.  

 
น่ากลัวตรงที่ใช้ช้อนร่วมกันแล้วติดนี่แหละ


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:15:19:09 น.  

 
มาอ่านแล้วครับ แหมความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ย
ติดเชื้อ 30 เปอร์เซ็นต์ผมไม่รอดแน่ๆครับ
โรคกระเพาะก็เป็นๆหาย ด้วยซี ^^

ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับน้องปาน

เดี๋ยววันนี้ว่างจะลงรูปแล้วครับ

งานเกษตรปราจีนเริ่มเสาร์นี้แล้วนะครับ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:15:19:18 น.  

 
โอ้โห อ่านแล้วก็น่ากลัวไปหมดเลยเนอะ
กล้องนี่ พี่เต๊ะ ก้เคยส่องมาแล้วนะแต่ไม่ได้ทางปากจ้า
ส่องทางขาออก เพลิน เย้ย หวาดเสียวดีเหมือนกันจ๊ะ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:12:41 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
โรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้แปลกๆ ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 29 พฤษภาคม 2557 เวลา:21:13:09 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อ่านแล้วก็ได้ความรู้ทุกครั้งเลยค่ะคุณปาน ขอบคุณข้อมูลสุขภาพดีดีนะคะ


โดย: LoveParadise วันที่: 30 พฤษภาคม 2557 เวลา:2:30:00 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

อ่านเสร็จแล้วค่อยยังชั่ว รู้สึกไม่น่ากลัวเท่าไหร่ อิอิ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 30 พฤษภาคม 2557 เวลา:12:58:13 น.  

 
มีสาระประโยชน์ค่ะน้องปาน
เชื้อโรคทุกวันนี้กระจายไปทั่ว
คนสู่คน งงไปหมดแล้ว
จะต้องปฏิบัติตัวใหม่แล้วจ้า..อิอิโดย: เขมอนันท์ วันที่: 30 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:28:28 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
pantawan Health Blogโรคแปลกๆใหม่ ก็มีวืวัฒนาการเช่นกัน
พระเจ้า เทวดาฟ้าดิน ไม่ปราณีมนุษยชาคิ กัยเลย


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 30 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:58:40 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 30 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:43:36 น.  

 
ขอบคุณโหวตด้วยนะคะน้องปาน

มีความสุขมากๆกับวันหยุดพักผ่อนๆค่ะ
โดย: anigia วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา:2:14:13 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ตอบช้าค่ะ พอดีพี่กิ่งไปโคราชเพิ่งกลับค่ะ ไปแบบด่วนๆไม่ทันบอกเพื่อนๆเลยค่ะ

ตามมาอ่านบทความดีๆ อ่านแล้วต้องรีบสำรวจตัวเองเลยค่ะ อิอิ

โหวตให้บทความดีๆนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขยามบ่ายค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา:13:08:57 น.  

 
pantawan Health Blog

หวัดดีตอนบ่าย ๆ ค่า อากาศร้อนนะคะวันนี้


โดย: mariabamboo วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา:15:56:19 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมค่ะง
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: never the last วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:26:30 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณปาน


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:10:56:27 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณปานตะวัน สำหรับคะแนนโหวต....


โดย: Opey วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:12:51:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^

หน้าร้อนอาหารเสียง่ายนะคะ
ทำให้ท้องเสียง่าย ๆ ด้วย

=================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:15:21:53 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพให้คุณปาน พร้อมชวนทานไอติมด้วยกันจ้ามีความสุขในวันสบายๆนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:21:02:26 น.  

 
ฟังดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ ... ยิ่งชีวิตนอกบ้าน ที่ต้องอาศัยอาหารที่ไม่ได้
ลงมือทำมือทำเองเนาะ ... คงต้องหมั่นระวัง และสังเกตเอา

มีความสุขมาก ๆ ในวันพักผ่อนค่ะน้องปานผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไม่ต้องหวานซึ้ง...ก็นึ่งได้ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:21:04:45 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณปานตะวัน
มาโหวตส่งกำลังใจนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Opey Art Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:6:59:28 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ปล.ต้องขยันอัพให้น้องซีหน่อยค่ะ มารู้ตัวอีกที ดองเยอะมากๆๆ เขียนเป็นไดอารี่ให้เค้าทุกวัน หลังๆ 1 อาทิตย์เขียนที อุตะ ตอนนี้ 2 อาทิตย์เขียนที 55555 ดีนะถ้า 1 เดือนเขียนที จำไม่ได้แน่ๆ ค่ะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:9:23:36 น.  

 โอ๊ะ ..

ยังอยู่ดี นะ ... ยังอยู่ดี นะ ..

Keep in touch น่อ ..

อย่าหายไปไหนนาน ..

ป๋า ... เอ๊ย พี่ป๋อง เป็น ห่วง มาก ค่ะ ..ถ้ามาใกล้ๆคลองสาม โทร มา นะ .. (ให้เบอร์ไปแล้ว จำได้)

โดยมาก พี่ป๋องจะอยู่บ้าน ..

มา จุ๊บ จุ๊บ แล้วกลับ ก็ได้ ..

มา อยู่กินข้าว ก็ได้ ..

มา ค้าง ก็ได้ ..


....


เฮ้อ ..

แล้ว ลื้อ ก็ ไม่ มา ...


เซ็ง ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:11:01:18 น.  

 
แหะๆยังไม่เปลี่ยนบล็อกนะครับ ^^

มาลาน้องปานแล้วจะเปิดเม๊นท์ใหม่งานตะพาบหน้า

พฤหัสหน้า 12 มิย.ครับผม บ๊าย บายนะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:11:59:09 น.  

 
สวัสดี น้องปาน

แวะมา เพราะไม่อยากห่างหาย
ขอบคุณนะสำหรับกำลังใจ และความคิดถึง ที่มีให้กันอยู่เสมอ
วันนี้อะไรๆ รู้สึกดีบ้างแล้ว คงได้แวะมาทักทายน้องปาน บ่อยๆ
นอกจากถ้าไม่ได้มา แต่ยังคิดถึงอยู่เสมอนะ


โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:15:51:44 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณปานตะวันคนน่ารัก
ยังอ่านไม่ครบเลยแต่รับรู้ได้ว่า
เชื้อนี้มันไม่ธรรมดาแน่ๆเลยยยย
ส่งพลังกำลังใจให้คนน่ารักก่อนชิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นคิดถึงคนน่ารักเหมือนกันน๊าาาา ตอนนี้ภาระกิจชีวิตตรึมอ่ะ
เค้าขอช่ะแว่บบบก่อนจิ ฝันดีนะค่ะ

ปล.เพลงบล็อกของคนน่ารักเพราะโดนจัยจัง ชอบๆๆ^^


โดย: mastana วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:20:17:31 น.  

 
ฝันดีครับ..


โดย: พันคม วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:21:06:12 น.  

 
ทานติมมื้อดึกด้วยกันจ้า คุณปานโดย: กาปอมซ่า วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:21:41:36 น.  

 
แวะมาทักทาย ค่ะ คุณปาน
เพลงเพราะ ดีนะค่ะ
และคงสุขกาย สบายใจ เสมอ ๆ นะค่ะ


โดย: dada_aeiou วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:0:05:17 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ อุ๊ก็มาๆหายๆค่ะช่วงนี้ ไว้เสร็จภาระกิจคงได้มาป่วนบ่อยๆค่ะ


โดย: au_jean วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:5:23:37 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน


โดย: moresaw วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:6:31:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:8:18:12 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะ


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:12:07:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ คุณปาน
สบายดีทั้งกายใจ นะค่ะ


โดย: dada_aeiou วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:23:33:44 น.  

 

ทักทายยามเช้า
Good morning ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:6:44:34 น.  

 
มาทักทายตอนเที่ยงค่ะ


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:12:09:36 น.  

 
เรื่องนี้น่าสนใจมาก ถ้าไม่ยินไม่รู้มาก่อน คงต้อง
ปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอ...ขอบคุณครับ


โดย: Panvart IP: 125.24.223.224 วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:15:05:21 น.  

 
ขอบคุณน้องปานสำหรับกำลังใจจ้ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:23:08:01 น.  

 
นับวันเชื้อโรคแปลกๆเพิ่มมากขึ้น น่ากลัวจริงๆ
นี่ถ้าคุณปานไม่เอามาแชร์ก็ไม่รู้เลย
ขอบคุณข้อมูลดีๆจ้า
มะรืนนี้มาโหวตให้น้าโดย: mambymam วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:23:10:24 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
jamaica Home & Garden Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
schnuggy Klaibann Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: นธีทอง วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:2:19:35 น.  

 
แวะมาทักทายตอนเกือบเที่ยงค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับโหวต จ.ราชบุรีลิลยังเก็บมาอีกหลายอย่างเลยค่ะ
ช่วงนี้ที่เที่ยวเยอะมากกกกก ไว้จะทยอยลงให้ชมเรื่อย ๆ นะคะ


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:11:42:26 น.  

 
แวะมาทักทายตอนบ่ายๆ เย็นๆ ด้วยความคิดถึงค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:51:53 น.  

 อุ๊ย .. อุ๊ย ..

มาบอก "คิดถึง จุง" ค่ะ..

สบายดีนะคะ ..

แล้วจะมาเยี่ยม บ่อย ๆ ค่ะ ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:16:09:17 น.  

 


โดย: nokyungnakaa วันที่: 7 สิงหาคม 2557 เวลา:11:31:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.