Group Blog
 
 
มกราคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
29 มกราคม 2557
 
All Blogs
 

โรคนักเลียนแบบ

  โรคเลียนแบบ หรือ โรคเมลิออยโดสิส ระบาดภาคอีสาน เป็นแล้วถึงตายได้ 

มารูัจักโรคนี้กัน
เมลิออยโดซิส (Melioidosis)...เป็นโรคติดเชื้อ อีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ   ผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีอาการหลายรูปแบบ ที่อาจคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ เช่น มาลาเรีย วัณโรค จึงได้ชื่อว่า "ยอดนักเลียนแบบ"

  เมลิออยโดซิส เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Burkholderia pseudomalliei ซึ่งพบได้ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แพะ แกะ โค กระบือ โรคนี้พบได้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับประเทศไทยมีถิ่นระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ พบได้ทั่วไปในบริเวณระบาดโดยเฉพาะในดินและน้ำ มักพบในฤดูฝนหลังจากที่มีฝนตกประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่น้ำชะเอาเชื้อที่อยู่ในดิน ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณผิวดิน ซึ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ง่าย


  การติดต่อของโรค

  สามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำ ผ่านทางแผลที่ผิวหนัง หรือหายใจเอาฝุ่นจากดิน หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไป เชื้อเมลิออยโดซิส สามารถอยู่ได้ในซากสัตว์ที่อยู่ในดินและน้ำ

  ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ ส่วนใหญ่คือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสดินและน้ำโดยเฉพาะ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไต และผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ เช่น ติดสุราหรือทานยากดภูมิคุ้มกัน โรคนี้ก็อาจเข้าแทรกซ้อนได้ เพราะเชื้อโรคชนิดนี้มีความพิเศษ ตรงที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยหลบหลีกระบบการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย  ทำให้สามารถหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเราได้นาน 20-30 ปี แต่ทั้งนี้ระยะฟักตัวอาจสั้นเพียง 2 วันหรือเป็นปี ขึ้นอยู่กับระยะการติดเชื้อและอาการของโรค


  อาการ และอาการแสดง

  เมื่อเชื้อเมลิออยโดซิสเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ทุกระบบ อาการของโรคจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ และความต้านทานโรคของร่างกาย

  อาการโดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หายใจไม่สะดวก หรือหอบเหนื่อย ซึมแบบไม่รู้ตัว ผู้ป่วยบางรายมีอาการคล้ายโรคปอดบวมรุนแรง บางรายมีอาการคล้ายวัณโรค ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการและอาการแสดงได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ

  1. มีอาการไข้นานไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด ต่อมาจึงเกิดอาการรุนแรงขึ้น

  2. การติดเชื้อเฉพาะที่ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อที่ปอด จะมีอาการเหมือนปอดอักเสบ คือ มีไข้ ไอมีเสมหะเล็กน้อย น้ำหนักลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก พบว่าการเกิดโรค มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง บางรายอาจมีอาการของฝีในตับ ฝีในกระดูกหรือเป็นเพียงฝีที่ผิวหนังเท่านั้น ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้อง อาจเกิดอาการรุนแรงขึ้น

  3. การติดเชื้อแบบแพร่กระจายเชื้อไปทั่ว / ติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มักเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน


  ความรุนแรงของโรค มีสาเหตุสำคัญมาจาก

  - การตรวจวินิจฉัยได้ช้า ไม่ทันท่วงทีต่อการรักษา

  - การได้รับการรักษาช้า และการรักษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะที่เชื้อดื้อยา จำเป็นต้องให้ยาที่รักษาโดยเฉพาะ เนื่องจากเชื้อดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะเกือบทุกชนิดในปัจจุบัน

  - ปัจจัยจากตัวเชื้อเอง ที่ทำให้มีความรุนแรงมากกว่าเชื้อชนิดอื่น ๆ

  - ปัจจัยพื้นฐานเรื่องสภาพของผู้ป่วย ซึ่งมีความสามารถในการต้านทานต่อเชื้อได้ต่างกัน  การวินิจฉัยโรค

            เนื่องจากอาการของโรคคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นหลายชนิด อาจทำให้การวินิจฉัยผิดได้ ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา เพราะการรักษาโรคเมลิออยซิสมีรูปแบบจำเพาะไม่เหมือนโรคติดเชื้ออื่น จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยจึงต้องตรวจยืนยัน โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐาน


  แนวทางการรักษา

  1. แยกผู้ป่วยไม่ให้ผู้อื่นสัมผัส กับสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและโพรงจมูก

  2. นำสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ของผู้ป่วย เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะหรือหนองมาเพาะเลี้ยง แล้วนำมาทดสอบดูว่ามีเชื้อนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลา 3-5 วัน จึงจะรู้ผล

  3. ให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วย โดยให้ยาฉีดในระยะแรก 2 สัปดาห์ และให้ยารับประทานต่อจนครบ 20 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

  การป้องกัน

  1. ป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำ หรือรีบทำความสะอาดร่างกายหลังการทำงาน คนที่มีอาการของโรคเบาหวาน และแผล บาดเจ็บรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจต้องสวมถุงมือ รองเท้ายาง เพื่อป้องกัน

  2. หากมีแผลถลอกหรือไหม้ ซึ่งสัมผัสกับดินหรือน้ำในพื้นที่ที่เกิดโรค ควรทำความสะอาดทันที

  3.เมื่อมีบาดแผลและเกิดมีไข้ หรือเกิดการอักเสบเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้แล้ว การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

  ในแต่ละปี พบคนไทยป่วยเป็นโรคดังกล่าวปีละ 3-5 พันคน ส่วนใหญ่พบระบาดมากในฤดูฝน และพบเชื้อนี้อยู่ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม แต่ประเทศไทยมีอัตราป่วยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ

บล็อคนี้อยู่ในหมวดสุขภาพค่ะ  

Create Date : 29 มกราคม 2557
102 comments
Last Update : 29 มกราคม 2557 21:20:30 น.
Counter : 2022 Pageviews.

 


ขอบคุณจังโชคดีจริงที่ได้อ่านก่อนไคร

 

โดย: Shopkun IP: 101.51.11.60 29 มกราคม 2557 21:06:02 น.  

 

แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: **mp5** 29 มกราคม 2557 21:28:36 น.  

 

โหวตหมวดสุขภาพนะคะคุณปาน . .

เป็นโรคที่น่ากลัวจัง

ขอบคุณสำหรับการ์ดวันเกิดน้องหมีน่ารักๆ และ คำอวยพรจ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 29 มกราคม 2557 22:01:41 น.  

 

เมื่อทราบแล้ว คงต้องระวังมากขึ้นครับในการใช้ชีวิตต่อไป
pantawan Health Blog

 

โดย: Insignia_Museum 29 มกราคม 2557 22:08:33 น.  

 

ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ...ค่ะคุณpantawanคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีนะคะ

แวะเอากำลังใจมาฝากค่ะสำหรับห้องสวยๆๆๆและข้อมูลอันมีประโยขน์มากมายคร้าาา

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น 

โดย: umineko 29 มกราคม 2557 22:35:38 น.  

 

สวัสดีจ้าน้องปาน

โอ้โหโรคนี้นี่ น่ากลัวมากเลยนะ แค่หายใจก้ติดแล้ว แถมมีกลไกป้องกันตัวเอง เลียนแบบโรคอื่นได้ด้วย มันจะเก่งไปถึงไหนเนี่ย 555

ป ลิง งานมีตติ้ง อ.เต๊ะ ไม่ได้ไปจ้า
ถ้าไปด้วย เดี๋ยวสาวๆ มัวแต่เม้าส์กัน
กลัวจะทานกันไม่ทัน อ.เต๊ะนะซี 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: multiple 29 มกราคม 2557 22:45:02 น.  

 

โอ้วว เห็นอาหารติดเชื้อที่ผิวหนังแล้วหวาดเสียว
เดี๋ยวนี้โรคภัย มาได้ทุกแนวนะคะ เชื้อโรคพัฒนาการไปไกล
น่ากลัวมากๆ

ขอบคุณน้องปานที่แนะนำ และ สุขสันต์วันตรุษด้วยเช่นกันจ้า

มีความสุขมากๆ เฮงๆๆๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Photo Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: anigia 29 มกราคม 2557 22:49:56 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
สมัยนี้มีโรคแปลกๆ มากขึ้นนะคะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: หอมกร 29 มกราคม 2557 22:55:39 น.  

 
หู.. น่ากลัวจัง...

พี่ป๋อง ตอนนี้ ป่าวเป็นโรคอะไรเป็นพิเศษ...

นอก จาก โรคคิดถึง คุณปานค่ะ...


...


พี่ป๋อง ถูกใจ คนที่ 3 ค่ะ...


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
 

โดย: foreverlovemom 29 มกราคม 2557 23:23:15 น.  

 

มา อีก รอบ..

Happy Chinese New Year ค่ะ...

 

โดย: foreverlovemom 30 มกราคม 2557 0:57:54 น.  

 

สวัสดีจ้า..

มาเก็บความรู้ตามเคยจ้า..

pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: ก้นกะลา 30 มกราคม 2557 2:58:38 น.  

 

สวัสดีครับคุณปาน
เอาโรคใหม่มาให้รู้จักอีกแล้วดีครับ
น่ากลัวเนาะแค่ดื่มดมบาดเชื้อก็เป็นโรคได้
แถมแอบในร่างกายได้นานปี
ขอบคุณความรู้ดีๆครับ
pantawan Health Blog
เฮงๆๆๆๆตลอดปีและตลอดไปครับ

 

โดย: moresaw 30 มกราคม 2557 6:48:14 น.  

 

สวัสดีครับคุณปาน
เอาโรคใหม่มาให้รู้จักอีกแล้วดีครับ
น่ากลัวเนาะแค่ดื่มดมบาดเชื้อก็เป็นโรคได้
แถมแอบในร่างกายได้นานปี
ขอบคุณความรู้ดีๆครับ
pantawan Health Blog
เฮงๆๆๆๆตลอดปีและตลอดไปครับ

 

โดย: moresaw 30 มกราคม 2557 6:48:15 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนครับคุณปานตะวัน

 

โดย: ทองกาญจนา 30 มกราคม 2557 8:36:22 น.  

 

อ่านชื่อโรคเลียนแบบตอนแรกคิดว่าอุปาทานหมู่
แต่พออ่านแล้วคนละเรื่องเลย
ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 30 มกราคม 2557 8:41:35 น.  

 

โรคติดเชื้อนี่เอง
ได้รู้จักชื่อใหม่เพิ่มขึ้นค่ะ
ขอบคุณน้องปานสำหรับข้อมูลนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
...........................สุขสันต์วันตรุษจีน
โชคดี มั่งมี ศรีสุขค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 30 มกราคม 2557 9:06:44 น.  

 

อ่านแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่านับวันโรคแปลกๆจะเพิ่มขึ้นมากมาย
ตามไม่ทันจริงๆ อะไรกันน้อ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ชวนไปชมดอกวาสนาที่บ้านจ้ะ
ปีนึงออกดอกครั้งนึง เลยตื่นเต้น

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้
 

โดย: mambymam 30 มกราคม 2557 10:04:18 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปานขอบคุณพรที่ให้ขอให้คุณปานมีความสุขวันตรุษจีนเช่นกันค่ะขอให้เฮงๆๆๆร่ำรวยๆๆๆๆมีความสุขตลอดไปค่ะ

มาอ่านเรื่องสุขภาพแล้วโหวตให้เยค่ะกับโรคที่น้่กลัว
More Chinese New Year Comments
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: กิ่งฟ้า 30 มกราคม 2557 10:34:02 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะคุณปานตะวัน
เฮงๆ รวยๆ นะคะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 30 มกราคม 2557 11:35:16 น.  

 รวย รวย รวย

 

โดย: รู้นะว่าคิดถึง 30 มกราคม 2557 14:01:40 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทองกาญจนา Home & Gargen Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: รู้นะว่าคิดถึง 30 มกราคม 2557 14:03:47 น.  

 

ปัจจุบันนี้โรคเยอะมากเลยนะคะคุณปาน ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สุขสันต์วันตรุษจีนนะคะคุณปาน เฮงๆรวยๆค่ะ

 

โดย: LoveParadise 30 มกราคม 2557 14:35:25 น.  

 

น้องปาน
แวะมาส่งความสุขในวันตรุษจีน มาช้าไปสักหน่อย แต่ก็ขอให้มีความสุข นะจ๊ะ

 

โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) 30 มกราคม 2557 15:26:31 น.  

 เฮงๆรวยๆสวยๆหล่อๆ กันทุกท่านนะคร๊าบบบบ

 

โดย: พันคม 30 มกราคม 2557 15:32:41 น.  

 

สวัสดีจ้าคุณปานตะวัน คนน่ารักของแพม
มาส่งกำลังใจให้คนน่ารักจ้า บล็อกแพม
ยังไม่ต้องไปน๊าาาา ดองยุ อิอิ ^^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: mastana 30 มกราคม 2557 16:18:31 น.  

 More Chinese New Year Commentsบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

โรคนี้น่ากลัวนะคุณปาน

 

โดย: pkpgdJk (ชมพร ) 30 มกราคม 2557 16:44:41 น.  

 
เป็นโรคที่เพิ่งจะรู้จักจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณที่หาข้อมูลสุขภาพดี ๆ แบบนี้มาฝากกันนะคะ

ขอให้คุณปานเฮง ๆ ทั้งปี สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ

 

โดย: haiku 30 มกราคม 2557 18:25:14 น.  

 

Happy Chinese Newyear ค่ะคุณปาน
ตอบคำถามหมูกระป๋องค่ะ
รสชาดเค็มค่ะแต่ใส่สลัดก็อร่อยนะ

เดี๋ยวนี้โรคแต่ละโรคน่ากลัวจังเลยนะคะ

 

โดย: PrettyNovember 30 มกราคม 2557 19:33:28 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: hellojaae (hellojaae ) 30 มกราคม 2557 21:44:28 น.  

 

ทักทายดึกๆครับ คุณปาน
คนที่รู้จักก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้วครับ
การติดเชื้อโรคคล้ายๆ กับโรคฉี่หนู
่โหวตให้ครับ pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 31 มกราคม 2557 0:41:20 น.  

 สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปาน ไม่ได้แวะมานานเหมือนกัน เข้าบล็อกเป็นบางครั้งนะคะ ขอบคุณที่คุณปานแวะไปทักทายค่ะ ฝันดีจ้า

 

โดย: มะปรางสีสวย 31 มกราคม 2557 1:32:22 น.  

 

น่าสนใจดีค่ะน้องปานตะวัน ... ควรระวังเลยเนาะ โรคติดเชื่อขยายผลความรุนแรงรวดเร็ว

สุขสันต์วันตรุษจีนเช่นเดียวกันค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: Tristy 31 มกราคม 2557 1:39:22 น.  

 สุขสันต์วันปีใหม่จีนนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 31 มกราคม 2557 4:55:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้นะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 31 มกราคม 2557 6:33:57 น.  

 
คิดถึง ค่ะ

 

โดย: foreverlovemom 31 มกราคม 2557 7:07:28 น.  

 

โรคเลียนแบบ หรือ โรคเมลิออยโดสิส

น่ากลัวนะโรคนี้อ่ะ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยละ

แต่กับคนน่ารัก ๆอย่างน้องปานตะวันคงไม่ต้องกลัวทุกโรคละ เพราะมีน้องเป็นหนึ่งมิตรชิดใกล้น่ะ


อวยพรให้น้องได้รับแต่สิ่งดี ๆทั้งจากส่วนตัวและเรื่องราวดี ๆที่สรรหามาให้เป็นความรู้เป็นบุญแก่คนทั่วไปนะจ้ะ น้องต้องได้สิ่งที่ชอบที่รักเป็นเกียรติแก่ตัวแน่ละนะ

จะเป็นกำลังใจให้เสมอครับน้องคนดี

 

โดย: find me pr 31 มกราคม 2557 10:10:11 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนครับคุณปาน
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

 

โดย: Insignia_Museum 31 มกราคม 2557 10:25:41 น.  

 

น้องปาน
เฮง เฮง รวยรวย นะจ๊ะ
สุขสันต์วันตรุษจีนครับ

 

โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) 31 มกราคม 2557 13:10:29 น.  

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ค่ะคุณปาน เฮงๆรวยๆนะคะ

ปล ขอบคุณมากๆสำหรับโหวตค่ะ

 

โดย: LoveParadise 31 มกราคม 2557 14:20:05 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนเช่นกันค่า
ขอให้มีความสุข สดชื่น เฮงๆ รวยๆ โชคดีตลอดปีนะคะ

 

โดย: ประกายพรึก 31 มกราคม 2557 17:12:51 น.  

 

มีประโยชน์มากค่ะ
สุขสันต์ตรุษจีนจ้า

 

โดย: NENE77 31 มกราคม 2557 19:52:51 น.  

 ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: หอมกร 31 มกราคม 2557 21:25:00 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนนะครับน้องปาน

มาอ่านเรื่องแล้วก็ฟังเพลงของน้องเบลล์ แหมเพราะจังเลยนะครับหน้าก็หว๊านหวาน 555++ ^^

โหวตสุขภาพให้เลยครับน้องปาน
 

โดย: วนารักษ์ 31 มกราคม 2557 22:43:19 น.  

 

สารพัดโรคภัยเลยนะคะสมัยนี้ น่ากลัวจริงๆ
ไม่ได้แวะมาคุยกับคุณปานนานเลย สบายดีนะคะ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้นะคะคุณปาน เฮง เฮง เฮง ค่า

 

โดย: ปลาทอง9 31 มกราคม 2557 23:59:01 น.  

 

เรื่องใหม่โรคใหม่ขอบคุณที่หาเรื่องใหม่ๆมาให้รู้
ตรุษจีนขอให้มีความสุขมากๆ เฮงๆๆ ร่ำรวย
สุขภาพดี ครับ

 

โดย: Panvart IP: 125.24.209.117 1 กุมภาพันธ์ 2557 1:23:28 น.  

 

โรคนี้คงได้รับการวินิจฉัยช้านะคะ
หมอจะต้องคิดว่าเป็นโรคอื่นก่อนแน่นอน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
Sweet_pills Craft Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: ALDI 1 กุมภาพันธ์ 2557 5:09:10 น.  

 

น่ากลัวมากโรคนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 

โดย: slurpeeman 1 กุมภาพันธ์ 2557 8:43:49 น.  

 
คุณปาน คะ (เดาว่า) คงไม่มีเวลาทำขนม

ดู หนุกๆละกันเนาะ...

 

โดย: foreverlovemom 1 กุมภาพันธ์ 2557 9:11:04 น.  

 

สุขสันต์วันเสาร์ครับ

 

โดย: **mp5** 1 กุมภาพันธ์ 2557 9:31:56 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

 

โดย: ปีศาจความฝัน 1 กุมภาพันธ์ 2557 11:10:22 น.  

 

pantawan Health Blog ดู Blog


สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ

 

โดย: เวียงแว่นฟ้า 1 กุมภาพันธ์ 2557 12:21:26 น.  

 

อุต๊ะ โรคแปลกนี่มันมีเยอะขึ้นจริงๆนะ ขนาดทำงานในรพ. ยอมรับเลยไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้ งงๆ ขออย่าให้ใครโชคร้ายเป็นมันเลยเนอะ

ขอบคุณที่แวะเวียนไปเยี่ยมกันที่บล๊อคนะคะ

 

โดย: hi hacky 1 กุมภาพันธ์ 2557 13:22:51 น.  

 

ขอบคุณคุณปานที่นำโรคนี้มาเผยแพร่ให้ความรู้นะครับ โรคนี้เป็นหนึ่งในโรคที่รุนแรงและวินิจฉัยมากครับ ผมเองมีประสบการณ์ตรงกับคนไข้โรคนี้หลายคน เอาไว้จะทะยอยเล่าประสบการณ์นะครับ โหวตให้ครับ

 

โดย: หมอหว่อง 1 กุมภาพันธ์ 2557 13:39:41 น.  

 

น่ากลัวจัง ขอบคุณที่เอาเรื่องดีดีมากฝากค่ะ

 

โดย: sawkitty 1 กุมภาพันธ์ 2557 16:38:45 น.  

 

สุขสันต์วันตรุษจีนจ้าคุณปาน . .

มีขนมมาฝากยามค่ำจ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 1 กุมภาพันธ์ 2557 22:18:40 น.  

 

ขออภัยค่ะ ระบบจะไม่บันทึกการโหวตนี้
เพราะได้บันทึกคะแนนโหวตให้ Blog นี้
ในสาขา Health Blog ในวันที่ผ่านมาไปแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blo


ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพ ยายเก๋าจะเตรียมบล็อก
ไว้ล่วงหน้าเสมอ ยังมีบล๊อกรออัพบล๊อกอีกมาก

 

โดย: ชมพร 1 กุมภาพันธ์ 2557 22:48:52 น.  

 

สวัสดีวันหยุดค่าคุณปาน

ข้าวจี่น่าจะเป้นเมนูทางอีสานอะนะ
ไม่แน่ใจว่าทางเหนือ แถวๆบนดอยจะมีรึป่าวนะ


สาระสุขภาพแบบนี้จัดไปค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: พริ้วไหวไปตามลม 2 กุมภาพันธ์ 2557 7:52:54 น.  

 

Happy No Vote day !!! kha


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: never the last 2 กุมภาพันธ์ 2557 9:24:06 น.  

 
ฟังเพลงจ๊ะ...

 

โดย: foreverlovemom 2 กุมภาพันธ์ 2557 9:30:49 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องปาน ดีใจนะคะที่ยอมให้เป็นพี่แล้ว อิอิ

ขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตให้กำลังใจพี่กิ่ง

ขอให้มีความสุขวันหยุดนะคะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 2 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:29 น.  

 

มีโรคแปลกๆ เกิดขึ้นเยอะนะคะ

กว่าจะมาถึง...สุขสันต์วันปีใหม่จีนค่ะคุณปาน

สุขกาย สบายใจ มีความสุขเหมือนทุกวันค่ะ 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 2 กุมภาพันธ์ 2557 13:34:42 น.  

 

ตรุษจีนที่ผ่านมาไปไหนมาหรอป่าวครับ สบายดีนะครับ สุขภาพแข็งแรง

 

โดย: bankVI 2 กุมภาพันธ์ 2557 14:38:39 น.  

 

สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปชมดอกวาสนานะคะ


 

โดย: mambymam 2 กุมภาพันธ์ 2557 20:24:47 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะน้องปาน
ส่งน้องปานเข้านอนด้วยเลย
นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 2 กุมภาพันธ์ 2557 22:50:28 น.  

 

แวะมากดไลค์กับโหวตให้ค่ะ หลับฝันดีค่า ^_^

 

โดย: haiku 2 กุมภาพันธ์ 2557 22:54:31 น.  

 

สวัสดีค่า คุณปาน ^^
นุ่นมาช้าไปหน่อยค่า

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
โรคนี้ไม่เคยได้ยิน
แต่น่ากลัวจังเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ
มีความสุขมากๆ ค่า
สุขสันต์วันตรุษจีน
ขอให้ีมีความสุขมากๆ เฮงๆ รวยๆ นะคะ

 

โดย: lovereason 3 กุมภาพันธ์ 2557 0:40:59 น.  

 

สวัสดีจ้าน้องปาน

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม และโหวตให้ สถานเสริมความงาม ที่บลอก อ.เต๊ะ น้า
ปีนี้ กะจะเข้าชิงสาขา ไสยศาสตร์ และมนต์ดำ กะเค้าซักหน่อยจ้า 555

 

โดย: multiple 3 กุมภาพันธ์ 2557 5:34:06 น.  

 

ชอบฟังเพลงล่ะซี้...

อ่ะ...

มีหนังมาฝากค่ะ..


55555555555555555555555


 

โดย: foreverlovemom 3 กุมภาพันธ์ 2557 10:06:26 น.  

 

น้องปาน
แวะมาหาเพราะคิดถึง เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วย อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เห็นที่ รพ.ที่คีย์ไฟทำอยู่น้องพยาบาลก็ไม่สบายได้นะ ก็พักผ่อนบ้างละกัน
วันที่ 20-21พี่คีย์ไฟ จะไปประชุมที่กรุงเทพฯครับ ดูแปลกๆ เพราะเข้ากรุงเทพ ปีละหน เหนื่อยนั่งรถ..

คิดถึงนะ

 

โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) 3 กุมภาพันธ์ 2557 14:51:19 น.  

 

Hi, Nice to say Hi again.

Happy Chiness New Year 2014 na krab.


 

โดย: JyHorseman (yoadjarust ) 3 กุมภาพันธ์ 2557 18:20:23 น.  

 

อ้าว นึกว่าย้ายหน้าแระ

หากไม่มีเหตุสุดวิสัยก็มิอยากร้างลาจากบล็อกไปหรอกน๊า
แต่ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ภารกิจรุงรังหลายอย่างอะนะ

หลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้

 

โดย: พริ้วไหวไปตามลม 3 กุมภาพันธ์ 2557 19:23:19 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog มีความสุขมาก ๆ นะคะ

 

โดย: mariabamboo 4 กุมภาพันธ์ 2557 7:34:59 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณpantawan

แวะเอากำลังใจมาฝากคร้าาาาขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

โดย: umineko 4 กุมภาพันธ์ 2557 8:38:28 น.  

 

สวัสดีช่วงใกล้ๆ เที่ยงครับคุณปาน อย่าลืมทานอาหารเที่ยงด้วยครับผม

ส่วนเรื่องเมลิออยโดซิส ชื่อเรียกยากจังครับ แต่ช่างเป็นโรคที่น่ากลัวเอามากๆ แถมวิธีการติดเชื้อก็ง่ายดายจริงๆ คนเราคงหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับสิ่งรอบๆ ตัวลำบาก โลกน่ากลัวขึ้นทุกวันแล้วครับ

โหวต+ไลท์ให้บทความมากสาระครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Sweet_pills Hobby Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: NaiKonDin 4 กุมภาพันธ์ 2557 11:05:25 น.  

 

ภาพนั้นไม่มีพี่เลยครับ ถ่ายไม่ติด 555++รักษาสุขภาพด้วย

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 4 กุมภาพันธ์ 2557 14:05:08 น.  

 

สวัสดียามค่ำจ้าคุณปาน . . .

มีส้มที่อุดมด้วยวิตามินซี มาฝากนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 4 กุมภาพันธ์ 2557 20:02:18 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องปาน สบายดีนะคะ

 

โดย: anigia 4 กุมภาพันธ์ 2557 22:38:04 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณปาน

 

โดย: กะว่าก๋า 5 กุมภาพันธ์ 2557 6:13:28 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องปาน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันเสมอค่ะ
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 5 กุมภาพันธ์ 2557 7:38:57 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

มีภาพแสงสียามค่ำของ "มหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพา" มาฝากค่ะ 

โดย: ดาวริมทะเล 5 กุมภาพันธ์ 2557 10:01:40 น.  

 

สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปชมพรมญี่ปุ่นจ้ะ

 

โดย: mambymam 5 กุมภาพันธ์ 2557 11:42:01 น.  

 

แวะมาทักทายและขอบคุณทุกความคิดถึงและทุกแว๊บที่คุณ pantawan แวะไปทักทายกันนะคะ
ไม่ได้เข้า blog นานนนนนน... มาก เพราะ พันทิพอืดจนเข้าแล้วเบื่อค่ะ

 

โดย: ตะลีกีปัส 5 กุมภาพันธ์ 2557 15:03:41 น.  

 

สวาทดีจร้า คุงหนูแพนทะแวน
มาแปะรักให้จร้า
--------------------------------------------

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: smack 5 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:34 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจค่าคุณปาน

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

หลับฝันดีนะค่า

 

โดย: พริ้วไหวไปตามลม 5 กุมภาพันธ์ 2557 20:23:00 น.  

 

โรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยนะน้องปาน
pantawan Health Blog ดู Blog

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 5 กุมภาพันธ์ 2557 20:27:42 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: ก้นกะลา 5 กุมภาพันธ์ 2557 21:04:29 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปาน


ตอนนี้ภารกิจรอบตัวเริ่มลงตัวแล้ว

อีกไม่นานจะมาอัพบล้อกแล้วจ้า


ขออภัยที่หายไปนานพอสมควร

คิดถึงนะคะ จุบุจุบุบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog 

โดย: ~My Birthday is on April 14~ 5 กุมภาพันธ์ 2557 22:04:54 น.  

 

แปะใจให้คุณปานจ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 5 กุมภาพันธ์ 2557 22:17:52 น.  

 

แวะมาฝากหัวใจค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: ALDI 5 กุมภาพันธ์ 2557 22:46:35 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: นธีทอง 5 กุมภาพันธ์ 2557 23:37:18 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 6 กุมภาพันธ์ 2557 7:16:21 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปาน ตาไม่เคยรู้จักโรคนี้เลยค่ะ น่าเป็นห่วงคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่กำลังระบาดนะคะ น่ากลัวจริงๆ

คุณปานสบายดีนะคะ ตาแวะมาทักทายค่า

 

โดย: hot cappuccino 6 กุมภาพันธ์ 2557 7:19:02 น.  

 

สวัสดีจ้าน้องปาน

ปล. พี่เต๊ะ เพิ่มรูปใหม่อีกรูปแล้วน้า
คราวนี้แต่งหน้าเน้นๆกันเลย
อีกหน่อยว่าจะรับแต่งหน้าเจ้าสาวกะเค้ามั่ง555

ขอบคุณสำหรับหัวใจนะจ๊ะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: multiple 6 กุมภาพันธ์ 2557 7:49:02 น.  

 

สวัสดีครับคุณปาน
ขอบคุณกำลังใจ
และมาแปะด้วยครับ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: moresaw 6 กุมภาพันธ์ 2557 8:26:17 น.  

 

มาแปะจ้ะคุณปาน

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


 

โดย: mambymam 6 กุมภาพันธ์ 2557 9:33:49 น.  

 

แวะเอาหัวใจมากฝากค่า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: PrettyNovember 6 กุมภาพันธ์ 2557 14:07:24 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: ขุนเพชรขุนราม 6 กุมภาพันธ์ 2557 19:00:51 น.  

 

pantawan Health Blog ดู Blog

มาส่งกำลังใจให้น้องปานค่ะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 6 กุมภาพันธ์ 2557 19:56:20 น.  

 

วันนี้คุณแปะ ให้คุณ pantawan ไปแล้วค่ะ

 

โดย: smack 6 กุมภาพันธ์ 2557 20:53:06 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีจ้าคุณปานตะวันคนน่ารักกกกกกกก
แพมมาแปะหัวใจให้คนน่ารักนะจร้าาาาา จุ๊บๆ จ้า

 

โดย: mastana 6 กุมภาพันธ์ 2557 21:19:43 น.  

 

โรคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ดูแล้วน่ากลัวจังครับคุณปาน

แวะมาเยี่ยมเพื่อนด้วยความระลึกถึงครับคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายกันอย่างสม่ำเสมอครับคุณปาน ช่วงนี้ ผมก็ยังยุ่ง ๆ จนไม่มีเวลาเข้าซะนานเลย

 

โดย: ฉันจะฝันถึงเธอ 6 กุมภาพันธ์ 2557 21:56:26 น.  

 

 

โดย: nokyungnakaa 7 สิงหาคม 2557 11:30:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.