Group Blog
 
 
มกราคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
29 มกราคม 2557
 
All Blogs
 
โรคนักเลียนแบบ

  โรคเลียนแบบ หรือ โรคเมลิออยโดสิส ระบาดภาคอีสาน เป็นแล้วถึงตายได้ 

มารูัจักโรคนี้กัน
เมลิออยโดซิส (Melioidosis)...เป็นโรคติดเชื้อ อีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ   ผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีอาการหลายรูปแบบ ที่อาจคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ เช่น มาลาเรีย วัณโรค จึงได้ชื่อว่า "ยอดนักเลียนแบบ"

  เมลิออยโดซิส เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Burkholderia pseudomalliei ซึ่งพบได้ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แพะ แกะ โค กระบือ โรคนี้พบได้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับประเทศไทยมีถิ่นระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ พบได้ทั่วไปในบริเวณระบาดโดยเฉพาะในดินและน้ำ มักพบในฤดูฝนหลังจากที่มีฝนตกประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่น้ำชะเอาเชื้อที่อยู่ในดิน ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณผิวดิน ซึ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ง่าย


  การติดต่อของโรค

  สามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำ ผ่านทางแผลที่ผิวหนัง หรือหายใจเอาฝุ่นจากดิน หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไป เชื้อเมลิออยโดซิส สามารถอยู่ได้ในซากสัตว์ที่อยู่ในดินและน้ำ

  ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ ส่วนใหญ่คือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสดินและน้ำโดยเฉพาะ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไต และผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ เช่น ติดสุราหรือทานยากดภูมิคุ้มกัน โรคนี้ก็อาจเข้าแทรกซ้อนได้ เพราะเชื้อโรคชนิดนี้มีความพิเศษ ตรงที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยหลบหลีกระบบการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย  ทำให้สามารถหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเราได้นาน 20-30 ปี แต่ทั้งนี้ระยะฟักตัวอาจสั้นเพียง 2 วันหรือเป็นปี ขึ้นอยู่กับระยะการติดเชื้อและอาการของโรค


  อาการ และอาการแสดง

  เมื่อเชื้อเมลิออยโดซิสเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ทุกระบบ อาการของโรคจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ และความต้านทานโรคของร่างกาย

  อาการโดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หายใจไม่สะดวก หรือหอบเหนื่อย ซึมแบบไม่รู้ตัว ผู้ป่วยบางรายมีอาการคล้ายโรคปอดบวมรุนแรง บางรายมีอาการคล้ายวัณโรค ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการและอาการแสดงได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ

  1. มีอาการไข้นานไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด ต่อมาจึงเกิดอาการรุนแรงขึ้น

  2. การติดเชื้อเฉพาะที่ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อที่ปอด จะมีอาการเหมือนปอดอักเสบ คือ มีไข้ ไอมีเสมหะเล็กน้อย น้ำหนักลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก พบว่าการเกิดโรค มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง บางรายอาจมีอาการของฝีในตับ ฝีในกระดูกหรือเป็นเพียงฝีที่ผิวหนังเท่านั้น ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้อง อาจเกิดอาการรุนแรงขึ้น

  3. การติดเชื้อแบบแพร่กระจายเชื้อไปทั่ว / ติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มักเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน


  ความรุนแรงของโรค มีสาเหตุสำคัญมาจาก

  - การตรวจวินิจฉัยได้ช้า ไม่ทันท่วงทีต่อการรักษา

  - การได้รับการรักษาช้า และการรักษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะที่เชื้อดื้อยา จำเป็นต้องให้ยาที่รักษาโดยเฉพาะ เนื่องจากเชื้อดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะเกือบทุกชนิดในปัจจุบัน

  - ปัจจัยจากตัวเชื้อเอง ที่ทำให้มีความรุนแรงมากกว่าเชื้อชนิดอื่น ๆ

  - ปัจจัยพื้นฐานเรื่องสภาพของผู้ป่วย ซึ่งมีความสามารถในการต้านทานต่อเชื้อได้ต่างกัน  การวินิจฉัยโรค

            เนื่องจากอาการของโรคคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นหลายชนิด อาจทำให้การวินิจฉัยผิดได้ ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา เพราะการรักษาโรคเมลิออยซิสมีรูปแบบจำเพาะไม่เหมือนโรคติดเชื้ออื่น จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยจึงต้องตรวจยืนยัน โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐาน


  แนวทางการรักษา

  1. แยกผู้ป่วยไม่ให้ผู้อื่นสัมผัส กับสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและโพรงจมูก

  2. นำสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ของผู้ป่วย เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะหรือหนองมาเพาะเลี้ยง แล้วนำมาทดสอบดูว่ามีเชื้อนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลา 3-5 วัน จึงจะรู้ผล

  3. ให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วย โดยให้ยาฉีดในระยะแรก 2 สัปดาห์ และให้ยารับประทานต่อจนครบ 20 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

  การป้องกัน

  1. ป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำ หรือรีบทำความสะอาดร่างกายหลังการทำงาน คนที่มีอาการของโรคเบาหวาน และแผล บาดเจ็บรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจต้องสวมถุงมือ รองเท้ายาง เพื่อป้องกัน

  2. หากมีแผลถลอกหรือไหม้ ซึ่งสัมผัสกับดินหรือน้ำในพื้นที่ที่เกิดโรค ควรทำความสะอาดทันที

  3.เมื่อมีบาดแผลและเกิดมีไข้ หรือเกิดการอักเสบเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้แล้ว การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

  ในแต่ละปี พบคนไทยป่วยเป็นโรคดังกล่าวปีละ 3-5 พันคน ส่วนใหญ่พบระบาดมากในฤดูฝน และพบเชื้อนี้อยู่ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม แต่ประเทศไทยมีอัตราป่วยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ

บล็อคนี้อยู่ในหมวดสุขภาพค่ะ Create Date : 29 มกราคม 2557
Last Update : 29 มกราคม 2557 21:20:30 น. 102 comments
Counter : 2021 Pageviews.

 

ขอบคุณจังโชคดีจริงที่ได้อ่านก่อนไคร


โดย: Shopkun IP: 101.51.11.60 วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:21:06:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:21:28:36 น.  

 
โหวตหมวดสุขภาพนะคะคุณปาน . .

เป็นโรคที่น่ากลัวจัง

ขอบคุณสำหรับการ์ดวันเกิดน้องหมีน่ารักๆ และ คำอวยพรจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:01:41 น.  

 
เมื่อทราบแล้ว คงต้องระวังมากขึ้นครับในการใช้ชีวิตต่อไป
pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:08:33 น.  

 
ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ...ค่ะคุณpantawanคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีนะคะ

แวะเอากำลังใจมาฝากค่ะสำหรับห้องสวยๆๆๆและข้อมูลอันมีประโยขน์มากมายคร้าาา

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: umineko วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:35:38 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

โอ้โหโรคนี้นี่ น่ากลัวมากเลยนะ แค่หายใจก้ติดแล้ว แถมมีกลไกป้องกันตัวเอง เลียนแบบโรคอื่นได้ด้วย มันจะเก่งไปถึงไหนเนี่ย 555

ป ลิง งานมีตติ้ง อ.เต๊ะ ไม่ได้ไปจ้า
ถ้าไปด้วย เดี๋ยวสาวๆ มัวแต่เม้าส์กัน
กลัวจะทานกันไม่ทัน อ.เต๊ะนะซี 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

pantawan Health Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:45:02 น.  

 
โอ้วว เห็นอาหารติดเชื้อที่ผิวหนังแล้วหวาดเสียว
เดี๋ยวนี้โรคภัย มาได้ทุกแนวนะคะ เชื้อโรคพัฒนาการไปไกล
น่ากลัวมากๆ

ขอบคุณน้องปานที่แนะนำ และ สุขสันต์วันตรุษด้วยเช่นกันจ้า

มีความสุขมากๆ เฮงๆๆๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Photo Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:49:56 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
สมัยนี้มีโรคแปลกๆ มากขึ้นนะคะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:22:55:39 น.  

 หู.. น่ากลัวจัง...

พี่ป๋อง ตอนนี้ ป่าวเป็นโรคอะไรเป็นพิเศษ...

นอก จาก โรคคิดถึง คุณปานค่ะ...


...


พี่ป๋อง ถูกใจ คนที่ 3 ค่ะ...


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: foreverlovemom วันที่: 29 มกราคม 2557 เวลา:23:23:15 น.  

 
มา อีก รอบ..

Happy Chinese New Year ค่ะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:0:57:54 น.  

 
สวัสดีจ้า..

มาเก็บความรู้ตามเคยจ้า..

pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ก้นกะลา วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:2:58:38 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
เอาโรคใหม่มาให้รู้จักอีกแล้วดีครับ
น่ากลัวเนาะแค่ดื่มดมบาดเชื้อก็เป็นโรคได้
แถมแอบในร่างกายได้นานปี
ขอบคุณความรู้ดีๆครับ
pantawan Health Blog
เฮงๆๆๆๆตลอดปีและตลอดไปครับ


โดย: moresaw วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:6:48:14 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
เอาโรคใหม่มาให้รู้จักอีกแล้วดีครับ
น่ากลัวเนาะแค่ดื่มดมบาดเชื้อก็เป็นโรคได้
แถมแอบในร่างกายได้นานปี
ขอบคุณความรู้ดีๆครับ
pantawan Health Blog
เฮงๆๆๆๆตลอดปีและตลอดไปครับ


โดย: moresaw วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:6:48:15 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนครับคุณปานตะวันโดย: ทองกาญจนา วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:8:36:22 น.  

 
อ่านชื่อโรคเลียนแบบตอนแรกคิดว่าอุปาทานหมู่
แต่พออ่านแล้วคนละเรื่องเลย
ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:8:41:35 น.  

 
โรคติดเชื้อนี่เอง
ได้รู้จักชื่อใหม่เพิ่มขึ้นค่ะ
ขอบคุณน้องปานสำหรับข้อมูลนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
...........................สุขสันต์วันตรุษจีน
โชคดี มั่งมี ศรีสุขค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:9:06:44 น.  

 
อ่านแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่านับวันโรคแปลกๆจะเพิ่มขึ้นมากมาย
ตามไม่ทันจริงๆ อะไรกันน้อ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ชวนไปชมดอกวาสนาที่บ้านจ้ะ
ปีนึงออกดอกครั้งนึง เลยตื่นเต้น

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้


โดย: mambymam วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:10:04:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานขอบคุณพรที่ให้ขอให้คุณปานมีความสุขวันตรุษจีนเช่นกันค่ะขอให้เฮงๆๆๆร่ำรวยๆๆๆๆมีความสุขตลอดไปค่ะ

มาอ่านเรื่องสุขภาพแล้วโหวตให้เยค่ะกับโรคที่น้่กลัว
More Chinese New Year Comments
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:10:34:02 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะคุณปานตะวัน
เฮงๆ รวยๆ นะคะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:11:35:16 น.  

 


รวย รวย รวย


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:14:01:40 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทองกาญจนา Home & Gargen Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:14:03:47 น.  

 
ปัจจุบันนี้โรคเยอะมากเลยนะคะคุณปาน ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สุขสันต์วันตรุษจีนนะคะคุณปาน เฮงๆรวยๆค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:14:35:25 น.  

 
น้องปาน
แวะมาส่งความสุขในวันตรุษจีน มาช้าไปสักหน่อย แต่ก็ขอให้มีความสุข นะจ๊ะ


โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:15:26:31 น.  

 


เฮงๆรวยๆสวยๆหล่อๆ กันทุกท่านนะคร๊าบบบบ


โดย: พันคม วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:15:32:41 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณปานตะวัน คนน่ารักของแพม
มาส่งกำลังใจให้คนน่ารักจ้า บล็อกแพม
ยังไม่ต้องไปน๊าาาา ดองยุ อิอิ ^^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:16:18:31 น.  

 


More Chinese New Year Commentsบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

โรคนี้น่ากลัวนะคุณปานโดย: pkpgdJk (ชมพร ) วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:16:44:41 น.  

 เป็นโรคที่เพิ่งจะรู้จักจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณที่หาข้อมูลสุขภาพดี ๆ แบบนี้มาฝากกันนะคะ

ขอให้คุณปานเฮง ๆ ทั้งปี สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ


โดย: haiku วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:18:25:14 น.  

 
Happy Chinese Newyear ค่ะคุณปาน
ตอบคำถามหมูกระป๋องค่ะ
รสชาดเค็มค่ะแต่ใส่สลัดก็อร่อยนะ

เดี๋ยวนี้โรคแต่ละโรคน่ากลัวจังเลยนะคะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:19:33:28 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:21:44:28 น.  

 
ทักทายดึกๆครับ คุณปาน
คนที่รู้จักก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้วครับ
การติดเชื้อโรคคล้ายๆ กับโรคฉี่หนู
่โหวตให้ครับ pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:0:41:20 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปาน ไม่ได้แวะมานานเหมือนกัน เข้าบล็อกเป็นบางครั้งนะคะ ขอบคุณที่คุณปานแวะไปทักทายค่ะ ฝันดีจ้า


โดย: มะปรางสีสวย วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:1:32:22 น.  

 
น่าสนใจดีค่ะน้องปานตะวัน ... ควรระวังเลยเนาะ โรคติดเชื่อขยายผลความรุนแรงรวดเร็ว

สุขสันต์วันตรุษจีนเช่นเดียวกันค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:1:39:22 น.  

 


สุขสันต์วันปีใหม่จีนนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:4:55:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้นะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:6:33:57 น.  

 คิดถึง ค่ะโดย: foreverlovemom วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:7:07:28 น.  

 
โรคเลียนแบบ หรือ โรคเมลิออยโดสิส

น่ากลัวนะโรคนี้อ่ะ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยละ

แต่กับคนน่ารัก ๆอย่างน้องปานตะวันคงไม่ต้องกลัวทุกโรคละ เพราะมีน้องเป็นหนึ่งมิตรชิดใกล้น่ะ


อวยพรให้น้องได้รับแต่สิ่งดี ๆทั้งจากส่วนตัวและเรื่องราวดี ๆที่สรรหามาให้เป็นความรู้เป็นบุญแก่คนทั่วไปนะจ้ะ น้องต้องได้สิ่งที่ชอบที่รักเป็นเกียรติแก่ตัวแน่ละนะ

จะเป็นกำลังใจให้เสมอครับน้องคนดี


โดย: find me pr วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:10:10:11 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนครับคุณปาน
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้


โดย: Insignia_Museum วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:10:25:41 น.  

 
น้องปาน
เฮง เฮง รวยรวย นะจ๊ะ
สุขสันต์วันตรุษจีนครับ


โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:13:10:29 น.  

 
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ค่ะคุณปาน เฮงๆรวยๆนะคะ

ปล ขอบคุณมากๆสำหรับโหวตค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:14:20:05 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนเช่นกันค่า
ขอให้มีความสุข สดชื่น เฮงๆ รวยๆ โชคดีตลอดปีนะคะ


โดย: ประกายพรึก วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:17:12:51 น.  

 
มีประโยชน์มากค่ะ
สุขสันต์ตรุษจีนจ้า


โดย: NENE77 วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:19:52:51 น.  

 


ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:21:25:00 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนนะครับน้องปาน

มาอ่านเรื่องแล้วก็ฟังเพลงของน้องเบลล์ แหมเพราะจังเลยนะครับหน้าก็หว๊านหวาน 555++ ^^

โหวตสุขภาพให้เลยครับน้องปาน


โดย: วนารักษ์ วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:22:43:19 น.  

 
สารพัดโรคภัยเลยนะคะสมัยนี้ น่ากลัวจริงๆ
ไม่ได้แวะมาคุยกับคุณปานนานเลย สบายดีนะคะ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้นะคะคุณปาน เฮง เฮง เฮง ค่า


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 31 มกราคม 2557 เวลา:23:59:01 น.  

 
เรื่องใหม่โรคใหม่ขอบคุณที่หาเรื่องใหม่ๆมาให้รู้
ตรุษจีนขอให้มีความสุขมากๆ เฮงๆๆ ร่ำรวย
สุขภาพดี ครับ


โดย: Panvart IP: 125.24.209.117 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:1:23:28 น.  

 
โรคนี้คงได้รับการวินิจฉัยช้านะคะ
หมอจะต้องคิดว่าเป็นโรคอื่นก่อนแน่นอน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
Sweet_pills Craft Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:09:10 น.  

 
น่ากลัวมากโรคนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆโดย: slurpeeman วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:43:49 น.  

 คุณปาน คะ (เดาว่า) คงไม่มีเวลาทำขนม

ดู หนุกๆละกันเนาะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:11:04 น.  

 
สุขสันต์วันเสาร์ครับ


โดย: **mp5** วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:31:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้


โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:10:22 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog


สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:21:26 น.  

 
อุต๊ะ โรคแปลกนี่มันมีเยอะขึ้นจริงๆนะ ขนาดทำงานในรพ. ยอมรับเลยไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้ งงๆ ขออย่าให้ใครโชคร้ายเป็นมันเลยเนอะ

ขอบคุณที่แวะเวียนไปเยี่ยมกันที่บล๊อคนะคะ


โดย: hi hacky วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:22:51 น.  

 
ขอบคุณคุณปานที่นำโรคนี้มาเผยแพร่ให้ความรู้นะครับ โรคนี้เป็นหนึ่งในโรคที่รุนแรงและวินิจฉัยมากครับ ผมเองมีประสบการณ์ตรงกับคนไข้โรคนี้หลายคน เอาไว้จะทะยอยเล่าประสบการณ์นะครับ โหวตให้ครับ


โดย: หมอหว่อง วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:39:41 น.  

 
น่ากลัวจัง ขอบคุณที่เอาเรื่องดีดีมากฝากค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:38:45 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนจ้าคุณปาน . .

มีขนมมาฝากยามค่ำจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:18:40 น.  

 
ขออภัยค่ะ ระบบจะไม่บันทึกการโหวตนี้
เพราะได้บันทึกคะแนนโหวตให้ Blog นี้
ในสาขา Health Blog ในวันที่ผ่านมาไปแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blo


ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพ ยายเก๋าจะเตรียมบล็อก
ไว้ล่วงหน้าเสมอ ยังมีบล๊อกรออัพบล๊อกอีกมาก


โดย: ชมพร วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:48:52 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่าคุณปาน

ข้าวจี่น่าจะเป้นเมนูทางอีสานอะนะ
ไม่แน่ใจว่าทางเหนือ แถวๆบนดอยจะมีรึป่าวนะ


สาระสุขภาพแบบนี้จัดไปค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:52:54 น.  

 
Happy No Vote day !!! kha


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: never the last วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:24:06 น.  

 ฟังเพลงจ๊ะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:30:49 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน ดีใจนะคะที่ยอมให้เป็นพี่แล้ว อิอิ

ขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตให้กำลังใจพี่กิ่ง

ขอให้มีความสุขวันหยุดนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:48:29 น.  

 
มีโรคแปลกๆ เกิดขึ้นเยอะนะคะ

กว่าจะมาถึง...สุขสันต์วันปีใหม่จีนค่ะคุณปาน

สุขกาย สบายใจ มีความสุขเหมือนทุกวันค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:34:42 น.  

 
ตรุษจีนที่ผ่านมาไปไหนมาหรอป่าวครับ สบายดีนะครับ สุขภาพแข็งแรง


โดย: bankVI วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:38:39 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปชมดอกวาสนานะคะ
โดย: mambymam วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:24:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะน้องปาน
ส่งน้องปานเข้านอนด้วยเลย
นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:50:28 น.  

 
แวะมากดไลค์กับโหวตให้ค่ะ หลับฝันดีค่า ^_^


โดย: haiku วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:54:31 น.  

 
สวัสดีค่า คุณปาน ^^
นุ่นมาช้าไปหน่อยค่า

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
โรคนี้ไม่เคยได้ยิน
แต่น่ากลัวจังเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ
มีความสุขมากๆ ค่า
สุขสันต์วันตรุษจีน
ขอให้ีมีความสุขมากๆ เฮงๆ รวยๆ นะคะโดย: lovereason วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:40:59 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม และโหวตให้ สถานเสริมความงาม ที่บลอก อ.เต๊ะ น้า
ปีนี้ กะจะเข้าชิงสาขา ไสยศาสตร์ และมนต์ดำ กะเค้าซักหน่อยจ้า 555


โดย: multiple วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:34:06 น.  

 
ชอบฟังเพลงล่ะซี้...

อ่ะ...

มีหนังมาฝากค่ะ..


55555555555555555555555
โดย: foreverlovemom วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:06:26 น.  

 
น้องปาน
แวะมาหาเพราะคิดถึง เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วย อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เห็นที่ รพ.ที่คีย์ไฟทำอยู่น้องพยาบาลก็ไม่สบายได้นะ ก็พักผ่อนบ้างละกัน
วันที่ 20-21พี่คีย์ไฟ จะไปประชุมที่กรุงเทพฯครับ ดูแปลกๆ เพราะเข้ากรุงเทพ ปีละหน เหนื่อยนั่งรถ..

คิดถึงนะ


โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:51:19 น.  

 
Hi, Nice to say Hi again.

Happy Chiness New Year 2014 na krab.
โดย: JyHorseman (yoadjarust ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:20:23 น.  

 
อ้าว นึกว่าย้ายหน้าแระ

หากไม่มีเหตุสุดวิสัยก็มิอยากร้างลาจากบล็อกไปหรอกน๊า
แต่ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ภารกิจรุงรังหลายอย่างอะนะ

หลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้


โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:23:19 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: mariabamboo วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:34:59 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณpantawan

แวะเอากำลังใจมาฝากคร้าาาาขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะโดย: umineko วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:38:28 น.  

 
สวัสดีช่วงใกล้ๆ เที่ยงครับคุณปาน อย่าลืมทานอาหารเที่ยงด้วยครับผม

ส่วนเรื่องเมลิออยโดซิส ชื่อเรียกยากจังครับ แต่ช่างเป็นโรคที่น่ากลัวเอามากๆ แถมวิธีการติดเชื้อก็ง่ายดายจริงๆ คนเราคงหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับสิ่งรอบๆ ตัวลำบาก โลกน่ากลัวขึ้นทุกวันแล้วครับ

โหวต+ไลท์ให้บทความมากสาระครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Sweet_pills Hobby Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: NaiKonDin วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:05:25 น.  

 
ภาพนั้นไม่มีพี่เลยครับ ถ่ายไม่ติด 555++รักษาสุขภาพด้วย


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:05:08 น.  

 
สวัสดียามค่ำจ้าคุณปาน . . .

มีส้มที่อุดมด้วยวิตามินซี มาฝากนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:02:18 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปาน สบายดีนะคะโดย: anigia วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:38:04 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปานโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:13:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องปาน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันเสมอค่ะ
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:38:57 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

มีภาพแสงสียามค่ำของ "มหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพา" มาฝากค่ะ

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:01:40 น.  

 
สวัสดีจ้ะคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปชมพรมญี่ปุ่นจ้ะโดย: mambymam วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:42:01 น.  

 
แวะมาทักทายและขอบคุณทุกความคิดถึงและทุกแว๊บที่คุณ pantawan แวะไปทักทายกันนะคะ
ไม่ได้เข้า blog นานนนนนน... มาก เพราะ พันทิพอืดจนเข้าแล้วเบื่อค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:03:41 น.  

 
สวาทดีจร้า คุงหนูแพนทะแวน
มาแปะรักให้จร้า
--------------------------------------------

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: smack วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:39:34 น.  

 
แวะมาแปะหัวใจค่าคุณปาน

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

หลับฝันดีนะค่า


โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:23:00 น.  

 
โรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยนะน้องปาน
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:27:42 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ก้นกะลา วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:04:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน


ตอนนี้ภารกิจรอบตัวเริ่มลงตัวแล้ว

อีกไม่นานจะมาอัพบล้อกแล้วจ้า


ขออภัยที่หายไปนานพอสมควร

คิดถึงนะคะ จุบุจุบุบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

โดย: ~My Birthday is on April 14~ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:04:54 น.  

 
แปะใจให้คุณปานจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:17:52 น.  

 
แวะมาฝากหัวใจค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ALDI วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:46:35 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: นธีทอง วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:37:18 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:16:21 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปาน ตาไม่เคยรู้จักโรคนี้เลยค่ะ น่าเป็นห่วงคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่กำลังระบาดนะคะ น่ากลัวจริงๆ

คุณปานสบายดีนะคะ ตาแวะมาทักทายค่า


โดย: hot cappuccino วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:19:02 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องปาน

ปล. พี่เต๊ะ เพิ่มรูปใหม่อีกรูปแล้วน้า
คราวนี้แต่งหน้าเน้นๆกันเลย
อีกหน่อยว่าจะรับแต่งหน้าเจ้าสาวกะเค้ามั่ง555

ขอบคุณสำหรับหัวใจนะจ๊ะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: multiple วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:49:02 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ขอบคุณกำลังใจ
และมาแปะด้วยครับ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:26:17 น.  

 
มาแปะจ้ะคุณปาน

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:33:49 น.  

 
แวะเอาหัวใจมากฝากค่า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:07:24 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:00:51 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog

มาส่งกำลังใจให้น้องปานค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:56:20 น.  

 
วันนี้คุณแปะ ให้คุณ pantawan ไปแล้วค่ะ


โดย: smack วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:53:06 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีจ้าคุณปานตะวันคนน่ารักกกกกกกก
แพมมาแปะหัวใจให้คนน่ารักนะจร้าาาาา จุ๊บๆ จ้า


โดย: mastana วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:19:43 น.  

 
โรคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ดูแล้วน่ากลัวจังครับคุณปาน

แวะมาเยี่ยมเพื่อนด้วยความระลึกถึงครับคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ pantawan เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายกันอย่างสม่ำเสมอครับคุณปาน ช่วงนี้ ผมก็ยังยุ่ง ๆ จนไม่มีเวลาเข้าซะนานเลยโดย: ฉันจะฝันถึงเธอ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:56:26 น.  

 


โดย: nokyungnakaa วันที่: 7 สิงหาคม 2557 เวลา:11:30:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.