กรรม เกิดจาก เจตนา เจตนา คือ ตัวกรรม
Group Blog
 
<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
5 มกราคม 2555
 
All Blogs
 
ธรรมเป็นอุปาทาน และสัมปยุตด้วยอุปาทาน เป็นไฉน ?

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑
ธรรมสังคณีปกรณ์อุปาทานโคจฉกะ
[๙๕๖] อุปาทานธรรม เป็นไฉน?
อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน.
กามุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ ๘ ดวง
ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาท ที่สัมปยุต
ด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อุปาทานธรรม.
ธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นไฉน?
อกุศลที่เหลือ เว้นอุปาทานทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยา-
*กฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน.
[๙๕๗] ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทาน.
ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นไฉน?
มรรค ๔ ที่เป็นโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า
ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน.
[๙๕๘] ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน เป็นไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะสัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ
วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง เว้นโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหล่านี้เสีย สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า
ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน เป็นไฉน?
โลภะซึ่งเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคต
ด้วยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิตตุปบาทที่สหรคตด้วย
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน.
[๙๕๙] ธรรมเป็นอุปาทาน และเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นไฉน?
อุปาทานธรรมเหล่านั้นแล ชื่อว่าธรรมเป็นอุปาทาน และเป็นอารมณ์ของอุปาทาน.
ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นไฉน
อกุศลที่เหลือ เว้นอุปาทานทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทาน แต่ไม่เป็น
อุปาทาน.
ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน จะกล่าวว่า ธรรมเป็นอุปาทาน และเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็ไม่ได้ ว่าธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทานก็ไม่ได้.
[๙๖๐] ธรรมเป็นอุปาทาน และสัมปยุตด้วยอุปาทาน เป็นไฉน?
ทิฏฐิและโลภะ บังเกิดร่วมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็น
อุปาทาน และสัมปยุตด้วยอุปาทาน.
ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ ๘ ดวง เว้นอุปาทานทั้งหลายที่บังเกิดในจิตตุปบาท
เหล่านี้เสีย สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน จะกล่าวว่า ธรรมเป็นอุปาทาน และสัมปยุตด้วยอุปาทาน
ก็ไม่ได้ ว่าธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทานก็ไม่ได้.
[๙๖๑] ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นไฉน?
โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่
สหรคตด้วยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิตตุปบาทที่สหรคตด้วย
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นไฉน?
มรรค ๔ ที่เป็นโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรม
วิปปยุตจากอุปาทาน และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน.
ธรรมสัมปยุตด้วยอุปาทาน จะกล่าวว่า ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แต่เป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็ไม่ได้ ว่าธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ไม่ได้.
อุปาทานโคจฉกะ จบ
-----------------------------------------------------
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ บรรทัดที่ ๘๒๗๑ - ๘๓๒๒. หน้าที่ ๓๒๙ - ๓๓๑.

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

และท่านพระสารีบุตรพร้อมทั้งพระอรหันทั้งหลาย

อนุโมทนาสาธุ


Create Date : 05 มกราคม 2555
Last Update : 6 มกราคม 2555 11:38:54 น. 6 comments
Counter : 649 Pageviews.

 
มาทักทาย ครับ อนุโมทนาสาธุนะครับ และขอบคุณกับบทความที่หาอ่านมาให้อ่านครับ โดยส่วนตัวชอบครับ หาอ่านได้ยากครับ


โดย: bobobull วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:21:52:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณshadee

ขอให้คุณมีความสุข สดชื่น แจ่มใส
อยู่ภายใต้ดวงวันอันแสนจะอบอุ่นกัน นะคะ
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:9:07:02 น.  

 
เค้กแสนอร่อย

..ทักทายยามบ่าย


โดย: bobobull วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:14:15:02 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2555

ขอให้สุขกายสบายใจ

คิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนา


โดย: chanaw2485 (chanaw2485 ) วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:17:01:11 น.  

 
คุณshadeeค่ะ..

วิธีการลงรูปนั้นที่ฟ้าทำมี 2 แบบค่ะ

แบบที่ 1 คุณต้องไปฝากรูปที่ต้องการลงไปที่เวปฝากรูปก่อนนะคะ..ซึ่งมีอยู่หลายเวปด้วยกัน

ส่วนเวปที่ฟ้าลงนั้นจะง่ายเพราะมีขั้นตอนการทำไม่ยากฟ้าจะส่งให้ทางหลังไมค์นะคะ
วิธีการฝากรูป เมื่อกดตัว select images แล้วเราก็

สามารถเลือกรูปที่เราต้องการจากเครื่องของเรา
รอสักแป็บก็จะออกมาเป็นโค้ท แล้วเราจึงเอาโค้ท
ไปใส่ในหน้าจัดการได้เลยค่ะ

แบบที่ 2 เราสามารถเลือกรูปจากในหน้าที่เราจัดการอัฟบล็อคได้เลยค่ะ มันจะมีรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ขวามือสุดด้านบน คุณกดตรงนั้น มันก็จะเห็น Browse จากนั้นก็เลือกภาพที่เราเก้บไว้ในเครื่อง แล้วเราก้กดคำว่าใส่รูปภาพ

จากนั้นรอแป็บหนึ่งก็จะเป็นโค้ทออกมา คุณก็เอาโค้ทที่ได้มาวางตรงที่ใส่ข้อความได้เลยค่ะ

แต่การใส่รูปแบบที่ 2 นี้รูปจะต้องไม่เกิน 150 kb ค่ะ

ถ้าเกิน 150 kb คุณต้องมาย่อรูปให้น้อยกว่านั้นก่อนนะค่ะ

คุณลองทำดูก่อนนะคะ ถ้าไม่ได้อย่างไงฟ้าจะบอกให้ใหม่
ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง ไม่ต้องเกรงใจฟ้านะคะ

บล็อคที่เกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธศาสนา...ฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยใจยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอให้คุณมีความสุขทุกลมหายใจ นะคะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:20:25:08 น.  

 
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

เป็นคนดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 8 มกราคม 2555 เวลา:14:12:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

shadee829
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add shadee829's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.