พระราชาผู้ทรงธรรม/ในหลวงของแผ่นดิน


พระราชาผู้ทรงธรรม/ในหลวงของแผ่นดิน Piano cover by Aira studio
[Special thanks to uploader : Aira Studio]
เรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 มีมากมาย แต่ส่วนใหญ่เวลาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ท่านเราจะได้ในลักษณะเป็นปี พ.ศ. ซึ่งทำให้ไม่เห็นภาพว่าตอนนั้นพระองค์ทรงอยู่ในวัยไหน พระชนมายุกี่พรรษา เลยลองนับพระชนพรรษาของพระองค์เทียบกับพระราชกรณียกิจแบบคร่าวๆ

มีเรื่องที่คิดไม่ถึงหลายอย่าง เช่น เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกๆ ทรงแต่งตั้งแต่ 18-19 พรรษา เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ที่เราร้องกันนี่ พระองค์ท่านก็ทรงแต่งตั้งแต่พระชนพรรษา 22 (เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือทรงอยู่ปี 4) พระราชกรณียกิจต่างๆนานาก็เริ่มตั้งแต่ 20 พรรษาต้นๆ แล้ว พอเลย 60 พรรษาไป แทนที่จะเกษียณกลับกลายเป็นยิ่งทรงงานมากขึ้น เสด็จฯต่างจังหวัดเยอะมาก ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาตอนประมาณ 61 พรรษา ทรงงานไปถึงช่วง 80 พรรษา หลังจากนั้นส่วนมากจะเสด็จฯไปประทับและทรงงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

พอเทียบกับเวลาของชีวิตเรา ในเวลาเท่ากัน พระองค์สามารถทรงคิดและสร้างอะไรไว้ได้มากมายเหลือเกิน เทียบแล้วก็จะรู้ว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักจริงๆ ถ้าเป็นคนธรรมดาโดยทั่วไปอายุเกิน 60 ส่วนใหญ่ก็พักผ่อนอยู่บ้านหมดเเล้ว แต่พระองค์ท่านยังทรงงานตลอด

พระราชกรณียกิจต่างๆ ไม่รวมเวลาเสด็จฯเยี่ยมราษฎร 4 ภาค อยากให้เก็บไว้ดูในวันเกิดของตัวเองทุกๆปี แล้วลองย้อนมองว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรให้ผู้อื่นหรือเพื่อประเทศชาติบ้าง2 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต
5 พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง
6 พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์
7 พรรษา เป็นสมเด็จพระอนุชา
8 พรรษา เริ่มถ่ายภาพ
9 พรรษา เก็บเงินซื้อคลาริเน็ท
11 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ 1
12 พรรษา สงครามโลกครั้งที่ 2
14 พรรษา ทรงเก็บเงินซื้อแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้วมาเล่นดนตรี (เป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ยังทรงต้อง"เก็บเงิน")
18 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ 2
19 พรรษา สูญเสียพระบรมเชษฐาธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์, “แสงเทียน” “ยามเย็น” “สายฝน” “ไกล้รุ่ง”
*เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือเพียงเด็กมหาลัยปี 1 *
20 พรรษา “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”, “HM Blues”
21 พรรษา ทรงประสบอุบัติเหตุ
22 พรรษา ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยากร, “มหาจุฬาลงกรณ์”
23 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร บรมราชาภิเษก ราชาภิเษกสมรส
24 พรรษา “พรปีใหม่”
25 พรรษา สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต, ทุนภูมิพล, “ยิ้มสู้” “ธงไชยเฉลิมพล”, ทรงระดุมทุนช่วยผู้ป่วยโปลิโอ
26 พรรษา พระราชทานปลาหมอเทศแก่กรมประมง
27 พรรษา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน, พระราชทานเงินสำหรับพัฒนาหุนยนต์คุณหมอ
28 พรรษา เสด็จเยี่ยมราษฏร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงโน้มพระองค์รับดอกไม้จากแม่เฒ่าตุ้ม, พระราชทานเรือให้กาชาดใช้ช่วยเหลือประชาชน
29 พรรษา ทรงผนวช, ทรงดนตรีกับ Benny Goodman
30 พรรษา ฟื้นฟูกระบวนเรือพระราชพิธี
31 พรรษา เสด็จภาคเหนือครบทุกจังหวัด, วันทรงดนตรีที่จุฬา, “แสงเดือน”
32 พรรษา เสด็จภาคใต้, ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรม
33 พรรษา เสด็จต่างประเทศ 16 ประเทศ, มูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน, ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
34 พรรษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พันธุ์ข้าวพระราชทานพืชมงคล
35 พรรษา “ยูงทอง”
36 พรรษา อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
37 พรรษา โครงการหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์แห่งแรก, ประดิษฐ์เรือใบราชปะเเตน
38 พรรษา ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง, ทรงศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานิล
39 พรรษา ทรงเรือใบจากหัวหินข้ามอ่าวไทย , "เกษตรศาสตร์"
40 พรรษา ทรงชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทอง, หน่วยพระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1
41 พรรษา ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพระราชทานทหารผ่านศึกพิการ
42 พรรษา โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง), ฝนหลวง, ทดลองเกษตรพืชเมืองหนาว, โรงนมผงสวนจิตร, นมหนองโพ
43 พรรษา ทรงแนะวิธีการใช้ยาพระราชทานชาวเขา
44 พรรษา “ความฝันอันสูงสุด” , ถ.รัชดาภิเษก ,โรงสีข้าวตัวอย่าง
45 พรรษา ตั้งสมเด็จพระบรม, สายอากาศสุธี 1
46 พรรษา 14 ตุลา 2516
47 พรรษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก
48 พรรษา มูลนิธิสายใจไทย
49 พรรษา โครงการพระดาบส
51 พรรษา สถาปนาสมเด็จพระเทพฯ
52 พรรษา ทรงขับรถลุยน้ำที่นราธิวาส
54 พรรษา เยี่ยมราษฏรที่นราธิวาส (ทรงนั่งพิงรถยนต์พระที่นั่งที่จอดบนสะพาน)
56 พรรษา โครงการป่ารักน้ำ, เสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณน้ำท่วมในกทม.
57 พรรษา ทฤษฏีแกล้งดิน
58 พรรษา พระราชดำริเรื่องขุดคลองและสร้างประตูควบคุมน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม
59 พรรษา โรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ผลิตแก๊ซโซฮอล์ (2529)
60 พรรษา ทรงประดิษฐ์อักษรเทวนาครี
61 พรรษา มูลนิธิชัยพัฒนา
62 พรรษา ทดลองทฤษฏีใหม่ (2532)
63 พรรษา โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย แก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย
64 พรรษา ทรงปลูกหญ้าแฝก, ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก
65 พรรษา ยุติเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
66 พรรษา กังหันน้ำชัยพัฒนา, “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”
67 พรรษา “ติโต”, เสด็จเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
68 พรรษา สมเด็จย่าสวรรคต, ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ, โครงการแก้มลิง, คลองลัดโพธิ์, "เมนูไข่" เพลงพระราชนิพนธ์อันดับสุดท้าย (2538)
69 พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี, “พระมหาชนก” , เหตุการณ์ VR009 ทรงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางวิทยุอย่างใกล้ชิดแล้วโทรไปพระราชทานคำแนะนำ
70 พรรษา พระราชทานแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง, คุณทองแดง, ปีนั้นเเล้งมาก ทรงติดตามการทำงานทีมฝนหลวงตลอดภารกิจทั้งเดือน รับสั่งว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านประเทศไทยต้องเอามาทำฝนให้ได้ และพระราชทานวิธีทำฝนแบบ "ซุปเปอร์แซนวิช" ที่ทรงคิดเอง (2540)
71 พรรษา ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ, พระมหาชนกฉบับการ์ตูน
72 พรรษา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ, เปิดเขือนป่าสักชลสิทธิ์
74 พรรษา รายการศึกษาทัศน์ ทรงอธิบายเรื่องฝนหลวงให้นร.โรงเรียนไกลกังวล
75 พรรษา สะพานพระราม 8, “ทองแดง”
76 พรรษา APEC, พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการปรับปรุงหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน
78 พรรษา ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคิริขันธ์, สระสุวรรณชาติ
79 พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
80 พรรษา ทรงเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.ศิริราช
81 พรรษา พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกรมหลวงฯ, คลองภักดีรำไพ แก้มลิงแห่งสุดท้าย จ.จันทบุรี, โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน
82 พรรษา ประทับศิริราช
83 พรรษา ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์, สะพานภูมิพล 1/2, ทรงรับการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทย
84 พรรษา พระราชทานคำแนะนำเรื่องการรับมือน้ำท่วม, ช่วงต้นปี(น้ำท่วมกลาง-ปลายปี)ทรงมีพระราชกระแสให้ทำเครื่องบินบังคับด้วยดาวเทียมสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ, เจลลี่โภชนา พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก
85 พรรษา เสด็จทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช, เสด็จพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
86 พรรษา เสด็จกลับไปประทับวังไกลกังวล เสด็จออกมหาสมาคมที่หัวหิน
87 พรรษา เสด็จไปติดตามงานในโครงการในพระราชดำริช่างหัวมัน 4 ครั้ง เขื่อนแก่งกระจาน 2 ครั้ง, ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน
88 พรรษา เสด็จงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล, เสด็จออกให้ผู้พิพากษาเข้าเฝ้า

รวบรวมจากเรื่องที่แชร์ในไลน์
 

Create Date : 20 ตุลาคม 2560
37 comments
Last Update : 23 ตุลาคม 2560 21:57:01 น.
Counter : 454 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmoresaw, คุณSweet_pills, คุณสองแผ่นดิน, คุณขุนเพชรขุนราม, คุณเมษาโชดดี, คุณชีริว, คุณเนินน้ำ, คุณRinsa Yoyolive, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณคนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณmariabamboo, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณnewyorknurse, คุณmambymam, คุณSakormaree, คุณtuk-tuk@korat, คุณkae+aoe, คุณSai Eeuu, คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเริงฤดีนะ, คุณกาปอมซ่า, คุณอุ้มสี

 

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

โดย: Sweet_pills 20 ตุลาคม 2560 23:14:26 น.  

 

คิดถึงพระองค์ท่าน

 

โดย: ขุนเพชรขุนราม 21 ตุลาคม 2560 0:07:19 น.  

 

รักและคิดถึงพระองค์ท่านคะ

 

โดย: เมษาโชดดี 21 ตุลาคม 2560 1:01:56 น.  

 

ต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดเลยครับ ท่านดูแลพวกเรามานานเหลือเกิน
ก่อนหน้านี้กษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดคือ ร.5 ทรงครองราชย์ 42 ปี (ถ้านับพญามังรายด้วยก็ 50 ปี) สมัยเด็กได้ฟังข่าวว่าท่านครองราชย์มานานเท่า ร.5 แล้วก็รู้สึกว่านานมากแล้วจริงๆ แต่ท่านก็ทำงานต่อมาจนผ่านมาแล้ว 50 ปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ ♫ จน 60 ปีก็แล้ว 70 ปีก็แล้ว ท่านดูแลพวกเรามานานเหลือเกินจริงๆ
ช่วง 2520-2530 ที่ประเทศไทยเริ่มสงบจากปัญหาคอมมิวนิสต์และสงครามเย็นแล้วท่านก็ทำงานพัฒนาแบบเต็มตัว ถึงผมจะเกิดไม่ทันแต่ได้ศึกษาย้อนหลังก็เห็นความตั้งใจในการทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีของท่านมากมาย

 

โดย: ชีริว 21 ตุลาคม 2560 8:40:08 น.  

 

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานอีกเท่าใด
ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์ค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 21 ตุลาคม 2560 9:19:16 น.  

 

พระองค์ทรงงานหนักมาโดยตลอดจริงๆนะคะ
ไม่ได้หยุดพักบ้างเลย
ที่ผ่านมาหนักมาตลอดทรงทำเพื่อแผ่นดินจริงๆค่า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 21 ตุลาคม 2560 13:17:23 น.  

 

โครงการในพระราชดำริ 4 พันกว่าโครงการ กับการครองราชย์ 70 ปี มหาศาลที่ทำให้พสกนิกรของท่าน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 21 ตุลาคม 2560 18:29:26 น.  

 

สิ่งที่พระองค์ทำมานั้น
ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 21 ตุลาคม 2560 21:52:51 น.  

 

ต้องขอบคุณน้องนิคด้วย
ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลดีดีเช่นนี้ให้พวกเราได้อ่านกัน

โหวตครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 22 ตุลาคม 2560 6:49:30 น.  

 

สิ่งที่พระองค์ท่านทำ มีมากมายจริงๆ ครับ

เพลงพี่เบิร์ดต้นไม้ของพ่อ ที่บอกผ่านมาแล้ว 50 ปี ตอนนั้นเราก็คิดนะครับว่ายาวนานมากแล้วจริงๆ ครึ่งศตวรรษเลย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 22 ตุลาคม 2560 9:55:24 น.  

 

ทุกคืน พ่อโมจะเล่าเรื่องในหลวงให้โมเสสรู้จักก่อนนอน
ถ้าเราไม่เล่าแล้ว เด็กสองแผ่นจะมีความทรงจำดี ๆ ต่อกษัตริย์ดี ๆ ได้ยังไงเนาะ
ทรงอยู่ในใจชาวไทยเสมอ

 

โดย: mariabamboo 22 ตุลาคม 2560 14:23:34 น.  

 

ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
สำนึกในพระมหากรุณาธอคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เพิ่งเห็นว่าไปชมเมนูปลา
ขอบคุณค่ะ

ไว้แวะมาใหม่

 

โดย: mambymam 22 ตุลาคม 2560 14:26:39 น.  

 

โครงการในพระราชดำริมีมากมายเหลือเกิน
เวลาขับรถเที่ยวไปเรื่อย ๆ จะเจอเสมอค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 22 ตุลาคม 2560 14:29:02 น.  

 

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 22 ตุลาคม 2560 23:26:36 น.  

 

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงงานหนักโดยตลอด
คิดถึงพ่อหลวงค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 23 ตุลาคม 2560 1:06:05 น.  

 

กู๊ดไนท์จ้ะ

 

โดย: เมษาโชดดี 23 ตุลาคม 2560 1:53:01 น.  

 

ธ​ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์


โหวดค่ะ

 

โดย: newyorknurse 23 ตุลาคม 2560 5:16:06 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: ขุนเพชรขุนราม 23 ตุลาคม 2560 5:25:22 น.  

 

ส่งกำลังใจและขอบคุณโหวตที่บล็อกค่ะ

 

โดย: mambymam 23 ตุลาคม 2560 7:40:53 น.  

 

ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

 

โดย: kae+aoe 23 ตุลาคม 2560 17:21:10 น.  

 


สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

โดย: Sai Eeuu 23 ตุลาคม 2560 18:45:01 น.  

 

หลายเพลงช่วงนี้ ได้ยินแล้วน้ำตาซึมเหมือน ช่วง 13 ตุลาคม ปีที่แล้วเลย

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 23 ตุลาคม 2560 20:01:25 น.  

 

ขอบคุณค่ะน้องนิค

 

โดย: tuk-tuk@korat 23 ตุลาคม 2560 21:26:43 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณนิค

 

โดย: Sweet_pills 23 ตุลาคม 2560 22:25:56 น.  

 

ที่เห็นและเป็นมา Topical Blog ดู Blog
ขอเป็นหมวดนี้นะคะ

 

โดย: หอมกร 24 ตุลาคม 2560 8:31:45 น.  

 

โหวตตามบนๆ นะคะ

ขออภัยค่ะ คุณโหวตบล็อกนี้ไปแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Art Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 24 ตุลาคม 2560 8:51:32 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: เมษาโชดดี 24 ตุลาคม 2560 10:16:18 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: ขุนเพชรขุนราม 24 ตุลาคม 2560 18:44:54 น.  

 

ขอบคุณค่ะคุณนิค

 

โดย: Sweet_pills 25 ตุลาคม 2560 7:11:01 น.  

 

ตอนเด็กไม่ชอบข้าวผัดเลยค่ะ
เพราะเวลามีข้าวเย็นเหลือทีไร แม่ครัวทำข้าวผัดทุกที ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 25 ตุลาคม 2560 22:56:06 น.  

 

ในหลวงในดวงใจ


Vote ค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 26 ตุลาคม 2560 1:53:48 น.  

 

น้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านค่ะ

 

โดย: กาปอมซ่า 26 ตุลาคม 2560 17:53:21 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog

น้อมศิระกรานกราบบังคมลาส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

โดย: อุ้มสี 27 ตุลาคม 2560 9:45:51 น.  

 


สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

 

โดย: Close To Heaven 27 ตุลาคม 2560 14:00:34 น.  

 

ขอบคุณจ้ะ

 

โดย: mambymam 27 ตุลาคม 2560 20:51:08 น.  

 

เป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก
ของคนไทยทั้งแผ่นดินจริงๆครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 27 ตุลาคม 2560 23:13:49 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับน้องนิค

 

โดย: กะว่าก๋า 28 ตุลาคม 2560 6:26:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
ที่เห็นและเป็นมา
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2560
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 ตุลาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ที่เห็นและเป็นมา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.