Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
11 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกยางพารา

การเตรียมพื้นที่เพื่่อการปลูกสร้างสวนยางพารา ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการทำสวนยาง เป็นขั้นตอนหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการที่จะปลูกยางพันธุ์อะไร การเตรียมพื้นที่หมายถึงการปรับสภาพพื้นที่ให้สะดวกต่อการที่จะปฏิบัติงาน และจัดการทุกอย่างในสวนยาง รวมถึงการป้องกันโรค(โดยเฉพาะโรคราก)และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนนี้ จะเริ่มตั้งแต่ การโค่น-กวาดและเผาเศษไม้และเศษราก-ไถพรวน-กำหนดระยะปลูก-วางแนวแถวหลัก-ปัก ชะมบ และขุดหลุม
การโค่นต้นยางเก่า

ในแหล่งที่มีโรครากระบาด ควรโค่นขุดรากด้วยรถแทรกเตอร์การ ปลูกสร้างสวนยางพาราของไทยที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นการปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยางพันธุ์พื้นเมืองที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จึงควรเริ่มโค่นยางเก่าในหน้าแล้ง (มีนาคม-เมษายน) เพื่อสะดวกในการนำไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกจากสวนยาง และสะดวกต่อการกวาด, เก็บ และเผาเศษรากหรือเศษไม้เล็ก ๆ (หากท่านขอทุนสงเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ท่านต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ก่อน นะครับ) การโค่นมี 2 วิธี
# โค่นขุดราก เป็นการโค่นโดยใช้รถแทรกเตอร์ดันให้ต้นยางล้มลงเป็นแถวเป็นแนวเพื่อความ สะดวกที่จะให้รถบรรทุกเข้ามารับและขนไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกไปจากสวนยาง เป็นการโค่นที่ถอนรากยางขึ้นมาด้วย เมื่อขนไม้เสร็จแล้ว ก็จะกวาดและเก็บหรือทำการเผาเศษรากการโค่นเหลือตอ ก่อนโค่น 1 วัน ควรทายาฆ่าตอ เช่น ไทรคลอเพอร์ หรือ การ์ลอนและไม้ขนาดเล็ก จากนั้นทำการไถ แบบ 3 จาน หนึ่งครั้ง และไถ 7 จานอีกหนึ่งครั้ง
# โค่นเหลือตอ เป็นการโค่นโดยแรงงานคนด้วยเลื่อย ก่อนโค่น 1 วัน ควรทายาฆ่าตอ เช่น ไทรคลอเพอร์ อัตรา 2.21 กรัม หรือ การ์ลอน จำนวน 5 ซีซี ผสมน้ำ 95 ซีซี โดยทาให้สูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซ็นติเมตร เพื่อเร่งให้ตอยางผุพังเน่าเปื่อยโดยเร็วเพื่อลดการระบาดของโรคราก แต่หากพื้นที่ใดมีโรครากระบาดมาก การโค่นแบบขุดรากน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า
การกำหนดระยะปลูก

การกำหนดระยะปลูกยางมีผลต่อการเจริญเติบโต, การควบคุมวัชพืชโดยร่มเงาของต้นยาง, ความสะดวกในการจัดการภายในสวนยาง และส่งผลต่อผลผลิตน้ำยางโดยตรง โดยทั่ว ๆ ไป ต้นยางต้องการพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร/ต้น ดังนั้น ระยะปลูกที่เหมาะสม หากเป็นที่ราบ ในเขตปลูกยางเดิม ควรเป็น 2.5 x 8 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 80 ต้น) หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76 ต้น) ระยะปลูกทั้ง 2 แบบ เหมาะสำหรับสวนยางที่ต้องการปลูกพืชแซมยางด้วย สำหรับในเขตปลูกยางใหม่ ระยะปลูกควรเป็น 2.5 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 91 ต้น) หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76 ต้น) แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเท ควรปลูกระยะ 3 x 8 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 67 ต้น) ระยะในที่ลาดเทที่กล่าวถึง เป็นระยะในแนวระดับ ไม่ใช่แนวเฉียงขึ้นหรือเฉียงลง
การกำหนดแถวหลัก

หากอยู่ติดกับสวนยางใหญ่ก็ต้องขุดคูกว้างประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร เพื่อป้องกันการแย่งอาหารหรือลดการแพร่ระบาดของโรครากสิ่ง แรกที่ต้องทำในการวางแนวหรือแถวเพื่อปลูกยางพารา ก็คือการกำหนดแถวแรกหรือแถวหลัก หลักสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ ถ้าสวนยางอยู่ในที่ราบแถวหลักควรอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตก(เพื่อให้การรับแสง มีประสิทธิภาพ) หากพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยก็ควรวางแนวให้ขวางทางน้ำไหลเพื่อลดการกัดเซาะและ พัดพาปุ๋ยและหน้าดิน แถวหลักควรห่างจากเขตแดนของที่ดิน 1.5 เมตร หากอยู่ติดกับสวนยางใหญ่ก็ต้องขุดคูกว้างประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร เพื่อป้องกันการแย่งอาหารหรือลดการแพร่ระบาดของโรคราก จากนั้น จึงทำการวางแนวปลูกพร้อม ปักไม้ชะมบตามระยะที่กำหนด หากสวนยางอยู่บนพื้นที่ลาดเทตั้งแต่ 15 องศา ขึ้นไป ต้องวางแนวปลูกตามแนวระดับ และต้องทำขั้นบันไดกว้าง 2 เมตร ด้วย
การขุดหลุม

การขุดหลุมควรทำในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ(ที่จะทำการขุด) โดย

* ต้องขุดชิดด้านใดด้านหนึ่งของไม้ชะมบ ไม้ต้องถอดไม้ชะมบออก ขนาดหลุมควรมีขนาดประมาณ ก้วางxยาวxสูง 50x50x50 เซ็นติเมตร โดยแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละด้านของหลุม
* ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
* ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0, 25% Total P2O5) ในอัตรา 170 กรัม/หลุม โดยใส่เป็นจุด หรือเป็นแถบ(ไม่ต้องคลุกกับดิน)
* ทำการย่อยดินชั้นบนที่ขุดแยกไว้แล้วกลบลงหลุม แล้วคลุกเคล้าปุ๋ย อินทรีย์ จำนวน 3-5 กิโลกรัม/หลุม กับดินชั้นล่างแล้วกลบจนเต็มหลุม (การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใส่ประมาณ 5 กิโลกรัม/หลุม และในภาคอื่น ๆ หากเป็นดินที่ไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุ ก็ควรใส่ประมาณ 3 กิโลกรัม/หลุม)
* สำหรับการปลูกยางชำถุง การกลบหลุมอาจกลบก่อนหรืออาจทำพร้อม ๆ กับการปลูกก็ได้เช่นกัน-การกลบก่อนทำให้โอกาสที่ต้นยางรอดตายมีมากขึ้น เพียงแต่ต้องใช้เวลาขุดนิดหนึ่งตอนปลูก***************************************************
Nomad Solid Hardwood Platform Bed Frame - Twin SizeFashion Bed Group Dexter Headboard, Hammered Brown, QueenHillsdale Roll-Out Trundle8" Memory Foam Mattress + Box spring Set - FullSouth Shore Furniture Cakao Collection Full Mates Bed, ChocolateSouth Shore Versa Collection Full/Queen Headboard, EbonyCoaster Queen Anne Style Vanity Table and Stool/Bench Set, Hand PaintedComfort Classic Gentle Firm Twin Size Mattress and Box SpringNexera Dixie Wood Vanity,Student Desk in WhiteSouth Shore Furniture, Summertime Collection, Double Dresser, Pure White and Natural MapleEE Headboard-in-a-box, Square TopNomad Solid Hardwood Platform Bed Frame - Queen SizeSouth Shore Furniture, Step One Collection, Twin Mates Bed 39", Natural MapleQueen Size Platform Bed Contemporary Style in Oak FinishLuxury Grand KING 14 inch Memory Foam Mattress FREE SHIPPING!Queen Size Bi-Fold Folding Bed FrameSouth Shore Logik Collection Twin Mates Bed, Pure WhiteTextrade Queen Inner Spring Pillow Top Mattress in a BoxKing 12" w/5" 5LB Density Viscoelastic Memory Foam MattressEasy Fit Box Spring Foundation - QUEEN - FREE SHIPPINGQueen Anne Style Cherry Finish Wood Vanity Set - Table, Bench &amp;amp;amp; MirrorQueen Size Charleston Platform Bed Frame - Solid HardwoodStork Craft Long Horn Bunk Bed, EspressoSouth Shore Furniture, Basic Collection, Full Platform BedQueen Celebrity 13-Inch Pillow Top w/5.5" Memory Foam MattressPrepac Sonoma King Platform Storage Bed, BlackSouth Shore Gravity Queen Platform Bed in Ebony FinishContemporary Style Black Onyx/Charcoal Finish Platform bed 60" & mouldingComfort Classic Gentle Firm Full Size Mattress And Box SpringLuxury Grand QUEEN 14 inch Memory Foam Mattress FREE SHIPPING!Pragma Bed? Mattress Platform - Bi-Fold - Queen. No Box Spring needed. Ideal for memory foam, latex, and air mattresses.SimplySleeper SS-58RF Raised Full Air bedDorel Home Products Twin-Over-Full Futon Bunk Bed, Silver10" Deluxe TwinPrepac Monterey Cherry Queen Platform Storage BedQueen Deluxe 10"Sarah Peyton 10-Inch Full Memory Foam Firm Support MattressDeluxe Space Saver Rollaway Bed Bonus Storage BagNT-8inch memory foam mattressWalker Edison Twin-Over-Twin Bunk Bed, BlackBi-fold Hardwood Futon Frame - Full SizeHandy Living 32F-FULL Full Size Bed Frame And Box SpringFull Size Nomad Platform Bed Frame - Solid HardwoodSouth Shore Vito Collection 5-Drawer Chest, BlackLUCID by LinenSpa 8" Memory Foam Firm Viscoelastic Mattress 20-Year Warranty, QueenStork Craft Caribou Bunk Bed, Espresso6inch memory foam mattressWalker Edison Twin-Over-Full Bunk Bed, WhiteKing Bed 8" Thick Wood Box Foundation for memory foam, latex, and air mattressesQueen 12" Therapeutic Memory Foam Mattress8" Queen Memory Foam FoundationQueen Size Quad-Fold Folding Bed FrameSouth Shore Furniture Cosmos Collection Twin Mates Bed, Black Onyx and CharcoalSleep Innovations 8-inch Sure Temp Queen Memory Foam MattressSouth Shore Furniture, Cakao Collection, Twin Mates Bed 39", ChocolateLUCID by LinenSpa 12" Memory Foam Triple-Layer Plush Viscoelastic Mattress 20-Year Warranty - Bamboo Cover, QueenLUCID by LinenSpa 10" Memory Foam Firm Viscoelastic Mattress 20-Year Warranty, QueenDorel Home Products 8-Inch Coil Mattress, TwinSleep Innovations 10-inch Sure Temp Memory Foam Mattress - Queen SizeSleep Innovations 12-inch Sure Temp Memory Foam Mattress - Queen Size


Create Date : 11 สิงหาคม 2554
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 7:46:28 น. 0 comments
Counter : 186 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

savingonsale
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add savingonsale's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.