ส่วนลดแรกเข้า/ ส่วนลดป้ายแดง

รถยนต์ที่เคยทำประกันรถยนต์ที่
บริษัทประกันภัยอื่นมาแล้ว (อาจจะมีเคลม)
และสนใจที่ต่อประกันรถยนต์ที่บริษัทอื่นแทน หรือรถยนต์ใหม่ป้ายแดง
จากโชว์รูม ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้แถมประกันรถยนต์ชั้น 1 มาด้วย
จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ระหว่าง 10-25% ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท


ส่วนลดข้าราชการ

ข้าราชการประเภทต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทในกำกับของรัฐ
(เช่น ปตท, อสมท. ไปรษณีย์, การบินไทย) จะได้รับสิทธิพิเศษ
ส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ ระหว่าง 15-50%


ส่วนลดกลุ่ม

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยกลุ่ม 10%


ส่วนลดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อย

จาก ผลการสำรวจการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พบว่าพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
(นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี)จะมีการเกิดอุบัติมากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด
จึงทำให้หลายบริษัท กำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนต่างจังหวัด จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามความเหมาะสม

ส่วนลดระบุอายุผู้ขับขี่

เป็นการคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันกันภัย
ในกรณีที่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่ (กรณีถ้าไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย
ต้องเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหาย) เฉพาะรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับอายุ คือ

ช่วงอายุ 18 – 24 ปี ส่วนลด 5%

ช่วงอายุ 25 – 35 ปี ส่วนลด 10%

ช่วงอายุ 36 – 50 ปี ส่วนลด 15%

ช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%


ส่วนลดประวัติดี
ในแต่ละปี ถ้ารถที่เอาประกันภัยไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะได้รับส่วนลดประวัติดี ตามลำดับขั้นในแต่ละปี สูงสุดถึง 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก รับส่วนลด 20%

ขั้นที่ 2 ขับรถดี 2 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 30%

ขั้นที่ 3 ขับรถดี 3 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 40%

ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50%>