Group Blog
 
 
มีนาคม 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
15 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 
● 002 : ที่ เ ดิ ม . ที่ เ ดี ย ว ●

.

.

.

.


ใ น วั น เ ห ง า ๆ วั น ที่ ไ ม่ มี ใ ค ร


คุ ณ เ ค ย รู้ สึ ก นึ ก ถึ ง . . ใ ค ร บ า ง ค น บ้ า งไ ห ม ?ที่ เ ดิ ม ๆ ที่ เ ค ย ไ ป


ใ ค ร บ า ง ค น ที่ คุ้ น ต า

เ สี ย ง ที่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น


ภ า พ เ ก่ า ๆ ป ร า ก ฏ ขึ้ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ


ใ จ . . . ก า ง ปี ก บิ น ล อ ย ไ ป ไ ก ล แ ส น ไ ก ล


ร่ า ง ก า ย . . . ยั ง ค ง เ ห ยี ย บ จ ม อ ยู่ ที่ เ ดิ ม


. . เ ฝ้ า ร อ . .


. . ที่ เ ดิ ม . .


. . ฉั น ค น เ ดิ ม . .


. . เ ธ อ ค น เ ดิ ม . .


. . แ ล ะ เ ร า . .ที่ อ า จ . . .ไ ม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม

๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐


แ ม้ คํ า ข อ ร้ อ ง แ ล ะ เ สี ย ง วิ ง ว อ น
จ ะ ถู ก ค ลื่ น ก ล บ แ ล ะ ซั ด ส า ด ห า ย ไ ปแ ม้ คํ า บ อ ก ล า
จ ะ ห า ย ไ ป . . พ ร้ อ ม กั บ ด ว ง ต ะ วั น ที่ ล า ลั บ ข อ บ ฟ้ า
แ ต่ ยั ง มี เ พี ย ง สิ่ ง เ ดี ย ว

ที่ จ ะ ยั ง ค ง ล อ ย ขึ้ น สู ง สู่ ก ล า ง ท้ อ ง ฟ้ า

ถ้ า ห า ก ไ ม่ ค ว้ า ไ ว้ . . อ ย่ า ปั ด มั น ทิ้ ง

ข อ เ พี ย ง แ ค่ ม อ ง เ ห็ น . . แ ล ะ รั บ รู้

ไ ด้ โ ป ร ด อ ย่ า ล ะ ส า ย ต า . . แ ล ะ ใ จ จ า ก สิ่ ง นี้. . สิ่ ง นี้ . ." ค ว า ม คิ ด ถึ ง "
. . . . . .


. . . . .


. . . .


. . .


. .


.
สํ า ห รั บ ฉั น


ถึ ง แ ม้


ห า ก แ ต่ เ พี ย ง ไ ด้ แ ค่ . . . " คิ ด ถึ ง "


มั น ก็ อ บ อุ่ น ม า ก ม า ย แ ล้ ว รู้ ไ ห ม ?
ฉั น จึ ง


ร ะ บ า ย ค ว า ม เ ห ง า


จ า ก ค ว า ม คิ ด ถึ ง


.

.

.

.

.

.

.^^
H E R E ( 2 0 0 5 )


. . ค ว า ม คิ ด ถึ ง จ า ก ฉั น . .


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ผืนทราย แผ่นฟ้า สายลมแผ่วเบาๆ

. . ทุกอย่างอยู่อย่างเดิม . .


ใต้เงาร่มไม้ ให้พักผ่อนเอนกาย

. . ทุกอย่างยังอยู่คงเดิม . .


ที่เดิมที่ตรงนี้

ที่เดียวที่อยู่รอเธอ

รออยู่เสมอ. . . ด้วยหวัง เรื่อยมา


. . . . . . . . . . . . . . . .


แสงจันทร์ไสว แสงดาวส่องแพรวพราย

เฝ้ารอให้เธอมาดู

ทะเลที่ใส คลื่นซัดสาดดังเสียงเพลง

พร้อมโอบกอดเธอดังเดิม


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


ที่เดิมที่ตรงนี้. . ที่เดียวที่เฝ้ารอเธอ . .

" ย้ อ น ก ลั บ ม า รั ก กั บ ฉั น. . อี ก ค รั้ ง "


Title : ที่เดิม...ที่เดียว

Artist : Jugg Big (จั๊ก ชวิน & บิ๊ก ธานัท)

Album : Something in the Sky

Label : Craftmans Records

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●PS

อากาศช่วงนี้เรียกว่า..โค-ตะ-ระ ร้อน

คิดถึง และ หิวทะเลมากมาย

แต่ก็..ขอให้มีความสุขในวันที่อากาศร้อนๆนะคะ. . .
::P a i n t i n g : (Here) 2005::
.
Writer & painter

[P S ' B e g i n N i n g]

31 Dec 2006
.

15 Mar 2007

Create Date : 15 มีนาคม 2550
Last Update : 25 กันยายน 2550 20:43:07 น. 114 comments
Counter : 519 Pageviews.

 
อะไรบางอย่างที่ฝังลึกลงไปแล้ว

มันก็จะจมลงอยู่อย่างนั้น

อยากลบออกอยากแกะออกก็ทำไม่ได้

ทำได้อย่างเดียว คืออยู่กะมันต่อไป

ที่จริง วันและเวลามันก็มีแต่จะเปลี่ยน ๆ ไป

มีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละ ที่เลือกได้ว่า

จะเปลี่ยนอะไร หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไร


โดย: เจ้าด่าง... IP: 124.120.234.244 วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:1:17:36 น.  

 เข้ามาเจิมตามที่ได้รับเกียรตินั้นอย่างทันท่วงที...เคยได้ยินใครบางคน
พูดให้ฟังว่า
ฉันไม่เคยเลิกรักใครสักคน
ไม่ว่าจะเป็นแฟนคนไหนที่ผ่านมา
รักมันก็อยู่ตรงนั้นของมัน
ไม่เคยหายไปไหน
การเลิกกันทำไมต้องเปลี่ยนจากรักเป็นเกลียดเล่า?


มันก็เป็นความคิดที่น่าสนใจนะว่าไหม
แต่ความรักที่จืดจาง
อาจไม่ได้หมายความถึงว่าต้องเปลี่ยนเป็นเกลียดหรอกเนาะ
เพราะมันอาจเปลี่ยนจากบวกเป็นศูนย์
ไม่ใช่ติดลบ...

อย่างที่ระบายตัวหนังสือมานั่นแหละน้องหนิง
ความคิดถึงมันหอมหวานเสมอ
ไม่มีชนะ ไม่มีแพ้
มีแต่

คิดถึงเสมอ

อิอิ
โดย: อะไรดี(ขี้เกียจล็อกอิน) IP: 203.113.15.246 วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:1:19:15 น.  

 
คิ ด ถึ ง.....................


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:1:25:06 น.  

 
ไม่น่าอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลย

ใจร้ายมากครับ...


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:2:08:59 น.  

 
แวะมาทักทายครับ

ครือว่าก็อยากเหงาเหมียนกันนะ
แต่อายุมันไม่ค่อยอำนวยแล้ว หุหุ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหงาแล้ว
เพราะมีภาระ งานให้ต้องจัดการ
ความเหงาก็เลยไม่ค่อยมาเยี่ยม


โดย: ถ่านหินจำศีล วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:2:18:53 น.  

 
เหงาๆ แล้วคิดถึงหลายอย่างเลยจ้ะ .. ไม่ว่าจะเรื่องดีที่ทำให้เราหัวเราะ หรือว่าเรื่องเศร้าที่ทำให้เราสะท้อนใจ ...โดย: JewNid วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:4:21:32 น.  

 
บางทีอยากกลัีบไปยืนที่เดิม แล้วให้เวลาย้อนกลับมาเหมือนกัน แค่เีพียงเสี้ยวนาที ก็รู้สึกดี ^^

อาจเป็นเพราะเหงาบ่อยๆ ความคิดถึงเลยมาบ่อยๆค่ะ ...


อากาศร้อนจริงๆค่ะคุณหนิง ทำให้คิดถึงหน้าหนาวถึงแม้กรุงเทพฯจะไม่หนาว แต่ก็ูรู้สึกเย็นๆบ้าง แต่นี่ ... ร้อนตับแล่บเลย

คิดถึงคุณหนิงนะคะ ...


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:12:10:11 น.  

 
คิดถึง คุณหนิงครับ


โดย: ปลายเทียน วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:12:57:04 น.  

 
แวะเข้ามาชมครับ

บ็อกงามหลาย

แนวได้ใจ


โดย: noomloso (noomloso ) วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:14:54:34 น.  

 
หวัดดีคะพี่หนิง
เข้ามองบล๊อคพี่ทีไรเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลย55
อ่านไปเพลงค่อยๆขึ้น เลื่อนเมาท์ลงมา อ่านต่อไปเรื่อยๆ เพลง ดังขึ้น จังหวะเร่งขึ้น โว้ววว สุดยอด
ความรู้สึกแบบนี้ บางทีมันเกิด แต่บางทีมันก็ไม่นะ
อย่างตอนนี้ ไม่คิดถึงใครเลย ไม่อยากกลับไปที่เดิม
ไม่ไม่ไม่ 555 ( กิลอยู่ในช่วงจำศีลคะ ค้นหาตัวเองอยู่ อิอิ)


โดย: li_goro วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:16:54:48 น.  

 
ก็ยังรักอยู่อย่างนั้น...
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ในความทรงจำ
แม้ในตอนนั้น คำสัญญาจะไม่มีค่าเลยก็ตาม...


อ่านแล้วอิน.. ^^"
บลอคคุณสวยมากนะคะ เราชอบ


โดย: แก้วการะบุหนิง วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:17:21:04 น.  

 
ใครสักคนที่ว่า.........สักวันเค้าต้องเดินทางมาถึงคุณค่ะ


โดย: ความเจ็บปวด (ความเจ็บปวด ) วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:1:12:08 น.  

 
คิดถึง
คร่ำครวญ
คอยหา

การได้คิดถึงใครสักคน
บางครั้งรื่นรมย์
แต่บางครั้งเจ็บปวด

แต่ฉันก็ยินดี
ที่จะได้คิดถึง..
เธอ
และเฝ้ารอ
เธอ


โดย: เด็กชายก้อง วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:2:09:20 น.  

 
ความรักที่เกิดขึ้น . . .
ท่ามกลางความเหงานั้น เกิดขึ้นได้ง่าย
แต่การจะสานความรักต่อ. . .
ให้ยืนยาวได้นั้น เป็นเรื่องยาก


โดย: แมท (everything on ) วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:5:33:27 น.  

 
มักจะคิดถึงคนที่ไม่คิดถึงเรา
คนที่คิดถึงเรา เรากลับไม่คิดถึง..
โรคเหงาเลยเป็นโรคเรื้อรัง ไม่หายสักที


แต่ถึงเจ้าของบล็อกนี้นะจ๊ะ
ไม่ได้มาเยี่ยมพักใหญ่เลย
ป่วยงอมแงมติดเตียง
คิดแล้วยังเหนื่อยไม่หาย

เจ้าของบล็อกเป็นคุณหนูนอนดึกจริงๆ
นับถือ นับถือ


โดย: SevenDaffodils IP: 69.140.210.74 วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:5:54:32 น.  

 
อ่านแล้วเคลิ้มไปด้วยเลยค่ะคุณหนิง

คิดถึงมากมายค่ะ/วิสบายดีค่ะ คุณหนิงคิดเหมือนวิเลยค่ะ ตอนเล็กๆมาริต้าเหมือนเด็กผู้ชายมั่กๆ
ไม่มีทีท่าว่าจะออกแนวหญิงเลย.อิอิ

มีความสุขในทุกๆวันนะค้ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:5:59:36 น.  

 
ความคิดถึง....

คิดแล้วยิ้มๆ เพราะเราคิดถึงกันปล. เพลงเก๋ดีจังค่ะ


โดย: Black Tulip วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:6:51:47 น.  

 
ผมเคยคิดว่า...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

ผมเคยคิด


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:7:16:47 น.  

 

คิด
อยากให้
ถึงโดย: jazz..a.a.minor วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:7:28:07 น.  

 
เป็นบ่อยค่ะ

เพลงโปรดเพลงหนึ่งของเรา จึงเป็นเพลง "คิดถึงเธอุทุกทีที่อยู่คนเดียว" ของเจ๊คิ้ม+มิสเตอร์โก้น่ะค่ะ


คนบางคน แค่มีเค้าในความคิดถึง

ก็เพียงพอสำหรับหัวใจแล้วล่ะน้า

เรื่องเทวดาที่โหล่ ถ้าอยากอ่านจริงๆ ยืมจากในโครงการได้นะคะ (เพียงแต่เราจำไม่ได้ง่ะว่ายืมจากใคร )


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:8:39:19 น.  

 
.

.


.


คิดถึง ... เสมอใจ


.


.


.


อากาศร้อน .... ใจคนร่มนะคะ


โดย: มีอมยิ้ม วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:10:20:02 น.  

 
เสียงเดิม

คนเดิม

เรื่องเดิม

แต่ความรูสึกที่ไม่เหมือนเดิม


เศร้าจัง เหมือนย้ำรอบแผลตัวเองไงก็ไม่รู้โดย: cilladevi (cilladevi ) วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:14:04:46 น.  

 
คิดถึงหนูเหมือนกันจ้า
บล๊อกปิดพี่หนีไปเที่ยว กลับมาก้อเดี้ยงรับทาน
อาการดีแล้วจะอัพบล๊อกว่าไปไหนมาคะ


โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:15:50:16 น.  

 
วันร้อนนนนนนนนนนนผ่านไปอีกวันแล้ว..

เฮ่อ..

คิดถึงค่ะ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:20:59:12 น.  

 
อ่านแล้วคิดถึงใครบางคนที่ไม่มีโอกาศได้เจอกันอีก

วันนี้อากาศร้อนมากๆ เดินตากแดดตัวแดงกลับบ้านเลย

ยังดีที่ไม่สุกซะก่อนถึงบ้าน


โดย: Sugar and spice วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:23:11:05 น.  

 
หูยยย หยั่งอาร์ต...อาจตามไม่ทัน....
แวะมาเยี่ยมจ่ะ....


ขอให้หนุกหนานนะ...


โดย: loykratong วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:3:35:05 น.  

 
BLOG ไฉไลมัก ๆ อยู่กะความเหงามานานเหมือนกัน


โดย: jeakja วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:4:06:25 น.  

 
อารมณ์เดียวกานเลยง่า แง อ่านแล้วเศร้า

เย้ ขอบคุณนะคะที่มาเม้นท์ให้ blog สวยจังเลยค่ะ

ชื่อหลินนะคะ ยินดีที่ได้รู้จัก


โดย: izycool วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:5:24:38 น.  

 
เฮ้อ คิดถึงจัง


โดย: บี - อาร์ วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:9:47:40 น.  

 
จ๊ะเอ๋แวะมาเยี่ยค่ะ สบายดีนะค่ะ สาไปนอนก่อนแล้วค่ะ


โดย: Candydolls วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:9:55:42 น.  

 
หวัดดีคับ

บล็อกสวยจังคับ

ใช้ความเหงาเป็นเพื่อนนะคับ

เทคแคร์นะคับบบบ


โดย: คนในสายหมอก IP: 203.155.152.156 วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:10:27:42 น.  

 
บลอกสวย เพลงเพราะจังครับ


โดย: <เซ็นเซอร์> วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:11:48:01 น.  

 
แอบเข้ามาละเลียดและซึมซับความคิดถึง...
อันเนื่องมาจาก...ความทรงจำครั้งก่อนค่ะ...
...
Blog สวยจังเลย
...
ปล1.เด๋วเจ้าของวันเกิด คงจะมาขอบคุณสำหรับคำอวยพรเอง อีกทีนะคะ
...
ปล2.หัว blog บนสุด...ชื่อเพลงโปรดเราเลยอ่ะค่ะ


โดย: Serendipity_t วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:16:40:07 น.  

 
หนิงคิดถึงจังเลยจ้า สบายดีน่ะค่ะ

ช่วงนี้ว่างๆเลยมาอัพบล็อคค่ะ.......
ps.กาลเวลา เท่านั้นที่ทำให้อะไรๆ เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ เหมือนกันใจเรา
(เข้ากันป่าวอ่ะ เหอๆ)


โดย: about_love วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:17:09:52 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ
แต่บล๊อกดูอารมณ์มืดๆนะ


โดย: แป๊กก วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:21:13:24 น.  

 
บล๊อคเท่ห์ขาดใจเชียวคุณ....

ส่วนความคิดที่ส่งถึงนี่ก็ดิ่งลึก แต่กลับอุ่นในใจ...

เพราะคิดถึงจึงเฝ้าคอย
อยู่ในรอยความทรงจำ
เงาฉันในพระจันทร์
ยังฝันวันคุณคนนั้น....หันกลับมาบล๊อคเท่ห์ขาดใจอย่างนี้ ขอแอดนะครับ ขอบคุณแล้วหล่ะ แอดละนะ


โดย: สายลมบรรเลงบางเพลงผ่าน (ด้วยความบังเอิญ ) วันที่: 17 มีนาคม 2550 เวลา:23:03:48 น.  

 
สวัสดียามดึกคะ

แวะมาทักทาย สบายดีนะค่ะ


โดย: ความเจ็บปวด (ความเจ็บปวด ) วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:1:13:37 น.  

 
แบมเคยเป็นบ่อยค่ะเมื่อก่อน คิดถึงวันเก่าๆๆ

สิ่งเก่าๆๆ ที่ผ่านมา ทั้งดีและไม่ดี

เห้อ

สบายดีมั้ยคะ

ปล.แบมอัพบล๊อกแล้วค่ะ


โดย: yadegari วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:3:40:07 น.  

 
ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร


โดย: somnumberone วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:5:19:26 น.  

 
"หิวทะเล"
ช่วงนี้ หิวทะเลเหมือนกันค่ะ
แต่ดูๆ แล้วคงยังไม่มีโอกาสได้ไปง่ายๆ


โดย: rebel วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:7:07:12 น.  

 
blog สวยอีกแล้ว
สำหรับพี่ พี่ เกลียดความคิดถึงนะ
ทรมานอ่า


โดย: oldword วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:9:08:56 น.  

 
ทำไมพอเราอ่านจบแล้วรู้สึกเศร้านะ

คิดถึงทะเลเหมือนกันค่ะ


โดย: random-4 วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:10:36:04 น.  

 
ภ า พ เ ก่ า ๆ ป ร า ก ฏ ขึ้ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ

แต่บางภาพกลับกลายเป็นภาพใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเกิด ปรากฏขึ้น ย้ำเตือนว่าภาพเก่า ๆที่สวยงามเป็นแค่ภาพลวงตา มากกว่าความรัก มีอะไรอีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบในความรู้สึก และการใช้ชีวิตร่วมกัน
คำว่ารัก คงยังไม่พอ

แต่การคิดถึงแต่สิ่งดีๆ ที่เคยมีให้กัน ก็เป็นความสุข อย่างน้อย ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน ครั้งหนึ่งเท่านั้น

อิอิ

พูดถึงตัวพุงเองน๊าเจ้าค่ะ

แหะ แหะ

บล๊อกเท่ห์สุดๆ

จุ๊บๆๆ


คิดถึงน๊า
โดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:10:40:48 น.  

 

เข้ามาทักทายค่ะ blog เก๋ มากๆ เลยค่ะ


โดย: N_BEE810 วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:19:49:28 น.  

 
เหงาจังค่ะอ่านบล็อกนี้

เมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นก็ชอบแต่งกลอนค่ะ

กลอนเหงาๆแบบนี้เลย


โดย: DUNHILL วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:5:19:17 น.  

 
ขอบคุณนะคะน้องหนิงสำหรับคำอวยพร
บทความเขียนได้ถูกใจจัง
พี่ไม่เคยเขียนอะไรได้แบบนี้เลยนะ
สำหรับพี่ ก็คิดถึงเหมือนเดิมอยู่ทุกวัน
วันก่อนอาจจะตอนสาย เมื่อวานอาจจะตอนเช้า
ตอนค่ำ ก่อนนอน
แต่ก็คิดว่าคิดถึงอยู่ทุกวันนะ
ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมาย มีแค่บางๆ แค่บางครั้ง
เอ...เค้าเศร้ากันป่าวเนี่ย
ทำไมพี่เขียนออกมาแนวเศร้าๆ ^^'
...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:7:31:10 น.  

 
สวัสดีความรักค่ะ และคุณจขบ.สบายดีก่อเจ้า


โดย: เสียงซึง วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:10:12:20 น.  

 
แฮ่ๆ มาบอกว่าไม่มีคนให้คิดถึงเลยค่ะ

ตอนนี้ก็ร้อนจริงๆเนอะ อยากไปทะเลเหมือนกันค่ะ


โดย: กระต่ายลงพุง วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:16:01:55 น.  

 
คุณหนิงจ๋า
สบายดีมั๊ยเอ่ย?
คิดถึงคุณหนิงมากๆเลยค่ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:20:34:15 น.  

 
เข้ามาอ่าน เพลงเพราะดีจังคะ

หิวทะเล --> เจี๊ยบก็หิวจะตายแล้ว อยากไปใจจะขาดรอน แถมที่ตจว.ก็ร้อนระเบิด


โดย: J-Nap วันที่: 20 มีนาคม 2550 เวลา:0:49:18 น.  

 
อากาศร้อนสุดๆ เพิ่งไปตัดผมมา สั้นจู๊ดดดดดดเลย


โดย: infonoom วันที่: 20 มีนาคม 2550 เวลา:14:19:21 น.  

 
ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีค่ะ..

ขอพักดูรูป ฟังเพลงที่นี่สักแป๊บนะคะ คุณหนิง..

ลป..คิดถึงค่ะ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 20 มีนาคม 2550 เวลา:17:13:24 น.  

 
หนุงหนิง นู๋คิดถึงตัวจังเยย
ได้ mail เขาไหม ตอบกลับด้วย


โดย: SKK IP: 58.137.10.66 วันที่: 21 มีนาคม 2550 เวลา:8:21:38 น.  

 
แวะมาตอนดึกๆ ยังไอ่นนะ
แต่เม้นไว้ก่อน
เดี๋ยวจะกลับมารอบ 2
พรุ่งนี้ก่อน
ไปนอนอละ

คิดถึงหนิงน้า
วิมไม่ค่อยได้ออนเลย
เง้อออ


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:3:00:48 น.  

 
มาและๆ

เอ รูปเก้าอี้ข้างบนคุ้นๆนะ อิอิ

บทความของหนิงแต่ละอันน่าไปรวมเล่มขายนะ

ชอบมากเลย


นั่นสิเนอะ

ฉันคนเดิม เธอคนเดิม และเราที่อาจไม่เหมือนเดิม

แต่เราว่าในความเป็นจริง

บางทีที่เราไม่เหมือนเดิม

อาจเป็นเพราะฉัน หรือ เธอ ไม่เหมือนเดิมด้วยแหละ

คิดถึงนะ จุ๊บๆ


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:14:23:30 น.  

 
หนิงเว้ย ไอ้ขวัญชวนไปกินเลี้ยงวันเกิดมัน เสาร์หรือไม่ก็อาทิตย์หน้าอะ ว่างอะป่าวอะ จะได้ไปเจอกันนิ ฮิ้วๆๆ


โดย: แก้วเองนิ IP: 202.6.107.59 วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:16:05:21 น.  

 
ซึ้งจังเลยคับ อ่านบทความของคุณแล้วนึกถึงอีกเพงนึงเลย เพลง "ความทรงจำสีจาง" ของปาล์มมี่อ่ะ ใครบางคนที่เคยอยู่ตรงนี้ เคยมีความผูกพันและความทรงจำร่วมกัน แต่พอเวลาผ่านไป เขาก็กลับถูกกลืนหายไปกับกระแสของกาลเวลา ทำได้ก็เพียงนึกถึงเค้าแล้วก็เรื่องเก่าๆในบางครั้ง ซึ้งปนเศร้าเนาะ


โดย: แฟนพี่บีม วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:22:26:54 น.  

 
เศร้า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ...

เรื่องมานนนนนเศร้าจังเลยค๊า....
.....................................................

คุณหนิงสบายดีนะคะ..... คิดถึงมากมายก่ายหน้าผาก เอ๊ย ๆ ก่ายกองเลยค่ะ.... 55555555555....

ดีใจจังเลยค่ะที่คุณหนิงหิวทะเล.... ไม่ทราบว่าเป็นทะเลแถวกระบี่ด้วยรึป่าวค๊า.... ยินดีต้อนร๊าบบบบบบค๊า.....

เฮ้อออออออออออออ... ช่วงนี้อากาศที่กระบี่เย๊นนนน เย็นสบายจังเลยค่ะ ลมพัดเย็นชื่นใจมาก ๆ ค่ะ.... ทะเลก็ใส๊... ใส.... น้ำก็ใส๊.... ใส...

ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากมารับลมเย็น ๆ ท้องฟ้าสวย ๆ ทะเลใส ๆ แถวนี้มั่งน๊ออออออออ......

ป.ล. อุตส่าห์ซื้อพัดลม มาตั้งนาน 2-3-4 นานแล้ว... ยังไม่มีโอกาสได้เอามาใช้สักทีเลย... เฮ้อออออ....

ก็ลมมันเย๊นนนนนนนนนนนนนน.....

............................................

ฝันดีนะคะ.... อิอิ


โดย: largeface วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:22:48:26 น.  

 
HEY !!!!

หนิงจ๋า

ไมวิมออนไม่ได้เลยอ่า แอบเซ็ง

ตะเองออนได้ป่ะ

งุงิเฟ้ย

อ่อ วิมยังไม่อัพเลย แต่เปลี่ยนหน้าหลักเอาอันเก่าตั้งไว้ก่อน

ลืมไปว่าที่ตั้งไว้มันเปงวาเลนไทน์ ไม่มีคู่ หุหุ อายเค้า (อายมาเดือนนึงเต็มๆ) - -"


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:16:44:51 น.  

 
คุณหนิง
สบายดีรึเปล่าเอ่ย คิดถึงนะค้ะ
แวะมาเที่ยวหาก่อนออกไปเป็นแจ๋วประจำบ้านค่ะ..อิอิ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:18:08:37 น.  

 
แวะมาเยี่ยมจ้า

ช่วงนี้ทำงานไม่ค่อยได้เล่นเน็ตเลยเพราะที่ทำงานกำลังขอโทรศัพท์

กลับมาที่บ้านคอมก็พัง เศร้าโดย: BaLL182 วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:20:42:46 น.  

 
สวัสดีค่า สบายดีมั๊ยค๊า


โดย: Bee1st วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:9:36:29 น.  

 
คิดถึง คิดถึง


โดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:15:59:33 น.  

 
blog สวยสุดใจทุกทีที่เข้ามาเลยครับ
ภาพวาดสวยมากครับ สีสันรุนแรง ออกแนว expression นิด ๆ
.
.
ชอบประโยค
" ถ้ า ห า ก ไ ม่ ค ว้ า ไ ว้ . . อ ย่ า ปั ด มั น ทิ้ ง
" มากครับ
ให้ความรู้สึกบางทีชีวิตเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมาย
.
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งนะครับ


โดย: อิสรภาพแลนด์ (อิสรภาพแลนด์ ) วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:18:48:20 น.  

 

บล็อกสวย โดนใจเหมือนเคย

คิดถึง..ทะเล
คิดถึง..ความรู้สึกของใครบางคน
คิดถึง..เธอที่อยู่ห่างไกล

คิดถึง

คิดถึง

คิดถึง
ไม่เคยเลือนหาย


โดย: p_tham วันที่: 27 มีนาคม 2550 เวลา:1:23:44 น.  

 
อ่านแล้วชอบจังค่ะ ไว้จะเข้ามาเป็นขาประจำนะ
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


โดย: goffy วันที่: 27 มีนาคม 2550 เวลา:1:37:44 น.  

 
,มาด้วยความคิดถึงอย่างเต็มใจจ้ะ
กลับมาอัพบล็อกแล้วนะ
เลยแวะมาบอกแล้วก็แวะมาขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วย
เห็นด้วยเรื่องอากาศ
ตะกี้ออกไปหม่ำต้องกางร่มเพราะร้อนมาก
อยากไปนั่งริมทะเลดูพระอาทิตย์ขึ้น
หรือไม่ก็พระอาทิตย์ตก

คิดถึงทะเลด้วยเพิ่มเติมจากคิดถึงจขบ.
^^


โดย: I am just fine^^ วันที่: 27 มีนาคม 2550 เวลา:13:23:58 น.  

 
ยู้ฮู...

เจ้าของบล๊อคหายเหงายังค่ะ

มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคลายเหงาค่ะ


โดย: Sugar and spice วันที่: 28 มีนาคม 2550 เวลา:14:57:25 น.  

 
อ่าาาาาาาาาาาาา

คิดถึงได้น่ะ

แต่สำหรับเรา ของเดิมๆ เรื่องเดิมๆ
แก้วที่ร้าว ไม่มีวันประสานได้เหมือนเดิม

เดินหน้าต่อดีกว่า จะเดินย่ำอยู่กับที่เปล่าประโยชน์
มีแต่จะจมผืนทราย น่ะค่ะหนู๋หนิง คริ คริ


โดย: Papayahanaga วันที่: 28 มีนาคม 2550 เวลา:15:18:33 น.  

 
ซัมเมอร์นี้ไปเที่ยวไหนอ่ะหนิ
ร้อนอ่ะ
แย่ๆๆ


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 29 มีนาคม 2550 เวลา:15:23:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหนิง
หายไปใหนน๊อ..หวังว่าคุณหนิงคงจะสบายดีนะค้ะ คิดถึงนะค้ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 29 มีนาคม 2550 เวลา:21:52:34 น.  

 
ตอนนี้ขอคิดถึงคุณหนิงก่อนแล้วกันค่ะ....
............................................

คิดถึงนะค๊า.................................

เหงา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ด้วยค่ะ....
............................................

หลับฝันดีนะคะ


โดย: largeface วันที่: 29 มีนาคม 2550 เวลา:22:58:33 น.  

 
ศุกร์นี้ จะไปเสพทะเล ให้ชุ่มชื่น จ้าหนิง

นาน ๆ จะได้หยุด 3 วันกับเค้าซะที

ยังได้เพื่อนฝูง ไปร่วมตะลุยอีกตะหาก


ร้อน แบบนี้ ได้ตู้เย็น ใหญ่ ๆ คงดีเน๊อะ
จะมุดเอาตัวและหัวเข้าไป อยู่ในนั้นซะเลย


โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:14:29:12 น.  

 
ใช่แล้วล่ะครับ

ชั้นคนเดิม


ที่ รักเธอ เหมือนเดิม


แบบนี้ .. รึเปล่าล่ะครับ


โดย: ผมว่ามันยังไม่ถึงเวลา วันที่: 5 เมษายน 2550 เวลา:0:07:26 น.  

 


สวัสดีจ้ะคุณหนิง

แวะมาทักทายก่อนพาเด็กๆออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะ

สุขสันต์วันพฤหัสฯค่ะ^^
โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 5 เมษายน 2550 เวลา:15:08:15 น.  

 
ไปเที่ยวไหนอยู่คะ คุณหนิง..

มาส่งความคิดถึงค่ะ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 7 เมษายน 2550 เวลา:12:20:21 น.  

 
Misssssssss...s Youuuuuuu..uโดย: ชะตาฟ้า วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:17:43:14 น.  

 
โหล ๆๆๆๆๆๆ ก๊อก ๆๆๆๆๆๆ คุณหนิงหายไปไหนอีกแล้วคะ.....

คิดถึง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ..... ค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ... ฝันดีค่ะ


โดย: largeface วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:22:48:29 น.  

 
มาเยี่ยมคะพี่หนิง คิดถึงนะคะ


โดย: li_goro วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:23:40:47 น.  

 

แวะมาส่งความคิดถึง จากคนเดิม
มาถึง ที่เดิมของเธอ


โดย: p_tham วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:5:04:51 น.  

 
ตัดสินใจเมื่อวานว่า
จะไปทะเล
แต่คงไปใกล้ๆ
ถ้าไปไกลๆ
กลัวใจตัวเองไม่อยากหาทางกลับมา
^^


โดย: I am just fine^^ วันที่: 11 เมษายน 2550 เวลา:11:19:24 น.  

 
ง่า
เศร้าเรย


โดย: DUNHILL วันที่: 12 เมษายน 2550 เวลา:3:12:06 น.  

 
สวัสดีครับ หนิง

เพลงนี้ผมไม่เคยฟังมาก่อนเลย เพราะดีครับ จั้กเนี่ย เป็นนักร้องนักดนตรีคนหนึ่งที่มีดีทั้งหน้าตาเเละฝีมือ สนับสนุนเหมือนกันครับคนนี้

''ที่เดิม'' ฟังจากเพลงเเล้ว ทำให้ผมนึกเเบบนี้ครับ ที่เดิม ต้องเป็นที่ๆ ฝากความรู้สึก ทั้งความฝัน เเละ ความหวัง ส่วนจะรอคอยใครหรือไม่นั้น เเล้วเเต่บางช่วงของเวลาครับ 55

บางครั้งเรารอคนอื่นอยู่ตลอด เเต่เรากลับมองข้ามที่จะรอตัวเราเอง ก็อยากจะให้ทุกอย่างสมดุลย์เเละไปด้วยกันได้ครับ

ที่เดิม ตอนนี้ก็คือบ้านของเรานั่นเอง 55 ช่วงนี้ร้อนมาก เเต่ไปเล่นสงกรานต์กับเด็กๆ ก็ไม่ไหว อายเด็กอ่ะครับ อิอิ

ขอให้มีความสุขในช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับ หนิง


โดย: Dark Secret วันที่: 12 เมษายน 2550 เวลา:17:45:14 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ มีความสุขมากๆ นะคะ


โดย: kalapoasaimoo วันที่: 13 เมษายน 2550 เวลา:16:46:22 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จ้ะคุณหนิง
ขอให้สุขสดชื่นตลอดปีและตลอดไปนะค้ะ


สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 13 เมษายน 2550 เวลา:21:45:33 น.  

 

ยังเป็นคนเดิมๆ

ที่อยู่ไกลๆ

ทำได้แค่คิดถึง

เธอคนเดิมคนเดียว......ภาพวาดดูคุ้นๆตานะ

หวังว่าคงสบายดี คิดถึง


โดย: ลืมไม่เป็น (Ozone ) วันที่: 15 เมษายน 2550 เวลา:20:24:40 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึงค่ะโดย: ชะตาฟ้า วันที่: 19 เมษายน 2550 เวลา:7:04:45 น.  

 โดย: s o m e o n e IP: 124.120.144.161 วันที่: 19 เมษายน 2550 เวลา:15:38:39 น.  

 
หนิงเป็นไงบ้าง
เป็นห่วงนะ


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 20 เมษายน 2550 เวลา:11:49:28 น.  

 
คิดถึง


โดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 21 เมษายน 2550 เวลา:17:15:25 น.  

 
เฮ้อออออ

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 22 เมษายน 2550 เวลา:20:16:23 น.  

 


วันนี้เราตะลอนทัวร์ไปทั่วบล็อกแกงค์และไม่ลืมที่จะเอาดอกบานชื่นมาฝากไว้ที่บ้านนี้ด้วย
miss miss
^^
โดย: I am just fine^^ วันที่: 23 เมษายน 2550 เวลา:18:21:35 น.  

 
คิดถึงจังเลยค่า


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 27 เมษายน 2550 เวลา:17:17:53 น.  

 
สวัสดีจ่ะ คุณหนิง ช่วงนี้เย็นฉ่ำ รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ


โดย: ตะวันสีชมพู วันที่: 30 เมษายน 2550 เวลา:21:06:44 น.  

 
หายไปเลยนะหนิง


เป็นไงบ้างน๊ะ สบายดีหรือเปล่า


ฝนตกอีกแล้ว อากาศดี ขึ้นเยอะ เห็นด้วยมั้ย


เสียอย่างเดียว แฉะไปหน่อย


โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:46:10 น.  

 
จขบ หายอ่ะ สบายดีน่ะครับ


โดย: แมท (everything on ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:22:52 น.  

 
หายไปนานแฮะ...อารมณืกวี ท่านไปไหนแล้ว จขบ..


โดย: แร้ไฟ วันที่: 6 พฤษภาคม 2550 เวลา:1:32:01 น.  

 
หายไปไหนอีกแล้วอ่ะค่ะ

คิดถึงนะคะ สบายดีไม๊คะ

ฝันดีค่ะ รักษสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: largeface วันที่: 10 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:59:00 น.  

 

แวะมาบอกว่า..คิดถึงมากๆจ้ะ


โดย: p_tham IP: 124.120.167.241 วันที่: 13 พฤษภาคม 2550 เวลา:8:08:59 น.  

 
ที่เดิม คนที่ 100


โดย: Qooma วันที่: 16 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:08:07 น.  

 
หายไปไหนน้อเจ้าของบล็อก

คิดถึงนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 พฤษภาคม 2550 เวลา:18:02:52 น.  

 
สบายดีนะครับหนิง
ว่าเเต่หายไปไหนเอ่ย


โดย: Dark Secret IP: 124.120.1.153 วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:2:34:35 น.  

 
น้องสาวสบายดีรึป่าวคะ
พี่โบว์ไม่ค่อยได้เข้าบล็อคบ่อยเหมือนก่อน
เลยไม่ค่อยได้แวะมาหาเลย
คิดถึงๆๆๆ
รักษาสุขภาพน๊า ^^...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:32:07 น.  

 
หนาย - หิง

หนิง - หาย
โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 27 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:10:53 น.  

 


โดย: จากวันที่เธอไม่อยู่ วันที่: 2 มิถุนายน 2550 เวลา:16:41:55 น.  

 
ก่อนหน้านี้
ความรู้สึกเดิมๆ ของผมจะวิ่งเข้ามาทุกครั้ง
เมื่อความความทรงจำโดนสะกิด
แต่วันนี้
ผมพบว่าผมลืมไปแล้ว
ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าทำได้ไง
ผมแค่ลืมมันไปเฉยๆ เท่านั้นเอง

( อันนี้สำหรับบล๊อกที่ไม่เปิดคอมเมนท์ครับ )


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 5 มิถุนายน 2550 เวลา:3:08:16 น.  

 
คิดถึงจขบ.เสมอนะคะ...


โดย: prncess วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:8:58:27 น.  

 

comment 104
^
^


โดย: p_tham วันที่: 7 มิถุนายน 2550 เวลา:5:19:23 น.  

 
ย้อนกลับมามาที่เดิมตรงนี้ ที่บล็อกคุณหนิง ... อิอิ

อ่านแล้วอยากไปพักสายตา พักหัวใจกับทะเล^^

หายไปนานมากกกกเลยค่ะ คิดถึงคุณหนิงเช่นกันนะคะ แล้วเห็นด้วยว่าอากาศตอนนี้เรียกได้ว่า
โค-ตะ-ระ ร้อนนนน เลย ...

มีความสุขมากๆนะคะ สนุกกับการทำงานน๊าา


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:11:50:02 น.  

 
พักนี้ยุ่งยุ่ง แต่คิดถึงบล็อกนี้จัง...


โดย: SevenDaffodils วันที่: 14 มิถุนายน 2550 เวลา:5:26:55 น.  

 
คิดถึง หนิง นะ


โดย: แอร์กี่ ฟ้าสีหม่น เน้อ IP: 58.10.68.160 วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:19:54:49 น.  

 
หายเหงายังอ่ะจ๊ะ

ถ้ายังไม่หายจะนั่งแหมะตรงนี้ล่ะ เป็นเพื่อน


โดย: Qooma วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:21:20:53 น.  

 
มาเยี่ยมค่ะ


โดย: rebel วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:21:28:55 น.  

 
....if you can't get rid of someone for a period of time.....he probably suppose to be there.


โดย: aaa IP: 58.137.59.113 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:01:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Dying To Be Alive
Location :
..ที่ ที่ มี แ ต่ เ ร า.. Greenland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เก็บเพลงสุดท้าย
เก็บไว้กับเธอ :)


L o o k
+
R e a d
+
L i s t e n
=

A l i v e

"L i f e i s E v e r y w H e r e"

.................................I n A R T a s i n L O V E,

i n s t i n c t i s e n o u g h.๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


¥ Ö Û R
M Ä S S Â G Ë
H é r Ë

ห ลั ง ไ ม ค์
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


:::LAST BLOG:::

E r a s u r e

F a r A w a y

T h e W a y

S p a c e

L o s t

H e r e

Long Time No See

W h o A r e Y o u ?

M i s s Y o u
Friends' blogs
[Add Dying To Be Alive's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.