Group Blog
 
 
มกราคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
7 มกราคม 2550
 
All Blogs
 
●... W h o A r e Y o u ?... ●[ ..H E R.. ]คนคนนั้น

เดินเขามา

แล้วถามฉันว่า
ฉัน..เป็นคนคนนั้น ของเขาหรือเปล่า

ฉัน..ได้แต่ส่ายหน้า

แล้วบอกออกไปว่า..

" ฉั นไ ม่ รู้ ห ร อ ก "
สำหรับตัวฉันเอง

ก็กำลังตามหา คนคนนั้นของฉัน อยู่เช่นกันชายคนนั้นบอก ขอบคุณ ก่อนเดินจากออกไป

ฉันมองเขาเดินจากออกไป

จนตัวเขาเป็นแค่เพียงคนร่างเล็กๆ และ หายจากไปในที่สุด


+

+

+


ฉันหยุดอยู่กับที่เดิม....

มองซ้าย และขวา มองไปรอบๆ

เพียงเพื่อหาทาง..ที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไป
ฉันไม่มีทางรู้เลย. . .

ว่าทางข้างหน้าจะเจอใคร หรือ ใครจะเจอฉัน

ไม่รู้ว่าที่ไหน และ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
... ฉั น จ ะ เ จ อ ค น ข อ ง ฉั น ...


+

+

+


ก่อนหน้านี้...

ก่อนที่ฉันจะออกเดินทางตามหา..ใ ค ร ค น นั้ น

ฉันเคยมี..ค น ค น นั้ น อ ยู่ แ ล้ ว

และฉันก็อยากจะเดินไปข้างหน้า.. ด้วยกันกับเขา

ฉันบอกกับตัวเองว่า...

ฉันไม่ต้องตามหาใครอีกแล้ว
แต่แล้ว...

ในวันที่ฉันถามเขาเหมือนกับ ที่ชายคนนั้นเดินเข้ามาถามฉัน

" ฉั น ใ ช่ ค น ๆ นั้ น ข อ ง คุ ณ ห รื อ เ ป ล่ า "

คำตอบจากเขา

เป็นเหตุผล... ให้ฉันต้องเดินจากมา
... เ ร า ต้ อ ง เ ดิ น จ า ก กั น ...


+

+

+


ฉันเดินทางด้วยความ... เดียวดาย

คนมากมายเดินเข้ามา

แต่ฉัน..

ก็ขอเลือกที่จะเดินคนเดียว

ไม่อยากตอบรับเพื่อนร่วมทาง

เพียงเพราะฉัน... เหงา


+

+

+


จนในวันนี้...

ฉันเหนื่อย และ ท้อ

ในการเดินไปข้างหน้า.. คนเดียวจากวันที่ฉันเป็นเพียง.. ผู้ ร อ

แต่วันนี้ฉันเป็น.. ผู้ ต า ม ห าหลายครั้งที่เป็นฝ่ายรอ..

แต่สิ่งที่ได้มากับกลายเป็นรอยแผล

หลายครั้งที่เป็นฝ่ายรอ..

แต่กลับรู้สึกเหมือนต้องวิ่งตาม

หลายครั้งที่เป็นฝ่ายรอ..

ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่วันนี้ฉันเลือกที่จะเดินทาง...เดินทางตามหาใครสักคน...ที่ฉันต้องการ


+

+

+


ฉันเดินทางต่อไปเรื่อยๆ...
พบ..สายลม

เจอ..เมฆขาว

ทักทาย..พระอาทิตย์ในทุกเช้า

เข้าใจ..ในความเหงาของพระจันทร์

สบตา..ดาวยามคืนเหงา

โอบกอด... แนบชิดต้นไม้ เพื่อมอบความอบอุ่น

มอบรอยจูบ..ที่ใบไม้ เพื่อฝากรอยความหวัง

ดูแลรักษา.. ดอกไม้ยามเบ่งบาน

รัก..ในเสียงของสายลมยามพัดผ่าน

ฉันเดินทางต่อไปเรื่อยๆ...


+

+

+


ฉั นเ ห็ นใ ค ร ค น ห นึ่ งอ ยู่ ไ ก ล ๆ


" เ ข า คื อ ใ ค ร "


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


[ ..H I M.. ]ผมถามเธอ...

เธอ..ที่เดินทางมากับผมตลอดเวลา

ว่า..เราจะเดินไปด้วยกันตลอดจริงๆใช่ไหม

เธอตอบกลับมา...เป็นความปวดร้าว
เธอบอกว่า..

เธอเองอยากเดินไปกับผม

อยากเดินไปด้วยกัน

แต่เธอ และ ผม

มีทางที่ต้องเดิน..กันคนละทาง

เธออยากเดิน ขึ้นไปบนยอดเขาทางโน้น

สำหรับผม..มันไกลและสูงเกินไป

ผมแค่อยากเดิน..ไปตามทางริมแม่น้ำสายนี้เท่านั้นเอง

เพราะมันสงบดี
แต่ในเมื่อ...เธอและผม

คิดต่างกัน ฝันต่างกัน จุดหมายต่างกัน

สุดท้าย...
... เ ร า ต้ อ ง เ ดิ น จ า ก กั น ...ผมมองเธอเดินจากออกไป

จนตัวเธอเป็นแค่เพียงคนร่างเล็กๆ และ หายจากไปในที่สุด


+

+

+ผมหยุดอยู่กับที่เดิม....

มองซ้าย และขวา มองไปรอบๆ

เพียงเพื่อหาทาง..ที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไป
ผมไม่มีทางรู้เลย. . .

ว่าทางข้างหน้าจะเจอใคร หรือ ใครจะเจอผม

ไม่รู้ว่าที่ไหน และ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
... ผ ม จ ะ เ จ อ ค น ข อ ง ผ ม ...


+

+

+แต่...

ผมกลับก้าวเท้า...ออกจากตรงนี้ไม่ได้

หวังเหลือเกินว่า...

เธออาจจะเดินทางกลับมา

ตอนนี้..ผมได้แต่รออยู่..ที่เดิม

ด้วยความหวังโง่ๆ
ก่อนหน้านี้

ก่อนที่จะพบเธอและจากกัน

ผมเคยผ่านการจากลามาแล้ว

ทุกครั้งผมผ่านมาได้

เดินออกจากที่เดิมได้

อาจทรมานมากหน่อย

แต่ผมก็ทนไหว
ผมนั้งอยู่ตรงนี้อย่างเหงา... เดียวดาย

หลายครั้งที่ผมพยายามออกเดิน

แต่ก็ต้องหยุด
และสุดท้ายก็รับรู้ว่า

ผมไม่ได้รอเธอกลับมา

แต่ผมไม่อยากออกเดิน

เพื่อตามหาใคร...อีกต่อไปแล้ว

ไม่อยากไขว่คว้า ตามหา

เพราะสุดท้ายมันก็ว่างเปล่า
เหนื่อยเกินไป...
..หลายครั้งที่เป็นฝ่ายตามหา

แต่สิ่งที่ได้มากับเป็นรอยแผล

..หลายครั้งที่เป็นฝ่ายตามหา

แต่กลับรู้สึกเหมือนต้องหยุดรอความว่างเปล่า

..หลายครั้งที่เป็นฝ่ายตามหา

แต่กลับรู้สึกเหมือนเดินผิดทาง
วันนี้ผมเลือกที่จะ ร อ บ้าง

ใครสักคนที่อาจจะอยากเดินไปกับผม

ผมขอแค่เธอ...

จะรักในทางเดินที่เราจะเดินไปด้วยกัน

ข้างหน้าตรงนั้น

ผมมองออกไป

เห็นทางข้างหน้าอยู่ไกลๆ
พบ..สายลม

เจอ..เมฆขาว

ทักทาย..พระอาทิตย์ในทุกเช้า

เข้าใจ..ในความเหงาของพระจันทร์

สบตา..ดาวยามคืนเหงา

โอบกอด... แนบชิดต้นไม้ เพื่อมอบความอบอุ่น

มอบรอยจูบ..ที่ใบไม้ เพื่อฝากรอยความหวัง

ดูแลรักษา.. ดอกไม้ยามเบ่งบาน

รัก..ในเสียงของสายลมยามพัดผ่าน
ผมนั้งรอ...


+

+

+


ผ มเ ห็ นใ ค ร ค น ห นึ่ งอ ยู่ ไ ก ล ๆ


" เ ธ อ คื อ ใ ค ร "
.

.

.

.

.

.

ผู้ ต า ม ห า กับ ผู้ ต า ม ห า
อ า จ ส่ ว น ท า ง กั น


ผู้ เ ฝ้ า ร อ กับ ผู้ ร อ ค อ ยอ า จ ไ ม่ พ บ กั นบ า ง อ ย่ า ง

พ บ กั น

ร ะ ห ว่ า ง

ก า ร เ ฝ้ า ค อ ย

และ

ก า ร ต า ม ห า


.

.

.

.

.

.
[ .. W E ..]


O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ OTitle : เธอคือใคร
Artist : etc.
Album : etc. change

O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O ๐ O
+ + + + + +

ค ว า ม รั ก ข อ ง ฉั น...

มั น ค ง จ ะ ค ล้ า ย ค ล้ า ย ดั่ ง . . กั บ ก า ร ขึ้ น ร ถ ไ ฟ

ห า ก เ ธ อ ย อ ม รั บ ก็ ไ ป ด้ ว ย กั น

ห รื อ เ ธ อ จ ะ ล ง ก็ ไ ด้

.

.

เ ธ อ ยั ง ต้ อ ง ก า ร จ ะ ไ ป ด้ ว ย กั น ไ ห ม ?

ข้ า ม ผ่ า น ดิ น แ ด น ที่ ไ ม่ เ ค ย ไ ป

ป ล า ย ท า ง ข อ ง ฝั น . . ที่ ฝั น จ ะ ไ ป

นั่ น คื อ ที่ เ ดี ย ว กั บ ฉั น มั้ ย ?THX : Friday (You're My Inspiration)


+ + + + + +

. . .[P S ' B e g i n N i n g]
.
01 Nov 2006~07 Jan 2007

07 Jan 2007Create Date : 07 มกราคม 2550
Last Update : 25 กันยายน 2550 20:25:11 น. 90 comments
Counter : 388 Pageviews.

 
อิอิ เขียนแล้วน่ารักจัง อิอิ
เม้นแล้ว แล้วเมื่อไร จะหาคนคนนั้นเจอสักทีหน๊า


โดย: ตุ๊กตาจัง IP: 210.203.179.61 วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:1:06:06 น.  

 
คนนั้น คนไหน เธอคือใคร ไม่สำคัญ
สำคัญที่สุดตอนนี้คือ อยากบอกว่า คิดถึงคุณหนิงจังเลยยยย ไม่ได้เข้ามาในบล๊อคเป็นเวลานานเลยค่ะ สบายดีน่ะค่ะ


โดย: ตะวันสีชมพู วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:1:16:14 น.  

 
อาจจะมีผู้ตามหา และมีผู้ที่เฝ้ารอ

แต่ก็... ยังมีคนที่ยังจะปล่อยให้ทุกอย่าง

เป็นไปตามโชคชะตา

ชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย

และการพบใครที่มาเติมเต็มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

แม้จะไม่พบ จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพนั้นสมบูรณ์

แต่จิ๊กซอว์ที่มีอยู่นั้น

ก็อาจจะทำให้ภาพทั้งหมดดูดีได้เช่นกันแม้ว่าภาพนั้น... มันจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม


โดย: เจ้าด่าง IP: 124.120.236.206 วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:2:25:21 น.  

 
แวะมาเยี่ยมก่อนไปทำงานค่ะ


โดย: Candydolls วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:3:22:28 น.  

 
วันนี้พี่ไม่ต้องเดินตามหาอีกแล้วละคะ


โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:5:52:08 น.  

 
เพลงและบทความเศร้าจังค่ะ แต่ก็ไพเราะนะคะ

โชคดีปีใหม่ สดใส่เริงร่า อุดมข้าวปลา อิ่มหมีพีมัน
อุบัติภัย มีมีกรายกล้ำ โชคดีเหลือล้ำ ร่ำรวยอนันต์โดย: ดา ดา วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:11:14:59 น.  

 
ขออวยพร

ให้เจ้าบล็อค

พบกับความสุขสมหวังในวันหยุด

สำคัญที่สุดคือเงินเต็มกระเป๋า

อ่านจนเคลิ้มเลยเรา


โดย: somnumberone วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:13:22:44 น.  

 
เพิ่งมีคนที่เดินทางมาด้วยกัน 7 ปีแล้วเดินจากไป
ผมเองก็รอเขากลับมา ร่วมเดินทางด้วยกันใหม่

แต่เขาก็ไม่กลับมา
เขาพบคนเดินคนใหม่ด้วยแล้ว

ถึงคราวที่ผมต้องออกเดินทางตัวคนเดียว
ผมเองก็ยังเหนื่อยอยู่บ้าง แต่มันก็ดีขึ้นมากแล้ว จากการที่เราได้นั่งพักเพื่อรอเค้า

ตอนนี้ผมกำลังเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้ง หวังว่าสักวันจะมีคนที่มาร่วมเดินเคียงข้าง
ได้ร่วมบันทึกการเดินทางร่วมกัน ชั่วชีวิต


โดย: Crono วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:14:23:46 น.  

 
แวะเข้ามาอ่านนะค๊า เคลิ้มดีจริงๆคะ


โดย: J-Nap วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:14:41:47 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะหนิงอาจจะมาช้าไปนิดหนึงค่ะแต่ยังไงคิดถึงเสมอขอให้หนิงมีความสุขตลอดไปนะคะ


โดย: oryzaja วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:15:42:02 น.  

 
ทุกคนต่างตามหาคนที่จะเดินไปด้วยกัน เพียงแต่ว่าโชคชะตาจะพาเราไปเจอหรือไม่ หรือจะกลั่นแกล้งเราต่อไป ท่าทางผมคงจะโดนแกล้งอยู่แน่ๆ เลยครับ 555555


ขอบคุณมากๆ ที่ไปอวยพรให้ผมที่บล็อกนะครับ และสวัสดีปีใหม่ เช่นกันครับ ขอให้มีความสุขมากๆ ปราศจากอันตรายทั้งปวงเลยครับผม
ปล. มีเพลงอะคูสติค และวิจารณ์เพลงไทยฮาๆ มาฝากด้วยครับ ว่างๆ ลองไปฟังและอ่านได้เสมอครับผม


โดย: เข็มขัดสั้น วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:16:59:27 น.  

 
งือ ก็หาอยู่เหมือนกันนะ ว่าเค้าคนนั้นจะเปงคราย อยากรู้จิงๆๆ เมื่อไรจะเจอ จะเห็นเค้าคนนั้น ช่วยกันหาต่อไปนะ ถ้าเจอแล้วแก้วจะบอก อิอิ สาธุ


โดย: แก้ว IP: 203.113.32.12 วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:17:52:34 น.  

 
นั่งอ่านเพลินไปเลยค่ะ ลุ้นอยู่ว่า ใครที่ต่างตามหากันนั้นจะเป็น "คนๆ นั้นของตัวเองหรือเปล่า" ...

บางทีเราวิ่งตามอะไรไปบ้างมันอาจจะเหนื่อยนะค่ะ แต่ว่าก็คุ้มค่ากับการตาม แต่ว่าถ้าเหนื่อยและท้อเมื่อไหร่เราก็ต้องพักให้เวลาเราบ้างก่อน เอาให้พร้อมแล้วก็ค่อยก้าวตามต่อไป เหมือนเค้าว่า พยายามเอาไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกค่ะ เพราะว่าผลออกมาคุ้มค่าเสมอ

สำหรับเรื่องฉลองกับคนหมู่มากนี่ก็ไม่ถนัดเหมือนกันค่ะ ชอบสบายๆ รายล้อมด้วยเพื่อนฝูง ครอบครัวมากกว่านะค่ะ มันสบายๆ ดี ... ปีนี้เรียกว่าง่ายๆ แต่ก็สุขใจดีค่ะ ที่ได้ฉลองเงียบๆ กันสองคนและหนึ่งครอบครัวที่ไปจอยกับเค้าช่วงพลุ


โดย: Jewnid IP: 80.56.213.206 วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:18:07:54 น.  

 
หายไป
แต่ว่ากลับมาแล้ว
^_____^
ทนความคิดถึงไม่ไหวเหมือนกัน
อิอิ

ใครคนนั้น
เดินผ่านไปแล้ว
และอาจมีใครคนนั้น...อีกคน
กำลังเดินเข้ามา

ว่าแต่ว่า
คนๆ นั้น คือใครกันนะ
^^


โดย: I am just fine^^ วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:18:24:10 น.  

 
อ่านแล้วเคริ้มเลยค่ะ

ก็ขอให้คุณหนิงมีความสุขมากๆ สมหวังในทุกๆสิ่งนะค้ะ..

สุขสันต์วันหยุดค่ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:18:36:12 น.  

 
มาเดินเป็นเพื่อน เอาไหม

อ่านแล้วเศร้า เหมือนตัวเองเลย


โดย: BaLL182 วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:19:02:29 น.  

 
อ่านแล้วชอบจังเลยน้องหนิง
พี่ไม่เคยตามหาใครนะ
มีแต่คนมาตามหาพี่ อิอิ
ว่าไปนั่น หุหุ
เคยมีคนคิดจะเดินเคียงข้างกันไปค่ะ
แต่นะ เค้าก็เลือกจะไปเดินกะอีกคน
ทุกวันนี้เลยเดินคนเดียว หุหุ

คิดถึงน๊า^^......


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:19:08:33 น.  

 
เยี่ยมจริงๆค่ะคุณหนิง อ่านแล้วชอบสุดๆเลย ...


ตะกร้าเลิกตามหาแล้วล่ะค่ะ ... เซ้นส์มันบอกว่า
คงจะจับต้องได้แต่ความว่างเปล่า ...

ปลายทางฝันจบลงไปนานแล้วค่ะ ไม่มีวี่แววว่าจะเริ่มฝันใหม่ เลยขอเดินเป็นเพื่อนกับผีเสื้อพุงกลมๆคนข้างบน เอิ๊กกส์ๆ


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:21:01:04 น.  

 
เขียนดีจังค่ะ เคลิ้มเลย

เชื่อว่า ทุกๆ คนก็เดินทาง ทุกๆ คนก็ตามหา
หากบังเอิญเจอคนที่มีจุดหมายเดียวกัน
พร้อมจะไปด้วยกันได้ ก็คงดีนะคะ


โดย: rebel วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:22:24:00 น.  

 
งืม ความรักของเรา
เวลาที่เราวิ่งตามหามันเรามันจะไม่เจอ
แต่พอเราเหนื่อยและหยุดพัก จู่ๆมันก็เข้ามาแบบไม่รู้ตัว

อ่านแล้วชักอยากอัพเรื่องความรักมั่ง
แต่กั๊กไว้เดือนหน้าวาเลนไทน์ดีก่า
มีคนเคยบอกว่าเรื่องของเราโรแมนติกดี
เราก็ว่ามันยังกะการ์ตูน
นึกถึงทีไรก็อดยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทุกที

ไว้เจอกันเทศกาลแห่งรักน่ะจ๊ะ


โดย: PloyHub (PloyHub ) วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:22:39:39 น.  

 
สักวันคงเจอนะครับ คนที่เราตามหาอยู่ถ้าเขาเกิดมาเพื่อเราจริงๆ


โดย: ปลายเทียน วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:23:32:02 น.  

 
ใครๆๆก็ชมที่คุณหนิงเขียนไปหมดแล้ว..

งั้นปูขอชมรูปดีกว่า..

ถ่ายทอดออกมาได้..เยี่ยม..ค่ะ

แทบไม่ต้องอ่านเรื่องประกอบ..

แค่ฟังเพลง ดูรูปก็เข้าใจ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:23:57:25 น.  

 


ไม่ว่าเราจะเป็น ผู้รอ
หรือเราจะเป็นผู้ตามหา(ใครสักคน)
ขอให้เราทำทุกวันให้ดีที่สุด
สุดท้ายจะเป็นเช่นไร
เราก็ยังได้ชื่อว่า
ทำดีที่สุดแล้ว
ทั้งผู้รอที่ดี
และผู้ตามหาที่มีความตั้งใจจะพบใครสักคน

เมื่อเราพบคนคนนั้นจริง เค้าจะมีค่าสำหรับเรามากๆ


โดย: เนยสีฟ้า (เนยสีฟ้า ) วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:1:18:49 น.  

 
ภาพประกอบสวยจังเลยนะค่ะ


โดย: asariss วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:1:50:44 น.  

 
ทั้งภาพ และ ข้อความ ดีมากมากครับ


โดย: แมท (everything on ) วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:4:31:08 น.  

 
วันนึงผมก็ได้รู้ว่า การตามหาคนๆนั้น

คนที่จะไปกับผมได้ เป็นเพียงแค่ความหวังโง่ๆ

ผมจึงหยุด ......................................

หยุดรอเค้าคนนั้นที่ตรงนี้

ผมรู้การที่ผมอยากมีความรัก

แต่ไม่อยาก"ร่วมเดินทาง"กับใคร

มันยาก ยากยิ่งนัก ที่จะเจอคนๆนั้น

เค้าคนนั้น ที่จะยอมเดินไปบนเส้นทางของผม

มันยาก ยากเหลือเกิน

คนนั้นๆคงเป็นเพียงจินตนาการในยามราตรี

ที่ไม่มีทางจับต้องได้ จะมีได้ก็แค่ความรู้สึก

ผมเหงา ผมเดียวดาย

ผมยืนอยู่ทามกลางความ "ว่างเปล่า"

ตอนนี้ผมตระหนักแล้ว

ผมจึงหยุด หยุดการตามหา

และเลือกที่จะรอ....................

รอใครบางคนที่จะร่วมเดินทาง

ไปด้วนกัน ไปบนทางของ"เรา"โดย: คนที่เดินผ่าน IP: 58.137.10.66 วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:9:09:09 น.  

 
เขียนได้น่ารักจังเลยค่ะ


โดย: ain't วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:19:50:08 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ blog ดูเก๋มากเลยค่ะ อ่านเพลินเลยค่ะ


โดย: N_BEE810 วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:20:04:51 น.  

 
แวะมาทักทายก่อนเข้านอนค่ะ
กะว่าจะนอีกซักรอบ แต่ตาจะปิดอยู่แล้วอ่ะค่ะ..แฮ่ะๆ...ฝันดีค่า


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:4:20:30 น.  

 
บล๊อกสวยจังเลยค่า

เนื้อหาก็ดูดี๊ ดูดี

แต่เราเลิกหาแล้วล่ะ...คนคนนั้น

เหนื่อยจัง

นั่งรอดีกว่า


โดย: PADAPA--DOO วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:8:43:08 น.  

 
เขียนดีจังค่ะ

นั่นดิ จะหา หรือไม่หาดีนะ


โดย: angy_11 วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:12:53:54 น.  

 
Happy New Year 2007 ครับ ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกัน


โดย: ตี๋น้อยคับ วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:14:08:58 น.  

 
อ่านแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองยังไงไม่รู้ค่ะ
ตามหาอยู่นะ คนนั้นน่ะ ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอเหมือนกันเนาะ


โดย: กระต่ายลงพุง วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:16:49:22 น.  

 
เฮ้อ...โดนมากมายทั้งเพลงและสิ่งที่ได้อ่านๆแล้วรับรู้ความรุ้สึกได้เลยวะหนิง


โดย: เพื่อนคนเขียน IP: 124.120.147.220 วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:21:32:54 น.  

 
ขอให้มีกำลังใจในการเดินต่อไปค่ะ


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 9 มกราคม 2550 เวลา:22:09:03 น.  

 
เอาทิวลิปบานที่เขาเขียว ชลบุรีมาฝากค่ะโดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:1:29:25 น.  

 
เพลง+ข้อความ..เข้ากันจังดีค่ะ
ฟังแล้วเศร้าเหมือนกันนะเนี่ย

ฝันดีนะค้ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:5:50:56 น.  

 
หวัดดีคะ
สุดยอดเลยเลยคะพี่ (พี่ชื่อไรคะ)
แบบว่า กิลเพิ่งไปเรียนเรื่องsoulmate มา
อ่านที่พี่เขียนแล้วมันเหมือนกันเลยคะ
ใช้ว่าเราจะตามหาเค้า เค้าก็ตามหาเรา
เหมือนกัน เค้าเรียกว่าคู่วิญญาณคะพี่
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้คือ เรามีคนที่ให้ตามหา
แน่นอน ยิ้มเข้าไว้คะเนอะๆใช้ชีวิตตอนนี้ให้มีความสุข


โดย: li_goro วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:7:04:37 น.  

 
ข่าวดี
คุณได้รับการ Tag รบกวนตามกลับไปอ่านที่บล็อกด้วยนะคะ

^^


โดย: I am just fine^^ วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:11:03:07 น.  

 
ปีใหม่เปลี่ยนบล็อกใหม่

สวยจังค่ะ

เสียดายจังเลย เราโหวตบล็อกนี้เรื่องตกแต่งด้วยนะนี่ แต่ไม่ได้ง่ะอืมม์..

ตอนเราอกหักแรงๆ มีคนบอกเราว่า อย่าพยายามไปไขว่คว้าใครมาแทน ให้รออยู่นิ่งๆ คนที่ใช่จะมาหาเอง

แต่สำหรับบางคนที่ได้แต่รอมาตลอด

การค้นหาอาจเป็นคำตอบมากกว่านะคะ

ขอบคุณสำหรับการไปแสดงความยินดีนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:17:29:11 น.  

 
มาแล้วค๊า..และก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการก่อนนะคะ...ขอโทษจริง ๆ ค่ะ..ที่หายไปนาน งานยุ่งมาก ๆ เลยค่ะ...


.....................................................

เขียนเรื่องราวได้น่ารัก น่าติดตามเช่นเคยนะคะ.....

บล็อกสวย กิ๊บเก๋ เท่ห์ระเบิ๊ดดเลยค่ะ...
..................................................................

ดีใจจังเลยค่ะ..... ที่มีเรื่องราวดี ๆ น่ารัก ๆ กลับมาให้ติดตามเหมือนเดิม.....

คุณ จขบ. สบายดีนะคะ.... คิดถึงค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ


โดย: largeface วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:18:18:46 น.  

 
บล็อกสวยมากเลยอะ ข้อความก้อซึ้งนะ
ขอเป็นกำลังใจให้เจอคนคนนั้น ละกันนะ


คิดถึงหนิงนะ


โดย: amejang IP: 61.90.143.92 วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:19:37:15 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ


โดย: N_BEE810 วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:18:26:54 น.  

 
เหนื่อยแล้วเหมือนกัน
ที่จะเดินตามหาใคร
>.< ใครคนนั้นของเรา เมื่อไรจะเจอนะ


โดย: oldword วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:19:56:51 น.  

 
มาส่งความคิดถึงค่ะ


โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:20:07:05 น.  

 


ตุ๊กตาจัง
.. เดี๋ยวก็เจอ เมื่อถึงเวลา


ตะวันสีชมพู
.. ชั่วโมงนี้ไม่มีใครสำคัญเท่าเราคิดถึงกันเนาะ


เจ้าด่าง
.. เห็นด้วยนะ ว่าการจะให้ใครมาเติมเต็มไม่ใช่เรื่องง่าย
ถึงแม้จิ๊กซอว์จะไม่สมบูรณ์ แต่มันก็พอดูรู้ว่ามันเป็นภาพอะไร
ทั้งจิ๊กซอว์ที่มีอยู่ หรือ จิ๊กซอว์ที่ยังหาไม่เจอ
ต่างก็สำคัญทุกๆชิ้น เพราะขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป
หรือต่อผิดแค่เพียงชินเดียว ก็ไม่สามาถรต่อชิ้นต่อไปได้
ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ เป็นภาพที่ต้องการ
แต่เราก็ภูมิใจที่มันเป็นแค่นั้นก็พอ
ถ้าจะเจอส่วนที่หายก็ถือว่าโชคดีไป
(( เออ.. เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย ?? ))


Candydolls
.. ค่ะ ทำงานนุกหนานนะคะ


นู๋ส้มจุก
.. ยินดีด้วยค่ะพี่น้อย อิจฉาจัง


STAR ALONE
.. ขอบคุณนะคะ


ดา ดา
.. ขอบคุณค่ะ ยินดีด้วยกับรางวัลอีกทีนะคะ


somnumberone
.. ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ
โดยเฉพาะข้อสุดท้าย ชอบมากค่ะ อิอิ


Crono
.. เสียใจด้วยกับรักที่ผ่านไปนะคะ 7ปีนิถือว่าหนักหนามากกับการทำใจนะคะ
อืม..ขอให้เจอคนคนนั้นที่จะเดินร่วมทางไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ


J-Nap
.. ขอบคุณค่ะ


oryzaja
.. ค่ะมิ เช่นกัน เดี๋ยวตามไปหาที่บล็อกนะ


เข็มขัดสั้น
.. ช่วยอวยพรให้ โชคชะตาเลิกแกล้งสักทีนะคะ 555
ค่ะ หวัดดีปีใหม่เช่นกัน และจะตามไปอ่านที่บล็อกนะคะ


แก้ว
.. จ่ะแก้ว แต่งงานเมื่อไหร่บอกละกันนะ เอิ๊กกๆๆๆ


Jewnid
.. ลุ้นเลยหรือค่ะ อิอิ
จบแบบคิดเอาเองนะค่ะ อยากให้จบแบบไหน
แล้วแต่คนอ่านอยากจะให้เป็นค่ะ
.. ไม่ว่าจะตามหา หรือ รอ
ต่างก็มีความหมายอยู่ในการรอ และ ตามหาค่ะ


I am just fine^^
.. คิดถึงเช่นกันค่ะ กลัวจะหายไป ดีใจที่กลับมานะ อิอิ


ชะตาฟ้า
.. ขอบคุณมากๆค่ะ


BaLL182
.. โอ๋ๆ ไม่เศร้าน๊า


blueberry_cpie
.. พี่ไม่เคยตามหาใครนะ
มีแต่คนมาตามหาพี่ อิอิ
^
^
เหมือนกันค่ะพี่โบว์ หุหุ


ตะกร้าหวายสีขาว
.. ขอเดินเป็นเพื่อนกับผีเสื้อพุงกลมๆคนข้างบน
^
^
ไม่แน่วันหนึ่งข้างหน้า อาจขอไปด้วยก็ได้นะคะ


rebel
.. เห็นด้วยกับคุณแขค่ะ
คงจะดีมากๆ ถ้าจุดหมายเดียวกันแล้วเดินไปด้วยกันได้
แต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ


PloyHub
.. ค่ะ อยากอ่านจัง รออ่านะคะ


ปลายเทียน
.. สักวันหนึ่งเราจะโต๊ เราจะโต
เฮ้ย!!! ไม่ใช่ เราจะเจอ เราจะเจอค่ะ อิอิ


ธูปหอมเทียนสว่าง
.. คนถ่ายภาพ ก็ต้องชมภาพถ่ายสิเนาะ
ขอบคุณนะคะ


เนยสีฟ้า
.. ไม่ว่าใครที่เดินเข้ามา หรือเราเดินเขาไปหาเขา
ไม่ว่าจะจุดหมายเดียวกัน หรือ สุดท้ายจะต่างจุดหมาย
พวกเขาล้วนมีความสำคัญและมีค่าค่ะ


asariss
.. ขอบคุณค่ะ


everything on
.. ขอบคุณค่ะโดย: Dying To Be Alive วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:0:45:51 น.  

 


คนที่เดินผ่าน
.. ถ้ารอ..แล้วมีความสุข ก็ทำไป
แต่เมื่อวันที่รอ..
แล้วรู้สึกเหนื่อยกับการรอคอย..คนที่ไม่มีทางที่จะได้มา
ก็ขอให้ออกตามหา ใครสักคนที่จะรัก และ เดินไปกับคุณได้
ขอให้โชคดีนะ คนที่เดินผ่าน


ain't
.. ขอบคุณค่ะ


N_BEE810
.. หัวใจกับนางฟ้าน่ารักจัง ขอบคุณค่ะ


ชะตาฟ้า
.. ฝันดีนะคะ


PADAPA--DOO
.. เหนื่อยก็นั้งรอค่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเองละเนาะ


angy_11
.. ขอบคุณค่ะ
หา หรือ ไม่หา ก็ปล่อยไปตามหัวใจละกันค่ะ หุหุ


ตี๋น้อยคับ
.. ค่ะขอบคุณค่ะ เช่นกันนะคะ


กระต่ายลงพุง
.. สักวัน ค่ะสักวัน และขอให้เจอคนดีๆนะคะ


เพื่อนคนเขียน
.. ก็แน่อะดิ แกเป็นอยู่ใช่มะ
เส้นทางชีวิตคนเรามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก
ไม่แปลกที่อาจจะไปสะกิดโดนใจใครบางคน
ขอให้รู้จักหน้าตาของรักแท้นะ ว่าเป้นเช่นไร
โชคดีวะเพื่อน...


อ้วนดำปื๊ดปื๊อ
.. ขอบคุณมากค่ะ


ชะตาฟ้า
..ฝันดีเช่นกันค่ะ


li_goro
.. ชื่อหนิงค่ะ
.. ชอบอ่านอะไรเกี่ยวกับsoulmateอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะด้วยความสงสัยใน การพบ เจอ รู้จักกัน ของคนเรา
ว่ามันเป็นเพราะอะไร
บางคนเราอยากรู้จัก
ในขณะที่บางคนเรากลับไม่สนใจเลย
แล้วเพราะอะไรเราถึงมาเจอคนของเรา หรือแม้แต่ พ่อแม่ พี่ เพื่อน
โอ้ย!!! ประมาณคนขี้สงสัยอะค่ะ แหะๆ


I am just fine^^
.. ค่ะ แปะไว้ก่อนนะแอม แบบว่ายังนึกไม่ออก
ว่าจะแฉอะไรเกี่ยวกับตัวเองดี อิอิ


สาวไกด์ใจซื่อ
.. ขอบคุณค่ะพี่สาวไกด์ที่โหวตให้
เรื่องได้ ไม่ได้รางวัลอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะ
แค่blog มีกิจกรรมให้เล่นสนุกๆ
ก็ดีใจแล้วค่ะ เราจะได้สนิท รู้จักกันมากขึ้นค่ะ
.. เห็นด้วยค่ะ ว่า..บางคนรอไปก็เท่านั้น
ต้องออกตามหาบ้าง คงดีกว่า


largeface
.. ขอบคุณค่ะคุณรัตน์
คุณรัตน์เองก็เขียนเล่าเรื่องได้น่าอ่าน
และ ฮามากมาย ชอบค่ะ 555


amejang
.. ขอบคุณนะ คิดถึงเช่นกัน


STAR ALONE
.. ฝันดีนะคะ


N_BEE810
.. สวัสดีค่ะ


oldword
.. ถ้าเหนื่อย ก็ลองเป็นฝ่ายหยุด และ รอสิค่ะ
แต่เชื่อว่าสักวันจะเจอคนๆนั้นเองหล่ะค่ะ


ธูปหอมเทียนสว่าง
.. รับความคิดถึงจากคุณปูแล้วคะ
เดี๋ยวไปส่งกลับที่บล็อกนะคะโดย: Dying To Be Alive วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:0:46:39 น.  

 
ซึ้งมากๆเลยฮะ ข้อความโดนใจสุดๆ นั่นจิ! (ถ้าไม่นับพี่บีมแล้ว) คนๆนั้น ตัวจริงของเราเค้าอยู่ที่ไหนน้า


โดย: แฟนพี่บีม วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:3:07:23 น.  

 
เจ้าของบล็อกยังเหงาอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย

บล็อกเก่ากับบล็อกใหม่ ดูเหงาเท่าๆกันแต่คนละแบบ

...

จำได้ว่าถ้าหลงทางล่ะก็ คนหนึ่งต้องเป็นคนหา และอีกคนหนึ่งต้องเป็นคนคอย ไม่งั้นโอกาสจะหากันเจอก็น้อยหน่อย

คิดถึงนะจ๊ะ


โดย: SevenDaffodils IP: 65.203.0.242 วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:4:13:43 น.  

 
แวะมาเที่ยวหาอีกแล้วจ้า..อิอิ
มีความสุขมากๆนะค๊า


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:4:35:44 น.  

 
อ่านแล้วเหงาจังเลย


โดย: เสียงซึง วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:6:31:51 น.  

 
หนิงจ๋า .... ชอบบล็อคหนิงจัง ...


เพราะฉะนั้น แอร์มาขอ Tag หนิงน๊า หุหุ

คิดถึงจ้า


โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:8:34:58 น.  

 
คุณหนิงเขียนแล้วอ่านเพลินดีค่ะ

สิ่งบางสิ่ง หรือคนบางคน สมควรแก่การรอคอย และตามหา
แต่ไม่ค่อยชอบไขว่คว้า แย่งชิง หรือฉุดรั้ง ปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าค่ะ


โดย: Black Tulip วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:14:40:11 น.  

 
ชอบรูปเชือกรองเท้ามากเลย


โดย: Plin, :-p วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:18:56:53 น.  

 
มาส่ง tag ค่ะ


โดย: คนสวย (ทำใจได้ ) วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:20:27:01 น.  

 
เรื่องน่ารักจังเลยอ่ะคับ คนสองคนเดินหากันและกัน

ขอบคุณที่แวะไปนะครับ


โดย: simple things วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:0:52:10 น.  

 
Photobucket - Video and Image Hosting


แม้แต่การจะค้นหาตัวเองให้เจอ ยังลำบากเลย

นับประสาอะไรจะค้นหา คนนั้น

ว่าไหม :)
โดย: อะไรดี วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:9:56:17 น.  

 
บางทีการออกเดินทาง
โดยม่ะยอมหยุด..
แล้วหันมามองข้างหลังบ้าง
เราก็ม่ะเห็นหรอก
ว่าจะมีคนเดินตามเรามารึป่าว

เพราะงั้นหยุดเพื่อมองทิวทัศน์ข้างทางบ้าง
เผื่อว่า..
คนที่ตามเรามา จะเดินมาทันเรา
^^

โดย: ดอกฝิ่น^^DokFin วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:12:14:58 น.  

 
blog สวยมากเลยครับ
.
.
อย่างที่คุณDying To Be Alive
คิดนั้น ผมเห็นด้วยเลยครับ
.
ก็เลยคิดว่า
ดีแล้วล่ะ ที่มันเป็นของมันอย่างนี้
ให้เราหา และพบด้วยตัวเราเอง


โดย: อิสรภาพแลนด์ IP: 125.24.45.122 วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:18:24:45 น.  

 
ไม่ได้เข้าบล็อกจริงจังมาหลายเดือน

บล็อกสวย เเละเท่ห์มากครับ คุณหนิง
โดยเฉพาะหัวบล็อกนี้สุดยอดมั้ก งามเเท้ๆ

....................................................................

พออ่านเรื่องในบล็อกนี้ของคุณหนิงจนจบ ส่วนตัวเเล้วผมมองว่า การเฝ้าคอย เเละ การตามหา คือส่วนเเบ่งของความสมดุลย์ซึ่งกันเเละกัน เปรียบไปก็คงเหมือน ขั้วบวกกับขั้วลบของถ่านไฟถ่ายก้อนหนึ่งล่ะมั้ง (เเหม เข้าใจเปรียบ ไปได้ยังไงกันนี่ )

หากต่างฝ่ายต่างต้องการ หรือ หากต่างฝ่ายต่างรอ ความรักคงจะเกิดขึ้นได้ยาก , ฝ่ายหนึ่งก็คงจะล้นทะลัก หรืออีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไร 55 ว่าไปเเล้วในสิ่งที่ผมคิดมันก็กึ่งๆ อุดมคติ

โลกเเห่งความเป็นจริงไม่น่ามีอะไรที่พอดีได้ขนาดนั้น เเต่นะครับ อะไรที่อยู่เหนือความคาดหมาย ก็ทำให้ยังมีอะไรเเปลกๆ เเละน่าสนใจอยู่เสมอจริงๆ

จบเเบบลิเก๊ ลิเกอย่างนี้ล่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณหนิง
ดีใจที่ได้เห็นกลับมาเขียนบล็อกอีกครั้งนะครับ


โดย: Dark Secret วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:19:32:02 น.  

 
หวัดดีค่ะ แวะมาดึกๆจะมาบอกว่า ราตรีสวัสดิค่ะ หลับฝันดีนะค่ะ


โดย: asariss วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:1:38:17 น.  

 
อิอิ เลยลืมไปเลยค่ะ วันนี้เอา Tag มาฝากด้วยค่ะ แปะ แปะ ค่ะ


โดย: asariss วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:1:43:19 น.  

 
ชอบ........
....
รสตัวหนังสือแบบนี้
ขอแอดไว้นะครับ


โดย: แร้ไฟ วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:13:44:37 น.  

 
เฮ้ย นั่นมันรองเท้าฉันนนนนน

หนิงขี้ขโมยๆๆๆ

ก๊ากกกกกกกกกกก


โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:14:14:28 น.  

 
แวะมาๆๆ อิๆๆ

สวยดี...


โดย: ze IP: 58.64.87.171 วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:15:57:37 น.  

 
อิ๊บๆ


โดย: infonoom วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:18:53:40 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ
คุณจขบ.สบายดีนะค้ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 15 มกราคม 2550 เวลา:3:14:04 น.  

 
blog สวย เขียนเรื่องราวได้น่ารักดีครับ ไว้จาแวะเข้ามาเยี่ยมใหม่นะครับ และขอบคุณที่ผ่านไปแถวๆ บ้านผมด้วยนะครับ


โดย: canx วันที่: 16 มกราคม 2550 เวลา:5:53:19 น.  

 
มาแวะส่งยิ้มให้ก่อน

เดี๋ยวจะไปอ่านบล็อกแท็กนะคะโดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 16 มกราคม 2550 เวลา:11:22:54 น.  

 
สวัสดีค๊าสบายดีมั้ยคะ

ช่วงนี้ไม่ว่างอัพบล๊อกเลยค่ะ


โดย: yadegari วันที่: 16 มกราคม 2550 เวลา:20:15:41 น.  

 
"ยังพอใจที่จะตามค้นหา และปฏิเสธที่จะท้อใจ..."

เมื่อไหร่เราจะเจอคนๆนั้นบ้างน้า (พี่บีมคนเดียวยังไม่อิ่ม 555 )


โดย: แฟนพี่บีม วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:1:36:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหนิง
ขอบคุณนะค้ะที่แวะไปเที่ยวหา
ขอบคุณสำหรับคำชมด้วยจ้ะ

วิมาเที่ยวหาก่อนนอนจ้ะ
ฝันดีนะค้ะคืนนี้โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:4:22:10 น.  

 
อย่าเดินนำหน้าฉัน เพราะฉันจะไม่เดินตาม
อย่าเดินข้างหลังฉัน เพราะฉันจะไม่รอเธอ
โปรดเดินข้าง ๆ ฉัน และเราจะเดินไปด้วยกัน


โดย: random-4 วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:4:39:09 น.  

 
เรื่องราวของการตามหา และ การรอคอย
ยังคงดำเนินต่อไป
ตราบใดที่โลกหมุนไป
หมุนไป

ไม่แปลก ที่ใครบางคน
อาจจะยังไม่เจอ
น่าแปลก ที่ใครบางคนเจอแล้ว
แต่ยังไม่หยุดตามหา

ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่ง
ว่าใครบางคน
ที่เกิดมาเพื่อกันและกัน
จะต้องพบกัน


+++

ผมเคยถามใครคนหนึ่งว่า
ผมอยู่บนเครื่องบินเล็กๆ ลำหนึ่ง
บินอยู่ในฟากฟ้า
ไม่รู้ว่าน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่
จะเจอกับลมพายุ
หรือเครื่องบินจะตกไหม

ผมถามเขาว่า
อยากจะขึ้นเครื่องบินไปกับผมไหม

เขาตอบตกลงครับโดย: พลทหารไรอัน วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:11:53:44 น.  

 
ความรักแบบนี้

มันเหมือนแบบความรักของผมเลยล่ะครับชอบการเขียนแบบนี้มากมายครับ ^^


โดย: ผมว่ามันยังไม่ถึงเวลา วันที่: 18 มกราคม 2550 เวลา:0:22:42 น.  

 

เพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันมานี้ว่า TAG คืออะไร
ถ้ามีเวลาจะเผยความลับตามที่ไป TAG นะคะ
รอสักแวบ...บ นะจ้ะ


โดย: p_tham วันที่: 18 มกราคม 2550 เวลา:0:57:08 น.  

 
แวะมาสวัสดีตอนเช้าที่เมืองไทยจ้ะ

สุขสันต์กับเช้าวันใหม่ค่ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 18 มกราคม 2550 เวลา:7:11:43 น.  

 
TAGแล้วนะ ไปดูได้


โดย: p_tham วันที่: 19 มกราคม 2550 เวลา:2:47:54 น.  

 
ชอบมาดูความเรียบง่าย
แต่มีสไตล์ของบ้านนี้จังค่ะ

เท่ห์โครต...555


โดย: angel_exx (ALFA-TANGO ) วันที่: 19 มกราคม 2550 เวลา:8:31:05 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆค่ะคุณหนิง
มีประสบการณ์สยองๆเหมือนวิเลยนะค้ะ
พูดแล้วขนลุกเน๊อะ

อารมณ์เดียวกันเลยค่ะคุณหนิง
เรื่องจดหมายน่ะค่ะ ..อิอิ


ปล.กะว่าจะTAG คุณหนิงซะหน่อย แม่ทัยอ่ะค่ะ

ฝันดีนะค้ะ


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:4:30:00 น.  

 
จะบอกว่า..แต่ไม่ทันอ่ะจ้ะ..


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:4:38:42 น.  

 
รูปที่คุณเห็น ผมวาดเองครับ เล็กไปหน่อย
เพราะกลัวเอาลงบล็อกไม่ได้

ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันครับ


โดย: กะว่าก๋า IP: 124.157.201.63 วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:8:44:39 น.  

 
หวัดดีตอนบ่าย ๆค่ะ
อิอิ ง้านเราก้อเหมือนกันอ่ะจิ ที่ชอบอ่านอะไรเศร้า ๆ

โลกของเธอ...เธอว่ามันกลม
โลกของฉัน....มันก็กลม....ไม่ต่างกัน
โลกของเธอ...หมุนรอบตัวเอง...อยู่ทุกวัน
โลกของฉัน....ก็ทำอย่างนั้น...อยู่ทุกคืน
โลกของเธอ....มีสองเวลา...ในหนึ่งวัน
โลกของฉัน....ก็แบบเดียวกัน...ไม่เป็นอื่น
โลกของเธอ...คือหนึ่งกลางวัน...กับหนึ่งกลางคืน
โลกของฉัน....ก็ยืนพื้น...ด้วยวันและคืนเช่นกัน
โลกของเธอ....ห่างดวงอาทิตย์...อีกตั้งไกล
โลกของฉัน...หากอยากจะไป...ก็คงแค่ฝัน
โลกของเธอ...ยังมองเห็นความเป็นไป...ของดวงจันทร์
โลกของฉัน...ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าจากที่นั่น...เป็นบางที
โลกของเธอ....มีเรื่องให้ทำมากมาย
โลกของฉัน....ก็คล้าย ๆ จะต้องทำในแบบนี้
โลกของเธอ...สิ่งที่ตามหา...ยังคงต้องมี
โลกของฉันในวันนี้....ก็ยังคงเดินทางต่อไป
เหมือนโลกของเรา...ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน
ทุกเรื่องราวในโลกนั้น...เป็นเช่นเดียวกัน...มาตั้งแต่ไหน
เรื่องเดียวที่อาจไม่เหมือนกัน
คือโลกของฉัน...มีเธออยู่ที่นั่น...มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
เรื่องเดียวที่อาจจะต่างไป
แค่ไม่รู้ว่าจะมีฉันอยู่บ้างไหม...ในโลกของเธอ...


โดย: kalapoasaimoo Lonely (kalapoasaimoo ) วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:13:10:11 น.  

 
ใช่ค่ะ ธรรมชาติสวยงามและโหดร้าย แต่สิ่งที่ทำให้มันโหดร้ายก็คงไม่ใช่ใครอ่ะค่ะ มนุษย์เราเองนี่ล่ะที่ทำให้มันเป็นไปแบบนี้ ...

แต่เราก็ยังแอบหลงรักธรรมชาตินะค่ะ ถึงมันจะเหลือแต่สิ่งไม่ดีเอาไว้มาก ยังไงมันก็ยังมีเสน่ห์พอจะดึงให้เราหลงในความเป็นตัวของมันเอง และแน่นอนว่าเราจะต้องคอยรักษาและเยียวยาอย่าให้มันโหดร้ายมากไปกว่านี้อ่ะค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:15:37:09 น.  

 
แวะมาทักทายเหมือนเคยจ้ะ
นอนหลับฝันดีนะค้ะโดย: ชะตาฟ้า วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:2:31:52 น.  

 

วันนี้พอมีเวลามาเยี่ยมญาติบ๊อก

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะโดย: โสมรัศมี วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:18:37:56 น.  

 
เพลงเพราะจังเลยค่ะ..ความหมายดีด้วยเน๊าะ


แวะมาทักทายก่อนเข้านอนค่ะ
ฝันดีนะค้ะคุณหนิง


โดย: ชะตาฟ้า วันที่: 22 มกราคม 2550 เวลา:4:30:59 น.  

 


โดย: kalapoasaimoo Lonely (kalapoasaimoo ) วันที่: 24 มกราคม 2550 เวลา:21:56:42 น.  

 
..

อย่างไหนยากกว่ากันนะ.. ระหว่างรักคนที่เราไม่รักให้ได้


...กับทำให้คนที่เรารัก.. รักเราให้ได้เรื่องราวเดียวกันในมุมมองของแสงและเงา

คำตอบ เกิดขึ้นและหายไปพร้อมๆกับควันจางๆ ตอนที่เทียนดับไป
โดย: ปิงปองงง วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:0:16:01 น.  

 
อ้านแล้วเศร้าจัง

คิดถึงตัวเองเลย

แต่ตอนนี้เหนื่อยเกินที่จะออกตามหา

ความพยายามที่จะประคับประคอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วจึงรู้ว่าเมื่อเงินสองคนจะเดินทางด้วยกัน ไม่ได้ใช้แค่การประคับประคองแต่ต้องมีการเรียนรู้และเดินเข้าไปในโลกของเค้า ใส่ใจในบางสิ่งที่ตอนนั้นคิดแต่ว่าไว้ก่อนละกัน เดียวค่อยทำ

ตอนนี้ ยังเสียดายเลยว่าตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้ดี
ยังไม่ได้ทำข้าวแกงกะหรี่ให้กิน
ไม่ได้ให้สีน้ำกับพู่กันที่เตรียมไว้
ไม่ได้ไปในหลายๆที่ที่บอกว่าจะไป
ไม่ได้ให้หนังสือที่บอกว่าให้ลองอ่าน
ไม่ได้เรียนโปรแกรมที่เค้าจะสอนให้
ไม่ได้ร้องเพลงที่รบเร้าให้เราร้องให้ฟัง
ไม่ได้ อีกมากมาย

เสียดายที่ไม่ได้พยายามทำ
เราไม่เคยทะเลาะกัน แต่เราก็ไม่ได้ทำให้รักกัน


โดย: cilladevi (cilladevi ) วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:13:59:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Dying To Be Alive
Location :
..ที่ ที่ มี แ ต่ เ ร า.. Greenland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เก็บเพลงสุดท้าย
เก็บไว้กับเธอ :)


L o o k
+
R e a d
+
L i s t e n
=

A l i v e

"L i f e i s E v e r y w H e r e"

.................................I n A R T a s i n L O V E,

i n s t i n c t i s e n o u g h.๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


¥ Ö Û R
M Ä S S Â G Ë
H é r Ë

ห ลั ง ไ ม ค์
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


:::LAST BLOG:::

E r a s u r e

F a r A w a y

T h e W a y

S p a c e

L o s t

H e r e

Long Time No See

W h o A r e Y o u ?

M i s s Y o u
Friends' blogs
[Add Dying To Be Alive's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.