งาสาร ฤาห่อนเหี้ยน หดคืน คำกล่าว สาธุชนยืน อย่างนั้น
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2558
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
9 สิงหาคม 2558
 
All Blogs
 
อาณาจักรเวียงปรึกษา

อาณาจักรเวียงปรึกษา

                    การล่มสลายของอาณาจักรโยนกอันเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยศิริ ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมมหาราชนั้นมีตำนานอยู่ ๒ เหตุการณ์คือ

                    เรื่องราวที่ ๑ คือประมาณปี พ.ศ.1702 กษัตริย์ไทยเมาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าเสือหาญฟ้า หรือเสือขวัญฟ้า ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองสะเทิมหรือสุธรรมาวดี มหาราชเมืองสุธรรมาวดีพระองค์นี้พร้อมด้วยพระอนูชา ผู้ทรงฝีพระหัตถ์เข้มแข็งในการศึกได้กรีฑาทัพมาตีเอานครไชยปราการของพระเจ้าไชยศิริ และโยนกนาคบุรีของพระเจ้ามหาชัยชนะพ่ายล่มสลายไป เมืองไชยปราการ ก็ล่มสลายไปแต่คราวนั้นพระเจ้าไชยศิริได้อพยพไพร่พล หนีลงไปทางใต้ ไปถึงแว่นแคว้นแดนเฉลียง ( บางตำนานกล่วว่า พ.ศ. ๑๗๓๑พวกมอญก็ได้ยกทัพเข้ายึดครอบครองอาณาจักรขอมและได้แผ่อำนาจเข้ายึดเมืองโยนกเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นเมืองไชยปราการ มีพระเจ้าชัยศิริโอรสของพระเจ้าพรหมเป็นกษัตริย์ปกครอง พระเจ้าชัยศิริไม่สามารถต่อต้านกองทัพมอญได้จึงพากันเผาเมืองทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นที่พำนัก และเสบียงอาหารแก่พวกมอญแล้วพากันอพยพลงมาทางใต้ ก็ถือว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้มีพระมหากษัตริย์ไทยอีกพระองค์หนึ่งที่สืบเชื้อวงศ์นี้ไปสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้น คือพระเจ้าอู่ทอง ฉะนั้นพระเจ้าอู่ทองคือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในราชวงศ์ในนครไชยปราการนั่นเอง ฉะนั้นพระองค์เมื่อครองราชสมบัติ จึงใช้พระราชวงศ์เชียงแสน)

                        แต่อีกตำนานหนึ่งบอกว่าเกิดจากแผ่นดินไหว คือกล่าวถึง อาณาจักรโยนก ว่าเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่เมื่อ 1,500 ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง ครั้งที่รุนแรงที่สุดทำให้อาณาจักรโยนกถึงกับจมหายไป กล่าวคือเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๐๘๘ (มหาศักราช ๔๖๗ ) พระเจ้ามหาไชยชนะเสวยราชย์ครองเมืองโยนกไชยบุรีได้๑ปี อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเสาร์เดือนเจ็ด แรมเจ็ดค่ำ ครั้นค่ำลงในยามต้น แผ่นดินดังสะท้านสนั่นหวั่นไหวครั้งหนึ่งแล้วเงียบหายไปพอตกเข้ามัชฌิมยามก็ดังสนั่นลั่นเลื่อนอีกครั้งหนึ่ง พอล่วงเข้าปัจฉิมยามก็ดังกึกก้องเป็นคำรบสามแล้วเมืองโยนกนคร ไชยบุรีก็ทรุดล่มลงกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ บรรดาพระเจ้าแผ่นดินและขัตติยวงศาข้าราชบริพารและราษฏรทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นก็ถึงแก่กาลดับขันธ์ไปทั้งหมด ครั้นรุ่งเช้า ขุนพันนาและชาวบ้านที่ตั้งอยู่นอกเมือง ก็พากัน ไปดู และพวกเขาก็ประชุมกันเลือกเอานายบ้านคนหนึ่งชื่อขุนลัง ยกให้เป็นประธาน แล้วสร้างเมืองใหม่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศตะวันตก (เป็นทิศตะวันออกเวียงเก่าที่ล่มไป)ตั้งหลักเมืองในวันอังคารเดือนแปด ขึ้นเจ็ดค่ำ ปีเมิงเหม้า คือปีเถาะ มหาศักราชได้๔๖๗ (พ.ศ.๑๐๘๘) ให้ชื่อเมืองว่า เวียงปรึกษา ซึ่งในสภาพปัจจุบันห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปทางทิศใต้ประมาณ ๓ ก.ม. เป็นที่ตั้งของเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งเป็นเวียงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของล้านนาไทย เพราะที่เมืองนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการปกครองแบบ"ประชาธิปไตย"เวียงนี้มีชื่อในอดีตว่า"เวียงปรึกษา"เพราะก่อนจะทำอะไรลงไปต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนทุกครั้งซึ่งปัจจุบันเรียกว่า"เชียงแสนน้อย"

                   หลังจากที่ขุนลังถึงแก่กรรมไปแล้วได้ผลัดเปลี่ยนประธานหรือประธานาธิบดีอีกหลายชั่วคน และเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๙๓ปี จะนับว่าคนไทยเรารู้จักวิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อน ชาติอื่นในโลก ก็คงจะได้

                    นักโบราณคดี ได้มีการอ้างถึงหลักฐานหลายชิ้นที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าอาณาจักรโยนกหรือ “เวียงโยนกนาคพันธุ์” ล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำเพราะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยเฉพาะการพบหลักฐานโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งในหนองน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับตำนานเอกสารโบราณและหลักฐานแนวรอยเลื่อนทางธรณีวิทยา ยืนยันได้ว่าบริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวจริงปัจจุบัน คือพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรช่วงรอยต่อระหว่าง อ.แม่จัน กับ อ.เชียงแสน หรือชาวบ้านเรียกว่า “เวียงหนองหล่ม” มีผู้คนอาศัยไม่น้อยกว่า 100 ชุมชน

                    แต่ตำนานเรื่องแผ่นดินไหวนี้มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปีพ.ศ.อยู่มาก ประมาณ ๗๐๐ปี แต่ที่ทั้งสองตำนานมีความสอดคล้องกันคือหลังจากอาณาจักรโยนก ล่มสลายไปแล้ว บรรดาประชาชนพลเมือง ที่เหลืออยู่พากันออกมาตั้งชุมนุมกันอยู่เป็นหมู่   เหล่าเล็กๆ น้อยๆ เป็นอิสระ โดยการรวมตัวเป็นแว่นแคว้นเล็กๆคือ

๑. พวกคนไทยที่นครโยนกนาคบุรีหรือไชยบุรี ไม่มีกษัตริย์ปกครองก็เลือกตั้งผู้ครองนครขึ้นให้เป็นหัวหน้าปกครองเมืองสืบๆกันตั้งเมืองขึ้นใหม่เรียกว่า เวียงปรึกษา

                       ๒. พวกคนไทยที่เป็นไทยเผ่าแคว้นจกมาพร้อมกับลาวจักราชตั้งแต่แรก ก็ตั้งเมืองขึ้นบริเวณเชียงแสนเรียกว่าไชยบุรีเชียงแสน มีหัวหน้าปกครองชื่อ ปู่เจ้าลาวจก หรือปู่เจ้ากูบคำ

                    จนถึงสมัยพระเจ้าอนุรุธมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามแผ่อำนาจครอบงำทั่วทั้งบริเวณเวียงปรึกษาก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าอนุรุธมหาราชด้วย

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Create Date : 09 สิงหาคม 2558
Last Update : 9 สิงหาคม 2558 12:07:39 น. 0 comments
Counter : 1307 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sathit 1
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sathit 1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.