BlogGang Popular Award#15


 
sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 39 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ https://youtu.be/K2vg5yDgVX4
Group Blog
 
 
เมษายน 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
9 เมษายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 
เก็งข้อสอบ - พร้อมเฉลย วิชา เอกประถมศึกษา

เก็งข้อสอบ - พร้อมเฉลย
วิชา เอกประถมศึกษา
1. เหตุใดการใช้สื่อการสอนจึงต้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้
ก. เพราะต้องใช้สื่อการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่จุดประสงค์กำหนดไว้ 
ข. เพราะจุดประสงค์กำหนดสื่อการสอนที่จะต้องใช้ไว้ด้วย
ค. เพราะจุดประสงค์เป็นเครื่องกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ง. เพราะจุดประสงค์สัมพันธ์กับเนื้อหา
2. เหตุใดการใช้สื่อการสอนจึงต้องสัมพันธ์กันเนื้อหาของบทเรียน
ก. เพราะเนื้อหาของบทเรียนสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. เพราะสื่อการสอนต้องใช้ให้เด็กได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์
ค. เพราะเนื้อหาของบทเรียนกำหนดการใช้สื่อสารการสอนไว้แล้ว
ง. เพราะต้องใช้สื่อการสอนให้เด็กมีความรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน 
3. เหตุใดบางครั้งจึงต้องใช้สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อสอนทักษะใดทักษะหนึ่งโดยเฉพาะ
ก. เพราะทักษะภาษาไทยมีหลายทักษะจึงต้องฝึกแต่ละทักษะ
ข. เพราะสื่อการสอนที่ใช้เหมาะสมกับทักษะนั้นโดยเฉพาะ
ค. เพราะต้องการฝึกฝนทักษะนี้เป็นพิเศษ 
ง. เพราะจุดประสงค์การเรียนรู้กำหนดไว้
4. เกมตกปลาที่ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับชั้นประถมปีที่ 6 ต่างกันที่ข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ข. ความยากง่ายของคำ  ค. จำนวนผู้เล่น ง. การตัดสิน
5. ข้อใดเป็นหลักการจัดกิจกรรมที่สำคัญที่สุด
ก. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข. ส่งเสริมเนื้อหาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่
ค. สนุกสนานและท้าทายความสามารถของนักเรียน
ง. ใช้ระยะเวลาพอเหมาะถ้าไม่ช้าหรือเร็วไป
6. การใช้แผนป้ายสำลีในการสอนเรียงความใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ติดแผนภูมิตัวอย่างเค้าโครงการเขียนเรียงความ
ข. ติดภาพให้นักเรียนเขียนเรื่องบรรยายภาพ
ค. ติดตัวอย่างเรียงความชนะการประกวด 
ง. ติดรายชื่อนักรเยนให้ค้นคว้า


7. บทบาทสมมุติเป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับการสอนทักษะใดมากที่สุด
ก. การฟังกับการอ่าน ข. การอ่านกับการเขียน
ค. การฟังกับการพูด  ง. การพูดกับการเขียน
8. เกมบันไดภาษาใช้เป็นสื่อการสอนทักษะใด
ก. การฟัง ข. การพูด ค. การอ่าน  ง. การเขียน
9. ทักษะการใช้ภาษาหมายถึงข้อใด
ก. การอ่านกับการเขียน ข. การฟังกับการอ่าน
ค. การพูดกับการอ่าน ง. การเขียนกับการพูด 
10. กิจกรรมใดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลและเชื่อถือได้
ก. การสำรวจชุมชน ข. การแก้ปัญหา 
ค. การแสดงบทบาทสมมุติ ง. การอภิปราย
11. สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงในการสอนข่าวและเหตุการณ์คือข้อใด
ก. ความสามารถในการอ่านได้คล่องแคล่ว ข. การออกเสียงคำควบกล้ำได้ขัด
ค. การมีเหตุผลและมีวิจารณญาณในการรับฟังข่าว  ง. ข่าวต้องมีภาพประกอบเสมอ
12. กิจกรรมใดจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหักการแสดง ความคิดเห็นโดยทั่วถึงมากที่สุด
ก. การแสดงละคร ข. การแสดงบทบาทสมมุติ
ค. การอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ ง. การอภิปรายในกลุ่มย่อย 
13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด ในการใช้กิจกรรมการเชิญวิทยากร
ก. การแต่งกายของวิทยากร ข. วัยของวิทยากร
ค. การใช้ภาษาของวิทยากร  ง. ระดับการศึกษาของวิทยากร
14. เอกสารประกอบหลักสูตรให้ประโยชน์ข้อใดมากที่สุด
ก. ครูไม่ต้องศึกษาหลักสูตรเพราะเอกสารประกอบหลักสูตรแจกแจงรายละเอียดแล้ว
ข. ครูไม่ต้องเสียเวลาปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ค. ให้แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมแก่ครูและนักเรียน 
ง. ทำให้ครูเกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้น
15. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่หลักสูตรกลุ่มทักษะ แยกเป็นภาษาไทยและคณิตศาสตร์เหมือนของเดิม
ก. ต้องการฝึกทักษะทางภาษาและการคิดคำนวณ
ข. ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ค. เพื่อธำรงรักษาภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ 
ง. ทั้งสองวิชามีความแตกต่างกันมากจนไม่สามารถนำมาผสมผสานกันได้

3

16. การเรียนการสอนภาษาไทย เน้นข้อใดมากที่สุด
ก. การอ่านออกเขียนได้ ข. เนื้อหาและรูปแบบของภาษา
ค. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ง. การจัดกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน
17. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะได้ผลดีเมื่อ
ก. จัดลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นมากที่สุด
ข. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดมากๆ ครูอธิบายแต่น้อย
ค. ครูสรุปกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำไปใช้
ง. ครูส่งเสริมให้นักเรียนสรุปกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เอง 
18. วิธีสอนใดที่เอื้อต่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมากที่สุด
ก. วิธีการแก้ปัญหา  ข. วิธีบรรยาย
ค. การใช้หนังสือเรียน ง. การศึกษานอกสถานที่
19. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยสำคัญอย่างไร
ก. ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ข. ช่วยให้เยาวชนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงาม
ค. ช่วยให้นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
ง. ช่วยให้นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
20. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพสนองความต้องการด้านใดมากที่สุด
ก. คิดเป็น ข. ทำเป็น 
ค. แก้ปัญหาได้ ง. สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข
21. การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยทุกครั้ง ครูต้องยึดอะไรเป็นหลัก
ก. เนื้อหา ข. โครงสร้าง
ค. กิจกรรม ง. จุดประสงค์ 
22. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยความเน้นหนักในเรื่องใดมากที่สุด
ก. กิจกรรมภาคปฏิบัติ  ข. กิจกรรมด้านการรับฟัง
ค. การทำงานระบบกลุ่ม ง. การทดสอบความรู้
23. ในแนวการสอนจริยศึกษาข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ให้ผู้เรียนได้ศึกษา รู้จักคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง
ข. ควรสอนในทุกเวลาตามโอกาสที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ค. ควรสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติ และต้องการติดตามผลการปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ 

24. กิจกรรมประเภทใดที่จะช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
ก. ให้นักเรียนเป็นผู้กำหนดกฎและระเบียบในการปฏิบัติตน
ข. ครูออกกฎและระเบียบให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ค. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางโครงการและประเมินผล
ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก 
25. ข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. การสอนจริยศึกษาต้องสอนให้เด็กมีคุณธรรมได้ตามแผน
ข. การสอนจริยศึกษาต้องสอนอย่างละเอียดแต่ไม่ครบทุกแผน
ค. การสอนจริยศึกษาต้องสอนทุกแผนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
ง. การสอนจริยศึกษาต้องสอนครบทุกแผนตามกิจกรรมที่เสนอแนะไว้
26. พลศึกษาในระดับประถมศึกษา มุ่งสอนให้เด็กเกิดอะไร
ก. ให้มีมาตรฐานการเล่นพลศึกษา ข. ให้มีกระบวนการหมู่พวกเพื่อไปสู่ชัยชนะ
ค. ให้มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน  ง. ให้มีทักษะทางพลศึกษา
27. การสอนในข้อใดเป็นการ “สอนคน” ตามแนวการสอนพลศึกษา
ก. ให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าพัฒนากิจกรรมพลศึกษาใหม่ๆ ขึ้น
ข. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามที่ครูฝึกบอกได้อย่างถูกต้อง
ค. เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการกีฬา 
ง. ให้ผู้เรียนแข็งแกร่ง อดทน ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
28. การวัดผลการเรียนพลศึกษาใช้วิธีอะไร
ก. การสังเกต ข. แบบทดสอบ
ค. ตรวจสอบการปฏิบัติ ง. วิธีใดก็ได้ที่เหมาะกับเนื้อหาหรือกิจกรรม 
29. ในการศึกษาแผนการสอน ครูควรศึกษาเรื่องใดก่อน
ก. จุดประสงค์ ข. คุณสมบัติที่ต้องการเน้น
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ง. รายละเอียดในเนื้อหาที่จะสอน
30. การนำเด็กไปชมโบราณวัตถุหรือโบราณสถานเป็นการส่งเสริมการสอนศิลปศึกษาตามจุดประสงค์
ข้อใด
ก. ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ข. ให้รู้จัดนำศิลปะมาประยุกต์ให้เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี
ค. ให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ง. ให้มีจิตสำนึกในคุณค่า ประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

31. ในการพลศึกษาทุกครั้ง ช่วงสุดท้ายของการเรียนต้องทำอะไร
ก. สรุปบทเรียน ข. ฝึกสุขนิสัย
ค. รวมแถวสำรวจจำนวน  ง. หาวิธีการให้เด็กเกิดความประทับใจ
32. ในการฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา ควรทำอย่างไร
ก. ปล่อยให้เด็กปฏิบัติโดยอิสระ ข. ครูฝึกให้เป็นรายบุคคล
ค. ฝึกสุขนิสัยในการเล่นพลศึกษา ง.ให้เด็กทุกคนมีโอกาสร่วมกิจกรรมมากที่สุด 
33. ข้อใดเป็นหลักการประเมินผล
ก. สอบเพื่อทบทวนบทเรียน ข. สอบเพื่อตัดสินเลื่อนชั้น
ค. สอนอย่างไรก็สอบอย่างนั้น  ง. สอนหลายๆ อย่างสอบเฉพาะที่สำคัญ
34. ข้อใดเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
ก. เรียนไปสอบไป  ข. สอบรวมกันหลายๆ คน
ค. ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม ง. สอบบ่อย
35. การประเมินผลจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมสร้างนิสัยประเมินอย่างไร
ก. ตามแบบ ป.02/6
ข. ตามที่ครูเห็นสมควรว่าเหมาะสม
ค. ตามพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็ก
ง. ตามลักษณะการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก 
36. ข้อความใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ก. โครงสร้างของหลักสูตร  ข. การเลือกวิชาเรียน
ค. วิธีสอนและกิจกรรม ง. อัตราการเรียน
37. วิชาอาชีพที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต คือข้อใด
ก. งานเลือก ข. งานพื้นฐาน
ค. งานอาชีพอื่นๆ ง. งานที่สอนเพิ่มเติมโดยเลือกจากงานเลือก 
38. ข้อใดที่มีความหมายตรงกับงานพื้นฐาน
ก. งานที่บังคับให้เรียนในชั้น ป.5 - 6
ข. งานที่เรียนติดต่อกันมาตั้งแต่ ป.1 - 6 
ค. งานง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้
ง. งานย่อยๆ ที่บังคับให้เรียนในชั้น ป.5 - 6
39. ข้อใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ก. เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป
ข. เพื่อสำรวจตนเองว่ามีความถนัดในงานใด
ค. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ง. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างกว้างขวาง 
40. ข้อใดเป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ก. การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน และทักษะเบื้องต้น
ข. การตรวจสอบการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ป.02
ค. การสอบปลายภาค/ปลายปี
ง. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. 
41. นักเรียนชั้นประถมศึกษา เลื่อนชั้นระหว่างปีได้ในกรณีใดบ้าง
ก. มีเวลาเรียนร้อยละ 80
ข. ผ่านจุดประสงค์ร้อยละ 90 ทุกกลุ่มประสบการณ์ 
ค. สอบปลายปีได้ระดับ 4 ทุกกลุ่มประสบการณ์
ง. ทุกกรณีทั้ง ก. ข. และ ค.
42. ใครมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ในสมุดประจำชั้น
ก. ครูผู้สอน  ข. กลุ่มโรงเรียน
ค. ศึกษานิเทศก์จังหวัด ง. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
43. คุณสมบัติที่ต้องการเน้นให้เกิดแก่นักเรียนประถมศึกษาคือข้อใด
ก. มีความตั้งใจ ความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ
ข. มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ค. มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว 
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
44. กลุ่มทักษะเป็นกลุ่มประสบการณ์ที่เน้นในเรื่องอะไร
ก. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ข. เป็นเครื่องมือในการทำงาน
ค. เป็นเครื่องมือในการสั่งการ ง. เป็นเครื่องมือในการทดสอบ
45. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นกลุ่มประสบการณ์ว่าด้วยอะไร
ก. กระบวนการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม  ข. กระบวนการทำงาน
ค. กระบวนการหาความรู้ และทดลอง ง. กระบวนการเรียนรู้ และประเมินผล46. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยเป็นกลุ่มที่ว่าด้วยอะไร
ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน
ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและความซื่อสัตย์
ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างนิสัย 
ง. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชน
47. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยอะไร
ก. ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ข. ประสบการณ์ทั่วไปในการทำงาน 
ค. ประสบการณ์ในการจัดการ ง. ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะ
48. ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
เปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมในตัวผู้เรียนด้านใด
ก. พฤติกรรมที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม 
ข. พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวเองอย่างเด่นชัด
ค. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอิสระเสรี
ง. พฤติกรรมที่ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
49. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยควรคำนึงถึง
ก. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ข. สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ค. สิ่งแวดล้อมทางสังคม ง. สิ่งแวดล้อมทางกายและจิตใจ 
50. ตามหลักสูตรใหม่กลุ่มวิชาใดที่บูรณาการได้มากที่สุด
ก. ทักษะ ข. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ค. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ง. สร้างเสริมลักษณะนิสัย
51. ข้อใดคือวิธีสอนศิลปศึกษาตามแนวคิดใหม่
ก. จัดกิจกรรมตามความพอใจของผู้เรียน ข. นักเรียนเป็นศูนย์กลางในห้องเรียน 
ค. ครูเป็นศูนย์กลางในห้องเรียน ง. ครูศิลปศึกษามีความสามารถทางศิลปะ
52. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของศิลปศึกษา คือ
ก. ฝึกทักษะทางด้านฝีมือ ข. มุ่งผลิตจิตกรและศิลปิน
ค. เน้นความสามารถทางศิลปะ ง. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 


53. สื่อการสอนทางความคิดในวิชาศิลปศึกษาโดยมากนิยมสอนโดยวิธี
ก. การเขียนภาพเหมือน
ข. การตั้งหัวข้อเรื่องให้แสดงออก 
ค. การจัดหุ่นนิ่งหรือของจริงให้เป็นแบบ
ง. การจัดกิจกรรมทางศิลปะตามความสนใจ
54. สื่อประเภทวัสดุและอุปกรณ์ในวิชาศิลปศึกษาหมายถึง
ก. วัสดุนานาชนิดในท้องถิ่น ข. เครื่องมือเครื่องใช้ในทางศิลปะ 
ค. เครื่องเขียน เช่น สี พู่กัน กระดาษ ง. วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่าง
55. ผลดีจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นในทางศิลปศึกษา ที่เด่นชัดคือ
ก. หาง่าย ใช้สะดวก ข. ราคาถูก แพร่หลาย
ค. คุณค่าทางศิลปะประหยัด  ง. คุณภาพดี คงทนถาวร
56. หลักการสอนจริยศึกษาระดับประถมที่จะได้ผลดีที่สุดคืออะไร
ก. ให้สวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน
ข. ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ค. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม
ง. สอนโดยวิธีที่ให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อจริยธรรม
57. หัวใจสำคัญในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ จากกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนา
จริยธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี คือ
ก. ชั้นชี้แจงวัตถุประสงค์ของครู ข. ขั้นแจกจ่ายสื่อการสอน
ค. ขั้นลงมือร่วมกิจกรรม ง. ขั้นช่วยกันสรุปและวิเคราะห์ผล 
58. ข้อใดไม่ใช้จุดมุ่งหมายเฉพาะของกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพประเภทงานเกษตร
ก. ให้มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานและวางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ค. เกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกษตรที่ทันสมัย
ง. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูง 59. สาเหตุที่ทำให้เด็กประสบการณ์สำเร็จ หรือได้รับความล้มเหลว ในการเรียนมีอยู่มากมายแต่อาจ
จัดเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆ ได้สามองค์ประกอบได้แก่ข้อใด
ก. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และด้านสติปัญญา
ข. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ด้านจิตวิทยาและด้านสภาพแวดล้อม 
ค. องค์ประกอบทางด้านตัวครู วิธีสอนและการติดตามผล
ง. องค์ประกอบทางด้านการเห็น การได้ยินและการพูด
60. เมื่อต้องการจัดเด็กเข้ารับการสอนซ่อมเสริม ก่อนอื่นควรทำอย่างไร
ก. วินิจฉัยข้อบกพร่องหรือข้อดีเด่นของเด็กเพื่อคัดเลือกเด็ก
ข. ให้ผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้สมัครเข้ารับการสอน
ค. ให้เด็กทดสอบเพื่อวัดความสามารถ 
ง. รับสมัครตามความสนใจของเด็ก
61. ข้อใดเป็นวิธีการสอนซ่อมเสริมเด็กฉลาด
ก. ให้ทำแบบฝึกหัดมากๆ
ข. ให้เป็นผู้นำอ่านหนังสือทุกครั้ง
ค. ให้เด็กทดสอบเพื่อวัดความสามารถ
ง. ให้คำอธิบายเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมมากกว่าที่ครูสอนในชั้น 
62. ข้อใดไม่ใช่หลักของการสอนซ่อมเสริม
ก. ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ
ข. แก้ไขข้อบกพร่องของเด็กไปทีละอย่าง
ค. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดให้มาก 
ง. จัดกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้น่าสนใจไม่ซ้ำวิธีเดิม
63. การติดตามผลการสอนซ่อมเสริมควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ติดตามผลการสอนเฉพาะด้านความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กเท่านั้น
ข. วัดความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ 
ค. ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กเพียงอย่างเดียว
ง. ใช้ข้อทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของเด็กเพียงอย่างเดียว
64. กิจกรรมการทดลองพัฒนาพฤติกรรมด้านใดของนักเรียน
ก. ความรู้ ข. เจตคติ
ค. การสังเกต ง. ทักษะการปฏิบัติ 65. การเล่านิทานอยู่ในขั้นใดของกระบวนการสอน
ก. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน 
ข. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสรุปบทเรียน
ค. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอน
ง. ขั้นสอน ขั้นสรุปบทเรียน
66. การเล่านิทานควรปลูกฝังในเรื่องใด
ก. คุณธรรม  ข. ทัศนคติ
ค. ความสนุกสนาน ง. ความรู้ความเข้าใจ
67. ในภาวะที่สังคมวุ่นวายสับสน ครูควรทำอย่างไร
ก. ทำตามคนอื่น ข. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ค. คิดช่วยเหลือผู้อื่น ง. เป็นแบบอย่างที่ดี 
68. ลำดับแรกของการเตรียมความพร้อมคือข้อใด
ก. ฝึกความพร้อม ข. ประเมินความพร้อม 
ค. ทดสอบความพร้อม ง. เตรียมความพร้อม
69. ประโยชน์การใช้เกม และสื่อในการเตรียมพร้อมของเด็กคือข้อใด
ก. ได้รับแสดงออกทางพฤติกรรมตามวัน ข. เด็กสนใจและพร้อมที่จะเรียนต่อไป 
ค. ได้รับความเพลิดเพลินก่อนเรียน ง. ได้ฝึกฝนความพร้อมด้วยตนเอง
70. การสอนโดยการให้นักเรียนปฏิบัติจริงควรจะใช้วิธีใด
ก. การสอนแบบทดลอง ข. การสาธิตประกอบใบงาน 
ค. การอภิปรายและการปฏิบัติ ง. การบรรยายประกอบการปฏิบัติ
71. สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะแก่การสอนภาคปฏิบัติคือข้อใด
ก. เอกสารความรู้งานต่างๆ ข. ใบงานและใบแนะความรู้
ค. ใบแนะความรู้และเครื่องมือปฏิบัติ  ง. เอกสารและวัสดุสำหรับการปฏิบัติ
72. ใบงานและใบแนะความรู้ต่างกันอย่างไร
ก. ใบงานให้ความรู้ทางวิชาการด้วย
ข. ใบงานให้แนวและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ค. ใบแนะความรู้ให้รายละเอียดของงานต่าง
ง. ใบแนะความรู้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
73. การประเมินผลกลุ่มการงานมีขั้นตอนอย่างไร
ก. ก่อนการเรียน ระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน 
ข. ก่อนการเรียน กำลังเรียน เมื่อจบจุดประสงค์
ค. ก่อนการเรียน ปลายภาคเรียน ปลายปีการศึกษา
ง. ก่อนการเรียน เมื่อจบจุดประสงค์ปลายภาคเรียน
74. วิธีการประเมินภาคปฏิบัติจะเน้นในเรื่องอะไร
ก. เจตคติและกิจนิสัยของผู้เรียน ข. ทักษะและกระบวนการทำงาน 
ค. ทักษะและผลของงานภาคปฏิบัติ ง. ความเข้าใจในการทำงานทีเป็นระเบียบ
75. งานเลือกวิชาชีพเพื่อการดำรงชีวิตในเรื่องใด
ก. ทำงานอาชีพได้ ข. มีงานอาชีพติดตัว
ค. เรียนรู้โลกของงาน  ง. สร้างอาชีพให้ผู้เรียน
76. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพมุ่งให้ผู้เรียนได้รับผลในเรื่องใด
ก. มีนิสัยรักการทำงาน  ข. มีงานอาชีพประจำตัว
ค. สามารถในการจัดการ ง. สามารถพัฒนางานต่าง ๆ ได้
77. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
ก. ดำมีความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ได้รวดเร็วด้วยการใช้กฎ และหลักการอย่าง
ชำนาญ 
ข. เขียวมีความสามารถในการใช้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์
ค. เขียวมีความสามารถในการเลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการ
ทดสอบอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
ง. แดงมีความสามารถในการเลือกใช้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่วและชำนาญ
78. การสอนในกลุ่มประสบการณ์ใด ที่ครูสามารถเลือกสอนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้เด่นชัดที่สุด
ก. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ ข. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ค. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ง. กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้


79. เพราะอะไรครูจึงจำเป็นต้องใช้แผนการสอนคู่มือครู
ก. เพราะรัฐลงทุนด้านงบประมาณในการทำแผนการสอนคู่มือครูเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรจึง
ควรนำแผนการสอน คู่มือครูมาใช้ให้คุ้มค่า
ข. เพราะในแผนการสอน คู่มือครูมีเนื้อหามากพอ ครูสามารถใช้แทนหนังสือเรียนได้
ค. เพราะช่วยให้ครูได้รับความสะดวกในการเตรียมการสอน 
ง. เพราะเป็นระเบียบที่ครูต้องปฏิบัติตาม
80. ข้อใดเป็นจุดประสงค์แรกของการสอน (คณิตศาสตร์)
ก. ผู้เรียนทำข้อสอบคณิตศาสตร์
ข. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดได้
ค. ผู้เรียนนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ง. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
81. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ
ก. การสังเกต ข. การคิดคำนวณ ค. การทดลอง ง. ถูกทุกข้อ 
82. ขั้นแรกของการสอนคณิตศาสตร์คือข้อใด
ก. ฝึกทักษะ ข. ให้เนื้อหาใหม่ ค. ทบทวนความรู้เดิม  ง. การนำไปใช้
83. ขั้นแรกของการเตรียมตัวผู้เรียนคือข้อใด
ก. ตรวจดูความพร้อมของผู้เรียน
ข. เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. ตรวจดูความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง. เตรียมจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
84. จุดมุ่งหมายของการเตรียมตัวผู้เรียนคือข้อใด
ก. ตรวจดูความพร้อมของผู้เรียน
ข. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ค. ตรวจดูความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง. ถูกทุกข้อ 
85. การเตรียมกิจการการเรียนการสอนควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก. เตรียมกิจกรรมให้สนองกับการเตรียมตัวผู้เรียน
ข. เตรียมกิจกรรมให้สนองกับการวัดและประเมินผล
ค. เตรียมกิจกรรมให้สนองกับการเรียนการสอน
ง. เตรียมกิจกรรมให้สนองกับเนื้อหา 


86. การเรียนรู้จากรูปธรรมไปหานามธรรมคืออย่างไร
ก. เรียนจากการบรรยายไปสู่การตั้งคำถาม ข. เรียนจากของจริงไปหาตัวเลข 
ค. เรียนจากการค้นคว้าไปสู่การสรุป ง. เรียนจากตัวเลขไปหาของจริง
87. การสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรมมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับข้อใด
ก. การสอนจากอุปมานไปสู่อนุมาน
ข. การสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก
ค. การสอนจากง่ายไปหายาก 
ง. การสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
88. กิจกรรมการเรียนการสอนใดได้ชื่อว่ายึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
ก. บรรยาย ข. การเล่านิทาน
ค. การสาธิต ง. กลุ่มสัมพันธ์ 
89. การสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์มีผลดีอย่างไร
ก. เป็นการค้นคว้าด้วยตนเอง  ข. สะดวกสบายต่อครูผู้สอน
ค. นักเรียนกระตือรือร้นสนุก ง. มีอิสระในการเรียน
90. ในชีวิตจริงของคนเราพฤติกรรมใดมีความสำคัญและจำเป็นที่สุด
ก. ความรู้ - ความจำ ข. การคิด - การตัดสินใจ 
ค. การคิด - ความเข้าใจ ง. ความรู้ - ความเข้าใจ
91. ข้อใดเป็นระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง
ก. ปัจจัย กระบวนการผลิต ทดลองใช้ปรับปรุง นำไปใช้ 
ข. กระบวนการผลิต ปัจจัย ทดลองใช้นำไปใช้ ปรับปรุง
ค. ปัจจัยกระบวนการผลิต ทดลองใช้นำไป ปรับปรุง
ง. กระบวนการผลิตปัจจัย ทดลองใช้ปรับปรุง นำไปใช้
92. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการนำการวิเคราะห์ระบบมาใช้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ก. ขอให้ทรัพยากรได้มากขึ้น
ข. มีแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ค. มีสื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก
ง. ได้รับการสนับสนุนจากครูและนักเรียนมากขึ้น

93. ข้อใดเป็นขั้นการใช้สื่อการเรียนการสอนไม่ถูกต้อง
ก. สร้างความพร้อม
ข. เสนอสื่อที่ใช้ทุกชิ้นนักเรียนได้เห็นตลอดเวลา
ค. เสนอชื่อให้เหมาะสมตามลำดับขั้นตอนแผนการสอน 
ง. การใช้สื่อทุกครั้งจำเป็นต้องสังเกตข้อบกพร่องอยู่เสมอ
94. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน
ก. เพื่อความสวยงาม ข. เพื่อความปลอดภัย
ค. เพื่อสะดวกในการใช้  ง. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบบรรณารักษ์
95. ขั้นตอนใดในการสอนข่าวที่จะทำให้เด็กพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
ก. เตรียมข่าว ข. การเสนอข่าว
ค. การตั้งคำถาม ง. การสรุปและวิเคราะห์ 
96. ข้อใดเป็นวิธีแก้เด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะพูด
ก. ให้จดข่าวไปอ่านหน้าชั้น ข. ใช้คะแนนเป็นเครื่องจูงใจ
ค. ให้การชมเชยเป็นเครื่องเสริมแรง ง. ใช้เพื่อนนักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์ 
97. จุดหมายของหลักสูตรข้อใดช่วยปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. มีวินัยในตนเอง ข. รู้จักคิดและวิจารณ์
ค. ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  ง. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
98. หลักสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยคือข้อใด
ก. กิจกรรมประชาธิปไตยหน้าเสาธง และสภานักเรียน
ข. การใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนปกครองกันเอง
ค. การใช้กระบวนการทำงานกลุ่มในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ง. การใช้เทคนิคการสอนหลายๆ วิธี
99. ข้อใดคือพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนในด้านปัญญาธรรม
ก. แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
ข. เคารพเหตุผลของผู้ฟังและผู้พูด 
ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
ง. ยอมรับผลงานของกลุ่มและร่วมปรับปรุงแก้ไขผลงานของกลุ่ม
100. กิจกรรมการเรียนการสอนในข้อใดที่ใช้กระบวนการการทำงานกลุ่มมากที่สุด
ก. การสอนข่าวและเหตุการณ์  ข. การสอนนาฏศิลป์และดนตรี
ค. การฝึกให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ง. การฝึกให้นักเรียนทำแปลงเกษตร

หมายเหตุ***** เฉลยเครื่องหมายด้านหลังคำตอบค่ะCreate Date : 09 เมษายน 2551
Last Update : 15 ธันวาคม 2552 18:39:24 น. 18 comments
Counter : 14513 Pageviews.

 

ฒซ


โดย: ฝวใมสฝวส IP: 125.25.136.140 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:11:15:08 น.  

 

ฒซ


โดย: ฝวใมสฝวส IP: 125.25.136.140 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:11:15:24 น.  

 
ทำได้ดีแล้ว สาธุ ได้บุญเยอะๆนะ


โดย: y IP: 118.172.125.9 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:53:40 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ...


โดย: วรัญญา IP: 125.24.3.47 วันที่: 26 เมษายน 2554 เวลา:12:31:49 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ปอ IP: 202.29.57.215 วันที่: 12 มิถุนายน 2554 เวลา:11:24:51 น.  

 
ขอให้ความดีที่ท่านได้ทำ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จค่ะ


โดย: น.ส.จอจาน IP: 58.8.5.236 วันที่: 7 มิถุนายน 2555 เวลา:9:47:47 น.  

 
ดีมากเลย ข้อสอบของคุณทำให้รู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าอยากจะเป็นครู


โดย: วิไลวรรณ จันคำ IP: 101.109.91.29 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:22:27:09 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะค่ะ ขอให้มีความสุขในการให้ครั้งนี้


โดย: น.นอ IP: 118.175.29.52 วันที่: 13 มิถุนายน 2556 เวลา:20:05:22 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อสอบ เป็นพระคุณอย่างยิ่ง


โดย: sriza IP: 182.93.178.133 วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:13:03:13 น.  

 
ขอบคุณค่ะข้อสอบดีมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนที่คุณให้ผู้อื่น


โดย: กอกุ้ง IP: 125.25.216.231 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:19:23:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะข้อสอบดีมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนที่คุณให้ผู้อื่น


โดย: กอกุ้ง IP: 125.25.216.231 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:20:19:36 น.  

 
ดอกจันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อค่ะ บางทีงง


โดย: มนุษย์ออนไลน์ IP: 49.48.56.13 วันที่: 23 มีนาคม 2557 เวลา:13:38:26 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยคร้า


โดย: ยากูซ่าสาว IP: 180.183.202.130 วันที่: 9 เมษายน 2557 เวลา:22:49:34 น.  

 
ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์อย่างมากเลย


โดย: กมลศักดิ์ IP: 171.99.23.115 วันที่: 22 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:42:19 น.  

 
ดีครับๆ ผมจะพยายามอ่านนะครับ ! ขอให้ผมสอบติดด้วยนะครับรวมถึงคนที่อยากเป็นครูประถมวัยด้วยนะครับบ ไฟติ้งงง เย้ๆ


โดย: จีโน่ IP: 49.230.91.83 วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:41:10 น.  

 

ดึคะ ขอบคุนมากคะ


โดย: ครีม สุพัตรา สาเเก้ว IP: 49.230.186.118 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:16:47:39 น.  

 
เฉลย ยุตรงไหนนนนนนยนนน


โดย: ปทมาว IP: 49.230.229.254 วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:18:13:46 น.  

 
ไม่เห็นเฉลยเลยค่ะ


โดย: พิมพ์ชนก IP: 49.230.230.146 วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:16:38:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.