เหงา...................... นี่คือความรู้สึกบางอย่าง ที่ผมอยากจะบอกกับคุณ
ถึงแม้เรื่องราวของเราทังคู่ จะจบลงไปแล้วก็ตาม

ไม่เคยเตรียมใจไม่เคยเตรียมตัว ไม่คิดจะกลัวบ้างเลย

ว่าบางคนที่คุ้นเคย วันนี้ต้องลาจากไกล
ยังมีอะไรมากมายเป็นกอง ไม่เคยแสดงออกไป

เก็บงำ ซ่อนเอาไว้ เก็บไว้จนเธอไม่อยู่

ฉันรู้เพราะฉันที่ผิด เมื่อคิดได้ก็ช้าเกินหากได้ย้อนไปยังจุดเดิม ก็จะยอมทำเพื่อเธอทุกอย่าง
ฉันอยากหมุนโลกให้เป็นเหมือนเดิม


กลับไปเป็นเหมือนเก่า ให้เหมือนเดิม


ที่เรายังเคียงข้างกัน....ให้โลกหมุนกลับ หมุนไปอย่าเดินหน้าเลยแม้สักวันหมุนโลกไป ไม่ให้มีวันนี้เลย

ที่ควรจะทำ ถ้าเคยได้ทำ เจ็บช้ำก็คงไม่มีก็คงลงท้ายด้วยดี วันนี้ไม่ต้องปวดใจที่เคยมีกัน ก็ไม่มีกัน จากนี้ฉันควรทำไงอยู่ไปได้อ่ยางไร เมื่อฉันไม่มีแล้วเธอ

ฉันรู้เพราะฉันที่ผิด เมื่อคิดได้ก็ช้าเกินหากได้ย้อนไปยังจุดเดิม ก็จะยอมทำเพื่อเธอทุกอย่าง

ฉันอยาก


ให้เหมือนเดิม ที่เรายังเคียงข้างกัน....

ให้โลกหมุนกลับ หมุนไปอย่าเดินหน้าเลยแม้สักวัน

หมุนโลกไป ไม่ให้มีวันนี้เลย

..................................

ฉันอยากหมุนโลกให้เป็นเหมือนเดิม กลับไปเป็นเหมือนเก่า
ให้เหมือนเดิม ที่เรายังเคียงข้างกัน....

ให้โลกหมุนกลับ หมุนไปอย่าเดินหน้าเลยแม้สักวัน

หมุนโลกไป ไม่ให้มีวันนี้เลย

หมุนโลกไป เพื่อได้อยุ่กับเธอเหมือนเคย
ฉันอยากหมุนโลกให้เป็นเหมือนเดิม กลับไปเป็นเหมือนเก่า
ให้เหมือนเดิม ที่เรายังเคียงข้างกัน....

ให้โลกหมุนกลับ หมุนไปอย่าเดินหน้าเลยแม้สักวัน

แม้ไม่ใช่คนโปรดอย่างคนอื่นเขา
mae mai chai kon brot yaang kon eun kao
Although I'm not your favourite one like the others.

แม้จะดูว่างเปล่าในสายตาเธอ
mae ja doo waang blao nai sai dtaa ter
Although I may look simple and plain in your eyes.

ไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอ ลดน้อยลงได้เลยสักวัน
mai ker-ee tam hai kam waa chun ruk ter lot noi long dai ler-ee suk wun
I’ve never made the statement “I love you”, Being less worthy on any one of these days.

ขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้
kor piang ter mai leum waa krai yoo dtrong nee
I only hope that you haven't forgotten who is over here.

ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน
kor piang mee suk kam waa kit teung gun
“I miss you , my dear!” is what I really love to hear.

แค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉัน ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน
kae nun gor gern por hai kon yaang chun fun dee ying gwar keun nai
That’ll be more than enough for someone like me. To have a sweeter dream tonight than any other night.

ไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป
mai waa ben tee tao rai kong ter ter gor keu tee soot sa-mer bai
No matter what position I’m holding in your heart. You’re still my most beloved one now and forever.

ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจ
taa puea ter por mee luea mae piang siao jai
Should your heart still have some space to spare.

จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า
ja baeng bun hai chun baang reu blao
Would you be willing to share it with me?

และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา
lae kon kon neung seung mai sam-kun gor yung fao ror suk wun kong rao
I’m aware that I’m just someone unimportant. But I’ll still keep on waiting for our time to come.

แค่อยากได้ยินว่ารักซักคำเบาๆ ให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี
kae yaak dai yin waa ruk suk kam bao bao hai chun dai reu blao kon dee
Could you just whisper softly the word “love” to me , my dear?

(Interlude)

ขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้
kor piang ter mai leum waa krai yoo dtrong nee
I only hope that you haven't forgotten who is over here.

ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน
kor piang mee suk kam waa kit teung gun
“I miss you , my dear!” is what I really love to hear.

แค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉัน ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน
kae nun gor gern por hai kon yaang chun fun dee ying gwar keun nai
That’ll be more than enough for someone like me. To have a sweeter dream tonight than any other night.

ไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป
mai waa ben tee tao rai kong ter ter gor keu tee soot sa-mer bai
No matter what position I’m holding in your heart. You’re still my most beloved one now and forever.

ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี้ยวใจ
taa puea ter por mee luea mae piang siao jai
Should your heart still have some space to spare.

จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า
ja baeng bun hai chun baang reu blao
Would you be willing to share it with me?

และคนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา
lae kon kon neung seung mai sam-kun gor yung fao ror suk wun kong rao
I’m aware that I’m just someone unimportant. But I’ll still keep on waiting for our time to come.

แค่อยากได้ยินว่ารักซักคำเบาๆ ให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี
kae yaak dai yin waa ruk suk kam bao bao hai chun dai reu blao kon dee
Could you just whisper softly the word “love” to me , my dear?

รักฉันบ้างหรือเปล่าคนดี
ruk chun baang reu blao kon dee
Do you love me , my dear?

.......................................................
ผิดอะไรหรือเปล่า หากฉันต้องการเข้าใจ
pit a-rai reu bplao haak chan dtong gaan kao jai
Is it wrong if I wanna recall...

เรื่องราวที่ยังเก็บไว้บางอย่าง
reuang raao tee yang gep wai baang yaang
some stories of our good memory.

ยิ่งฝืนห้ามใจเท่าไร มันยิ่งหวั่นไหวยิ่งทรมาน
ying feun haam jai tao-rai man ying wan wai ying tor-ra-maan
But the more I restrain myself from thinking about you, the more I feel hurt and blue.

อยากรู้เธอต้องการอะไร
yaak roo ter dtong gaan a-rai
I wanna know what you really want.

เธอให้ความสำคัญ เฝ้าหันมามองสบตา
ter hai kwaam sam-kan fao han maa mong sop dtaa
You pay special attention to me and keep your eyes fixed on mine.

และทำให้ฉันเองต้องเพ้อไป
lae tam hai chan eng dtong per bpai
And that just makes my heart melt.

ทุกครั้งที่เราเจอกัน ก็เกิดความหวังขึ้นมามากมาย
took krang tee rao jer gan gor gert kwaam wang keun maa maak maai
Everytime I see you, my hopes start to shine.

แต่เหมือนว่ามีอะไรไม่ชัดเจน
dtae meuan waa mee a-rai mai chat jen
But they seem unclear.

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเอง ว่าเธอน่ะรักกัน
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter na rak gan
Don't let me take it for granted or dream that you still love me.

อย่าทำอย่างนั้น มันทำร้ายเกินไป
yaa tam yaang nan man tam raai gern bpai
Never do such things because it hurts me too much.

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเองว่าเธอนั้นมีใจ
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter nan mee jai
Don't let me take it for granted that you still have a feeling for me.

ใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันเองก็หวั่น อย่าให้ฉันต้องคิดอะไรเกินเลย
glai ter tao-rai chan eng gor wan yaa hai chan dtong kit a-rai gern loie
Being near to you just takes my breath away. Don't let me take this love too seriously again.

บอกกับฉันสักคำ ว่าเธอนั้นคิดอย่างไร
bok gap chan sak kam waa ter nakit yaang rai
Say a word. Tell me what you think about me.n

อย่าทำให้เข้าใจอย่างนี้เลย
yaa tam hai kao jai yaang nee loie
Don't fool me like this.

รู้ไหมว่าความผูกพัน กำลังทำร้ายใจคนคุ้นเคย
roo mai waa kwaam pook-pan gam-lang tam raai jai kon koon koie
Don't you know that being in love with you is hurting someone who really knows you.

ช่วยย้ำความจริงในใจเสียที
chuay yam kwaam jing nai jai sia tee
Please hit me with the truth.

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเอง ว่าเธอน่ะรักกัน
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter na rak gan
Don't let me take it for granted or dream that you still love me.

อย่าทำอย่างนั้น มันทำร้ายเกินไป
yaa tam yaang nan man tam raai gern bpai
Never do such things because it hurts me too much.

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเองว่าเธอนั้นมีใจ
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter nan mee jai
Don't let me take it for granted that you still have a feeling for me.

ใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันเองก็หวั่น อย่าให้ฉันต้องคิดอะไรเกินเลย
glai ter tao-rai chan eng gor wan yaa hai chan dtong kit a-rai gern loie
Being near to you just takes my breath away. Don't let me take this love too seriously again.

หากแม้ความจริงต้องเจ็บเพียงใด ถ้ารู้ว่าเธอไม่รักกัน
haak mae kwaam jing dtong jep piang dai taa roo waa ter mai rak gan
If I know the truth and it shocks me that you don't love me,

ก็อยากจะฟังคำนั้น จะไม่คิดอะไรไปเกินกว่านี้
gor yaak ja fang kam nan ja mai kit a-rai bpai gern gwaa nee
I still wanna hear those words and won't take it too seriously anymore.

(Interlude)

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเอง ว่าเธอน่ะรักกัน
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter na rak gan
Don't let me take it for granted or dream that you still love me.

อย่าทำอย่างนั้น มันทำร้ายเกินไป
yaa tam yaang nan man tam raai gern bpai
Never do such things because it hurts me too much.

อย่าปล่อยให้คิดไปเอง ฝันไปเองว่าเธอนั้นมีใจ
yaa bploi hai kit bpai eng fan bpai eng waa ter nan mee jai
Don't let me take it for granted that you still have a feeling for me.

ใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันเองก็หวั่น อย่าให้ฉันต้องคิดอะไรเกินเลย
glai ter tao-rai chan eng gor wan yaa hai chan dtong kit a-rai gern loie
Being near to you just takes my breath away. Don't let me take this love too seriously again.

รักกันรึเปล่าไม่เคยเข้าใจ อย่าให้ฉันต้องคิดอะไร เกินเลย
rak gan reu bplao mai koie kao jai yaa hai chan dtong kit a-rai gern loie
I never know if you still love me or not but don't let me take it too seriously again.
.................................................................


มันเกิดอะไรกับคำว่ารัก
kkk
What has happened to the word love.

ที่คิดว่าซึ้งใจเกินคำไหนใดๆ
kkk
What has happened to the word love.

ที่แท้ก็ร้ายกับเรากว่าทุกๆคำ
kkk
But the truth is that it hurts me more than any word.

หัวใจเขาทำด้วยอะไร
kkk
What has her heart made from.

*ชั่วฟ้าดินสลาย สัญญาใจคนไหนบอก
kkk
"Until the end of the world". Who has promised these kind of things.

รักแล้วไม่ลวงหลอก คนที่บอกอยู่ที่ไหน
kkk
"Loving without cheating", where is the one who said that?

ก็ฟ้ายังฟ้าอยู่ ดินก็ดูไม่เป็นไร
kkk
The sky is still blue, and the earth still looks to be alright.

แล้วรักก็จากไป ที่สลายคือใจคน
kkk
The love has just disappeared.The thing that broke is my heart.

ที่บอกว่ารักก็จากไปแล้ว
kkk
The person who said she love me has gone away.

ที่ช้ำไปแล้วก็ยังไม่แล้วกันไป
kkk
It's still painful since then until now.

คิดถึงเสมอหัวใจเฝ้าเพ้อพะวง
kkk
I always miss you and my heart is calling for you.

ยังหลับไม่ลงยังคงร้องไห้
kkk
I can't sleep, and I still cry.

(*, *, *)

ชั่วฟ้าดินสลาย จะไม่รักใครสักคน
kkk
"Until the end of the world", I would not love anyone.


ในวันที่เขาได้พบกับเธออีกครังหนึ่ง ความรู้สึกลึกซึ้งก็เกิดขึ้นมาโดยทันทีที่ข้างใน
ช่างเหมือนวันเก่า เหมือนวันที่เขานั่งเหม่อ เหมือนวันที่เขาเจอะกับเธอใหม่ๆ
ON THESE DAY THAT HE MEET HER AGAIN, MY GRATFUL FEELING SUDDENLY HAS HAPPEN DEEPLY DOWN INSIDE.
IT LIKES A OLD DAY THAT STARGAZE, IT LIKE A THESE DAY THAT HE FIRSTLY METS HER.

*และไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนาน และเธอ ไม่เคยเลือนลางจากหัวใจ
ยังคง แอบหลงรักเธอเหมือนวันก่อนๆ จน เขา แทบซ่อนไว้ไม่ไหว
NEVER THINK THAT SHE STILL DEEPLY DOWN INSIDE MY HEART ALTHOUGH I'VE NEVER SEEN HER SO LONG.
STILL INFATUATED LOVE YOU LIKE A THESE DAY TIL HE CAN'T HIDE INSIDE

**เลยมี แค่ คำถามโง่ๆปิดบังเรื่องที่ซ่อนในใจ
ไม่ได้ลึก ไม่ได้ซึ้ง ไม่ได้สม ความค ิด ถึงที่เก็บไว้
THEN JUST HAVE THE SILLY QUESTION TO ASK FOR HIDE INWARDNESS.
NOT DEEPLY, NOT IMPRESSIVE, NOT LIKE MY IDEA THAT KEEP A REMEMBRANCE INSIDE

***สบายดีไหม จะไปทางไหน เดินมายังไง มากับใครรึเปล่า
อยากจะพูดคุยกับเธอให้นานที่สุด แต่กลับไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยได้ยาว
HOW ARE YOU, WHERE ARE YOU GOING, HOW COME ,WHO ARE YOU GOING WITH ?
WANT TO TALK WITH HER AS LONG AS HE CAN BUT HE DON'T HAVE ANY SUBJECT TO TALK WITH HER.

พยายามคิด ค ิ ดสักเท่าไร ก็วนกลับไปได้แค่คำถามเก่า
กลัวความรัก ความคิดถึง ที่ลึกซึ้ง ถูกเปิดเผยจากใจเขา
TRY TO THINK THINK BUT IT TURNS AROUND TO USE THE OLD QUESTION AGAIN.
SCARE OF LOVE, SCARE THE FEELING DEEPLY DOWN INSIDE TO OPEN.

แกล้งทำเป็นยกมือขึ้นเพื่อทำเป็นดูนาฬิกา
ทำเป็นมองท้องฟ้าและพูดออกมาว่าถึงเวลาที่ต้องไป
ทั้งที่ใจเขานั้นบอก ว่าที่จริงเขานั้นอยากอยู่ ยืนเคียงคู่อยู่กับเธอใกล้ๆ
(*,**,***)
ACT TO LIFT THE HAND FOR LOOK AT THE WATCH
ACT TO LOOK AT THE SKY AND SAID "HAVE TO GO NOW" ALTHOUGH DEEPLY DOWN INSIDE WANT TO STAND CLOSLY HER SIDE

Create Date : 24 สิงหาคม 2549
Last Update : 24 สิงหาคม 2549 9:35:48 น.
Counter : 784 Pageviews.

3 comments
  

อ้าว เพื่อนเรา ไม่ได้เข้ามาหาสองวัน อกหักไปซะแล้ว ....แป่ว
โดย: stawahna (stawahna ) วันที่: 24 สิงหาคม 2549 เวลา:14:07:59 น.
  
มี karaoke ให้ร้องด้วย....
โดย: brabra (brabra ) วันที่: 24 สิงหาคม 2549 เวลา:20:04:56 น.
  
โดย: ดำรงเฮฮา วันที่: 25 สิงหาคม 2549 เวลา:1:29:54 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
สิงหาคม 2549

 
 
29
 
 
24 สิงหาคม 2549
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend