ทริปกระบี่........


กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

กระบี่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร กระบี่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่ง ชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมืองหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัด โทร.0 7561 1381
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.0 7561 2611
สถานีตำรวจภูธร โทร.0 7561 1222
ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข โทร.0 7561 1050
สถานีขนส่ง โทร.0 7561 1804
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง โทร.0 7561 1097
กรมศุลกากร โทร.0 7561 1350
โรงพยาบาลกระบี่ โทร.0 7561 1227, 1669
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน โทร.0 7561 1348. 0 7561 1389


การเดินทาง


รถโดยสารประจำทาง


มีรถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ทั้งรถปรับอากาศและรถธรรมดาสอบถามข้อมูล โทร. 0 2435 1199, 0 2435 1200 หรือ //www.transport.co.th สำหรับบริษัทเดินรถเอกชน ติดต่อ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด โทร. 0 2435 1199, 0 2435 1200
จากสถานีขนส่งภูเก็ตมีบริการรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน

รถไฟ


จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสาร หรือรถแท็กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ //www.railway.co.th

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ

1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร

จากภูเก็ต

การเดินทางโดยรถยนต์จากภูเก็ต ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 และหมายเลข 4 ระยะทาง 176 กิโลเมตร

เครื่องบิน

มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน สามารถสอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติม จากสายการบินต่างๆ ดังนี้
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร.1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 หรือ //www.thaiairways.com
- สายการบินภูเก็ตแอร์ โทร. 0 2679 8999 สนง.กระบี่ โทร. 0 7563 6393-4 หรือ //www.phuketairlines.com

การเดินทางภายในจังหวัดกระบี่

จากตัวเมืองกระบี่มีรถโดยสารประจำทาง (สองแถว) ไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น บ้านห้วยโต้ บ้านหนองทะเล บ้านเขาทอง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย อ่าวนาง บ้านคลองม่วง บ้านในสระ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม บ้านบ่อม่วง บ้านหัวหิน บ้านคลองพน อำเภอลำทับ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา สามารถขึ้นรถได้ที่ห้างสรรพสินค้าโว้ค ถนนมหาราชในตัวเมืองกระบี่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือเช่ารถจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองกระบี่

ความเป็นมา.........

กระบี่เคยเป็นชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ มีผู้ค้นพบเครื่องมือยุคหินเป็นจำนวนมาก กระจัดกระจายทั่วไป และยังพบภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำหลายแห่ง ในเขตจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะบริเวณ อำเภอคลองท่อม และในประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ( อาณาจักรตามพรลิงค์ ) กระบี่เป็นเมืองหนึ่งใน 12 นักษัตร มีตราประจำเมืองเป็นรูปลิง ( ปีวอก )

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เมืองกระบี่ ( บันไทยสมอ ) มีสภาพเป็นชุมชนเล็ก ๆ ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราชตลอดมา จนในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยานคร ( น้อย ) ได้มอบให้ปลัดเมืองไปตั้งเพนียดจับช้างที่กระบี่อยู่เป็นเวลานาน ผู้คนก็อพยพตามเข้าไปตั้งหลักแหล่งมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็น " แขวงเมืองกาไส หรือปกาไส "

ในปี พ . ศ .2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่าแขวงเมืองปกาไสมีความเจริญพอที่จะยกฐานะเป็นเมืองได้ จึงโปรดให้ยกขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า " กระบี่ " มีฐานะเป็นเมืองออก ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงปี พ . ศ . 2418 โปรดฯ ให้เมืองกระบี่เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯในฐานะ " หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก " โดยอยู่ใต้การดูแลของสมุหพระกลาโหมครั้นเมื่อจัดให้มีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นจึงได้โอนไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ตเมื่อปี พ . ศ . 2438

ในปี พ . ศ .2443 ได้ย้ายเมืองกระบี่จากบ้านตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ มาตั้งที่ตำบลปากน้ำ คือ ตัวจังหวัดในปัจจุบัน พ . ศ .2476 กระบี่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดตามระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นมา

สภาพภูมิอากาศ....

จังหวัดกระบี่มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อนและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม

และจากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ระหว่าง 17.9 - 36.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 2,309.5 - 2,069.8 มิลลิเมตรต่อปี


สภาพภูมิประเทศ.......

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทาง ตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก


สังคมและวัฒนธรรม.........


โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในปี 2540 - 2547 พบว่า ในปี 2547 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับคนละ 73,288 บาท / ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เท่ากับ 28,588 ล้านบาท รายได้จากภาคเกษตร คิดเป็นมูลค่า 11,946 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.79 รายได้จาก ภาคนอกเกษตร คิดเป็นมูลค่า 16,642 ล้านบาทหรือร้อยละ 58.21

จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 4,708.512 ตร.กม. ประกอบด้วยอำเภอ 8 อำเภอ 51 ตำบล 386 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล ประชากร 395,665 คน ชาย 198,713 คน หญิง 196,952 คน (ข้อมูล กรมการปกครอง ธันวาคม 2548)


ลำดับที่ ชื่ออำเภอ ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน พื้นที่ (ตร.กม.)
1 เมือง 34,208 34,569 68,777 21,098 649
2 เกาะลันตา 13,723 13,242 26,965 7,113 340
3 เขาพนม 21,337 20,869 42,206 11,094 789
4 คลองท่อม 31,074 29,991 61,065 16,233 1,043
5 อ่าวลึก 21,087 20,747 41,834 11,470 773
6 ปลายพระยา 15,299 14,888 30,187 8,102 433
7 ลำทับ 8,452 8,139 16,591 4,706 321
8 เหนือคลอง 25,265 25,340 50,605 13,358 362

Create Date : 18 สิงหาคม 2549
Last Update : 18 สิงหาคม 2549 17:56:11 น.
Counter : 844 Pageviews.

12 comments
  
โห..ข้อมูลเพียบเลย
โดย: hokuyuri วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:9:54:40 น.
  


กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด.... แบบว่าเห็นคำว่าทริปกระบี่ปุ๊บ.... รีบเข้ามาปั๊บเลยค่ะ....

แบบว่าคำคำนี้มันดึงดู๊ดดดด ดึงดูดจริง ๆ ค่ะ.... เห็นที่ไหนไม่ด้ค่ะ.... จะลงแดง... อิอิ

แบบว่าแอบอิจฉาค่ะ....

ข้อมูลละเอียดยิบมาก ๆ เลยค่ะ....

ในรูปนั้น ที่หาดนพรัตน์ฯ กะอ่าวนางรึป่าวคะ.... อยากไป๊... อยากไปค่ะ
.........................

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
โดย: largeface วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:10:06:14 น.
  
ลืมบอกไปค่ะว่า.... คุณพี่เจ้าของบล็อกหน้าคุ้นจัง.... เหอ ๆ
โดย: largeface วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:10:17:22 น.
  

อยากไปเที่ยวกระบี่นานแล้วค่ะ

แต่มะมีโอกาสไปซักกะที
โดย: random-4 วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:10:51:58 น.
  
สักวันหนึ่ง ... เราจะไป เราจะไป

โดย: Cymry วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:12:22:57 น.
  
ทำงานอยู่ ททท. หรือป่าวเนี่ย

ข้อมูลแน่นปึ๊ก ...
โดย: bird-narak วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:14:27:07 น.
  

โถถสงสาน ราเขอ่ะค่ะ แล้วเค้าจาทำไรกิอ่ะคะ...อิ อิ

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:17:16:58 น.
  

โอววว...คนผอมๆที่ใส่เสื้อเชิตตาๆเนียะผอมเหมือนลูกชายป้าเลยยยย

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:17:23:32 น.
  

อยากไปเที่ยวให้สุดหล้าฟ้าเขียวเลยค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ง่ะ
โดย: แซนด์ซี วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:18:32:35 น.
  


อยากกินหอยชักตีนๆๆๆๆๆ

ไม่ได้ไม่สุภาพนะคะ เค้าเรียกหอยชักตีนเจรงๆๆๆ
โดย: Love U forever. วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:21:23:24 น.
  
มีคนสงสาร เลขา ด้วย
กั๊กๆๆ

เห็นม่ะหล่อนน เอาได คืนมา
โดย: mojigirl วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:22:47:40 น.
  
กำลังไปเที่ยวเลย
โดย: LoveOnly วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:43:26 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
สิงหาคม 2549

 
 
29
 
 
18 สิงหาคม 2549
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend