321....เตรียมตัว...


 • ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศ ชั้น 1 (ข) ภาคตะวันออก โทร. 391-8097
  จากกรุงเทพ อัตราค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
  แกลง 103 184 3.20 06.30-08.00 ออกทุกชั่วโมง 20.00, 22.00 04.30-07.30 ออกทุกชั่วโมง 17.30, 19.30
  จันทบุรี (ก) 130 239 4.00 04.30-24.00 ออกทุก 30 นาที
  รถ 999: 05.20, 13.00, 18.00
  02.00-24.00 ออกทุก 30 นาที
  รถ 999: 11.30, 19.00, 23.30

  ฉะเชิงเทรา (ก) 59 100 1.50 05.30-21.00 ออกทุก 30 นาที 05.30-17.30 ออกทุก 30 นาที
  ชลบุรี (ข) 47 80 1.30 05.00-21.00 ออกทุก 40 นาที 05.30-17.30 ออกทุก 40 นาที
  ตราด (ก) 169 317 5.00 07.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.00, 23.00 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 23.00, 23.30
  บ้านเพ 108 196 3.30 05.00-19.00 ออกทุกชั่วโมง, 20.30 04.30-18.30 ออกทุกชั่วโมง
  บางแสน 58 97 1.45 07.00-17.00 ออกทุก 2 ชม. 07.00-17.00 ออกทุก 2 ชม.
  เอกมัย-พัทยา 77 136 2.20 05.00-23.00 ออกทุก 40 นาที 05.30-21.00 ออกทุก 30 นาที
  พนัสนิคม 61 104 2 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 17.30 07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 17.30
  ระยอง 101 182 2.40 04.00-09.00 ออกทุก 30 นาที
  09.20-19.20 ออกทุก 20 นาที

  20.10, 21.00, 22.00

  รถ 999: 04.00, 08.30, 13.00, 17.40
  03.00-08.00 ออกทุก 30 นาที
  08.20-18.40 ออกทุก 20 นาที

  19.20, 20.00, 21.00

  รถ 999: 04.00, 08.00, 13.00, 17.10

  ศรีราชา 61 104 2.00 05.00-07.00 ออกทุก 25 นาที
  07.30-21.00 ออกทุก 40 นาที
  05.00-07.00 ออกทุก 25 นาที
  07.30-19.30 ออกทุก 40 นาที

  สัตหีบ (ข) 90 161 3.00 04.00, 05.30-20.30
  ออกทุก 50 นาที
  03.30-20.00 ออกทุก 50 นาที
  แหลมฉบัง 67 115 2.10 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
  บางกล้า (ก) 72 124 3.30 09.00, 17.00 06.00, 16.30
  พนมสารคาม 70 122 2.20 10.00, 19.30 06.00, 14.00  ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศ ชั้น 1 พ (32 ที่นั่ง) กรอ.
  จากกรุงเทพ อัตราค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
  ตราด
  197 317 5.00 08.30, 10.30, 18.30, 22.30 08.30, 10.30, 14.00, 22.30  ตารางเวลารถปรับอากาศ ชั้น 2 (สีส้ม) ภาคตะวันออก โทร. 391-2504
  จากกรุงเทพ อัตราค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
  จันทบุรี (ค)
  101 239 4.00 รถ 99: 10.00, 15.00 รถ 99: 09.00, 13.30, 17.00
  จันทบุรี (ก) 129 309 5.00 รถ 99: 05.00, 06.45, 7.30, 15.00 รถ 99: 08.30, 15.00, 16.00
  ชลบุรี (ข) 36 80 1.50 05.45-20.00 ออกทุก 20 นาที 05.00-19.30 ออกทุก 20 นาที
  ตราด (ค) 132 317 5.00 รถ 99: 07.00, 09.00, 11.00, 12.30, 16.00, 17.30, 24.00 06.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.00, 17.30, 24.00
  ตราด (ก) 158 387 6.00 รถ 99: 04.00, 08.45 รถ 99: 09.30, 12.00
  เอกมัย-พัทยา 62 136 2.40 05.20-20.20 ออกทุก 40 นาที 03.50-17.50 ออกทุก 40 นาที
  พนัสนิคม 47 104 2.00 06.00-19.00 ออกทุก 50 นาที 05.30-18.00 ออกทุก 50 นาที
  ระยอง (ก) 88 206 4.30 05.30-19.30 ออกทุกชั่วโมง
  รถ 99: 16.45
  03.30-17.30 ออกทุกชั่วโมง
  รถ 99: 05.00

  ระยอง (ข) 78 182 3.30 05.45, 10.45, 13.45, 14.45 05.45, 10.45, 14.45, 14.45
  ศรีราชา 47 104 2.20 05.15-19.20 ออกทุก 50 นาที 04.20-18.30, ออกทุก 50 นาที
  สัตหีบ (ข) 70 161 3.20 05.40-19.00 ออกทุกชั่วโมง
  รถ 99: 05.00-13.50
  03.50-19.00 ออกทุกชั่วโมง
  รถ 99: 05.00, 09.30, 18.00
  ตารางเวลารถธรรมดา (สีส้ม) ภาคตะวันออก โทร. 391-2504, 391-8097
  จากกรุงเทพ อัตราค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
  แกลง (ข) 57 184 4.00 10.15, 12.15, 15.15, 17.15 06.00, 09.30, 14.30, 16.30
  จันทบุรี (ค) 92 309 4.00 05.15, 05.30, 06.30, 12.30, 13.00 04.30, 05.30, 07.30, 13.00
  จันทบุรี (ก) 72 239 4.00 07.00 06.50
  ฉะเชิงเทรา (ก) 33 100 2.10 06.00-18.10 ออกทุก 50 นาที 06.00-17.00 ออกทุก 50 นาที
  ฉะเชิงเทรา (ข) 28 87 1.50 05.40-19.00 ออกทุก 30 นาที 06.00-18.30 ออกทุก 30 นาที
  บางคล้า (ก) 40 124 2.30 08.00, 11.00, 15.00, 16.00 07.00, 08.00, 13.00, 15.00
  บางคล้า (ข) 36 111 2.20 07.00, 09.00, 13.00, 17.00 06.00, 07.00, 09.00, 17.00
  พนมสารคาม 39 122 2.45 13.30, 14.30, 15.30 08.30, 13.30, 12.30
  ชลบุรี (ข) 26 80 1.45 05.30-20.00 ออกทุก 20 นาที 04.30-18.40 ออกทุก 20 นาที
  ชลบุรี (ค) 30 93 2.00 06.20-19.30 ออกทุก 1.20 ชม. 06.00-17.00 ออกทุก 1.20 ชม.
  ตราด (ค) 94 317 5.30 06.45, 07.00 12.30, 15.30
  ตราด (ก) 113 387 6.00 03.00, 5.30, 08.00, 14.30 04.30, 05.30, 07.30, 14.30
  แหลมแม่พิมพ์ 67 201 4.00 06.15, 14.15, 16.15, 18.15 05.00, 08.30, 15.30, 17.30
  บ้านบึง 31 94 1.50 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 06.00, 07.00, 08.00, 09.00
  กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 40 125 2.30 06.40, 13.40 09.30, 17.00
  พนัสนิคม 34 104 1.50 05.40-18.00 ออกทุกชั่วโมง 05.30-18.00 ออกทุกชั่วโมง
  เอกมัย-พัทยา(จอมเทียน) 43 136 2.40 04.40-21.00 ออกทุก 40 นาที 03.00-18.40 ออกทุก 40 นาที
  ระยอง (ข) 56 182 3.30 05.45-17.45 ออกทุก 2 ชม. 04.10-16.10 ออกทุก 2 ชั่วโมง
  ระยอง (ก) 63 206 4.30 04.30-19.00 ออกทุกชั่วโมง 03.00-18.30 ออกทุกชั่วโมง
  บ้านค่าย 66 217 4.50 07.30-15.30 ออกทุกชั่วโมง 05.30-17.30 ออกทุก 1.30 ชม.
  ศรีราชา 34 104 2.20 05.45-19.50 ออกทุก 50 นาที 04.00-18.30 ออกทุก 50 นาที
  สัตหีบ (ข) 50 161 3.20 04.45-18.00 ออกทุกชั่วโมง 03.00-17.30 ออกทุกชั่วโมง
  แกลง (ก) (44) 76 254 5.00 11.00, 15.20, 16.20 04.00, 05.00, 06.00
  ประแสร์ (43) 79 265 5.20 04.40-15.00 14.00-15.00
  หมายเหตุ กำหนดการและราคา มีการเปลี่ยนแปลงได้


  บริษัทรถร่วม (ภาคตะวันออก)

  บริษัทรถร่วม โทรศัพท์
  ฉะเชิงเทราทัวร์ 392-2391
  ชลบุรีทัวร์ 391-9829
  โชควัฒนาทัวร์ (สัตหีบ) 391-1138
  โชคอนุกูลทัวร์ 391-2331
  ดี.ดี ทัวร์ 392-9227
  พิมาณทัวร์ 391-2237
  พรณิภาทัวร์ 391-5179
  ยู่เซ่งเฮงทัวร์ 391-4164
  ระยองทัวร์ 391-4990
  รุ่งเรืองทัวร์ (พัทยา) 391-1230
  ศุภรัตน์ทัวร์ 391-2331
  ศรีทองทัวร์ 391-4164
  ศรีราชาทัวร์ 391-5188
  สหมิตรทัวร์ 391-4164
  อินทราทัวร์ 391-2331
  อรุณทัวร์ 391-4164

ตื่นนอนมาก็รีบอ่ะ...กลัวฝนจะเทลงมาอีกรอบ เมื่อคืนนี้ฝนเทลงมา ดึกๆได้ที่อ่ะ หลับซ้าเพลินเลยอ่ะ.....
แวะไปส่งหญิงขึ้นรถตู้แล้วก็ไปต่อ....วันนี้เก่งอ่ะ ขี่ไปตามมอเตอร์เวย์เรื่อยๆ...ไม่อ้อมเหมือนเก่าอ่ะ.....
ส่งใบ order ให้เหมียว....เอาเช็คไปให้อุ๋มบัญชี....
คุณโม่งถามเราเรื่องจองบ้าน.....
นั่งคุยโน่น ทำนี่..วันนี้มีประชุมอ่ะ...พี่ๆวันก่อน sale ต่างจังหวัดเริ่มทยอยกันมา....
พี่สมพงษ์แนะนำสินค้าและเอาวีซีดีให้เรากลับมาเปิดดู....
ประชุมเอาตอนเกือบเที่ยงอ่ะ รอบแรกซาลอน...
รอบ 2 Sale ซุปเปอร์และโมเดริน์เทรด....
ไปกินข้าวกัน พี่ๆเลี้ยงอีกแล้ว.......
อิ่มอ่ะ แต่รสชาติอาหารไม่ถูกปากเราเลยอ่ะ....
กลับบ้านดีกว่า เพื่อนโทรมาด้วย....
แวะคาร์ฟูร์ รูดปื้ดๆๆ...882 บาท. แล้วพรุ่งนี้เงินเดือนเดือนแรกของเราจะได้เท่าไหร่ว้า..คงน้อยอ่ะ เพราะเราเข้ามาหลังเขาตัดรอบ due......
หญิงจัดบ้าน พรุ่งนี้เพื่อนรุ่นพี่จะขึ้นมาสอบ....
กินมะม่วง ข้าว...แม่ก็ซื้อแกงมาอ่ะ...ปลาซาบะ น้ำพริก
อิ่มๆๆ..................Create Date : 30 มีนาคม 2549
Last Update : 30 มีนาคม 2549 18:34:56 น.
Counter : 989 Pageviews.

1 comments
  
โดย: หนูจำมัย วันที่: 30 มีนาคม 2549 เวลา:19:34:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
มีนาคม 2549

 
 
 
8
11
14
16
22
24
27
31
 
 
30 มีนาคม 2549
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend