รำลึก..สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา..2
รำลึก..สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา..2

กีฬาที่ได้ทรงอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่ การทรงม้า แบดมินตันและกอล์ฟ และทรงฝึกบินขั้นสูงจำนวน ๑๙๕ เที่ยว
โดยทรงบินขึ้นลงในวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๑๒ เที่ยว
เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ //www.hrh84yrs.org
ได้รวบรวมเรื่องราวที่สมเด็จพระพี่นางฯทรงให้ความสนใจ
พร้อมทั้งภาพเก่ามานำเสนอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่ง "มติชนออนไลน์"
เห็นว่าเป็นประโยชน์และควรบันทึกไว้ดังนี้

ความสนพระทัยด้านการอ่านเขียน


สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระหฤทัยด้านการอ่านและการเขียน
มาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนราชินี
ได้ทรงอ่านหนังสือภาษาไทยเท่าที่จะทรงหาได้
แต่ในเวลานั้นหนังสือสำหรับเด็กยังมีน้อยจึงทรงอ่านหนังสือพิมพ์
ทรงจำได้ว่าทรงอ่านเรื่องสำหรับเด็กเรื่องหนึ่ง
ซึ่งต่อมาเมื่อเสด็จไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ก็ทรงได้อ่านเรื่องเดียวกันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสคือเรื่อง Sans Famille

เมื่อทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะที่โรงเรียนนานาชาติที่เจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงอ่านหนังสือวรรณคดีมาก
และพบว่าการอ่านมีส่วนช่วยให้ภาษาฝรั่งเศสดีขึ้น
เมื่อทรงงานเป็นอาจารย์วิชาภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อศึกษาค้นคว้าด้านการสอน ได้ทรงอ่านหนังสือด้านภาษาศาสตร์จำนวนมาก
นอกจากนี้ยังทรงอ่านและศึกษา ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี
และประวัติศาสตร์มาโดยตลอด ในการเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ
จะทรงแสวงหาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประเทศนั้นมาศึกษาอย่างละเอียดก่อนเสมอ


ในด้านการเขียน
เมื่อพระชนมายุประมาณ ๙ พรรษาได้ทรงเริ่มออกวารสาร “รื่นรมย์”
โดยทรงชักชวนให้พระสหายในวังสระปทุมเขียนเรื่อง ทรงทำหน้าที่บรรณาธิการ
และทรงเขียนบทความลงวารสารนี้ด้วย
นอกจากนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ได้ทรงสนับสนุนให้ทรงอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
และเรียบเรียงเรื่อง ครั้งต่อมาได้จัดพิมพ์แจกในงานวันประสูติของ
สมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า (พระอิสริยศักดิ์ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คือเรื่อง “นิทานสำหรับเด็ก” ความสามารถด้านการนิพนธ์
เป็นที่ประจักษ์จากผลงานอันประกอบด้วยพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ๑๑
เรื่อง พระนิพนธ์แปล ๓ เรื่อง พระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว ๑๐ เรื่อง
และ พระนิพนธ์บทความทางวิชาการ ๑ เรื่องความสนพระทัยด้านกีฬา


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรานิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระหฤทัย
และทรงเล่นกีฬาหลายประเภทมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
หากแต่ทรงเล่นแข่งสนุกสนานธรรมดาดั่งเด็ก ๆ ทั่วไป แต่ทรงมีระเบียบวินัย
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สมควรนำไปปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน
ในสมัยทรงพระเยาว์ที่เมืองโลซานน์ ที่ทะเลสาบเลมอง (Lac Leman)
มีอากาศหนาวเย็นทุกช่วงปลายปี ได้ทรงเล่นสเก็ตและสกี การกรรเชียงสำรอง
การตกปลา การขี่จักรยาน การเดินบนภูเขา


พอพระชนมายุราว ๑๓ พรรษา
ขณะเสด็จไปประเทศนอร์เวย์ และประเทศเยอรมัน และแวะที่เมืองแฟรงเฟิร์ต
(Frankfurt) ได้เล่าถึงเรือเหาะเซปเปลิน (Zeppelin) ชื่อ ฮินเดนเบอร์ก
(Hindenburg) ที่จะพานักท่องเที่ยวบินไปเหนือเมืองเบอร์ลิน ซึ่งขณะนั้น
กำลังจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่
แสดงถึงความสนพระหฤทัยเรื่องกีฬาโอลิมปิก การเดินอากาศ - การบิน
ต่อมาภายหลังเมื่อทรงเจริญพระชนม์ขึ้นก็ทรงฝึกบินด้วย


กีฬาหลายอย่างที่ได้ทรงอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่ การทรงม้า แบดมินตันและกอล์ฟ ที่วังสระปทุมมีคอร์ทแบดมินตันอยู่
ปรากฎหลักฐานในหนังสืออนุสรณ์สมาชิกสโมสรการบิน
ว่าทรงพระเมตตาชวนครูฝึกบินและสมาชิกสโมสรการบินให้ไปเล่นแบดมินตัน
และกอล์ฟเล็กที่ “บ้าน”(วังสระปทุม) ซึ่งเป็น “กอล์ฟเล็ก” ๙ หลุม
และได้เคยทรงเล่นกับสมเด็จพระบรมราชชนนีเสมอ


การขับเครื่องบิน
ทรงสมัครเข้าเป็นสมาชิกการบินพลเรือน ประเภทฝึกบิน รุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๐
ทรงสำเร็จตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือน กองทัพอากาศ
ทรงเริ่มการฝึกบินเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ทรงบินเดี่ยวเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เวลา ๐๔.๑๕ น. ใช้เวลาในการบิน ๓๗
นาที รวมเวลาก่อนทรงทำการบินเดี่ยว ๒๐ ชั่วโมง ๔๙ นาที
ทรงฝึกบินขั้นสูงจำนวน ๑๙๕ เที่ยว โดยทรงบินขึ้นลงในวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๑๒
เที่ยว ซึ่งตามปกติผู้ฝึกบินจะได้ประมาณ ๔ เที่ยว


เปตอง
ทรงสนพระหฤทัยและทรงเล่นเปตองร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนนีอยู่เสมอ
เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนี
ทรงนำกีฬานี้เข้ามาในประเทศไทยจนเป็นที่เผยแพร่กว้างขวาง
ได้ทรงสนับสนุนพระราชทานเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาเปตองถึงปีละ ๑ ล้านบาทเสมอมา
ช่วยให้ได้ไปแข่งขันในต่างประเทศ
จนชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเปตองครั้งล่าสุด มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ๒๖
ประเทศ ผลการแข่งขันประเทศไทยได้เป็นอันดับที่ ๗
นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งต่อวงการกีฬาเป็นความสนพระทัยด้านการถ่ายภาพ


สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงสนพระหฤทัยอย่างจริงจังในเรื่องการถ่ายภาพโดยที่ทรงเป็นผู้ใฝ่รู้
การใช้กล้องบันทึกภาพจึงมิใช่เพียงเพื่อเก็บภาพไว้ดูเล่นเท่านั้น
แต่จะเป็นการบันทึกภาพอย่างมีจุดหมายทั้งในแง่ศิลปะและวิชาการ
ในการเสด็จเยือนโบราณสถานและสถานที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทรงบันทึกภาพที่สนพระหฤทัยด้วยพระองค์เองเสมอ
ภาพที่ทรงบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงจัดทำประกอบพระนิพนธ์ในภายหลัง
แม้การบันทึกภาพด้วยวีดิทัศน์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการทำข่าวเสด็จเยือนสถานที่ต่าง
ๆ ก็จะพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บันทึกภาพ
เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และมีความหมายสอดคล้องกับคำบรรยาย


ความสนพระทัยด้านการเรียนการสอน


ความสนพระหฤทัยและพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาของ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มิได้จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงอุดมศึกษาเท่านั้น
ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาระดับต้นมีความสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรทั้งประเทศ

ด้วยพระปรีชาญาณจากประสบการณ์
์ที่ทรงงานสอนภาษาฝรั่งเศสมาเป็นระยะเวลานาน
จึงทรงตระหนักถึงปัญหาความต่อเนื่อง
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ทรงริเริ่มก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐
เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงวิธีการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๒๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ จากนั้นก็ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ
มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งทรงพระราชทานพระอนุเคราะห์ แก่สมาคมฯ ในทุกทาง อาทิ
ทรงสนับสนุนการพิมพ์วารสารของสมาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ
พระราชทานพระนิพนธ์บทความลงวารสาร
ทรงส่งเสริมให้สมาชิกครูได้เข้ารับการสัมมนา ดูงานและศึกษาต่อ เป็นต้น


การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
และการวิจัยด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจึงเจริญรุดหน้าเป็นลำดับ
ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ และการอุทิศพระองค ์เพื่อการศึกษาของสมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในหลายสาขาวิชา
และทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งอาทิ
รัฐบาลฝรั่งเศสและองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
ความสนพระทัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มีความสนพระหฤทัยในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอันมาก
แม้แต่การเสด็จระหว่างปฏิบัติพระราชกิจ ก็ยังทรงสนพระหฤทัยในสถานที่อื่น ๆ
และก็จะเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่นั้น ๆ ด้วยพระองค์เอง และยิ่งไปกว่านั้น
ยังทรงเป็นผู้นำคณะบุคคลและสมาคมต่าง ๆ
ไปทัศนศึกษาโบราณสถานหลายแห่งอีกด้วย อีกทั้งยังทรงนึกถึงประชาชนทั่วไป
โดยได้พระราชทานข้อแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
ให้เน้นข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานเป็นสำคัญ
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อจะได้สำนึกคุณค่า
และรู้จักรักษามรดกของชาติไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

การเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานแต่ละแห่งในแต่ละพื้นที่
และในแต่ละจังหวัดนั้น สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มิได้ทรงรับทราบเพียงข้อมูลจากการบรรยายของนักโบราณคดีเท่านั้น
แต่ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานนั้น ๆ มาก่อนด้วย
และทรงสอบถามรายละเอียดจากผู้รู้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน
ด้วยความรักและความหวงแหนมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติ
ทรงสอบถามถึงวิธีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน การขุดสำรวจ การฟื้นฟูบูรณะ
และผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับโบราณสถานนั้น ๆ
ทรงพิจารณาด้วยหลักวิชาการ และทรงวินิจฉัยด้วยเหตุผล ทรงแนะนำ
พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทุกด้าน ในทุกหนแห่งที่เสด็จไป
เพื่อให้สมบัติชาติคงอยู่พร้อมคุณค่าตามเวลาและสถานอันควร


สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
และโบราณคดีด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์เอง
ทรงพอพระหฤทัยในการเผื่อแผ่สิ่งที่รู้ที่เห็นแก่ผู้อื่น
ให้รู้ตามพระองค์ทรงเป็นครูผู้ชี้นำประชาชนโดยทั่วไปให้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
โบราณคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลก อันก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน
และความตระหนักในความเป็นเจ้าของร่วมกัน

ความสนพระทัยด้านการต่างประเทศ


สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆ
ตามคำกราบทูลเชิญเสด็จอย่างเป็นทางการและเสด็จเยือนเป็นทางการส่วนพระองค์
เมื่อทรงมีความสนพระหฤทัย การเสด็จเยือนต่างประเทศ
นอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรี
กับเจ้าของประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ทรงแนะนำให้ชาวไทยรู้จักประเทศในแง่มุมต่างๆ
อย่างถ่องแท้ด้วย ในการเสด็จเยือนต่างประเทศ จะทรงศึกษาความเป็นมา
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นก่อนที่จะจัดทำกำหนดการ
การจัดทำข่าวสารการเสด็จเยือนต่างประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
จึงมิใช่เพียงว่าเสด็จที่ใดและทรงพบใคร แต่จะให้ข้อมูลทุกๆ
ด้านของประเทศนั้น ทั้งทางลึกและทางกว้าง ทรงค้นคว้าข้อมูล
และตรวจแก้บทโทรทัศน์ด้วยพระองค์เองก่อนการเสนอข่าวทุกครั้งเพื่อความถูกต้อง

“...เพราะพอไปถึง เขาก็วิ่งไปถ่ายอะไรที่เขาชอบ ถ่ายดอกไม้
ถ่ายอะไรก็ตามนะ แล้วอันนี้ก่อน อันนั้นก่อน ฉันบอกว่าไม่ได้
พยายามอยู่กับฉันหน่อย เพราะฉันอยู่ติดกับคนอธิบาย...”


ภายหลังการเสด็จเยือนต่างประเทศ
บ่อยครั้งจะทรงนิพนธ์ และรวบรวมเรื่องราวของประเทศนั้น
จัดพิมพ์เป็นหนังสือและวีดีทัศน์พระราชทานเป็นวิทยาทานด้วย

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย:
หนังสือพิมพ์มติชน
และ แหล่งที่มาจาก teenee.com นะครับCreate Date : 04 มกราคม 2551
Last Update : 4 มกราคม 2551 11:11:16 น.
Counter : 785 Pageviews.

1 comments
  
สูญสิ้นแล้ว พระพี่นาง แห่งสยาม

แสงหนึ่ง คือรุ้งงาม ดูสดใส

พระผู้เป็น ที่รัก ของปวงไทย

เสด็จสู่ สวรรคาลัย ณ เบื้องบน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย: null (blue_raindrop ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:41:52 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
มกราคม 2551

 
 
1
20
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend