Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
4 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี

" UNDERCONSTRUCTION " เด้อ มือใหม่หัดทำ blog

ตอนนี้กำลังทำตารางสรุปรวมเพื่อให้ดูง่ายๆ อยู่ เสร็จแล้วจะเอามาลงครับเริ่มแรกที่ต้องรู้


.....ค่าใช้จ่ายจะมีอยู่สองอย่าง คือ

- ค่าธรรมเนียม ของกรมที่ดิน และ

- ค่าภาษีอากร ของกรมสรรพากร

แต่ว่าทั้งสองอย่างนั้น สำนักงานที่ดินจะเป็นผู้จัดเก็บในตอนจดทะเบียนโอน เนื่องจากกรมสรรพากร ได้มอบหมายให้กรมที่ดินจัดเก็บภาษีแทนให้ด้วยนั่นเองค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน


มีสองอย่างหลัก

1. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.0 ของราคาประเมิน (คิดง่ายๆ ว่าล้าน ละ สองหมื่น)

แต่ว่าในขณะนี้มีโปรโมชั่น (มาตรการส่งเสริมของรัฐ) ลดลงเหลือ 0.01 (คิดง่ายๆ ว่าล้าน ละ ร้อยเดียว) ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2552 จนถึง วันที่ 28 มี.ค. 2553
ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกมากๆ จึงเป็นโอกาสทอง ที่จะซื้อขายบ้านกันในช่วงเวลานี้เลย จริงไหม...

แถมครั้งนี้หลวงใจดีออกมาตรการครอบคลุม ทั้ง บ้านโครงการ และบ้านมือสอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ภายใต้การจัดสรรหรือไม่ (เว้นแต่ที่ดินเปล่าต้องอยู่ภายใต้การจัดสรรจึงจะได้รับสิทธิ)

หมายเหตุ :
1. ถามกันบ่อยว่า ใครจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมนี้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย.... คำตอบคือจ่ายคนละครึ่ง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ก็คือแล้วแต่จะตกลงกัน ถ้าผู้ขายอยากจะขายมากก็รับภาระเอง แต่หากเป็นราคาที่ถูกมากแล้วผู้ซื้อก็อาจจะรับภาระไป....... แต่หากซื้อจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริษัทฯ ก็มักจะผลักภาระมาให้ผู้บริโภค

2. มาตรการส่งเสริม รอบนี้เป็นการต่อเวลามาจากรอบที่แล้ว ซึ่งหากหมดช่วงนี้แล้ว โอกาสจะต่อไปอีกค่อนข้างจะยาก ...........เว้นแต่สภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้น และเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการว่าจะมีพลังมากพอ


2. ค่าจดจำนองที่ดิน ปกติจะเรียกเก็บร้อยละ 1.0 จากราคาประเมิน แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเหมือนกันกับค่าธรรมเนียม เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกัน ค่าจดจำนองนี้ผู้ที่ต้องเสียก็คือคนที่กู้ธนาคารซื้อบ้าน ซึ่งจะต้องจำนอง เพราะฉะนั้น ถ้าซื้อเงินสดก็ไม่ต้องจ่าย สบายแฮ

ค่าภาษีอากรค่าภาษีอากร จะมีอยู่ 3 ตัว1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

+ การเสียภาษีเงินได้ ณ สนง.ที่ดิน เป็นการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่ง โดยปกติแล้วผู้มีเงินได้ก็ต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ที่ได้ที่ดินมาโดยไม่ได้มุ่งค้ากำไร ก็จะมีสิทธิเลือกไม่ต้องนำไปรวมคำนวณได้ คือถือว่าเสีย สนง.ที่ดิน แล้วก็จบไป

+ ภาษีเงินได้ คิดจากราคาประเมินของบ้านและที่ดิน โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ตามปีที่ถือครอง

ปีที่ถือครอง หักค่าใช้จ่ายได้ %
๑ ปี ๙๒
๒ ปี ๘๔
๓ ปี ๗๗
๔ ปี ๗๑
๕ ปี ๖๕
๖ ปี ๖๐
๗ ปี ๕๕
๘ ปี ขึ้นไป ๕๐

ปีที่ถือครอง นับแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี


+ หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเป็นเงินได้สุทธิ เอาเงินได้นั้นไปหารด้วยปีที่ถือครอง ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเงินได้ เอาไปคิดอัตราตามข้างล่างนี้

+ อัตราภาษีเงินได้ +


0 - 100,000 5 %

100,001 - 500,000 10 %

500,001 - 1,000,000 20 %

1,000,001 - 4,000,000 30 %

4,000,001 ขึ้นไป 37 %


เมื่อได้จำนวนภาษีแล้ว ก็คูณด้วยปีที่ถือครอง ก็จะเป็นภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย


****เหตุผลที่ต้องหารปีถือครอง แล้วคูณกลับ ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้น้อยลง เนื่องจากอัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า การหารก่อน คิดภาษี แล้วค่อยคูณกลับ ก็จะทำให้เสียในฐานที่ต่ำลง****2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

+ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ขายในลักษณะ เป็นทางค้าหรือหากำไร


+คิดจาก ราคาซื้อขายจริง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน


+ อย่างไรเป็นการขายโดยทางค้าหรือหากำไร ถ้าเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆ ไป ก็คงไม่มีใตรบอกว่าขายเพื่อหากำไร

กฏหมายก็เลยกำหนดเอาไว้ว่า ขายภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อมา ถือเป็นการขายเพื่อการค้าหรือหากำไร
เว้นแต่......( เอาเฉพาะหลักๆ )

- การถูกเวนคืน

- การขายอสังหาฯ ที่ได้มาทางมรดก

- การขายที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี


+ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เก็บในอัตรา 3.3 % (ล้านละ สามหมื่นสามพัน) จากราคาประเมิน แพงไหม?

แต่ก็มีโอกาสทองในช่วงนี้เหมือนกัน ก็คือ ลดเหลือ 0.1 (ล้านละ พันบาท)ถึง 28 มี.ค. 53


+ ภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ขายเป็นผู้ต้องจ่าย แต่ก็ตกลงกันได้อีกเหมือนกัน ....แต่ถ้าซื้อจากโครงการ เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็โครงการยอมจ่ายเองนะ ไม่เหมือนค่าธรรมเนียมโอนที่ชอบผลักภาระให้ผู้ซื้อ


+ ถ้าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้รับยกเว้นอากร แต่ถ้าไม่เสียตัวนี้ ก็จะต้องเสียค่าอากร


3. ค่าอากร

+ ค่าอากร จะต้องเสีย ในอัตรา 0.5 % (ล้านละ ห้าพันบาท) ของราคาซื้อขายจริง แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

+ ถ้าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรอีก

+ โดยปกติเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ ซึ่งก็คือผู้ขาย นั่นเอง แต่ก็ตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้เช่นกัน
ถ้าสงสัยอะไรก่อนก็ post ถามลงได้เลยครับ หรือเห็นว่า ประเด็นไหน ไม่น่าจะถูกต้อง ก็ช่วยลง comment ไว้ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องให้เพื่อนๆ ที่เข้ามาดูต่อไปจ้า
Create Date : 04 มิถุนายน 2552
Last Update : 23 กรกฎาคม 2552 17:22:51 น. 89 comments
Counter : 24135 Pageviews.

 
ตามมาอ่านจากพันธิ์ทิพย์ครับขอถามเจ้าของบลอคนะครับ

1.เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะที่ลดเนี่ยครอบคลุมทั้งมือ 1 และมือ 2 เลยใช่มั้ยครับอย่างตอนนี้ผมมีคอนโดห้องนึง ถ้าจะขายให้คนอื่นก็ต้องถือว่าเป็นมือ 2 แล้ว จะได้รับอานิสงค์ลดภาษีธุรกิจเฉพาะมั้ยครับจาก 3.3 เหลือ 0.11%มั้ยครับ

2.ค่าอากรแสตมป์ 0.5% กับธุรกิจเฉพาะเนี่ย แบบแรกทราบมาว่าตัวใหนสูงกว่าให้คิดตัวนั้น หรือแบบสองถ้าต้องเสียธุรกิจฯแล้วก็ไม่ต้องเสียอากร ยังงัยแน่ครับ
...เช่นตอนนี้ภาษีธุรกิจเฉพาะลดเหลือ 0.11% ดังนั้นก้ต้องจ่ายเป็นอากรแสตมป์แทนเพราะแพงกว่า ตามความเข้าใจแบบแรก แต่ถ้าเป็นความเข้าใจแบบสอง ให้เสียธุกิจฯ 0.11% นั่นแหละไม่ต้องจ่ายอากรแล้วเพราะเสียธุรกิจแล้ว อากรก็ไม่ต้องเสียอีก...
การตีความแบบหนึ่งหรือแบบสอง มันทำให้เงินที่ต้องจ่ายต่างกันหลายๆพันถึงหมื่นเลยทีเดียว

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ


โดย: หนุ่มเมืองนนท์ IP: 202.44.4.62 วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:9:44:51 น.  

 
อ้าว....ไม่ได้เข้ามาดู ขออภัยที่ตอบช้า


1. ได้ทั้งมือ 1 และมือ 2 ครับ


2. ไม่เกี่ยวว่าเสียตัวสูงกว่า หรือต่ำกว่า

แต่ดูว่าจะต้องเสีย ภธ. หรือปล่าว ถ้าต้องเสีย ภธ. ก็ไม่ต้องเสียอากรอีก

แต่ถ้าต้องเสีย ภธ. ก็จะได้รับยกเว้น อากร

งงไหมครับ คือ ตามหลักแล้วจะต้องเสียทั้งสองอย๋าง แต่ กม.ได้เขียนยกเว้นไว้ว่า ถ้าเสีย ภธ. แล้ว ก็ไม่ต้องเสียอากรอีก แค่นั้นเอง

ตย.เช่นถ้า คอนโด ของคุณหนุ่มเมืองนนท์ ถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องเสีย ภธ. ดังนั้น จึ่งต้องเสียอากร.....โดย: จินหยง วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:12:38:34 น.  

 
แล้วค่าอากร ใครต้องเป็นคนออกอ่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: คนซื่อ IP: 58.8.92.231 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:17:07:55 น.  

 
โดยปกติเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ ซึ่งก็คือผู้ขาย นั่นเอง แต่ก็ตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้เช่นกัน


โดย: จินหยง วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:12:47:19 น.  

 
ทั้งหมดนี้บนฐานราคาประเมินใช่หรือไม่ครับ (ราคาซื้อขายตามสัญญากรมที่ดินสนใจหรือเปล่าครับ)


โดย: เด็กน้อยร้อยคำถาม IP: 58.8.185.162 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:14:31:41 น.  

 
ค่าธรรมเนียมการโอน, ภาษีเงินได้, ภธ. - ใช้ราคาประเมิน


อากรแสตมป์ - ราคาซื้อขายจริง

ค่าจดจำนอง - ตามจำนวนเงินที่กู้ธนาคาร


โดย: จินหยง วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:8:45:08 น.  

 
ตามมาจาก Pantip ค่ะ

ขอสอบถามว่า หากจะขายบ้าน แต่เจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกกลับมา จะมีวิธีดำเนินการอย่าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เช่น ใบมอบอำนาจ ฯลฯ

(บ้านเป็นชื่อ 2 คน ค่ะ .. เจ้าของบ้านอีกคน อยู่ต่างประเทศ)


โดย: เด็กชายโปเต้ IP: 202.12.97.100 วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:15:47:53 น.  

 
ตามมาจากพันธ์ทิพย์เช่นกัน ขอบคุณมากค่ะ
blog ของคุณมีประโยชน์กับชาวบ้านมั่ก ๆ ค่ะ


โดย: Nutty IP: 118.173.80.3 วันที่: 27 มิถุนายน 2552 เวลา:17:32:15 น.  

 
รบกวนถามคุณจินหยงค่ะ
สมมุติว่าทางโครงการให้เราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าโอนจ่ายคนละครึ่ง
เราสามารถทักท้วงได้ ตอนไหนคะ ตอนที่เราทำสัญญาหรือว่าวันโอน ทางโครงการเค้ามัดมือชกเลยหรือเปล่า
ถ้าเราไม่ยอมเราต้องทำยังไงบ้าง เห็นในใบสัญญาจะซื้อจะขายที่บล็อกของคุณจิหยง ไม่เห็นมีระบุว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แล้วถ้าทางโครงการเค้าไม่ยอมเราควรทำยังไง

รบกวนด้วยนะคะ แบบว่าความรู้น้อย ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฏหมายน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ไกลบ้าน IP: 125.27.95.227 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:02:40 น.  

 
ขออีกคำถามนะคะ ^^

ในใบโปรชัวร์บ้านของโครงการ
เขียนว่าค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระ หมายถึงค่าอาไรมั่งคะ

และถ้าตามกฎหมายแล้ว ข้อนี้ทางโครงการต้องจ่าย
เราต้องทำยังไง


โดย: ไกลบ้าน 2 IP: 125.27.95.227 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:36:19 น.  

 
แหะๆ ตอบช้า ขออภัย ไม่ค่อยได้กลับมาดู blog ตัวเอง

ถ้าจะให้แน่นอน ส่ง หลังไมค์ในบอร์ด pantip เผื่อไว้ด้วย เพราะว่าเข้าดูกระทู้บ้าน เพื่อเก็บข้อมูล สำหรับบ้านที่กำลังสร้างอยู่ เกือบทุกวัน

...
ตอบคุณ ดช.โปเต้ เรื่องนั้นไม่ทราบจริงๆ ต้องถาม กรมที่ดิน อย่างเดียวเลยครับ


...
ตอบคุณ ไกลบ้าน ตย.สัญญานั้นเอาไว้ใช้สำหรับซื้อขายกันเองแบบง่ายๆ ครับ ถ้าซื้อจากโครงการ จะเป็นสัญญาของโครงการ รายละเอียดจะหลายหน้ามากๆ

แล้วค่าใช้จ่ายในการโอนของโครงการ ก็แล้วแต่การตกลงกันเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความอยากซื้ออยากขาย
แต่ช่วงนี้มีมาตรการส่งเสริม ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ รวมแล้วน่าจะแค่หลักพันต้นๆ


ส่วนที่ว่าค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ต้องเป็นภาระของคนซื้ออยู่แล้วนี่ครับ เพราะกรณีที่กู้แบงค์ จะต้องจดจำนองกับแบงค์เป็นประกันหนี้อยู่แล้ว เว้นแต่กรณีซื้อเงินสด ก็ไม่ต้องจ่ายค่าจดจำนอง

แต่ถ้าโอนภายในเวลามาตรการ ช่วงนี้ ก็ไม่กี่บาท แค่ล้านละร้อยเดียว
โดย: จินหยง วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:22:02 น.  

 
ตามมาจากบอร์ดครับ ขอบคุณ คุณจินหยงมาก

ผมถามต่ออีกหน่อยครับ คือตรงภาษีเงินได้ ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับ
อย่างบ้านที่ผมจะขาย 10 ปีแล้ว ผมก็เสียเท่ากับ
(800,000 *20%) / 2= 8,000 บาท จ่ายเท่านี้เลยถูกไหมครับ

ที่งงนิดๆคือ ปัจจุบันฐานภาษีผมที่เสียทุกปี มัน 30% แต่ขายบ้าน นี้เขาเหมาคิดจาก ราคาบ้าน โดยไม่ได้ไปดูรายได้สุทธิเขาเราจริงๆใช่ไหมครับ

ขอบพระคุณครับ


โดย: whisky IP: 125.24.214.187 วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:52:26 น.  

 
ขอถามหน่อยครับว่า

สรุปว่า ตอนนี้ มาตราการลดหย่อนค่าโอน ค่าจดจำนอง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับ???
เพราะเห็นบางเวป มาตราการนี้มีถึงแค่ 28 มี.ค. 52
เลยไม่แน่ใจครับ

ขอบคุณครับ


โดย: ถามตรงๆ IP: 202.5.87.142 วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:40:40 น.  

 
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินหมายถึงคิดเฉพาะราคาที่ดินใช่ไหมครับ หรือคิดจากราคาบ้านพร้อมที่ดิน ขอบคุณครับ


โดย: อิท IP: 61.91.84.14 วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:45:38 น.  

 
ตอบ คุณ whisky

ราคาประเมินเท่าไหร่ครับ 1.6 ล้านหรือปล่าว

ถ้าใช่ก็ 1.6 ตั้ง หักด้วย คชจ.เหมา ถือครองเกินแปดปี ก็ หักได้ 50%

เท่ากับเงินได้หลังหัก คชจ.เหลือ 8 แสน

เอามาหารด้วยปีทีถือครอง สิบปี ก็จะได้ยอดเงินได้เฉลี่ยต่อปี = 80,000

คิดตามอัตราภาษี 80,000 เสียอัตรา 5% = 4,000

เอายอดเฉลี่ยต่อปีที่ได้ 4,000 คูณปีที่ถือครอง 10 ปี ก็จะเท่ากับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายที่ สนง.ที่ดิน = 40,000 บาท


ถ้าไม่ใช่การค้าที่ได้มาโดยมุ่งกำไร ก็จะจบที่ สนง.ที่ดิน ได้เลย หรือจะเลือกเอาไปรวมคำนวณเพื่อยื่นรวมกับรายได้อื่นๆ อีกก็ได้ ....แต่ส่วนใหญ่จะไม่เอาไปรวมดีกว่า


โดย: จินหยง วันที่: 6 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:20:15 น.  

 
ตอบ ถามตรงๆ

มาตรการต่อไปถึง 28 mar 53 แล้วครับตอบ คุณอิท

ราคา ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้างด้วยครับ


โดย: จินหยง วันที่: 6 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:25:31 น.  

 
เรียนถามคุณจินหยงอีกรอบนะครับ

ผมซื้อคอนโดมาได้ไม่ถึงปีจะขายแล้ว แบบนี้ถือเป็นการค้าที่มาได้มาโดยมุ่งกำไรมั้ยครับ แล้วผมต้องยื่นภาษีอีกครั้งตอนปลายปีหรือเปล่า

คือผมไม่อยากยื่นแล้วน่ะครับ แต่ได้ยินมาว่าถ้าเป็นการค้าเพื่อมุ่งกำไรต้องไปยื่นภาษีปลายปีอีกรอบ ( แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อกำไรเชนถือครองเกิน 5ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปีก็จบที่กรมที่ดินได้เลย )

ขอบคุณนะครับ


โดย: หนุ่มเมืองนนท์ IP: 202.44.4.62 วันที่: 6 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:09:42 น.  

 
ตามหลักการคือดูเจตนาของเจ้าของว่าไปได้ทรัพย์มาเพื่ออะไร เป็นหลักครับ

เคยศึกษาดู คำว่า ได้มาโดยมุ่งค้า นี่ ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอยู่เหมือนกันว่า จนท.สรรพากร ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินกันแน่

แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับเรื่อง ภธ. นะ เรื่องนั้น มันใช้คำว่า ขายอสังหาในทางค้าหรือหากำไร


แต่ว่าถ้าถือมานานๆ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านซักระยะหนึ่งก็คงก็ไม่ใช่ได้มาโดยมุ่งค้า

แต่ถ้าลักษณะที่ไปจองไว้เพื่อเก็งกำไรขาย ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งที่มีบ้านอยู่หลายแห่งแล้ว ก็คงเป็นการได้มาโดยมุ่งค้าแน่นอน แต่ว่า จนท.จะจับได้หรือปล่าวอีกเรื่องนึง


โดย: จินหยง วันที่: 6 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:05:33 น.  

 
รบกวนถามคุณ จินหยง

พอดีว่าผมกำลังจะซื้อบ้านโครงการจัดสรร (เป็นบ้านใหม่ ราคา 1.5 ล้าน)
ได้สอบถามกับฝ่ายการเงินของโครงการ เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าโอน (2% เหลือ 0.01)
ได้คำตอบมาว่า โครงการนี้ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับการลดหย่อน โดยให้เหตุผลว่า กรมที่ดินจะ
ลดหย่อนให้เฉพาะบ้านที่เป็นชื่อเดิมของโครงการ แต่ของผมจะเป็นชื่อของผู้ซื้อ (อันนี้ผมก็ยังงงๆ แต่ยังไม่ได้ถามเพิ่ม)

1.เลยจะรบกวนถามว่า มาตรการลดหย่อนค่าโอนนั้น มีข้อยกเว้นอื่นหรือไม่ที่ทำให้ไม่ได้สิทธิ์นี้

2.อีกคำถามคือ ผมสามารถลดหย่อนภาษี จากการซื้อบ้านครั้งนี้ =300,000(ราคาบ้าน)+100,000(ดอกเบี้ย) ใช่หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ


โดย: พี IP: 10.215.100.115, 203.170.231.232 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:31:21 น.  

 
กำลังจะขายบ้านเทาวน์เฮาส์ที่หนองแขมอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ปี 2544(ตามทะเบียนบ้าน)ขายที่ราคา 1,100,000.- จะต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง และประมาณราคาเท่าไร จะได้คุยต่อรองกับผู้ซื้อได้ว่าใครจะเป็นผู้จ่าย
และขณะนี้ทะเบียนบ้านเดิมดิฉันได้ทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วเมื่อวันที่ 23/6/2552 จะสามารถทำเรื่องโอนบ้านได้ไหมค่ะ(ในโฉนดที่ดินเป็นชื่อดิฉันค่ะ)
จะรอคำตอบค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: โจโจ้ซัง IP: 125.25.42.113 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:05:46 น.  

 
ซื้อบ้าน มือสอง มา อายุน่าจะประมาณ เกิน 10 ปีแล้ว และ เพิ่งโอนมาเป็นชือของเราเมื่อ ปีที่ แล้ว หลังจากผอนมา 5 ปี ถ้าปีนี้ เราขาย ภาษีที่เราคิด จะถือว่า เป็น 1 ปี หรือ 5 ปีตามท่เราผ่อน หรือ เกิน 10 ปี ตาม อายุบ้านครับ


โดย: วรวุฒิ IP: 203.118.109.117 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:43:22 น.  

 
ถ้าราคาประเมินสูงกว่าราคาซื้อขาย อัตราค่าอากรแสตมป์จะคิดจากฐานไหนครับ


โดย: สุชาติ IP: 58.9.79.72 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:23:22 น.  

 
ขอสอบถามหน่อยครับพี่จินหยง
ถ้าผมขายคอนโดโครงการใหม่ที่พึ่งซื้อมา4เดือน ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปเลย ราคา 3,150,000 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
1. ค่าธรรมเนียมการโอน = 315 B
2. ค่าจดจำนอง = 315
3. ภาษีเงินได้ = 25,200
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 3150
รวมเป็น 27980 อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดทั้งหมด
ผมคิดถูกต้องหรือป่าวครับ กำลังงงมากเลย จะได้ไปตกลงกับผู้ซื้อด่วนครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: ATK IP: 202.176.110.116 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:16:12 น.  

 
ขออภัย ไม่ได้เข้ามานานอีกแล้ว .... ตอบยาวเลย


ตอบคุณ พี

1. ถ้าไม่รู้ข้อมูล ก็ไม่แน่ใจครับ แต่เท่าที่รู้ มีไม่ได้อยู่แค่ที่ดินเปล่า ที่ไม่ได้จัดสรรเท่านั้นเอง หรืออาจจะเป็นรายเล็ก ทำสัญญาเป็นขายที่ดิน พร้อม กับสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือปล่าว

2. ดบ.ถ้าเข้าจำนองกับ ธ. ก็คงได้อยู่แล้ว แต่ลดหย่อนเงินต้น ต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ด้วย ซึ่งถ้าไม่ได้ตามข้อ 1. ก็อาจจะไม่ได้ไปด้วย


ตอบคุณ โจโจ้ซัง

อันที่จริง ต้องรู้ ราคาประเมิน และ ปีที่ถือครอง

สมมติว่า ราคาประเมิน 1.1 ล. และ ถือครอง 8 ปี


฿ ค่าธรรมเนียมการโอน 110 บาท


฿ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น


฿ ค่าอากร 5500 บาท


฿ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 27,500 บาท


ชื่อไม่อยู่ในทะเบียนบ้าน ก็โอนได้ครับ ไม่เกี่ยวกันตอบคุณ วรวุฒิ

นับจากวันที่ชื่อคุณอยู่บนหลังโฉนดครับ ก็คือวันที่คุณไปรับโอนจากผู้ขายที่ สนง.ที่ดินตอบคุณ สุชาติ

ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่อากรคิดตามใบรับ ผมไม่แน่ใจว่า สนง. ที่ดิน ออกใบรับให้ตามไหน


ตอบคุณ ATK


1. ค่าธรรมเนียมการโอน = 315 B

ถูกครับ2. ค่าจดจำนอง = 315

ไม่เกี่ยวกับคนขายครับ ถ้าคนซื้อกู้ ธ. คนซื้อจำนองก็จ่ายไปเอง3. ภาษีเงินได้ = 25,200

20,200 ครับ คิดตามขั้นบันได แสนแรก 5%4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 3150

ถูกครับโดย: จินหยง วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:18:45 น.  

 
ตามมาจาก กระทู้ที่สอบถามไว้คะ

จะเข้ามาขอบคุณ ก่อน แล้วค่อยขึ้นไปอ่านคะ

ตอบไว้ละเอียดมาก ๆ เหมาะกับมือใหม่หัดขายจริง ๆ คะ

ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ จะขอรบกวนอีกนะคะ

ขอบคุณในความมีน้ำใจ ของคุณจริง ๆ คะโดย: เต๋า (tawkanchana ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:48:51 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: พี IP: 10.215.100.115, 203.170.231.232 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:02:01 น.  

 
ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ พี่จินหยง
ถ้าขายบ้านที่ซื้อมา คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อ เดือนพฤศจิกา ปี 2546 ราคา 5,70,000 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย (สมมุติราคาประเมินบ้าน 5 ล้านนะคะ)
1. ค่าธรรมเนียมการโอน = 500 B
2. ค่าจดจำนอง = 500
3. ภาษีเงินได้ = 184,170
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 0 แต่เสียค่าอากร 28,500
รวมเป็น 213,670 อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดทั้งหมด
คิดถูกต้องหรือป่าวค่ะ กำลังงงมากเลย จะได้ไปตกลงกับผู้ซื้อด่วนอ่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ


โดย: เก๋ IP: 58.137.40.34 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:51:38 น.  

 
ขอบคุณมากครับพี่จินหยง


โดย: ATK IP: 202.176.110.24 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:03:43 น.  

 
ขายบ้านได้แล้วค่ะ รอนัดวันโอนค่ะ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินสดทั้งหมด มีคำถามดังนี้ค่ะ
1. ในกรณีผู้ซื้อจะจ่ายเงินสด ก่อนวันโอนถ้าผู้ซื้อขอสำเนาโฉนดที่ดิน สามารถให้ได้หรือไม่ค่ะ
2. ถ้าไม่อยากรับเงินจำนวนมาก ๆ ควรให้ผู้ซื้อจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค ใช่หรือไม่
3. ก่อนที่จะเซ็นโอนโฉนด จะมีวิธีตรวจสอบแคชเชียร์เช็คได้อย่างไรว่าถูกต้องและมีเงินจริงค่ะ
รอคำตอบนะค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: โจโจ้ซัง IP: 125.25.238.129 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:38:56 น.  

 
ตอบคุณ โจโจ้ซัง

1. สำเนาโฉนดก็ให้ได้ครับ ปกติก็มักจะให้กันตั้งแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขายอยู่แล้ว

2. ใช่ครับ เห็นส่วนใหญ่ก็ทำกันอย่างนั้น

3. ตอนผมขาย ก็เคยกลัวๆ เหมือนกัน แต่คนซื้อดูน่าเชื่อถือก็เลยเสี่ยงๆ ไป
แต่เข้าใจว่า ในเช็คจะมีการให้โทร.ไปถาม ธ. ได้มั้งครับโดย: จินหยง วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:16:44 น.  

 

ถ้าขายบ้านที่ซื้อมา คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อ เดือนพฤศจิกา ปี 2546 ราคา 5,70,000 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย (สมมุติราคาประเมินบ้าน 5 ล้านนะคะ)

1. ค่าธรรมเนียมการโอน = 500 B
2. ค่าจดจำนอง = 500
3. ภาษีเงินได้ = 184,170
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 0 แต่เสียค่าอากร 28,500
รวมเป็น 213,670 อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดทั้งหมด
คิดถูกต้องหรือป่าวค่ะ กำลังงงมากเลย จะได้ไปตกลงกับผู้ซื้อด่วนอ่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
ถือครอง 7 ปี หัก คชจ.เหมาได้ 55%

เหลือเงินได้ 2,250,000

หารปีที่ถือครอง = 320,000 (คิดแบบคร่าวๆ ปัดเศษ)

คำนวณภาษี แสนแรก 5000 อีก สองแสนสอง 22,000

เท่ากับภาษีต่อปี 27000

คูณ 7 ปี = 189,000 โดยประมาณ

.....อย่างอื่นก็ถูกต้องทั้งหมดครับ


ถ้ามีการซื้อบ้านใหม่ก่อนหรือหลังนี้ 1 ปีก็อาจขอคืนภาษีเงินได้บุคคลได้

โดย: จินหยง วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:31:36 น.  

 
ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ คุณจินหยง
เราเป็น มือใหม่ค่ะ.. ขายบ้านตัวเอง หลังแรก

ถ้าขายบ้านที่ซื้อมา ตั้งแต่ปี 2537 ราคา 3,350,000 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย (สมมุติราคาประเมินบ้าน 3 ล้านนะคะ)
1. ค่าธรรมเนียมการโอน = 300 B
2. (ถ้ามี ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย)
3. ภาษีเงินได้ = 177,000 บาท

ถือครอง 15 ปี หัก คชจ.เหมาได้ 50% เหลือเงินได้ 1,675,000

หารปีที่ถือครอง (10) = 168,000 (คิดแบบคร่าวๆ ปัดเศษ)

คำนวณภาษี แสนแรก 5,000 + 6,800 ( 10% ของส่วนที่เกิน แสนแรก)

เท่ากับภาษีต่อปี 11,800

คูณ 15 ปี = 177,000 โดยประมาณ


4. ค่าอากร 16,750

อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดทั้งหมด
คิดถูกต้องหรือป่าวค่ะ กำลังงงมากเลย

- แล้ว เงินมัดจำในสัญญา จะซื้อ จะขาย เขาคิดกันสักเท่าไร ค่ะ
- แล้วถ้าเขากู้ ไม่ผ่าน เงินมัดจำจะต้องคืนเขา หรือ ว่าเป็นของเราค่ะ
- แล้ว ในวันที่ไปโอน เราต้อง จ่ายค่าภาษีรายได้เอง
แต่เราให้ ผู้ซื้อทำ แคชเชียร์ เช็ค แยก เพื่อจ่ายให้ได้มั้ยค่ะ (โดยตัดยอดจาก ราคาขายของเรา)

ที่ตกลงกัน จะให้ ผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมการโอน และ อากรค่ะ
ขอบคุณมากมาย ค่ะ


โดย: pim_nakaa IP: 161.200.53.241 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:24:37 น.  

 
มีคำถามอีกค่ะ
ว่าปีที่ ถือ ครองนับยังไงค่ะ
เราซื้อ ปี 2537 แต่ จำนองไว้
ปี 2539 ถึงโอน มาเป็นชื่อ
แต่ ยังไม่มีคนอยู่... ย้ายชื่อเข้าไป อยู่ ตามทะเบียนบ้านปี 2543 ค่ะ

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ


โดย: pim_nakaa IP: 161.200.53.241 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:31:19 น.  

 
ตอบ K pim

1. ค่าธรรมเนียม ค่าอากรก็ตามนั้น


2. ภาษีเงินได้ คิดจากราคาประเมินครับ

ปีที่ถือครองนับจากวันที่มีชื่อในโฉนด ไม่ต้องสนใจเรื่องจำนอง

จดจำนอง-ไถ่จำนอง ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์
ชื่อในทะเบียนบ้าน ก็ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์


3,000,000 x 50% = 1,500,000

1,500,000 / 10 = 150,000

ภาษีแสนแรก 5,000 ส่วนที่เกินคิด 10% ก็อีก 5,000 ก็จะเท่ากับปีละ 10,000

10,000 x 10 ปี (นับสูงสุดไม่เกิน 10 ปี) = 100,000 บาท
.....

++++- แล้ว เงินมัดจำในสัญญา จะซื้อ จะขาย เขาคิดกันสักเท่าไร คะ

...ก็แล้วแต่ตกลงกันครับ แล้วแต่ผู้ซื้อจะมีเงินสดมากน้อย ผมเคยซื้อ th 1,000,000 ก็วางมัดจำ 10,000


- แล้วถ้าเขากู้ ไม่ผ่าน เงินมัดจำจะต้องคืนเขา หรือ ว่าเป็นของเราค่ะ

....ก็แล้วแต่ตกลง เหมือนกัน เช่น จะคืนให้ครึ่งหนึ่ง หรือยังไงก็แล้วแต่ ...แต่ต้องตกลงกันให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง- แล้ว ในวันที่ไปโอน เราต้อง จ่ายค่าภาษีรายได้เอง
แต่เราให้ ผู้ซื้อทำ แคชเชียร์ เช็ค แยก เพื่อจ่ายให้ได้มั้ยค่ะ (โดยตัดยอดจาก ราคาขายของเรา)


...ก็คงได้อยู่มั้งครับ แต่ว่า สนง.ที่ดินจะรับ แคชเชียร์เช็ค หรือปล่าว ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วการคำนวณมันก็อาจจะไม่พอดีเป๊ะๆ เราควรจะเตรียมเงินสดไปดีกว่าหรือปล่าว ...โดย: จินหยง วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:53:53 น.  

 
เอ.......comment เริ่มยาวแล้ว จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวโดย: จินหยง วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:57:52 น.  

 
ขอบคุณ คุณจินหยงมากค่ะ
ได้ประโยชน์ มากจริงๆ ค่ะโดย: pim_nakaa IP: 161.200.53.241 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:46:32 น.  

 
ปัจจุบันดิฉันเกษียณออกจากงานแล้วและทุกปีก็ไม่เคยเสียภาษีให้กรมสรรพากรเพราะไม่มีรายได้ และถ้าดิฉันขายบ้านได้ตอนโอนที่กรมที่ดิน จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ค่ะ

รอคำตอบและขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: มะลิ IP: 125.25.74.93 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:33:48 น.  

 
เสียแบบปกติครับ การขายบ้านก็คือการได้เงินได้นั่นแหละครับ


โดย: จินหยง วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:01:44 น.  

 
ซื้อทาวเฮ้าส์มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.ค.51 แล้วจะขายโอนประมาณ ส.ค.52 ราคา1.1 ลบ.ราคาประเมิน 7 แสนถ้วน จะเสียค่าโอนที่กรมที่ดินประมาณเท่าไหร่ค่ะ


โดย: พีรญา IP: 125.25.19.213 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:59:31 น.  

 
บ้านราคาประเมิน 549,120 บาท ถือครอง1 ปี
ค่าธรรมเนียมการโอน 54.912 บาท
ค่าอากรไม่เสีย
ภาษีธุรกิจ 604.032 บาทหรือ 18,120.96 บาท
ภาษีเงินได้ 2,196.48 บาท
ถูกต้องไหมครับ???


โดย: ป๋อง IP: 118.172.139.238 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:32:20 น.  

 
เพิ่มเติมครับ เจ้าบ้านไม่มีชื่ออยู่ในบ้าน


โดย: ป๋อง IP: 125.25.195.71 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:49:13 น.  

 
1. ราคาประเมิน 7 แสน หัก คชจ. 92% เหลือ 56,000
เสียภาษี 5% เสียภาษีเงินได้ 2800

อื่นๆ อีกเล็กน้อย


2. k ป๋อง ถูกต้องแล้วครับ ภธ. ไม่กี่ร้อย


โดย: จินหยง วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:25:08 น.  

 
ตามมาจากห้องชายคาค่ะ อย่างไรช่วยตอบด้วยนะคะ(ก็อปปี้มาถามค่ะ)

อยากทราบ คชจ.ในวันโอนบ้าน กรณีจ่ายเงินสดด้วยค่ะ

คือว่าวันนี้ไปคุยเรื่องการซื้อบ้านมาค่ะ เจ้าของบ้านบอกบ้านราคาหกล้านเจ็ด

ลดได้อีกแค่สองเเสน เหลือหกล้านห้า ถ้าราคานี้ ผู้ขายบอกว่าจะจ่ายค่าใช้

จ่ายเองทุกอย่าง แต่ดิฉันขอลดเหลือหกล้านสาม แต่ทางผู้ขายบอกว่าถ้า

ได้ราคาหกล้านสาม ทางฝ่ายเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายการโอนทั้งหมด และเจ้า

ของบ้าน ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเลย อีกอย่าง เจ้า

ของบ้านยังอาศัยอยู่ไม่ครบห้าปีเลยค่ะ

(คือผู้ขายบอกว่าอาศัยแค่สามปีเองค่ะ)

อย่างนี้ ดิฉันควรรับภาระนี้ไหม

หรือว่าควรจะซื้อในราคาหกล้านห้า แต่ผู้ขายจ่าย คชจ.ทั้งหมด แล้วค่าใช้

จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ(บ้านมือ 2ค่ะ)

กรุณาด้วยนะคะ คือไม่ทราบเลยจริงๆ ขอความรู้ด้วยค่ะ


โดย: Aeh IP: 192.168.1.4, 124.121.132.26 วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:11:49 น.  

 
ขอบคุณมากครับคุณจินหยง


โดย: ป๋อง IP: 118.172.144.126 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:27:57 น.  

 
ตอบใน web แล้ว นี่ครับ
คร่าวๆ แล้ว เนื่องจากช่วงนี้มีมาตรการลดหย่อน น่าจะคุ้มครับ


จริงๆ ต้องรู้ราคาประเมิน

แต่ประมาณเอาว่า ราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขาย 6 ล้าน ถือครอง 3 ปีกรณีนี้ต้องเสีย ภธ. จึงไม่ต้องเสียอากร

+ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมแล้วไม่ถึงหมื่น

+ ค่าภาษีเงินได้บุคคล ประมาณ 1.2 - 1.4 แสน

รวมแล้วไม่น่าเกิน แสนห้าหมื่น .... ถ้าข้อเท็จจริงใกล้เคียงนี้ ก็น่าจะคุ้มครับเพิ่ม link ช่วยคำนวณ เลือกแบบมาตรการ

//www.homedd.com/HomeddWeb/homedd/A_home_classified/frontweb/tax_calculator.jsp


โดย: จินหยง วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:50:24 น.  

 
ถ้าย้าย เข้า condo ตั้ง แต่ ปี 2548 แต่ พอปี 2550 ย้ายออกมาแล้ว อย่างนี่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมั้ยค่ะ


โดย: Focus (VegasFocus ) วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:22:39:14 น.  

 
ขออนุญาติ copy ไปแปะ blog ของตัวเองนะคะ มีประโยชน์มากๆ ...ขอบคุณมากค่ะ


โดย: VegasFocus วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:22:42:15 น.  

 
ตามมาจากห้องชายคาค่ะ
มีเรื่องรบกวนถามถึงคำว่าถือครอง น่ะค่ะ
คือบ้านที่กำลังจะบ้าน จดจำนองไว้กับธนาคารตั้งแต่ปี46
เพิ่งมาไถ่ถอนเป็นชื่อตัวเองในปีนี้ เราจะได้ยกเว้นภธ.มั้ยคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ปุญ IP: 124.121.186.210 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:18:41:59 น.  

 
พิมพ์ผิดค่ะ บรรทัดที่ 3 คือบ้านที่กำลังจะขายค่ะ


โดย: ปุญ IP: 124.121.186.210 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:18:43:40 น.  

 
คุณจินหยงครับ
รบกวนถามว่า ทางสำนักงานที่ดินเค้าเคยขอดูสัญญาจะซื้อจะขาย
บ้านมั๊ยครับ


โดย: Kingdom of Heaven วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:15:18:55 น.  

 
ไม่แน่ใจครับ

...จำได้ว่า เค้าจะถามว่าซื้อขายกันราคาเท่าไหร่ ทำไมขายถูก ทำไมขายแพงฯลฯ ... ไม่ได้ขอดูโดยตรง
...แต่ อาจจะยื่นรวมไปตอนทำเรื่องหรือปล่าว จำไม่ได้เหมือนกันครับ


โดย: จินหยง วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:17:24:59 น.  

 
ผมจะซื้อทาวน์เฮาส์ มือสอง และเป็นผู้รับภาระทั้งหมด
ข้อมูลดังนี้
**ราคาที่ซื้อ 1.85 ล้าน
**ประเมินได้ 2.1 ล้าน
**กู้แบงค์ ได้ 1,785,000 บาท
ผมต้องจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเท่าไหร่

ขอบคุณครับ


โดย: มาโนช IP: 203.144.211.230 วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:14:55:20 น.  

 
รบกวนถามหน่อยว่า หากป้าจะโอนบ้านให้หลาน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร บ้าง ?

บ้านถือครองมา 10 ปี ราคาประเมิน 2,000,000 บาท


โดย: สน. IP: 127.0.0.1, 58.147.93.249 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:15:27:05 น.  

 
ขอบคุณมากคะ สำหรับคำแนะนำ

นู๋นาขออนุญาติถามแบบคนไม่รุ้เรื่องภาษีการโอนที่ดินคะ

แม่นู๋นาจะยกที่ดินเปล่าให้ นู๋นาจะได้รับโอนแบบสิเหน่หาไหมคะแล้วจะเสียภาษี กี่% มีโปรโมชั่นแบบซื้อขายไหมคะ แล้วโปรโมชั่นจะหมดเมื่อไหร่

(แม่นู๋นาถือครองมาเกิน 5 แล้วคะ ราคาประเมินที่ดิน 400,000 คะ)

^O^ ขอบคุณมาคะ จะรอฟังคำตอบน้า


โดย: นู๋นา.... IP: 202.44.47.2 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:14:42:41 น.  

 
ขายทาว์นเฮ้าส์ ถือครองมา 20 ปี ราคาประเมินธนาคาร 1.5 ล้านบาท แต่ขายให้น้อง 1.2 ล้านบาท น้องกู้ได้ 1.35 ล้านบาท
ผมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนอะไรบ้าง เท่าไร ขอท่านผู้รู้ช่วยคำนวณด้วย จะได้เตรียมเงินไปถูก ขอบคุณครับ จะโอนในวันที่ 29 ต.ค. 52 นี้


โดย: สุทัศน์เทพ IP: 202.12.118.61 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:12:10:04 น.  

 
อยากทราบว่าจะซื้อบ้านมือสองราคา650000ขอกู้ธนาคาร820000และใครจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ระหว่างคนซื้อกับคนขายคือตอนนี้ใกล้จะไปทำสัญญาที่ธนาคารแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเลยรบกวนตอบด้วยนะคะ


โดย: สุรีรัตน์ บุญประเสริฐ IP: 124.121.180.124 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:19:01:42 น.  

 
ตอนไปขอกู้ธ.บอกว่าราคาบ้าน820000แต่ราคาซื้อจริง650000จะเป็นอะไรไหมและจะบอกราคาตามจริงดีไหมคะและจะมีผลอะไรกับการจ่ายที่สนง.ไหมคะขอบคุณค่ะ


โดย: สุรีรัตน์ บุญประเสริฐ IP: 124.121.180.124 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:19:05:10 น.  

 
ขอบคุณครับ ได้ความรู้ แล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลย


โดย: กำมะหยี่ IP: 202.139.223.18 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:53:26 น.  

 
รบกวนถามตามนี้นะครับ กำลังจะขายบ้าน
1.วิธีตั้งราคาขายบ้าน อยากทราบราคาประเมินบ้านตัวเองเพื่อจะได้ตั้งราคาเหมะสมทำอย่างไรครับ กลัวตั้งราคาบ้านตำกว่าราคาประเมิน (กลัวเสียใจภายหลัง)
2.บ้านถือครองมากกว่าห้าปี ไม่เข้าข่ายธุรกิจเฉพาะ แต่อยากจ่ายแบบธุรกิจเพราะจะได้หรือเปล่าเพราะจ่ายน้อยกว่าอากร
3. ผู้ซื้อนำสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมราคาบ้านไปยื้นกู้ธนาคาร พอในวันโอนที่สำนักงานที่ดินเราแจ้งว่าราคาซื้อขายไม่ได้เป็นตามนั้นได้หรือเปล่าครับ โดยที่เรากับผู้ซื้อได้ตกลงกันไว้แล้วขอบคุณมากนะครับ


โดย: Monkey IP: 58.137.119.148 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา:4:50:26 น.  

 
จะซื้อบ้านโครงการจัดสรรค่ะ
สอบถามโครงการแล้ว ปรากฎว่าค่าโอนคนละครึ่ง
ภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ซื้อจ่าย ซึ่งเป็นการผลักภาระมาทางเรา จะมีวิธีการต่อรองอย่างไร ให้เราไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: กุ้ง IP: 172.18.250.52, 203.155.220.236 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:12:00:26 น.  

 

เรียนคุณจินหยงค่ะ
พี่สาวกำลังจะซื้อที่ดินประมาณ2ไร่เศษ
ราคาทีเค้าบอกขายประมาณ750000บาท
ไม่ทราบว่าต้องเสียค่าอะไรบ้างค่ะ(ตจว)
ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะ

อยากรู้ราคาประเมิณที่ดินที่แท้จิรง ต้องไปที่ไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: พัช IP: 123.198.77.100 วันที่: 3 มกราคม 2553 เวลา:16:58:09 น.  

 
ถึงคุณจินหยง
เราจะขายทาวเฮ้าวส
ราคา 810000
จะเสียค่าธรรมเนียม,อากร,ภาษี เท่าไร ถือครอง 15 ปีได้


โดย: ต้องตา IP: 125.24.103.130 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:16:03:29 น.  

 
รบกวนถามคุณจินหยงค่ะ
ดิฉัน(กำลังเรียนมหาวิทยาลัยจึงยังไม่มีรายได้)ได้ทำการขายคอนโดให้กับผู้ซื้อและทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตกลงกันว่าค่าโอนออกกันคนละครึ่ง ต่อมาผู้ซื้อขอคืนเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดากับผู้ขาย โดยให้เหตุผลว่าเงินส่วนนี้ผู้ขายสามารถไปขอเงินคืนได้ดังนั้นผู้ขายต้องรับผิดชอบ ดิฉันรบกวนถามว่า..
ผู้ขายสามารถขอคืนเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาตามที่ผู้ซื้ออ้างได้หรือไม่ค่ะ(ในอัตราอย่างไรและดำเนินการที่ไหน)
ขอบพระคุณค่ะ


โดย: PiGLet IP: 110.164.68.156 วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:18:41:46 น.  

 
ในสัญญาซื้อขาย ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการโอน ผู้ซื้อและผู้ขาย ออกคนละครึ่ง อยากถามว่า ค่าใช้จ่ายในการโอน ที่เขียนไว้ลอย ๆ แบบนี้รวมถึง ภาษีเงินได้ของผู้ขายหรือเปล่า และ ค่าจดจำนองของผู้ซื้อหรือไม่

ขอบพระคุณค่ะ


โดย: rose IP: 125.24.112.11 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:32:21 น.  

 
แหะๆ ไม่ได้เข้ามานาน ตอบเฉพาะของอันที่ไม่นานมาก ก็แล้วกัน


1.
รบกวนถามคุณจินหยงค่ะ
ดิฉัน(กำลังเรียนมหาวิทยาลัยจึงยังไม่มีรายได้)ได้ทำการขายคอนโดให้กับผู้ซื้อและทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตกลงกันว่าค่าโอนออกกันคนละครึ่ง ต่อมาผู้ซื้อขอคืนเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดากับผู้ขาย โดยให้เหตุผลว่าเงินส่วนนี้ผู้ขายสามารถไปขอเงินคืนได้ดังนั้นผู้ขายต้องรับผิดชอบ ดิฉันรบกวนถามว่า..
ผู้ขายสามารถขอคืนเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาตามที่ผู้ซื้ออ้างได้หรือไม่ค่ะ(ในอัตราอย่างไรและดำเนินการที่ไหน)
ขอบพระคุณค่ะ

: ไม่จริงเลยครับ ผู้ขายจะมีสิทธิไปขอคืนได้ ก็ต้องเข้าเงื่อนไข เรื่องการซื้อบ้านใหม่ ขายบ้านเก่าด้วย

ก็คือคนขายต้องมีการซื้อบ้านใหม่ด้วยในระยะเวลา 1 ปี และก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเราเอง ตกลงกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกัน

2.
ในสัญญาซื้อขาย ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการโอน ผู้ซื้อและผู้ขาย ออกคนละครึ่ง อยากถามว่า ค่าใช้จ่ายในการโอน ที่เขียนไว้ลอย ๆ แบบนี้รวมถึง ภาษีเงินได้ของผู้ขายหรือเปล่า และ ค่าจดจำนองของผู้ซื้อหรือไม่

ขอบพระคุณค่ะ

โดย: rose IP:


: ถ้าเอาตามความเข้าใจของคนทั่วไป เขียนลอยๆ แบบนี้ ก็จะหมายถึงค่าธรรมเนียมที่ดิน รวมกับภาษี ด้วย (แต่คงไม่รวมค่าจดจำนองของคนซื้อ เพราะไม่เกี่ยวกัน)

แต่ถ้าเอาตามกฎหมายเป๊ะๆ เขียนอย่างนี้ หมายความได้แค่ค่าธรรมเนียมที่ดินเท่านั้น เพราะว่าภาษีเป็นสิ่งที่คนขายจะต้องเสีย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

ดังนั้น การทำสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องตกลงกันให้ชัดเจน ไม่งั้นจะมีปัญหาถกเถียงกันได้


ช่วงหลังนี้วุ่นๆ หลายอย่าง ก็เลยไม่ค่อยได้เข้า blog แล้ว


ถ้าใครสงสัยอะไร ถามดูที่หลังไมค์ ใน pantip ได้ครับ เข้าไปดูข้อมูลเกือบทุกวัน


โดย: จินหยง วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:00:54 น.  

 
ผมซื้อบ้านมือ2 = 2 ล้าน ซึ่งติดเขา BANK อยู่ 8 แสน. คนขายเขาก็จะได้ส่วนต่าง 1.2 ล้าน เขาผ่อนมา 10 ปีแล้ว

ถามว่าต้องเสีย ภาษีเงินได้ส่วนบุคคนหัก ณ ที่จ่ายไหม ใครจ่าย ? bank จ่ายด้วยไหม ?

เพราะผมก็ต้องเอาไปกู้อีก BANK ผมต้องจ่ายไหม ? ช่วยตอบก่อน 24 มีนาคม 53 เพราะเป็นวันที่จะโอนแล้วครับ.


โดย: วิกรม IP: 10.48.0.57, 202.44.7.59 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:23:54:50 น.  

 
ไม่เกี่ยวกับ ธ. เลยครับ

ถ้าไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ภาษีเงินได้ ก็คนขายจ่าย แค่นั้นเองครับ

คุณกู้ ธ. ก็เสียแต่ค่าจำนองเท่านั้นเอง ตอนนี้ก็ไม่กี่ร้อยบาท


โดย: จินหยง วันที่: 24 มีนาคม 2553 เวลา:1:15:34 น.  

 
เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธ—เธณเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธนเน‰เธ‹เธทเน‰เธญเธšเน‰เธฒเธ™เธเธฑเธšเธ˜เธ™เธฒเธ„เธฒเธฃเธ„เนˆเธฐ

เนเธ•เนˆเน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเนเธˆเน‰เธ‡เธˆเธฒเธเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธงเนˆเธฒเธˆเธฐเธ•เน‰เธญเธ‡เธˆเนˆเธฒเธขเธ„เนˆเธฒเธ เธฒเธฉเธตเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ„เธ™เธฅเธฐเธ„เธฃเธถเนˆเธ‡เธเธฑเธšเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃ เธ‚เธญเธ–เธฒเธกเธ”เธฑเธ‡เธ™เธตเน‰เธ™เธฐเธ„เธฐ
1. เธ•เธฒเธกเธˆเธฃเธดเธ‡เนเธฅเน‰เธงเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธ•เน‰เธญเธ‡เน€เธ›เน‡เธ™เธœเธนเน‰เธˆเนˆเธฒเธขเธ เธฒเธฉเธตเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ™เธตเน‰เน€เธญเธ‡เนƒเธŠเนˆเธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ
2. เธ–เน‰เธฒเน€เธฃเธฒเน„เธกเนˆเธขเธญเธกเธˆเนˆเธฒเธขเธชเนˆเธงเธ™เธ™เธตเน‰ เธˆเธฐเธกเธตเธ‚เน‰เธญเธเธŽเธซเธกเธฒเธขเน„เธซเธ™เน€เธญเธฒเน„เธ›เน€เธˆเธฃเธˆเธฒเธเธฑเธšเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเน„เธ”เน‰เธšเน‰เธฒเธ‡
3. เธชเนˆเธงเธ™เธ„เนˆเธฒเธญเธฒเธเธฃเธœเธนเน‰เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฐเธ•เน‰เธญเธ‡เธŠเธณเธฃเธฐเธญเธตเธเน„เธกเนŠ

เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เนˆเธฐ


โดย: เน€เธเธ” IP: 118.172.103.107 วันที่: 13 เมษายน 2553 เวลา:0:54:47 น.  

 
อ่านจากกระทู้ข้างบนเลยขอถามหน่อยนะค่ะ ว่าผู้ขายจะสามารถขอคืนเงินได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายไปตอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้หรือไม่ค่ะ(ในอัตราอย่างไรและดำเนินการได้ที่ไหนและอย่างไร) และผู้ขายจะซื้อ บ้านใหม่ด้วยในระยะเวลา 1 ปี และตอนปลายปีต้องยื่นเงินได้จากการขายบ้านในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยรึเป่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: นริฉัตร IP: 115.67.20.40 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:18:53:07 น.  

 
ขอรบกวนถามท่านผู้รู้ครับ คือ ว่ามีโฉนดที่ดินอยู่ 10 ไร่ เป็น ชื่อเจ้าของร่วมกัน มีคุณพ่อ ตัวผม และน้องชาย ต่อมาคุณพ่อผมท่านได้ป่วยและเสียชีวิต ทีนี้ผมและน้องต้องเดินทางไปทำการโอนที่แปลงนี้ ซึ่งผมและน้องได้ตกลงที่จะขายที่แปลงนี้ให้กับผู้อื่น หลังจากทำการโอนที่มรดกแปลงดังกล่างก่อน (ไม่ทราบว่าผมและน้องชายจะต้องทำประการใดบ้างครับ) ราคาประเมินที่แปลงนี้อยู่ที่ 360000 บาท แต่ผู้ซื้อตกลงจะซื้อที่ ราคา 500000 บาทครับ
คืออยากทราบ ว่า 1 ค่าธรรมเนียมในการโอน 2 ค่าภาษีต่างๆ รวมถึงค่าอากร และค่าภาษีรายได้บุคคล (น้องชายมีรายได้จากการทำงานเอกชนคนเดียว ส่วนตัวผมยังว่างงานอยู่ครับ) รบกวนสอบถามท่านเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ


โดย: หนึงอ้วน IP: 183.89.141.172 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:54:19 น.  

 
นู๋จะกู้ซื้อบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น 18.6 ตารางวา ราคา 3,600,000 แต่ทางโครงการบอกว่า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิทรัพย์ ผู้ชื้อเป็นผู้ออก นู๋ต้องจ่ายทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่ค่ะในวันโอนค่ะ


โดย: นุ้ย IP: 182.53.45.177 วันที่: 21 มิถุนายน 2554 เวลา:23:52:02 น.  

 
ซื้อที่นามาได้ 3 ปี แต่ตอนนี้มีคนมาขอซื้อ ซื้อมาในราคา 250000 บาท แต่คนซื้อให้ราคา 450000 บาท อย่างนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอคำแนะนำก่อนจะได้ตกลงกับผู้ซื้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่จะเกิดขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: ต่าย IP: 182.53.162.65 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:12:29 น.  

 
ตอนนี้จะขายบ้านราคา 455,000 บาทถือครองมาแล้ว 5 ปี ต้องเสียอะไรบ้างคะ และคิดยังไง ส่วนภาษีเงินได้ เสียแล้วยื่นเรื่องเอาภาษีคืนได้ไมคะ


โดย: Suni IP: 125.24.66.206 วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:19:26:20 น.  

 

ได้ซื้อบ้านจัดสรรเป็นเงินสด 3.2 ล้านโอน ต.ค2552
จะยื่นขอคืนเงินภาษีบ้านหลังแรกย้อนหลัง?


โดย: khunbee IP: 79.221.53.207 วันที่: 13 ธันวาคม 2555 เวลา:20:39:53 น.  

 
รบกวนสอบถามค่ะพอดีซื้อบ้านมือสองธนาคารอนุมัติ์ให้650000แต่ไม่รู้ว่าประเมินได้เท่าไรแล้วเวลาโอนต้องเสียค่าโอนยอดไหนแต่เคยไปประเมินที่ดินได้299000รวมบ้านกับที่ แล้วจะเสียค่าโอนคราวๆประมาณเท่าไรค่ะรบกวนด้วยค่ะถ้ารวมทุกอย่างที่ต้องจ่าย


โดย: Nook IP: 110.49.234.63 วันที่: 27 ธันวาคม 2555 เวลา:19:00:36 น.  

 
ราคาบ้าน650000 ค่าโอนคนซื้อจ่ายทั้งหมด ไม่ได้กู้ bank แต่ ผ่อนต่อ อีก630000 จ่ายค่าส่วนต่างไห้คนขาย20000 อยากรู้ว่าต้องเสียค่าโอนประมาณเท่าไหร่


โดย: จ๋า IP: 101.108.253.36 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:13:53:33 น.  

 
ถ้าซื้อทาว์เฮ้าส์มาจากกรมบังคับคดี ในราคา 580000 ราคาประเมิน 625000 บาท จะเสียค่าโอนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ แล้วจะนับการถือครองไงอ่ะ เพราะว่าโดนยึดมาอ่ะ


โดย: ตุ๊บตั๊บ IP: 101.51.177.198 วันที่: 2 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:33:49 น.  

 
ผมซื้อที่ดินมา2ไร่75ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังซื้อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านเดือนกรกฎาคม2556แล้วตอนนี้จะขาย มีคนมาขอซื้อในราคา700000จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แพงไหมครับ ช่วยคำนวนให้ทครับ


โดย: นะ IP: 122.155.44.88 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:26:17 น.  

 
จะขายที่ตกลงกันที่ 206,800,000 บาทแต่เราจ่ายค่าโอนเองราคาประเมิน950,000 บาทไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีอท่าไรครับถือครองมา 15 ปีรบกวนด้วยครับ


โดย: หลอด IP: 1.46.66.208 วันที่: 11 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:24:01 น.  

 
สงสัยตรงค่าภาษีค่ะ ข้อ1คือภาษีเงินได้ ยังไงก้อต้องเสียใช่มั้ยค่ะ แต่ข้อ2 และ3 เสียอย่างใดอย่างหนึ่ง ถูกมั้ยค่ะ


โดย: จิ๊บ IP: 1.46.16.163 วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:03:28 น.  

 
จะขายบ้านราคา1700000บ้านอยู่เกิน5ปีจะต้องเสียภาษีทั้งหมดเท่าไรและจะซื้อบ้านใหม่ภายในปีที่ขายจะต้องนำเอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นขอภาษีคืนค่ะและต้องการรู้ราคาประเมิณบ้านทำยังไง รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะไม่รู้จริงๆจะขายบ้านค่ะ


โดย: แจง IP: 27.145.177.101 วันที่: 8 สิงหาคม 2557 เวลา:17:51:05 น.  

 
ให้ความรู้ดีค่ะ


โดย: ปุ๋ม IP: 27.55.15.90 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:20:10 น.  

 
ให้ความรู้ดีค่ะ


โดย: ปุ๋ม IP: 27.55.15.90 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา:12:22:13 น.  

 
รบกวนสอบถามค่ะ ช่วงนี้ กู้ซื้อบ้านมือสองจากธนาคารประเมิน ประมาณ1ล้านบาทและทำสัญญากับผู้ขาย1ล้านบาทเช่นกัน ต้องเตรียมค่าธรรมเนียม อะไรบ้าง และรวมทั้งหมดประมาณกี่บาทค่ะ...ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ...


โดย: ฝน IP: 171.4.240.242 วันที่: 3 ธันวาคม 2558 เวลา:10:00:47 น.  

 
อยากทราบว่ารับมรดกมาแล้วขายเลยจะต้องเสียภาษีแพงไหม เป็นที่ดินประมาณ 3ไร่ กับ1งาน


โดย: เฟีย IP: 49.229.12.95 วันที่: 6 ธันวาคม 2558 เวลา:16:13:38 น.  

 
ค่าธรรมเนียมธนาคารกับค่าอากรแสตมป์อันเดียวกันหรือป่าวครับ


โดย: Koko IP: 1.47.235.204 วันที่: 20 เมษายน 2559 เวลา:19:09:15 น.  

 
รบกวนท่านใดที่รู้ช่วยตอบหน่อย อาทิตย์หน้าผมซื้อขายบ้านที่กรมที่ดินราคา หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ผมต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไรได้ แต่ค่าโอนคนล่ะครึ่งกับผู้ขายคับ


โดย: สมโชติ ไชยมาศ IP: 1.0.247.35 วันที่: 29 เมษายน 2559 เวลา:8:22:23 น.  

 
เราซื้อบ้านมือสองในราคา950000แต่ที่ดินเรียกเก็บค่าโอน50000แพงไปไหมตะ


โดย: ชฎาพร IP: 223.24.110.143 วันที่: 30 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:57:35 น.  

 
ขายบ้านที่เพิ่งซื้อมา8เดือนเสืยค่าโอนเท่าไหร่คะโดย: ฟ้า IP: 49.228.106.194 วันที่: 29 กรกฎาคม 2560 เวลา:17:14:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Alpha111
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Alpha111's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.