Blog 220/2553..20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร


20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร
31 ส.ค.- 19 ก.ย. 2553
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


พ.ศ.2533 ก้าวแรกที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงาน
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า


ในการทำงานของมูลนิธิฯ ภารกิจหลักที่สำคัญ คือ
ปกป้องรักษาผืนป่าที่เหลือให้คงอยู่มากที่สุด


โดยมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ทรัพยากรของชุมชนภายใน
และรอบผืนป่าตะวันตก
ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด ” ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ เสืออยู่ได้ ”


พ.ศ.2553 ปีที่ 20
ที่สืบ นาคะเสถียรกำลังจะเลือนลางไปจากความทรงจำ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
ค่อยๆ ถูกลดทอนความสำคัญลง
นอกจากภารกิจหลักในการปกป้องผืนป่าแล้ว


อีกภารกิจที่สำคัญคือ ..
การปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าความสำคัญของผืนป่า
ร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ก่อนที่ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของไทยจะหมดไป


ด้วยความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสานต่องานอนุรักษ์
ตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงใช้วาระครบรอบ 20 ปีจัดทำ
“โครงการ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” หรือ “SEUB 2010”


หลังสิ้นเสียงปืนในเช้าวันที่ 1 กันยายน 2533
เป็นเวลา 20 ปี ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงาน
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า


ซึ่งตลอดงานทั้ง 20 วัน
จะมีนิทรรศการภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตก
บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ
เพื่อสืบสานงานอนุรักษ์แล้ว
ภายในห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 1 แล้ว
ยังมีรายการที่น่าสนใจ ดังนี้

1 กันยายน 2553 : เวลา 17.00 น.
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
เป็นประทานเปิดงาน “20 ปี 20 วัน สืบ นาคะเสถียร”
ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1
จากนั้นเวลา 18.00 น. ปาฐกถา
“คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกันจึงอยู่รอด”
โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เลขาธิการคนแระของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

2 กันยายน 2553 : พบกับคุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร,
คุณตะวันฉาย หงส์วิลัย
หัวหน้าภาคสนาม จ.นครสวรรค์-กำแพงเพชร
และคุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม หัวหน้าภาคสนาม จ.กาญจนบุรี
ทั้ง 3 ท่านจะมาถ่ายทอดในหัวข้อเรื่อง
"แรงบันดาลใจในการทำงานอนุรักษ์ที่ได้รับจาก สืบ นาคะเสถียร"
ผ่านการแสดงดนตรีและภาพถ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น.


3 กันยายน 2553 : คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ตัวแทนคนรุ่นใหม่
จะมาถ่ายทอด “มุมมองของวันรุ่นที่มีต่อ สืบ นาคะเสถียร”
และงานอนุรักษ์ ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

4 กันยายน 2553 : 14.00 น.
ฟังบทกวีประกอบสไลด์ จากผืนป่าตะวันตก
และเสวนางานอนุรักษ์ในมุมของคุณสมบัติ แก้วทิตย์
ครูผู้วาดธรรมชาติด้วยเพลงร็อค
ในเวลา 18.00 น.


5 กันยายน 2553 : จากคำสั้น ๆ ของคุณสืบ นาคะเสถียร
“ผมขอพูดแทนสัตว์ป่า”
วันนี้คุณมาโนช พุฒตาล และ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
จะมา “ในนามของสัตว์ป่า”
ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าและงานอนุรักษ์
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

7 กันยายน 2553 : เวลา 18.00 น.
ดูหนังกับกวีซีไรต์ “จิระนันท์ พิตรปรีชา”
หลากหลายเรื่องราวจากหนังสิ่งแวดล้อม
ดำเนินรายการโดยคุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


8 กันยายน 2553 : อาจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะมาชวนคุย ชวนคิดไปกับภาพยนตร์เหนือจินตนาการ
เรื่อง"อวตาร "
ดำเนินรายการโดยคุณวรรโณบล ควรอาจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ในเวลา 18.00 น.


9 กันยายน 2553 : โรงเรียนเทพศิรินทร์,
โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงเรียนสตรีวิทยา
จะมาแข่งขันตอบคำถามหนังกับสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มแข่งขันในเวลา 17.00 น.


10 กันยายน 2553 : เวลา 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. : เดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร์กับ
"ติ๊ก เจษฎาภรณ์ "
ตอนภารกิจของสืบ นาคะเสถียร
โดยคุณติ๊กและเนวิเกเตอร์
จะมาร่วมสืบสานเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตว์ป่า ของหัวหน้าสืบอีกครั้ง


11 กันยายน 2553 : 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง HOME
และพูดคุยหลากหลายเรื่องราวบนโลกใบนี้กับ ศุ บุญเลี้ยง


12 กันยายน 2553 : 14.00 – 20.00 น.
ช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมดจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเวลา 18.00 น. คุณภาคภูมิ ปทุมเจริญ (โตโต้)
หนึ่งในพิธีกรรายการ คน ค้น ฅน
ที่ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของ 5 จอมป่า
(หัวหน้าภาคสนามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร)
จะมาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวการทำงาน
ในฐานะคนเฝ้าป่าของเหล่าจอมป่า
เป็นตัวแทนบอกให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่า
ยังมีคนที่ทำงานโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง


1 –16 กันยายน 2553
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


หมายเหตุ : กิจกรรมตามวันและเวลาข้างต้น
ที่จัดที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(วันที่ 1 – 18 ก.ย.53) สามารถเข้าชมได้ฟรี


19 กันยายน 2553 :
คอนเสิร์ต "20 ปี สืบ นาคะเสถียร”
โดยคุณสุรชัย จันทิมาธร (น้าหงา คาราวาน)
และคุณยืนยง โอภากุล (น้าแอ๊ด คาราบาว)
โดยมีศิลปินรับเชิญ จิระนันท์ พิตรปรีชา
ณ หอใหญ่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์Create Date : 02 กันยายน 2553
Last Update : 3 กันยายน 2553 1:01:59 น. 26 comments
Counter : 1836 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ
จำได้ชัดเจนว่าวันนั้นอ่านข่าวแล้วช็อคค่ะ ช็อคไปเป็นเดือน ๆ ปี ๆ
พอตอนคุณสืบยังมีชีวิตอยู่ จะติดตามผลงานด้วยความชื่นชมตลอด

เวลาทำให้ความเสียใจจางไป แต่ไม่เคยลืมค่ะ

อยากให้คนรุ่นหลังได้รับทราบเรื่องราวและผลงานของคุณสืบต่อ ๆ ไปนะคะโดย: MeMoM วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:12:09:06 น.  

 
มารำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียรค่ะโดย: อิ่ม_Aim วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:24:13 น.  

 
ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ 20 ปีแล้ว

คุณอ้อไปมั้ยคะ งานนี้ น่าไปเหมือนกัน

ถ้าคุณอ้อไปเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะ

กิจกรรมแต่ละวันน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่เก็บเรื่องดีๆ มาฝาก


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:35:04 น.  

 
แล้วจะมีคนมาเกิดใหม่แบบคุณสืบมั้ยอ่ะ หายากจัง


คนดีมักอยู่ไม่นานเนอะ(ตายๆๆแล้วที่ยังอยู่กันนี่ มองหน้ากันเลิกลั่ก ตรูไม่ดีตรงหนาย)

โทดนะคร้ามาเพ้อเจ้อบ้านพี่อ้ออีก


โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:14:48:07 น.  

 
ชื่อผู้ร่วมงานน่าสนใจมากเลยครับพี่อ้อโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:14:49:39 น.  

 
คนดีกลับไม่สามารถทนอยู่ได้
กับสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม
เลยทำให้สังคมทุกวันนี้
คนดีต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่กล้าแสดงตัวมาก เพราะกลัว
ขอให้ดวงวิญญาณของท่านคุ้มครองคนดีด้วยค่ะ ตอนนี้ฝนตกแรงมากค่ะ บรรยากาศดีมาก รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: tummydeday วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:15:29:35 น.  

 


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:15:37:58 น.  

 ได้อ่านได้ฟังเรื่องราวของวีรษุรุษท่านนี้แล้ว
อยากให้คนไทยรักป่า หวงแหนในความเป็นของประเทศไทยมากๆ ค่ะ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:16:01:56 น.  

 
เหมือนโปสเตอร์หนังมากเลยยยย
มองทีแรกคิดว่า มีหนังใหม่เข้า แบบว่าหนังน่าดู อะไรอย่างนี้


โดย: Life & Learn วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:16:21:36 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะพี่อ้อ
โห ฝนตกในกล่องนี้ทุกวัน
ระวังน้ำท่วมบล๊อกนะคะ อิๆ

อ้อ ที่ไปถามไว้ว่าไก่เป็นคนเหนือรึป่าว
ป่าวค่ะ เกิดกรุงเทพค่ะ แต่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว+แคะค่ะ อ้าว หน้าไก่ไม่หมวยรึคะพี่ อิๆ


โดย: aitai วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:17:40:09 น.  

 แวะมาทักทายจ้าโดย: แอ๊ปเปิ้ลโบราณ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:19:58:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ...
มาร่วมรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียรด้วยค่ะ
เรื่องราวของคุณสืบ ฟังแล้วทำให้คนรุ่นหลังรัก และรู้คุณค่าของธรรมชาติ


โดย: neenika วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:44:13 น.  

 
มาย้อนรำลึกด้วยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:21:18:16 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


หลับฝันดีนะคะคุณอ้อโดย: หอมกร วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:22:50:29 น.  

 
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ เลยนะคะ วิสกี้ยังจำเรื่องนี้ได้เลยค่ะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:23:19:56 น.  

 
ร่วมรำลึกคุณสืบด้วยค่ะ...ผ่านมาไวมาก 20 ปีแล้วเหรอเนี้ย...ถึงท่านจะจากไปแต่เจตจารมณ์ท่านยังคงอยู่ คงอยู่ในใจของพวกเราหลายคนค่ะ


โดย: aenew วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:23:44:21 น.  

 
สืบเอย...เจ้าจากไปไม่สูญเปล่า


โดย: อุ้มสี วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:0:32:39 น.  

 
ร่วมรำลึก สืบ นาคะสเถียร ผู้สละชีวิตเพื่อผืนป่าค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:1:03:55 น.  

 
ไม่น่าเชื่อนะครับ 20 ปีแล้วที่อยู่ในความทรงจำของคนไทย...

งานดี ๆ แบบนี้ขอบคุณมากครับที่บอกกล่าวกันขออนุญาตเอาไป promote ต่อนะครับ


โดย: CEO นิ้วก้อย วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:4:42:16 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:6:59:16 น.  

 
อยากไปจังเลยครับ
อรุณสวัสดิ์นะครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:7:01:45 น.  

 
ป่าฉิบหายสลายลงคงสักวัน
เพราะพวกฉันมนุษย์นั้นทำฉิบหาย
ไม่เคยพอไม่มีก่อแถมทำลาย
ถ้าเธอตายทุกสิ่งตายสลายลง
โดย: คนทุ่งบางเขน วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:8:42:26 น.  

 
ทักทายค่ะพี่อ้อ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:9:17:36 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่

นิยมคนเก่งและตั้งใจจริง คุณสืบ
ก็เป็นอีกคนที่ถือว่าเป็นแมนออฟฮาร์ท
ได้เช่นกันนะค่ะ เพราะว่าอุทิศตัวและตั้งใจจริง
กับสิ่งที่เค้าคิดว่าถูกต้องและควรดูแลรักษา
น่านิยมยกย่องแม้ว่าเค้าจะตายจากไป
แต่สิ่งที่เค้าทำไว้ยังเป็นผลประโยชน์ให้
คนรุ่นหลังๆ ได้เดินรอยตามสิ่งดีๆ ที่เค้าบุกเบิกนะค่ะโดย: JewNid วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:10:19:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีวันสุดท้ายของการทำงานค่ะคุณอ้อ อ่างทองฝนตกตลอดคืน นอนสบายไม่อยากลุกจากที่นอนเลยค่ะ ยังไงไปไหนอย่าลืมพกร่มด้วยนะคะ ฝนฟ้าอากาสเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ ระลึกถึงเสมอนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:10:25:42 น.  

 
มาย้อนรำลึกด้วยคนค่ะคุณอ้อ

เพียงแค่เราไม่ทำลาย
ธรรมชาติและสัตว์ทั้งหลายก็มีที่อาศัยแล้ว

แอมอรโดย: peeamp วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:14:23:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
เริงฤดีนะ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 38 คน [?]


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #13


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #12
อันดับ 3 สาขากีฬาThank you
สำหรับหัวใจดวงโต


BG. Popular Award #11
ขอขอบคุณทุก Vote ที่มอบให้ค่ะ
BG. Popular Award #10


เป็นครั้งแรกที่ได้อันดับ 1
พร้อมกัน 2 สาขา
ขอบคุณและนับเป็นเกียรติยิ่งนัก
สำหรับการมาอ่าน blog

ตั้งใจใส่ความรู้ในส่วนของกีฬา
และภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
และได้ไปชมภาพยนตร์มาเอง
ในมุมมองที่เป็นตัวตน
ของ "เริงฤดีนะ" เอง


และจากพื้นฐาน
ของข่าวสารในสาขานั้นๆ
เป็นตัวตั้ง
และใส่สำนวนความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นส่วนประกอบบ้าง
ต่อยอดบ้าง
ในการรังสรรค์แต่ละ BLOG
ด้วยตวามตั้งใจ
และไม่ได้เชี่ยวชาญเก่งกล้า
"ด้านภาพยนตร์ และ
ด้านกีฬา" มากมายนัก


เพียงถ่ายทอดออกจากจิตใจ
และจิตวิญญาณ
by heart and soul
ในห้วงช่วงเวลานั้นๆ
real time real live


ขอบคุณและขอบคุณอีกครั้ง
สำหรับแรงใจ
ทุก comments & vote


Art ตัวแม่ sometime ค่ะ


BG. Popular Award #9Group Blog
 
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
2 กันยายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เริงฤดีนะ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.