Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
2 กุมภาพันธ์ 2561
 
All Blogs
 
รำ เบิกโรงศรีโพสพนพเกล้า(แม่โพสพทรงเครื่อง)พระแม่โพสพหรือ นามนัยคือ “ศรีโพสพนพเกล้า”เทพีแห่งธัญชาติประจำข้าวนางมีหน้าที่พิทักษ์รักษาดูแลทุ่งนาและให้คุณค่าแก่มวลมนุษย์ชาติมีคุณาอนันต์ยิ่ง ตามตำนานไทยกล่าวถึงเทพธิดาโพสพไว้ว่าเป็นเทพนารีที่แบ่งภาคอวตารมาจากองค์เทพไพรศรพณ์กล่าวไว้ว่าพระพรหมทรงแบ่งภาคส่วนหนึ่งลงมาเป็นพระไพรศรพณ์เหตุด้วยว่าเพราะตบะอันแก่กล้า เต็มไปด้วยบารมีถึงขั้นสูงสุดของ ประไลยโกฎิดาบสจึงทำให้อาสนะของพระพรหมเบื้องบนสวรรค์ถึงกับ ร้อนอาสน์ขึ้นมาทันใดนั้นพระพรหมจึงทรงตรวจตราดูบนโลกมนุษย์ว่ามีเหตุใดให้พระองค์ช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ได้บ้าง และทรงมองเห็นพระดาบสนามประไลยโกฎิได้บำเพ็ญตบะด้วยความมุ่งมั่น แต่ต้องหิวโหยอดอยากเพราะขาดอาหารอยู่ในชายป่าริมแม่น้ำ

เมื่อเป็นดังนั้นพระองค์จึงแบ่งภาคส่วนหนึ่งลงมาเป็นพระไพรศรพณ์ได้เนรมิตบันดาลให้เกิดฝนตกทั่วบริเวณอาศรม ต่อมาเมื่อฝนซา พระดาบสได้พบกับเมล็ดข้าวสาลีโปรยทั่วบริเวณพื้นดินและงอกเติบโตขึ้นเป็นรวงข้างสุกเหลืองอร่ามทั่วบริเวณอาศรมนั้นพระดาบสจึงได้เก็บเกี่ยว รวงข้าวมารับประทาน และได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านบางส่วนให้เป็นอาหารของนกกาจิกกิน

พระดาบสได้ดูแลรดน้ำต้นข้าวสาลีอย่างสม่ำเสมอ และได้แบ่งเมล็ดพันธ์ไปให้ชาวบ้านนำไปเพาะปลูกจนมีข้าวสาลีมากมายในหมู่บ้านใกล้ๆและที่อยู่ห่างไกลออกไปบริเวณชายป่านั้นทำให้ชาวบ้านพ้นจากความอดอยากดังเช่นอดีต ประไลยโกฏิดาบส จึงบอกชาวบ้านเหล่านั้นให้บูชาบวงสรวงพระแม่ไพรศรพณ์ด้วยความเคารพนับถือที่พระแม่เป็นผู้มอบข้าวปลาอาหารให้แก่พวกตนและเหล่ามวลมนุษย์สืบต่อไปจนปัจจุบัน

คนไทยเราจะคุ้นเคยพระแม่องค์นี้ในชื่อ พระแม่โพสพซึ่งคนไทยโบราณเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วจะยกมือพนมเพื่อไหว้ขอบคุณพระแม่โพสพพระแม่แห่งอาหารซึ่งบันดาลให้มนุษย์มีความอิ่มท้องไม่อดอยาก มีสุขภาพที่สมบูรณ์

พระแม่โพสพมีลักษณะคือเป็นเทพธิดามีผิวพรรณงดงามประดุจแสงพระอาทิตย์ยามเช้ามีพักตร์ประดุจดอกบัวแรกแย้ม ทรงเครื่องอาภรณ์อัญมณีประดับ ทรงสะพักสไบสีเหลืองทองทรงกรอบพักตร์ทัดรวงข้าวปล่อยผมยาวมียันต์อุณาโลมบนหน้าผาก มีรวงข้าวถุงสุวรรณและพระขรรค์ประจำองค์มีหงส์ทองอันเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมีการกล่าวว่าพระแม่โพสพมีมีหงส์ทองเป็นพาหนะบางว่าประทับบนอาสน์ที่งดงาม พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือรวงข้าวอีกพระหัตถ์หนึ่งทรงพระขรรค์

การแสดงชุดนี้เกิดจากแนวความคิดจากบริบทของเทพเทวีผู้งดงามประกอบการการรำลงสรงที่มีเอกลักษณ์แบบนางละครในและกระบวนท่ารำเชิดฉิ่งที่ได้นำหลักการการแสดงสำคัญของบรมครูต่างๆมารังสรรค์และต่อยอดในแนวทางนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ในการแสดงครั้งแรก ณ บริเวณหน้าตึกคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในงานแสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาปี2553 ณวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2554โดยมีอาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัยเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์อัจฉราสุภาไชยกิจเป็นที่ปรึกษาการรังสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำชุดการแสดงในครั้งนั้นผู้แสดงเป็นพระแม่โพสพ นางสาวภคินี ดวงพักตรา และควบคุมการแสดงโดยนายภัทรพลจิตตรานนท์ ผู้นำเสนอแนวความคิดและให้อาจารย์กัญจนปกรณ์แสดงหาญเป็นผู้ประพันธ์บทเป็นครั้งแรกและต่อมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปในการคัดเลือกครั้งนี้ได้ นางสาวศศิวิมล วงศ์วสุทธิ์อำไพ เป็นผู้แสดงรุ่นที่ 2นำเสนอ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เอกลักษณ์ของการแสดงชุดนี้แสดงถึงบทบาทของนางเทพีผู้สง่างามและสุขุมเรียบร้อยมีเอกลัษณ์ของการรำลงสรงที่ครบกระบวนขั้นตอนและการรำชมโฉมบรรยายลักษณะเฉพาะของพระแม่โพสพในเพลงสีนวลในกระบวนท่ารำเฉพาะการรำเชิดฉิ่งตัวนางที่ใช้อาวุธคือรวงข้าวกอปรด้วยการรำตื่นกลองลักษณะเฉพาะของรำเชิดฉิ่งศุภลักษณ์เชิดฉิ่งเมขลาและท่านั่งขัดรวงข้าวกระดกเสี้ยวที่นำมาจากระบวนท่ารำนางจันทน์ตรวจพลและท่าเชิดฉิ่งปักต้นข้าวแล้วหมุนกลับมาทำท่าเฉพาะซึ่งเป็นกระบวนท่ารำตัวละครเอกที่อาจารย์ผู้รังสรรค์ได้รับการถ่ายทอดและประมวลมาเรียงร้อยท่าใหม่ได้อย่างงดงามโดยได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการรำถวายครูณ วิทยาลัยนาฏศิลป ปี2259และผ่านการแนะนำและพัฒนาท่ารำจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พ.ศ. 2554 และ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละครรำ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

ทั้งนี้การออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นได้รับความเมตตาจากอาจารย์สุรัตน์ จงดาในการนำเสนอรูปแบบของพระแม่โพสพในรัชสมัยรัชกาลที่ 4นำมาเป็นแนวทางในการแต่งกายและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้กับการแสดงชุดนี้โดยห่มสไบสองชายสีเหลือง นุ่งผ้าจีบหน้านางสีเขียวทรงกรอบพักตร์รัดท้ายช้องทัดรวงข้าว ประดับสังวาลและพาหุรัดรูปหงส์โดยนำเอกลักษณ์ของการแต่งกายของนางแปลงรูปแบบวังสวนกุหลาบมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณภาพสวยๆประกอบเอนทรี่/ติดต่อถ่ายงานๆได้ที่ ช่างภาพดีดี082-896-6628คุณเก๋
Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2561 19:26:00 น. 33 comments
Counter : 1137 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณทรงไทยเดิม, คุณดรสา, คุณtoor36, คุณ**mp5**, คุณSai Eeuu, คุณmambymam, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเนินน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณจารุพิชญ์, คุณThe Kop Civil, คุณJinnyTent, คุณpoepum, คุณสองแผ่นดิน, คุณญามี่, คุณกาปอมซ่า, คุณmoresaw, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณAppleWi, คุณhaiku, คุณkae+aoe


 
ได้รู้จักที่มาที่ไปค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:9:59:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
หนูอยากsoloเพลงนี้ค่ะครู ชอบมากเลย


โดย: ทรงไทยเดิม วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:10:14:58 น.  

 
จะว่าไปในประเทศเราพระแม่มีหลายคนเหมือนกัน วัฒนธรรมเรายกย่องคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:10:46:04 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:11:59:04 น.  

 
สวยจังเลยค่ะ คนคิด ทั้งเครื่องแต่งกายและเรื่องราว เพื่อนำมาเป็นการแสดง

มาโหวตและแปะใจค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:12:41:24 น.  

 
เรื่องราวของพระแม่โพสพ เคยได้ยินมาบ้างค่ะ
เครื่องแต่งกายของนางรำในชุดนี้สวยงามตระการตามากๆ

ขอบคุณครูเกศที่แวะมดอกไม้สีแดงค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:14:17:45 น.  

 
ชุดสวยมากๆเลยค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:19:52:22 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเกศสุริยง

มาชม การรำเบิกโรงศรีโพสพนพเกลาจ้ะ นางรำได้สวย
งาม อ่อนช้อย มากเชียว น่ารัก จ้ะ

ได้ความรู้เรื่องที่มาที่ไปของประวัติแม่โพสพด้วย คนไทย
เรามีข้าวเป็นอาหารหลัก เราได้สร้างประเพณีการไหว้แม่พระโพสพ ครูคิดว่า สมควรอย่างยิ่ง จะได้ไม่ทานข้าวกินทิ้งกินขว้างเนาะ

เอ้าเหรอ น้องเกศ หมายความว่า นึกว่า แอดเป็นเพื่อน
ครูในบล็อกใช่ไหม จ๊ะ อิอิ ไม่ค่อยเข้าใจความหมาย คนแก่
โลเทค จริง ๆ อิอิ

โหวดหมวด การศึกษา สื่อการสอนโดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:20:29:55 น.  

 
แปะโหวตก่อนนนน

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Education Blog ดู Blog
แม่ไก่ Book Blog ดู Blog
Pangeataround Review Food Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:21:10:24 น.  

 
แปะใจต่อ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะแม่โพสพสวยจังค่ะ ผิวดีสมควรเป็นคนมารำจริงๆ ด้วยยยย


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:21:10:53 น.  

 
สวยงามค่ะ
มาทักทายและส่งกำลังใจค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:21:44:41 น.  

 
งามแท้เลยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:22:16:00 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ
พรุ่งนี้มาดหวตค่ะครูเกศโดย: หอมกร วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:9:12:02 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Hobby Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แม่โพสพงดงามมากค่ะแม่ครู


โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:9:35:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับครูเกศ

ขอบคุณครับ
ผมอ่านสามก๊ก
แบบวิเคราะห์ตัวละคร
ให้จำเนื้อเรื่องกับชื่อตัวละคร
ผมจำไม่ค่อยจะได้ครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:11:03:46 น.  

 
ศิลปะวัฒนธรรมของไทยสวยงาม ควรค่าแก่การยกย่อง ชื่นชมเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:11:25:30 น.  

 
แวะมาให้กำลังใจครูเกศค่ะ
ที่ทำบล็อกความรู้ศิลปะไทยสืบสานต่อไป


โดย: JinnyTent วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:11:38:07 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ผู้แสดงท่วงท่างดงามค่ะ


โดย: poepum วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:11:51:22 น.  

 
สวยงาม อ่อนช้อย
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:15:14:15 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่เกศ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
oranuch_sri About Weblog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: ญามี่ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:18:03:35 น.  

 
เครื่องแต่งกายที่งดงามแบบนี้ปอมเพิ่งเคยเห็นค่ะครูเกศ

ยิ่งได้อ่านเรื่องราว . . . ปอมได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากนะคะ


ปอมมาแปะใจอวบๆให้คุณครูด้วยนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:19:06:54 น.  

 
งดงามมาก
ขอบคุณโหวตและแปะใจด้วยครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:20:14:20 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: poepum วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:23:00:59 น.  

 
รำสวยงามอ่อนช้อยมากค่ะ
ช่วงนี้งานยุ่งหรือเปล่าค่ะครูเกศ

เกศสุริยง Education Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:23:20:26 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับครูเกศโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:6:46:19 น.  

 

ชุดแม่โพสพ สวยค่ะ

โหวดค่ะ
แปะใจค่ะโดย: newyorknurse วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:6:53:19 น.  

 
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
แวะมาโหวตให้ครูเกศนะคะโดย: หอมกร วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:8:55:15 น.  

 
สวยงามมากค่ะครูเกศ

เกศสุริยง Education Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เกศสุริยง เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:16:50:37 น.  

 
สวยงาม


โดย: kae+aoe วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:7:42:48 น.  

 
แปะโหวตไปแล้วเมื่อวันก่อน
วันนี้มาแปะใจนะคะครูเกศ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:9:04:46 น.  

 
สวัสดีอกีรอบค่าครู

มาขอบคุณสำหรับโหวตนะค้าา


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:13:50:01 น.  

 
ขอบคุณโหวตค่ะครูเกศ

สวยงามตามท้องเรื่องค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:19:55:24 น.  

 
แปะ


ให้ครูเกศนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:21:57:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เกศสุริยง
Location :
อ่างทอง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 85 คน [?]
ยินดีต้อนรับ/blogนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับผู้ค้นคว้า ยินดีอย่างยิ่งถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย
Friends' blogs
[Add เกศสุริยง's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.