Group Blog
 
 
มิถุนายน 2553
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
23 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 

เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ศึกษาสักนิดจะได้ไม่คิดมาก

เห็นถามกันมามากเกี่ยวกับเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.
วันนี้ก็เลยขอลงรายละเอียดเท่าที่พอจะนึกได้ไว้ในบล็อกให้อ่านกันซะเลย
หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าไม่มากก็น้อย
ประโยชน์ก็เพื่อจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องและเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

การยื่นกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.นั้น หลายคนที่ไม่รู้อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่าย
คิดว่าเมื่อยื่นเอกสารให้กับทางมหาวิทยาลัยถูกต้องครบกระบวนความแล้วคงได้ผ่านเลย
จริงๆแล้วไม่ใช่ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด คือว่า มันมีอะไรๆที่ออกจะยุ่งยากพอดูเลยทีเดียว
ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังมีนักเรียนนักศึกษาที่ยื่นกู้ในปีการศึกษาแรกผิดหวังทุกคน

การเตรียมเอกสารในเบื้องต้นนอกจากพ่อแม่ต้องเซ็นต์รับทราบด้วยแล้ว
ยังต้องให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเซ็นต์รับรองว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่
และรับรองให้เราด้วย ซึ่งต้องต่อสัญญาอีกในทุกๆปีของการศึกษา คือ
เมื่อจบชั้นปีนี้ ก็ต้องยื่นเอกสารใหม่อีกในปีหน้า

นักเรียนนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีแรก
เมื่อผ่านการตรวจเอกสารถูกต้องแล้วจะต้องรออนุมัติและประกาศรายชื่อ 1 เดือน
แต่การชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิตในเทอมแรกของการปีการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาต้องออกเงินเองก่อนทั้งหมด ไม่มียกเว้น เว้นแต่จะมีการผ่อนผันเป็นงวดๆไป
เพราะในช่วงเปิดภาคเรียนของเทอมแรก ทาง กยศ.จะแบ่งสรรปันส่วนเงินไม่ลงตัว
เหตุนี้จึงได้แต่เฉพาะนักศึกษาที่กู้ต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้
จะกู้เรียนกันมาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวะศึกษา
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงได้รับการอนุมัติก่อนใครเพื่อน
พูดกันง่ายๆว่า เด็กที่เพิ่งยื่นกู้ใหม่ต้องรอไปก่อน
ที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมก็จะต้องเข้าอบรมเพื่อศึกษากระบวนการในลำดับต่อไป
ซึ่งแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆจะกำหนด

ที่ผ่านมานักศึกษาที่ยื่นกู้ใหม่ในปีแรกนั้นค่อนข้างจะผิดหวังกันเกือบทุกคน
ก็คือ จะไม่ได้รับการอนุมัติและจะต้องรอต่อไปจนสิ้นฤดูกาลศึกษาของปีการศึกษาแรก
แต่หลังจากที่จบปี 1 ขึ้นปี 2 ในเทอมแรกผลประกาศรายชื่อจาก กยศ.ออกมาจะได้ทุกคน
เหตุนี้เองจึงทำให้มีนักศึกษาต้องออกจากการเรียนกลางคันเนื่องจากไม่มีเงินค่าหน่วยกิต

มีข้อแนะนำมาฝากสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งยื่นกู้ในปีการศึกษาแรก

นักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ.ในเบื้องต้น หลังจากที่เตรียมเอกสารพร้อม และรอการอนุมัติแล้ว
ควรเตรียมเงินสดสำรองเพื่อเป็นค่าเทอมให้พร้อม
(อาจผ่อนผันได้บ้างซึ่งอันนี้ก็ลองไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยดู)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2.เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ.

นักเรียน นักศึกษา ต้องดำเนินการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
ที่เว็บไซต์ //www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบโดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
2.ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม
3.รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.
โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี
ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
4.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย
สาขาใดก็ได้เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ
5.ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบโดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด
(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยาน
และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้งฉบับ
พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา และสัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา
6.ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ในแบบลงทะเบียน
แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วน
7.นักเรียนนักศึกษารอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอมทางบัญชีธนาคารกรุงไทย

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน

การลงนามค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

ให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา
หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้
และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่(อำเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น(เทศบาลหรือสำนักงานเขต)
ในเขตพื้นที่ ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน

1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2. หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
(ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)

เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ

1. ต้องไม่ทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ
2. กรณีที่ต้อการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถทำได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ e-Studentloan
และสั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น
3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้
อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
4. ผู้กู้ยืมผู้ค้ำประกันผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
5. ผู้กู้ยืมผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา ให้ใช้ทั้งสําเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองสําเนาด้วยตนเองทุกฉบับในกรณีที่ผู้ค้ำประกันผู้แทนโดยชอบธรรม
เป็นบุคคลเดียวกัน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
6. เอกสารสัญญาจัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญญากู้ยืมคู่ฉบับไว้กับตนเอง
จนกว่าจะชำระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
7. ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง
แม้ว่าในภายหลังจะบอกเลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
8. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทยได้ทราบ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว(ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 203)อันได้แก่
- การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
- การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลำเนา
- การย้ายสถานศึกษา
- การสำเร็จการศึกษา
- การเลิกการศึกษา

หากผู้กู้ยืมไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน
และไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
จะถือว่าผู้กู้ยืมได้สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว

ดูเพิ่มเติ่มที่ //www.studentloan.or.thและขอให้โชคดีทุกคน
...
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2553
9 comments
Last Update : 23 มิถุนายน 2553 13:21:57 น.
Counter : 7066 Pageviews.

 

 

โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว 23 มิถุนายน 2553 12:47:06 น.  

 

เพิ่งกู้เรียนไปเหมือนกันค่ะ แต่ว่ายังไม่ทราบเกี่ยวกับการคืนเงิน กยศ เลยค่ะ

 

โดย: thinkcraft 13 กรกฎาคม 2553 9:30:20 น.  

 

ก็ดูซิว่ามันยุคไหน ใครปกครอง เมื่อก่อนไม่ห่วยแตรกมากมายขนาดนี้
เริ่มจากมีเด็กผูกคอตายเพราะไม่มีเงิน
จนทุกวันนี้คงชินกันแล้วมั๊ง หรือไม่งั้นก็กลับไปแบบเดิม ขายตัว

 

โดย: spider IP: 124.120.123.154 17 พฤศจิกายน 2553 17:18:09 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน ติวเลขออนไลน์

 

โดย: swkt (tewtor ) 11 เมษายน 2554 23:17:53 น.  

 

นานหลายปีแล้ว บทความนี้ยังมีประโยชน์อยู่เสนอ

น่าจะมีคนใจกุศล เอา Link ไปแปะเผยแพร่บ่อยๆ จะได้เป็นช่องทางช่วยเหลือ คนที่อยากเรียน แต่ไม่มีทุนทรัพย์

แต่กองทุนจะยืนยง เป็นประโยชน์อยู่ได้ ผู้ที่กู้ยืมไปพยายามเรียนให้จบ เมื่อเรียนจบ มีงานทำ มีรายได้ ก็ควรติดต่อใช้คืนเสียนะครับ

 

โดย: ขอนเก่า/พันทิพ IP: 223.207.64.135 8 กุมภาพันธ์ 2555 3:24:51 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: ไม่เปิดเผย IP: 110.168.175.252 20 กรกฎาคม 2557 10:57:22 น.  

 

หนูอยากรู้ว่าถ้าเราออกกลางคันเราต้องใช่หนี้คืนกยศหมดเลยหรอค่ะ

 

โดย: Por IP: 180.180.60.27 16 ตุลาคม 2557 7:35:02 น.  

 

ต้องใช้คนคนค้ำปีละครั้งหหรือทีเดียวจนเรียนจบครับ

 

โดย: หน่ง IP: 110.171.247.55 4 มิถุนายน 2558 22:22:56 น.  

 

การเตรียมเอกสารในเบื้องต้นนอกจากพ่อแม่ต้องเซ็นต์รับทราบด้วยแล้ว
ยังต้องให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเซ็นต์รับรองว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่
และรับรองให้เราด้วย ซึ่งต้องต่อสัญญาอีกในทุกๆปีของการศึกษา คือ
เมื่อจบชั้นปีนี้ ก็ต้องยื่นเอกสารใหม่อีกในปีหน้า

ตามนี้รึเปล่าครับ

 

โดย: หน่ง IP: 110.171.247.55 4 มิถุนายน 2558 22:34:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Resource of life
Location :
บุรีรัมย์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


เปิดบ้านเพื่อรับอรุณคนเราแก้ไขอดีตไม่ได้


แต่อาจแก้ไขอนาคตได้วางพู่กันหันมาจับเม้าส์
New Comments
Friends' blogs
[Add Resource of life's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.