Thailand LH Thailand RH

rayasuree
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ปั่นบล๊อคคุณให้ Hot สุดๆ ที่ BlogYellow.com คลิ๊กโลดขอขอบคุณป้ามด พี่ยอดสน และ uggie


และเพื่อนๆ ทุกคน ใน Bloggang น่ะค่ะ


ที่ทำให้ Blog ออกมาเป็นอย่างที่เห็นกันค่ะ


.
.

ปริญญาตรี

มหาลัยศรีปทุม สาขาบัญชี

.
.

ปริญญาโท

มหาลัยรามคำแหง MBA

.
.
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
4 ธันวาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add rayasuree's blog to your web]
Links
 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙สืบแทนสมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยกะทันหัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช
๑๒๘๙ รัตนโกสินทร์ศก ๑๔๖ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น
(Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซทท์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรง
ศึกษาวิชาแพทย์อยู่ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ ๓
พระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภู
มิพลอดุลเดช” ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๗๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลโปรด
เกล้าฯ ให้เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระเชษฐภคินี ๑ พระองค์ และสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราช ๑ พระองค์ มีพระนามเดิมและพระอิสริย
ยศต่อมาตามลำดับ ดังนี้หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรง
ได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เมื่อพุทธศักราช
๒๔๗๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ให้ทรงมีพระยศทรงกรมว่า กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ หม่อมเจ้าอานันทมหิดล ประสูติเมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ เมือง
ไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ทรงได้รับการ
สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ รัฐบาลจึงได้ทูลเชิญ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้น
ครองราชย์สืบสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ทรงพระปรมาภิไธยว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระ
บรมมหาราชวังสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรม
ราชชนนี ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ทรงพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดล
อดุลเดช ทรงได้รับการสถาปนามีพระยศทรงกรมว่า
กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทรงศึกษาวิชาการ
แพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงสำเร็จวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงสำเร็จการ
ศึกษาวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์
และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๙
ต่อจากนั้นทรงได้รับทุนการศึกษาของสมเด็จ
พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ไปทรงเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จ
พระบรมราชชนก ขณะดำรงพระยศ สมเด็จฯ
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๓เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ขณะที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาได้ ๑ พรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี
ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับประเทศไทย ครั้งนั้นได้
ประทับที่วังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวริน
ทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า อีกหนึ่งปีต่อมา
ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ สมเด็จพระ
บรมราชชนก ทรงพระประชวร และสิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ในปีเดียวกัน

เมื่อทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ทรงรับพระราชภาระแห่งความเป็นแม่อย่างใหญ่หลวง
เพราะต้องทรงอภิบาลพระโอรสธิดาองค์น้อยๆ โดยลำพังถึง
๓ พระองค์ และที่นับว่าเป็นพระราชภาระที่หนักยิ่งกว่า
ภาระของแม่ใดๆ ก็เพราะว่าพระโอรสธิดาที่ทรงอภิบาล
รับผิดชอบนั้นต่อมาเป็นพระประมุขของประเทศถึง ๒
พระองค์ เพราะฉะนั้น การอภิบาลรักษาและการถวาย
การอบรมสั่งสอน จึงมีความยากและมีความสำคัญ
อย่างยิ่งยวดพระราชจริยาวัตรในเชิงสร้างสรรค์ที่สำคัญประการหนึ่ง
คือสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงสอนพระ
โอรสธิดา ให้เรียนรู้เรื่องแผนที่และการใช้แผนที่ กล่าวคือ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ โรงเรียนเพาะช่าง
ในสมัยนั้นจัดทำแผนที่ประเทศไทยโดยผลิตเป็นรูป
ตัวต่อ เลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีกล่องไม้พร้อม
ฝาปิดเปิดสำหรับใส่เพื่อให้พระโอรสธิดาทั้ง ๓ พระองค์
ทรงเล่นเป็นเกมส์สนุกคล้ายการต่อรูปต่างๆ เป็นการ
สอนให้รู้จักประเทศไทย และรู้จักการดูการใช้แผนที่
ไปพร้อมๆ กัน จึงกล่าวได้ว่าพระราชดำริสร้างสรรค์
เหล่านี้ ประกอบกับคุณธรรมอีกหลายประการได้มี
บทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อการที่ทรงอภิบาลและฝึกสอน
พระโอรสธิดา ดังจะเห็นได้ว่าพระราชอัธยาศัยและ
พระราชจริยาวัตรอันงดงามหลายประการในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ส่งผล ไปถึง
พระราชอัธยาศัยและพระราชจริยาวัตรของพระโอรส
ธิดา อาทิ พระราชอัธยาศัยโปรดการถ่ายรูปและถ่าย
ภาพยนตร์ ได้สืบทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างครบถ้วน ดังจะเคยได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังสถานที่ใดจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์ คือ ทรงมี
แผนที่ กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบด้วย เวลา
ทรงงานจะทรงใช้ยางลบเสมอ เมื่อทรงพบเห็นอะไร
ก็จะทรงขีดเขียนบนแผนที่ เช่นเดียวกับพระบรม
ราชชนนีที่ทรงกระทำมาก่อน บางครั้งจะทรงพบว่า
ณ จุดทรงงานนั้นเป็นสถานที่บนภูเขาแต่ตามระวาง
ของกรมแผนที่ระบุไว้ว่าเป็นธารน้ำ จึงดูคล้ายกับน้ำ
ไหลขึ้นสูง และได้พระราชทานข้อสังเกตนี้แก่กรม
แผนที่ซึ่งกรมแผนที่ได้สำรวจใหม่จึงพบว่าเป็นเรื่อง
ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เอง กลายเป็นน้ำไหลกลับขึ้นที่สูง
จากนั้นกรมแผนที่ได้เขียนเป็นเอกสารถวายสดุดี
เฉลิมพระเกียรติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นนักแผนที่ผู้ชำนาญพระองค์หนึ่งด้วยพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ พรรษา ได้เสด็จ
ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
เป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับ ณ
เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ทั้งนี้เนื่องจาก
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไม่ทรงแข็งแรง จำเป็น
ต้องประทับในสถานที่ซึ่งอากาศดีและไม่ชื้น พลเอก
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท
นเรนทร พระปิตุลา ทรงแนะนำให้เสด็จไปประทับ
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ได้ทรงเข้าศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเอกอลเมียร์มองต์
(Ecole Mieremont) เมืองโลซานน์ พร้อมด้วย
พระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
เมื่อจบชั้นประถมศึกษาแล้ว ก็ทรงเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ
ลาซืออิส โรมองด์ (Ecole Nouvelle de la
Suisse Romande) เมืองแชลลี ซูร โลซานน์
(Chailly-sur-Lausanne)

พุทธศักราช ๒๔๘๑ ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียน
ยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล (Gymnase Classique
Cantonal) แห่งเมืองโลซานน์ ทรงได้รับประกาศ
นียบัตรทางอักษรศาสตร์ แล้วทรงเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยโลซานน์ แผนกวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ได้เสด็จ
นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่ ๒ โดยเสด็จ สมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช หลังจากเคยเสด็จพระราช
ดำเนินเยือนประเทศไทยชั่วคราวครั้งที่ ๑ เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ครั้งหลังนี้ได้เสด็จประทับ
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
จนกระทั่งถึงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จสวรรคต
โดยกะทันหัน คณะรัฐบาลไทยในขณะนั้น
ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้น
ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราชในวันเดียวกัน

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรง
มีพระราชภารกิจในการศึกษาต่อ จึงได้เสด็จ
พระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในเดือนมิถุนายนของปีนั้น รวมเวลาที่เสด็จ
ประทับในประเทศไทยได้ ๖ เดือน ในการทรง
ศึกษาต่อครั้งนี้ ทรงเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์แทนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรง
ศึกษาอยู่แต่เดิมก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้
ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาองค์
ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร
ผู้ซึ่งต่อมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยยศ
ขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล
และในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่าง
กรมมีพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
จันทบุรีสุรนาถพุทธศักราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินนิวัตประเทศไทย ประทับ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรม
หาอานันทมหิดลในเดือนมีนาคม ปีเดียวกัน

วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
และเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนต่อมา


พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า
การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐาน
อันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล
ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อ
ให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อใน
วิชาการชั้นสูงในประเทศต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อ
ผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นๆ
กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุข
ของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ
ต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และ
ทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราช
ไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศ
เหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดี
ของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นั้นด้วย
ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมาก
ยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัคร
ทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร
ผู้ป่วยไข้ได้ทันทีด้านภาษาและวรรณกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถโดดเด่น
ในด้านภาษา พระองค์ทรงเจริญวัยในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ จึงทรงภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน
ได้เป็นอย่างดี ต่อมา ทรงตระหนักว่า ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงสนพระ
ราชหฤทัยหันมาทรงศึกษาภาษาอังกฤษ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าถึงพื้นฐานของภาษา
และทรงคุ้นเคยในการใช้ภาษานี้ถึงระดับที่ทรง
ได้ดีเป็นพิเศษ และยังทรงสนพระราชหฤทัยใน
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักนิรุติศาสตร์

การพัฒนาพลังงานทดแทน

แก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
พระปรีชาสามารถและแนวพระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนา
พลังงานนั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรง
ริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุการ
เกษตรมาเป็นเวลานานร่วม ๒๐ ปีแล้ว

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง
อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบ
ตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือท อง อัน
เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้อมด้วย
เพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายว่า เหล่านัก
ปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ
พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร
ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฎิบัติราชการ
อย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่า
รัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระ
มหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่า
เพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวงคือพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราฎร์
ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่ม
เย็นกว่าปวงพระสกนิกรซึ่งต่างเชื้อศาสนาใน
พระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นี้ ประดิษฐาน
บนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ประพระอุณาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริ
ราชกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี
และพระแส้ขนหางจามรีทอดสอดอยู่ในกงพระที่
นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มี
ธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้อง
ขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบน
ฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่
เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง
๕ คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ชัยศรี
๑ ธารพระกร ๑ พัดวาลวิชนีและพระแส้
๑ ฉลองพระบาท ๑ หมายถึงปีแห่งการเฉลิม
ฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบ
สีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพุทธศักราช
๒๕๔๙ ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่
เป็นวานรกายขาว มือถือก้านลายซุ้มอันเป็น
กรอบลายของตราสัญลักษณ์ ฯ อยู่ด้านขวา
ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพครุฑ
เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอง มือถือก้าน
ลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ ฯ พื้นภาพตรา
สัญลักษณ์ ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดสีเขียว
ปนทอง อันหมายถึงสีสันอันเป็นเดชแห่งวัน
พระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความ
มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรง
ปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะ
เวลาที่ทรงครองสิริาชสมบัติมา ณ บัดนี้ถึงมหา
มงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการ
ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุด
ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราช
พงศาวดารในสยามประเทศ

ใกล้รุ่ง

เพลงพระราชนิพนธ์
ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ ไกล ไกล
ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน
ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน
จากทิพย์วิมาน ประทานกล่อมใจ
ใกล้ยามเมื่อแสง ทอง ส่อง
ฉันคอยมองจ้อง ฟ้าเรืองรำไร
ลมโบกโบยมา หนาว ใจ
รอช้าเพียงไร ตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัย ฟังไก่ประสานเสียงกัน
ดอกมะลิวัลย์ อวลกลิ่นระคนมณฑา
โอ้ในยามนี้ เพลิน หนักหนา
แสงทองนวลผ่องนภา แสนเพลินอุราสำราญ
หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่ รัง นอน
เข้าเชยชิดช้อน ลิ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลง ดังเพลงขับขาน
สอดคล้องกังวาน ซาบซ่านจับใจ

ใกล้ยามเมื่อแสง ทอง ส่อง
ฉันคอยมองจ้อง ฟ้าเรืองรำไร
ลมโบกโบยมา หนาว ใจ
รอช้าเพียงไร ตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัย ฟังไก่ประสานเสียงกัน
ดอกมะลิวัลย์ อวลกลิ่นระคนมณฑา
โอ้ในยามนี้ เพลิน หนักหนา
แสงทองนวลผ่องนภา แสนเพลินอุราสำราญ
หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่ รัง นอน
เข้าเชยชิดช้อน ลิ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลง ดังเพลงขับขาน
สอดคล้องกังวาน ซาบซ่านจับใจ..


 

Create Date : 04 ธันวาคม 2549
88 comments
Last Update : 7 ธันวาคม 2549 0:39:40 น.
Counter : 1162 Pageviews.

 


จุดเทียนชัยมงคลถวายพ่อ
ขอพระองค์-ทรงพระเจริญ

 

โดย: พุ่มสกี้ IP: 58.8.118.63 4 ธันวาคม 2549 7:59:13 น.  

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: rayasuree (Jeab) (rayasuree ) 4 ธันวาคม 2549 8:30:06 น.  

 

ทรงพระเจริญ

 

โดย: บ้านโคกโจด (my_oom ) 4 ธันวาคม 2549 9:11:16 น.  

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: ดา ดา 4 ธันวาคม 2549 9:26:22 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: สุโกศล (จิ๋ม) IP: 124.120.165.232 4 ธันวาคม 2549 9:44:35 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: sailamon 4 ธันวาคม 2549 9:49:10 น.  

 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: Love U forever. 4 ธันวาคม 2549 10:36:09 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

(ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกน่ะค่ะ)

 

โดย: alda (Alda ) 4 ธันวาคม 2549 11:14:09 น.  

 

"ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ" 

โดย: บูรพกาล (กลกาล ) 4 ธันวาคม 2549 11:26:32 น.  

 

สวัสดีเจ้าค่ะ
blog สวยมากเจ้าค่ะ ขอบคุณมากเจ้าค่ะที่ไปเยี่ยมเยียน ขออนุญาต add blog นะเจ้าค่ะ

 

โดย: บูรพกาล (กลกาล ) 4 ธันวาคม 2549 11:38:33 น.  

 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราว และรูปน่าประทับใจของในหลวงนะคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

ขอบคุณอีกครั้งที่แวะไปเยี่ยมคนป่วยที่บล็อกนะคะ ตอนนี้หายดีแล้วค่ะ

 

โดย: L@st love 4 ธันวาคม 2549 12:03:40 น.  

 

ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

blog สวยเชียวคะ แถมมีข้อมูลเยอะมากด้วยคะ

ขอบคุณคุณเจี๊ยบที่ไปเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะ แล้วแวะมาอีกนะคะ

 

โดย: Lilly (supremeking ) 4 ธันวาคม 2549 12:06:16 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: smack 4 ธันวาคม 2549 14:04:10 น.  

 

เป็น Blog ที่เยี่ยมมากครับ
ขอบคุณที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้อ่านกัน

ขอ Add เป็น Friend Blog นะครับ

 

โดย: Tony KooN (tk_station ) 4 ธันวาคม 2549 14:26:37 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน...

 

โดย: whitelady 4 ธันวาคม 2549 15:15:38 น.  

 
รักพ่อจังเลยค่ะคุณขา

 

โดย: อุ้มสี 4 ธันวาคม 2549 16:10:00 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

 

โดย: ตะกร้าหวายสีขาว 4 ธันวาคม 2549 17:35:17 น.  

 

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง คงไม่ได้เข้าบล็อคสักอาทิตย์นะเจ้าคะ

 

โดย: haiku 4 ธันวาคม 2549 18:16:10 น.  

 

เข้ามาขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
คุณเจี๊ยบทำบล๊อคที่ให้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

 

โดย: Omiya 4 ธันวาคม 2549 19:40:48 น.  

 

ทรงพระเจริญ

(ขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่บล๊อกนะคะ)

 

โดย: mommy45 4 ธันวาคม 2549 20:03:20 น.  

 

ทรงพระเจริญ

แว้บมาสวัสดีคุณเจี๊ยบครับ

 

โดย: Joel 4 ธันวาคม 2549 20:42:26 น.  

 


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ

 

โดย: Lady_alone (ปอเปี๊ยะสด ) 4 ธันวาคม 2549 21:08:46 น.  

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ตราบนานเท่านานคะ

 

โดย: เนยสีฟ้า (เนยสีฟ้า ) 4 ธันวาคม 2549 21:41:29 น.  

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: icebridy 4 ธันวาคม 2549 21:49:43 น.  

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญนะคะ

 

โดย: sutthida IP: 124.121.65.151 4 ธันวาคม 2549 22:08:42 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ปล. บล็อค สวยมากเลยค่ะ

 

โดย: จ๊ะโอ๋ IP: 58.9.190.174 4 ธันวาคม 2549 22:19:32 น.  

 

ดีค่ะคุณเจี๊ยบ
วันก่อนดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาบรรยายเกี่ยวกับในหลวง+มูลนิธิชัยพัฒนาที่โรงเรียนปอย สนุกมากๆเลยค่ะ แล้วก็ปอยรักในหลวงเพิ่มขึ้นๆๆๆๆๆเยอะมากๆเลยขึ้น((ขนาดรักอยู่แล้วนะเนี่ย))

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปกคลุมแผ่นดินไทยให่ร่มเย็นเสมอไปค่ะ

ปล.คุณเจี๊ยบฝันดีนะคะ

 

โดย: คุโรซากิ 4 ธันวาคม 2549 22:43:38 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ตราบนานเท่านานคะ

Image Hosted by ImageShack.us

สวัสดีค่ะ แวะมาส่งความสุขในวันพ่อนะคะ ขอให้มีความสุขทุกๆวันค่ะ

 

โดย: Baby I love you 4 ธันวาคม 2549 22:57:12 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: gripenator 4 ธันวาคม 2549 22:59:39 น.  

 

ขอบคุณสำหรับพระราชประวัติและรูปสวยๆ ที่เอามาแบ่งปันค่ะคุณเจี๊ยบ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

.
.
.


หลับฝันดีนะคะ พาน้องกรานต์มาหาด้วยล่ะ 

โดย: Malee30 5 ธันวาคม 2549 0:12:34 น.  

 

ขอจงทรงพระเจริญ

 

โดย: Hawaii_Havaii 5 ธันวาคม 2549 0:19:43 น.  

 

..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..ค่ะ

..มีความสุขทุกๆวันนะคะ..

..ดีใจที่ได้ทักทายกันค่ะ..

 

โดย: tiktoth 5 ธันวาคม 2549 1:02:27 น.  

 

ขอทรงจงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: bagarbu (bagarbu ) 5 ธันวาคม 2549 1:37:48 น.  

 คุณเจี๊บยขามาเยี่ยมแล้วยังได้อิ่มใจกับในหลวงด้วยค่ะ ..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..ค่ะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 5 ธันวาคม 2549 1:38:46 น.  

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: สาวอ้อ IP: 81.197.254.141 5 ธันวาคม 2549 1:58:13 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: yadegari 5 ธันวาคม 2549 2:24:44 น.  

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
สวัสดีตอนค่ำของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


. . แม้จะอยู่ห่างไกลสักเพียงใหน

..ฉันจะฝากความคิดถึงไว้ตรงปลายฟ้า

..ยามที่เธอแหงนมองในบางเวลา

..เธอจะได้รับรู้ว่ามีคนคอยคิดถึง ห่วงใย เธอ

** มีความสุขกับคนที่คุณรักเสมอนะจ้า **

 

โดย: จอมแก่นแสนซน 5 ธันวาคม 2549 2:38:57 น.  

 

 

โดย: kalapoasaimoo Lonely (kalapoasaimoo ) 5 ธันวาคม 2549 3:06:34 น.  

 สวัสดีตอนเช้าๆๆจากญี่ปุ่นค่ะ คุณเจี๊ยบ

 

โดย: รวมการเฉพาะกิจ 5 ธันวาคม 2549 6:04:06 น.  

 


สวัสดีวันพ่อครับ
เช้านี้นี้ได้ฟังเพลงของพ่อแต่แรกเลย
รู้สึกดีฯแต่เช้า

 

โดย: เยนเยน (เยนเยน ) 5 ธันวาคม 2549 6:18:37 น.  

 

"Long Live The King"

สวัสดีเช้าวันพ่อค่ะคุณเจี๊ยบ...
ขอให้คุณเจี๊ยบและครอบครัวมีความสุขมาก..ในทุกๆวันเลยนะคะ...

 

โดย: แดดร่มลมโชย IP: 203.144.130.176 5 ธันวาคม 2549 8:06:43 น.  

 

สวัสดีวันพ่อค่ะ ขอให้มีความสุขในวันพ่อนะค่ะ


 

โดย: thattron 5 ธันวาคม 2549 8:30:47 น.  

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

สุขสันต์วันพ่อค้าบ


 

โดย: oato_janza 5 ธันวาคม 2549 9:38:42 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: moobawee 5 ธันวาคม 2549 10:12:23 น.  

 

..ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...... สุขสันต์วันพ่อค่ะ

 

โดย: hayashimali 5 ธันวาคม 2549 10:23:28 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ดีใจที่ได้เข้ามาหน้านี้ค่ะ
วันพ่อขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: ปางหวัน 5 ธันวาคม 2549 11:00:41 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
ประทับเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย
ตราบนานเท่านาน

 

โดย: บัวริมบึง 5 ธันวาคม 2549 11:30:48 น.  

 


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ...

blogสวยจังเลยค่ะ ข้อมูลเยอะมากด้วยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะที่พี่เจี๊ยบแวะไปเยี่ยมเดียร์ที่ blog ค่ะ^^

 

โดย: D-e-A-r-Y (DaLaTTa ) 5 ธันวาคม 2549 12:36:26 น.  

 

ขอบคุณที่หมั่นไปเยี่ยมคะคุณเจี๊ยบ สุขสันต์วันพ่อนะคะ

 

โดย: Lilly (supremeking ) 5 ธันวาคม 2549 13:18:38 น.  

 

สวัสดีค่ะ สุขสันต์วันดีๆ ค่ะ มีความสุขมากๆ นะค่ะ

 

โดย: tanoy~ตะนอย 5 ธันวาคม 2549 13:52:47 น.  

 

แวะเข้ามาอ่านเรื่องดีๆจ้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
long live the king

 

โดย: mingky 5 ธันวาคม 2549 13:53:05 น.  

 

เข้ามาบอกรักพ่อด้วยคนค่ะ

 

โดย: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ) 5 ธันวาคม 2549 14:05:38 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืยนาน

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย
งืมมม..ม่ะผิดหวังเลยค่ะที่เข้ามา...
สุขสันต์วันพ่อนะค่าา....
รักคุณพ่อนุณแม่ค่ะ
ทำความดี1วัน1ความดีค่ะ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน พ่อเรา ตัวเรา

 

โดย: ขอบฟ้า (ขอบฟ้ากับกาลเวลา ) 5 ธันวาคม 2549 15:12:12 น.  

 สุขสันต์วันพ่อนะคะคุณเจี๊ยบ
เนยโทรไปสวัสดีคุณพ่อที่เมืองไทยมาแล้วค่ะ คืนนี้ขอให้คุณเจี๊ยบจุดเทียนชัยถวายพระพรเผื่อพวกเราด้วยนะค๊า

 

โดย: เนยสีฟ้า (เนยสีฟ้า ) 5 ธันวาคม 2549 16:12:15 น.  

 

สวัสดีวันพ่อค่ะ

ขอให้คุณเจี๊ยบและทุกคนในครอบครัวใหญ่ๆของคุณเจี๊ยบมีความสุขมากๆค่ะ

 

โดย: Odense 5 ธันวาคม 2549 16:41:02 น.  

 


วันนี้ 5 ธันวาคม อย่าลืมจุดเทียนชัย
ถวายพระพรให้ในหลวงนะครับผม

 

โดย: miz u so much 5 ธันวาคม 2549 17:24:26 น.  

 

ขอทรงพระเจริญครับ

แวะมาทักทายยามเย็นครับ

 

โดย: jeakja 5 ธันวาคม 2549 17:47:04 น.  

 

รักพ่อค่ะ

 

โดย: JewNid 5 ธันวาคม 2549 18:27:10 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืยนาน


ปล. blog สวยงามมากเลยครับ

 

โดย: jone500 (max_pressure ) 5 ธันวาคม 2549 19:23:07 น.  

 

สุขสันต์วันพ่อค่ะคุณเจี๊ยบคนสวย

 

โดย: นู๋ตาโต๊โต 5 ธันวาคม 2549 19:31:09 น.  

 

Long live the King !What did you write to me in my blog ???

 

โดย: G@boR 5 ธันวาคม 2549 19:54:47 น.  

 


ทรงพระเจริญ

 

โดย: NAREEZ (NAREEZ ) 5 ธันวาคม 2549 20:22:41 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: มาดามก่งก๊ง 5 ธันวาคม 2549 20:56:11 น.  

 สวัสดีวันพ่อเจ้าค่ะ มาทักทายเจ้าค่ะ นอนหลับฝันดีเจ้าค่ะ

 

โดย: บูรพกาล (กลกาล ) 5 ธันวาคม 2549 23:00:24 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

 

โดย: immuno 5 ธันวาคม 2549 23:14:37 น.  

 วันนี้คุณเจี๊ยบทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ย

มีความสุขมากๆนะคะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 6 ธันวาคม 2549 0:25:15 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไปนะคะ

แวะมาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: แอนเดรีย (Krispy Kream ) 6 ธันวาคม 2549 8:18:23 น.  

 

ทรงพระเจิญยิ่งยืนนาน

 

โดย: โจเซฟิน 6 ธันวาคม 2549 11:00:59 น.  

 

สวัสดีค่ะ

เมื่อวานก็จุดเทียนชัยถวายพระพรท่านแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาด้วยค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 6 ธันวาคม 2549 11:10:47 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ
และก็ขอบคุณที่ทำบล็อคให้ได้ชืนชมพระบารมีพระองค์ท่านอีกด้วย

 

โดย: SamCommander (SamCommander ) 6 ธันวาคม 2549 14:16:03 น.  

 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆ น่ะค่ะ
ที่เข้ามาทักทายกัน ยินดีและ
ดีใจมากๆ ค่ะ แล้วเจี๊ยบจะเข้า
ไปหาทุกคนน่ะค่ะ

Cool Slideshows


 

โดย: rayasuree (Jeab) (rayasuree ) 6 ธันวาคม 2549 15:52:51 น.  

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บล็อกนี้สีสันสวยงามดีครับ


 

โดย: สะเทื้อน 6 ธันวาคม 2549 20:14:22 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: Matt (everything on ) 6 ธันวาคม 2549 20:28:48 น.  

 

แวะมาส่งคุณเจี้ยบเข้านอนค่ะ ฝันดีนะคะ

 

โดย: Htervo 6 ธันวาคม 2549 20:48:05 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


blog สวยมากมายมหาศาลค่ะ อยากทำได้บ้างจังเลย ชอบเจ้าที่หมุนๆได้อะค่ะ อยากทำเป็นบ้างจังเยย

 

โดย: neppen 6 ธันวาคม 2549 21:11:14 น.  

 

นอนหลับฝันดีนะค่ะ

 

โดย: whitelady 6 ธันวาคม 2549 21:38:21 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณเจี๊ยบ ฝันดีนะคะ

 

โดย: รวมการเฉพาะกิจ 6 ธันวาคม 2549 21:46:54 น.  

 

มาส่งคุณเจี๊ยบเข้านอนค่ะ

 

โดย: Malee30 6 ธันวาคม 2549 21:54:16 น.  

 

มาถวายพระพรในหลวงของเราด้วยคนค่ะ เมื่อวานก็ไปถวายพระพรที่หน้าปากซอยบ้าน มีแต่คนใส่เสี้อเหลืองทั้งนั้นเลยค่ะ

ปล. ชอบเพลงนี้มากเลยค่ะ ซึ้งมากเลย

ขอให้คุณเจี๊ยบมีความสุขมากๆเลยนะค่ะ

 

โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) 6 ธันวาคม 2549 21:56:15 น.  

 

เข้ามาอีกรอบค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวปราสาทด้วยกันนะคะ

แหะๆ จะบอกเหมือนกันเลยว่า ชอบภาพที่หมุนๆ จังเลยค่ะ ไว้จะต้องขอเรียนวิธีทำด้วยแล้วนะคะ

ฝันดีค่า...

 

โดย: L@st love 6 ธันวาคม 2549 22:03:07 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ..

 

โดย: แมงป่องไร้พิษ 6 ธันวาคม 2549 22:04:53 น.  

 

แวะมาส่งคุณเจี๊ยบให้นอนหลับฝันดีนะค๊า ตื่นเช้าขอให้สดใสมีความสุขในทุกวันค่ะ

 

โดย: เนยสีฟ้า (เนยสีฟ้า ) 6 ธันวาคม 2549 22:31:30 น.  

 

The best Blog that I ever 've seen.

Nice to read ur Blog na krab.
Ohm
Thai crew on board in USA


 

โดย: Ohm De Puerto Rico (sochana9 ) 6 ธันวาคม 2549 23:15:16 น.  

 

ฝันดีเช่นกันคะ

 

โดย: นู๋อิน (intimacy ) 6 ธันวาคม 2549 23:40:54 น.  

 

ทรงพระเจริญ

....

แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ คุณเจี๊ยบ

 

โดย: ประมุขขวัญ 7 ธันวาคม 2549 0:37:02 น.  

 

เอาขนมมาฝากค่า นอนหรือยัง

 

โดย: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ) 7 ธันวาคม 2549 0:46:58 น.  

 

 

โดย: rayasuree (Jeab) (rayasuree ) 7 ธันวาคม 2549 4:31:11 น.  

 

 

โดย: รรรรร IP: 202.5.90.178 9 กุมภาพันธ์ 2550 9:40:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.