จินตนาการจากความว่างเปล่า
Imagination from the emptiness
Group Blog
 
 
กันยายน 2548
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
20 กันยายน 2548
 
All Blogs
 
ระบบกฏหมายหลัก

อิทธิพลของกฏหมายต่างประเทศ

กฏหมายไทยในรูปประมวลกฏหมายมีอยู่ 7 ฉบับ
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์: มี 6 บรรพ - บรรพ 1 หลักทั่วไป และ บรรพ 2 หนี้และวางทรัพย์ ลอกเลียนแบบจากกฏหมายแพ่งของเยอรมันนี และ ญี่ปุ่น; บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ส่วน ซื้อขาย ลอกมาจาก The Sales of Good Act, ส่วน ตั๋วเงิน ลอกมาจาก The Bill of Exchange Act, ส่วน บริษัท ลอกมาจาก The Companies Act ของอังกฤษมาพิจารณา; บรรพ 4 นำกฏหมายแพ่งมาจากฝรั่งเศส, สวิส; บรรพ 5-6 เป็นกฏหมายไทยดั่งเดิม
2) ประมวลกฏหมายอาญา
3) ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4) ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา: นำเอาหลักการ Habeas Corpus ของอังกฤษมาใช้5) ประมวลกฏหมายที่ดิน
6) ประมวลกฏหมายรัษฏากร
7) ประมวลกฏหมายอาญาทหาร

ระบบกฏหมาย (แบ่งตาม Rene David)

[1] Romano Germanic = Civil Law/Written Law/Codifide Law
[2] Common Law (Great Britain, USA, etc.)
[3] Socialist Law แตกต่างกับ Civil Law 4 ประการคือ: การตีความหมายอาญาที่เคร่งครัดกว่า, ออกกฏหมายให้ขัดกับรัฐธรรมนูญได้, ไม่ยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ ความสำคัญของกฏหมายมหาชนมากกว่าเอกชน
[4] Religious and Traditional Law
- กฏหมายอิสลาม: มาจาก พระคัมภีร์อัล-กุรอาน (คำสอนพระผู้เป็นเจ้า); อัล-หะดีษ (หลักปฏิบัติ); อัล-อิจญ์มาอ์ (ความคิดเห็นนักปราชญ์) และ อัล-กิยาส (การเปรียบเทียบโดยอาศัยเหตุผล << ตรงกับมาตรา 4 วรรคสองของไทย)
- กฏหมายคริสต์: ห้ามหย่า ห้ามคุมกำเนิด ห้ามทำแท้ง และ ห้ามสมรสซ้อน
- กฏหมายฮินดู: ศรุติ (Srutis: คำสอนพระผู้เป็นเจ้า), ศาสตร์ (Sastras: กฏหมายที่กษัตริย์ตราขึ้น) หรือสมฤติ (Smritis), ธรรมะ (Dharma: สิ่งที่ควรปฏิบัติ) และ นิพนธ์ (Nibandhas: ที่มาของพระธรรมศาสตร์)


กฏหมายบาบิโลน

พระจ้าฮัมมูราบีนำกฏหมายเก่าของชาวสุเมเรียนและอียิปต์มาประมวลขึ้นเป็น The Code of Haammurabi สลักอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) อยู่บนแท่งหินสีดำ
1 - กฏหมายมหาชน: ชนชั้นสูง Awellu, ชนชั้นกลาง Muskinu/เสรีชน Freeman และ ชนชั้นล่าง Ardu
2 - กฏหมายเอกชน: เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่าปศุสัตว์ ชลประทาน การจ้างแรงงาน ครอบครัว และ นิติกรรมสัญญา
3 - กฏหมายอาญา: An eye for an eye, and a tooth for a tooth


กฏหมายของชาวยิว (The ten commandments)

1] อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเรา
2] อย่าออกนามพระยโฮวาอย่างไม่สมควร
3] จงถือวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์
4] จงให้เกียรติแก่บิดามารดา
5] อย่าสังหารคน
6] อย่าล่วงประเวณี
7] อย่าลักทรัพย์
8] อย่าเป็นพยานเท็จ
9] อย่าโลภภรรยาเพื่อนบ้าน
10] อย่าอยากได้บ้านของเพื่อน

กฏหมายกรีก

- Draco/Draconic (โทษรุนแรง)
- Solon (ยกเลิกทรัพย์สินจำนอง หนี้สิน, ห้ามขายตัว, ตั้ง The council of four hundred, ศาลยุติธรรม และ ควบคุมการถือกรรมสิทธิ์)

กฏหมายโรมัน

x ยุค Monarchy กฏหมายที่กษัตริย์ตราขึ้นเรียกว่า Leges Ragiae มีสภาประชาชน (Comitia Curiata) มีอำนาจอนุมัติร่างกฏหมาย
x ยุคสาธารณรัฐ (Republic) แบ่งเป็นสองชนชั้น ชั้นสูง (Patricians) และ สามัญชน (Plebeians) รวมถึงผู้ไม่มีชนนั้น Clients >> ยุคนี้จารึกกฏหมายลงบนโต๊ะทองแดง 12 โต๊ะ*การปกครองเป็น 3 สถาบัน: กงสุล (Consul) สภานิติบัญญัติ (Comitia) และ สภาผู้อาวุโส (Senate)
x ยุคจักรวรรดิหรือจักรพรรดิ (Preincipate) เริ่มที่พระเจ้า Augustus หลานของซีซาร์สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิหลังจากทำสงครามช่วงชิงสิทธิ์ถึงสิบสามปี สมัยแรกจักรพรรดิออกกฏหมายจนกระทั่งถึงสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน (Emperor Justinian) ได้รวบรวม/จัดทำกฏหมายใหม่ขึ้นอีกครั้ง เรียกว่า Corpus Juris Civilis ประกอบด้วยบทบัญญัติสามภาคคือ Institues/Digests/The Code
x ยุคเผด็จการ (Dominate) เริ่มในสมัยไดโอคลีเชียน จักรพรรดิและคณะผู้บริหารที่เรียกว่า Consistorium รวบอำนาจปกครองประเทศ

*กฏหมายสิบสองโต๊ะ

โต๊ะ 1-3: วิธีพิจารณาความแพ่งและการบังคับคดี (Civil Procedure and Execution)
โต๊ะ 4: อำนาจอิสระของบิดา/หัวหน้าครอบครัว (Patria Potestas)
โต๊ะ 5-7: อำนาจการปกครอง มรดก ทรัพย์สิน (Guardianship Inheritance and Property)
โต๊ะ 8: การลงโทษอาญา (Crimes)
โต๊ะ 9: กฏหมายมหาชน (Public Law)
โต๊ะ 10: กฏหมายศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Law)
โต๊ะ 11-12: กฏหมายเพิ่มเติม (Supplementary Laws)


กฏหมายอังกฤษ

อังกฤษเป็นต้นกำเนิดระบบกฏหมายที่สำคัญอีกระบบหนึ่งคือ Common Law ซึ่งเดิมเกิดจากการที่ศาลของอังกฤษใช้จารีตประเพณีมาตัดสินคดี
+ ยุค Anglo-Saxon ทำลายกฏหมายโรมัน (อังกฤษถูกโรมันปกครองอยู่ 300 ปี) และนำกฏหมายเยอรมันมาใช้แทน แต่ละท้องถิ่น Shire หรือหน่วยเล็กลงมา Hundred ก็จะมีศาลของตนเอง
+ ยุค Norman นำจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมาผสมกับกฏหมายโรมันและกฏหมายศาสนา สมัยพระเจ้าจอห์นทรงอนุมัติกฏบัตร Magna Carta ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกฏหมายรัฐธรรมนูญ ต่อมามีการนำระบบลูกขุน - Jury (ผู้สาบานตน) มาใช้ สมัยพระเจ้า William ที่ 1 ทรงส่งศาลเคลื่อนที่ไปกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เหมือนกันทั้งอังกฤษ จึงเกิด Common Law ขึ้น
+ ยุค Equity กษัตริย์ไม่สามารถนั่งเป็นประธานได้ทุกเรื่อง จึงนำศาล Chancery มาใช้ โดยยึดหลักความยุติธรรม (Equity)
+ ยุคปัจจุบัน สร้างกฏหมายลายลักษณ์อักษรแต่ก็ยังคงใช้ Common Law อยู่


Create Date : 20 กันยายน 2548
Last Update : 21 กันยายน 2548 14:11:10 น. 23 comments
Counter : 1514 Pageviews.

 
^ข้างบนจะเขียนเพิ่มเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้ามาแล้วเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 20 กันยายน 2548 เวลา:1:28:40 น.  

 
ผมละงงกับคุณไร้นามมาก ...คุณไร้นาม จบทางคอมพิวเตอร์ฯ แล้วมาต่อทางกฎหมายหรือครับฯ


โดย: POL_US วันที่: 20 กันยายน 2548 เวลา:2:55:48 น.  

 
--- คุณ POL_US ---

จบคอมพ์จริงๆ ค่ะ

อืม... เรียกว่าต่อดีไหมนะ (จบเอกมาต่อตรี อิอิ)

เอาเป็นว่า มาลองเรียนอีกสาขาดูดีกว่าค่ะ รู้สึกว่าหัว ok ด้านการคำนวน แต่หัวไม่ค่อยไปทางด้านความจำ จะเรียนรอดไหมเนี่ย


โดย: ไร้นาม วันที่: 20 กันยายน 2548 เวลา:7:53:32 น.  

 
ไม่ต้องห่วงจ้า เรารู้ว่าอุ๊จำเก่ง อิ อิ


โดย: เป่าจิน วันที่: 20 กันยายน 2548 เวลา:10:35:13 น.  

 
--- เป่าจิน ---

เอ... จำเรื่องอะไรน้า

(ขนาดนึกๆ ว่าจำเรื่องอะไรเก่งก็ลืม ว้า)


โดย: ไร้นาม วันที่: 21 กันยายน 2548 เวลา:7:21:11 น.  

 


โดย: IP: 203.156.101.203 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:21:23 น.  

 
ขอบคุณครับที่แนะแนวทางให้ผมทราบ


โดย: เบิร์ด IP: 202.28.118.91 วันที่: 23 สิงหาคม 2549 เวลา:10:57:40 น.  

 
พี่คับผมอยากรู้ว่าที่อังกฤษเขาให้กินเหล้าตอนอายุเท่าไร
บอกเร็วๆ นะคับผมอยากรุ้มาก
โปรดกรุณาด้วยคับ

โดย: นักเรียน IP: 58.9.6.73 วันที่: 17 มกราคม 2550 เวลา:17:46:36 น.  

 
ขอชื่นชมความสามารถจริงๆ นะครับ

ไม่รู้ว่าเรียน กม.ที่ไหน นะ แต่อ่านเนื้อหาแล้ว ชอบนะ
เพราะนักเรียน เนติบัณฑิต สมัยนี้ ไม่ค่อยใส่ใจในที่มา และความเป็นมาของ กฏหมาย
คำพิพากษาต่างๆ ที่ออกมาไม่สามารถสร้างความสงบสุขของสังคมได้ กลับทำให้ต้องหาที่พึ่งอื่น คือ กระบวนการนอกกฏหมายมาบังคับ

ผิดกับการเรียน ทาง computer sciene ที่พิสูจน์ยอมรับใน ผล และที่มาของมัน
ทางสังคม ถือหลัก ผู้มีอำนาจ เป็นผุ้ตัดสิน
คำพิพากษาวันนี้ อาจไม่ใช่ ในอดีต และอาจถูกเปลี่ยนในอนาคต
1 + 1 อาจไม่ = 2 ถ้าผู้มีอำนาจบอก


โดย: ชื่นชม IP: 125.24.35.65 วันที่: 28 มกราคม 2550 เวลา:14:10:53 น.  

 
มีรูปเกี่ยวกับกฏหมายโรมันรึเปล่า


โดย: เมย์ IP: 58.136.70.174 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:21:33 น.  

 
ใครมีที่มาของกฏหมาย อิลลามเเบบลึกๆ ช่วยส่งมาที่ Dragons_1113@hotmail.com เเล้วจะขอบคุณมากคับ


โดย: เด็กเเนว IP: 203.146.63.187 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:7:37:22 น.  

 
เข้าไปดูที่นี่ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่คุณต้องการหรือเปล่า

//www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1&meta=
โดย: คนหน้าเดิม IP: 203.185.68.99 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:8:32:50 น.  

 


โดย: DEAW IP: 58.181.206.105 วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:7:54:37 น.  

 
ตาม Link จากกระทู้ ราม เข้ามาอ่านค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งน่ะค่ะ เจี๊ยบเพิ่งจะลงค่ะ
เพราะคิดว่ายุคนี้ ไม่รู้กฏหมายไม่ได้แล้ว
สมัครเรียนเมื่อ 14 มิถุนายน นี้เองค่ะ


โดย: Jeab IP: 124.120.164.173 วันที่: 15 มิถุนายน 2550 เวลา:15:38:31 น.  

 
อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้คงจะดี


โดย: ไกด์ IP: 125.24.128.153 วันที่: 28 มิถุนายน 2550 เวลา:18:07:41 น.  

 
อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้


โดย: จิมมี่ IP: 222.123.9.113 วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:26:07 น.  

 
อยากรู้ว่า common law and civil law มันต่างกันยังงัย
ยังงัยรบกวนผู้รู้ ช่วยตอบหน่อยนะค๊ะ


โดย: ผู้ไม่รุ้เรื่องกฏหมาย IP: 58.108.241.45 วันที่: 28 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:18:33 น.  

 
+++ IP: 203.156.101.203 +++

:)


+++ คุณเบิร์ด +++

welcome ka


+++ คุณนักเรียน +++

18 ค่ะแต่มีความพยายามยกให้เป็น 21 อยู่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ BBC นะคะ

BBC: Legal drinking age rise dismissed


+++ คุณชื่นชม +++

เรียนทั้งคู่เลยค่ะ ไม่เหมือนกันจริงๆ


+++ คุณเมย์ +++

ไม่มีอ่ะค่ะ


+++ คุณเด็กแนว +++

เหมือนเป็นวิชาเลือกวิชานึงเลยนะคะ (แต่ไร้นามไม่ได้ลง)


+++ คุณคนหน้าเดิม +++

ขอบคุณที่มาช่วยตอบนะคะ


+++ คุณ DAEW +++

:D


+++ คุณ Jeab +++

มี link จากกระทู้รามด้วยหรือคะ?


+++ คุณไกด์ +++

เป็น note ย่อจากหนังสืออ่ะค่ะ


+++ คุณจิมมี่ +++

หนังสืออาจจะหาได้จาก ebook ของ web รามนะคะ :)


+++ คุณผู้ไม่รู้เรื่องกฏหมาย +++

เป็นคนละระบบกันเลยค่ะ ย่อๆ common law ก็เป็นแบบที่เห็นในหนังของอังกฤษ หรือ อเมริกัน คือไม่ได้ใช้ตัวบทกฏหมาย แต่ใช้คณะลูกขุน ส่วน civil law ก็แบบเมืองไทยที่อาศัยตัวบทกฏหมาย (เป็นกฏหมายลายลักษณ์อักษร)


โดย: ไร้นาม วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:12:13:50 น.  

 
ผมก็ไม่รู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่หรอกก็อยากจะเสนอแนะแค่นั้นว่ากฏหมายมีอยู่ 2 ประเภท คือ กฏหมายจารีตประเณี กับ ลายลักษณ์อักศร ตอนนี้ประเทศไทย ใช้กฏหมายของลายลักษณ์อักศรอยู่


โดย: คนดี IP: 202.28.82.207 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:12:57:44 น.  

 
ขอบคุณที่มาเยือนนะคะ


โดย: ไร้นาม วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:2:06:27 น.  

 
พึ่งเรียน..เหมือนกันค่ะ..ตีความไม่เนียนเลยยยย...


โดย: ปลายฝน..ต้นหนาว... IP: 202.139.223.18 วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:11:14:50 น.  

 
พอดีอาจานไห้ทำรายงาน เกี่ยวกับ กฏหมายกับเทคโนโลยี

พี่ๆพอจะมีลิงค์หรือเว็บไซต์แนะนำน้องบ้างมั๊ยคะ

แบบว่อยากจะได้ตั้งแต่ อดีตจนมาปรับใช้ถึงปัจจุบันอะคะ


รบกวนช่วยส่งมาทางเมลน้องนะคะ พี่ๆ

junelybuf_love@hotmail.com

คัยใจดีช่วยน้องหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยย


โดย: นู๋จูน IP: 125.25.132.5 วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:13:57:10 น.  

 
เขียนได้ดีมากครับมีประโยชน์มากครับ


โดย: คนดี IP: 202.29.57.211 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:14:30:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ไร้นาม
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

"อ่านคนอ่านที่ความคิด
หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"
Friends' blogs
[Add ไร้นาม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.