space
space
space
<<
มีนาคม 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
space
space
16 มีนาคม 2563
space
space
space

นักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ สนใจเข้าเยี่ยมชมภาคธุรกิจการเกษตร ของไทย

นักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ สนใจเข้าเยี่ยมชมภาคธุรกิจการเกษตร ของไทย

          สถาบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งด้านการศึกษาภาคธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) จัดโครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ภาคธุรกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย

          เมื่อเร็วๆนี้ คณะนักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Prime Ministers Scholarship for Asia; PMSA) จาก 2 มหาวิทยาลัยดังของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) และมหาวิทยาลัยแมสซี (Massey University) จำนวน 15 คน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์ แกน ศาสตราจารย์ ด้านการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยลินคอล์น เดินทางมาศึกษาดูงานภาคธุรกิจการเกษตรและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระยะเวลา 1 เดือน โดยมี มร.เจมส์ แอนเดอร์เซน อุปทูตนิวซีแลนด์  มร.ไรอัน ฟรีเออร์ ทูตพาณิชย์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ให้การต้อนรับ

          ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ แกน ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยลินคอล์น เปิดเผยว่า โครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อแนะนำนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ให้รู้จักกับประเทศไทย และสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเปิดให้นักศึกษาของนิวซีแลนด์มีโอกาสได้เรียนรู้ทฤษฎีธุรกิจและธุรกิจการเกษตรในบริบทของทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านภาคธุรกิจการเกษตร และด้านการศึกษาในหลักสูตรสาขาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและบริบทภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศนิวซีแลนด์ โดยการศึกษาของนิวซีแลนด์จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

          การศึกษาดูงานในประเทศไทยครั้งนี้ นักศึกษาทุน PMSA ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมได้รับการแนะนำให้รู้จักกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ส่งออกของประเทศไทยในตลาดธุรกิจการเกษตรที่สำคัญ ผู้ผลิตทางการเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้แปรรูปอาหารและธุรกิจค้าปลีก ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย และการเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตกำแพงแสน (ไฮโดรโปนิกส์โคบาลสถานีวิจัยประมง KPS และสถานีวิจัยข้าว) ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง บริษัท ซีพีไทยไรซ์ จำกัด บานาน่าฟาร์ม รวมถึงการทำเวิร์คชอปร่วมกับคณาจารย์ และคณะนักเรียน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลธัญญบุรี เป็นต้น

          “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนาน อีกทั้งยังเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรของไทยที่ช่วยประสานงานและจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักศึกษาของเราชอบวัฒนธรรมของไทย และองค์กรธุรกิจที่ให้การต้อนรับและเต็มใจแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและความสำเร็จขององค์กรแก่นักศึกษาของเรา” ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ แกน กล่าว

          ด้าน นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) และมหาวิทยาลัยแมสซี (Massey University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีความโดดเด่นทางด้านการบริหารธุรกิจต่างๆรวมถึงภาคธุรกิจการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับสถาบันการศึกษาของไทย โดยปัจจุบันได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU (Memorandum of understanding) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกหลายมหาวิทยาลัยทั้งในเครือราชมงคลและอื่นๆ สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัยร่วมกันและการสอนโปรแกรมร่วมกันที่สถาบันทั้งสองแห่ง

          ทั้งนี้ นักศึกษาทุน PMSA ในโครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาภาคธุรกิจการเกษตรและการตลาดอาหาร, การตลาดอาหาร, การพาณิชย์เกษตร, วิทยาศาสตร์การเกษตร, การจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว  และสาขาการบัญชีและการเงิน เป็นต้น

          อเล็กซานดร้า เจน ทอมคิน นักศึกษาปี 3 สาขาภาคธุรกิจการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยแมสซี  กล่าวว่า “จากการที่ฉันได้เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสธุรกิจการเกษตรของไทย ฉันรู้สึกได้ว่าคนไทยรักกษัตริย์ของพวกเขามาก และหลังจากเยี่ยมชมสถานที่ธุรกิจการเกษตรหลายแห่งก็สามารถเห็นได้ว่า กษัตริย์ของไทยได้เปลี่ยนแปลงชุมชนของพวกเขาได้อย่างไร  ฉันประทับใจทุกที่ที่ได้ไปเยี่ยมชม ฉันสนุกกับการเห็นการปลูกพืชและผลไม้และผักประเภทต่างๆ และฉันชอบใช้เวลากับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พวกเขาเป็นมิตรและมีไมตรีจิตที่ดี และพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยประเทศนิวซีแลนด์เพื่ออนาคตที่ดีของทั้งสองประเทศ ในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยเหลือการเกษตรสำหรับทั้งสองประเทศ ”

          เคท มิเชล สเวเน นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยลินคอล์น กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาประเทศไทย ฉันได้การต้อนรับที่ดีและรู้สึกปลอดภัย ฉันมาจากสาขาอื่น ไม่ได้เรียนภาคธุรกิจการเกษตร ดังนั้น ประสบการณ์ครั้งนี้ได้สอนฉัน ในสิ่งที่ฉันไม่สามารถหาได้จากหนังสือ ขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจที่ให้เวลาอันมีค่ามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ชีวิตจริงกับพวกเรา รวมทั้งการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยอดเยี่ยมมาก พวกเราได้การต้อนรับเป็นอย่างดี”

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz
 

Create Date : 16 มีนาคม 2563
0 comments
Last Update : 16 มีนาคม 2563 14:48:55 น.
Counter : 333 Pageviews.


สมาชิกหมายเลข 4817407
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 4817407's blog to your web]
space
space
space
space
space