เรื่องราวในอดีตทุกๆ เรื่องนั้นเป็นครูสอนเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเรื่องนั้นๆ จะเป็นอย่างไรก็ตาม ฉะนั้นก่อนที่จะพูดหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จงไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ ก่อนที่จะพูดหรือลงมือกระทำ . คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

Group Blog
 
 
ตุลาคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
13 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 

เพลงเขมรละออองค์ เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพลงราตรีประดับดาว เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พูดถึงไปแล้ว ในครั้งนี้จะจออัญเชิญเพลงที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่ สอง คือเพลง " เขมรละออองค์ หรือเขมรลออองค์ " ซึ่งเขียนได้ทั้ง 2 แบบ

เพลงเขมรละออองค์ เถา เป็นเพลงที่ 2 ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงนี้มีความไพเราะไม่แพ้เพลงราตรีประดับดาว เพลงเขมรละออองค์ เถา ทรงพระราชนิพนธ์จาก ทำนองเพลงเขมรเอวบาง 2 ชั้น ของเก่า สำเร็จครบเป็นเพลงเถา เมื่อปี พ.ศ.2473

หนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถาฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( หน้า 56 - 57 ) กล่าวถึงประวัติและที่มาของทำนองเพลงไว้ดังนี้ :

เพลงเขมรเอวบาง อัตา 2 ชั้น ของเก่า เป็นเพลงที่มาจากเพลงเขมรแท้เพลงหนึ่ง เพลงเขมรเอวบาง 2 ชั้น นี้ พวกลิเกบันตนได้นำมาร้องใช้ก่อน มีบทร้องขึ้นว่า " นกเอี้ยงเต่านา " แล้วมีคำเขมรแทรกเป็นตอนๆ ต่อมาภายหลังจึงมีผู้ปรับปรุงทำนองให้นุ่มนวลขึ้น ใช้ร้องในการแสดงละครและอื่นๆ เพลงที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้เป็นเพลงหน้าทับปรบไก่ มี 2 ท่อน ท่อนละ 4 จังหวะ


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซอ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น แล้วทรงตัดเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา ต่อจากนั้นจึงทรงพระราชนิพนธ์ทางร้องขึ้นประกอบทุกๆ อัตรา บทร้องนั้นทรงใช้บทซึ่งคัดมาจาก บทละครรำ เรื่อง " พระร่วง " พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทรงแก้ไขเพื่มเติมบางคำ แล้วทรงตั้งชื่อเพลงขึ้นมาใหม่เลียนชื่อเดิมคือ " เพลงเขมรเอวบาง " มาเป็น " เพลงเขมรละออองค์ "

บทร้องของ เพลงเขมรละออองค์ เถา นี้ พระบาททสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขจากบทละครรำเรื่อง " พระร่วง " พระราชนิพรธ์ในรัชกาลที่ 6 ตอนที่ " ท้าวพันธุม " กษัตริย์ขอมทรงทราบจาก " นักคุ้ม " ผู้ที่ไปทวงส่วยน้ำว่า " พระร่วง " หัวหน้าชุมชนชาวไทยแห่งเมืองละโว้มีปัญญาสามารถใช้ กะละออม ( เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ยาด้วยชัน ) ตักน้ำได้โดยไม่รั่ว ทรงเกรงว่า ต่อไปเมื่อกล้าแข็งขึ้นกว่านี้จะไมยอมขึ้นอยู่กับขอม จึงทรงมีพระราชบัญชาให้ " พระยาเดโช " แม่ทัพขอมนำทัพไปจับกุมพระร่วงมาลงโทษ

เขมรละออองค์ เถา
หน้าทับ : ปรบไก่
สามชั้น ท่อน 1 บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 7
---ร ---ร รรรร -ร-ร ดรฟซ ฟร-ด -ล-ด รฟ-ร
-ฟ-ฟ ---ร ดรฟด -ร-ฟ ซลซฟ -ด-ฟ --ลซ ฟซ-ล
---ล ดดดด -ล-ร ดดดด -ร-ด -ล-ด -ฟซล -ด-ร
--ซซ ลซฟด รดลด รดฟร --ซล ดร-- ฟดฟร -ด-ล
---ล ---ล ลลลล -ล-ล ดรดล ดซดล ---- ----
ดรดซ ดลซฟ ---- ---- ลซฟร -ด-ฟ -ซ-ล ----
ดซลด -ล-ด ---- ---- ดซลด -ซ-ล ---- ----
-ล-ด ---- -ซ-ล ---- -ฟ-ฟ ซล-ซ ลซฟร ฟร-ด

สามชั้น ท่อน 2
---ด ---ด -ด-ร ดดดด -ร-ด -ล-ร ดรฟร ดล-ด
---- ฟรรร ดรฟร ดล-ด -ล-ร ดล-ด รดลด รดฟร
ลลลล -ด-ด ฟฟฟฟ -ร-ร ดรฟซ ลซฟร ซฟรด ฟรดล
-ดดด -ซ-ล ทดทร ดทลซ ดล-ซ -ฟ-ซ ลซฟซ ลซดล
ดรดล ดรดซ ลซฟซ ลซดล ดรดล ซลดซ ลซฟร ฟลซฟ
ลลลล -ด-ด รรรร -ฟ-ฟ มรดร มฟซล ---- ----
ดซลด -ล-ด ดซลด -ซ-ล ดซลด -ล-ด ดซลด -ซ-ล
-ล-ร -ล-ด -ล-ด -ซ-ล -ฟฟฟ ซล-ซ ลซฟร ด--ร

สองชั้น ท่อน 1
---- ---ร -รรร -ร-ร ฟซฟร -ด-ฟ --ลซ ฟซ-ล
---ด -ดดด -ฟซล -ด-ร -ฟ-ซ ลซฟร ---ด ลรดล
--ลด ลลลล ดรดล ดลซฟ ลซฟร ฟดรฟ ลซฟร ดฟซล
---- ดซลด ลซลด -ซ-ล ดลซฟ ซล-ซ ลซฟร ฟด-ร

สองชั้น ท่อน 2
---- ---ด ---ร ดดดด -ร-ด -ล-ด -ฟซล -ด-ร
---- ดดดด รดลด รดฟร --ซล ดร-- ฟดฟร -ด-ล
--ลด ลลลล ดรดล ดลซฟ ลซฟร -ด-ฟ -ลซ ฟซ-ล
---- -ซลด --รด -ซ-ล ดลซฟ ซลดซ ลซฟร ฟด-ร

ชั้นเดียว ท่อน 1
--รร -ร-ร มรดร มฟซล --ซล ดรดซ ลซฟซ ลซดล
-ลซล ดลซฟ ซฟดฟ -ซ-ล --ซด --ซล ดลซฟ -ด-ร

ชั้นเดียว ท่อน 2
--ดด -ด-ด -ลดซ ลซฟร --ดฟ ซฟมร มรดร มฟซล
--ซล ดลซฟ ซฟดฟ -ซ-ล --ซด --ซล ดลซฟ -ดฟร

ลูกหมด
--ดด -ด-ด ซลดซ ลซฟร --ลด ลซฟร --ลด ลซฟร
-ทลท รทลซ -ซรซ ลทดรบทร้องเพลงเขมรลออองค์ เถา
สองชั้นของเก่าชื่อเพลงเขมรเอวบาง ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. 2473

สามชั้น ท่อน 1 เมื่อนั้น ท้าวพันธุมทรงฟังแล้วนั่งนิ่ง
ไทยคนนี้มีปัญญากล้าจริงจริง จะละทิ้ง ข้าไว้ไม่เป็นการ
สามชั้น ท่อน 2 จึงมีพระราชบัญชา แด่พระยาเดโช ยอดทหาร
ตัวเรานี้มีบุญญาธิการ ไม่มีใครเปรียบปรานแต่เดิมมา
สองชั้น ท่อน 1 บัดนี้พระร่วงเมืองละโว้ มีปัญญาอักโขทั้งใจกล้า
ท่อน 2 ไม่เกรงซึ่งราชอาญา ทิ้งไว้ช้าจะทำรำคาญใจ
ชั้นเดียว ท่อน 1 จะตั้งตนขึ้นเป็นผู้วิเศษ ก่อเหตุกำเริบเติบใหญ่
ท่อน 2 แน่พญาเดโช ชาญชัย จงรีบไปกุมจับคนสำคัญ
(บทละครรำเรื่องพระร่วง รัชกาลที่ 6)เขมรละออองค์เถา.wma -


ในเวลาต่อมา ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้อัญเชิญ ทำนองเพลง " เขมรละออองค์ เถา หรือ เขมรละออองค์ 3 ชั้น ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว " มาใส่ในเพลง " เขมรละออองค์ และเพลงรำวงละออองค์ "


ครูเอื้อ สุนทรสนาน


เพลงเขมรละออองค์

ทำนอง เขมรละออองค์ 3 ชั้น
คำร้อง พูลลาภ อนะมาน
ขับร้อง วินัย - เพ็ญศรี

ช. นงรามทรามวัยรูปกายเฉิดฉันท์โสภา
ยั่วตาให้หมายปอง
เนื้อน้องนวลเจ้าคู่ควรเคียงครอง
แม้พิศเพียงแรกมองแลตาตลึง
จิตใจคลั่งไคล้ชวนรำพึงฝังตรึงคนึงถึงแต่แก้วตา
มั่นรักในอุรามิพาหม่นหมองใจ
ญ.โอษฐ์เอ่ยวาจาหวานวิญญากลัวหมองไหม้
ช. น้องมิควรกริ่งเกรงใจ
ญ. คิดครวญไปยังหวั่นมิทันนานวันกลับพลันจืดจาง
ช. ขออยู่แนบกายใกล้นาง
ญ. รักอย่าอ้างว้างห่างกัน
ช. โปรดคิดเมตตา
ญ. เกรงว่าไม่นาน
พร้อม. สองเราเคียงอยู่คู่สัมพันธ์ ฟ้าดินบันดาลให้เอย .


เพลงที่ 2 ที่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้นำมาบันทึกเสียงโดยมี ครูแก้ว อัจฉริยกุล ขุนพลคู่ใจประพันธ์คำร้อง ให้ คุณวินัย จุลบุษปะ ร้องคู่กับคุณศรีสุดา รชตวรรณเพลงรำวงละออองค์

ทำนอง เขมรละออองค์ 3 ชั้น
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ขับร้อง วินัย - ศรีสุดา


ตลึงแลสวยจริงแม่บังอร ลำแขนแม่อ่อนเมื่อทอดกรฟ้อนรำ
คืนนี้โชคดีที่เป็นคู่รำ งามแท้ท่ารำแสนจะฉ่ำชื่นใจ
เราเจอกันคืนพระจันทร์ลอยเด่น คืนนี้เดือนเพ็ญเรามาเล่นรำไทย
เออขอถามหน่อยเถอะแม่กลอยใจ นวลน้องนามใดขอจงได้เมตตา
มาลวนลามถามนามเพื่ออะไร พอพบคู่ใหม่เธอก็คงระอา
นามน้องพี่จำติดตรึงอุรา รำพร้อมแก้วตาน้องจงอย่าได้อาย
ฟังคารมมานิยมปองใฝ่ นามฉันนามใดเธอจงได้ลองทาย
นามนั้นฉันอยู่ไม่ห่างเรือนกาย ยามฉันเดินกรายแล้วผู้ชายชอบมอง
ละออองค์ฉันงงยิ่งจริงนาง เธอสวยทุกอย่างโอ้แม่นางเนื้อทอง
เออหนออะไรที่ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเหลียวแลมองติดใจ
เออดวงตาเธอหวานจริงยามจ้อง ยามยิ้มชวนมองปรางก็ผ่องอำไพ
เออหนอท้อจิตด้วยผิดไปไกล ความสวยตรงไหนที่ชายชอบมอง
เธองามจริงผิวงามยิ่งเกินใคร จึงขอทายใหม่ชื่อแม่นวลละออง
นวลผิวยั่วใจให้ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเหลียวแลมองติดใจ
งามตรงเดียวจริงหรือเธอจึงพร่ำ พอฉันฟังคำเลยแทบหมดอาลัย
เธอสวยทั้งร่างทุกอย่างวิไล นามน้องนวลใยนั้นคงใช่ละออองค์
คุณวินัย - ศรีสุดา


Track No09.mp3 - suntaraporn

ครูเอื้อ สุนทรสนาน กับนักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์

โอกาสต่อไป จะอัญเชิญ " เพลงคลื่นกระทบฝั่ง " ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาลงให้อ่านกันค่ะ

ทุกๆ เช้าวันเสาร์ เวลา 06.00 - 07.00 น. ติดตามฟังรายการ " เพลงหวานตำนานเก่า " ดำเนินรายการโดย " คุณคีตะรัตน์ " ได้ทางวิทยุคลื่น FM. 89.5 mhz. รายการนี้นำเสนอเพลงลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ์ เพลงหนังเพลงละคร พร้อมกับเล่าเกร็ดประวัติเพลงที่ไปที่มาของเพลงนั้นๆ ให้ฟัง ในขณะเดียวกันมีช่วง " ลำนำเพลง " ซึ่งมีเพลงที่แฟนรายการเขียนบทกลอนส่งเข้ามาให้เกียรติกับรายการให้อ่านพร้อมกับประกอบบทเพลง ได้เพลิดเพลินในรายการด้วยค่ะ

นอกจากนี้ติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : //www.theoldsweetsong.com
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2552
2 comments
Last Update : 21 ตุลาคม 2552 19:01:01 น.
Counter : 9197 Pageviews.

 

โชคดีนะ

 

โดย: ฮิฮิ IP: 118.173.197.184 20 ธันวาคม 2552 19:56:47 น.  

 

ชอบดนตรีไทยมากค่ะ

 

โดย: จำปา IP: 125.26.249.69 18 มีนาคม 2554 11:15:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


sweetsong
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
http://i442.photobucket.com/albums/qq143/yamiejung11/mie009/pup51.jpg iLength = document.images.length; for(i=0;i
Friends' blogs
[Add sweetsong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.