"คนดี" เป็นได้ไม่ยาก..อยู่ที่..เราอยากเป็นหรือเปล่า..^^
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2553
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
19 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 

หนังสือพุทธทำนาย

วันนี้มีเรื่องเล่ามาบอกต่อ..สำหรับคนที่มีความเชื่อและศรัทธามนเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า...

หนังสือพุทธทำนาย
ข้อความจาก
ปู่ฤาษีมณีรัตน์ (สมเด็จรุ่ง)
นางสาวปรียกมล บัวบาน และครอบครัว
ขออุทิศให้พ่อสมพงษ์ บัวบาน แม่เสาวภา ชาวสวน
ญาติผู้ล่วงลับ ครูบาอาจารย์ เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง
เจ้ากรรมและนายเวร ทุกภพ ทุกชาติ
ตั้งจิตอธิษฐานใดๆ ขอให้สมหวังด้วยเถิด
สัพเพสัตตา อัพยาปัชฌา อะนีฆา ฌหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
บอกต่อเป็นธรรมทาน


ค้นพบ “หนังสืออินดก – เทพทำนาย” โดยย่อ
หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศล และเพื่อพิจารณฐาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามคำพุทธทำนายไว้ดังนี้
โลซังชมโทโพโส อินโตกรุณา
พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูติผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่แท้
ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนน้ำและไฟ
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีไผสิเบิงไผ
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผัว – บ่เห็นหน้ากัน
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีผู้เฒ่า
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก
ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลับ
ในปีจอนี้ ในเมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองดำ สิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามให้บ่ตักน้ำอาบ น้ำกินตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์
ในปีจอ เมืองกรุงเทพ จะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกต หัวเซียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า
ปะโต เมตัง ประระชีมินัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นิมะนัง สุคะโต จุติ พระคาถาบทนี้เขียนลงใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถ หรือ โพกศีระษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย
ในกาลละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำกุศลเพียง 3 ส่วน และทำบาปถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ใจบาปถึง 9 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุน ดังนี้
1. จะเกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหว
2. จะให้เกิดอัคคีภัย
3. จะเกิดอุทกภัย
4. จะเกิดฟ้าผ่า
5. จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป
6. จะเกิดสารพิษต่างๆ
7. จะเกิดกาฬโลกต่างๆ
8. จะเกิดข้าวยากหมากแพง
9. จะเกิดฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง
มหันตภัย 9 อย่างนี้ จะหลุดพ้นได้โดยผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุนไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5
นอกจากหนังสืออินดก ที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศ๊ลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลา ที่พึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าท่านก็เชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่าในแผ่นศิลาเขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่คนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน
สุดท้ายพระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินทร์ดก เพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้เคารพบูชาหรือบนว่า จะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สมใจนึก จะปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พระพุทธเจ้าทำนาย
ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจคมาหเชตะวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดยคณะฑูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี พ.ศ.2485 ตามคำแปลเป็นภาษาไทย ว่าดังนี้
สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบาก ทั้วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบห้าพันปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไปใกล้จะถึงจำนวนที่ตถาคตทำนายไว้สองพันห้าร้อยปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอจะได้เห็น ไม่ดคยพบจะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งขึ้น ใกล้กับ พ.ศ. 2550 ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้น ทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบฆ่าฟันกันจนถึงเลือดนองเต็มพื้นดิน พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์ กระหายเลือดแผ่นดินจะเป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกัน ตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนา ซึ่งถือกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ทำแต่บุญ เดินตามทางตถาคต สามารถระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดได้บูชาพร โพธิสัตว์ ป้ากาวสวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบัติเบาบาง แต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอาราม สมณะชีพรามณ์จะอดอยากยากเข็ญ ลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็ก กล้าจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลนทุกแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกับฐานคนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่า ดังนี้
ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนี้ท่านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอน ดังนี้ จะอายุยืนยาว จะทันผู้มีบุญชื่อ “พระยาธรรมิกราชา” เมื่อแรกสถิตอยู่เขตอยุธยา บัดนี้ท่านเสด็จอยู่ลานช้าง (ภาคอีสานในปัจจุบัน) พระทันมิกราชา เข้ามาปีกุน เดือน 11 เป็นเที่ยงแท้หนักหนา ท่านเสด็จมาในปีระกา แรม 5 ค่ำ มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณะชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ 76,400 รูป ทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถามว่า ดังนี้ นะสัจจัง ทะ คะยังมะสำคำปัง คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก่งโคงคลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญ ชื่อพระยาธรรมิกราชาให้ภาวนา ให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุน เดือน 8 เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะรับอันตราย คอยดูในปีจอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โทหายะโม พุทธะตะยะภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้นจะมีอายุยืนนานจะได้เห็นพระยาธรรมิกราชา (พระโพธิสัตว์อริยเมตไตย) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใด ผู้นั้นจะได้รับอันตราย รู้แล้วให้บอกต่อกันด้วย
คำเตือน โลกมนุษย์กำลังจะเข้าสู่กาลียุค จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ง
สำหรับประเทศไทย จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพฯ แผ่นดินจะยุบตัว คลื่นน้ำจะพัดเข้า ถล่มความสูง 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรี และด้านตอนล่างของบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้ายประเทศไทยเหลือประชากรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10 เปอร์เซนต์เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากก็สูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญฌานภาวนา ฉะนั้นอย่างหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้ายุคศิวิไล เงินทองจะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ยุคนั้น วัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พ.ศ.2555 ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 ปีระกา พ.ศ. 2560 ปีกุน พ.ศ. 2562

คำทำนายสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
รัชกาลที่1 ทายว่า มหากาฬ (ทำลายเพื่อน พี่น้อง)
รัชกาลที่2 ทายว่า ฌานยักษ์ (ชำนาญเวทมนต์)
รัชกาลที่3 ทายว่า รักมิตร (มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย)
รัชกาลที่4 ทายว่า สนิทคำ (ออกบวช)
รัชกาลที่5 ทายว่า จำแขนขาด (คือต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
และเขมรเพื่อป้องกันอธิปไตย)
รัชกาลที่6 ทายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดกลุ่มโจรมากมาย
มีการตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของไทย)
รัชกาลที่7 ทายว่า ชนร้องทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย)
รัชกาลที่8 ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์)
รัชกาลที่9 ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินมาซื้อประเทศ
ไทยเกิดวิกฤตการเงิน)
รัชกาลที่10 ทายว่า ชาวศิวิไลย์ (จะมีเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอคอย
เป็นยุคของพระศรีอาริยเมตไตย)
พระคาถาบูชาพ่อ ร.5
(ธูป 9 ดอก ตั้ง นะโม 3 จบ)
พระสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อรหัง
วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง
ปิโย พรหมานะ มุตตะโม ปินัน หริยัง นะมามิหัง

ข้าพเจ้าได้พบหนังสือแผ่นนี้เข้าด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้พิมพ์แจกเป็นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่า
วันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถ ได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง ได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นมีงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงพ่อเมื่อได้เห็นงูนั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้นงูก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่า “เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพญานาคราชและได้จุติ ณ วัดแห่งนี้ เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้ายและคยบาป คนที่ทำกรรมไว้มากมายจะให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้คนได้รู้ทั่วว่า ผู้ใดได้รู้ได้อ่านอย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อ และผู้ใดคิดจะพิมพ์ต้องพิมพ์แจกภายใน 15-30 วัน อย่าคิดพิมพ์ผลัดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่องและภัยพิบัติเกิดขึ้นต่อผู้นั้น อ่านแล้วอย่าทิ้งให้พิมพ์แจกหรือแจกต่อๆไป (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว)
จากนั้นหลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก 1,000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน ท่านได้สำเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะแห่งประสาทคุปตาได้พิมพ์แจก 1,000 ใบ เขาก็ได้เงินทองที่หยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 500 ใบ ร่ยนี้เป็นชาวนา วันหนึ่งเขาไปไถนาเขาได้พบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไปหมด ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจก 100 ใบ เขาถูกล็อตเตอรี่ 1 ล้านบาท อีกรายหนึ่งก็เป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปสมัครงงานที่ไหนไม่มีใครรับ พอเขาพิมพ์แจก 3-4 วัน เขาก็หางานทำได้เป็นงานดี และอีกรายหนึ่งได้อ่านแล้วไม่เชื่อฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งได้อ่านแล้วคิดว่า จะพิมพ์แจกและผลัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าทำการค้าขายก็ขาดทุนและพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 1,000 ใบ ไม่กี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็มีเงินทองขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในบสถ์วัดศิริประสุประตินาถนี้ ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและศรัทธา อ่านแล้วต้องพิมพ์แจก อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้งให้แจกต่อๆกันด้วย ความศรัทธาและเชื่อถือก็จะเป็นผลดีแก่ตนเอง

พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
ชินะปรัญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
ขอพระชินบัญชรปริตร จงรักษาเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ
สาธุ

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน
นะโม 3 จบ
โอมสิโน ราชา เทวะ ชะยะตุภะวัง
สัพพะศัตรู วินาสสันติ
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553
0 comments
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 16:09:37 น.
Counter : 399 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


preeya.ao
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

Free Skinhi5
New Comments
Friends' blogs
[Add preeya.ao's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.