Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2548
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
26 พฤศจิกายน 2548
 
All Blogs
 
เชิญผู้ใช้รถ Fortuner & Vigo ร่วมทดสอบระบบเบรกด้วยเครื่องทดสอบเบรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข

หลายวันที่ผ่านมานี้ ผมพยายามหารถที่จะนำมาทดสอบเบรกด้วยเครื่องทดสอบเบรกเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไข แต่ผมหารถทดสอบไม่ได้ เลยต้องใช้รถตัวเองเพื่อการทดสอบนี้ ผมจึงจำเป็นต้องนำรถไปเปลี่ยนกระจกหน้าและนำระบบเบรกเดิมตามมาตรฐานของโรงงานมาใส่กลับลงไป เพื่อนำรถไปทดสอบ ซึ่งขณะนี้สาเหตุของปัญหาระบบเบรกเริ่มชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกของรถได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ ผมจึงขอเชิญผู้ใช้รถ Fortuner และ Vigo ทุกท่าน ร่วมทดสอบระบบเบรกด้วยเครื่องทดสอบเบรกที่ได้รับการรับรอง จากกรมขนส่งทางบกและประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา ให้ ตรอ. (สถานตรวจสภาพรถเอกชน) เริ่มใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าเจตนาของผมยังคงเหมือนเดิมคือ เพื่อบอกข่าวสารเรื่องปัญหาเบรกที่เกิดขึ้นแก่คนในสังคม เพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม มิได้มีเจตนาทำให้บริษัทนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด

ท่านใดสนใจร่วมทดสอบเบรกด้วยเครื่องทดสอบเบรค เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
กรุณาติดต่อ :
01-444-2171 (ปรีชา สันติจิรกุล)
E-mail : newimage_cons@yahoo..co.uk

ผมขอยืนยันกับบริษัทผู้ผลิตรถแห่งนี้ว่า “ผมไม่ใช่หุ้นส่วนบริษัทผ้าเบรค(ตามกระแสข่าวที่ได้ยินจากตัวแทนจำหน่าย) อาชีพของผมรับเหมาก่อสร้างและผมไม่ใช่บริษัทคู่แข่งของท่านผมออกมาเคลื่อนไหวเพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม ไม่ได้มีเจตนาเคลือบแฝงใดใด”ในช่วงก่อนถึงเทศกาลท่องเที่ยวนี้ บางท่านต้องเตรียมรถให้พร้อมเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ผมจึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ร่วมทดสอบระบบเบรกก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบเบรกก่อนการเดินทาง และเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม

จากที่ผ่านมาที่พบว่าเกิดความร้อนที่สูงขึ้นที่ล้อหน้า สูงถึง 357.5 องศาเซลเซียส ส่วนล้อหลังมีอุณหภูมิ 88 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนที่แตกต่างกันนี้บ่งบอกได้ว่า ภาระในการเบรกอยู่ที่ระบบเบรกหน้ามาก เราลองมาติดตามหาสาเหตุและประสิทธิภาพการเบรกด้วยเครื่องทดสอบเบรคนี้

เครื่องทดสอบเบรกนี้สามารถบอกอะไรได้บ้าง?

1. บอกประสิทธิภาพระบบกันสะเทือน(ทดสอบโช๊ค) และการยึดเกาะถนน รวมถึงความแตกต่างของล้อซ้ายและล้อขวา
2. การถ่ายเทน้ำหนักรถของเพลาหน้าและเพลาหลัง (Fortuner น้ำหนักลงเพลาหน้า 1225 กิโลกรัม น้ำหนักลงเพลาหลัง 970 กิโลกรัม)
3. ทดสอบระบบเบรคโดยสามารถแยกตรวจสอบ ประสิทธิภาพเบรกหน้า และประสิทธิภาพเบรกหลังออกจากกัน รวมถึงความไม่สมดุลของเบรค ล้อซ้ายและขวา
3.1 บอกถึงแรงต้านลูกกลิ้ง (Rolling Resistance) ค่านี้จะบอกถึงค่าความฝืดของล้อที่กระทำกับลูกกลิ้ง แปรผันตามน้ำหลักลงเพลาหน้าและเพลาหลัง
3.2 แรงเบรค(Brake Force) ที่กระทำในแต่ละล้อซึ่งแรงเบรกนี้จะแปรงผันตาม แรงดันในระบบเบรกว่ากระทำกับลูกสูบเบรค ทำให้ผ้าเบรกเคลือนที่เสียดสีกับจานเบรกจนหยุดนิ่งมีค่าเป็นนิวตัน(ซึ่งสามารถ Plot กราฟซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่างแรงเบรกล้อซ้ายและล้อขวาได้)
3.3 หน้าสัมผัสเบรกที่ผ้าเบรกกระทำกับจานเบรกมีค่าเป็น % เช่น 6% หมายถึง หน้าสัมผัสผ้าเบรกแนบกับจานเบรค 94% ของพื้นที่ผ้าเบรกทั้งหมด ค่านี้จะต้องไม่มากกว่า 20%
3.4 ความไม่สมดุลของเบรกจะมีค่าเป็น % ซึ่งจะบอกถึงความไม่สมดุลของเบรกล้อซ้ายและขวาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่ามาตรฐานต้องไม่มากกว่า 25%
3.5 ประสิทธิภาพการเบรกของระบบเบรกหน้าและระบบเบรกหลังมีค่าเป็น % แปรผันตามแรงเบรกและน้ำหนักลงเพลา
3.6 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบอกว่ารถนี้ปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ คือประสิทธิภาพระบบเบรคโดยรวมของรถมี[b]ค่ามาตรฐานจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ถึงจะปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อมูลจากการทดสอบต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบเบรกให้มีความปลอดภัยมิได้มีเจตนาที่ทำความเสื่อมเสียให้แก่บริษัทผู้ผลิตนี้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขให้รถมีประสิทธิภาพระบบเบรกโดยรวม เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการทดสอบระบบเบรก ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบเบรกบางส่วน รถก็จะมีประสิทธิภาพการเบรกที่ปลอดภัยขึ้น และรถบางคันเพียงแค่ปรับปรุงบางรายการก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกได้ดียิ่งขึ้น เครื่องทดสอบนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากความร้อนที่เกิดขึ้นที่ล้อหน้า 357.5 องศาเซสเซียส และล้อหลัง 88 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเห็นว่าภาระในการเบรกตกอยู่ที่ล้อหน้า ทำให้เกิดความร้อนที่สูงที่ล้อหน้าและข้อสันนิฐานที่ว่า แรงดันของน้ำมันเบรคในระบบเบรกหลัง น้อยกว่ามาตรฐาน ทำให้เกิดแรงเบรกที่ล้อหลังน้อยกว่า ซึ่งสามารถอธิบายได้จากตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 จะพบว่า
1. แรงเบรค (Brake Force) ที่กระทำกับล้อหลัง (ระบบไฮดรอลิก)(2280 นิวตัน ในล้อหลังซ้าย และ 1630 นิวตันในล้อหลังขวา) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแรงเบรกของเบรคมือ(ระบบ Mechanic) (2510 นิวตัน ในล้อหลังซ้าย และ 1800 นิวตันในล้อหลังขวา) ซึ่งตามปกติแล้วแรงเบรกที่กระทำกับล้อหลัง(ในระบบไฮดรอลิก) จะต้องมีค่ามากกว่าแรงเบรคของเบรคมือ(ระบบ Machanic) ซึ่งสามารถสันนิฐานได้ว่าแรงดันของน้ำมันเบรกในระบบเบรกหลังมีค่าน้อยกว่ามาตรฐาน ซึ่งจะสังเกตได้จาก ขณะทดสอบจะได้ยินเสียงก้ามปูเบรกหลังเคลื่อนตัวได้ในขณะทดสอบแรงเบรกที่ 1 กิโลนิวตัน และจากกราฟของระบบเบรกเพลาหลังจะบ่งชัดว่า เป็นลักษณะลูกคลื่นแรงเบรคจะ Swing ขึ้นลง ตามจังหวะการเคลื่อนที่ของก้ามปูเบรกหลัง

2. หน้าสัมผัสของเบรกหลังมีค่าที่ 27% และ 22% ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 20% แสดงว่าก้ามปูเบรกหลังสัมผัสกับผิวของจานเบรกหลังแค่ 73% และ 78%

3. ความไม่สมดุลของเบรกของล้อหลังมีค่ามากกว่า 28% ซึ่งมากกว่ามาตรฐาน 25%

4. ประสิทธิภาพเบรกโดยรวมของรถเท่ากับ 42% ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งแสดงว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งานจากการทดลองปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเบรกหลังโดยการปรับแรงดันในระบบเบรกให้เพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเบรกหน้าจากเดิม 43% เป็น 59% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเบรกหลังจากเดิม 41% เป็น 62% และทำให้ประสิทธิภาพระบบเบรกโดยรวมจากเดิม 42% เป็น 60% ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่จะต้องไม่น้อยกว่า 50% และส่งผลทำให้แรงเบรกของระบบเบรกหลังมีค่ามากกว่าแรงเบรกของระบบเบรคมือรถทดสอบอีกคันหนึ่งที่มีการปรับปรุงระบบแรงดันน้ำมันเบรคและเพิ่มประสิทธิภาพของเบรคหน้าโดยการเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการเบรคของระบบเบรคหน้า 59% และ ระบบเบรคหลัง 70% ซึ่งประสิทธิภาพเบรคโดยรวมของคันนี้เท่ากับ 64% ซึ่งมีค่ามากกว่า 50% ตามมาตรฐาน

ผมยังคิดว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงใจและทำเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม

ทั้งนี้ผมคิดว่าหากเกิดการแก้ไขอย่างจริงใจผมยินดีนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนี้ให้บริษัทผู้ผลิตแห่งนี้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระบบเบรคที่เกิดขึ้น ผมคิดว่าค่าใช้จ่ายน้อยมากครับหากนำข้อมูลในการออกแบบมาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม

เพื่อนๆ ครับ หากท่านใดต้องการนำรถมาทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเครื่องทดสอบจะบอกได้ว่าปัญญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่จุดใดติดต่อผมได้ที่

01-444-2171 (ปรีชา สันติจิรกุล)
E-mail : newimage_cons@yahoo..co.uk target=_blank>newimage_cons@yahoo..co.uk target=_blank>newimage_cons@yahoo..co.uk target=_blank>newimage_cons@yahoo..co.ukสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องทดสอบเบรคนี้ได้ที่

[url]//www.beissbarth.com


ปล. ผมไม่ใช้บริษัทขายเครื่องทดสอบเบรคนะครับ พูดไว้ก่อนป้องกันการเข้าใจผิด

ขอบคุณครับ
Create Date : 26 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2548 21:39:36 น. 29 comments
Counter : 1657 Pageviews.

 
คุณปรีชา ผมว่ารวบรวมผ้าเบรคที่ร้าวๆ จากเพื่อนสมาชิกให้ได้แยอะๆ ซัก 1000 คัน แล้วค่อยยื่นเรื่องใหม่ให้ สคบ ดีไหม ผมเองก็มี 1 คู่ที่ร้าว ครับ ถ้ารวบรวมจากสมาชิกได้มากๆ ผมว่าดีนะ มีหลักฐานด้วย
อย่างน้อย toyota ก็หวั่นๆ ยอดขายบ้างละ เพราะยังไง หลุดมาตั้ง 1000 นี่ไม่ใช่น้อยๆเลย นะครับ


โดย: ttt IP: 61.91.199.187 วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:23:29:07 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมชมครับ


โดย: Martzack IP: 61.91.111.214 วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:6:14:42 น.  

 
ขอเป็นกำลังให้ คุณปรีชา สุดหัวใจ นะครับ
ถามคุณปรีชา ผมเเละเพื่อนๆ ถ้าเปลี่ยนดิสของrun stop
จะเอาอยู่ไหมครับ ปัญหาจานสั่น จานคด บ้างจะตามมา ?
หรือรอTMT มาเเก้....รอนาน มาก ขอบคุณครับท่าน.....


โดย: Tuksin IP: 202.5.87.147 วันที่: 29 มกราคม 2549 เวลา:17:57:18 น.  

 
สวัสดี....ครับ...
อาย จัง เพิ่ง จะเจอ ทางเข้า วันนี้ เอง.....
ยัง..คิดถึงเสมอ ครับ..
และ เป็นกําลังใจ ให้คุณ....ตลอดไป


โดย: ฟอร์ด 400 IP: 61.19.172.198 วันที่: 30 มกราคม 2549 เวลา:4:25:28 น.  

 
สวัสดีครับท่านปรีชา
ผมเพิงเจอเวบ มาให้กำลังใจครับ


โดย: ทิดอ๊อด IP: 58.9.50.71 วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:21:22:29 น.  

 
เข้ามาให้กำลังใจครับ โหวตให้เลยครับ ผมเพิ่งหาทางเข้าเจอครับจาก FC ครับ


โดย: kent6000 IP: 58.10.143.131 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:51:12 น.  

 
หวัดดีครับพี่..เป็นกำลังใจให้ครับ..


โดย: tube IP: 202.142.206.252 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:27:38 น.  

 
ผม โพส ที่ไปวัดค่าเบรกมาแล้ว...
//www.fordunityclub.net/invboard/index.php?showtopic=594&st=0&


โดย: 400ฟอร์ด IP: 61.19.173.74 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:01:31 น.  

 
ผมอยู่ ตจว.ยินดีที่จะทดสอบเพื่อความสบายในการขับขี่ และชื่นชมคุณปรีชาฯที่ใช้วิกฤตของตัวเองทำประโยชน์ให้ผู้อื่น pichate-@hotmail.com


โดย: jone IP: 203.146.253.104 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:39:08 น.  

 
คนดีของสังคมครับ

แล้วทั้งหมดในการปรับปรุงหมดไปเท่าไรอ่ะครับ
อยากทราบงบประมาณจัง


โดย: Mr.Man IP: 202.57.183.214 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:36:46 น.  

 


โดย: puyaimaw IP: 58.8.102.184 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:30:43 น.  

 
แจ๋วมากครับ


โดย: MAN bymanshop IP: 58.147.69.38 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:29:02 น.  

 
: Mr.Man ถ้าต้องการประหยัด
เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า เกรด เซมิ ดี ดี หน่อย
หลัง ไปขยายผ้าเบรก ให้เติมก้ามปู..1000กว่าบาท
พร้อมปรับวาวล์น้ำมันหลัง ให้จ่ายน้ำสูงสุด กับคงที่...
ค่าผ้าเบรกหน้า...ไม่เกิน 2000 หลังไม่เกิน 2000
รวมๆๆ ไม่เกิน4000 ทําแล้ว คุ้มครับ เผลอ...ไปจิ้มท้าย คนอื่น...ค่าซ่อม ก็หลายหมื่น...แล้ว
เวลาเร็วๆๆ ชีวิตเราไปเสี่ยงด้วย..


โดย: 400ฟอร์ด IP: 61.19.172.207 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:5:07:31 น.  

 
แก้ไขครับ...
ให้จ่ายน้ำสูงสุด กับคงที่...( ตกคําว่า..มัน..)
ให้จ่ายน้ำมัน.สูงสุด กับคงที่...


โดย: 400ฟอร์ด IP: 61.19.172.207 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:5:09:48 น.  

 
จานหน้าพาโด้320มม ใหม่..ประมาณ.4หมื่น
พร้อมคาริบเปอร์...
....
มือสองตามเซียงกง....1.หมื่นถึง..1.6 หมื่นแล้วแต่สภาพ
สวยหรือไม่สวย
.....
หลังใช้ ก้ามผ้าเบรกเดิม....ไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่
ขยายให้เติมหน้า..ก้ามปูเบรกหลัง
ประมาณ 1000 กว่าบาทแล้วแต่..เนื้อผ้าเกรดไหน??


โดย: 400ฟอร์ด IP: 61.19.172.207 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:5:13:25 น.  

 
จานเบรกหลัง...ไม่จําเป็นต้องเป็น ดิส....ครับ
ดัมส์...ก็เอาอยู่...ถ้าหากว่าปรับแต่งให้ได้ถูกต้อง...
..
ปัญหา...มันจะอยู่ที่..น้ำมันเบรกจ่ายมายังเบรกหลัง
แรงไม่พอ.... เฉพาะ..รถที่เปลี่ยนจานหน้าใหญ่ขึ้น
รถเดิมๆๆไม่รู้ ครับ
ทางแก้....ขยายหน้าผ้าเบรก...ให้เติม....เนื้อเหล็ก...ก้ามปู
จะได้เพิ่มมาอีกประมาณ..15-16 ม.ม..( ไม่น้อยเลยนะ )

ปล่อยให้น้ำมันเบรก...มามากๆๆ..และ คงที่ตลอด
เพื่อ.เพิ่มแรงไปถ่างก้ามผ้าเบรก..ให้มีแรงมากขึ้น
จะได้ ช่วย ลดภาระ เบรกหน้า....
( ดู..จาก ผลทดสอบได้..)


โดย: 400 IP: 61.19.172.103 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:26:44 น.  

 
เรา..ปรับปรุงรถ แล้ว...วัดกันด้วยความรู้สึก....
น่าจะไป...เข้าเครื่องทดสอบเบรก.....
จะได้ ผลลับพ์ ออกให้ดู และเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไป...ค่าทดสอบเบรก ไม่แพง.60 บาทเท่านั้น
คิดเสียว่าดื่มชาเขียว 3ขวด ก็แล้วกัน55555
คิดว่า..น่าจะคุ้ม...เพราะจะได้รู้ว่า..ทําไปแล้ว...
ได้..ผล.ออกมาประมาณ ไหน....
จะได้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่...


โดย: 400 IP: 61.19.172.103 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:47:04 น.  

 
ลอกมาให้อ่าน...........
ความคิดเห็นที่ 68

เกิดจากการทำงานของกลไกการควบคุม LSPV วาวล์ที่ควบคุมแรงดันน้ำมันเบรคไม่เหมาะสมและไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักลงเพลาในล้อหลังที่เกิดขึ้น ทำให้แรงดันน้ำมันเบรกหลังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ทำไมรถกะบะและ PPV ของโตโยต้ายังคงใช้ LSPVอยู่
แต่ปัจจุบันยี่ห้ออื่นเปลี่ยนไปใช้ระบบ EBD(ที่มากับเบรกABS) แทน LSPV กันหมดแล้ว ของ TOYOTA ยังเป็น ABS+LSPV อยู่เลย แถมยังโฆษณาว่าเป็น Super LSPV

จากคุณ : .............................. - [ 3 ก.พ. 49 17:59:46 A:221.128.90.79 X: TicketID:110924 ]
เกิดจากการทำงานของกลไกการควบคุม LSPV วาวล์ที่ควบคุมแรงดันน้ำมันเบรคไม่เหมาะสมและไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักลงเพลาในล้อหลังที่เกิดขึ้น ทำให้แรงดันน้ำมันเบรกหลังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น


โดย: 400 IP: 61.19.172.90 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:46:10 น.  

 


โดย: 400 IP: 61.19.173.4 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:24:41 น.  

 
ทดสอบเบรคได้ที่ไหนบ้างครับโดย: VaMPirE258 IP: 58.9.12.77 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:15:31:10 น.  

 
ผมใช้ดีแม็ก cab4 4x2 ครับ แต่ติดตามคุณปรีชามาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าอยากนำรถผมไปทดสอบบ้างต้องไปที่ไหนครับ


โดย: aid IP: 202.183.203.150 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:13:49 น.  

 
เน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเธญเนˆเธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธš


โดย: Khonthai_I IP: 61.197.233.185 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:53:49 น.  

 
ขอให้คุณปรีชาสู้ต่อไปครับ ผมยินดีเข้าร่วมทดสอบ ไม่ทราบว่าทดสอบได้ที่ใหนครับ prasong09@hotmail.com


โดย: prasong9 IP: 203.146.148.2 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:45:48 น.  

 
คนดีตกนําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ครับ มีอะไรให้ช่วยยินดีนะครับ ขอเป็นกําลังใจให้ครับ สู้โวย....................สู้โว๊ย


โดย: น้อยคลองสาน IP: 210.246.64.215 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:48:31 น.  

 
ตอนนี้ผมใช้ FORTUNERอยู่เช่นกันครับ
แต่ตอนหลังผมหันมาใช้จานเบรคและผ้าเบรคหน้าของ
RUNSTOP บอกตรงๆว่าไม่ได้เรื่องเลยครับถ้าใครคิดว่าจะลองใช้ขอบอกว่าอย่าครับ เสียงก็ดังเบรคก็ไหล แถมเบรคมากๆแข็งอีกต่างหาก เพราะมันไหม้


โดย: เอกครับ IP: 203.155.94.142 วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:14:42:00 น.  

 
ถึง คุณเอก

ทางบริษัท RUNSTOP รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ รบกวน คุณเอกช่วยกรุณาติดต่อกลับมาทางบริษัท ที่เบอร์ 02-2246580-2 หรือให้คุณเอกฝากเบอร์ไว้ให้ทางเราติดต่อกลับ เพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาศึกษาและตรวจสภาพ


โดย: Runstop IP: 58.9.171.96 วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:10:17:45 น.  

 
fortuner จัดว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรหากไม่เหยียบมันมาก แต่เบรค มันทื่อๆยังไงชอบกล ผมเจอตัวนี้จูบก้นชาวบ้านบ่อยมาก เห็นก้นชาวบ้านเป็นไม่ได้


โดย: อดิเดช IP: 118.173.61.244 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:38:44 น.  

 
อย่าวัดระบบเบรกกันที่ความรู้สึกเลยครับ มันไม่ชัวร์เท่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ถูกออกแบบมาให้ทดสอบกับเบรคโดยตรง ผมแนะนำ Test Car แถวๆ ศรีนครินทร์ครับ ของเขาดีจริงๆ เขาใช้ เครื่องทดสอบเบรคยี่ห้อ MAHA จากเยอรมัน และ Maha ก็เป็นเจ้าตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยุโรปครับ


โดย: มิค IP: 125.24.215.57 วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:16:43:46 น.  

 
ผมก็รู้จักยี่ห้อนี้ครับคุณช้าง อยากเอารถไปตรวจสภาพจริงๆครับ ยี่ห้อmaha มีเครื่อง Dyno และ test lane และเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ ด้วยครับ ศูนย์อยู่ที่ แยกจัสโก้ ศรีนครินทร์ เวลาตรวจมันจะรายงานผลที่แม่นยำมากเลยครับ และแม้แต่วัดขนาดของรถก็บอกเป็นมิลลิเมตรได้ครับ ทำให้เรารู้ว่ารถที่เราจะซื้อนั้นไม่ได้เอามาย้อมแมวขายเราครับ ผมว่าก่อนเราจะซื้อรถควรนำไปตรวจเพื่อความสบายใจดักว่าครับ


โดย: ช้าง IP: 125.24.215.57 วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:16:53:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Preecha Fortuner
Location :
นครปฐม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Preecha Fortuner's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.