Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
5 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 
แผ่นโคลง รามเกียรติ์ ๑ - ๒๕


ห้องที่ ๑...พระชนกฤษีทำพิธีบวงสรวงไถได้นางสีดา
แล้วลาเพศกลับเข้าเมืองมิถิลาแผ่นที่ ๑ - พระศรีสุนทรโวหาร

๑ ปางราชดาบศไท้……………ชนกนาม
นากุฏิพนาราม………………....ป่ากว้าง
แต่ฝังบุตรีงาม…………………..งำเงื่อน ไว้เฮย
กลับนิยมศีลสร้าง………………พรตพร้อมพรมจรรย์ ฯ

๒ จิตรมุ่งหมายได้ลุ…………...โลกีย์ ฌานเฮย
เพียรพยายามทวี………………ค่ำเช้า
นับฉนำเนิ่นนานลี……………...ลาศล่วง หลายนา
ยังบ่ยลย่างเข้า…………………เขตรห้องฌานชม ฯ

๓ หน่ายจิตรคิดทดท้อ…………ทางเรียน
ใจป่วนหวนวนเวียน……………วากเว้
ทำเพียรบสมเพียร……………..เพียรเปล่า แล้วพ่อ
จักบวชชักโอ้เอ้…………………อยู่ด้วยอันใด ฯ

๔ จักคืนกลับเข้าสู่……………บูรี
สมบัติสมบูรณมี……………….มากพร้อม
บำรุงประชาชี…………………ฉันเช่น ก่อนแฮ
จำกลับเดินทางอ้อม……….….ออกสร้างทางทาน ฯ

๕ หวนคิดถึงลูกน้อย…….……ในดิน
ตรัสเรียกนายโสมลิน…….……ลาศเต้า
ยังร่มนิโครธผิน…………….….ภักตร์สั่ง โสมเอย
ขุดลูกกูจักเข้า…………………เฃตรแคว้นนครคืน ฯ

๖ นายโสมรับสั่งแล้ว…………ขมีขมัน
จับจอบจวกดินฟัน…………….งัดไง้
บประสบสิ่งสำคัญ……………ผอบบุตร ท่านนา
ทิ้งจอบนั่งร้องไห้………………เหตุแจ้งจอมธรรม์ ฯ

๗ องค์พระชนกได้……………สดับกิจ
ตกตลึงลาญจิตร…………..….อัดอั้น
อกหวั่นพ่างชีวิตร…………..…จักวอด วายแฮ
เกิดสติกลับกลั้น……………...โศกแล้วสั่งโสม ฯแผ่นที่ ๒ - พระศรีสุนทรโวหาร

๘ ลูกกูควรคู่เจ้า……………………..จักรพรรดิ
บุญหนักศักดิ์ใหญ่ชัด………………..เชื่อได้
จักถึงชีพพิบัติ……………………......เหนหลาก นักนา
จำจักเกณฑ์ไถให้…………………….ฟอกฟื้นดินหา ฯ

๙ โสมเอยเองรีบเข้า………………...บูรินทร์
บอกแด่ขุนเสนินทร์……………….….อย่าช้า
ให้จัดทศโยธิน…………………….…ทุกหมวด มาเฮย
พลคชรถมิ่งม้า……………………….ครบถ้วนจตุรงค์ ฯ

๑๐ ให้เตรียมไถแอกทั้ง…………….โคกา ษรเฮย
เรวเร่งรีบออกมา…………………….ที่นี้
ไถค้นพระธิดา……………………….ดวงจิต กูนา
ไปอย่าเนิ่นนานลี้……………………หลบช้ามาเรว ฯ

๑๑ นายโสมรับสั่งแล้ว……………..ลาจร
ถั่นๆ บแรมรอน……………………..พักช้า
ถับถึงพระนคร………………………ประเวศสู่ วังเฮย
พบพวกขุนนางว้า…………………...วุ่นแส้ทักถาม ฯ

๑๒ โสมเรียนแดท่านผู้……………..อธิบดี
ตามสั่งพระมุนี………………………ถ่องถ้วน
ตระบัดบาดหมายมี…………………เกณฑ์ทุก กรมแฮ
จัดพหลพลล้วน……………………..ฮึกห้าวหาญณรงค์ ฯ

๑๓ เกณฑ์กรมเกษตรทั้ง…………..กรมจร
ไอแอกโคกาษร……………………..เสร็จพร้อม
ยกพวกพลากร……………………..จากนัค เรศฤๅ
จึ่งสั่งนายโสมด้อม…………………ดุ่มหน้านำพล ฯ

๑๔ ลุเฃตรอาวาศเวิ้ง……………..วันสณฑ์
ให้กระบวนรี้พล……………………พักยั้ง
ภายนอกบริมณฑล………………..เฃตรวัด นั้นนา
พาพวกขุนนางทั้ง………………….หมดเฝ้าพระมุนี ฯแผ่นที่ ๓ - พระศรีสุนทรโวหาร

๑๕ พระเผยพจนาดถ์แจ้ง…..ความหลัง
เล่าเหล่าเสนาฟัง…………….จวบแคล้ว
เสด็จนำณที่ฝัง……………….ผอบอัค เรศแฮ
ชี้เฃตรสำคัญแล้ว…………….สั่งให้ไถรดม ฯ

๑๖ นายกน้อมเกล้ารับ……...โองการ
ด่วนๆ มาสั่งงาน……………..เสร็จพร้อม
นังคัลกิจบัญหาร…………….เทียมแอก ไถเฮย
ไถประดังดาล้อม…………….เฃตรด้าวแดนไทร ฯ

๑๗ ไถเดี่ยวไถคู่พร้อม………รดมไถ
ต่างมุ่งต่างหมายใจ………….เสาะค้น
แปรดะถัดทูนไว………………เวียนรอบ
ไถทั่วจงหวัดต้น………………นิโครธครึ้มสาขา ฯ

๑๘ หลายรอยหลายรอบรื้อ…พสุธา
หลายคาบหลายคราหา….….ห่อนพ้อง
แสงแดดแผดกายา……….….อยุดพัก เหนื่อยเฮย
นบบาทนักสิทธิพร้อง…….….พจน์แจ้งแถลงการณ์ ฯ

๑๙ พระสดับดาลโศกเศร้า…ชลไนย นองเอย
สุดที่สังเกตใจ………………..จักแจ้ง
ชรอยหมู่เทพยไทย…………..งำเงื่อน ไว้นา
จำจะบวงสรวงแสร้ง…………สัตย์อ้างอธิษฐาน ฯ

๒๐ ตริเสร็จทรงเสี่ยงด้วย……บารมี
แม้นมาดบุตรีกู……………….เกียรติล้ำ
ควรเปนอรรคเทพี…………….จักรพรรดิ ราชนา
เผดจทุกข์ผดุงค้ำ…………….โลกยให้ศุขเกษม ฯ

๒๑ ฃอจงอุสุภเชื้อ…………..อาชา ไนยเฮย
ไถจรดจรุงพา………………..พบแก้ว
อีกอำนาจเทวา………………รักษช่วย นำเนอ
เสร็จเสี่ยงสัตยาแล้ว………….จึ่งจ้องจรดไถ ฯแผ่นที่ ๔ - พระศรีสุนทรโวหาร

๒๒ โคนำจำเภาะพ้อง…………….พานปรสบ
ดอกประทุมห่อผอบ……………….กลัดกลุ้ม
บานกลีบกลิ่นตลบ…………………เลวงรื่น รศนา
พระจึ่งเผยผอบอุ้ม…………………บุตรแล้วรับขวัญ ฯ

๒๓ มนตรีทุกส่ำซ้อง……………..สรเสริญ
โฉมพระธิดาเจริญ………………..จิตรฃ้อง
พร้อมเบญจลักษณเพลิน………..เนตรโลกย์ เฉลิมแฮ
อึงเอิกอวยพรพร้อง………………ลนั่นน้อมถวายกร ฯ

๒๔ พระเสด็จนำลูกน้อย………..นวนจันทร์
คืนสู่อาศรมพลัน…………………กล่าวอ้าง
พ่อไร้ดะไนยสัน……………….....ตติราช วงษเอย
จึ่งละสมบัติสร้าง…………………พรตสู้พยายาม ฯ

๒๕ กุศลดลแนะได้……………..ดวงจิตร
เปนบุตรสุดสมคิด……………….พ่อแล้ว
พ่อจกเศกนามสฤกดิ…………….พรสวัสดิ แม่นา
จงชื่อสีดาแก้ว……………………เกิดเกื้อบุญธรรม ฯ

๒๖ นางประนดบทเรศไท้………ทูลสนอง
พระเดชพระคุณปอง…………….ปกเกล้า
ลูกรักจักขอรอง………………….บัวบาท พระนา
คงชีพอาสัญเข้า…………………ฃ่ายฃ้องมฤตยู ฯ

๒๗ มนตรีทั้งสี่ซ้ำ……………….สรเสริญ
ได้ช่องทูลอัญเชิญ……………….ราชท้าว
สรวมเสด็จราชดำเนิน……………คืนนัค เรศนา
ครองพิภพผ่านด้าว………………ดุจดั้งเดิมครอง ฯ

๒๘ ทรงรับอายาจแล้ว………….พลันลา พรดแฮ
ซั้นสั่งเทียบโยธา………………...ยาตรเด้า
ทรงรถร่วมธิดา…………………..ดวงจิตร ท่านนา
ถั่นๆ ถึงถิ่นเฃ้า…………………..เฃตรท้ายธานิน ฯแผ่นที่ ๕ - พระศรีสุนทรโวหาร

๒๙ ฝ่ายชาวนัคเรศทั้ง…….....บุรุษนา รีนา
ทราบเหตุแห่งราชา…………...ผ่านเผ้า
ได้ราชธิดาลา…………………พรตกลับ กรุงเฮย
โยงชักชวนลูกเต้า…………….เหมื่อยเมื้อเหลือหลาม ฯ

๓๐ ชุมชนกล่นเกลื่อนท้อง…..ทางหลวง
คับคั่งคือทนานตวง…………..เบียดแป้ง
พิศเพ่งธิดาดวง……………….จิตรราช
ชมว่าเทพยสรรแสร้ง………….จากฟ้ามาเมือง ฯ

๓๑ พระเสด็จทรงรถเข้า……วังใน
รถประทับเกยไชย…………..บ่อช้า
เสด็จนำธิดาไคล……………ปรางมาศ
อเนกอนงค์เสนอหน้า………แน่นทั้งวังหลวง ฯ

๓๒ เอกองค์อรรคเรศร์ไท้….เทพี
นามรัตนมณี………………..หนุ่มเหน้า
พระสนมนาฎนารี…………..นับหมื่น
เรื่องรอบหมอบเฟี้ยมเฝ้า…..บาทเบื้องจักรพงษ์ ฯ

๓๓ ต่างพิศต่างเพ่งสร้อย…สีดา
โฉมเฉิดฉีกเมฆมา……….…แม่นแม้น
เฉกอัจฉรประภา……………ประไพผ่อง ภักตร์แฮ
บงบอิ่มคิดแค้น………….....เคียดแค้นคนบัง ฯ

๓๔ พระชนกบรมนารถไท้….อธิบดินทร์
ตรัสแด่อรรคยุพิน……………นาฎเผ้า
ได้บุตรสุดสมสถิล……………ฝากแม่ แล้วแม่
เปนสิทธิมอบแดเจ้า………….จุ่งเลี้ยงผดุงขวัญ ฯ

๓๕ มหิษีรับสั่งถ้อย…………ทูลสนอง
สมจิตรข้าคิดปอง……………เนิ่นแล้ว
ลุลาภบุตรีครอง………………สมเสน่ห์ ข้านา
พลางประโลมลูกแก้ว………..กอดขึ้นประทับเพลา ฯแผ่นที่ ๖ - พระศรีสุนทรโวหาร

๓๖ องค์เยาวเรศสร้อย…………สีดา
กราบแทบพระบาทา……………พร่ำพร้อง
ลูกไร้บิดรมา…………………….ดุรญาติ วงษเฮย
ขอพระเดชสองป้อง…….………ปกเกล้าเช้าเย็น ฯ

๓๗ เทพีโลมลูบแล้ว…………..รับขวัญ
พรสถิตยปรางสุวรรณ………….รัตนพร้อย
สมบัติแบ่งปูนปัน………………ครบสิ่ง
เวนสตรีนับร้อย………………..รับใช้บำรุงโฉม ฯ

๓๘ สององค์ทรงทนูสร้อย…….ศรีสมร
เสมอบุตรครรโภทร…………….ท่านไท้
สีดาเทพอัปศร………………….เกษมศุข
สิบหกพระชนม์ได้……………..จวบถ้วนพรรษกาล ฯ

๓๙ สมเด็จภูวนารถเจ้า……….จอมภพ
ทรงตริเตรียมปรารภ……………เริ่มตั้ง
พิธียกศิลป์ครบ…………………ตามสาคร ไสยเฮย
เสี่ยงสัตย์เสี่ยงบุญทั้ง………….เลี่ยงท้าวทุกนคร ฯ

๔๐ ท้าวใดเคยคู่สร้าง…………บุตรี กูนา
ยกธนูโมฬี………………………เชิดช้อน
จักอภิเศกศรี……………………สายสวาศ กูแฮ
ใช่คู่แม้นคัดค้อน……………….อย่าเขยื้อนสะเทือนไหว ฯ

๔๑ ตริเสร็จธสั่งให้……………โหรหา ฤกษนา
โหรตรวจมหุรดิวา……………..ระแล้ว
ทูลถวายฤกษราชา……………อำมฤตย โชคแฮ
พระจักได้เฃยแก้ว…………….ก่อเกื้อบารมี ฯ

๔๒ โองการสารสั่งชั้น……….เสนี สี่เฮย
ทุกหมู่ทุกกรมมี……………….มากเฝ้า
จงจัดราชพิธี………………….ทายเทอด ธนูเฮย
การจวบจวนแล้วเจ้า…………จัดให้ทันการ ฯ
ห้องที่ ๒...ท้าวชนกจักรวรรดิปรารภจะหาคู่ให้นางสีดา
กับให้โหรหาฤกษ์ ฯแผ่นที่ ๗ - พระศรีสุนทรโวหาร

๔๓ จงตั้งมณฑปแพร้ว……..พรายฉาย
ราชวัตรฉัตรเรียงราย…………รอบล้อม
แท่นเฉลาฉลุลาย……………..สถิตย์ท่าม กลางแฮ
พานมาศจำหลักพร้อม………เพื่อไว้วางศร ฯ

๔๔ จงเผดียงดาบศถ้วน……ทุกองค์
ทั่วพนัศแดนดง……………….ถิ่นท้อง
เชิญมาประชุมวง……………..แวดนั่ง
สวดเศกพระมนต์ซ้อง…………สิทธิ์ด้วยเวทวงศ์ ฯ

๔๕ ส่งสาสน์สู่กระษัตริย์สิ้น…สากล เกษตรเฮย
ร้อยเอ็ดทั่วมณฑล……………..ถิ่นด้าว
เชิญมาประชุมหน……………..นัคเรศ เราแฮ
ยกธนูทุกท้าว…………………..เสี่ยงด้วยบุญเพรง ฯ

๔๖ เสนีทั้งสี่ผู้………………..เปนประธาน
รับพระราชโองการ……………ใส่เกล้า
หมายสั่งกะเกณฑ์งาน………..ทุกหมู่ กรมเฮย
ตรวจเร่งทุกค่ำเช้า……………ล่าช้าเกาะครอง ฯ

๔๗ แต่งทูตทูลข่าวแจ้ง……...จอมกระษัตริย์
ทุกถิ่นภารารัฐ………………..รั่วรู้
ต่างองคต่างทราบอัดถ์………เอิบอิ่ม ใจนา
กระหยิ่มจะยกศรสู้…………...เสี่ยงได้สุดาสวรรค์ ฯ

๔๘ ธรรมการเกณฑ์ให้ออก….อารัญ
เผดียงคณะนักธรรม์…………..ทุกด้าว
ฎีกากะคืนวัน………………….กำหนด แน่แฮ
ตามฤกษธิราชท้าว...................โปรดเอื้อนโองการ ฯ

๔๙ มณฑปจตุรัศตั้ง...............ตากโพยม
ผ้าดาษขาวคือโสม..................ส่องหล้า
แลเลิศเล่ห์บรรโลม..................ตาโลกย์ เฉลิมแฮ
สี่มุขเฉิดช่อฟ้า........................ลดชั้นถงันฉาย ฯแผ่นที่ ๘ - พระศรีสุนทรโวหาร

๕๐ เพดานคดเรียบร้อย.............-----
ดาวมาศดาษอำไพ..................ผ่องแผ้ว
รำบวนภู่มาไลย.......................เลวงกลิ่น ตลบนา
ปูสาดดาษพื้นแล้ว...................ลาศล้วนพรมลาย ฯ

๕๑ โดยรอบมณฑปกั้น...........ราชวัตร
วางเรียบระเบียบฉัตร...............เฉิดชั้น
หน่ออ้อยอิกหน่อกัท................ลีสีศด เสียดนา
กุมภ์ทึกตุกหว่างขั้น................เขตรขั้นฉัตรไชย ฯ

๕๒ ท่ามกลางมณฑปตั้ง........เตียงมณ ฑลเฮย
คือแท่นกาญจนถกน...............ก่องแก้ว
ตั้งพานอุไรยล.........................งามสง่า นักพ่อ
รองธนูศิลปะแพร้ว..................พรั่งพร้อมสักการ ฯ

๕๓ ผูกภวลาศอาศนพื้น.........โฃมพัตร
บันทึกพานเภสัช......................เสร็จตั้ง
น้ำ-----น้ำอัฐ...........................บานครบ ครันนา
สำหรับดาบศทั้ง......................ใหญ่น้อยนักธรรม ฯ

๕๔ หมายบอกวิเสศทั้ง...........คาวหวาน
เตรียมเครื่องโภชาหาร.............ซ่อมช้อน
กรมธรรมการงาน....................เผดียงสวด ฉันนา
กรมทนายเลือกต้อน................รับตั้งโต๊ะเรียง

๕๕ กรมพราหมณพฤฒิบาศทั้ง....หุรดา จาริยเฮย
สมทบกรมโหรมา....................ทั่วถ้วน
ประจำจัดบูชา........................เทวฤกษ
วิเสศส่งกระยาล้วน.................เครื่องเส้นสังเวย ฯ

๕๖ เตรียมเสร็จเสนิศรทั้ง.......สี่ทูล
บัวบาทนเรนทรสูรย................ทราบแล้ว
ทรงโสมนัศพูน........................ปราโมทย์
เบิกพระกระมลแผ้ว................ผ่งอด้วยสมถวิล ฯ
ห้องที่ ๓...ท้าวชนกจักรวรรดิให้ป่าวประกาศ
เชิญหน่อกษัตริย์ต่างเมืองมายกศรแผ่นที่ ๙ - พระศรีสุนทรโวหาร

๕๗ เจ้าคณะนักสิทธิผู้............สมภาร
ทราบกิจแต่ธรรมการ...............บ่ช้า
งันงกเที่ยวบอกขาน.................คณะนัก พรตเฮย
รู้ข่าวต่างวุ่นว้า........................ทั่วทั้งชฎิลดง ฯ

๕๘ คากรองครองแล้วจับ........ตาลิปัตร
แบกกลดย่ามเภสัช..................สอดคล้อง
ธารกรจรดหยัด.......................เหยาะเหย่า
ต่างชักพวกโยงพ้อง.................มุ่งหน้ามาเมือง ฯ

๕๙ ถึงพร้อมนั่งล้อมแท่น........มณฑล
สวดเวทสาธยายมนต์..............มีก้อง
ตามคณะบ่ปะปน....................เปนเหล่า กันนา
ถือพัดฃนนกป้อง.....................ปิดหน้าสำรวมกาย ฯ

๖๐ ปางกระษัตริยเกษตรแคว้น....สากล นครเฮย
โดยรอบขอบมณฑล................ทั่วด้าว
ต่างทราบกิตยนุสนธิ์...............โดยราช สาสน์นา
ว่าบัดนี้นเรศร์ท้าว...................ชนกเจ้ามิถิลา ฯ

๖๑ ไปทรงผนวชแล้ว..............หลายปี
ได้บุตรีในประทุม.....................ท่านนั้น
ลาพรตกลับบุรี........................ครองราษฎร์ ใหม่เฮย
จักเศกบุตรีซั้น.........................สั่งให้ส่งสาสน์ ฯ

๖๒ ให้กรษัตริยไปเสี่ยงอ้าง....บารมี
ยกธนูโมฬี.............................เลิศแล้ว
ใครยกธนูศรี..........................สวัสดิเชิด ได้นา
จักอภิเษกนางแก้ว..................กับผู้พยุงศิลป์

๖๓ นานาอเนกร้อย...............เอ็จกรษัตริย์
ต่างยกพหลรัด.......................รีบผ้าย
ดลแดนเฃตรจังหวัด................เมืองมิ ถิลาแฮ
ตั้งพลับพลาแยกย้าย..............รอบด้าวแดนกรุง ฯแผ่นที่ ๑๐ - พระศรีสุนทรโวหาร

๖๔ แออัดขนัดรี้.....................พลหลาย หมื่นแฮ
ตั้งทัพกท่อมราย......................รอบล้อม
คั่งคับคณานาย.......................อเนกไพร่ พลแฮ
ละค่ายละกองพร้อม.................พรั่งล้วนจตุรงค์ ฯ

๖๕ คฦ้ๅนคฤกกึงก้องพวก.......พลขันธ์
เซงแซ่เสียงแจจัน.....................โจทยพร้อง
ม้ารถคชอนันต์........................อเนกแน่น สนามนา
เสียงคีดเสียงขับร้อง................สนั่นด้วยดุริยางค์ ฯ

๖๖ ราตรีตรวจค่ายฆ้อง..........กแตขาน
จองหง่องก้องกังวาน...............เพรียกพื้น
ฆ้องยามย่ำรดมดาล...............ดังครั่น ครวญแฮ
เสียงประโคมแตรคฤ้ๅน...........คฤกด้ายแดนเวียง ฯ

๖๗ เสนานายไพร่พร้อม..........ทุกกอง
บ้างก็ร่าเริงคะนอง...................สนุกคฤ้ๅน
บางพวกนั่ง-----ครอง………….ตฤกเขตร คามเฮย
บางเหล่าใจชุ่มชื้น....................ช่วยเจ้านายตน ฯ

๖๘ แม้นไฉนพระผ่านเผ้า........ธรณินทร์ เรานา
จงยกธนูศิลป์..........................สดวกได้
ลุลาภเลิศนารินทร์...................รีบสู่ นครเฮย
เศกว่าเพี้ยงขอให้.....................ผ่านเกล้าสมถวิล ฯ

๖๙ ปางปวงกรษัตริย์รั้ง...........แรมวัน
คอยฤกษเขตรสำคัญ...............ท่านพร้อง
นับเร่งราษตรีฝัน......................ทุกค่ำ คืนนา
ยิ้มกระหยิ่มจิตรจ้อง................แข่งสู้ยกศิลป์ ฯ

๗๐ ฝ่ายพระวสิฐทั้ง..............สวามิตร
ทราบเหตุพิธีกิจ.....................ราชไท้
เรียกรามลักษณสองศิศย์.......มาสู่ ท่านนา
บอกฃ่าวราวเรื่องให้...............ลักษณทั้งรามฟังแผ่นที่ ๑๑ - พระศรีสุนทรโวหาร

๗๑ เดิมราชชนกไร้…............เอารส
ท้อหฤไทยรันทด....................หน่ายแล้ว
ละสมบัติทรงพรต..................เนาพนัศ พนมนา
ได้บุตรีประดุจแก้ว.................เกิกห้องปทุมาน ฯ

๗๒ หวนคิดละผนวชเข้า.......ครองภา ราเฮย
เลี้ยงถนอมอรธิดา..................ท่านไท้
จนเจริญพระชนมา.................ยุสิบ หกแฮ
เธอคิดฝังปลูกให้...................สืบเชื้ออสุริยวงษ์ ฯ

๗๓ จึ่งเริ่มดำริหตั้ง................พิธี
ยกธนูโมฬี.............................เลิศแล้ว
ข่าวกรษัตริยทุกธานี...............มาพรั่ง พร้อมแฮ
ท้าวจักเลือกเฃยแก้ว...............เสี่ยงด้วยบารมี ฯ

๗๔ อันธนุเล่มนี้เลิศ...............เลอไตร โลกย์เฮย
มีศักดาเดชไชย.......................เชี่ยวแกล้ว
เปนของพระจอมไกร...............ลาศปราบ อสูรนา
พิฆาฏตรีบุรำแล้ว...................เลิกไว้มิถิลา ฯ

๗๕ องค์ใดยกเชิดได้..............โดยหมาย
ท้าวจะอภิเษกสาย..................สวาศสร้อย
ทั้งเกีรยดิจักขจาย..................ขจรจบ โลกยนา
ยกบ่ได้จักน้อย.......................เนตรหน้าสากล ฯ

๗๖ สองเจ้าเผ่าราชเชื้อ..........เทวัญ
ทรงเดชดุจสุริยฉัน..................เฉิดฟ้า
เขาจะแข่งฤทธิกัน..................ชิงมิ่ง สมรเฮย
ไปกับไอยกาถ้า......................ช่องได้ไชยชิง

๗๗ ชวนหลานแล้วผลัดผ้า.....คากรอง
หนังพยัฆสใบครอง.................ห่อเกล้า
พาหน่อกษัตริยสอง.................เสดจจาก กุฎินา
เดินยะเหยาะเหย่าเข้า..............ถิ่นท้องทางพนม ฯแผ่นที่ ๑๒ - พระศรีสุนทรโวหาร

๗๘ พลางชมพรรณมิ่งไม้.......ในดง
จำยกมหาหง.........................เกดแก้ว
จำปีปีบประยง.......................ยวนกลิ่น ขจรนา
ตาคุ่มมตาดแต้ว....................หมากต้องตาเสือ ฯ

๗๙ โยมโดยดอกแย้มช่อ.......ชูไสว
สายหยุดอุไทยไข...................กลิ่นกล้า
ปริกปรูประดู่ใน.....................ดงดื่น ดาษแฮ
พวงพะยอมย้อยรย้า..............ยั่วเย้าภิรมย์ชม ฯ

๘๐ เดินทางหว่างโขดขั้น......สิงขร
เงื้อมแง่ฉง้อนงอน.................ชโงกง้ำ
ยลยอดจดอำพร....................พยับหมอก มัวแฮ
โกรกกรอกซอกเหวถ้ำ............ถิ่นท้องธารไหล ฯ

¬๘๑ ชมสัตวจัตุบาทเต้น........ตามพง
หมีเม่นพยัคฆยง...................ย่องจ้อง
กำโองอิกกระจง....................โจนวิ่ง หนีนา
จามรีขนข้อง........................หยุดเปลื้องปลดขน ฯ

๘๒ บัดยลพยัคฆร้าย...........ราวี
โผนเผ่นปะทะหมี..................มุ่งมล้าง
หมีโถมรับทันที......................ทยานตบ เสือแฮ
แขงต่อแขงงัดง้าง..................ปลุกปล้ำผงำหงาย ฯ

๘๓ งูเหลือมเลี้ยวไล่เนื้อ........เวียนวง
หางตวัดรัดกวางดง................แด่วดิ้น
ดิกๆ บ่ทันปลง.......................ชีพสนิท เลยนา
งูขยอกกลืนสิ้น.......................อิ่มเท้อรทวยกาย ฯ

๘๔ ชมพลางทางรีบเต้า.........ตำเนิน
การด่วนบชวนเพลิน................เพลิดช้า
ดุ่มดัดลัดทางเถิน....................ทิวพฤกษ ไพรพ่อ
ลุทวารเวียงล้า........................เลื่อยช้าบทจร ฯแผ่นที่ ๑๓ - หลวงฤทธิพลไชย

๘๕ พระวสิฐสวามิตรเยื้อง.......ยาตรา
นำพระลักษณรามา..................ค่อยคล้อย
เข้าในมิถิลา.............................ลานเนตร เลงแฮ
แถววิถีใหญ่น้อย......................ปราบพื้นภูมเสมอ ฯ

๘๖ ปราการประกอบแก้ว........ผลึกลาย
หอรบนางจรัลราย....................รอบล้อม
เชิงเทินเกลี่ยกรวดทราย............สีนาด อเนกนา
ประจุประจำป้อม......................ทั่วทั้งวังวง ฯ

๘๗ สนุกนิ์สนานปานเปรียบด้าว...แดนสวรรค์
ราบรื่นหนทางจรัล....................ร่มไม้
เรือนราษฎร์อเนกอนันต์............นับหมื่น แสนนา
แลกลาดตึกเก๋งใกล้...................เกลื่อนข้างทางจร ฯ

๘๘ แถวผลูดูพิฦกล้วน............ธงฉัตร
วายุแกว่างไกวสะบัด................โบกฟ้า
รายเรียบเรียบราชวัตร..............ตรลอดลิ่ว
เพลินเนตรหลงแลช้า................ชื่นชื้นชวนชม ฯ

๘๙ เรียดทางสองข้างรวจ........รัฐยา
สาวหนุ่มพฤฒพราหมณา.........นั่งร้าน
ขายแพรม่วงพัตรา....................โหมดตาด
อัดตลัดผ้ายกก้าน....................แย่งเกี้ยวกรวยเชิง ฯ

๙๐ บ้างขายเครื่องแก้วเลี่ยม...ลวดลาย
โคมกิ่งตะเกียงราย..................เรียบตั้ง
กระจกกระจ่างฉาย.................ฉากรูป ภาพนา
โต๊ะถาดทองขาวทั้ง.................ซ่อมช้อนจานชาม ฯ

๙๑ บางแห่งแต่งร้านเรียบ.......เจริญตา
ขายเครื่องสุคนธา....................รศเร้า
หอมตรลบอบนาษา.................สองกาษัตริย์ ท่านแล
เพลินพิศพลางไต่เต้า...............ติดต้อยตามครูแผ่นที่ ๑๔ - หลวงฤทธิพลไชย

๙๒ เลยเข้าทวาเรศชั้น............ปราการ ในแฮ
พิศเพ่งเลงราชถาน...................ทั่วพื้น
แสนสนุกนิ์ศุขสำราญ...............นัคเรศ ท่านนา
ดูสง่างามคฤกครื้น...................ทั่วทั้งราชถาน ฯ

๙๓ หอคอยลอยลิ่วห้อง...........คัคณานต์
สูงแข่งเภราคาร........................คู่ด้าว
ทิมแถวที่เทพยสถาน................สิงสถิตย เสถียรนา
ถึงถัดโรงทานท้าว.....................อุทิศตั้งตามถนน ฯ

๙๔ โรงกรีโรงรถม้า.................มีครบ ครันแฮ
สนามคชปรลองรบ..................เรียบพื้น
พิศเพียงอมรภพ......................ภูมภาค
แลโล่งตรลอดครื้น...................ครึกล้ำสนามหลวง ฯ

๙๕ โรงทหารหัดฝึกซ้อม..........สัปยุทธ
คลังเครื่องสรรพอาวุธ...............แต่งตั้ง
โรงปืนคาบผาชุด.....................ชนวนนก สับแฮ
ดึกใส่ดินดำทั้ง.........................มาดก้อนดินปลิว ฯ

๙๖ โอโถงโรงพักร้อน...............รโหถาน
ปูแผ่นศิลาลาน........................ลาดแผ้ว
ศาลาลูกขุนศาล.......................สุรัศ วดีแฮ
โรงหล่อต่อคลังแก้ว..................แกล่ใกล้คลังทอง ฯ

๙๗ ทิมดาบองครักษทั้ง..........แปดกรม อยู่นา
หอพระสาตราคม....................ปิดป้อง
โรงพักจัตุสดมภ์......................ดูสะอาด เนตรนอ
ทิมดาบกรมวังห้อง.................เครื่องทั้งทิมสงฆ์ ฯ

๙๘ เรืองหลวงประเล่ห์แม้น....วิมาน แมนเอย
ปราสาทรัตนกาญจน์...............ก่ำฟ้า
มุขลดสี่เหลี่ยมบาน.................บังอวด อุไรแฮ
ลอยลีวแลเลิศห้า....................ยอดเฟื้อยฟูโพยม ฯแผ่นที่ ๑๕ – หลวงฤทธิพลไชย

๙๙ พระปรัศอัฒโยคแก้ว........กาญจนา
เรืองรัตนมณฑิรา....................อร่ามรุ้ง
รงคัลราชสวภา.......................คารเพริศ เพรานอ
มุขเด็จเด่นนาคสดุ้ง................ประดับแก้วกนกแกม ฯ

๑๐๐ ตึกสนมตำหนักตั้ง........ตรลอดแล
บงเบิกบานพระแกล...............ทุกห้อง
รวยรูดวิสูตแพร......................ผูกภู่ กลิ่นเอย
ตาข่ายแขวนขึงคล้อง.............เครื่องห้อยตรลบหอม ฯ

๑๐๑ จักกฤบณ์พิศภาคพื้น...ไพชนต์
ชายเนตรบงแกลบน...............เบิกไว้
หวังจิตรคิดจักยล...................เยาวลัก ษมีนา
บุญบุพเพดลให้.....................ปรสบสร้อยศรีสมร ฯ

๑๐๒ ปางองค์เยาวเรศล้ำ......ลักษมี
สถิตยแทบปราสาทสี.............หาศน์ห้อง
ดลใจนาฎทษฏดี....................โดยช่อง แกลแล
ไนยเนตรนางเลงต้อง.............เนตรไท้ผทมสินธุ์ ฯ

๑๐๓ กุศลสองก่อนสร้าง.......ทันถึง
เสียวจิตรพิศวาศรึง................รักร้อน
ต่างองค์ต่างหลงตลึง.............ลานเสน่ห์ กันนา
พระเหลือบเยาวลักษณ์ค้อน...ตอบให้ในที ฯ

๑๐๔ จักรรัตน์ปรวัดว้า.........สวาศครัน
เยาวลักษณ์ลานทรวงกรสัล...เสน่หไท้
เคยรองบทเรศธรรม์..............มิกราช มานา
ความรักรุมจิตรให้................เร่าร้อนรัญจวล ฯ

๑๐๕ อาวตารดาลเสน่ห์ด้วย...นวลอนุช
แสนรักอรรคเรศสุด..............สวาศล้ำ
จะยาตรไป่ยาตรหยุด...........ยืนเพ่ง เพลินนา
บงนาฎบอิ่มน้ำ...................จิตรปลื้มลืมองค์ ฯ
ห้องที่ ๔...พระรามสบเนตรกับนางสีดา
กับพิธียกมหาธนูโมลีแผ่นที่ ๑๖ – หลวงฤทธิพลไชย

๑๐๖ พระลักษณ์เหนหริเพี้ยน...จริตผิต
กรบัตรยอกรสกิด....................กล่าวถ้อย
ดังฤๅพระทรงฤทธิ...................รออยู่
เชิญเสดจยูรยาตรคล้อย...........คลาศไท้นักธรรม์ ฯ

๑๐๗ ฟังองค์พระอนุชโอ้..........อดสู ใจนา
ฝืนจิตรจรตามผูล.....................เหลือบซ้าย
แลขวากลับมาดู.......................ดวงสวาศ พี่เอย
ถอนทอดหฤไทยย้าย................ย่างเยื้องยลสมร ฯ

๑๐๘ ดูใดไป่ปลื้มเปรียบ..........บังอร พี่เอย
แสนสุดอาไลยสมร....................แม่นี้
เงยภักตร์เพ่งบัญชร...................ทุกช่อง แกลนา
แลตระลอดจนลี้........................ลับแล้วเลยจร ฯ

๑๐๙ ลักษมีศรีสวัสดิ์แก้ว..........กัลยา ณีแฮ
พิศเพ่งพระจักรา.......................คลาศแคล้ว
นางแสนสุดเสนหา....................หริรักษ ท่านเอย
แลส่งลับเนตรแล้ว.....................หับห้องโหยหวน ฯ

๑๑๐ พระวสิฐสวามิตรเต้า........ตามถนน
กอบกิจสำรวมสกนธ์..................แช่มช้า
พระลักษณรีบจรดล..................โดยด่วน มานา
หริรักษรึงจิตรว้า.......................วุ่นด้วยดวงสมร

๑๑๑ เหลียวหลังแลลับแล้ว......จรลี
ตามอุไภยมุนี...........................นารถเต้า
ถึงโรงราชพิธี............................ทองเพริศ พรายนา
พระวสิฐนำสองเข้า...................สู่พื้นภูมิสถาน ฯ

๑๑๒ สถิตยเหนือราชอาศน์พื้น...พรมปู
ชายเนตรชำเลืองดู....................เครื่องตั้ง
จักรฤกษณพิศเพ่งธนู.................นึกกรยิ่ม ใจนา
คงจักสมคิดครั้ง.........................คาบนี้ตรนักเหน ฯแผ่นที่ ๑๗ – หลวงฤทธิพลไชย

๑๑๓ ปางองค์อัมเรศรเจ้า...จอมไตร ตรึงษเฮย
ทราบกิจกระแหน่ใน............ชนกท้าว
จะอภิเษกทรามไวย.............วรลัก ษมีแฮ
ป่าวราชร้อยเอจด้าว............ดื่นหน้ามาประชุม ฯ

๑๑๔ เสี่ยงศิลป์โมฬีตตั้ง.....พิธี การแฮ
กระษัตริยองค์ใดมี...............เดชแกล้ว
ยกศิลป์สิทธิโมฬี.................ชูเชิด ได้นา
จะเศกเปนเขยแก้ว...............ก่อเกื้อวิวาห์การ ฯ

๑๑๕ คาบนี้พระกฤษณล้ำ...เลิศไกร
พระจะยกศิลป์ไชย...............เชิดฟ้า
จำเราจักลงไป......................เปนประ ธานนา
คอยดับวิวาทว้า...................วุ่นให้เหือดหาย ฯ

๑๑๖ ส่องเหตุเหนเสร็จท้าว...มัฆพาน
ออกจากรัตนพิมาน...............มาศเต้า
นำฝูงเทพย์บริวาร.................แหวกเมฆ มาแฮ
ถึงนิเวศวาสพเข้า.................สู่พื้นโรงทอง ฯ

๑๑๗ ปางนรินทร์ชนกเจ้า....จอมนรา กรแฮ
ทรงพระโสมนัศปรา..............รภเร้า
ครันหมู่เทพย์สิทธา...............สถิตยที่ ประชุมนอ
จึ่งเสดจบทจรเข้า..................สู่ห้องสรงสนาน ฯ

๑๑๘ เสร็จสรงทรงเครื่องแล้ว..จรลี
สรรพส่ำสุรเสนี......................แห่ห้อม
ถึงโรงราชพิธี........................ประทับแท่น ทองแฮ
อภิวาทเทเวศรพร้อม.............ทั่วทั้งฤๅษี

๑๑๙ จึ่งพระภูวนารถไท้........ทัศนา
ร้อยเอจกระษัตริยมา..............มั่วพร้อม
แต่งองค์ประดับอา.................ภรณ์เพริศ เพราแฮ
สถิตยที่ประชุมล้อม................รอบเฝ้าฟังกระแส ฯแผ่นที่ ๑๘ – หลวงฤทธิพลไชย

๑๒๐ พระยลราเมศทั้ง...............อนุชา
งามยิ่งกระษัตรา.........................ทุกด้าว
จึ่งถามพระสิทธา........................สิศยท่าน สองฤๅ
เปนหน่อกระษัตริยท้าว................เฃตรแคว้นแดนไฉน ฯ

๑๒๑ พระวสิฐจึ่งตอบถ้อย..........แถลงความ
สิศย์รูปชื่อลักษณ์ราม.................พี่น้อง
เปนหน่อทธรฐนาม.....................ปิตุเรศ สองนา
ผ่านอยุทธเยศป้อง.....................ไพร่ฟ้าประชาเกษม ฯ

๑๒๒ ยินข่าวบพิตรตั้ง...............พิธี การแฮ
จักเสี่ยงศรโมฬี...........................เลิศอ้าง
จึ่งพาศิศยสองลี.........................ลาศสู่ สถานนา
เพราะใคร่อยากยลบ้าง...............แต่โพ้นห่อนเหน ฯ

๑๒๓ ทรงสดับดาบศอ้าง...........ออกความ ชัดแฮ
ประจักษสุริย์วงษนาม.................นิเวศด้าว
นึกรักพระลักษณ์ราม..................รึงจิตร พระนา
ถวิลวาบหฤไทยท้าว...................ใคร่ได้เปนเขย ฯ

๑๒๔ กรองจิตรคิดยักเยื้อง........ขยับขยาย ยากนา
กระษัตริยมามากหลาย..............แหล่งล้น
ตริพลางตรัสถามนรายน์............ปิตุเรศ ศุขฤๅ
เสวยสวัสดิ์พิพัฒน์พ้น...............เศิกเสี้ยนเบียฬไฉน ฯ

๑๒๕ จักรกฤษณ์อัญชลิตแล้ว....ทูลสาร
ปิตุเรศดำรงสถาน......................ท่านไท้
นฤทุกขศุขสำราญ......................นัคเรศ เรืองแฮ
ทุกทั่วทวยราฎรได้......................ศุขพร้อมไพบูลย์ ฯ

๑๒๖ ฟังหริทูลเสร็จแล้ว.............พระภู ธรแฮ
ตั้งสัตย์ทรงเสี่ยงธนู.....................นึกพร้อง
ใครควรธิดากู.............................จงยก ขึ้นนา
เสร็จเสี่ยงสั่งฆาฏฆ้อง.................หึ่งให้ไชยเฉลิม ฯแผ่นที่ ๑๙ - หลวงฤทธิพลไชย

๑๒๗ ร้อยเอจกระษัตริยได้…...สดับเสียง ฆ้องแฮ
ต่างด่วนดำเนิรเคียง………….…แข่งหน้า
ยัดเยียดเบียดเสียดเถียง………..กันวุ่น วายนอ
อุดตลุดฉุดคร่าท้า………………..ยุทธอ้างอวดหาญ ฯ

๑๒๘ อมเรศรเหนกรษัตริยถุ้ง…เถียงกัน วุ่นแฮ
โบกหัดถ์ตรัสห้ามพลัน………….กล่าวอ้าง
ศิลป์พระศิวจอมจรร……………..โลงเล่ม นี้นอ
ควรคู่ต่อผู้สร้าง…………………..สิ่งพร้อมอภินิหาร ฯ

๑๒๙ บุญนิจฤทธิน้อยอย่า……...นึกประสงค์ เลยนา
ต่อคู่พระยุพยง……………………ยกได้
เรามาจักเปนองค์…………………ประธานแก่ ท่านเอง
กำหนดผลัดกันให้………………...ยกครั้งคราวลองค์ ฯ

๑๓๐ ทุกกระษัตริยโดยสั่งท้าว…..สหัศไนย
ผลัดเปลี่ยนกันเข้าไป……………..ทั่วหน้า
ยกศิลป์แต่จะไหว…………………สักนิด เปล่าแฮ
สุดฤทธิสิ้นแรงล้า………………….ล่าแล้วถอยหลัง ฯ

๑๓๑ ชนกยลราชร้อยเอจ…………ยกศิลป์
ไป่เคลื่อนสมเหมือนถวิล…………..จิตรไว้
จึ่งจอมจักรวัติผิน…………………..ภักตร์พจน์ พลันแฮ
สั่งพระลักษณ์รามให้………………เร่งเข้ายกศร ฯ

๑๓๒ ทรงสังข์รับสั่งแล้ว………….อวยกนิษฐ ก่อนแฮ
พระลักษณ์ถวายอัญชลิต………….เสร็จเต้า
กรายกรจับศรสิทธิ…………………เขยื่อนขยิ่ม ใจนา
จึ่งกลับสู่ที่เฝ้า……………………..เชฐไท้ผทมสินธุ์ ฯ

๑๓๓ พระกฤษณรักษรู้……………ทีองค์ อนุชแฮ
จึ่งเสด็จดำเนิรหงษ…………………แช่มช้อย
ยื่นหัตถ์ยกศิปล์ทรง………………..ชูเชิด ไว้นา
จะหนักแต่สักน้อย………………….หนึ่งนั้นฤๅมี ฯ
ห้องที่ ๕...ท้าวชนกจักรวรรดิส่งราชสาสน์ไปยังศรีอยุธยาแผ่นที่ ๒๐ - หลวงฤทธิพลไชย

๑๓๔ เสร็จแสดงวรเดชท้าว……….สายศิลป์ ประลองแฮ
ไหวหวั่นทั่วปัถพิน………………….แผ่นฟ้า
พโยมพยับอับเมฆิน………………..ครรชิต ช่วงนา
วายุพัดปัดป่าวหล้า………………..โลกยแจ้งแสงสูริย ฯ

๑๓๕ ปางองค์เทวราชไท้………….ทัศนา
ราเมศยกศิลป์ปรา………………….กฏแกล้ว
จึ่งเป่าพิไชยมหา……………………สังข์เสนาะ เสียงเอย
โหรลั่นฆ้องประโคมแล้ว…………….อ่านอ้างอวยพร ฯ

๑๓๖ ร้อยเอจกรษัตริยได้…………..ทฤษดี
หริรักษยกศรศรี……………………..เหนี่ยวน้าว
อัปหยดย่านฤทธี……………………ถวิลสวาศ วุ่นแฮ
ลาบาทเทวราชท้าว…………………ชนกแล้วคืนนคร ฯ

๑๓๗ วัชรินทรเทพยทั้ง…………….อมร มากนา
นักสิทธิวิทยาธร……………………..ทั่วหน้า
ประชุมที่ยกศร………………………ศุภกิจ แล้วแฮ
ลาชนกคืนสู่หล้า…………………….แหล่งด้าวแดนตน ฯ

๑๓๘ จักรวรรดิตรัสด้วยพร….…….ดาบศ สองเอย
จะเศกสองเยาวยศ………………….ยิ่งไท้
ข้าจักส่งสารจรด……………………จอมอยุทธ ท่านแฮ
มอบอปวิวาห์ให้…………………….พรักพร้อมพงษประยูร ฯ

๑๓๙ บัดสั่งอาลักษณผู้……………ผจงสาสน์ เสร็จนา
จาฤกใส่แผ่นกาญจน์……………….กล่องแก้ว
แต่งทูตม่งมาสถาน…………………อยุทธถั่น ถึงแฮ
ตรงสู่ลูกขุนแล้ว……………………..เล่าแจ้งแถลงไข ฯ

๑๔๐ ส่งสาสน์เสนิศรน้อม…………ทูลทธ รฐนา
ทราบเสร็จดให้หาพรด……………..สัตรุศเฝ้า
ขุนแสะรับสั่งบท……………………จรจาก อยุทธแฮ
ถึงถิ่นไกยเกษเข้า…………………..สู่ไท้ทูลแถลง ฯห้องที่ ๖...พระพรตพระสัตรุดทูลลาท้าวไกยเกษเพื่อไปอยุธยาแผ่นที่ ๒๑ - พระยาสุนทรนุรักษ

๑๔๑ พระพรตสตรุตสดับแจ้ง……..พจมาน
ในศุภลักษณสาสน…………………ชนกไท้
โสมนัศสุดจักปาน…………………..ใดเปรียบ
เสมอรศอำมฤตยไล้…………………ลูบให้เย็นกมล ฯ

๑๔๒ สองเสด็จโดยด่วนเฝ้า……….ไอยกา
นบบาททูลจอมนรา…………………ธิราชท้าว
หลานรักจักขอลา……………………บัวบาท พระเอย
ไปอยุธยาด้าว………………………ดุจได้สดับสาสน ฯ

๑๔๓ ด้วยองค์มงกุฏเจ้า………….จอมอยุท ธยาเอย
จะอภิเศกพระทรงครุธ……………..แก่นไท้
กับพระลักษมีสุด…………………..โสมนัศ ยิ่งนา
ในมิถิลานครให้…………………….แต่งตั้งสยุมพร ฯ

๑๔๔ ปางปิ่นไกยเกษท้าว………...กรุงกษัตริย์
เปรมกะมลศุขพิพิฒ………………..ใช่น้อย
สดับสองวรราชนัด…………………ดากล่าว ทูลแฮ
จึ่งพระดำหรัสถ้อย…………………สวัสดิให้ไชยเฉลิม ฯ

๑๔๕ หลานรักจงรีบร้อน…………..เร็วพลัน
ไปอยุทธย์โดยวัน…………………..เริ่มไว้
กอบการวิวาห์สรร………………….ศุภฤกษ สองนา
ตามพระราชสาสนไท้………………ท่านท้าวบิดุรงค์ ฯ

๑๔๖ สองจงทูลบาทไท้…………..ทธรฐ
อีกพระกฤษณปรากฎ……………..เกียรติแกล้ว
จงเจริญพระชนม์ยศ………………สวัสดิ์ยิ่ง ยืนนา
เปนปิ่นจันโลงแผ้ว…………………ผ่องฟ้ามหาสฐาน ฯ

๑๔๗ พระทรงอนุญาติแล้ว………ตรัสสอน
สองจากไอยกาจร…………………จิตรว้า
จะยาตรพยุหรอน………………….แรมเถื่อน
ไตรตรวจผลช้างม้า………………..แวดล้อมวงรวัง ฯ
ห้องที่ ๗...พระพรตพระสัตรุดทูลลาท้าวไกยเกษไปอยุธยา
เพื่อตามเสด็จไปในงานวิวาห์พระรามที่มิถิลา
แผ่นที่ ๒๒ - พระยาสุนทรนุรักษ

๑๔๘ อย่าหมิ่นประมาทด้วย........มรรคา
ไพพิศม์สัตวพาลา.........................เหล่าร้าย
ปิศาจภูตมายา.............................ลวงหลอก หลอนแฮ
จะยกจะยาตรย้าย........................หยุดยั้งรวังไภย ฯ

๑๔๙ จงผันจงผ่อนให้...................พักพล
แรมอยดรอแรมคน........................ล่าล้า
หายเหนื่อยจึ่งจรดล......................พยุห์ยาตร ไปนา
พลบค่ำชรอ่ำฟ้า...........................อย่าได้บทจร ฯ

๑๕๐ จงจำกำหนดข้อ..................คำสอน
เสร็จประสาศอวยพร....................เพิ่มให้
จงสวัสดิ์สถาวร............................เจริญศุข หลานเอย
สรรพทุกข์ขุกเข็ญไข้.....................อย่าข้องรคายเคือง ฯ

๑๕๑ พระพรตสัตรุตน้อม.............ประนมกร
รับสั่งรับคำสอน............................ใส่เกล้า
ดังได้อมฤตยพร............................ภูลเพิ่ม
ลาบาทไอ่ยกาเจ้า.........................แผ่นพื้นภูวดล ฯ

๑๕๒ เสด็จกลับปราสาทแก้ว........กาญจนา
ทรงประทับปรางปรา.....................โมชท้าว
สั่งขุนมุขมาตยา............................เตรียมพยุห ยาตรเฮย
เราจักไปอยุทธด้าว.......................ก่อนด้วยโดยพลัน ฯ

๑๕๓ เสนีทั้งสี่น้อม.......................ปรนตถวาย กรนา
รับสั่งน้องนารายน์.........................รีบร้อน
สู่ศาลลูกขุนหมาย.........................ทุกหมวด กองแฮ
เกณฑ์หมู่จตุรงค์ต้อน.....................จัดเข้าตามขบวน ฯ

๑๕๔ พลคชจัดคชเชื้อ..................ฉัททันต์
เสยส่ายซึมซับมัน.........................น่าท้าย
ผูกเครื่องคร่ำสุวรรณ......................ชลุฉลัก ลายแฮ
ขุนคชขับขยายย้าย........................ย่างเยื้องยืนทยาน ฯแผ่นที่ ๒๓ - พระยาสุนทรนุรักษ์

๑๕๕ พลม้าผูกม้าชาติ.................สินธพ
เริงร่ารณรงค์รบ............................ร่านร้อง
เครื่องผูกประดับครบ.....................ดาวมาศ มณีนา
ขุนขับจับทวนจ้อง.........................จิตรห้าวฮึกหาญ ฯ

๑๕๖ พลรถจัดรถร้า.....................รณรงค์
เทียมเทียบสินธพอง......................อาจห้าว
สาระถีท่าทียง...............................ยลสง่า งามเอย
กรก่งเกาทัณฑ์น้าว........................เหนี่ยวจ้องจักแผลง ฯ

๑๕๗ พลรบเริ่งร่าร้าย..................ฤทธี
กวัดแกว่งตาวทำที........................เทิดท้า
เขนทองโล่กฤชตรี.........................ธนูน่า ไม้เฮย
แลสะพรึบเพียบหล้า....................สลับล้วนขบวนพล ฯ

๑๕๘ จัดขบวนพยุหริ้ว.................รายธง
ขุนรถจัดรถทรง............................เสร็จพร้อม
บุษบกสุวรรณรหง........................เรืองรัตน์ อร่ามแฮ
เทียมแสะเทียบเกยน้อม................นารถไท้ทูลแถลง ฯ

๑๕๙ สององค์ทรงสดับแล้ว.........ลีลา
ยังที่สรงธารา...............................ลูบไล้
เสร็จประสุคันธา..........................ขจรกลิ่น ฟุ้งแฮ
สองขัดติยราชไท้.........................เสด็จเข้าประดับองค์

๑๖๐ ทรงสนับเพลาตาดพื้น.......พรายพรัน
ภูษิตรฉลององค์สุวรรณ์...............พร่างพร้อย
ตาบทิศทับทรวงสรร....................สอดมาศ กรเฮย
สรวมประวิชประดับสร้อย............อิกสอิ้งมกุฎทรง ฯ

๑๖๑ ครั้นเสร็จสองย่างเยื้อง.......ยาตรา
ทรงรถเรืองรัตนา........................กนกพริ้ง
เครื่องสูงพัดโบกจา.....................มรมาศ
บังแซกคันชิงกลิ้ง.......................กลดกั้งบังสูริย์แผ่นที่ ๒๔ - พระยาสุนทรนุรักษ

๑๖๒ ได้ฤกษโหรลั่นฆ้อง...........ขานไชย
เสียงประโคมพลไคล..................คลาศเด้า
เคลื่อนรถคชเกริกไหย์.................เหิมร่าน รณนา
ออกจากไกยเกษเข้า...................เฃตรแคว้นแดนดง ฯ

๑๖๓ เดินทางพลางพิศพื้น.........ภูมพนัศ
สพรุ่มพฤกษสพรั่งผลัด................ช่อช้อย
ตูมบานตระการกลัด...................กลีบกลิ่น ลเวงแฮ
ชูเชิดผลพวงย้อย.........................ยื่นระย้าศุกหอม ฯ

๑๖๔ ยลนางนวลแนบไม้............ขานาง
ยูงเหยียบยอดยางหาง................ฝ่ายฟ้อน
คับแคจับคบคาง........................ตขาบจับ ตขบนา
เทงทูตเกาะกิ่งสะท้อน.................กทุ่มล้วนกทุงหลาย ฯ

๑๖๕ พิศพรรค์จตุบาทครื้น.........อารัญ
ลมั่งระมาดชมดสมัน...................เม่นสุ้ม
คณยองย่องยืนยัน......................พยัคฆ์ยอบ ขยับแฮ
ควายเถื่อนโคกทิงกลุ้ม................เกลื่อนกล้ากลาดดง ฯ

๑๖๖ สองกษัตริย์เพลินพิศพื้น....ไพรรหง
คลาเคลื่อนพลเดิรดง..................ด่วนเต้า
ชายแสงพระสุริยง......................ยาตรรถ ป่ายนา
ถึงถิ่นนครเข้า.............................เฃตรด้าวอยุทธยา ฯ

๑๖๗ พระดำรัสให้หยุดยั้ง...........ยังภาย นอกนา
พอพักพวกพลกาย......................เลื่อยล้า
ทุกกองทุกแถวนาย.....................หมวดตรวจ ตราแฮ
เสียงคฤกกึงก้องว้า.....................วุ่นแส้เสียงฃาน ฯ

๑๖๘ รวมพลพรั่งพร้อมเสร็จ.......เสนี
ทูลแก่สองกรษัตริย์......................ผ่านเกล้า
รวมพลพวกโยธี..........................พักเหนื่อย แล้วนา
เชิญเสด็จยาตรเฝ้า.....................บาทเบื้องบิตุรงค์ ฯแผ่นที่ ๒๕ - พระยาสุนทรนุรักษ

๑๖๙ พระพรตสัตรุตพร้อม..........เสนี
จากที่พักเสดจลี..........................ลาดเฝ้า
ถวายปรนตฟังคดี.......................บรมนารถ
แห่งบิตุเรศเจ้า............................อยุทธย์ด้าวภูวดล ฯ

๑๗๐ ปางพงษจักรพรรดิเจ้า.......จอมธรรม์
เหนพระโอรสพลัน......................ประภาษถ้อย
ตรัสสั่งสุมันตัน...........................เตรียมพยุห์ ยาตรเฮย
ไตรตรวจจงเรียบร้อย..................รุ่งแล้วจักจร ฯ

๑๗๑ สุมันตันรับใส่เกล้า............กลับเวน
หมายบอกนอกในเกณฑ์.............ทั่วหน้า
รถรัตน์อัศวคเชนทร์....................หาญศึก
ทุกหมู่พลกลั่นกล้า......................สพรั่งพร้อมสารทสรรพ์ ฯ

๑๗๒ พลพระพรตเทียบต้อง........ตรางทัพ
นำน่าจตุรงค์สรรพ.......................เสร็จตั้ง
พลพระสัตรุตนับ.........................อนันต์แน่น เนืองแฮ
จัดเทียบเรียบริ้วรั้ง.......................พยุห์ป้องกองโกรย ฯ

๑๗๓ ทัพกษัตริย์จัดพร้อม...........จัตุรงค์
ล้วนแต่โยธาอง...........................อาจแกล้ว
ถือครบเครื่องสาตรยง..................ยุทธยิ่ง
พร้อมหมู่ทวยหาญแล้ว................เลื่อนริ้วรายพล ฯ

๑๗๔ พลคชขุนคชขึ้น..................คุมขอ
พลอัศว์กุมทวนยอ.......................พยศเต้น
พลรบจัดพลภอ...........................ครบเครื่อง สารทเฮย
พลรถขุนรถเขม้น.........................มุ่งน้าวเกาทัณฑ์ ฯ

๑๗๕ รถทรงบฟุษบกชั้น.............เฉดรหง
งอนแอกงามดุมกง......................มาศแก้ว
เทียมเสวตอัศวพงษ.....................พลาหก หาญแฮ
รถประเทียบเทียมแสะแผ้ว...........ผ่องพื้นผ่านดำ ฯแผ่นที่ ๒๖ - พระยาสุนทรนุรักษ์

๑๗๖ จัดเสร็จทุกสิ่งตั้ง...............พยุหยาตร ตราเฮย
ทัพน่าพลเพียบกลาด..................เกลื่อนกลุ้ม
ทัพหลวงทัพหลังดาษ.................ดูดื่น ดินนอ
กองแซกกองส้อนสุ้ม..................พรั่งพร้อมพนักงาน ฯ

๑๗๗ ปางบรมราชไท้..................ทธรฐ
สู่แท่นอลงกฎ..............................ก่องแก้ว
สามอรรคเรศประณต...................นฤเบศร
นางพนักงานพัดแผ้ว....................ผ่องน้ำพระไทยเกษม ฯ

๑๗๘ พระจอมอยุธย์ด้าว.............สถิตย์บน อาศน์เอย
ดำริห์การวิวาหจน........................สว่างฟ้า
ชวนราชบุตรจรดล........................กับนาฎ สามแฮ
โดยเสด็จจรทั้งห้า.........................สู่ห้องสรงสนาน ฯ

๑๗๘ ไขปะทุมอุทกฟุ้ง..................ฝอยฝน
สรงโสรดพระสกนธ์.......................ผ่องแผ้ว
เสร็จทรงเครื่องพระสุคนธ์..............รศรื่น รวยแฮ
หกกษัตริย์สนานแล้ว....................เสด็จเข้าประดับองค์ ฯ

๑๘๐ บิดุรงทรงเครื่องต้น..............เสร็จพลัน
เอารสทรงเครื่องสุวรรณ................พร่างฟ้า
สามนาฏเครื่องทรงสรร..................เสาวภาคย์ ผ่องนา
เรืองอุไรอร่ามจ้า............................แจ่มแก้วแพรวพราย ฯ

๑๙๑ บิตุเรศยูรยาตรเยื้อง.............กรายกร
ทรงพระแสงขรรค์จร.......................ฤทธิแกล้ว
พระเอารสทรงศร...........................สอดขัด องค์นา
งามดั่งแสงโสมแผ้ว........................ผ่องฟ้าราศี ฯ

๑๙๒ หกกษัตริย์เสด็จขึ้น...............รถทรง
เทียมแสะสีกมุทยง.........................ยิ่งล้ำ
รถประเทียบเครื่องสูงธะ..................ทิวสลับ สีนา
ขุนขับจับแสร้งช้ำ...........................หวดเร้าอัศดร
Create Date : 05 กรกฎาคม 2551
Last Update : 14 กันยายน 2551 8:07:17 น. 19 comments
Counter : 4265 Pageviews.

 


เยี่ยม...

โดย: กระบี่ไล่ล่า //// IP: 119.42.64.236 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:34:58 น.  

 
ขอบคุณคุณนางมาก ๆ เลยค่ะ ที่คัดลอกมาให้ศึกษากัน
โดยเฉพาะกับคนตจว. อย่างข้าเจ้า... โอกาสที่จะได้ไป
อ่านไปศึกษาถึงสถานที่มีน้อยมาก (ก็นะ เข้ากรุงเทพฯ
แต่ละที โน่น... แล่นปรื้ด ๆ ไปช็อปปิ้งซะเป็นหลัก 555+)

ทำต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้ ..สุดยอด..


กระซิบถามจิ๊ด ๆ...
"พระชนกฤษีทำพิธีบวงสรวงไถได้นางสีดา"
น่าจะเป็น..ไถ่..รึเปล่านะ...


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:38:31 น.  

 
น่าชื่นชมมากจริงๆ นะเต่าน้อย
คนเดียว ถ่ายมาทั้งโคลง ทั้งภาพเขียน ก็น่าทึ่งแล้ว
แต่จะพิมพ์ด้วย ยิ่งต้องใช้ความตั้งใจมาก

พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องทำสำเร็จสมความตั้งใจ
อันน่าชื่นชมครั้งนี้......

งามคน.....งามน้ำใจ....จริงๆ นะน้องน้อย


โดย: ชุ้น IP: 125.24.165.116 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:12:41 น.  

 


โห สุดยอดเลยค่ะ คุณนาง
ถูกใจมาก..
นกคงค่อยๆ ลำดับอ่าน ลำดับศึกษา
คงต้องเข้ามาอ่านอีกหลายๆ ครั้ง
ขอบคุณนะคะโดย: Nok_Noah วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:07:53 น.  

 
หลับฝันดีนะน้องคนดี

ฟ้าใหม่วันพรุ่งนี้ จะสดใสรอให้เราตื่นมาชื่นชม


โดย: ชุ้น IP: 125.24.160.157 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:15:38 น.  

 
ขอบคุณนะครับ


โดย: maejitr วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:14:13 น.  

 
น้องนาง....
พี่ขออนุญาต...เอาไปเผยแพร่ในบล็อคด้วยนะคะ


โดย: สดายุ... วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:10:17 น.  

 
มิตรกระบี่.....

มิตรกระบี่สนใจเรื่องโคลง
ก็แวะมาอ่านได้บ่อยๆ นะคะ

คุณอัล.....

ค่ะ นางก็คงทำไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะได้แค่ไหน
แต่จะพยายามไม่เลิกกลางครันค่ะ

ส่วนที่คุณอัลถาม...คำนั้นเป็น "ไถ" ถูกแล้วค่ะ
เพราะนางสีดาถูกพ่อฝังไว้ แล้วก็ออกไปบวช
จนวันหนึ่งจะลาเพศกลับเมือง
ก็เลยสั่งทหารไปไถขุดหานางสีดาพากลับเข้าเมืองด้วย

ดูจากบทนี้ได้ค่ะ...

๑๐ ให้เตรียมไถแอกทั้ง…………….โคกา ษรเฮย
เรวเร่งรีบออกมา…………………….ที่นี้
ไถค้นพระธิดา……………………….ดวงจิต กูนา
ไปอย่าเนิ่นนานลี้……………………หลบช้ามาเรว ฯ

ส่วนนี่เป็นภาพคำอธิบายต้นฉบับค่ะ
คุณอัลเจอตรงไหนที่คิดว่าน่าจะผิดอีก
ก็แย้งมาได้นะคะ ตอนพิมพ์นางพยายามระวังอยู่เหมือนกัน
แต่ก็อาจมีหลงออกมาค่ะ

พี่ชุ้น.....3, 5

ต้องขอบคุณพี่ชายนะคะ
สำหรับคำแนะนำในการถ่ายภาพแผ่นโคลง
ไม่ให้เกิดแสงสะท้อนจากแฟลช
ไม่อย่างนั้น...นางคงต้องไปวนถ่ายอีกไม่รู้กี่ครั้ง

แล้วพี่มาชมกันเองเรื่อยๆ อย่างนี้...นางเริ่มเขินแล้วนะคะ
ก็คงมีแต่พี่ชายนี่แหละค่ะ...ที่เห็นน้องขี้เหร่คนนี้งาม

นางแย่จังนะคะ...พี่มาบอกหลับฝันดีบ่อยๆ
แต่นางกลับไม่เคยบอกพี่เลย

"คืนนี้หลับฝันดีนะคะ...พี่ชายที่แสนดี"

คุณนก.....

มีคนชอบ และได้เข้ามาศึกษาอย่างนี้
ก็เท่ากับสิ่งที่นางทำไม่เสียเปล่าแล้วค่ะ

แม่จิตร.....

ไม่ได้คุยกันนานเลย...สบายดีนะคะ
สำหรับคนตั้งใจอย่างแม่จิตร
นางเชื่อว่า...สิ่งนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยค่ะ

พี่สดายุ.....

นางลงไว้ให้แต่แรกแล้วค่ะ
อยู่ในหัวข้อ..."วรรณกรรมจากอดีต"


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:6:49:55 น.  

 
ตุณนาง...

ข้าเจ้าปล่อยเปดออกไปตัวเบ้อเร่อ... 555+
ทีนี้ต้องอ่านระวัง ๆ ขึ้นอีก ..ยิ้ม ยิ้ม..

วันนี้ก็มาอ่านต่อค่ะ (ยาว... ต้องอ่านกันหลายยก)

สวัสดีวันอาทิตย์ สดใสในวันจันทร์นะคะ


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:19:06 น.  

 
จ๊าก... พิมพ์ผิด "คุณนาง" เน้อ
"เป็ด" ด้วย

มือไวไปหน่อย แฮ่...


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:20:51 น.  

 
ตอนนี้จีนอ่านที่เป็นบทละครเล่มที่สี่แล้วคะคุณนาง เพิ่งจะทราบว่ามีแบบโคลงด้วยเค้าหาซื้อยากไหมคะ?
จีนมีเล่มแปล กับชุดบทละคร แต่ไม่เคยอ่านแบบโคลงเลย
ไว้ขอเอาเก็บไว้อ่านบ้างนะคะคุณนาง..โดย: mameehanako วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:24:20 น.  

 
อืม กลับไปอ่านที่ความเห็น คุณนาง น่าชื่นชมมากคะ จีนขอเก็บไว้อ่านบ้างนะคะ
เป็นกำลังใจให้คะ


โดย: mameehanako วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:40:27 น.  

 
ได้ยินแล้วชื่นใจ.....คืนนี้พี่คงหลับฝันดีจริงๆ
แล้วพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าพี่ฝันอะไร ถึงใคร ดีไหม

หลับฝันดีนะน้องน้อยคนดี


โดย: ชุ้น IP: 125.24.140.37 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:20:40 น.  

 
คุณอัล.....

ไม่เป็นไรค่ะ...อาการปล่อยเป็ด ปล่อยไก่
นางเป็นบ่อยกว่าอีก...

อีกวันสองวัน จะโพสต์เพิ่ม
แต่คงต้องขึ้นบล็อกใหม่ เพราะมันยาวเกินน่ะค่ะ

คุณจีน.....

ตอนพิมพ์...นางก็คิดถึงคุณจีนเหมือนกันค่ะ
คงเป็นประโยชน์สำหรับคนสนใจร้อยกรอง...ที่อยู่ต่างแดน

เท่าที่นางอ่านเจอในเว็บ...
กรมศิลปากรเคยพิมพ์ออกมาครั้งหนึ่ง แบ่งเป็น 4 เล่ม
แต่นานมากแล้วนับสิบปี ตอนนี้คงหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะ

คุณจีนอ่านฉบับแปลแล้ว...
คงช่วยให้เข้าใจตอนอ่านโคลงได้มากขึ้น
(อายคุณจีนจัง...นางยังไม่เคยอ่านจนจบเรื่องเลย
ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหน)

คุณจีนมาเก็บไปได้เลยนะคะ...เพราะนั่นเป็นความตั้งใจของนางอยู่แล้ว
แต่คงต้องหมั่นเข้ามาดูเป็นระยะๆ
นางคงพิมพ์ได้เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ที่อยู่บ้านค่ะ

พี่ชุ้น.....

พี่ชาย...เห็นนางเป็นแม่หมอทำนายฝันไปแล้วหรือคะนี่
ฝันดีของพี่...นางไม่แอบดูดีกว่าค่ะ

น้องสาวไม่ได้เรื่องคนนี้...
คงทำได้ดีที่สุดแค่นี้เองค่ะพี่ชาย


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:5:45:10 น.  

 
โอ๊ะโอ... หน้านี้ยังเหลือให้อ่านอีกเยอะเลยอะ
สงสัยว่า พออายุมากขึ้น... ก็เลยอ่านช้าลง
..อายจัง..โดย: ปลิวตามลม วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:37:30 น.  

 

ฝนเจอยาว ๆ ขนาดนี้ รู้สึกท้อจัง
สายตาไม่ค่อยดี จ้องคอมพ์นาน ๆไม่ได้
เอาเป็นว่าขอปริ๊นออกมาอ่านก็แล้วกันค่ะ


โดย: ไลเดเลีย วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:56:02 น.  

 
พี่นาง ยอดเยี่ยมเลยค่ะ แฟ้มบุคคลขอปรบมือให้


โดย: ม่านแพร IP: 118.174.12.211 วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:04:57 น.  

 
คุณอัล.....

ยาวมากค่ะ...ถ้าจะอ่านกันจริงๆ
คงใช้เวลานาน และจะอ่านผ่านหน้าจอ ก็คงไม่ไหว
เป็นเหมือนกันทุกคน...ไม่เกี่ยวอายุหรอกค่ะ

วันนี้พักไปอ่านกลอนบทสั้นๆ บทใหม่ก่อนแล้วกันนะคะ

คุณฝน.....

เป็นนางก็ท้อค่ะ
และถ้าสนใจจริงๆ ก็คงจะพิมพ์ไปอ่าน
คงไม่อ่านอะไรยาวๆ ผ่านหน้าจอเหมือนกัน

น้องม่านแพร.....

ขอพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะจ๊ะ
กลัวปรบมือเก้อจัง...


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:5:21:54 น.  

 
ขอบคุณที่สละเวลาพิมพ์โคลงทั้งหมดมาแบ่งปันกันค่ะ


โดย: น้ำหวานพิษ วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:12:36:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เพรง.พเยีย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
... ฝนปรอย กับรอยยิ้ม ...1.
๏ ละอองสายฝนชื่นจากคืนค่ำ
คงโปรยร่ำหยาดปรุงจนรุ่งสาง
หอมเอยหอม..กลิ่นไอยังไม่จาง
หอมบางบาง..ชื่นใจของไอดิน

๏ ร่วงจากฟ้าสู่พื้น..เพื่อชื่นฉ่ำ
โปรยหยาดน้ำทอดตัวไปทั่วถิ่น
เสียงเปาะแปะ..ไกล..ใกล้..เมื่อได้ยิน
ราวเพลงพิณร่ายดล..จากคนธรรพ์

2.
๏ ตรงเบื้องหน้า..ริมชาน..ลานลั่นทม
ลานอารมณ์ซ่อนโลก..ยามโศกศัลย์
ร้อนแล้ง..เย็นเยียบ..และเงียบงัน
สะท้อนวันเก่าเก่ากับเฝ้าคอย

๏ เนิ่นนาน..บนทางอันว่างเปล่า
กี่ครั้งเจ้า..บานรอจนร่วงผล็อย
ดอกสีขาวราวช้ำ..ซ้ำซ้ำรอย
เมื่อระทม..ด้วยพลอยแต่น้อยใจ

๏ หากยามนี้กลีบดอกเจ้าออกแย้ม
เมื่อแตะแต้มด้วยร่ำหยาดน้ำใส
เปาะแปะเมื่อพบ..กระทบใบ
เหมือนเจ้าไหว..ตามจังหวะเริงระบำ

3.
๏ สิ้นสุดแล้วสินะ..ความร้อนแล้ง
ที่ทิ่มแทงทุกคราวแห่งก้าวย่ำ
วนเวียนในกรอบกรงแห่งทรงจำ
ที่ตอกย้ำ..กำซาบกับภาพเงา

๏ พร้อมสายฝนชะล้าง..บางความหลัง
ฉันกำลังยิ้มรับให้กับเจ้า
เมื่อนึกถึงยิ้มบางบาง...ที่แบ่งเบา
ยิ้มของเขา..ฝากประทับ..ลงกับใจ

๏ มิต่างเลย..ชื่นปรายแห่งสายฝน
ดับทุกข์ทน..ด้วยหยาดสะอาดใส
จึงรู้ว่าชื่นเย็นเป็นเช่นไร
เมื่อเชื้อไฟมอดพ้น..ทุรนทุราย

๏ มิต้องมีหวานใดมาปรุงแต่ง
หรือเสกแสร้ง..งดงามด้วยความหมาย
มิต้องมีใดสรร..มาบรรยาย
ก็พร่างพรายงดงามด้วยความจริง

๏ ผ่านรอยยิ้ม..แทนคำ..แทนคุณค่า
ก็คล้ายว่า..โลกตรมเคยจมดิ่ง
กลับเต็มตื้นอุ่นแอบ..เมื่อแนบอิง
พร้อมพักพิงบนทาง..เพื่อวางใจ

๏ ละลายสิ้นในอุบัติเคยกัดกร่อน
ลบภาพตอน..เก่าเก่าเคยเผาไหม้
พร้อมสายฝนหล่นปรอย..แต่นี้ไป
จะหลั่งไหลแต่ยิ้ม..แห่งยินดี

๏ ขอบคุณในเจ้าของ..รอยยิ้มนั่น
มาแบ่งปันจนเกิด..รอยยิ้มนี่
ตามหัวใจใสสะอาดขึ้นวาดวี
พร้อมแต่นี้คร่ำครวญ..ไม่หวนคืน..
Friends' blogs
[Add เพรง.พเยีย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.