Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
19 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 

แผ่นโคลง รามเกียรติ์ ๗๐๑ - ๗๑๒ (จบ)

ห้องที่ ๑๗๗...เสร็จศึกแล้ว สี่กษัตริย์ยกทัพเข้าเมืองไกยเกษ

แผ่นที่ ๗๐๑ - หลวงบรรหารอัดถคดี

๔๙๐๑ พระพรตตรัสสั่งซ้อม...สองหลาน ท่านนา
พระลบทัพน่าชาญ..........เชี่ยวแกล้ว
จอมพลพระบุตรหาญ.......หักศึก นาพ่อ
เอาทัพกองโกรยแผ้ว.......เผด็จเสี้ยนดัษกร ฯ

๔๙๐๒ สั่งสุครีพนิลพัทให้...จัดทัพ
สองกบี่เทียบพลสรรพ.....เสรจถ้วน
พลกบินทร์ทัพน่ากับ........ทัพใหญ่ ยงเฮย
สองทัพหลังพลล้วน.........มนุษย์ทั้งกุมภัณฑ์ ฯ

๔๙๐๓ สี่องค์ทรงเครื่องแล้ว...กุมศร เสดจเอย
เถลิงรถรัตนบวร..............ฉัตรกั้ง
ได้ฤกษเร่งรถจร..............พลโห่ สนั่นแฮ
ลุสมรภูมิ์ตั้ง...................ทัพหมั้นสุบรรณ์นาม ฯ

๔๙๐๔ คนธรรมพนุราชทั้ง...ราชบุตร
ทรงเครื่องพิไชยยุทธ.......รยับแพร้ว
จับศรจักรวราวุธ.............จรสถิตย รถเฮย
เร่งขับพลากรแกล้ว.........เกริกด้าวดลสนาม ฯ

๔๙๐๕ วิรุณพัทบุตรท้าว...คนธรรพ์
ยลกระษัตริย์พลขันธ์.......คึกสู้
ดูหมิ่นว่าเดกอัน..............ขีรดื่ม วายฤๅ
ไปแข่งเคียงควรผู้...........ใหญ่โต้ต่อณรงค์ ฯ

๔๙๐๖ พระลบเฉลยฉลาดแก้...กันอา ท่านแฮ
เองเทียบบาทมุลิกา.........ท่านไท้
บควรคู่อิศรา..................เรืองเดช
เพียงแต่เด็กอาจได้.........เผด็จเกล้ามารถวาย ฯ

๔๙๐๗ บุตรมารคานเดือดกริ้ว...ตรัสตวาด
อุเหม่เองบังอาจ.............อวดกล้า
ทหารเรวเร่งจับฟาด.........ฟันอย่า ยั้งเฮย
พลยักษบึกบึนบ้า...........บิ่นเข้าประจันบาน ฯ
ห้องที่ ๑๗๗...เสร็จศึกแล้ว สี่กษัตริย์ยกทัพเข้าเมืองไกยเกษ
แผ่นที่ ๗๐๒ - หลวงบรรหารอัดถคดี

๔๙๐๘ พลลิงโลดรุกเร้า....รบรับ ยักษแฮ
ดูต่อดุโดดจับ.................ฟาดทิ้ง
ฟันแทงแย่งยุทธสับ........สนกลาด กลุ้มนา
พลยักษแตกตายกลิ้ง......เกลื่อนพื้นสมรภูมิ์ ฯ

๔๙๐๙ อสุรผัดโผนเผ่นร้า...รณวุธ
นิลราชตรีจักรยุทธ..........แย่งแย้ง
มัจฉานุฉวยฉุด...............กุมภะ สูรเฮย
นิลเอกตรีกันแกล้ง.........กลั่นสู้ดูหาญ ฯ

๔๙๑๐ ขุนกระบี่สี่มล้าง....กุมภัณฑ์ สี่เอย
บุตรราพจักรเพลิงควัน......เควี่ยงล้อม
พระพรตเสี่ยงศรพลัน.......แผลงดับ จักรนา
ถูกรถยักษหักพร้อม.........อัศวล้มลาญประไลย ฯ

๔๙๑๑ ลูกยักษภักตร์คว่ำล้ม...โลดหลบ ถลาแฮ
โถบถีบรถพระลบ............ทลึ่งล้าง
เหยียบบ่าอสุรสบ............ทีท่า สู้เฮย
พระลบทรงศรง้าง...........หวดต้องมารกระเด็น ฯ

๔๙๑๒ ราพแผลงศรสิทธแกล้ว...เปนอา วุธแฮ
หล่นเสียบพลสวา...........วอดสิ้น
พระลบสั่นศิลป์ประดา.....ดานเดช
ต้องวิรุณพัทดิ้น.............แด่วม้วยลิงเกษม ฯ

๔๙๑๓ คนธรรพ์บงบุตรม้วย...เมินภักตร์ สอื้นเอย
ชลเนตรหยดร่ำรัก...........รุ่มเศร้า
ดุจใครลอดแขวะควัก.......ดวงจิตร เจียวพ่อ
รื้อพิโรธเร่งรถเร้า............รุกร้นพลไกร ฯ

๔๙๑๔ พระบุตรเหนราพร้าย...รุกพล มาแฮ
จึงเร่งรถขับพหล..............ฮึกแกล้ว
ทัพปะทะกันกล...............ชลกระทบ ผาเฮย
ต่างเลื่อนราชรถแก้ว.........สกัดกั้นกึ่งสนาม ฯ
ห้องที่ ๑๗๗...เสร็จศึกแล้ว สี่กษัตริย์ยกทัพเข้าเมืองไกยเกษ

แผ่นที่ ๗๐๓ - หลวงบรรหารอัดถคดี

๔๙๑๕ พระยายักษ์ฮึกฮึกเกรี้ยว...โกรธตรัส
อุเหม่มากาจสกัด............กีดหน้า
ไป่รู้จักพิบัต...................ชีพวอด ไวเฮย
ตาปู่เองยังว้า..................วิ่งทิ้งเมืองหนี ฯ

๔๙๑๖ บุตรจักรรัตน์ตรัสโต้...ตอบพระยา มารแฮ
สมเด็จพระไอยกา...........แก่แล้ว
เองจึ่งหักหาญภา.............ราสดวก ได้เอย
ชีพท่านฤๅจัแคล้ว............คลาดพ้นกรเรา ฯ

๔๙๑๗ แทตย์กระทืบบาทแค้น...ขับทหาร
เรวเร่งรดมกันผลาญ........อย่างยั้ง
โยธีฝ่ายทัพมาร..............มุทลุ
ต่างแกว่งหอกดาบดั้ง.......โดดเข้าโถมผจญ ฯ

๔๙๑๘ ลิงพลโผนเผ่นต้าน...ตีพล ยักษนา
เปนหมู่หมู่แรงรณ............รบเร้า
แทตย์เสียท่าเหลือทน......ถอยล่า ไปแฮ
นายยักษกองหนุนเข้า......สกัดค้นอพลผจญ ฯ

๔๙๑๙ ฝ่ายสุรเสนจิกทั้ง.....สุรการ
เหนยักษรุกรำบาน...........บุกจ้ำ
แกว่งขรรค์โดดสังหาร......ยักษติ นาศแฮ
สองกระบินทร์ทะลวงห้ำ....รถม้าคชาไปลย ฯ

๔๙๒๐ สี่ขุนมารทะลึ่งเงื้อ...กทารัน
สองกระบินทรโถมถลัน......หลบคว้า
แทตย์ติกระบี่ฟัน..............ราพหวด สวาแฮ
ทรหดอดทนว้า................วุ่นสู้ชุลมุน ฯ

๔๙๒๑ สุรเสนเหยียบบ่าทั้ง...สองมาร
สองราพร้ายสุรการ...........จับไว้
ขึ้นเหยียบ่าแทตยทยาน.....ยงยุทธ สวานา
ยักษสี่ลิงสองได้..............เผด็จเกล้ามารโยน ฯ
ห้องที่ ๑๗๗...เสร็จศึกแล้ว สี่กษัตริย์ยกทัพเข้าเมืองไกยเกษ
แผ่นที่ ๗๐๔ – หลวงบรรหารอัดถคดี

๔๙๒๒ พระยายักษยลยิ่งแค้น...เคียดสวา
ทรงลั่นศรศักดา.............เดชก้อง
กระจายทั่วนภา..............กาศหล่น ลงเฮย
ถูกพวกพลสวาร้อง.........โดดดิ้นมลายปราณ ฯ

๔๙๒๓ บุตรสีกรโก่งน้าว...พลายวาต แผลงแฮ
เปนพยุห์กรตเกริกผาด.....พัดกชั้น
ต้องพลราพพินาศ...........นอนก่าย กันนา
รถยักษหักสบั้น..............กระบี่ฟื้นคืนเปน ฯ

๔๙๒๔ อสุรินทร์ตกรถคว้า...อาวุธ
ขึ้นเหยียบรถพระบุตร.......ย่างย้าย
ต่างองค์ต่างสัปยุทธ์.........ยักษพลาด ที่นา
พระบุตรโบยราพร้าย........ตกพื้นปัถพี ฯ

๔๙๒๕ ธลงจากรถขึ้น.......อังษา มารเอย
หัดถ์จับเกษอสุรา............รบเร้า
ศรทรงหวดแทตยถลา......ถอยห่าง กันแฮ
ยักษกลับขับพลเข้า.........แข่งหน้าดาประดัง ฯ

๔๙๒๖ พระกุมารหน่วงน้าว...ศรรี แผลงแฮ
ผลาญพวกยักษชีวี..........วอดสิ้น
ศรเปนสี่นารี...................รำร่าย เรียงเอย
แกล้วกล่าวบทชดลิ้น........ฬ่อเย้าหยันมาร ฯ

๔๙๒๗ ราพเขินเมินภักตร์เศร้า...กำสรด
เสียบุตรไพร่พลหมด........มอดม้วย
องค์เดียวเปลี่ยวทรวงสลด...ตลึงเพ่ง นางเอย
จับจักรคว่างไปด้วย.........เดชล้อมบุตรนรายน์ ฯ

๔๙๒๘ พระบุตรผลงสารทล้าง...จักรทลาย
ศรเสียบอุรยักษวาย.........วอดแล้ว
เทพโปรยบุบผชาติผาย.....โอษฐแซร่ ซร้องนา
สองกุมารกลแผ้ว.............กลับเฝ้าบิตุฉา ฯ
ห้องที่ ๑๗๗...เสร็จศึกแล้ว สี่กษัตริย์ยกทัพเข้าเมืองไกยเกษ
แผ่นที่ ๗๐๕ - ขุนท่องสื่อคนเก่า

๔๙๒๙ สองสมเด็จธนชไท้....ทรงสังข์
สถิตยทิพยบันลังก์...........รถแก้ว
เห็นพระนัดดาฟัง..............ศึกเสร็จ กลับแฮ
ทวีราชจากรถแล้ว............ริบเข้าปลององค์ ฯ

๔๙๓๐ พระพรตโอบอุ้มพระ...มงกุฎ
พระลบพระสัตรุศ.............กอดไว้
รับขวัญพระหลานสุด........สายสวาศ อาเฮย
สมเกียรติเปนหน่อไท้.......กฤษณผู้ผดุงธรรม ฯ

๔๘๓๑ สี่กระษัตรต่างเสด็จขึ้น...รถไคล
โดยด่วนลุกรุงไกย...........เกษพร้อม
เสวกประชาใน................นัคเรค ทราบแฮ
ต่างรีบมคอยน้อม............นอบเกล้าถวายพร ฯ

๔๘๓๒ ถึงสฐานรถเข้าเทียบ...เกยสุวรรณ์
กระษัตรยสี่สู่โรงคัล..........มาตย์เฝ้า
ประทับแท่นทองพรรณ......พจนาดถ์ ถามฮา
สมเด็จพระไอยกาเจ้า.......เสด็จได้ใครตาม ฯ

๔๙๓๓ เสนาประณตน้อม....ธิบดินทร์
ทูลว่าพระโควินท์............รับไว้
ฝ่ายในทราบระบินทร.......ราชปทับ พระโรงแฮ
ต่างพรั่นผิดคิดได้...........ด่วนขึ้นเตรียมคอย ฯ

๔๙๓๔ พระพรตลีลาศเข้า...ปรางรัตน์
ปทับแท่นทรงตรัส...........เกริ่นถ้อย
ขุนราพรวบสมบัติ............บำเหน็จ ไฉนนา
อนงค์นบน้ำเนตรย้อย.......เยี่ยงต้องอสนี ฯ

๔๙๓๕ ฝืนจิตรคิดกล่าวแก้...กราบทูล
ไม่ชั่วเหมือนชั่วพูน..........เพิ่มซ้ำ
กลัวไภยสุดจักยูร...........ยาตรพึ่ง พักนา
เหลือจะให้เห็นน้า............จิตรข้าบาทบงษุ์ ฯ
แผ่นที่ ๗๐๖ - ขุนท่องสื่อคนเก่า

๔๙๓๖ ฟังกล่าวพผ่าวอ้าว...อาวรณ์
เสด็จสู่ราชบรรจฐรณ์........แท่นแก้ว
คะนึงนาฎอิกราษฎร.........โดยยักษ หยามเฮย
ไอ้พระไอยกาแคล้ว.........คลาศห้องเหมสฐาน ฯ

๔๙๓๗ แต่รันจวนจวบแจ้ง...รังษี
ออกพระโรงเสนี.............นอบเกล้า
พระตรัสสั่งให้ตรี.............ธาเทียบ พลแฮ
สุครีพรับรีบเร้า...............จัดพร้อมพหลหาญ ฯ

๔๙๓๘ สี่กระษัตรเสด็จเข้า...สรงเสร็จ
ทรงเครื่องประดับเพ็ชร์......ผ่องพื้น
กระษัตรยสี่องคเสด็จ........เถลิงราช รถเฮย
ยกพยุหยาตรครื้น.............ครันก้องพนัศสฐาน ฯ

๔๙๓๙ ฝ่ายท้าวไกยเกษทั้ง...พงษพันธ์
อำมาตยอีกกำนัน.............ทั่วหน้า
สดับเสียงพิฦกผัน.............ผ่ายวิ่ง วนฮา
เฃ้ากอดนักสิทธิว้า............วุ่นกลุ้มรุมระดม ฯ

๔๙๔๐ สี่รถขับเร่งร้อน........ราวไพร
ลุเฃตรศาลาไทย..............หยุดยั้ง
ลงจากราชรถไชย.............จรรีบ มาแฮ
ถึงนบนักสิทธิทั้ง...............ท่านไท้ไอยกา ฯ

๔๙๔๑ พระจอมไกยเกษเอื้อน...โองการ
กรกอดสองพระหลาน........ร่วมร้อน
เล่าทุกข์ซึ่งทรมาน............หมดเรื่อง แล้วเฮย
ห้ากระษัตรโศกสะท้อน......ทั่วหน้านางใน ฯ

๔๙๔๒ โควินท์ยินศับท์แสร้...โคกบวาย
จึ่งกล่าวพจนพิปราย..........เปรียบแก้
ทุกข์ศุขสิ่งอันตราย...........สำหรับ ตนนา
ผิว่าใครพบแม้..................ดับได้จึ่งดี ฯ
แผ่นที่ ๗๐๗ - ขุนท่องสื่อคนเก่า

๔๙๔๓ พระภูมีสดับถ้อย....วายทุกข์
ดำรัสถามความยุค............แต่กี้
คราวอสุรบุกรุก................รบรับ ไฉนพ่อ
สองราชกุมารนี้................หน่อเนื้อกระษัตรไหน ฯ

๔๙๔๔ สองหลานฃานตอบถ้อย...ไอยกา
ต้องกุมารบุตรา...............เมศรท้าว
มงกุฎลบสมยา................ปรากฎ
ศรสิทธิฤทธิเรืองห้าว........หักเสี้ยนเศิกแสวง ฯ

๔๙๔๕ เมื่อพระพิศณุได้....ทราบสาร
รับสั่งสองกุมาร...............เคลื่อนคล้อย
ข้าสมทบทวยหาญ...........มาช่วย ปราบแฮ
ถึงด่านหลายทราบถ้อย.....ว่าไท้เสียนคร ฯ

๔๙๔๖ จึ่งขับพลเร่งร้า......ราพขจาย
พลประยุทธยักษตาย.......แตกบ้าง
วิรุณพัทบุตรชาย.............รบลบ ผลาญนอ
มงกุฎพิฆาฏมล้าง............ชีพท้าวคนธรรพ์ ฯ

๔๙๔๗ เสรจศึกยกพยุหเต้า...ตามมา เฝ้าแฮ
องค์พระไอยกา..............สดับถ้อย
ว่าชะนะอสุรา.................ราชชื่น ชมเฮย
อุ้มกุมารหลานน้อย.........แนบเอื้อนอวยไชย ฯ

๔๙๔๘ สองดไนยนารถน้อม...รับพร
พระพรตสัตรุดวอน.........ท่านไท้
บัดนี้เสื่อมดัษกร............เชิญเสดจ กลับเอย
ต่างประนมหัตถไหว้........กล่าวถ้อยลามุนี ฯ

๔๙๔๙ พระนักสิทธิจึ่งเอื้อน...อวยพร
หากระษัตรประนมกร......รับแล้ว
ไอยกากับหลานจร.........ยังร่ม ไทรเอย
ทรงเครื่องอาภรณ์แพร้ว...เพชรพร้อยพรายพราว ฯ
แผ่นที่ ๗๐๘ - ขุนท่องสื่อคนเก่า

๔๙๕๐ กรายกรยุรยาตรขึ้น...รถทรง
มงกุฎลบสององค์..........รถหน้า
รถไกยเกษรถอนงค์.......ประเทียบ งามแฮ
พระพรตสัตรุศล้า..........รถรั้งหลังพล ฯ

๔๙๕๑ แตรสังขพิณพาทยก้อง...โกลา หลเฮย
เสียงพวกพลโยธา.........โห่ผ้าย
เสียงรถคชอัศวา...........ไววิ่ง
มวญหมู่มฤคร้าย...........เร่เร้นเผ่นหนี ฯ

๔๙๕๒ สี่กระษัตรกับทั้ง....ไอยกา
ประทับแรมมรรคา.........ค่ำค้าง
กำหนดเจ็ดทิวา............ลุถิ่น
ไกยเกษบุรีร้าง............เริศไร้โรยนรินทร์ ฯ

๔๙๕๓ รถถึงจึ่งเทียบแก้ว...เกยไชย
เสดจสู่ปรางอำไพ..........ห่อนช้า
สถิตยเหนือแท่นอุไร......เรืองโรจ
สบภักตรสนมเสนอหน้า...โศกช้ำระกำทรวง ฯ

๔๙๕๔ พระสั่งวิศศเลี้ยง...พลฃัน์
คาวและหวานครบครัน....ทั่วหน้า
ประทานเครื่องปิลันท์.....สี่นัด ดาแฮ
บำเหนจสิ่งสินฃ้า...........บาทถ้อนทวยหาญ ฯ

๔๙๕๕ การเสดจสี่กระษัตรเฝ้า...นบลา
ตรัสสั่งให้ทูลรา............เมศร์เจ้า
สี่ราชรับรีบมา..............ทรงเครื่อง เสรจเอย
ขึ้นรถเคลื่นอพลเร้า.......รีบผ้ายไพรพนม ฯ

๔๙๕๖ เดินพลประทับร้อน...แรมมา
บันลุอยุทธยา...............อยุดผ้าย
รถเรียบเทียบเกยคลา....ไคลจาก รถแฮ
งามสี่กระษัตรคล้าย.......อมรขึ้นปรางสุวรรณ ฯ
ห้องที่ ๑๗๘...พระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎ และพระลบ กลับจากไกยเกษ
เข้าเฝ้าพระรามที่อยุทธยา พระรามปูนบำเหน็จจนทั่วหน้า
แผ่นที่ ๗๐๙ - ขุนพินิจจัย

๔๙๕๗ สี่กระษัตริยต่างน้อม...บังคม
พระกฤษณบรม............ราชไท้
กับสามชนนิศสม..........เดจลัก ษมีเอย
แต่สัตรุศนัดดาไหว้........พระลักษณ์ด้วยปรีดา ฯ

๔๙๕๘ พระพรตประณตน้อม...ทูลบรร ยายเอย
มงกุฎผลาญคนธรรพ์.....ชีพม้วย
วิรุณพัทกุมภัณฑ์..........ลบพิ ฆาฏแฮ
พลยักษบัลไลยด้วย.....เดชทั้งสองหลาน ฯ

๔๙๕๙ เสรจศึกตามรับท้าว...ไอยกา
พบที่โควินดา..............บศเถ้า
เชิญเสดจกลับภารา......ถวัลยราช เสรจเอย
4สมเดจไอยกาเจ้า.........สั้งให้ทูลฉลอง ฯ

๔๙๖๐ พระชราโรคเรื้อ...รบกวน
คิดพระชนม์เหนจวน.....จวบแล้ว
ฃอมอบชีพประมวญ.....ฝากศพ พระนา
สรวมบาทบงกชแก้ว.....ก่อเกื้ออนุกูล ฯ

๔๙๖๑ ทรงสังขฟังชื่นชื้น...ชูกระมล
ชมชอบโดยยุบล..........กนิฐพร้อง
ลักษมีกับพระชน.........นีนาฎ สามนอ
ปราโมทย์สองพี่น้อง.....แน่งน้อยประหารมาร ฯ

๔๙๖๒ จงเจริญพระยศล้ำ...เลอไกร จักรเอย
บำบัดธุรพาลไภย.........ผ่องพ้น
บำราศโรคไกษย.........สูญเสื่อม เทอญพ่อ
พระเกียรติ์พระฤทธิล้น...เลิศฟ้าธาตรี ฯ

๔๙๖๓ สิบกระษัตริย์เสรจถ้อย...สนทนา
พอจวบจวนเวลา...........ดึกแล้ว
ต่างองค์ต่างยาตรา.......เถลิงราช ปรางเอย
พลันสถิตยแท่นแพร้ว....พรั่งพร้อมอนงค์เสนอ ฯ
แผ่นที่ ๗๑๐ - ขุนพินิจจัย

๔๙๖๔ พระจักรกฤษณกับด้วย...ลักษมี
สถิตยแท่นราชาวดี.......จรัสพร้อย
งามดุจมาศมณี.............ปดับรุ่ง เรืองแฮ
พนักงานแน่งน้อย.........นอบน้อมบทมาล ฯ

๔๙๖๕ นางบำเรอสังคีตซ้อง...เสียงประสาน
เรื่อยรับขับคำหวาน........วาบแจ้ว
สำเนียงสนิทเสนาะปาน...ลเวงเทพย ครวญเอย
เพลินพระหฤไทยแผ้ว.....ผ่องไท้ไสยา ฯ

๔๙๖๖ จวนหิรัญเรื่อรุ้ง......แสงรวี
รวยกลิ่นสุมาลี................ชื่นชื้น
แตรสังขรฆังตี................เสนาะส่ำ เสียงนา
ทรงสุบรรณผธมฟื้น.........เสดจเข้าสู่สนาน ฯ

๔๙๖๗ เสรจสรงทรงเครื่องแล้ว...ผันผาย
เถลิงแท่นมณีพราย..........พร่างพร้อย
เสวตรบวรฉัตรฉาย..........ชูเฉิด
พร้อมหมู่เสนาน้อย..........ใหญ่เฝ้าฟังกระแส ฯ

๔๙๖๘ พระทรงดำหรัสด้วย...อนุชา สองนา
สมเดจพระไอยกา............แก่แล้ว
ชอบแต่พ่อผู้ภา...............ดิไนยนารถ ผดุงแฮ
ปวงกระบินทร์จงแคล้ว......เคลื่อนรั้งยังนคร ฯ

๔๙๖๙ พระพรตพระสัตรุศผู้...ภักดี
พานเรศเจ้าธานี...............ทั่วหน้า
ต่างตนต่างลาลี...............ลาศจาก พระโรงเอย
เทียบรถคชมิ่งม้า.............พรั่งพร้อมจตุรงค์ ฯ

๔๙๗๐ สองกระษัตริยสู่ห้อง...สรงสินธุ์
ทรงเครื่องรัตนโกมิน.........อร่ามรุ้ง
ยุรยาตรเยี่ยงองคอินทร์.....เถลิงราช รถแฮ
ขบวนเคลื่อนธุลีฟุ้ง...........เฟื่องด้าวดงรหง ฯ
ห้องที่ ๑๗๘...พระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎ และพระลบ กลับจากไกยเกษ
เข้าเฝ้าพระรามที่อยุทธยา พระรามปูนบำเหน็จจนทั่วหน้า
แผ่นที่ ๗๑๑ - ขุนพินิจจัย

๔๙๗๑ พระชมรุกขชาติช้อย...อรชร
พวงพุ่มผกาเกสร..............ส่งสร้อย
หงษเหมวิหคสลอน...........หลายหลาก
จตุบาทคลาศคลาคล้อย.....คู่เย้ายวนเกษม ฯ

๔๙๗๒ ทรงทัศน์ตรัสเร่งริ้ว...จัตุรงค์ จรัญเอย
ล่วงมรรคแดงดง..............ด่วนเต้า
ลุไกยเกษนครทรง...........ตรัสสั่ง ปทับแฮ
เสรจยุรยาตรเข้า.............สู่ห้องปราสาทศรี ฯ

๔๙๗๓ ต่างพระยาพานเรศรเหี้ยม...หาญฮึก
บางเหาะบางพหลคึก........คักเมื้อ
ขี่แคร่ขี่คเชนทร์ศึก..........ขับควบ ดุรงค์แฮ
บางขี่กระแทะเกวียนเกื้อ...กอบด้วยสเบียงตาม ฯ

๔๙๗๔ ต่างตนดลเฃตรด้าว...แดนธา นินเอย
เข้านะครสู่ปรา................สาทแล้ว
เกษมศุขพิรมยา..............สวัสดิทั่ว แลแฮ
สาพิภักดิ์พิทักษแผ้ว........เศิกเสี้ยนพาลไกษย ฯ

๔๙๗๕ สมเดจนฤเบศเจ้า...จักรกรี
กับเอกอรรคลักษมี..........คู่สร้าง
ครองนัคเรศนามศรี..........อยุท ธยาเฮย
ขอบเฃตรอาณากว้าง.......เพียบพื้นพูลเกษม ฯ

๔๙๗๖ โอรสจักรกฤษณเจ้า...จอมพงษ
ศรีลักษณวิไลยองค........อาจกล้า
ต่างเนตรพระบิตุรงค์........รอบราช กิจเฮย
ทุกประเทศเฃตรหล้า.......พร่ำพร้องสรเสริญ ฯ

๔๙๗๗ ธำรงทศพิธแจ้ง....จบพิจารณ
ปราบหมู่อาสัตยพาล.......พ่ายพ้น
สยองเดชพระอวตาร.......ทุกนัค รานอ
สมบัติไพบูลยพ้น...........เลิศทั้งทหารหาญ ฯ
แผ่นที่ ๗๑๒ - ขุนพินิจจัย

๔๙๗๘ ละตนละพวกพื้น...พงษกรบินทร์
แหวกสมุทดำธรณิน........คล่องคล้อย
ดั้นหมอกออกเมฆิน........หาญเหาะ ได้เฮย
ล้วนแต่เทพยใหญน้อย....เนื่องอ้างอุบัติตาม ฯ

๔๙๗๙ โหราทิพเนตรแจ้ง...ทศทิศ
ไตรเพทแพทยสาตรสฤษดิ...รอบรู้
เดือนดาวฤกษมูลกิจ........กลศึก เสรจแฮ
สุจริตคิดกอปกู้...............เกี่ยงแก้การผจญ ฯ

๔๙๘๐ กรงุศรีอยุทธเยศทั้ง...มิถิล ลาเอย
ไกยเกษราชธาณิน..........เนื่องอ้าง
สามภพดุจเมืองอินทร์.......อมรเศก สรรแฮ
แผ่พระเกียรติเกริกกว้าง....ทั่วพื้นชมภู ฯ


๔๙๘๑ ทุกประเทศราชน้อม...บรรณา การเอย
รุกขมาศหิรัญผกา.............พรั่งพร้อม
บุตรีแลนัดดา..................ดุรงค์คช ลักษณ์แฮ
สรรพสู่มานบน้อม............เนื่องเข้าประนตถวาย ฯ

๔๙๙๒ โดยเดชหริรักษ์ผู้...ผดุงธรรม์
พระลักษมีลาวรรณ...........ร่วมไร้
กับสามอนุชอัน................อุบัติร่วม วงษเอย
พร้อมพระไวยกูลได้..........ดับร้อนไตรยดา ฯ

๔๙๙๓ ปราบราพเริงฤทธิ์ร้าย...แรงพาล
บางพวกพ้นลาปหาร.........สู่ฟ้า
ธานพเทพยพรหมมาน.......คนธรรพ นาคแฮ
แสนศุขสวัสดิทั่วหน้า........ส่ำซ้องสโมสร ฯ

๔๙๙๔ เฉิดเช่นฉัตรทิพทั้ง...สี่คัน
ร่มทั่วจักรวาฬบรร.............เจิดหล้า
ไพรีเรียบเปรียบฉัน...........เฉกน่า กลองแฮ
พระเกียรติยื่นชั่วฟ้า...........โลกยสิ้นฤๅสูญ ฯ<<< *** จบ ****>>> 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2551
18 comments
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2551 5:26:49 น.
Counter : 3037 Pageviews.

 

เย้... จบแล้ว (ติดตามอ่านอย่างเงียบๆ มาโดยตลอดครับ)
คงจะโล่งแล้วสินะครับ
ลงโคลงมาหลายพันบทแล้ว...
ต่อไปจะเป็นฉันท์รึเปล่าน้อ... อิอิ

 

โดย: ศารทูล IP: 125.25.218.233 19 พฤศจิกายน 2551 21:37:29 น.  

 

สำเร็จสมความตั้งใจแล้วนะคนดี

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 124.120.178.159 20 พฤศจิกายน 2551 9:43:34 น.  

 

มาราตรีสวัสดิ์คุณนางค่ะ
(ไม่รู้นอนไปรึยัง... ถ้ายังไง
ก็ฝากเผื่อเข้าไปถึงในฝันเลย
ฮิ ๆ ๆ)

ความห่วงใยและความคิดถึง...
ยังมีให้คุณนางเสมอนะ
..ยิ้มด้วยอารมณ์เบิกบาน..

 

โดย: ปลิวตามลม 20 พฤศจิกายน 2551 21:59:19 น.  

 


ยิ้มตามมิตรปลิวด้วยคน...555

 

โดย: กระบี่ไล่ล่า //// IP: 58.147.40.225 21 พฤศจิกายน 2551 8:54:44 น.  

 

มาส่งความคิดถึง

 

โดย: ปลิวตามลม 26 พฤศจิกายน 2551 22:40:32 น.  

 

ข้ามกำแพงมา เพื่อจะบอกว่า

..............คิดถึง..............

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 124.120.175.11 27 พฤศจิกายน 2551 11:31:44 น.  

 

พี่กำลังจะไปพระราชวังสนามจันทร์
วันนี้อากาศดี จนน่าไปเดินถ่ายรูปเล่น

พี่รอว่าสักวัน เราคงได้ออกไปถ่ายรูปด้วยกัน

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 125.24.132.153 29 พฤศจิกายน 2551 9:47:05 น.  

 

พี่โพสต์รูปไว้ที่นั่นแล้ว แวะไปดูได้นะ
มุมเดียวกับบางคนเลย อิอิอิ

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 125.24.144.154 30 พฤศจิกายน 2551 9:21:21 น.  

 

ผมกำลังจะไปที่นั้นพอดีครับวันนี้อากาศดีครํบจนน่าจะออกไป
ถ่ายรูปพระราชวังสนามจันทร์

 

โดย: บูญเกิด นิลพร IP: 118.175.226.197 1 ธันวาคม 2551 12:38:00 น.  

 

ผมไปเทียวที่นั้นด้วยได้มั่ยครับในพระราชวังสนามจันทร์ 

โดย: ปรเมศร์ ปิ่นน้อย IP: 118.175.226.197 1 ธันวาคม 2551 12:47:34 น.  

 

สระวัดดีคะหนูก็เคยไปที่นั้นไม่นานมาคะ
 

โดย: หทัยรัตน์ ชูมบุตร IP: 118.175.226.197 1 ธันวาคม 2551 12:53:54 น.  

 

น้องบุ๋นเขาหล่อแบบลูกครึ่ง
ครึ่งแรกเหมือนพ่อเขา ส่วนอีกครึ่งเหมือนลุง อิอิอิ
ชอบเที่ยว (สงสัยได้เชื้อไปจากลุง) แต่พ่อแม่เขาไม่ค่อยมีเวลา
พอเจอหน้าก็มักอ้อนขอให้พาไปโน่นไปนี่
เขาเดินเก่งนะ ไม่งอแง เลยไม่ค่อยมีปัญหาเวลาพาไปไหน
พี่บอกเขาแล้วว่ามีคนชมว่าทั้งหล่อทั้งน่ารัก

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 124.120.176.16 3 ธันวาคม 2551 12:03:04 น.  

 คุณนาง..

คิดถึงนะคะ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง


 

โดย: หทัยชนก (Nok_Noah ) 7 ธันวาคม 2551 11:01:38 น.  

 

คุณนาง...

ไปลำพูน... ได้ถ่ายภาพมาเซ็ทนึง
ถ้ามีเวลา ช่วยแนะนำด้วยเน้อ

คิดถึงจ้า ..ยิ้มกว้าง..

 

โดย: ปลิวตามลม 7 ธันวาคม 2551 21:48:54 น.  

 


คุณนาง

สบายดีนะคะ แม้ฝนจะไม่ค่อยได้เข้ามา
แต่ก็ยังคิดถึงคุณนางเสมอ

 

โดย: หยาดฝน IP: 58.136.22.78 8 ธันวาคม 2551 21:30:01 น.  

 


ชื่นชมในความตั้งใจของคุณนางครับ
ขอบคุณนะครับ ผมก็เลยพลอยได้อานสิ่งดีๆ ไปด้วย
ขอบคุณนะครับ

 

โดย: ห่วงใย 9 ธันวาคม 2551 15:17:56 น.  

 

พี่มารอดูรูป

.......คิดถึง......

 

โดย: พี่คอยเจ้า IP: 125.24.133.50 10 ธันวาคม 2551 20:54:05 น.  

 

เอารูปมาฝากจ้า

 

โดย: noitpituk 11 ธันวาคม 2551 0:30:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เพรง.พเยีย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
... ฝนปรอย กับรอยยิ้ม ...1.
๏ ละอองสายฝนชื่นจากคืนค่ำ
คงโปรยร่ำหยาดปรุงจนรุ่งสาง
หอมเอยหอม..กลิ่นไอยังไม่จาง
หอมบางบาง..ชื่นใจของไอดิน

๏ ร่วงจากฟ้าสู่พื้น..เพื่อชื่นฉ่ำ
โปรยหยาดน้ำทอดตัวไปทั่วถิ่น
เสียงเปาะแปะ..ไกล..ใกล้..เมื่อได้ยิน
ราวเพลงพิณร่ายดล..จากคนธรรพ์

2.
๏ ตรงเบื้องหน้า..ริมชาน..ลานลั่นทม
ลานอารมณ์ซ่อนโลก..ยามโศกศัลย์
ร้อนแล้ง..เย็นเยียบ..และเงียบงัน
สะท้อนวันเก่าเก่ากับเฝ้าคอย

๏ เนิ่นนาน..บนทางอันว่างเปล่า
กี่ครั้งเจ้า..บานรอจนร่วงผล็อย
ดอกสีขาวราวช้ำ..ซ้ำซ้ำรอย
เมื่อระทม..ด้วยพลอยแต่น้อยใจ

๏ หากยามนี้กลีบดอกเจ้าออกแย้ม
เมื่อแตะแต้มด้วยร่ำหยาดน้ำใส
เปาะแปะเมื่อพบ..กระทบใบ
เหมือนเจ้าไหว..ตามจังหวะเริงระบำ

3.
๏ สิ้นสุดแล้วสินะ..ความร้อนแล้ง
ที่ทิ่มแทงทุกคราวแห่งก้าวย่ำ
วนเวียนในกรอบกรงแห่งทรงจำ
ที่ตอกย้ำ..กำซาบกับภาพเงา

๏ พร้อมสายฝนชะล้าง..บางความหลัง
ฉันกำลังยิ้มรับให้กับเจ้า
เมื่อนึกถึงยิ้มบางบาง...ที่แบ่งเบา
ยิ้มของเขา..ฝากประทับ..ลงกับใจ

๏ มิต่างเลย..ชื่นปรายแห่งสายฝน
ดับทุกข์ทน..ด้วยหยาดสะอาดใส
จึงรู้ว่าชื่นเย็นเป็นเช่นไร
เมื่อเชื้อไฟมอดพ้น..ทุรนทุราย

๏ มิต้องมีหวานใดมาปรุงแต่ง
หรือเสกแสร้ง..งดงามด้วยความหมาย
มิต้องมีใดสรร..มาบรรยาย
ก็พร่างพรายงดงามด้วยความจริง

๏ ผ่านรอยยิ้ม..แทนคำ..แทนคุณค่า
ก็คล้ายว่า..โลกตรมเคยจมดิ่ง
กลับเต็มตื้นอุ่นแอบ..เมื่อแนบอิง
พร้อมพักพิงบนทาง..เพื่อวางใจ

๏ ละลายสิ้นในอุบัติเคยกัดกร่อน
ลบภาพตอน..เก่าเก่าเคยเผาไหม้
พร้อมสายฝนหล่นปรอย..แต่นี้ไป
จะหลั่งไหลแต่ยิ้ม..แห่งยินดี

๏ ขอบคุณในเจ้าของ..รอยยิ้มนั่น
มาแบ่งปันจนเกิด..รอยยิ้มนี่
ตามหัวใจใสสะอาดขึ้นวาดวี
พร้อมแต่นี้คร่ำครวญ..ไม่หวนคืน..
Friends' blogs
[Add เพรง.พเยีย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.