ความเห็นแตกต่างกันเป็นธรรมชาติของสังคม ถึงอย่างไรก็ไม่ทางขจัดความเห็นที่แตกต่างกันได้ จึงมีแต่ต้องยอมรับ
Group Blog
 
 
มีนาคม 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
8 มีนาคม 2549
 
All Blogs
 
พันธมิตรไทยรักไทย + รากหญ้าผมเกิดในชนบท พ่อแม่ผมเป็นชาวนา ไม่ไดยากจน แต่ก็ไม่ได้รวย

ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ญาติพี่น้องผม แม่ผม คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เขาก็รับเงินทั้งนั้น (ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ยากจนอะไรมากมาย - มีที่ดินทํากินทั้งนั้น) จนผมปลงมาตั้งนานแล้วว่า แมแต่แม่ของผม ญาติของผมเอง ผมยังพูดใหเขาไม่รับเงินไม่ได้ (คนชนบทก็จบไม่เกินป. 4) ตั้งแต่นั้นมาผมก็ปล่อยวางเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง

ย่าผมท่านรับเงินมา ผมบอกว่า รับแต่ไม่ลงเลือกตั้งให้คนจ่ายได้ไหม ย่าผมท่านรับความคิดนี้ไม่ได้ เพราะท้านบอกว่า ชีวิตนี้ไม่เคยโกงใคร กลัวตกนรก รับเงินใครก็ต้องลงให้คนนั้น ยิ่งใครจ่ายเงิน สร้างสิ่งของให้วัดแล้วไม่ต้องกลัวถูกโกง (เช่นบริจาคสร้างบันได, ศาลา, กุฏิ)

ตั้งแต่นั้นมา ผมเลยเข้าใจว่า Paradigm การมองโลกของคนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูงในเมือง กับคนชนบทที่มีการศึกษาต่ำนั้นแตกต่างกัน เป็นคนที่อยู่กันคนละโลก และเราพยายามเอาความคิด และความเชื่อของเราไปยัดเยียดใหชาวบ้านในชนบท ในสิ่งที่โลกของเขาไม่เคยมีอยู่มาแต่ก่อน เราเองต่างหากที่ไปรุกรานเขา ไปยัดเยียดวัฒนธรรมและความเชื่อของเราให้แก่เขา

นรก สวรรค์ การโกง ผิดศีล 5 ในพุทธศาสนา แต่คนชั้นกลางพร้อมที่จะผิดศีล 5 นี้ทันที โดยไม่ลังเล แต่ไม่ยอมผิดศีลประชาธิปไตย -- คือการซื้อเสียง

วัฒนธรรมเรื่องนรก สวรรค บาป-บุญ อยู่กับสังคมไทยมาเกินกว่า 1,000 ปแล้ว

การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่งเข้ามาสู่สังคมไทยเมื่อประมาณ 50 ปมานี้เอง เป็นวัฒนธรรมตะวันตก ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่เป็นระบบอุปถัมภ์มาแต่ต้น

การรับเงิน หรือสิ่งของจากผู้ใหญ่ (ผู้มีอํานาจ) มันเป็นวัฒนธรรมเดิมของไทย ที่ชาวบ้านไม่รู้สึกผิดอะไร เพราะอยู่กับสังคมเช่นนี้มานาน

คนกรุงเทพฯเอาวัฒนธรรมการเลือกตั้งเข้ามา แล้วพยายามยัดเยียดใหคนบ้านนอกเชื่อในวัฒนธรรมที่ตนเองเชื่อ แตมันไม่ได้ผล 100 % ในทันที คือมีคนบ้านนอกที่ยอมรับวัฒนธรรมนี้ แต่มันไม่เกิดผลในทันทีแบบพอรับวัฒนธรรมนี้เข้ามาคนไทยก็เปลี่ยนไปตามหมด มันค่อย ๆ เปลี่ยน

ผมถามตัวเองว่า รับเงินแล้วลงคะแนนใหส.ส.ได้ไหม ผมตอบทันทีว่า ผมรับสิ่งนี้ไม่ได้เลย แต่ย่าผมเขารับกับการโกงไม่ได้ เช่นกัน -- เรามาจากคนละโลก คนละความเชื่อ


และเมื่อชาวบ้าน ถามว่าเขาควรจะเลือกใครที่ดีที่สุด เพราะคนที่สมัครส.ส.ในตอนนั้นก็แจกเงินกันทุกคน (ผมอยู่เขตเลือกตั้งที่ 2 พิจิตรของคุณประดิษฐ์ เลขาพรรคประชาธิปัตย์ ที่อดีตหัวหน้าพรรคบอกไม่เคยซื้อเสียงนั่นแหละ) มีผู้สมัคร 3 คนในตอนนั้น คือ ประดิษฐ์ บุญเสริม กับ ไพทูรย์ (ก่อนสมัยที่แล้ว) จ่ายเงินทั้ง 3 คน ที่จ่ายมาก 800 บาทคือ ประดิษฐ์ (ผมถึงเกลียดพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด ที่ซื้อเสียงดุกว่าคนอื่น แต่ด่าคนอื่นว่าซื้อเสียง ผมรับกับความสับปลับนี้ไม่ได และได้ข่าวว่านายประดิษฐ์ จ่ายไปกับการลงเลือกตั้งครั้งแรกของเขานี้กว่า 80 ล้านบาท ผมเป็นคนในเขตเลือกตั้งของเขา สิ่งที่ชาวบ้านเขารู้ ๆ กันผมก็รู)


ผมอธิบายไม่ไดว่าควรเลือกใครดีให้ชาวบ้านเข้าใจ -- ในโลกทัศนและมุมมองของเขา ไมใชของผม

ชาวบานไมมีทางเขาใจวาพรรคไหน “ดี” ในแงของความคิดของชนชั้นกลาง – เพราะซื้อเสียงทุกพรรค


ตั้งแต่นั้นมา ผมก็ปลง และคิดไดว่าเวลาเท่านั้นที่จะทําใหการเมืองไทยดีขึ้น เพราะเวลาผ่านไป 1 ปี หมายถึงคนรุ่นเก่าหมดไป 1 รุ่น คนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมา 1 รุ่น ผ่านไป 10 ปก็เพิ่มขึ้น 10 รุ่น หายไป 10 รุ่น วันหนึ่งสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ก็จะชนะ

การเมืองไทยดีขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปก่อนมากครับ แต่จะใหก้าวหน้าเทียบเท่ายุโรป อเมริกา ที่เขา พัฒนามาเป็นร้อย ๆ ปมันคงไม่ได

การเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่ผมเห็นคือพรรคไทยรักไทยเขาไปเมื่อ 4 ปที่แล้ว
นอกจากมีเงินแล้ว เขามีนโยบายบวกเข้าไปด้วย เท่ากับเงิน + นโยบาย ทําให้เสียงในหมู่บ้านผมรวนเร

แมประดิษฐ์จะยังมา แต่ก็หนักเอาการ ไม่หมูเหมือนเดิมแล้ว ผมว่าเลือกตั้งปี 2548 พรรคประชาธิปัตย์ในพิจิตรเจอศึกหนักแน่ เผลอ ๆ ไพรทูรย์กับลูกชายนั่นแหละจะย้ายไปพรรคไทยรักไทย เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของครอบครัวนี้ เติบโตได้ด้วยการอิงอํานาจรัฐ ว่างอํานาจรัฐสัก 10 ปี ก็ประมูลอะไรไม่ได

นี่ผมมองการเมืองแบบ Practical ที่สุดแล้ว ไม่ได้สุดกู่แบบคนที่อยู่ในโลก ๆ เดียว - คือโลกของคนชั้นกลางในเมือง - ผมเห็นทั้ง 2 โลก โลกของคนชนบท โลกทัศน์ของเขา สิ่งที่เขาเชื่อ(เพราะเกิดที่นี่) เห็นทั้งโลกความคิดและความเชื่อของคนชั้นกลาง (เพราะผมเติบโตทางความคิดในโลกนี้)

ไมมีทางที่ "พัฒนาการทางการเมือง" จะก้าวกระโดดไปจากจุดที่มันเป็นอยู่ได้ เพราะนั่นมันไร้ที่มาที่ไป มันต้องก้าวเดินไปจากจุดที่มันเป็น อาจช้า และเร็ว แต่มันก็ก้าวไปข้างหน้า

ตอนนี้ชนบทเปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะจะชนะเลือกตั้งได้ต้องมีเงิน + นโยบายที่เป็นรูปธรรม

เงินอย่างเดียวคุณแพ้เลือกตั้งแน่ ๆ

หวังว่าอีก 10 - 20 ปข้างหน้า เงินจะหายไป เหลือแค่นโยบายที่เป็นปัจจัยให้ชนะเลือกตั้ง

ผมไม่หวังอะไรกับคนชั้นกลางในกทม.หรอก เพราะพวกคุณช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว และพวกนี้มองโลกแต่ในแง่ที่มันควรจะเป็น (ตามที่ตัวเองคิดว่าควรจะเป็นอย่างไร) ไม่ได้มองโลกจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ แล้วพัฒนามันจากตรงนั้น

คนชนบทเขายังขาดแคลนอยู่มาก ทั้งเงิน และความรู้

การศึกษาช่วยไดมากแต่ไม่เร็ว เพราะการศึกษาหมายถึงคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมใหม

ส่วนพรรคทางเลือกที่ 3 เป็นเรื่องคับข้องใจในระบบการเมืองของประชาชนแค่หยิบมือเดียวเท่านั้น คือ คนชั้นกลางในเมืองหลวงบางกลุ่ม มันไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ของประเทศแต่อย่างใด

กระแสใหญ่คือพรรคไทยรักไทย

ขอย้ำว่า -- กรุงเทพฯไม่ใช่ประเทศไทย แต่ที่กระแสมันดัง เพราะสื่อ, นักข่าว, คอลัมนิสต์ เป็นตัวแทนของคนชั้นกลางในเมืองหลวงทั้งนั้น

และขอย้ำอีกว่า --พันธมิตรระหว่างพรรคไทยรักไทย + รากหญ้าจะยังเป็นพันธมิตรหลักที่ครอบงําการเมืองไทยไปอีกไม่ต่ำกว่า 10 - 20 ป

จนกว่าระดับรายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศจะขึ้นมากลายเป็นคนชั้นกลางเกินครึ่งหนึ่งของประชาชนทั้งหมด พันธมิตรใหม่ระหว่างชนชั้นกลาง + ปัญญาชนบางกลุ่ม (บางกลุ่ม...เพราะบางกลุ่มก็ไปอยู่พรรคไทยรักไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์เสียแล้ว) จึงจะเข้มแข็ง

ทางเลือกที่ 3 ในโลกนี้ไม่เคยประสบผลสําเร็จ เพราะมันเป็นทางเลือกของคนกลุ่มน้อยที่คับข้องใจกับกระแสหลักของสังคม จึงเลือกที่จะแยกตัวและเดินไปทางที่คนอื่นเขาไม่เดินกัน

ผมยังไม่เห็น พรรคทางเลือกที่ 3 จะมีนโยบายอะไรที่แตกแยกอย่างใหญ่โตจากทางเลือกที่ 1 กับที่ 2 นอกจากความไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและคาดหวังกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เท่านั้น เป็นแค่พวกอกหักที่เกลียดทักษิณแต่ไม่สามารถรับประชาธิปัตย์ได้เท่านั้น คนกลุ่มนี้อยู่ในกทม.ไม่กี่เปอร์เซ็นต

ตลาดของพรรคทางเลือกที่ 3 จึงมีแคกทม.เท่านั้น มีส.ส.ใหแย่งชิงไม่เกิน 37 ที่นั่ง

คําตอบของคนชนบทอยูที่ความหวังในการกินดีอยู่ดี ไม่ใช่อุดมการณเพ้อฝันยุคพระศรีอาริยเมตไตย และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ตอบคําถามนี้ให้พวกเขาค่อนข้างดีทีเดียว ทําไมเขาต้องไปเลือกทางเลือกที่ 3 ซึ่งนอกจากไม่มีคําตอบให้พวกเขาแล้ว แต่ถึงแม้จะมี่คําตอบที่ได้ก็เป็นยิ่งกว่านามธรรม จับต้องไม่ได้ แค่คําว่าการเมืองสะอาดบริสุทธิ์หากเลือกทางเลือกที่ 3 คําตอบแค่นี้มันไม่พอสําหรับคนยากจนที่หวังว่าชีวิตเขาจะดีขึ้น มีรายได้ดีขึ้น

ดูพวกที่จะตอบคําถามก็เป็นแค่อัศวินของชนชั้นกลางเท่านั้น

แม้แต่ผมเอง ซึ่งเป็นลูกชาวนา ที่มีการศึกษาดีพอสมควร ยังไม่เชื่อคนเหล่านี้เลย

ยิ่งผู้ดี แปดสาแหรกบางคน ดูเหมือนว่าเกิดมาคนละโลกกับผม ผมยิ่งไม่เชื่อเข้าไปอีกว่าจะเป็นคําตอบสําหรับพี่ป้าน้าอาของผมที่ยังอยูในท้องนา

คับข้องใจก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได แต่หากยังจําได้ นายอํานวย วีรวรรณก็เคยเสนอทางเลือกนี้มาแล้วในพรรครวมไทย แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า นายพิจิตต รัตตกุลก็ตั้งพรรคถิ่นไทยขึ้นมา ก็ล้มเหลว ที่มันล้ม เพราะพวกที่ก่อตั้งมันขึ้นมาต่างก็เปนคนชั้นสูงในสังคมทั้งนั้น ไม่เข้าใจวิถีชีวิตและพัฒนาการทางการเมืองของชนชั้นล่าง

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเสียอีกยังเข้าใจ และประสบผลสําเร็จในการสร้างพรรคทางเลือกที่ 3 สําหรับป 2540 ที่ตอนนี้กลายเป็นทางเลือกที่ 1 ไปแล้ว
พรรคทางเลือกที่ 3 ที่สร้างกระแสอยู่ปัจจุบันนี้รับรองไม่มีทางไปรอด หากกลุ่มที่คิดยังวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มนี้คือกลุ่มคนชั้นกลางที่พัฒนาล้ำหน้า (off-side)

สังคมสิ่งที่ควรทําคือหยุดรอสังคม อย่าล้ำหน้า

เพราะเมื่อ off-side มันก็ฟาล์วเสมอ ไม่ว่าในวงการฟุตบอลหรือการเมือง

ปล. ความคิดอันนี้เซี่ยงเส้าหลงเคยเอาไปพิมพ์ลงรายวัน ในสมัยที่ "เขายังดีอยู่" แต่นานมาแล้ว


Create Date : 08 มีนาคม 2549
Last Update : 8 มีนาคม 2549 22:22:44 น. 2 comments
Counter : 347 Pageviews.

 
ผมเข้าใจและนับถือความคิดของเจ้าของกระทู้ ส่วนตัวผมไม่เคยโทษหรือดูถูกชาวบ้านที่รับเงินซื้อเสียงเลย หรือแม้แต่สื่อที่เสนอข่าวที่เชียร์รัฐบาลเพราะกลัวตกงาน แต่ผมขอสาบแช่งผู้นำหรือผู้มีอำนาจที่สั่งการให้มีการบิดเบือนหรือปิดหูปิดตาประชาชน หรือใช้นโยบายและเงินของประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของชาติ


โดย: คนหาทางออก IP: 125.25.6.4 วันที่: 8 มีนาคม 2549 เวลา:21:27:01 น.  

 
ผมว่าสื่อเดี๋ยวนี่แปลกไป ลงแต่ข่าวของฝ่ายผู้ประท้วง ที่ไม่ยอมลงฝ่ายรัฐบ้าง เพราะกลัวกระแสหรือไม่ ก็ไม่เข้าใจ รู้แต่ว่ารัฐไม่ค่อยออกข่าว เพราะรัฐไม่มีอะไรจะพูด หรือเพราะรัฐไม่โอกาสกันแน่


โดย: .... IP: 203.156.6.157 วันที่: 10 มีนาคม 2549 เวลา:0:11:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ประชาชน(ไทย)
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
= "https://www.bloggang.com/data/close2heaven/picture/1128808498.gif"; document.images[0].width =169; document.images[0].height =137
Friends' blogs
[Add ประชาชน(ไทย)'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.