พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 09

 


พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 09

 

ผู้สร้าง
รายนามพระเถรานะเถระ พระคณาจารย์ ที่นั่งร่วมนั่งปรกบริกรรมปลุกเสกประกอบด้วย

 1. ท่านเจ้าประคุณพระเทพสิทธินายก (หลวงปู่นาค) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพ ฯ

2. ท่านเจ้าประคุณพระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม นครปฐม

3. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามาง่าม นครปฐม

4. ท่านพระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อ) วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

5. ท่านเจ้าคุณวิมลกิจจารักษ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

6. ท่านพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม ) วัดช้างให้ ปัตตานี 7. ท่านอาจารย์ อำพล วัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ

8 . ท่านอาจารย์สาธิต วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ

9. ท่านอาจารย์แต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี พระสวดพุธาภิเสกจากวัดสุทัศน์ฯ มีพระครูปลัดวิสุทธิวัตร เป็นหัวหน้า

ศิลปสกุลช่าง

ช่างผู้แกะบล็อกแม่พิมพ์ พอแบ่งได้ 4 ผีมือช่างคือ
1.ลุงแฉล้ม บัวเปลี่ยนสี มีด้วยกันหลายพิมพ์ ลักษณะจะคลายพิมพ์มาตรฐานของวัดแต่จะแตกต่างออกไปบ้างเป็นเอกลักษณ์ เช่น องค์ค่อนข้างผอม รวมไปถึงพิมพ์พิเศษบางพิมพ์
2.มานิตย์ ปฐพี (สมัยนั้นมียศเป็นจ่าทหารเรือ )รับผิดชอบแกะแม่พิมพ์บล็อกวัดตามพิมพ์มาตรฐานที่พบในการเปิดกรุ รวมไปถึงพิมพ์พิเศษอีกจำนวนหนึ่ง
3.ช่างเกษม มงคลเจริญ ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือในช่วงระยะสุดท้ายแล้ว แม่พิมพ์ที่แกะจะมีความสวยงามคมชัดลึกมากเป็นพิเศษ
4.บล็อกกรรมการ หมายถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยในการสร้างพระบางขุนพรหมปี 09 และมีพระกรุบางขุนพรหมอยู่ในครอบครองจึงนำมาถอดแม่พิมพ์ ทำเป็นบล็อกแม่พิมพ์ในการกดพิมพ์พระ ซึ่งพระบล็อกนี้โครงสร้างของพิมพ์ทรงจะคล้ายและใกล้เคียงกับพระกรุบางขุนพรหม มากเพียงแต่ขนาดเล็กกว่า พร้อมทั้งตื้นกว่า ด้วยสาเหตุการถอดพิมพ์มานั้นเอง

อายุการสร้าง
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2502 ทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ ตลอดจนถึงงานผูกพัทธสีมา หล่อพระพุทธรูป หล่อพระรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต) และสร้างพระพิมพ์ผง (พระเครื่อง) อันมีกำหนดงานวันที่ 4-10 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นปีที่สำเร็จเสร็จสิ้นในการสร้างพระอุโบสถ ดังเช่นที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน และนั้นถือเป็นจุดกำเนิดพระพิมพ์เนื้อผงจำนวน 12 พิมพ์ ที่มีชื่อเรียกว่า พระบางขุนพรหม ปี พ.ศ. 2509 หรือพระบางขุนพรหม 09 โดยมี พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณหญิงไสว จารุเสถียร เป็นประธานให้การอุปถัมภ์ พล. ท. กฤษณ์ สีวะรา เป็นประธานจัดงานผูกพันธสีมา กำลังสำคัญในการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดี คือ พระครูบริหารคุณวัตร (ชม) ขณะนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ พระครูอมรคณาจารย์ (เส็ง) เป็นเจ้าอาวาส สรุปใจความสำคัญของานในครั้งนั้นคือ
วันอังคารที่ 4 มกราคม พ. ศ . 2509 เวลา 15.55 น. พล. อ. ประภาส จารุเสถียร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พล .ท. กฤษณ์ สีวะรา อ่านรายงานและประธานกล่าวตอบ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เวลา 20.27 น. พระสงฆ์ 4 รูป เริ่มสวดพุทธาภิเษกพระคณาจารย์นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก
วันพุธที่ 5 มกราคม พ .ศ. 2509 ทำการแจกสมนาคุณ พระรูปฯ และพระพิมพ์ให้ประชาชนร่วมบูชาทำบุญ ทั้งนำบรรจุกรุ และนำบูชาติดตัวกลับบ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 วันศุกร์ ที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ .ศ. 2509 บำเพ็ญกุศลปิดทองลูกนิมิต พร้อมทั้งให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบูชาพระพิมพ์
วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม พ .ศ. 2509
เวลา 16.40 น. อันเชิญศิลาจารึกพระปรมาภิไธย และพระฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานประดิษฐาน ณ พระอุโบสถแล้วประกอบประกอบพิธีเททอง พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตัก 16 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 109 องค์
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ . ศ. 2509
เวลา 19.30 น. พระสงฆ์ 84 รูป เจริญพระพุทธมนภายในพระอุโบสถ
เวลา 21.01 น. สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพล ประกอบพิธีผูกพันธสีมา
สำหรับรูปเหมือนเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หน้าตัก 29 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานภายในซุ้ม ข้างพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุกรุพระบางขุนพรหม 09 กึ่งกลางระหว่างพระเจดีย์ และพระอุโบสถ พร้อมกันนั้นภายในซุ้มดังกล่าวยังประดิษฐาน แผ่นศิลาจารึกพระประมาภิไธย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 และพระฤกษ์ (ทรงเจิมให้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ . ศ. 2508 เวลา 10.30 น. ณ พระตำหนักจิตรลดาโหฐาน)
รายนามพระเถรานะเถระ พระคณาจารย์ ที่นั่งร่วมนั่งปรกบริกรรมปลุกเสกประกอบด้วย

องค์ประกอบพระ

การสร้างพระบางขุนพรหม ปี พ.ศ 2509 พระพิมพ์เนื้อผงต่างๆ เหล่านี้มีการจัดสร้างและเตรียมการมาก่อน คือเริ่มสร้างมาตั้งแต่เดือนตุลาคม มาแล้วเสร็จเอาเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2508 ทำพิธีการสร้างตำผง กดพิมพ์พระกันภายในพระอุโบสถ โดยหลวงพ่อชม เป็นผู้กดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นคณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำจนสำเร็จในที่สุด

 

ลักษณะวรรณะพระ

ลักษณะการสร้าง แบ่งเป็น 2 ชนิดประเภทคือ
1. ประเภทให้บูชาเพื่อนำไปบรรจุกรุในพระเจดีย์ ให้ทำบุญองค์ละ 1 บาทด้านหลังจะปั๊มคำว่า บรรจุ จำนวนรวมกันทั้งหมดทุกพิมพ์ 84,000 องค์
2. ประเภทให้บูชาทำบุญและนำติดตัวกลับบ้าน ให้ทำบุญองค์ละ 10 องค์ ยกเว้นพิมพ์ไสยาสน์ ทำบุญองค์ละ 25 บาท รวมไปถึงทำบุญเป็นกล่องชุด 11 พิมพ์ (ยกเว้นพิมพ์ไสยาสน์ ) ทำบุญุชุดละ 100 บาท ด้านหลังจะประทับตราเจดีย์ ซึ่งจำนวนการสร้างพระในประเภทนี้มีทั้งหมด 84,000 บาท องค์เช่นกัน เพียงแต่ภายหลังคัดพระที่ชำรุดแตกหักไม่สมบูรณ์ออกจึงเหลือเพียงประมาณ 72,518 องค์ เนื้อหามวลสาร มวลสารหลักของพระขุนพรหม ปี 09 คือ ชิ้นส่วนพระชำรุดแตกหักดินกรุที่ได้จากการเปิดกรุของทางวัดเมื่อปี พ . ศ . 2500 ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ต่างๆรวมไปถึง ปูนขาว ปูนเปลือกหอย นำมันตัวอิ๊วน้ำผึง เกสรดอกบัวหลวง ดอกพิกุล และ ฯลฯ

 

พุทธลักษณะ

บล็อกแม่พิมพ์ พระขุนพรหม ปี 09 มีบล็อกแม่พิมพ์หลายตัว เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ครั้งนั้นชำรุดแตกหักได้ง่าย เช่น ปูนพาสเตอร์ ซีเมนต์ขาว ยางทำฟัน เป็นต้น เมื่อกดพิมพ์พระไปสักระยะแม่พิมพ์จะเริ่มชำรุดเสียหาย ต้องถอดพิมพ์ทำบล็อกใหม่ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้จำนวนพระตามต้องการในพระทุกพิมพ์ กล่าวกันว่า เฉพาะพระพิมพ์ใหญ่เพียงพิมพ์เดียว มีแม่พิมพ์ถึง 27 แม่พิมพ์ สำหรับพิมพ์เกศทะลุซุ้มนั้น ครั้งแรกๆ ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ธรรมดา ต่อมาบังเอิญตรงซุ้มเกิดกะเทาะ จึงแต่งเพิ่มกลายเป็นพิมพ์เกศทะลุซุ้ม เป็นต้น

 

จำแนกพิมพ์

ประกอบด้วยพระพิมพ์ต่างๆ รวม 12 พิมพ์คือ
1. พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธาน
2. พิมพ์เส้นด้าย
3. พิมพ์ทรงเจดีย์
4. พิมพ์เกศบัวตูม
5. พิมพ์สังฆาฏิ
6. พิมพ์ปรกโพธิ์
7. พิมพ์ฐานคู่
8. พิมพ์ฐานแซม
9. พิมพ์อกครุฑ
10. พิมพ์ไสยาสน์
11. พิมพ์คะแนน
12. พิมพ์จันทร์ลอย

 

ข้อมูลพิเศษ

กรุพระบางขุนพรหม ปี พ .ศ. 2509 พระทั้งหมดจะบรรจุภายในพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดใหม่อมตรส โดยภายในกรุก่อเป็นแบบแท๊งค์น้ำ มีช่องระบายอากาศจำนวน 10 ช่อง เอาทรายเทปูพื้น แล้วจึงนำพระมาบรรจุ เสร็จแล้วก็กลบเป็นชั้นๆ มาถึงด้านบน ใช้แผ่นเงินจำนวน 6 แผ่น จารึกข้อความว่า บรรจุปี 09 จึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่า พระกรุนี้จะมีสภาพพระที่สวยและสมบูรณ์ กว่ากรุแรกแน่นอน
 

Free TextEditorCreate Date : 17 มกราคม 2552
Last Update : 17 มกราคม 2552 2:32:45 น.
Counter : 38732 Pageviews.

69 comments
  
ทำไมไม่มีรูปเลย อยากดูรูป
โดย: คน IP: 125.26.55.57 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:13:16:47 น.
  
น่าเบื่อ มีแต่ตัวหนังสือ ไม่มีใครเข้าดูหรอก
โดย: คน IP: 125.26.55.57 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:13:18:30 น.
  
ถ้าไม่ชอบอ่านแบบได้ความรู้ ก็ไปเข้าเวปโป๊ดูสิครับมีแต่รูปไม่ต้องมีตัวหนังสือ
โดย: เข้าใจโลก IP: 116.58.231.242 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:17:27 น.
  
ถ้าไม่มีคำว่าบรรจุหรือตราเจดีย์ด้านหลังมีไหมครับ-แท้ไหมครับ
โดย: คนชอบพระ IP: 124.120.161.148 วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:15:53:58 น.
  
Good Writting, Keep going krab
โดย: WP IP: 58.147.121.66 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:10:05:33 น.
  
ได้ความรู้ดีครับ ขอบคุณครับ
โดย: เคน IP: 203.144.180.65 วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:18:20:54 น.
  
ของผมตราปั้มเจดีย์ข้างกลังพระยุบเข้าไปในเนื้อเป็นของแท้ไหมครับยอดเจดีย์ชี้ไปด้านขวา
โดย: สัน IP: 118.173.225.183 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:44:03 น.
  
ของผมตราปั้มเจดีย์ข้างหลังพระยุบเข้าไปในเนื้อเป็นของแท้ไหมครับยอดเจดีย์ชี้ไปด้านขวา
โดย: สัน IP: 118.173.225.183 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:45:34 น.
  
ไม่โดน ไม่มีรูปไม่สมบรูณ์ครับ
โดย: aruna IP: 61.90.102.23 วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:10:38:47 น.
  
อยากดูรูปมากเลยครับ
โดย: linkinpark IP: 119.31.126.141 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:20:22:03 น.
  
อยากดูรูปบั่งดิ ได๋ปะ
โดย: จุจุุ IP: 111.84.3.253 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:20:10:59 น.
  
พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 09 มีเนื้อแก่น้ำมัน(คล้าย 31
เนื้อเหลืองเทียนชัย) บ้างมั้ย
ครับ ได้มาองค์หนึ่ง
โดย: resett IP: 125.24.220.167 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:12:21:39 น.
  
พระสมเด็จบางขุนพรหม 09 มีทำเสริมหรือเปล่าและเนื้อผงเป็นอย่างไร ละเอียดหรือเป็นเม็ด
โดย: นะจะ IP: 203.144.144.165 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:49:04 น.
  
ปัจจุบันคุณลุงของดิฉัน น.ท.มานิต ปัทพี รน.เกษียณอายุราชการมาเกือบ20ปีแล้วตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะป่วยเป็นโรคหัวใจ พักอาศัยอยู่กับลูกหลานที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวงการพระเครื่องเมื่อมีคนพูดถึงคุณลุงดิฉันภูมิใจมากส่วนมากจะเรียกท่านว่าอาจารย์ ถ้าดิฉันเป็นผู้ชายคงจะชอบและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆจากคุณลุงให้มากที่สุด
โดย: อารยา ปัตภี IP: 125.27.27.243 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:0:10:55 น.
  
ไม่มีตรายางข้างหลัง แท้หรือปลอมครับ
โดย: บีซาร์เราะห์ IP: 118.175.19.82 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:48:11 น.
  
คุณลุงมานิตของดิฉันได้ตรวจเจอโรคร้ายว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่4 ดิฉันและพี่น้องลูกหลานพอทราบก็รู้สึกใจหายและเสียใจแต่ไม่กล้าบอกคุณลุงเพราะกลัวว่าท่านจะทำใจไม่ได้และหมดกำลังใจเพราะโรคแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งของตนเองและญาติพี่น้อง ตอนนี้จึงได้แต่ภาวนาให้มีวิธีรักษาหรือเจอตัวยาที่ถูกกับร่างกายคุณลุงและสามารถช่วยยืดอายุคุณลุงให้ยืนยาวอยู่กับลูกหลานและครอบครัวไปนานๆ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบุญกุศลต่างๆที่คุณลุงทำมาตลอดชีวิตช่วยให้คุณลุงหายจากโรคร้ายมีสุขภาพแข็งแรง

โดย: อารยา ปัตภี IP: 125.27.19.117 วันที่: 9 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:46:22 น.
  
6376
โดย: 6376 IP: 61.7.131.97 วันที่: 15 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:42:47 น.
  
วันนี้ก่อนเที่ยงคุณลุงมีอาการวูบลูกหลานรีบพาส่ง รพ.สิริกิติฯ คุณหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้แต่ท่านไม่รู้สึกแล้วเพราะสมองขาดออกซิเจนรอดูอาการจนถึงเย็น คุณหมอจึงแจ้งว่าให้ญาติทำใจ ดิฉันและพี่น้องรู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าคุณลุงจะจากไปเร็วอย่างนี้เพราะพอรู้ว่าตัวเองป่วยหนักก็ทำใจไม่ได้ตอนนี้รอเวลาถอดเครื่องช่วยหายใจออกเท่านั้น คุณลุงมีบุญมากเพราะจากไปโดยไม่มีอาการทรมานจากโรคร้ายเลย ขอให้คุณลุงไปสู่สุคติไม่ต้องห่วงลูกหลาน เกิดชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกหลานบริวารได้รับใช้คุณลุงอีกในภพหน้า รักคุณลุงค่ะ
โดย: อารยา ปัตภี IP: 125.27.26.157 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:22:58:28 น.
  
เมื่อเวลาประมาณตี ๑ ในวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน คุณลุงของดิฉันได้จากไปอย่างสงบ วันนี้เป็นคืนที่สองในการสวดพระอภิธรรมศพ คุณลุงมานิตฯ ครอบครัวของคุณลุงและญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานฯ จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓และพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณลุงจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. คุณลุงจะอยู่ในใจของครอบครัว ญาติพี่น้องและลูกหลานตลอดไปค่ะ
ด้วยรักและอาลัย
โดย: อารยา ปัตภี IP: 125.27.63.183 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:21:41:34 น.
  
กำหนดพิธีทำบุญครบ100วันของคุณลุงมานิต ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย.2553 ณ วัดเฟื้อสุธรรม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีและนำอัฐิของคุณลุงบรรจุในเจดีย์ของตระกูลปัทพี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกำแพงโบสถ์วัดเฟื้อสุธรรมซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณลุง
โดย: อารยา ปัตภี IP: 125.27.106.214 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:22:05:50 น.
  
ให้เช่าสมเด็จบางขุนพรหม09 พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
โทร 088-5411500 เอ๋
โดย: เอ๋ IP: 192.168.0.127, 110.164.140.172 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:15:37:19 น.
  
มีสมเด็จบางขุนพรมห์ข้างหลังมีเจดีห์สนใจได้praponpanyasin@hotmail.com
โดย: บอย IP: 1.47.24.137 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:18:08:38 น.
  
ผมมีพิมพ์กรรมการ แต่ไม่รู้จะลงรูปอย่างไร
โดย: พิมพ์กรรมการ IP: 119.31.39.201 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:2:35:07 น.
  
ผมได้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง พิมพ์ลักษณะใกล้เคียงพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม แต่มีชิ้นส่วนของสมเด็จเก่าใหญ่ๆ 9 ชิ้น ด้านหน้า 5 ชิ้น จัดเรียงฝังอยู่ที่ซุ้ม 2ชิ้น ที่ฐาน 3 ชิ้น เป็นผิวกระเบ็น ด้านหลังเป็นชิ้นใหญ่ ๆ 4 ชิ้น ส่วนขององค์พระและด้านหลังมีเม็ดผงเล็กๆ ที่ไม่ละเอียดกระจัดกระจาย สภาพ 100% สวยมาก องค์พระไม่ผ่านการลูปของนิ้วมือ เนื่องจากเจ้าของใส่กรอบดูแลเป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนได้ชมกัน แต่ไม่สามารถ add รูปให้ดูได้ ต้องขออภัยด้วยครับ
โดย: ผมมีพิมพ์กรรมการ IP: 119.31.39.201 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:3:01:23 น.
  
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้มากครับ
โดย: วัช IP: 125.26.86.71 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:16:30:38 น.
  
ผมมีเกตุทะลุซุ้มสวยมาก ของคุณพ่อตอนนี้ท่านเสียไปแล้วอยากให้เช่าสนใจโทร0813423570 ดอม
maengmo70@hotmail.com ด่วนมากกำลังมีปัญหาเรื่องเงินทอง
โดย: dom IP: 58.8.22.202 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:51:29 น.
  
ผมมีสมเด็จปี09บล็อกลุงแฉล้ม บัวเปลี่ยนสี ด้านหน้า เป็นรูปองค์สมเด็จฯโตพรมรังสี ด้านหลังเรียบมีชิ้นสมเด็จชิ้นใหญ่ๆหลายชิ้น สวยมาก A.cham25@gmail.com ไว้จะลงรูปให้ดู 0814074692
โดย: สมเด็จปี09บล็อกลุงแฉล้ม IP: 1.47.50.41 วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:22:24:01 น.
  
ของผมเพิ่งใด้มาพิมใหญ่ เกศทะลุซุ้ม สงสัยแต่ข้างหลังทำไมมีผง เก่าโรยฝัง หลายเม็ด ประทับตราเจดี เป็นของแท้ไหม ตอบหน่อยผู้รู้ทั้งหลาย
โดย: anusorn IP: 124.121.229.131 วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:20:47:41 น.
  
ของจริงมักนิ่งใบ้
พูดมักไม่จริง
โดย: 2509 IP: 180.183.208.57 วันที่: 5 มีนาคม 2554 เวลา:11:46:02 น.
  
ของจริงมักนิ่งใบ้
พูดได้มักไม่จริง
โดย: 2509 IP: 180.183.208.57 วันที่: 5 มีนาคม 2554 เวลา:11:47:28 น.
  
ผมก้อมีอยู่ครับพ่อหัยมาไม่รู้
แท้ป่าวครับลงรูปไม่เป็นครับ
โดย: nu IP: 223.205.160.55 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:22:54:46 น.
  
ผมมี 2 องค์ ครับ พิมเกศทะลุซุ้มกรรมการ รักหมดใจครับ 09 จะเก็บให้หมด11 พิมครับ
โดย: เด็กขอนแก่น IP: 182.53.116.252 วันที่: 29 มีนาคม 2554 เวลา:22:25:18 น.
  
anusorn แท้ครับ ท่าตามนั้น จะมีรอยเหมือนขากิ้งกึอเดินเส้นยาว เป็นเส้นดูดีดีครับ(ส่วนมาก)
โดย: เด็กขอนแก่น IP: 182.53.116.252 วันที่: 29 มีนาคม 2554 เวลา:22:28:14 น.
  
อยากทราบว่าสมเด็จบางขุนพรหมปี09พิมพ์เกศทะลุซุ้มมีทำเสริมขื้นมาหรือเปล่าและทำปีไหน
โดย: คนบางแค IP: 110.77.167.80 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:8:02:55 น.
  
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์พระประธานผมได้มาสมัยที่ผมเป็นหัวหน้าสายสืบที่ สภ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผมรักษาไว้บูชาและสำหรับให้ลูก หลานได้ศึกษา หากท่านใดต้องการดูเพื่อศึกษาหาความรู้ ก็เิชิญไปดูได้ที่ สภ.พุทไธสง
โดย: ด.ต.สุรสิทธิ์ สันเสนาะ IP: 119.42.72.232 วันที่: 17 เมษายน 2554 เวลา:4:36:19 น.
  
ต้องการให้เช่าสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ๋พระสวยมากครับ
สนใจโทร 087-1698012
โดย: หนึ่ง IP: 119.31.0.96 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:6:34:14 น.
  
เชิญชมทางกูเกิล "พระขุนแผนเคลือบกรุอโยธยา ผียัดกรุ (ขออภัย)"
โดย: เด็กท่าพระจันทร์ IP: 125.25.247.74 วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:53:36 น.
  
ผมมีพระสมเด็จงานพระราชทานเพลิงศพ (หลวงพ่อโต)หรือสมเด็จบางขุนพรหมปี2528พิมพ์อกครุฑ สอบถาม 0837754385
โดย: น้องหลงพระบ้าน IP: 110.168.170.180 วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:12:32:31 น.
  
ผมมีบางขุนพรม09อยาปล่อยให้เช่านะ0817126778(น้ำ)
โดย: ขุนน้อย IP: 180.183.105.15 วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:11:01:54 น.
  
อยากดูรูป ผมก็มีครับสมเด็จบางขุนพรหม ปี ๐๙ อย่างงาม ครับ 0804124379
โดย: arm888 IP: 110.77.244.69 วันที่: 9 มิถุนายน 2554 เวลา:17:29:58 น.
  
บางขุนพรหม09 พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ด้านหลังตรายางหมึกสีน้ำเงินสวยมาก เดิมๆยังไม่เคยใช้
รับประกันแท้100%ราคา1แสน ดูพระได้ที่ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
0811554200 กานต์ครับ
โดย: เด็กชล IP: 125.27.28.254 วันที่: 9 มิถุนายน 2554 เวลา:18:09:44 น.
  
เชิญชม "ขุนแผนกรุอโยธยา"
โดย: ดำ ดำเนิน IP: 125.25.8.161 วันที่: 14 มิถุนายน 2554 เวลา:19:12:30 น.
  
ผมมีสมเด็จบางขุนพรหมพิมใหญ่ ต้องการปล่อยเช่าคับ 0844320645 มีนางพญาด้วย สมเด็จ 2 ล้าน ต่อลองราคาได้คับด่วน
โดย: คาร IP: 115.87.241.22 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:0:53:51 น.
  
บางขุนพรหม เป็นพระที่ผมใฝ่ฝันจนได้มา1องค์เนื้อแกร่งพิมพ์ชัดเจนมีปั๊มรูปเจดีย์สีน้ำเงินไปแห่มาเขาบอกเนื้อเก่ากว่า09แท้!!!ปล่อยไหมงงสิคับตกลงใช่ที่เปิดกรุแล้วปั๊มตรายางป่าวก็ไม่รู้รู้แต่ขึ้นคอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจิตใจสงบเจ้านายรักไปไหนก็มีแต่คนรักและเมตตาแค่นี้ก็พอแล้ว
โดย: โจ พระประแดง IP: 115.67.149.90 วันที่: 13 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:09:35 น.
  
สมเด็จบางขุนพรหม 09 ชุดกล่อง 12 พิมพ์ (กล่องแดง รวม12พิมพ์ หายากมากๆ)
สนใจ ติดต่อ 0874104819
หรือใครอยากเห็นรูปส่งเมล์ไปที่ gg51479@gmail.com
โดย: วันชัย IP: 125.27.185.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:17:22 น.
  
เธœเธกเธกเธต09เธงเธฑเธ”เน€เธŸเธทเน‰เธญเธชเธธเธ˜เธฃเธฃเธกเธชเธ™เนƒเธˆเธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธœเธกเน„เธ”เน‰เธ—เธตเนˆเน€เธšเธญเธฃเนŒ0865580235
โดย: เน€เธŠเธฉเธเธฃเธฐเธ—เธธเนˆเธกเธฅเธฒเธข IP: 203.144.187.6 วันที่: 9 สิงหาคม 2554 เวลา:14:12:37 น.
  
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายด้านหลังปั้มเจย์ดีใหญ่ลึก มีประสบการณ์ครับใครมีเก็บไว้ได้เลยหายาก
โดย: ต้นน้ำ IP: 223.206.95.241 วันที่: 15 สิงหาคม 2554 เวลา:23:25:34 น.
  
ชอบมากครับทุกองค์ เพราะผมเกิดปี 09 และนับถือองค์สมเด็จโตมาก

โดย: หมู (นอกเล้า) IP: 49.48.169.56 วันที่: 28 สิงหาคม 2554 เวลา:16:58:13 น.
  
ชอบนะ อุตส่าห์สะระเวลาหาเรื่องดีๆมาลงให้อ่าน
โดย: who IP: 115.87.86.167 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:11:10:48 น.
  
เชิญชม "ขุนแผนกรุทุ่งมะขามหย่อง"
โดย: โย่ง อโยธยา IP: 125.27.52.198 วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:8:14:27 น.
  
มีบางขุนพรมปี09เก่ามากสวยบ้างบอกแท้บ้างเก้เลยไม่รู่จะให้ใครดูให้อยู่ศรีราชาช่วยแนะนำทีอยากปล่อย
โดย: หนิง IP: 49.48.47.92 วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:15:32:56 น.
  
มีบางขุนพรมปี09เก่ามากสวยบ้างบอกแท้บ้างเก้เลยไม่รู่จะให้ใครดูให้อยู่ศรีราชาช่วยแนะนำทีอยากปล่อย0837699552
โดย: หนิง IP: 49.48.47.92 วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:15:45:49 น.
  
อยากดูรูปด้วยครับ
โดย: โอเว่น ชลบุรี IP: 49.49.76.149 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:24:38 น.
  
มีของดีควรเก็บรักษา...
โดย: คนผ่านทาง IP: 58.11.8.16 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:29:23 น.
  
เชิญชม "พระเครื่องกรุทุ่งมะขามหย่อง"
โดย: โย่ง อโยธยา IP: 101.109.210.42 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:23:36:30 น.
  
ผมมีสมเด็จบางขุนพรมปี09ด้านหลังเจดีเอียงแต่ไม่ใช่เนื้อผงนะคับเป็นเนื้อทองคำคับ
โดย: สุรศักดิ์ IP: 1.47.33.11 วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:57:09 น.
  
ผมมีพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมข้างหลังเป็นเจดีเอียงขวาแบบลึกเข้าเนื้อพระเป็นของเก้ไหมครับปู้ผมให้มา30ปีแล้วครับ
โดย: ผมอาทครับ IP: 1.46.79.2 วันที่: 30 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:59:53 น.
  
ผมขอทราบราคาบางขุนพรหม09ปกโพธิ์ครับสภาพสวย
โดย: ภัคปพน IP: 171.98.30.119 วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:0:16:40 น.
  
ผมมีสมเด็จ บางขุนพรหม หลังปั้มริยเจดีย์ ด้านพระมีเม็ดปุ่ม ที่ขอบซุ้ม กับที่ฐานชั้นแรกซ้าย ไม่ทราบแท้ไหม
โดย: manop IP: 110.169.208.60 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:12:49:03 น.
  
ผมมีพระบางขุนพรหมอู่ยพิมพ์สังฆาฏิที่ใต้ไม่มีเส้นเก๊ไหมครับ
โดย: พิทวัส IP: 192.99.14.36 วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:11:48:25 น.
  
สุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์ครับ สมเด็จบางขุนพรหมปี09 ใครมีเจริญทุกคนผมพบกับตัวเอง รีบหาไว้ก่อนจะหายากขอบอก
โดย: บุญเลิศ อ่อนละออ IP: 183.89.41.109 วันที่: 17 ตุลาคม 2558 เวลา:10:48:01 น.
  
คุณภัคปพนครับ ผมเชียร์ให้หาสมเด็จ09 มาบูชาคุณจะเห็นผลในทันทีพิมพ์ใหนก็ได้ดีทั้งนั้น ถ้าพิมพ์ปกโพธิ์ราคาประมาณ 3-4 หมื่น อย่าลืมว่าอายุของพระ 50 กว่าปีแล้วต่างประเทศ เช่นฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซียต้องการมากๆๆ ต่อไปจะมีราคาแพงมากและของปลอมก็มากด้วยหาเสียตอนนี้ จะเป็นมรดกที่มีคุณค่ากับลูกหลานของเราต่อไป ผงเก่าที่สมเด็จพุฒธาจารย์โตสร้างใส่กรุไว้จำนวนมาก นำมาสร้างสมเด็จปี09 พร้อมใส่กรุไว้ 84000 องค์ จะไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้
โดย: บุยเลิศ อ่อนละออ IP: 183.89.41.109 วันที่: 17 ตุลาคม 2558 เวลา:11:05:12 น.
  
ผมมีบางขุนพรหม09 พิมพ์ปรกโพธิ์ ที่ ๑ งานประกวดพระฯโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เมื่อ 30 สิงหาคม 2558
โดย: เสมา อยุธยา IP: 202.29.211.19 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:16:51 น.
  
จริงๆ อยากจะลงรูปมาให้ดูด้วย แต่ไม่รู้จะกดอะไร ให้รูปขึ้นมา ตอนนี้อายุ 59 แล้ว ทำไม่เป็น ถ้าสมาชิกท่านใด ทำเป็น ช่วยเขียนแนะนำหน่อย เขียนตรงนี้ดีอยู่ว่า เขียนแล้ว เข้าไปในระบบให้อ่านกันได้เลย ง่ายหน่อย ผมพยามจะเขียนเรื่องพระที่ตัวเองมี จะอวด ว่างั้นเหอะ ไปเขียนที่อื่น เขียนตั้งนานพอจะเอาเข้าระบบ บอกต้องกรอกระหัส วุ่นวาย แล้วก็ทำไม่ได้ ตรงนี้ดีคนคอบางขุนพรหมด้วยกัน
โดย: เสมา อยุธยา IP: 202.29.211.19 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:29:21 น.
  
ตอนนี้ผมอายุมาก ร่างกาย จิตใจคล้ายกับว่าจะอ่อนแอ ไม่แข็งแรง จิตใจไม่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เหมือนกับต้องมีที่ยึดเหนี่ยว ทำนองว่าจะต้องมีตัวช่วย โดยเฉพาะจิตใจ ผมเลยเลือกพระเครื่อง ที่จิตใจยอมรับ ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีสมาธิ สุขุม เยือกเย็น ผมมีพระที่ช่วยประคองจิต อยู่ ๓ องค์ นอกจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้มีบุญคุณอื่นๆของผม องค์แรกก็คือ วัดเกษไชโย รุ่นสร้างเขื่อน ๒๔๙๕ องค์ที่สอง ก็เป็น วัดระฆัง ๑๐๐ ปี พิมพ์พระประธาน แบบพิมพ์ เส้นด้ายใหญ่ องค์ที่สาม วัดบางขุนพรหม ๐๙ พิมพ์ปรกโพธิ์ ก่อนจะมาถึงพระทั้งสามองค์ ผมอ่านและศึกษา ประวัติการสร้าง จากหนังสือและแหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายที่หลายเวลา รวมทั้งนิทานต่างๆด้วย จนมั่นใจ ภูมิใจ ศรัทธา ในพระทั้งสามองค์ ก็เริ่มอธิฐานว่าถ้าพอยังมีบุญวาสนา อยู่บ้างก็ขอให้ได้ พระทั้งสามองค์ไว้เป็นที่พึ่ง ที่ชื่นใจ และก็สมปราถนา ก่อนออกไปทำงาน จะนำพระทั้งสามองค์ใส่มือซ้าย มือขวาประคองไว้ ตั้ง นะโมต่อด้วย บทบูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส....สวากขาโต....สุปฏิปันโน....จบลงด้วยบทพาหุง......จากนั้นก็ อธิฐานตามที่เราเห็นสมควร....กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญกุศล....ก็รู้สึกดีนะ.....
โดย: เสมา อยุธยา IP: 101.108.236.242 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:31:36 น.
  
แล้วพิมหลังลึกละคับสร้างยังไง


โดย: พงกพันธุ์ IP: 49.237.248.202 วันที่: 20 ธันวาคม 2558 เวลา:2:44:37 น.
  
ไม่มีรูปประกอบเขียนมั่ว
โดย: งง IP: 1.46.156.179 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:12:29:20 น.
  
ต้องการให้เช่าพระสมเด็จหลังเจดีย์ร่องลึก0937902155โดย: ไก่ IP: 125.27.201.209 วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 เวลา:15:35:23 น.
  
วัสดีครับ.ผมก็มีสมเด็จเกศทะลุชุ้มหลังเจดีย์ทรงอ้วน..แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นของแท้หรือเปล่าครับถ้าเป็นของแท้ราคาเท่าไรครับ
โดย: พงษ์ IP: 182.232.113.100 วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:18:37:02 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

piyakoko
Location :
พิจิตร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]มกราคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog