จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
15 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๕ (ตอนจบ)


การชำระจิตให้หมดจดมั่นคง


ความบริสุทธิ์นั้นคือ ที่สุดแห่งวิวัฒนาการของทุกสิ่ง จิตใจของทุกคนเมื่อพัฒนาถึงที่สุดก็ย่อมเข้าสู่ความบริสุทธิ์

สิ่งใดก็ตามเมื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วย่อมสิ้นสุดพัฒนาการเพราะไม่มีอะไรให้พัฒนาต่อไปอีกแล้ว จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีก เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะอมตะนิรันดร ความสุขอันบริสุทธิ์จึงเป็นความสุขสถาพร อันประมาณมิได้

และนี่คือความต้องการสูงสุดของทุกชีวิต


บุคคลสามารถชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ได้ด้วยกุศโลบายรวบยอดทั้งสองขั้นตอนคือ

๑) อยู่เหนือความรัก

๒) ชำระจิตจากการยึดถือในสิ่งทั้งปวง


การอยู่เหนือความรัก ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ที่สุดของความรักนั้นคือ เมตตา แต่เมตตาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นบนหนทางแห่งความบริสุทธิ์เท่านั้น ดังนั้น แม้เมตตาจะให้ความสุขยิ่งใหญ่เพียงใดก็ต้องปล่อยวาง พัฒนาจิตใจต่อไปโดยลำดับ เพื่อเข้าสู่อุเบกขา


เมื่อเรามีเมตตาอยู่นั้น หากติดสุขในเมตตา ไม่ยอมพัฒนาต่อก็จะติดสุข ติดดี เหมือนเรายึดโปรตอน (ประจุบวก) อยู่เป็นภาวะของตน และโดยธรรมชาตินั้น เมื่อมีโปรตอนอยู่ที่ใด อิเลคตรอนอันเป็นประจุลบจะมาจับเกาะทันที


ดังนั้นถ้าติดดีจะมีความชั่วมาเกาะอาศัย เมตตานั้นแม้ปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่จะยังไม่ปลอดภัยที่สุด เพราะยังเป็นที่อาศัยของความชั่วได้ ดังนั้นต้องพัฒนาเข้าสู่อุเบกขาให้ได้


เมื่อพัฒนาอุเบกขาแล้ว เหมือนจิตใจที่เป็นนิวตรอน ว่างไม่มีประจุโดยตัวเอง

แต่โดยธรรมชาตินั้นโปรตอนจะมาอยู่กับนิวตรอน โดยมีอิเลคตรอนอยู่ด้านนอก ดังนั้นในความว่างและเป็นกลางนั้นจะมีความดีสถิตย์อยู่ โดยมีความชั่ววนเวียนอยู่ภายนอกไม่อาจเข้ามาได้


เมื่อทรงอุเบกขาได้แล้ว จากนั้นพัฒนาอุเบกขาจนถึงที่สุดก็จะได้ความว่างอันไร้ขอบเขตสากล ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาเจโตวิมุติ ว่า มีความว่างอันไร้ขอบเขต (อากิญจัญญายตนะ) เป็นอย่างยิ่ง เพราะภิกษุนั้นยังไม่แทงตลอดวิมุติอันยิ่งยวดในธรรมวินัยนี้ ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีย์”แต่การจะเข้าอุเบกขาให้สมบูรณ์ได้นั้น ต้องละความรัก ความชัง ความดีใจ ความเสียใจ ให้ได้โดยสิ้นเสียก่อน จิตจึงเห็น เข้าถึงและบรรลุความไร้ ใจจึงจะเป็นกลางวางเฉยอยู่


เมื่อเฉยแล้ว ให้สำรอกความเฉยนั้นอีกโดยลำดับ เพื่อชำระอุเบกขาให้บริสุทธิ์ถึงที่สุด ใจจะค่อย ๆ ไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้น จนถึงที่สุดแห่งอุเบกขาจะบรรลุความว่างสากล

ในความว่างสากลนี้นั้น ไร้ซึ่งความรัก ความชัง ความดีใจ ความเสียใจ โดยประการทั้งปวง มีแต่ความว่างและสติบริสุทธิ์บริบูรณ์ปรากฏอยู่


แต่กระนั้นภาวะนี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ เป็นเพียงท่ามกลางหนทางสู่ความบริสุทธิ์เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องชำระจิตใจต่อไปเพื่อความสุขอันบริสุทธิ์


ชำระจิตจากการยึดถือทั้งปวง พระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมอันประณีตในระดับนี้ว่า เมื่อเข้าความว่างอันไร้ขอบเขตสากลแล้วนั้น นั่นเข้าใกล้ความบริสุทธิ์แล้ว เพียงพิจารณาด้วยปัญญาให้แทงตลอดว่า แม้ความว่างก็ไม่เป็นตน ตนไม่มีในความว่าง ปล่อยวาง แม้ความว่างอันไร้ขอบเขตนั้นเสียได้ จิตจึงหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง บรรลุความเบิกบานร่าเริงอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งคือที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ ดังพระพุทธวจนะที่ว่า


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย อะไรคือเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งอรหันตมรรค

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ความหมดจนแห่งปฏิปทา (มีศีลธรรมดังกล่าวแล้ว) เป็นเบื้องต้น

การกระทำให้มากในอุเบกขาเป็นท่ามกลาง

ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งอรหันตมรรค"เมื่อเราพัฒนาจิตใจถึงเพียงนี้ก็จะมีความสุขอันบริสุทธิ์เบิกบานไร้ขอบเขตอยู่


เมื่อนั้นจะมีความรักหรือไม่มีความรัก จะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ไร้ความหมายเสียแล้ว


วิธีนี้เป็นวิธีที่เฉียบขาดที่สุดที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างเป็นสุข และเป็นสุขยิ่งกว่าใครในโลก


หากแม้ยังไม่ถึงที่สุด ทุกขั้นที่พัฒนาตนมาก็ย่อมได้ความสงบสุขอันประณีตยิ่งขึ้นตามระดับความบริสุทธิ์ที่ตนบรรลุถึง


ความสุขนั้นจะอยู่กับความสงบเป็นสำคัญ ยิ่งสงบมากก็ยิ่งเป็นสุขมาก เพราะความสุขมีธรรมชาติเหมือนผีเสื้อ เมื่อเราไล่จับมันจะบินหนี แต่หากเราอยู่อย่างสงบเฉย มันจะบินมาเกาะเราอย่างนุ่มนวล

และความสงบนั้น จะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งสงบมาก


ส่วนความบริสุทธิ์นั้นจะขึ้นอยู่กับการฝึกจิตชำระใจ ปล่อยวางการยึดถือในสิ่งทั้งปวง แม้ความรัก ความชัง ทั้งรูปธาตุ นามธรรม เมื่อปล่อยได้หมดจริงก็ย่อมเข้าถึงความบริสุทธิ์นิรันดร์ได้


และนั่นคือที่สุดแห่งชีวิต


จบแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะ อ่านกันจนจบมีใครเปลี่ยนใจอยากอยู่คนเดียวรึเปล่าคะ

ที่มา : //larndham.net/index.php?showtopic=35642&st=0
เพลงบรรเลง ลาวม่านแก้ว
Create Date : 15 สิงหาคม 2552
Last Update : 15 สิงหาคม 2552 10:31:20 น. 48 comments
Counter : 563 Pageviews.

 
สวัสดียามเช้าครับ พ่อระนาดแววไว

ขอเข้ามาอ่านตอนจบนะครับ

สุขสันต์วันหยุดนะครับ..


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:37:15 น.  

 
อ่านจบแล้วแต่ก็ยังอยู่ในวังวน อย่างที่เคยได้ยินมาเข้าสู่ความว่าง(เข้าใจเอาเองว่าว่างแบบข้างในมีสาระอัดแน่น)ก็จะหลุดพ้น


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.0.119 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:41:15 น.  

 
อย่าซีเรียตถ้าอ่านไม่เข้าใจเขียนเองยังงงเองเลย 555


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.0.119 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:44:21 น.  

 
อ้าว พี่อ้วนจัง นึกว่าไปเชียงใหม่แล้ว
ยังอยุ่ในวังวนพิดโลกเหรอค๊า


โดย: พ่อระนาด วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:48:16 น.  

 
ไปไหว้หลวงพ่อดีก่า คุยกับน้องปุ๊กจังแล้วปวดฟันเอ้ยปวดหัว 555


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.0.119 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:54:56 น.  

 
อยูนี่เองหาไปทั่วทุกบล็อก ทำไมเป็นแบบนี้ มาที่บล็อกนี้สุดท้ายจึงเจอฮ่าๆๆๆๆ


โดย: Opey วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:11:30:13 น.  

 
ช่ายแล้วววว เพิ่งนึกออกว่าต้องวางอุเบกขา หากทำอุเบกไม่ได้ก็ตกม้าตาย ฮ่าๆๆๆๆ
ขอบคุณนะคะ ลืมคำนี้ไปสนิท ดูชิเรา ......


โดย: Opey วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:11:33:01 น.  

 
มากางบ้านนี้ค่อยๆอ่านเรื่องราว

กางไว้ฟังเพลงบ่อยมากเลยครับ
ได้บุญนะเนี่ย

ดูแลสุขภาพด้วยครับโดย: หนูหล่อ (nulaw.m ) วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:12:28:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ เวบที่แนะนำแบบว่าวิธีมันหลายขั้นไปหน่อย
เลยกะว่ามีเวลาค่อยลองทำตามที่แนะนำดูค่ะ
ยังไงก็ต้องขอบคุณคุ๊ปุ๊กมากๆ เลยนะคะ

บางครั้งการอยู่คนเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีสำหรับทุกๆ คน
ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้จริงๆ คงดีมากๆ เลย
ไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกไม่ดีต่างๆ ทิ้งมันให้หมด
แล้วมองดูอารมณ์เหล่านั้นด้วยความอุเบกขา...


โดย: biotech_girl วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:12:45:34 น.  

 
เข้ามาอ่านตอนจบค่ะ.....
ไม่แน่นะ....แต่ไม่ไปอยู่คนเดียวหรอก
มีเพื่อนบวชรออยู่แล้วคนหนึ่ง....


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:15:05:11 น.  

 
ต้องชำระให้ได้
ต้องทนกับการอยู่แต่เดียวให้ได้
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
งานยุ่งหรือคะ
ช่วงนี้หนูก็มุ่นๆๆ อยู่กับ
เรื่องสอบคะ หัวหมุนติ้วๆเลย


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:18:42:26 น.  

 


ความสุข ความทุกข์ ราคาเสมอกัน
ว. วชิรเมธี


นำความระลึกถึงมาฝากในวันหยุดค่ะ

ปุ๊กยังได้เข้าลานธรรมบ่อยไหม

มีความสุขมากมากนะคะ


คมคำ : ทุกอย่างในโลกนี้มันถูกอยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด
หลวงพ่อชา สุภัทโท

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:19:43:18 น.  

 
น้องน้อยขา
พี่ธัญมาส่งเข้านอนนะคะ
..หลับฝันดีนะคะ..โดย: tanjira วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:20:43:48 น.  

 
เตรียมใจไว้เสมอว่าสักวันเราต้องอยู่คนเดียวไม่เขาและเราต้องจากกันค่ะ ขณะนี้มีชีวิตคู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สุขใดในเท่าความสงบสุขไม่มี อนุโมทนาสาธุกับข้อความดีๆค่ะคุณพ่อระนาด


โดย: Budratsa IP: 62.167.23.39 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:22:37:10 น.  

 
พี่ปุ๊กขา


แวะมาทักค่ะ แต่ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะ เพิ่งถึงบ้านค่ะเหนื่อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆ คืนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านนะคะ


โดย: tukta IP: 125.24.205.181 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:0:29:45 น.  

 
แวะมาเยื่ยมมาหา มาขอบคุณเรื่องเพลงที่บล็อกคริคริ


และมาบอกว่า อาลีอา คนเดิมกลับมาเเล้วจร้า


โดย: อาลีอา วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:2:15:58 น.  

 
ก่อนอื่นต้อง ฮ่าๆๆๆ ก่อนจ้ะ คือว่า เจอ บล็อกที่เคยอ่านไว้ และก็กะว่าจะมา อ่านต่อ แต่พอดี ว่าวันนั้นนะไม่มีเวลา ก็แอบติดไว้ก่อนว่าเด๋วนะเราคงไม่ลืมพอเจออีกครั้ง วัน-สองวันถัดมา ก็เข้ามาหา .... ไปดูทุกหมวด และเหมือนบุญบันดาลว่า เรื่องที่ต้องการอ่านมากๆ เรานะเข้าเป็นบล็อกสุดท้าย (เรื่อง การอยู่คนเดียว หรือเคล็ด ???การอยู่คนเดียว ประมาณนี้ค่ะ)....

__________________________

สุขสันต์ วันอาทิตย์นะคะ


emo


โดย: Opey วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:9:23:07 น.  

 
สวัสดีคะ


ตั้งใจทำงานด้วยนะคะ
พี่งานยุ่ง แต่หนูยอฯนั้นงานเข้า
เห่อ.....เมื่อไรจะจบๆไปซะทีนะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:9:25:28 น.  

 
เออเราก็บ้าฮ่าๆ รีบมุดเข้ามาโดยไม่ดูตาม้าตาเรือเอิ๊กกกกก

เรื่องนี้เระจ้ะที่หาๆๆๆๆๆๆ เกือบเป็นลม ..... โห้ คุณพระช่วย !!!!!!!!!!!


โดย: Opey วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:9:25:55 น.  

 
น้องน้อยขา

วันนี้หยุดอีกวัน..ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
ไม่ได้คุยกันเลยนะคะ..คิดถึงนะคะรู้มั้ยโดย: tanjira วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:9:46:49 น.  

 


สวัสดีค่ะ คุณปุ๊ก

เป็นการขำระจิตใจที่ยากเหมือนกันนะคะ
เพราะคนเรามีกิเลส มีความอยาก
โดยเฉพาะจะหลุดพ้นต่อจิตใจ
อันเนื่องมากจากความรัก
ยากมากค่ะ แต่ถ้าทำได้
คงเป็นสุขอย่างแท้จริงนะคะ

พูมาส่งความรัก คิดถึง
และความสุข ให้ในวันหยุดนี้ค่ะ
โดย: พธู วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:10:25:11 น.  

 
มาอีกรอบนึง วันนี้วางไม่รุจะไปไหนดีอ่าๆ ...

ชอบจัง....ใจบริสุทธิ์แต่มันทำไม่ได้อะคะ .... เข้าทำนองที่ว่า ทุกอย่างรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ แหะๆ


โดย: โอพีเองจ้ะ IP: 63.229.201.141 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:10:48:01 น.  

 
สวัสดีครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:10:54:22 น.  

 
ทำงานเหรอค่ะวันนี้.....
ขอให้เป็นวันทำงานที่สบายๆนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:11:40:22 น.  

 

เอาสายหลวงมาแลกกับลาวม่านแก้วคะ


โดย: mutcha_nu วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:12:03:43 น.  

 


ยังปล่อยวางขนาดนั้นไม่ได้ค่ะ ตอนนี้ทำได้แค่...อ่านเรื่องคนอื่นแล้วปล่อยวางไม่เศร้าตามเขา...


โดย: redclick วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:13:00:52 น.  

 
ไม่ไหวจะเคลียร์เลยค่ะเรื่องเพลงน่ะ 555+

วันนี้แอบมา เลยต้องรีบไปแล้วค่ะ
มีใครตามมารึป่าวไม่รู้เนี่ย เอิ๊กๆๆ

สวัสดีค่ะ แต่เอ....วันนี้ไม่เห็นคุณพี่อ้วนเลยนะคะ
จะตามไปทักทายที่บ้าน พี่เขาก็ยังไม่ได้ตั้งเสาเลยค่ะ 555+

ไปละค่ะ สวีดัส สวัสดีค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:16:09:48 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆ ค่ะน้องปุ๊กโดย: redclick วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:18:25:22 น.  

 
มาทักทายยามเย็นครับ พ่อระนาดแววไว


วันนี้ยุ่ง นิดหน่อยครับ ไม่ได้แวะมาเลยตอนกลางวันครับ

อย่าลืมทานข้าวร้อนนะครับ..


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:18:30:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ วันนี้ครูเดียวมาอ่านแล้วค่ะ

และจากคำถามว่าอ่านจบแล้วมีใครอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่า

จริงๆ แล้วครูเดียวก็ยังถือว่าอยู่คนเดียวอยู่นะคะเนี่ย 555 แต่ถ้าพูดตามจริงก็คือไม่ได้อยู่คนเดียว แต่อยู่กับเพื่อนร่วมงานค่ะ อ้อ...แล้วก็สาวๆ โสดๆ กันซะทุกคนซะด้วย

ทางนู้นเค้าก็ฝักใฝ่ทางศาสนาของเค้า (คริสต์) ส่วนครูเดียวก็พุทธคนเดียวของบ้าน แต่ก็ อยู่กันด้วยดี

ก็ถือว่ามีมิตรที่ดี จะไปขวนขวายไฝ่หาบุคคลอื่นให้ยุ่งยากทำไม จริงไหคะ

อ้อ...วันนี้ครูเดียวอัพบล้อกใหม่แหละค่ะ เป็นบล้อกที่มีความภูมิใจอัดเต็ม 555 อัพบล้อกแต่ละที อารมณ์แปรปรวนมาก คราวที่แล้วก็แค้นซะ คราวนี้มาแบบ รักซ้า.... 555

เรียนเชิญไปที่บล้อกนะคะ อยากอวดค่ะ อยากอวด


โดย: deawdai วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:19:00:29 น.  

 

แวะมาส่งเข้านอนค่ะ

ฝันดีนะค่ะ
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:21:29:36 น.  

 
ที่สุดของที่สุดก็คือความว่างนั่นเองใช่มั้ยจ๊ะน้องปุ๊ก จิตว่างน่ะดีนะจ๊ะ แต่ว่างงานไม่ดีแน่ๆ

ปล.ถามปาป๊ามาม้าหรือยังจ๊ะ


โดย: JohnV วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:21:38:33 น.  

 
น้องน้อย..พี่ธัญมาส่งเข้านอนค่ะ

..คืนนี้ไม่มีกลอน
แต่ขอให้นอนหลับฝันดี..โดย: tanjira วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:21:56:06 น.  

 
ก็ถามปาป๊ามาม้าว้า...มีทางหนายยยห้ายยยเราร๊ากกกกานนน...ไงจ๊ะ


โดย: JohnV วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:22:16:14 น.  

 
มิตรภาพ - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์
มิตรภาพ - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์

แวะมาแต่งแต้มสีสันให้ค่ะ หายไปหน่ายยอะ อิอิอ


โดย: golo_me วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:3:34:37 น.  

 


สวัสดีค่ะ น้องปุ๊ก...เริ่มวันทำงานอีกแล้วเนาะ


โดย: redclick วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:6:54:26 น.  

 
ไม่ได้ดูข่าวเลยค่ะ จะปิดถนนอีกแล้วเหรอคะ วุ่นวายจังเลยเนาะ


โดย: redclick วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:7:02:35 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:7:07:22 น.  

 
แวะมาอ่านจร้า
อิอิ กะลังอยากอยู่คนเดียวพอดี


โดย: อาลีอา วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:8:11:57 น.  

 

Photobucket


Breakfast ตอนเช้าค่ะโดย: นายกุหลาบ วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:8:43:15 น.  

 
แวะมาอ่านครับโดย: ในความฝันของใครสักคน วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:9:20:08 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณปุ๊ก..
แพทแวะมาเยี่ยมเพื่อนๆก่อนค่ะ..
ช่วงนี้สุขภาพแพทไม่เอื้ออำนวยเเลยต้องขอพักทั้งบล็อกและ
งานจ๊อบตามคำสั่งของหมอ..ให้ไปนอนเยอะๆเปิดบล็อกเมื่อใหร่จะรีบมาเยี่ยมนะจ๊ะ..
โดย: ตัวp_box วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:10:25:59 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ ครับ พ่อระนาดแววไว

มาชวนไปอ่าน เรื่องของพระนางวิสาขา ครับ

ขอให้มีความสุข ในการทำงานนะครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:11:36:36 น.  

 
ชอบมากครับ
"ความสุขนั้นจะอยู่กับความสงบเป็นสำคัญ ยิ่งสงบมากก็ยิ่งเป็นสุขมาก เพราะความสุขมีธรรมชาติเหมือนผีเสื้อ เมื่อเราไล่จับมันจะบินหนี แต่หากเราอยู่อย่างสงบเฉย มันจะบินมาเกาะเราอย่างนุ่มนวลและความสงบนั้น จะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งสงบมาก"
ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ


โดย: kanetp007 วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:12:38:25 น.  

 
สวัสดีบ่ายวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ ช่วงนี้งานไม่สะดุดนะเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วไปก่อนครับ น้องปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 112.142.57.141 วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:13:47:18 น.  

 


เอาขนมมาฝากค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:14:09:17 น.  

 


ตอนนี้หนูยอฯแก้ไขบล็อคอยู่คะ
เปลี่ยนที่ฝากรูปคะ เม้มที่ FriendFlock
แทนนะคะ แอดไปแล้วคะ ขอบคุณมากๆคะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:16:38:56 น.  

 
มาเยี่ยมคราบ น้องปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 112.142.57.141 วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:19:40:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.