จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
13 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๔


การเติมความสุขด้วยสัมพันธภาพอันประณีตกับธรรมชาติ
คือการดื่มด่ำล้ำลึกในธรรมชาติอันประณีต สงบ ว่าง อันเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพสิ่ง และแผ่จิตโอบอุ้มสรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาล


การกระทำเช่นนี้ จะทำให้จิตใจของเราขยายขอบเขตไปอย่างไร้ความจำกัด ดวงใจที่เป็นสุขอยู่แล้ว ก็จะสุขมหาศาล อย่างประมาณมิได้

เพื่อให้ได้รับรสชาตินั้น ลองทำกันดูเลยตามขั้นตอนนี้

๑. ตัดการรับรู้จากสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

๒. กำหนดรู้ที่จิตให้แน่วแน่เป็นหนึ่งบริบูรณ์

๓. เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งดีแล้ว ก็แผ่จิตครอบคลุมธรรมชาติแห่งความมีอยู่ทั้งหมด

๔. น้อมใจรำลึกว่า เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือเรา สิ่งทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียว


เมื่อเราเติมใจด้วยความสุขจากเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และขยายใจแห่งความสุขสัมผัสสัมพันธภาพกับธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว จะเริ่มเห็นได้ชัดว่าการอยู่คนเดียวนี้มีค่า ทำให้เราเป็นอิสระเพียงพอที่จะได้ฝึกฝนและลิ้มรสความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้


เมื่อได้รับความสุขแล้ว ก็ฝึกมาก ๆ บ่อย ๆ เนือง ๆ เสมอ ๆ ทุกขณะที่นึกได้ ฝึกเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะบังเกิดผลดีอันเป็นอัศจรรย์ตามมามากมาย

ช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความสุขอันไม่มีประมาณ รู้สึกกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ จิตใจกว้างขวาง ยิ่งใหญ่ เข้าใจธรรมชาติ และมนุษย์ชาติอย่างลึกซึ้ง ร่างกายจะโปร่งเบา หน้าตาอิ่มเอิบ ผิวพรรณผ่องใส กริยาท่าทางจะนุ่มนวล การพูดการจามีจังหวะจะโคน มีโทนเสียงอันเหมาะสม ชวนประทับใจ ระยะนี้จะมีเสน่ห์อย่างเอกอุ น่าเคารพ น่ารัก น่านับถือ น่าศรัทธา น่าเลื่อมใสยิ่งนัก จนต้องระวัง


ธรรมชาติมีปกติธรรมดาประการหนึ่งว่า ยามที่มนุษย์อยากได้อะไรมาก ๆ มักไม่ได้สิ่งนั้น ครั้นละวางสิ่งเหล่านั้น ว่างจากความอยาก และพัฒนาใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้ว จะได้สิ่งนั้นโดยง่าย เหมือนที่โบราณกล่าวไว้ว่า

-----------คนอยากมักไม่ได้ เมื่อหมดอยากแล้วจึงได้----------------

ในทำนองเดียวกัน สมัยที่อยากมีคู่มักหาคู่ไม่ค่อยเจอ พอไม่อยากได้คู่แล้ว พัฒนาใจจนมีความสุขยิ่งใหญ่ คู่ทั้งหลายทุกประเภท จะประดังกันเข้ามาล้อมรอบ ซึ่งมีทั้งมาดี และมาไม่ดี

มาดี คือมาตามอำนาจบุญ เมื่อเราพัฒนาใจอย่างนี้ ย่อมเกิดบุญบารมีเพิ่มขึ้น อำนาจบุญย่อมเหนี่ยวนำให้ผู้ที่เคยทำบุญกับเราเข้ามาหา มารู้จัก

มาไม่ดี คือ เมื่อเรามีบุญใหญ่แล้ว เจ้าหนี้กรรมชั่วทั้งหลายก็จะเข้ามาทวง เพราะตอนนี้มีบุญพอที่จะใช้หนี้ได้แล้ว เจ้าหนี้จะรุมกันทวงวิบากกรรมชั่วคืน

มาร้ายอีกประการหนึ่ง คือ พวกกามเทพ ได้แก่เทพที่มีมิจฉาทิฐิเห็นว่า กามเป็นของดี มักชักชวนยั่วยวนผู้คนทั้งหลายให้เสพกามกัน พอใครจะละกามก็จะดลใจเพศตรงข้ามมาชวน มายวนยั่วให้เลิกล้มความตั้งใจที่จะละกามเสีย และชวนกลับไป เสพกามใหม่ดังเดิม


ใครต้องการฝึกจิตให้ยิ่งใหญ่จริง ก็เตรียมพร้อมได้เลยว่าจะเจอสิ่งเหล่านี้แน่

คราวนี้จะต้องตัดสินใจแล้วว่า จะเดินหน้าหรือจะถอยหลัง

ถ้าจะถอยกลับ ก็ต้องไปเรียนรู้ทุกข์อีกครั้ง แล้วเริ่มพัฒนาตนขึ้นมาใหม่


แต่ถ้าจะเดินหน้า ก็ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่า ใครคือคู่แท้ ใครคือคู่เทียม และในบรรดาคู่แท้นั้น ใครเป็นคู่ประเภทไหน คู่กัด คู่กาม คู่กรรม คู่ธรรม หรือคู่บารมี

ถ้าเป็นคู่เทียม หรือบุคคลที่เป็นมาร กามเทพส่งมาก็ส่งกลับไปได้เลย ด้วยการวางเฉย หรือปฏิเสธไปอย่างเหมาะสม

ถ้าเป็นคู่แท้ แต่ละประเภทก็ต้องตั้งตนที่ความสำรวม แล้ววินิจฉัยด้วยโยนิโสมนสิการที่จะจัดสรรเขาไว้ตามฐานะอันสมควร แล้วตั้งมั่นที่จะพัฒนาจิตใจต่อไป


ในระยะนี้หากหยุดอยู่กับที่ จะถูกอำนาจความผูกพันกระชากลากพาใจให้กำเริบเตลิดไปในคู่ได้ ต้องก้มหน้าก้มตาก้าวไปในพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บางคนอาจจะอยากถามว่า ถ้าเป็นคู่กันแล้ว สำเร็จไปพร้อมกันไม่ได้หรือ


ตอบว่า อาจได้อยู่ แต่ทั้งคู่ต้องฝึกจิต ปฏิบัติธรรมด้วยกัน และที่สำคัญต้องแยกกันปฏิบัติ เพราะหากปฏิบัติอยู่ใกล้กันเกินไป ใจจะพะวงห่วงใย ทำให้ไม่ได้เอกภาพเต็มที่ จึงไม่อาจบรรลุความบริสุทธิ์สูงสุดได้ ด้วยเหตุนี้ แม้พระมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องแยกกันปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ใกล้สำเร็จสภาวะสูงสุด


ด้วยเหตุนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงออกมหาภิเนษกรม โดยทิ้งพระชายาไว้ในพระราชวังก่อน จนกระทั่งสำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จึงเสด็จกลับมาโปรดให้พระชายาสำเร็จด้วย

หรือพระมหากัสสปะกับคู่ของท่าน แต่งงานกันแล้วตามประเพณี แต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงทั้งคู่ จึงมิได้เสพกามกันเลย ครั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก จึงชวนกันออกบวชโดยแยกกันไปปฏิบัติ พระมหากัสสปะไปปฏิบัติในสำนักพระพุทธเจ้า ส่วนคู่ท่านไปปฏิบัติในสำนักภิกษุณี จนกระทั่งสำเร็จอรหันต์ทั้งคู่จึงมาพบกันอีก


ดังนั้น ในช่วงสำคัญก่อนสำเร็จต้องแยกกันปฏิบัติ จิตใจจึงจะเป็นเอกภาพสมบูรณ์ พร้อมที่จะบรรลุสภาวะสูงสุด


สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความสุขสูงสุดก็เช่นกัน อย่างไรเสียจะมีคู่หรือไม่มี ก็ต้องยินดีที่จะเรียนรู้และดูดซับคุณค่าของการอยู่คนเดียว จึงจะได้ประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริง


นี่คือการเติมใจด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า


เมื่อเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และแผ่จิตผสานสัมพันธ์กับธรรมชาติจนยิ่งใหญ่แล้ว ให้รักษาความสุขที่เกิดขึ้นในระดับนี้ให้ได้ และทำให้ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง นี่คือระหว่างการเดินเข้าสู่ความบริสุทธิ์


ที่สุดของความรักนั้นคือเมตตา แต่เมตตานั้นคือจุดเริ่มต้นบนหนทางแห่งการพัฒนาจิตใจสู่ความบริสุทธิ์เท่านั้น ยังมีหนทางให้เดินอีกมาก


ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนศีลธรรมเบื้องต้นว่า

๑. อย่าฆ่าสัตว์หรือทำร้ายชีวิตอื่นให้มีเมตตาต่อกัน

๒. อย่าลักทรัพย์ ให้มีกรุณาเกื้อกูลกัน

๓. อย่าผิดผัว ผิดเมีย หรือลูกใคร ให้มีมุทิตาต่อกัน

๔. อย่าพูดปด พูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบคาย หรือพูดส่อเสียด ให้มีอุเบกขากัน

๕. อย่าดื่มสุราหรือของมึนเมาต่าง ๆ ให้ดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์


ดังนั้น เมตตานั้นคือธรรมะเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เมื่อเจริญเมตตาเต็มที่แล้วก็จะได้เมตตาเจโตวิมุติ คือสามารถเพิกขอบเขตของจิตได้ และมีความสุขยิ่งใหญ่มาก แต่ความสุขนี้ยังไม่ถาวร และถ้าติดอยู่ในเมตตา ปัญญาจะไม่สมบูรณ์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเจริญแล้วได้อย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติว่า มีสุภวิโมกข์ (เห็นอะไรดีงาม สวยงามไปหมด) เป็นอย่างยิ่ง เพราะภิกษุยังไม่แทงตลอดวิมุติอันยิ่งยวดในธรรมวินัย ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีย์"ดังนั้น จึงควรพักเมตตาด้วยกรุณา กรองด้วยมุทิตา กลั่นด้วยอุเบกขา แล้วแผ่จิตผสานสัมพันธ์กับธรรมชาติ จึงจะเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง กว้างขวาง ครอบคลุม แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งอมตภาพ ยังต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์จึงจะมั่นคงนิรันดร


โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ ...
ตอนหน้าจะเป็นการชำระจิตให้หมดจด ซึ่งเป็นตอนจบค่ะ

ที่มา : //larndham.net/index.php?showtopic=35642&st=0
เพลงบรรเลง ลาวม่านแก้ว

Create Date : 13 สิงหาคม 2552
Last Update : 13 สิงหาคม 2552 12:02:22 น. 52 comments
Counter : 876 Pageviews.

 
สวัสดีครับ พ่อระนาดแววไว

ขอแวะเข้ามาอ่านด้วยคนนะครับ

ขอให้พ่อระนาดแววไว มีความสุขมากๆ นะครับ..


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:12:11:24 น.  

 
ขอบคุณค่ะ....จะพยายามคิดว่าตัวเองเป็นธรรมชาติค่ะ จะลองฝึกดูนะค่ะ

อนุโมทนาค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:12:20:31 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณพ่อระนาด

แบบนี้หรือเปล่าคะ ที่เขาเรียกว่า
เข้าถึงธรรมชาติ

ขอบคุณที่กรุณานำบุญไปให้ที่บ้านด้วยค่ะ

ขอให้คุณพ่อระนาดมีความสุขมากมากนะคะ

เที่ยงเศษแล้วทานข้าวแล้วหรือยังคะโดย: อิ่ม_Aim วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:12:32:14 น.  

 
กลับมาแล้วค่ะ รีบมารายงานตัวก่อนเลย

บีซี่จับจิตเลยค่ะ แบบว่าไม่อยู่หลายวัน งานตรึมค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปหาค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:13:01:14 น.  

 


สวัสดีจ้าคุณปุ๊ก

สุขสันต์วันแม่ด้วยคนจ๊ะ

"รักแม่ทุกวัน รักแม่มหาศาล"


โดย: I_sabai วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:14:15:34 น.  

 
การอยู่คนเดียวย่อมเกิดทั้งผลดี
และผลเสีย แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์
ที่จะอยู่คนเดียวนั้น
มันย่อมเกิดประโยชน์มากทีเดียวคะ

การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ
ย่อมเกิดความสงบ อย่างสูง
ไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิได้

การปฏิบัติธรรมเวลาอยู่คนเดียวนั้น
จึงเป็นสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นอีกด้วย

หนูคิดแบบนี้นะคะ เพราะว่า
เวลาหนูอยู่คนเดียวมันไปได้ดีมากคะโดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:14:16:22 น.  

 
^-^ เข้าถึงธรรมชาติ เอิ่ม!~ นู๋จะลองดู
บ่ายนี้มีดอกไม้มาฝากด้วยนะคะ มีความสุขกับการทำกิจกรรม ค่ะ


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:14:17:59 น.  

 
เพลงเพราะมากๆ ค่ะ เหมือนเพลงที่ประกอบละคร แต่ปางก่อน ใช่ไหมคะ


โดย: chawarin วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:15:11:51 น.  

 
รบกวนหลังไมค์ด้วยค่ะ เอิ๊กๆๆๆ


โดย: ตุ๊กติ๊ก (biotech_girl ) วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:18:23:03 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับ พ่อระนาดแววไว

-----------คนอยากมักไม่ได้ เมื่อหมดอยากแล้วจึงได้----------------

นำรูปสวยๆ มาฝากนะครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:19:11:17 น.  

 
ตามมาอ่านครับ..โดย: cenyou วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:19:38:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปุ๊กจัง...

วันนี้ป้างานยุ่งทั้งวันเลย...ค่ะ
กว่าจะได้มาทักทายก็ถึงเวลาจะเข้านอนเสียแล้ว
แต่ก็อยากจะบอกว่า “ คิดถึงเสมอ ....นะคะ “

Good Night.....ค่ะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


โดย: พรหมญาณี วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:21:15:32 น.  

 
ตามมาอ่านต่อแล้วนะคะพี่ปุ๊ก


พี่ปุ๊ก หนูว่าขอ 1 ทำยากสุดค่ะ ตัดการรับรู้ ไม่สนอะไรนี่ยากสุดๆเลยค่ะ


โดย: tukta IP: 125.25.222.81 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:22:16:47 น.  

 
สวัสดีครับน้องปุ๊กจัง
จิตเป็นหนึ่ง ธรรมชาตฺิเป็นหนึ่ง จิตหลอมรวมให้เป็นธรรมชาติก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะต้องตัดทุกสื่งที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมบารมีให้บรรลุถึงจุดปลายทาง
ไม่ได้มีสาระอะไรแต่อ่านเสร็จก็เขียน


โดย: อ้วนforest IP: 124.122.110.77 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:22:28:39 น.  

 
จองไว้ล่วงหน้า จะมาอ่านวันหยุดนะครับ


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:22:30:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่อ้วนจัง
เพียงพี่แวะมา ปุ๊กจังก็รู้สึกขอบคุณแล้วค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:22:47:03 น.  

 
ช่วงนี้จิตใจถ้าจะผ่องใสนะครับได้ปฏิบัติธรรมเรื่อยๆ ดีครับจิตเป็นธรรมชาติ


โดย: อ้วนforest IP: 124.122.110.77 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:22:54:11 น.  

 
ขอบคุณค่ะ พี่อ้วนจัง
จิตใจผ่องใส ถ้ารู้ทันค่ะ
แต่บางทีก็จิตตกเพราะรู้ไม่ทันก็มีนะคะ

ขอลาพี่อ้วนไปนอนก่อนนะคะ
พรุ่งนี้จะได้ไม่ตื่นสาย ทำงานอีกวันก็หยุดแล้ว เย้ๆ
ฝันดี นะคะ พี่อ้วนจัง


โดย: พ่อระนาด วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:23:04:12 น.  

 
ถ้าจิตตกก็คงประเดี๋ยวเดียวแหละสำหรับน้องปุ๊กจัง

วะฮะฮ่าพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วสบายใจ ฝันดีเช่นกันน้องปุ๊กจังอย่าฝันโลดโผนมากจะเหนื่อยล้อเล่นบาย บาย


โดย: อ้วนforest IP: 124.122.110.77 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:23:14:08 น.  

 

สวัสดีครับ
ลัดฟ้ามาสงบจิต
สงบใจตอนนี้อยู่
คนเดียวจะได้ทำให้
หลับสบายๆแค่เสียง
บรรเลงก็เย็นใจแล้ว
ใจร่มๆครับจะมาใหม่นะ
...ลัดฟ้า..โดย: ลัดฟ้ามาเจอ วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:23:32:07 น.  

 
ฝันดีครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:23:33:26 น.  

 
ได้ความรู้ทางธรรมเพิ่มขึ้นมากมายเลยจ้ะ อย่างเรานี่เค้าเรียกว่าบุญหนุนนำให้มาเจอกันใช่มั้ยจ๊ะน้องปุ๊กจ๋าาา


โดย: JohnV วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:0:29:40 น.  

 
หมิงหมิงยังหลับอยู่เลยครับคุณปุ๊ก
เมื่อคืนผมนอนดึก
เพราะต้องรอดูหมิงหมิงครับ
กว่ามาดามจะดูไฟโชนแสงจบ
กว่าจะอาบน้ำอีก 55555

ตัวผมน่ะ
พร้อมหลับตั้งแต่สามทุ่มแล้วครับ 55555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:7:34:35 น.  

 
ต้องปล่อยวาง...ทำใจให้สงบ...เอาของกินมายั่วก่อนจ้ะ


โดย: redclick วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:7:46:52 น.  

 


สวัสดีค่ะ...น้องน้อย

เราไม่ได้คุยกันหลายวันเลยนะคะ..คิดถึงจัง

วันนี้พี่ธัญมีความคิดถึงและห่วงใยมาฝากค่ะ
น้องน้อยมีความสุขและสดชื่นมากๆนะคะ...โดย: tanjira วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:9:06:46 น.  

 
สวัสดีค่ะหนูปุ๊ก

ขอบคุณที่เข้าไปทักทายนะคะ

หายไปสักพักเพราะยุ่งมากๆ ค่ะ ทั้งงานวันแม่ ทั้งงานกีฬาสี ทั้งงานสอน งานส่วนตัวอีก

เฮ้อ..เปิดคอมทีนึงก็ก้มหน้าก้มตาเคลียร์งานอย่างเดียวค่ะโดย: deawdai วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:9:29:39 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณปุ๊ก ทำอะไรอยู่คะ..แพทกำลังเอาหนังสือกฎหมายมากองอ่ะ..แพ่งยากมากๆอ่านอาญาสนุกกว่า...โดย: ตัวp_box วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:9:56:34 น.  

 สวัสฎีกาครับ พ่อระนาดมีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:10:24:52 น.  

 


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:11:34:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุรสำหรับคำแนะนำนะคะ
ว่าแต่ไม่ใช่แค่ดอกไม้น่ารักน้า คนก็น่ารักนะคะ ก๊ากๆๆ

ขอฝากถึงคุณ อ้วนforest รอคุณสร้างบ้านนะคะ
จะรอไปวิ่งเล่นค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:12:22:41 น.  

 
การได้เมื่อไม่มีความอยากนี่จิ๋มว่าดีนะเรามีโอกาสใคร่ครวญเหตุผล
แต่ได้เมื่ออยากมักมาจากอารมณ์ล้วนๆพอได้แล้วอาจรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราเลย

สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
ขอโทษนะคะที่เข้ามาหาน้อยไปหน่อย
ยังดีได้คุยกันบ้างเนาะ
ยังไงก็คิดถึงเสมอค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโดย: busabap วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:12:43:55 น.  

 
ขอบคุณ....ที่ตามไปเที่ยวเสม็ดนะค่ะ

วันนี้จะไปค้างที่วัดค่ะ....
แล้วจะเอาบุญมาฝากนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:14:30:15 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:15:55:39 น.  

 
เห็นบ้านพี่ไผ่ คุณพี่ไปถามเรื่อง TAG
เลยนึกขึ้นมาได้ว่า TAG Com นี้
เคยส่งให้แล้ว หน่ะๆๆๆ
คุณพี่ทำมาส่ง หนูยอฯ ซะดีๆ ฮ่าๆ

ไปดูได้จากลิงค์นี้เลย เพื่อการยืนยันอีกครั้ง
ทบทวนความจำกันหน่อย อิอิ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lovelyleela&month=07-2009&date=26&group=31&gblog=8


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:19:44:25 น.  

 
ฮ่าๆๆๆๆ เนตเพิ่งจะดีขึ้นตะกี้เอง เข้ามาเยี่ยมสวัสดีครับ พรุ่งนี้วันหยุดได้ไปปฏิบัติอีกรึเปล่าน้องปุ๊กจัง หรือว่านอนตีพุงไปมา 555


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:22:20:37 น.  

 
หลับยังน้องชินเอ้ยปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:03:35 น.  

 
ยังค่ะพี่อ้วนจัง
ไปอยู่หน้าบล๊อกเพลงค่ะ
ถ้ายังไม่นอนพี่อ้วนไปฟังเพลง คำมั่นสัญญา สิคะ
น้องปุ๊กรีเควส พี่จอห์นไว้ค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:15:14 น.  

 
ไปฟังมาแล้วต้องบอกว่าเพราะ ช่วงว่างๆจะเข้าไปฟังบล๊อคเพลงจ้าจะฟังทั้งลูกกรุง สติง เพลงจีน ไม่รู้เป็นไรฟังเพลงจีนแล้วอารมณ์ไหลตามเพลง


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:20:43 น.  

 
ไม่แน่ใจว่าบทเพลงนี้เป็นของท่านสุนทรภู่รึเปล่า


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:22:39 น.  

 
อารมณ์ไหลตามเพลงเลยหรอคะ พี่อ้วนจัง
(ไหลไปไหนอ่ะค๊า แล้วไหลไหวเหรอค๊า อิอิ ล้อเล่งน๊า)
ใช่ค่ะ นำมาจากกลอนของสุนทรภู่ น่าจะจากเรื่อง พระอภัยมณี นะคะ ถ้าจำไม่ผิด


โดย: พ่อระนาด วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:37:52 น.  

 
อารมณ์จะเศร้าไปตามน้ำเสียงผู้ร้องจ้า
(ดีนะไม่แซวว่าไหลเป็นน้ำ จ๊อกๆ555)

เมื่อกี้ก็กลับไปฟังเพลงนี่มำให้อารมณ์เปลี่ยนได้เร็วเนาะๆ


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:23:52:51 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์นะครับน้องปุ๊กจัง บาย บาย


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.5.196 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:0:03:22 น.  

 
มีอีกเพลงให้ฟังนะคะ
สองเพลงนี้คู่กัน จริงๆ ชอบเพลงอีกเพลงมากกว่าค่ะ
ความหมาย ซึ้งๆ มากๆ ไปฟังบ้านพี่จอห์นมาแล้วติดใจค่ะ พี่อ้วนจัง

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:0:08:54 น.  

 


หวัดดียามดึกครับ พ่อระนาดผู้มีธรรมเป็นเครื่องนำทาง


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:1:54:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:7:36:28 น.  

 
...จึงควรพักเมตตาด้วยกรุณา กรองด้วยมุทิตา กลั่นด้วยอุเบกขา ...

ชอบประโยคข้างบนครับน้องปุ๊ก
คมมาก.....

วันนี้วันหยุด มีความสุขจังเล้ยยย

แล้วเจ้าของบ้านนี้เป็นไงบ้างเอ่ยยยย


โดย: peeradol33189 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:9:12:20 น.  

 
"ใครต้องการฝึกจิตให้ยิ่งใหญ่จริง ก็เตรียมพร้อมได้เลยว่าจะเจอสิ่งเหล่านี้แน่

คราวนี้จะต้องตัดสินใจแล้วว่า จะเดินหน้าหรือจะถอยหลัง

ถ้าจะถอยกลับ ก็ต้องไปเรียนรู้ทุกข์อีกครั้ง แล้วเริ่มพัฒนาตนขึ้นมาใหม่"

ขอบคุณสำหรับข้อความดี ๆ ค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการใช้ชีวิตนะคะ เพราะโดยปกติคนเราพร้อมจะถอยหลัง ตามใจตัวเอง


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:9:12:52 น.  

 
เอาบุญมาฝากนะค่ะ......โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:9:28:28 น.  

 
ไปฟังมาแล้วครับยังคงเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไรก็เข้าภวังค์ทุกที 5555วันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอแต่อยู่บ้านจัดแต่งทำความสะอาดเปิดเพลงฟังก็โอแล้วเนอะ น้องปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.0.119 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:9:58:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่อ้วนจัง
เที่ยงๆ ไปค่ะ มีธุระต้องไปทำค่ะ
พี่อ้วนล่ะคะ ไม่ไปไหนเหรอ
วันก่อนมีคนแซวด้วยว่า มะไหร่จะเปิดบ้าน
รอไปวิ่งเล่นอยู่ค่ะ อิอิ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:02:12 น.  

 
555ตอนนี้ก็อยู่พิดโลกเดี๋ยวเที่ยงๆจะแวะไปไหว้พระพุทธชินราชหน่อยแล้วก็เลยขึ้นเชียงใหม่เลย

ต้องบอกคนแซวแล้วเปิดบ้านเมื่อไหร่ขอของขวัญเป็นทุเรียนแขกละกันฮา


โดย: อ้วนforest IP: 114.128.0.119 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:10:13:24 น.  

 


โดย: พ่อระนาด วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:21:32:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.