จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๒

การตัดสัญชาตญาณด้านการพึ่งพิง


สัญชาตญาณการพึ่งพิง เป็นสัญชาตญาณแห่งความอ่อนแอของบุคคลที่ยังไม่สมบูรณ์ในตน
การตัดสัญชาตญาณในเรื่องนี้ได้ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงความเป็นจริง
และความเหมาะควร ๓ ประการ คือ


๑. ก็หากต่างคนต่างก็ต้องการพึ่งพิงกันอยู่ ต่างหวังพึ่งพิงกันไป หวังพึ่งพิงกันมาแล้ว ใครจะเป็นที่พึ่งให้แก่ใครได้อย่างแท้จริง ก็ใครจะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงได้เล่าในเมื่อเขาก็ยังต้องการพึ่งพิงผู้อื่น หากจำเป็น ก็เป็นที่พึ่งที่ดีสมบูรณ์ไม่ได้ ในที่สุด บุคคลที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือตัวเราเอง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ตนนั่นแหละคือที่พึ่งแห่งตน"

ดังนั้น...พอที ไททั้งหลายอย่าหมายแขวนตน ไว้กับคนอื่นหากเขาก็ยังทุกข์ ย่อมนำเราสะอื้นจงตั้งมั่นหยัดยืน ด้วยลำแข็งแห่งตน


๒. การหวังพึ่งพิงผู้อื่นทำให้เราตกเป็นทาสเขา ต้องคอยเอาอกเอาใจ กลัวความรู้สึกเขา ระแวงว่าเขาจะไม่ชอบเราด้วยเหตุนั้น ด้วยเหตุนี้ เป็นทุกข์อยู่ทุกขณะ เหมือนพระจันทร์ที่ต้องคอยแสงพระอาทิตย์อยู่เสมอ และกลัวว่าพระอาทิตย์จะจากหายไป ไม่ส่องแสงมาให้ตน


๓. การพึ่งพิงผู้อื่นทำให้เราไม่สมบูรณ์สักที เพราะมีปัญหาอะไรก็คอยพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อย เสมือนเด็กไม่รู้จักโต แต่ถ้าเราหันมาพึ่งตนเองก็จะต้องเริ่มพัฒนาตนให้สมบูรณ์พร้อม ชีวิตเราก็จะได้ความก้าวหน้าได้ระยะแห่งวิวัฒนาการด้วย


๔. เมื่อเราสมบูรณ์ในตนแล้ว แม้จะคบกับใครก็คบอย่างเท่าเทียมหรือสูงกว่าและมีพลังที่จะเกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ เสมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเลี้ยงดูสรรพสิ่งในโลกได้

ดังนั้นจงเลิกเป็นพระจันทร์เถิด แล้วเชิดดวงใจตนให้ผงาดค่อย ๆ สร้างองค์ประกอบแห่งความเป็นเอกให้สมบูรณ์ก็จะสามารถหยัดยืนด้วยลำแข้งแห่งตน และเกื้อกูลแก่คนอื่นได้ดุจพระอาทิตย์ผู้มีพลังอย่างไม่มีประมาณ


เมื่อเราตัดสัญชาตญาณแห่งกามารมณ์และสัญชาตญาณแห่งการพึ่งพิงได้แล้ว จิตใจจะเป็นอิสระระดับหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มยินดีต่อการเป็นโสด

การอยู่เป็นโสดอย่างเป็นสุขนั้น ต้องเป็นเพราะความตั้งใจของเราจริง ๆ มิใช่เป็นเพราะสถานการณ์บีบบังคับหรือหาใครมาเป็นคู่ไม่ได้ หาไม่แล้ว จะเป็นโสดแบบแห้ง ๆ


โสดแบบแห้ง ๆ คืออยู่เป็นโสดไป แต่ใจก็คอยให้ใครบางคนมาชอบอยู่ ถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่เป็นสุข จะขาดความพึงพอใจในตนจะขาดความเชื่อมั่นในตน และเกิดความขัดแย้งระหว่างความต้องการในใจกับภาวะที่เป็น ทำให้เป็นทุกข์เปล่า ๆ

ไหน ๆ ก็ยังไม่มีคนมาชอบ หรือยังไม่ชอบใคร ก็ตั้งใจอยู่เป็นโสดแบบสด ๆ ดีกว่า

โสดสด ๆ คือโสดบริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ไม่ผ่านกามารมณ์ใด ๆ มาก่อน


ถ้าเคยผ่านความสัมพันธ์ทางกามมาก่อนแล้วเลิกร้างกันภายหลัง ก็อาจเป็นโสดได้บ้าง แต่เป็นโสดหารสอง โสดหารสี่ โสดหาร...ตามลำดับ


โสดหารสอง คือ เคยผ่านความสัมพันธ์มีคู่มาแล้ว แล้วเลิกร้างกันไป จึงกลับมาเป็นโสดอีก แต่เป็นโสดหารสอง เพราะไม่สดจิตใจและร่างกายไม่ผ่องใสแล้ว


โสดหารสี่ คือ ผ่านมาแล้ว และล้มเหลวมาแล้ว ๒ ครั้ง ๒ ครา ความโสดที่มีอยู่จึงเหลือความสดน้อยเต็มที เหลือเพียงโสดหารสี่


ถ้ายิ่งผ่านความสัมพันธ์มามาก ความสดใสก็ยิ่งน้อยลง เป็นปฏิภาคผกผันกันในอัตราส่วน เศษหนึ่งหารด้วยสองคูณจำนวนครั้งความสัมพันธ์ (๑/ (๒ x จำนวนครั้ง)


ไม่ว่าจะเป็นโสดแบบใดก็ตาม ขอให้เต็มใจที่จะครองโสดอย่างแท้จริง ก็จะสามารถตั้งใจที่ล้มไปแล้วให้ลุกขึ้นมาผงาดและมีกำลังขึ้นมาได้บ้าง


แต่ในขั้นนี้ แม้ใจจะเป็นอิสระอยู่บ้าง จะยังขาดความสุข ดังนั้นต้องเติมใจให้เต็มด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่ต่อไป


การเติมใจด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า


เมื่อใจตัดกามและไม่หวังพึ่งพิงแล้วระดับหนึ่ง ต้องทำให้เป็นสุข หาไม่แล้ว ดวงใจจะรู้สึกเคว้งคว้าง ไม่มีหลัก เหมือนขาดฐานที่มั่น


ความสุขที่จะมีมาแทนความสัมพันธ์ระหว่างเพศได้นั้น ต้องเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักระหว่างเพศ ซึ่งมีอยู่สองประการ คือ ความสุขจากความรักความเมตตาต่อมหาชน และความสุขในการอยู่ในสัมพันธภาพอันประณีตกับธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีฝึกฝนดังนี้


การเติมความสุขด้วยความรักความเมตตาต่อมหาชน เมื่อใจเราปราศจากความต้องการทางเพศ และไม่ต้องการการพึ่งพิงแล้ว นั่นทำให้ใจเราสะอาดระดับหนึ่ง ปลอดจากเงื่อนไขแห่งความทุกข์แล้ว จากนั้นก็แผ่ความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์ให้ตนเองจนเต็มเปี่ยม แล้วแผ่ออกไปโดยรอบให้ไพศาลก็จะบังเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ในทันที


ฝึกทำอย่างนี้เป็นประจำ จนชำนาญ แผ่เมตตาเมื่อใด ก็เปี่ยมสุขเมื่อนั้น


แต่การแผ่เมตตาอย่างเดียวนั้น อาจทำให้ใจอ่อน ติดดี และเกรงใจคนอื่นจนเกินพอดี ดังนั้น ควรแผ่ให้ครบธรรมสูตรต่อเนื่องจากเมตตาด้วย คือแผ่กรุณา มุทิตา อุเบกขาด้วย ก็จะทำให้ใจทรงตัวเปี่ยมสุขเอิบอิ่ม และมั่นคงยิ่ง


โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ ...
ตอนหน้าจะเป็นวิธีการฝึกแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณค่ะ

ที่มา : //larndham.net/index.php?showtopic=35642&st=0
เพลงบรรเลง ลาวม่านแก้ว
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 23:03:31 น. 59 comments
Counter : 833 Pageviews.

 
ขอเข้ามาอ่านนะครับ พ่อระนาดแววไว

พี่ไผ่กำลังจะอัพ ตอนที่ 5 พอดีเลยครับ

หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:23:23:43 น.  

 
ยังไม่นอน.....เหรอค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:23:26:19 น.  

 
พี่ปุ๊ก หนูจะเข้าไปชวนพี่ปุ๊กในเอมแล้ว แต่เห็นขึ้น away เลยไม่ได้ทักค่ะ เดี๋ยวหนูอ่านตอนแรกก่อนนะคะ

ยืดอกรับว่าจบรามทั้งตรี และ โทค่ะ


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:23:37:52 น.  

 สวัสดีค่ะพี่ปุ๊ก...
ตามมาอ่านต่อเมื่อเช้าอ่านไม่จบ... เจอตอนสองซะละ
อัพเร็วววอ่ะ....มีโสดแบบหาร ...หารสอง... หารสาม ด้วยเหรอ
แพมจะพยายามไม่อยู่เหงาแบบโสดภายในยี่สิบห้าปีล่ะ.. อันนี้
อ่านไว้...อันเป็นประโยชน์.....ช่างคิดสร้างสรรค์ให้โลกธรรมกับ
นามธรรมในมนุษย์เดินเคียงคู่กันแบบเส้นทางในรู้สึกเดียวกัน
ให้ได้อย่างสุขดีจังเรยยยย คริ คริ ..ฝันดี...จุ๊ฟๆ...นะค่ะ★★★`• • mastana …mastana…mastana. • •`★★★
*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨) (¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥โดย: mastana วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:01:16 น.  

 
บล๊อคนี้เลยไม่รู้จะเม้นท์อย่างไงเลย


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.88.50 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:06:04 น.  

 
อ้าว พี่อ้วน นึกว่านอนแล้วซะอีก
ไม่รู้จะเม้นท์อะไร
งั้นให้กลับไปตั้งหลักก่อน
แล้วค่อยกลับมาเม้นท์ก็ได้ค่ะ อิอิ

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ พี่อ้วนจัง


โดย: พ่อระนาด วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:14:57 น.  

 
พี่ปุ๊กหนูชอบ ข้อ นี้ค่ะ

การหวังพึ่งพิงผู้อื่นทำให้เราตกเป็นทาสเขา ต้องคอยเอาอกเอาใจ กลัวความรู้สึกเขา ระแวงว่าเขาจะไม่ชอบเราด้วยเหตุนั้น ด้วยเหตุนี้ เป็นทุกข์อยู่ทุกขณะ เหมือนพระจันทร์ที่ต้องคอยแสงพระอาทิตย์อยู่เสมอ และกลัวว่าพระอาทิตย์จะจากหายไป ไม่ส่องแสงมาให้ตนโดนมากมาย

หนูไม่ได้เป็นพระจันทร์แต่ทำตัวเหมือนพระจันทร์ ไม่ได้เป็นดาวแต่ทำตัวเป็นดาวซินโดม 555


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:28:53 น.  

 
ยังมะได้บอกเลยว่าจะนอน แต่ก็เริ่มๆง่วงแล้วเหมือนกัน งั้นฝันดีอย่าฝันบู๊ล้างผลาญละกันเดี๋ยวจะเหนื่อยเป็นห่วงน้องปุ๊กจัง


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.88.50 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:32:23 น.  

 
ชอบข้อเดียวกันกะตุ๊กตาม่ายงั้นไม่มีงานทำง่ะ555


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.88.50 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:0:37:49 น.  

 
Photobucket

พี่โรสแวะมาเยี่ยมค่ะ ส่งน้องปุ๊กเข้านอนด้วยนะฝันดีค่ะ


Photobucket
โดย: นายกุหลาบ วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:1:27:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก

อ่านมาถึงประโยค "โสดและสด"

นึกถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดเลยครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:7:21:21 น.  

 
สวัสดืตอนสายๆ เข้ามาอ่านอีกยังไม่มีเม้นท์เหมือนเดิมคงเป็นเพราะไม่ค่อยอยู่คนเดียวเวลาเหงาก็จะโทร เพื่อนงี้รู้เลยโทรมาอีกแล้ว


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.88.50 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:9:24:07 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องปุ๊ก
เมื่อคืนกลับถึงบ้านดึกค่ะ แล้วยังนอนตื่นสาย หุ หุ
ชอบค่ะ ... ถ้ารักคนอื่น...หวังพึ่งพิงคนอื่น...ไ่มั่นใจตัวเอง สุดท้ายก็ระแวง...ว่าเขาจะไม่รัก..หรือรักน้อยกว่าคนอื่น ... นำสู่การหึงหวง ... ตามจิกตามกัด ... รำคาญ...สุดท้ายก็เลิกรากันไป...


โดย: redclick วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:9:31:07 น.  

 


หวัดดีวันอาทิตย์ค่ะคุณปุ๊ก
มาตามอ่านต่อจากเมื่อวานค่ะ
แล้ว จะมาอ่าน แผ่เมตตาแบบไม่ประมาณ
ในตอนหน้าด้วยค่ะ
ปล.มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:10:53:16 น.  

 
...เป็นโสดทำไม...อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง...ไม่คิดจะหาคู่ควง...เดี๋ยวจะล่วงพ้นวัยไปเปล่า...

ถ้ามีคู่ก็ขอให้เกื้อกูลกันเป็นที่พึ่งพิงของกันและกัน แม้บางครั้งต้องห่างกันก็สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

ถ้าเป็นโสด ก็ขอให้โสดอย่างสุข ไม่ใช่โสดแบบทุกข์ร้อนใจเพราะหาใครไม่ได้

มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ดีที่สุดจ้ะ แต่พี่ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าชาติต่อๆไปขออยู่เป็นโสดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ขอมีคู่อีกเลยทุกภพทุกชาติ

ปล.การตั้งจิตอธิษฐานขออยู่เป็นโสดไม่ได้หมายความว่า ณ ชาติปัจจุบันมีความทุกข์กับชีวิตคู่นะครับ ชีวิตคู่ในปัจจุบันนั้นมีความสุขดีอยู่แล้ว แต่เมื่อเรารู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วเราก็อยากตั้งเป้าหมายและทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายนั้น


โดย: JohnV วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:11:12:27 น.  

 
เอาดอกไม้มาฝากค่ะ.....
เมื่อคืนคงนอนดึกละชิ.....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:11:41:38 น.  

 
ตามมาอ่านตอนที่ 2 ครับ ^^ พร้อมกับทิวลิปเมืองไทย
สวัสดียามบ่ายวันอาทิตย์นะคะคนงาม
โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:13:13:20 น.  

 
มาเสิร์ฟ ของว่างครับ พ่อระนาดแววไว
โดย: หมึกสีดำ วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:13:33:35 น.  

 
มาขอบคุง อิๆๆๆ
ว่างเฉพาะวันหยุด
วันธรรมดา ไม่มาแต่คิดถุง


โจจังโดย: พลังชีวิต วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:13:36:30 น.  

 
มาแอบฟังเพลงคะ
ส่วนอ่าน แปะไว้ก่อนน้อออออ...
งานสุ่มหัวฟูเลยคะ ช่วงนี้

รูปสวย น่ารัก glitter emoticon //www.yenta4.com


โดย: mutcha_nu วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:16:16:55 น.  

 
เหมือนพระจันทร์ที่ต้องคอยแสงพระอาทิตย์อยู่เสมอ และกลัวว่าพระอาทิตย์จะจากหายไป ไม่ส่องแสงมาให้ตน

ชอบมากครับ ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆ มาแบ่งปันนะครับ


โดย: kanetp007 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:18:31:56 น.  

 
ปวดหัวจังเลยฮ้าาาาาาาาา..

อ่าเร่ๆ..

บ้าดีกว่า...

แหะๆ..

สวัสดีวันอาทิตย์จ้ะ...โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (อสัญแดหวา ) วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:19:41:59 น.  

 
วันนี้...
รู้สึกเหนื่อยใจนิดหน่อย
เลยแวะมาทักทายช้าไปนิดนึง
แค่กำลังสงสัยในบางเรื่อง
หวังว่า...มันจะไม่เป็นอย่างที่คิด

สบายดีไหมคะคุณพี่
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
การอยู่คนเดียว มันก็ต้องอยุ่คนเดียว
อย่างนี้ต่อไปอีกนานเชียว


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:20:14:44 น.  

 
มาส่งปุ๊ก เข้านอน...ค่ะ


Myspace Stuff


โดย: พรหมญาณี วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:21:15:01 น.  

 


ฝันดีนะคะ น้องปุ๊ก
พรุงนี้ไปทำงานแล้วววว


โดย: redclick วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:21:32:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์สดใส
เริ่มวันใหม่ของสัปดาห์อย่างมีความสุขนะค่ะคุณปุ๊ก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:5:58:25 น.  

 


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:6:32:57 น.  

 
สวัสดียามเช้า
สบายดีนะ
มีความสุขกับวันทำงาน
คิดถึงด้วยครับ
...ลัดฟ้าครับ..โดย: ลัดฟ้ามาเจอ วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:7:22:55 น.  

 


ไปทำงานกันเถอะ


โดย: redclick วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:7:33:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:7:50:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพ่อระนาด....


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:8:55:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ...น้องน้อย

วันนี้น้องน้อยมีความสุขมากๆนะคะ
คิดถึงนะคะ..ไม่ได้คุยกันหลายวันเลย

โดย: tanjira วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:9:06:01 น.  

 
คุณปุ๊กจ๋า..เมื่อกี้แพทไปห้องกวีมา..แต่งได้เพราะมาก..ชอบอ่ะวันหลังมาอ่านอีกนะ..แพทชอบกลอนแต่แต่งไม่เป็นฝึกแล้วก็ยังไม่เก๊ต..ภาษาไทยล้มเหลว....อิอิ...ตอนเด็กๆแม่ชอบบอกว่าพูดภาคนแล้วรู้เรื่องก็พอแล้ว กิกิ...

แต่แพทชอบอันนี้นะ

แสงตะวันแสงตะเกียงเพียงขับขาน
ล้วนเจือจานโลกาต่างวิสัย
ต่างหน้าที่ต่างเวลาตามความนัย
แต่เงื่อนไขล้วนแสงสว่างเรือง...

มิตรภาพในความต่าง....โดย: ตัวp_box วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:10:34:42 น.  

 
เอามื้อเที่ยงมาฝากค่ะ.....ทานเผ็ดได้ป่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:11:56:17 น.  

 
เหมือนฟ้าจะหายฟ้า
เหมือนปลาจะหายน้ำ
เหมือนดาวจะหายงาม
เหมือนความคิดถึง... จะหายไป

........

ไม่รู้ยังจำกันได้ไหม ?
ฝนตกทุกวัน ฟ้าร้องทุกคืน คนก็ร้องทุกครั้ง
ใจมันคิดถึงคนไกล... น้านนะ

ถนอมสุขภาพด้วยครับ


โดย: ไนล์ รอยเคียว วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:12:08:34 น.  

 
emoemoemo สวัสดียามบ่าย ค๊า

emoคิดถึง คนน่ารักบ้านนี้ค่ะ อิ อิ

emoมีความสุขนะคะ น้องปุ๊ก


โดย: ซอมพอแสด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:15:06:33 น.  

 
สุขภาพตาค่อยยังชั่วแล้วครับ
กลับมาไล่ตามอ่านเรื่องเก่าๆที่สนใจ
ด้วย คงอีกนานเนอะ กว่าจะหมด
ยาวๆทั้งน้าน

ก็ดีครับ หาเหตุมาฟังเพลงโดย: หนูหล่อ (nulaw.m ) วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:16:30:01 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
นี่เห็นคุณปุ๊กเขียวๆอยู่ว่าเดี๋ยวจะทักซักหน่อย
สองวันนี้ไม่อยู่เลยมาก็ดึกแล้ว
มีเวลาก็พยามไปให้ทั่วๆแต่ก็ไม่ทั่วหรอก
ยิ่งคนใกล้กลับเอาไว้ก่อนจนไปไม่ถึงซ้ากที
ยังไงๆก็คิดถึงเสมอนะคะ
แล้วคุยกันค่ะโดย: busabap วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:09:58 น.  

 
การอยู่คนเดียวอ่ะ จะทำให้ได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้น ....

ขอบคุณที่นำงานดี ๆ มาให้อ่านครับ

ค่ำ ๆ จะอัพบล๊อกบ้างแระ ดูเหมือนจะมีกลิ่นเน่าลอยลมมานานหลายวัน คริคริ


โดย: peeradol33189 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:25:56 น.  

 
หวัดดีค่ะ...น้องปุ๊ก...

ม่ายรุ...รายต่อไปใครจะร่วง...ขึ้นอยู่กับใครจะอึดกว่ากันจ้า...
อัพตอนใหม่แล้วจ้า....ตามไปดูนะจ๊ะ


โดย: redclick วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:54:46 น.  

 
มาทักทาย ยามเย็นนะครับ พ่อระนาดแววไว


วันนี้ยุ่งๆ นิดหน่อยครับ..
คืนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอัีพ ทางสายฯ ตอนที่ 11 เสร็จรึเปล่า

เดี๋ยวขอไปอาบน้ำให้สดชื่นก่อนนะครับ..

พ่อระนาดแววไว ทานข้าวยังน๊า


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:19:19:39 น.  

 
ปูเสื่อรอต่อ
วันนี้พกขนมมาหม่ำด้วย
รอตอนต่อไปฮูเลฮูเล................


โดย: เลิฟๆ นางมารร้าย.. IP: 125.24.29.214 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:19:24:24 น.  

 
ขวัญข้าวบทจะซื่อก็ซื่อ ซื้อ ซื่อค่า....
โดนหลอกไปเต็มๆ ...เพื่อนล้ออีกนาน...

น้องปุ๊กอยู่หนาย ก็มีแต่คนร๊าากกกกก 555
น่านนนนน...ไม่น้อยกว่าพี่จอห์นวีเล้ย...

ภาณุฉลาด...หาพรรคพวกไว้เชียร์ใช่ม้าาาา...แผนสูงนะเนี่ย....โฮะ โฮะ

ทานข้าวยังคะ
ครูเรดทำกิมจิอีกแล้ว...ลูกสาวบอกว่ารสชาติใกล้เคียงต้นฉบับแล้วละ...

ดีใจที่ชอบเพลงค่ะ เลือกอยู่นานเลย


โดย: redclick วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:19:25:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

อ้อมแอ้มแวะเอารูปคุณแม่มาฝากค่ะ


น่ารักไหมค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:19:49:41 น.  

 
โอ้โห...ทานหลายอย่างจัง...มิกลมกลิ้งไปแล้วหรือคะ...


โดย: redclick วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:10:12 น.  

 
หวัดดีครับคืนนี้ถ้าจะอัพบล๊อคแน่แท้ เย็นนี้ทานข้าวกับอะไรอย่าทานเยอะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นน้องกลมจัง


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.85.162 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:18:33 น.  

 
แป่ว พี่อ้วนจัง จะหาพลพรรค เหรองายค๊า
แหมๆๆๆ มาทันเวลาได้อ่านเม้นท์ครูเรดเลยเชียว


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:24:49 น.  

 
555เพิ่งเห็นเม้นท์ครูเรดทำให้นึกถึงลูกบิลเลียดเลยน้องปุ๊กจัง
เอิ๊กๆๆยังไม่ยอมหยุดหัวเราะเลยขอสลายตัวไปตั้งหลักก่อน


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.85.162 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:33:37 น.  

 
เอ้าๆๆๆๆอ้าวกลับมาแล้วจะไม่แซวแระเดี๋ยวจะงอนไปซะก่อน


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.85.162 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:47:05 น.  

 
นั่นๆๆๆๆ หนักเข้าไปอีกน๊าาา
ดีนะ แค่ลูกบิลเลียด มะเป็นลูกบอล ลูกบ๊าตไปโ่น่นน่ะค่ะ

เอ..แต่กลมกลิ้ง อาจจะยิ่งน่าเอ็นดูก็ได้น๊า


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:47:26 น.  

 
แซวแบบนี้เด๋ว มะให้เข้าบ้านเลยนิ พี่อ้วนจัง


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:54:02 น.  

 
สวัสดีคะ
รออ่านตอนต่อไปอยู่นะคะ เคยอ่านเมื่อประมาณ สองปีมาแล้ว ประทับใจ และซาบซึ้งมากเป็นบทความที่มีคุณค่ามากคะ
ขอบคุณที่นำมาเสนอ
เจริญในธรรมคะ


โดย: หมวย IP: 41.0.4.198, 202.142.204.2 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:20:54:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณหมวย
กำลังอัพค่ะ รับรองได้อ่านแน่ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามนะคะ

ขอให้เจริญในธรรมเช่นกันค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:00:43 น.  

 
คนใจไม่ยากนี่เป็นยังไงนะน้องปุ๊ก คนใจง่ายอ่านแล้วงงๆๆๆโดย: JohnV วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:04:48 น.  

 
ม่ายแซวแล้วเดี๋ยวจขบ.จะไล่เอา จะบอกว่าชอบบทความหลายๆบทให้ความคิดและเตือนสติดีมาก แต่ที่ชอบสุดคือไปนั่งฟังเพลง


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.85.162 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:22:01 น.  

 
ล้อเล่นนะคะพี่อ้วนจัง บ้านน้องปุ๊กน่ะ
ให้เข้าได้ทุกคนแหล่ะค่ะ เปิดเสรี
ไม่จำกัดสิทธิใคร ทั้งนั้นค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:26:19 น.  

 
อ่านแล้วก็เห็นคล้อยบางส่วนว่าการอยู่คนเดียวก็ดีไปอย่าง ไม่ต้องรับเรื่องราวที่เข้ามามากมายจากอีกฝ่าย
แต่ก็จริงอีกที่ว่าการเป็นโสดต้องไม่ใช่โสดแบบแห้งๆ
ท่านที่เขียนเรื่องนี้เข้าใจชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงได้ชัดเจนมากเลยครับโดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:29:15 น.  

 
พี่ก็ว่าน้องปุ๊กจังไปแบบเฮฮานั่นแหละ
วันนี้สงสัยต้องขอตัวนอนก่อนเมื่อคืนหลับดึก
ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีๆมีลุ้นโชคละกัน


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.85.162 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:41:10 น.  

 
อ้าวว พี่อ้วน ไปนอนซะแร่ะเหรอ
ว่าจะมาบอกว่า อัพบล๊อกตอนใหม่แล้วนะคะ
แป่วเลยเรา


โดย: พ่อระนาด วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:21:52:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.