จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
19 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าการทำสมาธิของคนส่วนใหญ่ประสบกับความล้มเหลว
หรือก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นลบกับการทำสมาธิ
เพราะขาดแนวทางที่ถูกต้อง
หรือมองแนวทางที่ถูกต้องแบบผิดๆ
ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งทำสมาธิเท่าไร
ใจก็ยิ่งแกว่ง หรือห่างไกลจากสมาธิที่ถูกที่ชอบมากขึ้นเท่านั้น
ความเข้าใจขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด
ถ้าขาดความเข้าใจแล้วกระโดดไปพยายามทำสมาธิเลย
เกือบร้อยทั้งร้อยจะพยายามเพ่งจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นเกินไป
หรือไม่ก็จ้องบังคับความคิดของตัวเองให้ดับไปดื้อๆ
การทำสมาธินั้น ทุกคนหวังจะได้ผลเป็นความสุขสงบ
พูดง่ายๆ สมาธิคือการเปลี่ยนอึดอัดเป็นสบาย
แต่หลายคนทำสมาธิแล้วเปลี่ยนสบายเป็นอึดอัด
แล้วจะไปชอบใจหรือเห็นค่าของสมาธิได้อย่างไรกัน?
เพื่อจะมองเห็นทั้งเป้าหมายของสมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าสอน
ตลอดจนทราบขั้นตอนของความสำเร็จอย่างชัดเจน
ก็ขอให้ทำความเข้าใจผ่านข้อสงสัยในหมู่นักเจริญสติ
ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และก่อให้เกิดความละล้าละลังที่สุด ดังต่อไปนี้


๑) การทำสมาธิกับการเจริญสติต่างกันอย่างไร?

สมาธิคือภาวะของจิตที่ "ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว"
คือนิ่งอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่น
หรือเมื่อมีสิ่งอื่นมารบกวนก็ไม่แกว่งไกวตามง่ายๆ
สติคือภาวะของจิตที่ "รู้เรื่องรู้ราว"
คือไม่ใช่เอากันแค่นิ่งอยู่ในฝัก
แต่ตัดเชือกกันว่าเอาตัวรอดได้หรือเปล่าด้วย
เปรียบเทียบได้กับคนที่เผชิญกับอุบัติเหตุกะทันหัน
ต้องนิ่งด้วย แล้วก็มีความเฉียบคมฉับไวด้วย
จึงจะหลีกหลบสิ่งที่พุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว
ด้วยความเป็นอัตโนมัติทันเวลา
ทางพุทธเปรียบสิ่งกระทบหูตาและกายใจทั้งหลาย
ว่าเหมือนเป็นภัยหรือยาพิษ
เมื่อไม่รู้ว่าเป็นภัยหรือยาพิษเราก็ไม่หลีกหลบ
ผลลัพธ์คือจิตเกิดความเสียหายอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน
สัมมาสติคือฝึกรู้ในสิ่งที่ควรรู้
ไม่ว่าจะนับจากก้าวแรกที่เห็นลมหายใจ
ไปจนถึงก้าวสุดท้ายที่เห็นธรรมทั้งปวง
ล้วนแต่ควรรู้ว่าเหล่านั้นไม่เที่ยง
บังคับให้เป็นอย่างใจไม่ได้
ไม่อาจคงรูปให้เป็นตัวเป็นตนอย่างใดอย่างหนึ่งถาวร
เมื่อรู้ความจริงก็จะได้ไม่มีอาการยึด
เช่น เมื่อรู้แล้วว่าจิตไม่เที่ยง
บังคับจิตให้เป็นไปตามต้องการไม่ได้
เราก็จะได้ไม่คาดหวัง
ยึดมั่นสำคัญผิดว่าจะให้มันทรงนิ่งอยู่ตลอด
หรือเมื่อรู้แล้วว่ากายไม่เที่ยง
เหนี่ยวรั้งให้กายคงอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้
เราก็จะหมดความทุรนทุรายเมื่อมันเหี่ยวย่นลง
หรือแม้กระทั่งร่างของบุคคลอันเป็นที่รักแตกดับ
เราก็จะไม่ร่ำร้องคร่ำครวญให้ร่างนั้นกลับฟื้นคืนชีพ
การเจริญสติมุ่งหมายเอาการฝึกรู้กายใจตามจริง
ผลลัพธ์สุดท้ายคือสมาธิที่เรียกว่า "อริยสมาธิ"
คือจิตตั้งมั่นรู้อยู่เองเป็นอัตโนมัติว่า
กายใจไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเราจริงๆ
ดังนั้น ถ้าจะกล่าวโดยภาพรวม
ก็ต้องบอกว่าการทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า
คือ "การเจริญสติ" แบบที่เราได้ยินกันมากขึ้นในยุคนี้นั่นเอง
เมื่อทำสมาธิจนเป็นอริยสมาธิเต็มขั้น
ก็คือการเกิดปรากฏการณ์ล้างผลาญกิเลสเป็นขั้นๆ
เรียกว่ามรรคผลขั้นโสดา สกทาคา อนาคา และอรหัตต์ตามลำดับ


๒) สมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร?

สมถะหมายถึงการอาศัยวิธีอันเป็นธรรมใดๆ
ทำให้ใจสงบจากกิเลส เพื่อให้พร้อมรู้เป็นวิปัสสนา
พูดสั้นๆคือ "ทำจิตให้สงบลงพร้อมตื่นรู้ตามจริง"
ปัจจุบันคนมักพูดถึงการทำสมถะ
ว่าคือการนั่งสมาธิและเดินจงกรม
หรือหนักกว่านั้นคือสมถะเป็นเครื่องถ่วง
ไม่ให้สนใจวิปัสสนา
ติดสมถะแล้วคือได้ไปเป็นพรหม
หมดสิทธิ์เข้าถึงมรรคผลนิพพาน
สมถะเลยถูกมองเป็นผู้ร้าย
และเห็นวิปัสสนาเป็นพระเอก
ข้อเท็จจริงก็คือไม่มีใครเป็นผู้ร้าย
ไม่มีใครเป็นพระเอก
มีแต่ขาสองข้างที่พาเราเดินไปถึงฝั่ง
ขาดข้างใดข้างหนึ่งก็เรียกว่าขาเป๋
เดินลำบาก ไปถึงปลายทางได้ยาก
หรือยิ่งถ้าขาข้างที่เหลือป้อแป้ปวกเปียก
ก็อาจออกจากจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

คำว่า "วิปัสสนา" นั้น
รากของนิยามมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในวิธีเจริญสติ
ใจความคือให้ "ดูกายใจนี้ตามจริงเท่าที่ปรากฏอยู่เป็นปกติ"
และที่เป็นปกติเลยก็คือทั่วทั้งกายใจนี้
กำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา
นับตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกไปจนกระทั่งความรู้สึกนึกคิด
ใครจะทำหรือไม่ทำวิปัสสนา
กายใจก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้น
ผู้ทำวิปัสสนาเพียงแต่เข้าไปดู เข้าไปรู้อย่างยอมรับเท่านั้นเอง
ฟังดูเหมือนง่าย แต่ลงมือทำจริงจะยาก
นั่นก็เพราะจิตกระเพื่อมด้วยพลังกระตุ้นของกิเลสอยู่เรื่อยๆ
เช่น แค่ไม่อยากยอมรับว่าเราเป็นฝ่ายผิด
จิตจะบิดเบี้ยว กิเลสจะกระตุ้นให้หาเหตุผลสารพัด
มาพูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก
คนเราสั่งสมนิสัยเช่นนี้กันโดยมาก
คนส่วนใหญ่จึงมีจิตที่ยอมรับตามจริงได้ยาก
หรืออย่างตอนฟุ้งซ่านหาทางแก้ตัวอยู่
ตอนฟุ้งซ่านหาทางมีความสัมพันธ์ทางเพศ
ตอนฟุ้งซ่านหาทางแก้เผ็ดคนที่ทำให้เราเจ็บใจ
จะไม่มีสิทธิ์เห็นความฟุ้งซ่าน
และความฟุ้งซ่านย่อมบดบังทุกสิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกที่ปรากฏตรงหน้า
หรือจะเป็นโลกภายในทางกายทางใจใดๆ
การทำสมถะจึงมีบทบาทสำคัญ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังกระเพื่อมไหวอยู่มาก
หากอาศัยสมถะมาช่วย ก็จะเห็นอะไรชัดกระจ่างแตกต่างไป
สรุปว่าสมถะคือการลดระดับความกระเพื่อมไหว
หรือสมถะคือการรักษาจิตไว้ไม่ให้กระเพื่อมไหวก็ได้
ประเด็นคือเมื่อจิตลดความกระเพื่อมไหวแล้ว
จึงค่อยมีความสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาชัดๆ
ไม่ใช่เห็นแบบโคลงเคลง ไม่ใช่เห็นแบบโยกไปไหวมา


๓) จะต้องเริ่มด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก่อน?

มักมีการอ้างถึงพระอานนท์
ที่ท่านใจกว้าง เปิดรับทั้งลูกศิษย์ที่ชอบทำสมถะก่อนวิปัสสนา
หรือแบบที่อยากทำวิปัสสนาก่อนสมถะ
ตลอดจนแบบที่อยากทำทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป
ความจริงก็คือถ้าเราดูที่ตัวเองอย่างเข้าใจ
ว่าเหมาะกับอะไร
ไม่ถือเอาตายตัวเป็นสากลว่าเริ่มอันไหนก่อนถึงจะดีกว่า
ปัญหาก็จะหมดไป และไม่ต้องกังขาอยู่เนืองๆ
ยกตัวอย่างถ้าเป็นคนกลัดกลุ้มรุ่มร้อนในราคะ โทสะ โมหะอยู่เรื่อยๆ
ก็อย่าเพิ่งฝืนทำวิปัสสนาให้ยาก
ต้องหาทางลดความรุ่มร้อนลงเสียบ้าง
เช่น ลดเหตุแห่งความตรึกนึกถึงเรื่องกามและเรื่องโกรธ
หันมาแผ่เมตตาหรือปลงสังเวชในความเน่าเปื่อยแห่งกายเสียบ้าง
พอร้อนเปลี่ยนเป็นเย็น พอทะยานอยากเปลี่ยนเป็นสงบระงับ
จิตถึงค่อยพร้อมจะเห็นตามจริงแบบวิปัสสนาได้
แต่หากเป็นคนยอมรับตามจริงได้ง่ายมาแต่ไหนแต่ไร
เคยมีนิสัยเห็นประโยชน์ตามที่มันเป็นประโยชน์
เห็นโทษตามที่มันเป็นโทษ สำนักผิดตามที่ทำผิด
กับทั้งรักษาวาจาสัตย์ พูดคำไหนคำนั้นไม่กลับกลอก
ไม่พูดเอาดีเข้าตัว ไม่โยนชั่วให้คนอื่น
เช่นนี้ไม่ต้องพยายามทำสมถะมากก็ยกขึ้นวิปัสสนาได้เลย
ทำวิปัสสนาไป เดี๋ยวจิตคลายความยินดีในกิเลสทั้งหลาย
กลายเป็นสมถะไปในตัวได้เอง


๔) อานาปานสติคืออะไร?

อานาปานสติเป็นทั้งการทำสมาธิและการเจริญสติ
เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาในคราวเดียวกัน
แต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าต้องมี "ความเข้าใจ" เป็นทุนก้อนแรกไว้ก่อน
หากปราศจากความเข้าใจแล้ว
อานาปานสติอาจเป็นสมาธิเก๊ๆ เป็นการเจริญสติเทียมๆ
หรืออาจเป็นสมถะถ่วงความเจริญ หรืออาจเป็นวิปัสสนายาพิษ
แทนที่จะเห็นอะไรตามจริง
กลับเห็นแต่อะไรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าข้างตัวเอง
พอกพูนมานะอัตตาให้ยิ่งๆขึ้นไปได้ทุกวัน
ขอให้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
หากกล่าวว่าอานาปานสติเป็นสมาธิ
ก็หมายความว่าเป็นสมาธิ
ที่อาศัยลมหายใจเป็นหลักตรึงจิตให้ตั้งมั่น
หากกล่าวว่าอานาปานสติเป็นการเจริญสติ
ก็ต้องหมายความว่าเป็นการเจริญสติ
ที่อาศัยการยอมรับตามจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยง
ยอมรับตามจริงว่าเมื่อใดถึงเวลาเข้า เมื่อใดถึงเวลาออก
เมื่อถึงเวลาควรหยุด
กระทั่งเห็นชัดขึ้นมาเองว่าลมหายใจนั้น
เข้าแล้วต้องออก ออกแล้วต้องหยุด หยุดแล้วก็ต้องเข้าใหม่
เดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก็สั้น หาความเที่ยงไม่ได้
มีแต่ภาวะพัดไหวของธาตุลม
ไม่ได้ต่างจากสายลมที่พัดกิ่งไม้ใบหญ้าแม้แต่นิดเดียว
เห็นจนพอ ในที่สุดจิตก็ยอมรับตามจริงว่าลมไม่เที่ยง
ไม่มีลมไหนเลยในชีวิตที่เป็นตัวเรา
ไม่มีลมไหนเลยที่เป็นบุคคล ตัวตน เราเขา
แม้สุขที่เกิดจากอานาปานสติ
ตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดา
ไม่ต่างจากลมหายใจแต่อย่างใดเลย
เมื่อเข้าใจอยู่ด้วยมุมมองข้างต้น
คำว่าสมถะและวิปัสสนาก็กลายเป็นเครื่องเสริมกัน
ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องมาตีกันในอานาปานสติ
ลมหายใจและความสุขสดชื่นจะเป็นเครื่องล่อใหม่
ให้จิตของเราผละออกมาจากเหยื่อล่อแบบโลกๆ
นั่นถือเป็นสมถะ ยกจิตให้พร้อมรู้
และความไม่เที่ยงของลมหายใจที่ปรากฏให้รู้
ก็จะก่อให้เกิดปัญญาเห็นตามจริง
กระทั่ง "ทิ้ง" อุปาทาน เกิดปรากฏการณ์มรรคผลขึ้นในที่สุด


๕) ทำอานาปานสติควรลืมตาหรือหลับตา?

คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาเท่าไร ทำที่ไหน
มีเวลามากสักชั่วโมงหลับตาก็ดีจะได้ไม่วอกแวก
มีเวลาน้อยตอนคอยใครจะลืมตาก็ดีจะได้ไม่หลงเพลินในอานาปานสติสูตร
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเจาะจงให้ลืมตาหรือหลับตา
แต่ขอให้พิจารณาตามจุดยืนจริงๆของแต่ละคน แต่ละขณะ
ถ้าลืมตาจะวอกแวกตามเหยื่อล่อสายตาไหม?
ถ้าหลับตาจะเคร่งเครียดเห็นนิมิตล่อใจวุ่นวายไหม?
ถ้ากำลังลืมตาหรือหลับตาแล้วเกิดข้อเสียใดๆ
ก็สลับกันเสีย เพื่อขับไล่ข้อเสียนั้นๆไป เท่านี้ก็จบ
หากลืมตาแล้วรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่อง ก็ควรลืมตาให้มาก
หากหลับตาถึงจะรู้ลมหายใจได้นานๆ ก็ควรหลับตาให้ต่อเนื่อง
อย่าไปกลัว หรือไปยึดรูปแบบว่าจะเอาอย่างไหนถึงจะถูก
เพราะมันถูกตรงจิต ตรงสติ ตรงความสามารถรู้ความไม่เที่ยง
ไม่ใช่ถูกตรงหลับตาหรือลืมตา
สำหรับคนส่วนใหญ่จะพบว่าการหลับตา
คือการปิดกั้นเครื่องรบกวนสายตา อันนี้ก็ถูก
แต่สำหรับคนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกรบกวนด้วยเครื่องล่อตาง่ายๆ
และสมัครใจลืมตาทำอานาปานสติ อันนี้ก็อย่าว่ากัน


๖) ทำอานาปานสติควรนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้?

ถ้านั่งขัดแข้งขัดขานานๆ กล้ามเนื้อจะหดเกร็ง
และยิ่งถ้าได้ความพยายามเพ่งลมหายใจมาเสริม
สักพักเดียวก็อาจพบว่าเหน็บกินเหมือนร่ำๆจะพิการได้
แรกเริ่มจึงควรนั่งเก้าอี้ก่อน
อย่าไปติดยึดว่านั่งขัดสมาธิได้ถึงจะเก่งหรือถึงจะถูก
เมื่อนั่งเก้าอี้เจริญอานาปานสติจนบังเกิดความชุ่มชื่นแล้ว
คุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลายสบายมาก
เพราะร่างกายหลั่งสารดีๆออกมา
และจิตก็ไม่ก่ออาการบีบคั้นร่างกายดังเคย
ถึงตรงนั้นถ้าเลื่อนขั้นมานั่งขัดสมาธิ
ก็จะได้ความสมดุลครบวงจร
ตามที่พระพุทธเจ้าแนะว่าอานาปานสติที่สมบูรณ์


๗) เสียงช่วยกำกับการฝึกอานาปานสติมีประโยชน์อย่างไร?

ปกตินักทำสมาธิหรือนักเจริญอานาปานสติมือใหม่
จะจับทิศจับทางไม่ถูก ได้หน้าลืมหลัง ไม่รู้จะเริ่มหนึ่ง สอง สามอย่างไร
ถ้ามีเสียงบอกคอยช่วย ก็จะมีประโยชน์ตรงที่ไม่ต้องหลงทาง
เหมือนคนเพิ่งฟื้นจากสลบกลางหมอกจัด
ถ้ามีใครมาจูงมือและคอยบอกว่าต้องก้าวขึ้นบันไดอย่างไร
เตือนให้ช้าหรือเร่งให้เร็วตามความเหมาะสมที่จังหวะไหน
โอกาสจะเข้าเขตปลอดโปร่ง ไม่ต้องหลงวกวนค่อยสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อจับหลักได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว
ก็ไม่ควรอาศัยเสียงเป็นเครื่องช่วยกำกับ
เพราะเสียงเป็นปฏิปักษ์กับสมาธิจิต
ถ้าคอยพะวงฟังเสียงหรือแปลความหมายของเสียงอยู่
จิตก็จะไม่วิเวกเต็มรอบ เข้าถึงฌานได้ยาก
ไฟล์เสียงช่วยกำกับการฝึกอานาปานสติจากดังตฤณ
แบ่งออกเป็นหลายช่วง
จุดประสงค์เป็นไปเพื่อให้ฟังแล้วเข้าใจตลอดสาย
ว่าจะดำเนินจิตแบบนับหนึ่ง สอง สาม กันท่าไหน
ขณะหนึ่งๆอยู่ตรงขั้นใดของอานาปานสติ
และกระทั่งจะนำไปเทียบเคียงกับโพชฌงค์ได้อย่างไร


โดย ดังตฤณ

ที่มา
dungtrin.com


Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2553 9:32:24 น. 79 comments
Counter : 700 Pageviews.

 
สวัสดีวันสุขครับคุณปุ๊ก.....

อนุโมทนาด้วยนะครับ ว๊าว.....เยี่ยมสุดยอดเลยครับ ทำให้จากที่เคยไม่รู้ มาได้รู้สักนิดหน่อยก็ยังดีครับ บัวกอนี้ยังเป็นบังที่อยู่ใต้น้ำอยู่เลยครับ.....แฮะๆๆๆๆ...... ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องเรื่องราวดีๆ

ผมเรียนจบจาก วค.นครปฐมเหมือนกันนะครับ แล้วก็เคยมีเพื่อนอยู่นครปฐมหลายคนเหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้ห่างหายกันไปหมดแล้ว ต่างคน ต่างมีวิถีชีวิตในการเดินทาง เนอะ....คุณปุ๊กว่าไหม.....

แต่เป็นโรคจิตอย่างเราๆ นี่ดีนะครับ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และ มองโลก มองชีวิต มองคู่ครองอย่างอย่างเข้าใจ ผมว่าดีออก....นั่นซิใครหล่ะจะอยากครอบครองร่างไว้ แต่หัวใจอยู่ไหนก็ไม่รู้เนอะ......ถ้าทางที่ดีก็ควรจะเป็นทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นแหล่ะ สมดุลย์แห่งรักมันจึงจะบังเกิดสำหรับคนสองคน.....

คุณปุ๊กยังดีอ่ะ ยังพูดได้นิดหน่อย ผมเองพูดไม่ได้สักคน ทุกวันนี้พูดภาษาคนพอรู้เรื่องก็ดีแล้วครับคุณปุ๊ก.....ฮะฮะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าแต้จิ๋วหรือไหหลำ เพราะผสมกันอยู่สองสายพันธุ์เนี่ย...อ้อ...มีเชื้อของแขกพราหมณ์ติดมาบ้างครับทางสายของย่าผมน่ะครับ....

ขออนุโมทนาและขอบคุณมากนะครับสำหรับบุญ ยินดีจั๊ดนักครับ.....

เคยมีเพื่อนสมัยเรียนที่ วค.นครปฐม ชื่อ ปุ๊ก เหมือนกัน เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากๆ ตอนนั้นเธอเป็นเพื่อนกินข้าว เพื่อนทำรายงาน เป็นเพื่อนนั่งคุย เป็นเพื่อนไปตลาด .... เธอดีมากๆ ทั้งๆ ที่เรียนกันคนละเอกนะครับ บางทีเรามานั่งคิดถึงเรื่องที่มันสวยงามในสมัยเก่าๆ มันก็ทำให้เรามีอิ่มเอมในใจและ พลังอะไรบางอย่างผลักดันให้ก้าวไปข้าวหน้าก็ไม่รู้เนอะ....

วันนี้ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ....โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:37:01 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

@........ วันศุกร์ พบสุข ล้น .............ยินดี
ขอเพื่อน จง เปรมปรีด์ ................... ผ่องแผ้ว
ประสงค์ สิ่งใด มี............................ สมดั่ง หวังเฮย
คิดสิ่งดีใดแล้ว............................ จุ่งได้ดังหวัง/.มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ พ่อระนาด


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:48:42 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยงค่า หม่ำๆ หรือยังเอ่ย ^^


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:25:46 น.  

 


ดาวจ๋านั่งสมาธิไม่รอดสักทีค่ะ แห่ะๆ
นั่งทีไรก็จะหลับอยู่เรื่อย ...


โดย: satineesh วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:18:20 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ปุ๊ก
เจอะเจอในถนนนักเขียน
และแวะเวียนมาทางนี้ด้วยค่ะ
พูพาสาวสวยกับดอกลีลาวดีมาฝากค่ะพี่


โดย: พธู วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:48:14 น.  

 
สวัสดีค่ะ เข้ามาเยี่ยมชมบล๊อก แล้วก็ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะคะ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุนด้วยค่ะ

ทุนเรียนฟรี 1 ปี พร้อมที่พักระหว่างเรียน IELTS-EFL / PreMaster @Cambridge, UK รวม 30 ทุน

ถ้าผู้ได้ทุนเป็นนักเรียน โรงเรียนจะได้รับเงินบริจาค จากวิทยาลัย 10000 บาท ต่อนักเรียน 1 คนด้วยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mrs Rachinya Wilson,
International Director & Scholarship Coordinator
Cambridge Seminars Tutorial College
143-147 Newmarket Roead,
Cambridge, CB5 8HA
UK

Tel 00 44 1223 313 464
00 44 1223 300 123
00 44 7940 589 077

E mail camsem@hotmail.co.uk
rachinya@camsem.co.uk
rachinya.wilson@cambridgesemainars.co.uk

Websites: //www.cambridgeSTcollege.com
//www.camsem.co.uk
//www.cambridgeseminars.co.uk

หรือ ติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ทุนนี้ได้ที่สถานศึกษา หน่วยงานราชการทุกแห่งที่สังกัด กรมสามัญการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน กรมอาชีวศึกษา สกอ และ กพ

หรือ ติดตามได้ในบล๊อกนะคะ

กรุณาช่วยบอกต่อทุกคนที่รู้จักเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: mookyja วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:49:32 น.  

 
มาส่งความคิดถึงคะพี่ปุ๊กกกกกก


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:31:19 น.  

 
พ่อระนาดจ๋า


ดาวจ๋าส่งกุหลาบบนขนมเค้กหวานๆแทนความคิดถึงมาให้นะคะ

ขอให้มีความสุขกับชีวิตทุกวันค่ะโดย: satineesh วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:41:02 น.  

 
สวัสดีค่า ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม
ทำให้ได้พบบล๊อกดีดีเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นสุขจังเพลงก็ไพเราะ ชอบฟังค่ะเพลงบรรเลงแบบนี้ฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อช่วยให้การอ่านเรื่องที่ดูเหมือนเข้าใจยากอ่านสบายมากขึ้นรู้สึกผ่อนคลาย
ขอบคุณบล๊อกแก๊งค์ที่มีบล๊อกดีดีแบบนี้ให้เราได้รู้จักกัน
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
ชื่อตุลย์ค่ะ


โดย: toon_la วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:33:26 น.  

 
ว่าจะมาอ่านเรื่องรักๆต่อ
เปลี่ยนเรื่องเสียแล้ว


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:19:37 น.  

 
จุฬาภินันท์สรุปความว่า

สมาถะเป็นการพุ่งความคิดให้ไปอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ ขณะที่ทำสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธิ แล้วสมาธิแข็งขึ้นถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดความรู้ธรรมเข้าสู่โสดาบัน รู้ธรรมแต่ละขั้นกิเลสก็ถูกกำจัดไปทีละนิดน่ะค่ะ ทำวิปัสสนาได้แต่ต้องคิดตามหลักธรรมที่รู้เองน่ะค่ะ

ทำสมถะต่อไปเรื่อยๆจนใจจิตแกร่งขนาดได้ปัญญาระลึกอดีตชาติได้ วิปัสสนาก็ได้อีกโดยเอาสิ่งที่รู้มาประยุกต์กับหลักธรรม

ทำสมถะต่อๆไปอีกจนได้ปัญญารู้มากขึ้นจนชะกิเลสตัวกามได้ วิปัสสนาก็ทำแบบเดิมคือยึดหลักธรรม

ขั้นต่อไปเป็นอรหันต์ก็ยังคงทำสมถะ แต่วิปัสสนาจะคิดเอาอะไรก็ได้มาเทียบกับธรรม เพราะอรหันต์เข้าขั้นรู้แจ้งค่ะ

ขั้นต่อไปจากอรหันต์ จุฬาภินันท์ไม่ขอบอกค่ะ


โดย: Chulapinan วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:34:22 น.  

 
คุณปุ๊กขาหลับไปแล้วเป็นแน่แท้เชียวนี่
ช่วงนี้ด้วยความไม่สะดวกหลายๆ ประการ
ทำให้วิ่งเล่นไม่สะดวกค่ะ
มาส่งเข้านอนก็คงจะไม่ทัน มาช้านี่นาช่วยไม่ได้
ส่งเผื่อพรุ่งนี้ละกันนะคะ

ฝันดีค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:41:36 น.  

 
๐ ฉบังสิบหกรื่นรมย์......................งดงามสวยสม
นิยมร้อยเรียงเคียงกัน

๐ เพื่อนพ้องเริงรื่นสุขสันต์..............ร่วมสานสัมพันธ์
ทุกวันแวะเวียนกันมา

๐ พบกันครั้งนี้อีกครา.....................เหมือนราวกับว่า
นัดมาถักทอสายใย

๐ โคลงกลอนกาพย์ฉันท์เรียงไป......ชุ่มชื่นฤทัย
คราได้สดับรับคำ

๐ เครือข่ายร่ายโยงลำนำ................อ่านกันขำขำ
จารจำจรดจิตมิเลือน

๐ ผ่านมามิกล้าแชเชือน.................คล้ายดังเสมือน
ย้ำเตือนเรียงถ้อยร้อยคำ

จากคุณ : พ่อระนาด
เขียนเมื่อ : 19 ก.พ. 53 20:38:15

กาพย์ฉบัง 16
แจมกระทู้ "ใคร ใคร่ ต่อ ต่อ..มาต่อกลอนเล่นกัน"

ปล. เพื่อนๆ ท่านใด..ใคร่ต่อ ก็เชิญนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:53:24 น.  

 
แต่งกาพย์ไม่เป็นค่ะ กลอนแปดพอไหว อิอิ
แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
ง่วงแล้ว ขอสารภาพ 555+


โดย: biotech_girl วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:08:11 น.  

 
ไปนอนแล้วนะคะ ฝันดีอีกทีนึง 55+
พรุ่งนี้ไปทำงานค่ะ คงแว้บไปไหนไม่ได้ เฮ้อ...
ไม่ไหวๆ ไปแล้วค่ะ อาหารย่อยแล้วนอนได้

emo


โดย: biotech_girl วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:18:37 น.  

 

สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ ครับ พ่อระนาด

ขอบคุณโคลงไพเราะที่นำไปฝากครับ

มีความสุข รักษาสุขภาพนะครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:51:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก


วันนี้รายละเอียดของการฝึกสมาธิ
มีประโยชน์มากเลยครับสำหรับผู้เริ่มต้นปฏิบัติธรรม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:18:57 น.  

 

สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะ คุณปุ๊ก
มีดอกไม้มาฝากนะค่ะจะได้สดชื่นโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:31:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ อ่านแล้วมีประโยชน์กับตัวเองมากมาย ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก ปกติไม่ชอบอ่านหนังสือ อ่านตามบล้อกพี่ๆนี่ได้อะไรเยอะเลย ไม่ง่วงด้วย ไม่ยาวและหนาปึ้ก

มีความสุขในวันเสาร์ เสาร์ ที่ไม่เหงา เหงา เพราะงานยุ้ง ยุ่ง ค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:10:17 น.  

 
เป็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นครับคุณปุ๊ก
ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเลย

อลังการมากครับ

ปล. ผมเคยโดนพระอาจารย์ถามว่า
"ทำไมไม่นั่งสมาธิต่อล่ะโยม"
ท่านถามทั้งๆที่ผมกับท่านไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยสักครั้งครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:11:07 น.  

 
ทักทายยามเช้าค่า และ.....
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: toon_la วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:57:28 น.  

 


เอาขนมมาฝากค่ะ
วันนี้ฟ้าครึ้มมากๆ เลยฝนทำท่าจะตก น่านอนมากกก


โดย: biotech_girl วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:04:53 น.  

 
อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่นะจ๊ะเด็กดื้อ แต่สรุปโดยรวมแล้วคือ ทำใจให้สงบด้วยสติที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็แล้วกันเนอะ ได้มั้ยเนี่ย


โดย: JohnV วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:12:34 น.  

 
ผมไม่ค่อยนั่งสมาธิครับ
นั่งเพื่อนิ่งแบบสมถะสมาธิ
ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีวาดพู่กันจีนมากกว่าครับคุณปุ๊ก
ได้สมาธิเหมือนกันเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:45:50 น.  

 

ทำยากมากเลยล่ะสำหรับอุ้มน่ะ
ขอบคุณที่นำมาให้อ่านค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:00:18 น.  

 
มีเวรมีกรรมก็ต้องชดใช้กันไป รับสภาพ รับสภาพ 555


โดย: JohnV วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:19:24 น.  

 
ปอป้า กลับมาแล้ว..กลับมาพร้อมบุญกุศลที่ตั้งใจหอบมาฝากทุกท่าน..ค่ะ

กุศลใด ที่กระทำ สำเร็จแล้ว
ศีลผ่องแผ้ว ปริยัติ ปฏิบัติมา
รีบนำส่ง ถึงทุกท่าน ไม่รอช้า
ทุกเวลา มีแต่สุข ทุกข์มลาย

ขอบารมี แห่งองค์ พระสุคต
ช่วยเปลื้องปลด ทุกข์โศก โรคพลันหาย
กระทำการ สิ่งใด สมใจหมาย
ทั้งกายใจ ปราศทุกข์ สุขนิรันดร์

โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:26:14 น.  

 
สวัสดีครับ
ผมกำลังฝึกการตามรู้กายใจอยู่
แต่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเลยครับ

พักนี้พี่เป็นไงบ้างครับ


โดย: peeradol33189 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:35:58 น.  

 
ละเอียดมากๆเลยปุ๊ก
แต่ขอไปทำความเข้าใจเบื้องต้นของแต่ละอย่างก่อนนะ

ปล.เห็นมีรถไปจอดรับเลยได้แวะเข้าไปอ่านเรื่องโน้นอีกทีแล้ว


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:52:38 น.  

 
สวัสดีครับ คุณปุ๊ก ชอบเรื่องการทำสมาธิ มากเลยครับ ต้องขอขอบคุณที่นำมาแบ่งปันกันนะครับ และขอขอบคุณที่นำบุญมาแบ่งด้วยครับ ฤดูโยกย้ายนี้ยังประจำที่เดิมครับ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: kanetp007 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:00:54 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะคุณพ่อระนาด ได้ความรู้และมีประโยชน์มากๆค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:15:59 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ครับ
ได้เวลาทำวัตรเช้าแล้ว วันนี้วันพระ


โดย: oddy.freebird วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:4:44:51 น.  

 
สวัสดีเช้าวันพระค่ะ คุณปุ๊ก

โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:34:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:12:52 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ วันอาทิตย์ค่ะ คุณปุ๊ก
วันนี้ มินก็จะไปซื้อปลาตลาดปล่อยค่ะ
แล้ว มินจะอธิษฐานเผื่อเหมือนกันนะ
ปล. มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:24:49 น.  

 "สังเวียนคน"

ตอนที่ 4 "ผู้แพ้"

เรียนเชิญมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้น

ลูกผู้ชายนักสู้ที่ชื่อไอ้ตงกันต่อครับ...


โดย: ลุงแว่น วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:04:17 น.  

 
สวัสดีครับคุณปุ๊ก

แฮะๆๆๆ ตอนสมัยเรียนที่ วค.นครปฐม เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ผมเป็นคนห่างวัดมากมายเลยครับ ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตคืออะไร และผมก็มีชีวิตไม่ต่างอะไรไปกับเด็กเกเรคนหนึ่งน่ะครับ ในสมัยนั้น ด้วยความที่เราเคยเป็นเด็กเกเรา หลายๆ คนก็จะติดภาพพวกนั้นอยู่ เลยไม่ค่อยมีใครกล้าจะเข้าใกล้ หรือคบหาสมาคมด้วย...

แต่วัดที่ผมรู้จักตอนนั้นอยู่หน้า วค. ชื่อว่าวัดใหม่ปิ่นเกลียวครับ

ถึงจะเป็นคนพูดภาษาคนไม่รู้เรื่อง แต่ผมก็เป็นคนที่ฟังภาษาคนรู้เรื่องนะครับ และเข้าใจถ่องแท้เลยหล่ะครับ อาจจะได้เห็น ได้ยินมากมายก็ได้ แต่ก็มีบางครั้งที่ไม่เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งทั้งหมด ในบางเรื่องราว.....

สำหรับเพื่อนคนนั้นก็นะ....นิสสสส....นึง เอิ๊กๆๆๆ แต่ตอนนั้นด้วยที่ว่าวัยเรายังไม่คิดอะไรมากมาย และก็ไม่กล้าคิดอะไรกับใครเค้า เพราะตอนนั้นต้องเรียนด้วย ทำงานด้วย เลยไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องอย่างว่าน่ะครับ ถึงตอนนี้ก็เหมือนกัน ไม่ค่อยกล้าสะเออะคิดเรื่องนี้อะไรกับใครหรอกครับ เพราะเรายังไม่ดีพอน่ะครับ...

นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็ก มักจะมีเรื่องขำๆ ฮาๆ ให้อมยิ้มได้ตลอดเลยเนอะ บางทีมานั่งคิดว่า...โห...นี่ฉันเปิ่นขนาดนั้นเหรอ....ฮะฮะฮะ

ทุกวันนี้ทางบ้านและญาติๆ ทางประจวบฯ ก็จะเรียกผมว่าคนดอยบ้าง คนหลังเขาบ้าง...ในเมืองมีให้อยู่ไม่ค่อยจะอยู่ ชอบนัก อยู่ในป่า ในเขาเนี่ย จนบางทีญาติๆ ถามว่าเคยไปห้างบ้างปล่าว ผมก็จะบอกว่า นานๆ ครั้งครับ ไปเฉพาะจำเป็น แต่ถ้านั่งห้างส่องสัตว์หล่ะ บ่อยครับ....เอิ๊กๆๆๆๆ

ก็ลองไปดูก็ได้นะครับ เดี๋ยวนี้เชียงใหม่ กท. เดินทางคืนเดียวก็ถึง ชวนเพื่อนไปกันเยอะๆ สนุกดีครับ แบบว่าเป็นคณะผ้าป่าอาหารช้างน่ะครับ ฮะฮะฮะ

ขอให้มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะครับ


โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:05:13 น.  

 
มีแวะเวลานิสนึงเลยแวะมาสวัสดีค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: no filling วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:35:45 น.  

 


โดย: deeplove วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:28:33 น.  

 
ต้องฝึกสมาธิ ฟื๊ดๆ...(เสียงลมหายใจ)

หัดยากจังอ่ะ


โดย: ยัยเป๋อ (ลายมือยุ่งๆของคนไม่มีเวลา ) วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:52:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:34:27 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆค่ะ คุณปุ๊ก
ก็เห็นจะจริงอย่างที่คุณปุ๊กว่า ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ แต่บางครั้งแม้เราจะไม่ได้เลือกที่จะไปในที่นั้น แต่มันคงเป็นกรณียกเว้นละมั้งเพราะว่าที่นั้นบางครั้งมันก็มาหาเราเอง ถ้าถามตุลย์นะ คงต้องอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเลือกจัดการอย่างไรกับมันเลือกที่จะอยู่กับมันอย่างให้ไม่ทุกข์ หรือทำอย่างไรให้เราทุกข์น้อยที่สุด แต่เท่าที่เห็นนะบางคนเลือกที่จะไปที่นั้นแม้มันจะทำให้ทุกข์
ว่าไหมเอ่ย???


โดย: toon_la วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:53:45 น.  

 สวัสดีตอนกลางวันค่ะ


โดย: redclick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:10:12 น.  

 
๐ หนึ่งทิวาราตรีได้ประสบ
จักพานพบดวงตะวัน ฤ จันทร์ฉาย
อีกหมู่ดาวน้อยใหญ่ที่เรียงราย
ทอประกายวิบวับระยับพราว

๐ หนึ่งไมตรีมอบมิตรด้วยจิตเกื้อ
อันเอื้อเฟื้อมากหลายคลายเหน็บหนาว
ยลพบสุขสดใสได้อีกคราว
สุกสกาวพราวพร่างกระจ่างตา

๐ หนึ่งฤทัยไมตรีมีมอบตอบ
ตามระบอบกูลเกื้อเอื้อรักษา
กัลยาณมิตรปางไหนแต่ไรมา
ทั่วทิศาพานพบบรรจบกัน

๐ หนึ่งนาทีมีค่าเกินหาไหน
ณ ห้วงใจซึมซับดับทุกข์ขันธ์
เปรียบพระจันทร์ทอแสงผ่องอำพัน
นิจนิรันดร์มั่นจิตมิคิดเลือน..


แจมบล๊อก ๐ ความเป็นไป ๐ "cenyou"


โดย: พ่อระนาด วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:47:46 น.  

 
สวัสดียามเย็นจ๊ะปุ๊ก สาวแวะมาอ่านเรื่องดีๆยามเย็น
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:32:44 น.  

 
โอ้ว!! นั่งอ่านนานมากคับ ผมว่าหากผมสามารถปฏิบัติได้นะ ผมว่าตัวเองคงสุดยอดมาเลยทีเดียวเชียว ฮ่าๆๆๆ
เยี่ยมมากๆคับ ผมสนับสนุนบล๊อกนี้อย่างแรงคับ


โดย: zerxiustor วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:31:50 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่

hero เค้าคงไม่รู้ตัวหรอกค่ะ แต่เชื่อว่าเค้าคงสุขที่ได้แนะนำคนโง่ให้โง่น้อยลงค่ะพี่

วันแรกของสัปดาห์ วุ่นดีจังค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:30:39 น.  

 


โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:16:07 น.  

 


ยินดี จ้าดนัก เช่นกันครับ ปุ๊ก


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:21:06 น.  

 


หลับไม่ฝันนะครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:48:38 น.  

 วันนี้ไอ้ตง ย้ายสังเวียนชีวิตแล้วครับ


สังเวียนคน ตอน 5 "้ฟ้าลั่น ศิษย์ประยงค์"


ลงโรงฉายแล้วครับ....


โดย: ลุงแว่น วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:34:22 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:20:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:30:19 น.  

 
สวัสดีวันสีชมพูเจ้นกั๋นครับคุณปุ๊ก

บ่ามีหยังครับ ตะวายังบ่ฮู้ว่าจะอู้อะหยังน่ะครับ
เลยไปส่งยิ้มหื้อก่อน น่ะครับ...อิอิอิขอหื้อมีความสุขนักๆ เน้อครับกับวันยะก๋าน....

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับ


โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:30:24 น.  

 
สาธุค่ะ

จะได้นิ่งล่ะทีนี้

แล้วถ้าคันต้องทำไงคะ

แม่เคยบอกไว้ว่า

ให้บอกตัวเองว่าไม่คัน

แล้วแกล้งลืม ๆ ไป

ใช้ได้มั๊ยคะมุขนี้


โดย: raya-a วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:28:08 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:00:08 น.  

 
ก๊อก...ก๊อก...

จขบ. อยู่มั้ยเอ่ยยยย...??....

ต่างคนต่างหายเงียบกันไปเลย ป้าหายเพราะไปเบิ่งพม่ามา
แล้วปุ๊กจัง หายเพราะเหตุอันใดหนอ...??...

สบายดีหรือเปล่า..คะ..??..

คิดถึงเสมอ...นะคะ


31โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:37:30 น.  

 
กว่าจะวางเม้นท์ได้ รอนานนนนน...มาก...ค่ะ

ป้าก็เลยไปแถมไว้ที่หลังไมค์ด้วย..อิ อิ..


โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:38:27 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ปุ๊ก
มาทักทายค่ะ

โดย: พธู วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:00:08 น.  

 
คุณปุ๊กคะ ไปไหว้พระมาค่ะจิตใจจะได้สงบๆ 555+
ช่วงนี้อยากไปที่ไหนไกลๆ ค่ะ ไม่ค่อยได้เข้ามาวิ่งเล่นด้วย
เลยหายไปเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
บ้านลุงจอน ติ๊กก็ยังไม่ได้แวะไปเลยค่ะ
เฮ้อ...


โดย: biotech_girl วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:45:23 น.  

 
มาชวนไปดูห้องน้ำคะ


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:07:57 น.  

 

ความคิดถึงวนเวียนอยู่ตรงนี้ ช่วยมารับความคิดถึงกันหน่อย 'คิดถึง ห่วงใย ส่งกำลังใจให้กันเสมอ' ให้คืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนค่ะ deeplove


ขอบคุณค่ะที่นำความรู้ดีๆ มาให้อ่านกันค่ะ


โดย: deeplove วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:10:54 น.  

 
โมทนาสาธุครับ

แวะมาส่งพ่อระนาดแววไวเข้านอนครับผม

หลับไม่ฝันนะครับ
ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:20:30 น.  

 


มาส่งกำลังใจค่ะ
ทำงาน และเริ่มต้นวันใหม่
อย่างมีความสุขนะค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:4:52:08 น.  

 
หวัดดียามเช้าค่ะ

เห็นชื่อนึกว่าเป็นผู้ชายค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:14:50 น.  

 
ยายไม่ได้เข้าบล็อกหลายวัน ลูกชายป่วยหลาย
โรครุมเร้า ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:19:15 น.  

 
สวัสดีครับคุณปุ๊ก....

ตะวายุ่งขนาดเลยครับ เดินสายประชุมได้วันค่ำ ฮะฮะฮะ...ยังการัดทะโมนตีแน่ะ....เอิ๊กๆๆๆๆๆ

วัดนั้นชื่อว่า วัดใหม่ปิ่นเกลียว ครับ ไม่ได้ไปปีนเกลียวอะหยังกับไผ....สมัยตี้ยังเฮียนอยู่ ก็ชอบไปแซวเปิ้นว่าวัดใหม่ปีนเกลียวเหมือนกันครับ ที่วัดนี้มีเรื่องเล่าหนา เอาไว้จะเอามาเล่าในลำดับต่อไปครับ

ว๊าว...ดีจังเลย ทำบุญตั้งหลายวัดแน่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยคนนะครับ......สาธุ

ผมยังบ่เกยยะอะหยังกับคนชราเลยครับ ยังกึ๊ดอยู่ว่าแก่ตัวไป สงสัยไปอยู่แน่ๆ เลยครับ เอิ๊กๆๆๆ สงสัยผมคงไปทำบุญกับคนชราบ้างแล้วหล่ะ เพราะทุกวันนี้ อะไรๆ ก็เด็กๆ กับสัตว์

วันนี้ขอหื้อยะก๋านอย่างมีความสุขหนาครับ....
เอาดอกไม้มาฝากตวย......

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับโดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:15:19 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

พุทธสวัสดี
บารมีธรรมแผ่
ดลพบสุขแท้
แด่มิตรทุกคน

มีสุข สดใส
ในทุกแห่งหน
ไร้โพยภัย ผจญ
สุขท่วมท้น สวัสดี/.มีความสุข รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:52:21 น.  

 


โดย: redclick วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:34:19 น.  

 
Photobucket

สวัสดีค่ะ น้องปุ๊ก
พี่โรส แวะมาทักทายกัน สบายดีนะคะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:48:41 น.  

 
สวัสดีจ๊า...ขอโทษที่เพิ่งแวะมา..สบายดีรึเปลาน๊า..คิดถึงค๊า


โดย: Why England วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:19:19 น.  

 


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:23:15 น.  

 
เป็นการตอบข้อสงสัยทั้งนั้นเลย
การกระทำทุกอย่างที่กล่าวเบื้องต้นนั้น ถ้าทำจริงจังและจริงใจ มั่นใจว่าได้ผลค่ะ


โดย: nathanon วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:31:17 น.  

 เชิญสัมผัส วิถีชีวิตของนักมวยในค่าย

สังเวียนคน ตอน 6

ค่ายศิษย์ประยงค์


โดย: ลุงแว่น วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:40:31 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ คุณปุ๊ก
มีความสุข สดชื่น แจ่มใส
สุขกาย สุขใจค่ะ
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:45:38 น.  

 
เข้ามาสงบสติอารมณ์ ไม่ให้ฟุ้งซ่านค่ะพ่อระนาด
เย็นจิต เย็นใจ ที่กำลังร้อนและเคว้งคว้าง....


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:32:20 น.  

 
มาร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องปุ๊กจ้ะ มาช้าดีกว่าหายไปเลยเนอะ


โดย: JohnV วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:41:59 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ พ่อระนาดแววไว

วันนี้พี่ไผ่ไปทำบุญมา
นำบุญมาฝากด้วยครับผม

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=budratsa&month=01-2010&group=2&date=23&gblog=63โดย: หมึกสีดำ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:46:02 น.  

 


คุณปุ๊กสบายดีป่ะคะ...คิดถึงค่ะ


โดย: deeplove วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:43:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.