จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
6 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 

เชิญเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระอุโบสถ มหาปรินิพพานขอเชิญร่วมสะสมบุญสร้างบารมี

ทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นมหากุศล มหาบารมี มหาปรินิพพาน

๙๙๙ กอง

เพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ "พระอุโบสถ มหาปรินิิพพาน"

ณ วัดท่าไม้

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่

เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ๐๘๙-๙๙๒-๒๓๑๘ , ๐๘๙-๔๑๔-๒๒๙๓
ด้วยจขบ.ได้รับแจ้งช่วยฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ชักชวนร่วมกันทำบุญตามแต่กำลังจิตศรัทธาค่ะ ถ้า่ท่านใดสนใจร่วมทำบุญกับจขบ.ก็ร่วมทำบุญมาได้ ตามบัญชีด้านล่างค่ะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัว ทั้งบริวาร ญาติ มิตร จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ พร้อมอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญฯ

โอนเงินเข้าบัญชี :ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานพุทธ บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี :
015 - 2 - 34664 - 6
ชื่อบัญชี :
นางสาวณัฐพร สกุลอุทัยศักดิ์

เมื่อโอนเงินมาแล้ว ขอรบกวนให้แจ้งยืนยันการโอนกับจขบ.ด้วยนะคะ แล้วแต่สะดวกค่ะ จะแจ้งหน้าบล๊อกหรือหลังไมค์ก็ได้ค่ะ
หรือที่ nattypuk@gmail.com โดยแจ้งดังนี้ค่ะ

1. ชื่อผู้โอน :
2. โอนเมื่อ (วันที่และเวลา) : * สำคัญมากค่ะ โดยเฉพาะการโอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต *
3. จำนวนเงิน (บาท) :


ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะ

หมายเหตุ จขบ.ขอปิดรับเงินร่วมทำบุญในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.นะคะ เพราะต้องนำส่งเงินฝากพี่ที่ทำงานไปร่วมบุญค่ะ


อานิสงส์ในการทอดกฐินเพื่อสร้างพระอุโบสถมหาปรินิพพาน

คำว่า "โบสถ์" ย่อมาจากคำเต็มว่า "อุโบสถ" ได้แก่สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมต่างๆ มีอุโบสถรวมเป็นต้น
ในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสังฆกรรมหลายอย่างที่จะต้องกระทำในสถานที่กำหนดเขตให้ผูกพัทธสีมา เช่นการทำอุโบสถคือการที่พระสงฆ์ลงฟังสวดพระปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน และการอุปสมบทของผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา การสร้างโบสถ์ไว้ในบวรพุทธศาสนาก็เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติแก่ภิกษุทั้งหลาย

สำหรับอานิสงส์คือ ประโยชน์ของการสร้างโบสถ์นั้นมีหลายประการ ดังนี้

๑. โบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ประธาน ซึ่งเป็นองค์ที่สำคัญของวัด เสมือนเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ดังนั้นโบสถ์จึงเป็นสถานที่เคารพซึ่งผู้เข้าไปในบริเวณโบสถ์จะต้องแสดงความคารวะ เช่น ถอดรองเท้าและสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเพราะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า

๒. โบสถ์เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม หมายความว่า โบสถ์ที่จัดว่ามีความสมบูรณ์จะต้องมีการประกอบพิธีผูกพัทธสีมาให้ถูกต้องตามพระวินัย จึงจะสามารถใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้ เช่น

๒.๑ อุโบสถกรรม คือ การสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัยบัญญัติ) ของพระสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเพื่อเป็นการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางวินัยของภิกษุทั้งหลาย

๒.๒ อุปสมบทกรรม คือ การบวชพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะต้องใช้โบสถ์เป็นที่อุปสมบทจึงจะสำเร็จเป็นองค์พระ หากไปบวชในที่อื่นไม่ได้ผูกพันทธสีมา ก็ไม่เป็นสำเร็จเป็นองค์พระ เรียกว่า "สีมาวิบัติ"

๒.๓ ปาวารณากรรม เมื่อพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดพระไตรมาส (๓ เดือนแล้ว) จะต้องมีการประกอบปาวารณากรรม คือการที่ภิกษุประกาศให้ภิภษุรูปอื่นว่ากล่าวตักเตือนกันได้ และการปาวารณานี้จะต้องกระทำในโบสถ์ ทำที่อื่นไม่ได้

๒.๔ กฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์รับผ้ากฐินแล้วจะต้องประกอบพิธีสวดมอบกฐินแก่องค์ครองภายในโบสถ์ท่ามกลางสงฆ์

๓. โบสถ์เป็นสถานที่ประชุม หมายความว่าในเวลาเช้า - เย็น พระภิกษุสามเณรในวัดประชุม ทำวัตร สวดมนต์ในโบสถ์

๔. โบสถ์เป็นสถานที่ทำบุญ ใช้เป็นที่ทำบุญ รักษาอุโบสถ ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ผู้มีศรัทธาสละทรัพย์สร้างโบสถ์สมบูรณ์ด้วยเจตนา ทั้ง ๓ ประการ คือ ก่อนทำบุญมีจิตผ่องใส ขณะทำบุญมีจิตผ่องใส และหลังทำบุญมีจิตผ่องใส ก็จะได้บุญมาก คือ ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

สำหรับอานิสงส์ของผู้ถวายผ้ากฐินนั้นจะมีผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ในชาตินี้จะเจริญด้วยผิวพรรณ วรรณะผ่องใส โภคทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ มีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมาก หากตายจากโลกนี้ไปจะได้เกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานแก้วทั้ง ๕ โยชน์ มีนางอัปสร ๑ หมื่นเป็นบริวาร

 

Create Date : 06 ตุลาคม 2554
13 comments
Last Update : 6 ตุลาคม 2554 10:34:02 น.
Counter : 831 Pageviews.

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะพี่ปุ๊ก
และขอนำลิ้งค์บล๊อกไปแชร์ที่กลุ่มเพื่อกระจายอีกทีค่ะ ^ ^

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 6 ตุลาคม 2554 10:36:44 น.  

 

สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติงยันติ ตัสมา สีลัง วิโสทะเย

คนจะมีสุขก็เพราะอาศัยศีล คนจะมีโภคทรัพย์สมบัติก็ต้องอาศัยศีล
คนจะไปนิพพานได้ก็ต้องอาศัยศีล เหตุนั้นพึงชำระศีลของตนให้หมดจด

มีความสุขกับการฝึกฝนตนในการรักษาศีล ตลอดไป...นะคะโมทนาบุญกับปุ๊กด้วย...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 6 ตุลาคม 2554 11:33:14 น.  

 

โมทนาสาธุค่ะปุ๊ก

 

โดย: ร่มไม้เย็น 7 ตุลาคม 2554 0:37:36 น.  

 

อนุโมทนาค่ะ

 

โดย: redclick 7 ตุลาคม 2554 11:20:40 น.  

 

อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช

ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง จึงไม่ควรเอาตนนั้นไปพัวพันกับความชั่ว

ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 7 ตุลาคม 2554 12:09:32 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ...

 

โดย: ไกลเกินใจสายเกินแก้ 10 ตุลาคม 2554 6:45:02 น.  

 

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหละฝึกได้ยาก

ขอให้มีความตั้งใจมั่นใจการฝึกตนได้ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 10 ตุลาคม 2554 10:32:37 น.  

 

แวะมาบอกว่าคิดถึง มีความสุขมากๆนะค๊ะ

 

โดย: Why England 12 ตุลาคม 2554 18:20:44 น.  

 

สวัสดีวันสุขครับ....

 

โดย: kruchang tossapol 14 ตุลาคม 2554 8:01:20 น.  

 

สวัสดีวันเสาร์ กับวันหยุดพักผ่อนนะครับ

 

โดย: kruchang tossapol 15 ตุลาคม 2554 7:57:12 น.  

 

แวะมาเยี่ยมชมครับ

 

โดย: BoonsermLover 15 ตุลาคม 2554 13:47:56 น.  

 

แวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ
สบายดีนะคะ
โมทนาบุญด้วยนะคะ

 

โดย: กิ่งไม้ไทย 15 ตุลาคม 2554 20:24:38 น.  

 

seo แวะมาทักทายช่วงค่ำๆครับ Directory

 

โดย: nooblue88 8 ธันวาคม 2554 22:38:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.