จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ... จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ ... สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
Group Blog
 
<<
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
25 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

บทสรุป คู่รัก - คู่บารมีนางแก้วคู่บารมี
เรียบเรียง โดย อังคารพระนางพิมพาและพระโพธิสัตว์นั้น ทรงเกิดมาเป็นคู่รักและเป็นคู่ครองกันมานับอเนกอนันต์ชาติ ผ่านความสุขและทุกข์ภัยของสังสารวัฏฏ์มาด้วยกันมากมายนับชาติไม่ถ้วน มีพบมีพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา แต่เมื่อใดที่ได้เกิดมาร่วมกัน ก็ส่งเสริมกันในการสร้างสมบุญบารมีโดยไม่ย่อท้อด้วยจิตที่เสมอกัน มีความผูกพัน ไม่โกรธไม่เคือง ไม่มีแม้เพียงสายตาที่ทอดดูกันด้วยความไม่พอใจ

ทั้งสองได้เป็นคู่ครองกันมาจนถึงชาติอันเป็นที่สุด ซึ่งพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และพระนางพิมพาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

นับว่าทั้งสองพระองค์เป็น คู่บารมี กันอย่างแท้จริง


เหตุชักนำให้หญิงชายมีใจรักกัน..

ก่อนที่หญิงชายจะมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน เป็นคู่บุญบารมีกันได้นั้น ต้องผ่านความรู้สึกและความผูกพันด้วยความรักกันมาก่อน

แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเล่า ..

บางคนบางคู่ เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็หลงรักกัน
บางคนบางคู่ รู้จักศึกษานิสัยใจคอกันพอสมควร จึงเกิดความรัก
บางคนบางคู่ ได้เกื้อหนุนจุนเจือกัน นานไปก็เกิดเป็นความรัก
บางคนบางคู่ สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กแต่น้อย แล้วจึงค่อยแปรเปลี่ยน เป็นความรักเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
บางคนบางคู่ ได้สมหวังในความรัก ขณะที่บางคู่กลับต้องเลิกรา
บางคน ได้แต่หลงรักเขาข้างเดียว แต่เขาไม่เคยมีใจรักตอบ
บางคน เขามาชอบ พยายามทอดสะพานให้เรา แต่กลับไม่สนใจ..

ขณะที่บางคน ทั้งชีวิตกลับเงียบเหงา ไม่เคยมีลมรักพัดผ่านมาให้ชื่นใจเลย แม้แต่เพียงครั้งเดียว

ดูแล้วความรักของหญิงชายนี้ช่างวุ่นวายนัก จนน่าสงสัยว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายมารักกัน หรือมีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายนั้นไม่รักกัน

มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความรักของหญิงชาย ปรากฎในสาเกตชาดกที่ ๗
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ว่า


"ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส"

พระพุทธองค์จึงทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ ดังนี้

"ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ น้ำและเปือกตม ฉะนั้น"


ในพระอรรถกถาพระไตรปิฎกขยายความว่า ความรักของหญิงชายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ
สองประการ คือ

๑. การได้เคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน เคยเป็นมารดาบิดา ธิดาบุตร พี่น้องชาย พี่น้องหญิง สามีภรรยา หรือเคยเป็นมิตรสหายกัน เคยอยู่ร่วมเคียงกันมา ความรักความผูกพันนั้นย่อม
ไม่ละ คงติดตามไปแม้ในภพอื่น

๒. ความเกื้อกูลช่วยเหลือกันในชาติปัจจุบัน


ความรักย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนี้

สารพัดคู่


หญิงชายที่รักกัน และมีความสัมพันธ์กัน เรียกว่าเป็นคู่กัน ลักษณะการเป็นคู่ของหญิงชายนั้นมีได้หลายแบบ คือ

คู่รัก ได้แก่ คู่หญิงชายที่มีใจรักสมัครสมาน ปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่รัก แต่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน

คู่ครอง คือ หญิงชายที่ได้ตกลงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันในชาติภพปัจจุบัน

เนื้อคู่ คือ หญิงชายที่เคยเป็นคู่ครองกันมาในอดีตชาติ แต่ในชาติภพปัจจุบันอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นคู่ครองกันก็ได้

คู่แท้ คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่ร่วมกันในอดีตมามากกว่าคนอื่นๆ หญิงชายแต่ละคนอาจมีคู่แท้ได้หลายคน และเช่นเดียวกับเนื้อคู่ คือ คู่แท้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาติปัจจุบันก็ได้ หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเกิดร่วมกัน หรือทั้งสองฝ่ายมีวิบากจากถูกอกุศลกรรมมาตัดรอน

คู่เวรคู่กรรม คือ หญิงชายที่ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน แต่เนื่องจากเหตุที่ทำให้ต้องมาครองคู่กันนั้นเกิดจากเคยทำอกุศลกรรมร่วมกันไว้ในอดีต จึงต้องมารับวิบากกรรมร่วมกัน หรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนในอดีต จึงต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อแก้แค้นกันตามแรงพยาบาทนั้น
คู่ประเภทนี้มักจะมีเหตุให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดอกขัดใจกัน อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์และเดือดร้อน หาความสุขไม่ได้


คู่บารมี คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่เป็นคู่ครองกันมากมากกว่าคู่อื่น และมีความตั้งใจที่จะเกื้อหนุนเป็นคู่ครองกันไป จนกว่าคู่ของตนจะได้สำเร็จในธรรมที่ปรารถนา ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ดังเช่นคู่ของพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพา

การปฏิตนเพื่อให้เป็นคู่ครองที่มีความสุข

หญิงและชายที่รักกัน คงปรารถนาที่จะให้คนรักของตนเป็นเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน และคงอยากให้ความรักของตนมีแต่ความสุขตลอดไป แต่ความปรารถนาเช่นนี้ใช่ว่าจะสำเร็จสมความปรารถนาในทุกคู่รัก เพราะบางคู่อาจมีการพลัดพราก ความรักจืดจาง จากหวานกลายเป็นขม บางคู่แม้จะยังรักกัน แต่การทำมาหากินกลับฝืดเคือง ชีวิตมีแต่อุปสรรค เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ที่เกิดเพราะความรัก เป็นวิบากที่เกิดจากอกุศลกรรมเก่าทั้งสิ้น

หากหญิงและชายปรารถนาที่จะมีความรักและชีวิตที่ครอบครัวที่เป็นสุข
จะต้องเป็นผู้ไม่สร้างอกุศลกรรม ดังนี้

๑. มีความมั่นคงในคู่ครองของตน ไม่เจ้าชู้หลายใจ ไม่ทำให้คู่ของตนผิดหวังชอกช้ำใจ โดยเฉพาะต้องมีสติมั่นคงเมื่อได้มีโอกาสได้พบกับเนื้อคู่คนอื่นๆ ที่อาจผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งการได้เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อนอาจทำให้จิตใจหวั่นไหวได้
๒. ไม่เป็นเหตุให้คู่ครองเขาต้องแตกแยกด้วยความอิจฉา ริษยา
๓. ไม่ล่วงศีลข้อ ๓
๔. ไม่ปรามาสพระอรหันต์ ดังหลักฐานปรากฎในพระไตรปิฎกว่าคนที่ปรามาสพระอรหันต์หญิงมักได้รับเศษกรรมในเรื่องของคู่ครอง


สัญญานคู่แท้

เนื่องจากคู่แท้ คือ คนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนาน ความรักความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากเหนือคู่แบบอื่น และอาจมีอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติ จึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมี

ลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บารมีมาพบกัน เช่น

เมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคย อาจจำกันได้ อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบ
แต่มีรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่า

ไม่ว่าทำสิ่งใดก็มักคล้อยตามกัน มีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติ
แม้อยู่ห่างไกลกัน ต่างจังหวัด ต่างบ้านต่างเมือง ก็มีเหตุชักนำให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆ ด้วยหน้าที่การงาน ด้วยเหตุบังเอิญ หรือแม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มี

หากมีกรรมพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกัน อีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร แม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต ก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจัง อาจมีบ้างที่มีรักมีสัมพันธ์กับใครไปก่อน แต่มักมีเหตุให้เลิกราหย่าร้างกันไปด้วยจิตใจที่รอคอยใครสักคนที่เป็นคู่แท้ของตน

และหากได้พบกับคู่แท้ของตนแล้ว แต่มีวิบากจากอกุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอน เป็นเหตุให้ต้องจากกันในภายหลัง แม้จะจากกันไปนานแสนนานนับสิบๆ ปี ก็ไม่อาจลืมกันได้

การตั้งความปรารถนาจะพบกันในชาติภพต่อไป

หญิงชายแต่ละคนนั้นต่างผ่านทุกข์ภัยของสังสารวัฏฏ์มานานแสนนาน ต่างผ่านการครองคู่มานับครั้งไม่ถ้วน แต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมาย เป็นแสนเป็นล้านคน บางคนเป็นคู่กันแล้วก็มีความสุข อยากพบเจอและได้อยู่เป็นคู่กันอีกในชาติภพต่อไป แต่บางคนก็เบื่อหน่ายไม่ถูกใจคู่ของตน ไม่ปรารถนาจะกลับมาพบเจอกันอีก

เหตุที่จะทำให้คู่หญิงชายมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในชาติภพต่อไปนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุปัจจัยไว้ในสมชีวิสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ดังนี้


"ดูกร คฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ

ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก"


ดังนั้น เมื่อหญิงชายปรารถนาจะได้พบกัน เป็นคู่ครองกันอีกในชาติภพต่อๆ ไป หญิงชายทั้งสองนั้นต้องปฏิบัติตามพุทธพจน์ และมีการตั้งจิตปรารถนา ดังนี้

๑. รักษาศีลให้เสมอกัน

บุคคลที่มีศีลเสมอกันย่อมอยู่ร่วมกันได้ในปัจจุบัน เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็สามารถไปเสวยกรรมดีร่วมกัน แต่หากฝ่ายหนึ่งทรงศีล แต่อีกฝ่ายทุศีล ฝ่ายหนึ่งย่อมไปสู่สุคติภูมิ ส่วนอีกฝ่ายต้องไปสู่อบายภูมิ โอกาสที่จะได้กลับมาพบกันนั้นยากยิ่งนัก

๒. ให้ทานและยินดีในการบริจาคเสมอกัน

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ทานและบริจาค แต่อีกฝ่ายไม่ชอบใจ ก็จะเกิดความขัดแย้ง ไม่ลงรอยกัน นำไปสู่ความบาดหมาง และเอาใจออกห่างกันในที่สุด

๓. ทำปัญญาให้เสมอกัน

การทำปัญญาให้เสมอกัน มีการปฏิบัติสมาธิภาวนา จะทำให้ทั้งสองมีความเข้าใจในโลกธรรมเสมอกัน มีความเข้าใจในสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน และยอมรับกันได้

๔. ตั้งจิตอธิษฐาน

อธิษฐานนั้นมีผล ทั้งอธิษฐานที่เป็นกุศลและอกุศล การอธิษฐานเป็นเหมือนการตั้งหางเสือเรือ ทำให้เรือมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ ในการครองคู่ก็เช่นกัน อธิษฐานจะเป็นตัวชักนำให้หญิงชายได้กลับมาพบกัน และได้ครองคู่กันได้ในที่สุด ดังเช่น อธิษฐานของสุมิตตาพราหมณี ซึ่งอธิษฐานเป็นคู่บารมีให้พระโพธิสัตว์ จากนั้นมาอีกหลายชาติ ทั้งสองก็ต้องใช้เวลาปรับศีล ทาน และปัญญา ให้มาเสมอกัน และได้เป็นคู่บารมีกันสมคำอธิษฐานนั้น

การปรารถนาเป็นคู่บารมี

หญิงชายที่ปรารถนาเป็นเนื้อคู่กันตลอดไปนั้น สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงร่วมกันปฏิบัติตนให้มี ศีล ทาน และปัญญา ให้เสมอกัน และมีอธิษฐานร่วมกันเป็นหลักชัย

แต่การเป็นคู่บารมีนั้นหมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ มีความปรารถนาเอกอุในการบำเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างสมบารมียาวนานอย่างเร็วสุดถึง ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนกัป และอย่างช้าต้องเนินนานถึง ๘๐ อสงไขยกับเศษแสนกัป ซึ่งเป็นกาลเวลาที่ยาวนานมาก

แต่การสร้างสมบารมีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น ใช้เวลาประมาณ ๑ แสนกัป ก็มีบุญบารมีมากพอที่จะบรรลุธรรม และหลุดพ้นจากสังสารวัฏฏ์นี้ไปได้ การผูกพันเป็นคู่บารมีจึงเป็นการผูกมัดตนเองไม่ให้มีโอกาสได้บรรลุธรรม แม้จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นแสนเป็นล้านองค์

นอกจากนี้ การเป็นคู่บารมียังต้องพบกับความทุกข์ยากนานับประการ ดังเช่นที่พระนางพิมพาได้ประสบตลอดเวลายาวนานถึง ๔ อสงไขยกับเศษแสนกัป

ดังนั้นการจะอธิษฐานติดตามเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์สักองค์หนึ่ง จึงควรไตร่ตรองให้ดีว่าไม่ใช่อธิษฐานด้วยเหตุเพราะความรักและตัณหา แต่ต้องประกอบไปด้วยความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระโพธิสัตว์องค์นั้น นอกจากนี้ยังต้องมีน้ำใจสงสารและอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นกองทุกข์ และมีกำลังใจเข้มแข็งเท่าเทียมกับพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเช่นกันขอนอบน้อมบูชา

แด่สตรีทุกคนที่มีกำลังใจเสมอพระโพธิสัตว์

และปรารถนาเป็นคู่บารมี
เพื่อช่วยพระโพธิสัตว์สร้างสมพุทธการกธรรม

เพื่อความบรรลุพระโพธิญาน ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ข้ามทะเลทุกข์ในอนาคตกาล


( นางแก้วคู่บารมี จบบริบูรณ์แล้วค่ะ )ที่มา : //bannpeeploy.exteen.com/20080130/entry
เพลง ลาวม่านแก้ว------------------------------------

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ กฐิน จ.น่าน

1. ลุงแอ๊ด ................................409 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ..............500 บาท
3. พี่อ้วนจัง (อ้วนforest) .............999.91 บาท
4. คุณอิสราภรณ์ ศิริคุณ...............1,000 บาท
5. ธัญรัศม์ จิรจรัสธีรโชติ + รัชดากร ศรีธราพิพัฒน์ ....500 บาท
6. พี่หมู (วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส)........199.39 บาท
7. นู๋บี (Bee_bu) .......................100 บาท
8. คุณช้าง (เพลงดาบกระบี่เดียวดาย) ...300 บาท
9. พี่โรส (นายกุหลาบ) ...............2,100 บาท
10.นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ ........500 บาท
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ............300 บาท
12.น้องหนิง .............................100 บาท
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ..............99 บาท
14.คุณพรพรรณ .....................1,000 บาท
15.คุณนุ่มและครอบครัว .............100 บาท

ยอดรวม ณ วันที่ 28 ก.ย.52 เป็นเงิน 8,207.30 บาท

ขออนุโมทนาค่ะ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะอุโบสถ วัดสองแคว จ.น่าน
 

Create Date : 25 กันยายน 2552
76 comments
Last Update : 28 กันยายน 2552 18:28:09 น.
Counter : 2524 Pageviews.

 

สวัสดีครับ พ่อระนาดแววไว
ขอมาอ่าน บทสรุป คู่รัก - คู่บารมี นะครับ

ขอโมทนาด้วยนะครับ


ดังนั้น เมื่อหญิงชายปรารถนาจะได้พบกัน เป็นคู่ครองกันอีกในชาติภพต่อๆ ไป หญิงชายทั้งสองนั้นต้องปฏิบัติตามพุทธพจน์ และมีการตั้งจิตปรารถนา ดังนี้

๑. รักษาศีลให้เสมอกัน
๒. ให้ทานและยินดีในการบริจาคเสมอกัน
๓. ทำปัญญาให้เสมอกัน
๔. ตั้งจิตอธิษฐาน

ขอให้พ่อระนาดแววไวมีความสุขสดชื่นนะครับ

หลับฝันดี
ราตรีสวัสดิ์ครับ

 

โดย: หมึกสีดำ 25 กันยายน 2552 19:01:07 น.  

 

ขอบคุณ และโมทนาด้วยค่ะ

วันนี้ฝนตกหนักมาก ถึงมากที่สุด
น้่องฟ้าใสเป็นไงมั่งเอ่ย....

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กันยายน 2552 20:23:41 น.  

 

สวัสดีครับคุณปุ๊ก.....
สาธุ......อนุโมทนาด้วยนะครับ.......ได้อ่านแล้ว ยิ่งเข้าใจโลก และธรรม มากขึ้นครับ....

หากคนในโลกนี้ได้เข้าใจในเรื่องคู่ ในเรื่องความรักอย่างนี้ เชื่อเถอะครับว่าปัญหาสังคม ปัญหาของการร้างลาก็คงจะน้อยลงกว่านี้ ทุกวันนี้(เกือบ) ทุกคนใช้ความไคร่นำความรัก (ซึ่งไม่ต่างจากสัตว์ที่ต้องผสมพันธุ์) บอกว่ารักเพื่อให้ได้ครอบครอง เพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธุ์ พอหลังจากนั้น (หมดโปรโมชั่น) สันดานเดิมก็แสดงออกมา เห็นเยอะมากในสังคมปัจจุบัน ทั้งชายและหญิง.....

ดังนั้นผมคิดว่าการที่จะมีใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนอกเหนือจากบุญกรรมในอดีตชาติแล้ว กรรมที่ทำในปัจจุบันนี่แหล่ะตัวแปรสำคัญเลย คุณปุ๊กว่าไหม....เฮ้อ....กรรมใครกรรมมันจริงๆ เลยเนอะ....

แต่บางครั้งการที่เราเจอคู่ที่ไม่ดีก็เป็นข้อดีนะครับ เพราะจะทำให้เราเบื่อทางโลก หันหน้าเข้าหาหลักธรรมมาเยียวยาจิตใจ....คือเรียกว่าถ้าไม่ทุกข์ ไม่ถึงธรรม เนอะ....

วันนี้เป็นไงบ้างครับ....สบายดีไหม.....
หลับฝันดีนะครับ....

 

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย 25 กันยายน 2552 20:56:49 น.  

 

โมทนาค่ะ

ฟ้าใส สมชื่อจริงๆเลยนะเนี้ย
วันไหน...ถ้าต้องการแดด คงต้องขอรบกวน
ได้ไหมค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กันยายน 2552 21:05:59 น.  

 


ถึง .. เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน

วันนี้ จขบ.ได้มีโอกาส ไปทำบุญวันเกิดพระอาจารย์มาค่ะ
ได้ถวายปัจจัย ถวายอาหาร ถวายผ้าไตรจีวร ด้วยค่ะ

ณ โอกาสนี้ ขอนำบุญที่ได้มาวันนี้
มอบให้กับทุกๆ คน ได้ร่วมอนุโมทนากับ จขบ.นะคะ 

โดย: พ่อระนาด 25 กันยายน 2552 21:07:50 น.  

 

เมื่อกี่เพิ่งอ่านบทสรุปจบค่ะ....
เป็นบทสรุปที่ อ่านแล้วเข้าใจเรื่องเนื้อคู่ขึ้นเยอะ
เลยค่ะ โมทนาค่ะ......

ได้เลยค่ะ....ถ้าจะขอใช้บริการจะส่งรถพร้อมคนขับไปรับถึงที่เลยค่ะ แถมด้วยขนม นม เนย เลี้ยงดูปูเสื่อ อย่างดีเยี่ยมค่ะ....

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กันยายน 2552 21:17:14 น.  

 

สวัสดีครับพ่อระนาด

แอบมาอ่านนางแก้วคู่บารมีบ่อยๆ ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก bloggang จนมาเป็นสมาชิก bloggang แล้วก็ยังติดตามอยู่จนจบ

เมื่อจบแล้วจึงค่อยมาแสดงตัวว่านางแก้วคู่บารมีนี้ผมเขียนไว้เองตั้งแต่ปี ๔๙ โดยเอาไปเผยแพร่ไว้ที่ลานธรรม ตอนหลังแพร่กระจายไปมาก บางคนก็ email มาขออนุญาต บางคนก็ขอต้นฉบับ ผมก็ให้ไปทุกครั้ง มีคนขออนุญาตทำเสียงอ่านด้วยผมก็ตอบให้ไป เขาก็ไปทำแต่ไม่ครบทุกตอน เสียดายมาก คนทำเขาทำดีมาก อยากให้ทำให้จบ แต่เขาคงชอบอยู่ไม่กี่ตอนมั้งเลยทำไว้แค่นั้น
น่าชื่นชมที่ทุกที่ที่นำไปเผยแพร่ต่อก็มีชื่อผมติดไปด้วยทุกครั้ง แม้ในเว็บไซต์ของเด็กมหาวิทยาลัยยังมีชื่อติดไปเลย
จะยกเว้นก็เพียงในเว็บใหญ่แห่งหนึ่งที่มักเอาผลงานผมไปเผยแพร่บ่อยๆ ทั้งที่เป็นเรื่องสั้นๆ และที่เป็นเรื่องยาวๆ และทุกครั้งจะเอาไปตัดหัวตัดหางไม่บอกที่ไปที่มาเลย บางคนโพสต์ถามข้อความไว้ในเว็บหนึ่ง พอผมตอบเขาก็รีบเอาไปโพสต์ในเว็บที่ว่าอย่างรวดเร็วว่าเขาค้นพบคำตอบแล้ว (ทำนองว่าค้นพบเอง) ผมอ่านแล้วก็ขำๆ

มาเล่าให้ฟังเฉยๆ ครับ ไม่ได้ติดใจอะไร จบแล้วก็ไปเยี่ยม blog ผมบ้างนะครับ ใน bloggang ผมไม่ได้ชื่ออังคาร เพราะสมัครชื่อนี้ไม่ได้

พ่อระนาดใจบุญนะครับ จะไปทอดกฐิน จ.น่าน ปีนี้ผมก็ทำบุญใหญ่เหมือนกัน จัดทอดกฐินมหากุศล ๙ วัด ทอดที่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นครั้งแรกที่จัดทอดกฐินถึง ๙ วัดในวันเดียว มีเพื่อนๆ มาร่วมบุญกันเยอะทีเดียว

ไม่ได้อ่านครบทุก blog เลยไม่รู้ว่าบอกไว้ตรงไหนหรือเปล่าว่าทำไมจึงชื่อ พ่อระนาด ทั้งๆ ที่เป็น female.

 

โดย: oddy.freebird 25 กันยายน 2552 21:30:11 น.  

 

น้องปุ๊กครับ
มาอ่านนางแก้วตอนจบ
ประทับใจมากครับ
ได้ความรู้ใหม่ๆครับ
ฟังเพลงได้ใจร่มๆคืนนี้
หลับสบายๆนะครับ
พี่ลัดฟ้า

 

โดย: ลัดฟ้ามาเจอ 25 กันยายน 2552 21:40:37 น.  

 


ขอโมทนาด้วยครับ พ่อระนาดแววไว
มาส่งพ่อระนาดแววไว เข้านอนนะครับ
...

หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ

 

โดย: หมึกสีดำ 25 กันยายน 2552 21:42:35 น.  

 

ขอโมทนาสาธุด้วยครับ น้องปุ๊กจัง

 

โดย: อ้วนforest IP: 119.42.77.36 25 กันยายน 2552 22:21:21 น.  

 

ราตรีสวัสดิ์นะครับ ฝันดีฝันดี

 

โดย: อ้วนforest IP: 119.42.77.36 25 กันยายน 2552 22:43:37 น.  

 

พี่ปุ๊ก มาแล้วค่ะ มารายงานตัวและมาขอบคุณที่ส่งข้างส่งน้ำในช่วงที่คอมน้องเสียค่ะ

ดีใจจังมาทันได้อ่านตอนจบ

บางครั้งหนูก็รู้สึกว่ากำลังอยู่กับคู่แท้ แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่กับคู่เวร 55555555

 

โดย: tukta (tukta510 ) 25 กันยายน 2552 23:32:43 น.  

 

สวัสดี,
ฉันชื่อมอร์แกน Jovita ฉันเห็นโปรไฟล์ของคุณและเป็นที่สนใจทราบว่าคุณคุณสามารถโปรดตอบกลับฉันที่อยู่อีเมลของฉัน (jovita_morgan@yahoo.com) สำหรับการสนทนาจึงสำคัญที่เรารู้กันมาก Well.I สามารถส่งภาพถ่ายในภายหลังเพื่อให้คุณรู้ว่าใครฉันฉันจะดีใจที่ได้ยินเสียงตอบรับที่ดีจากคุณ
ยังคงให้ศีลคุณและขอขอบคุณ.
Jovita.Hello,
My name is Jovita morgan I saw your profile and became interested in knowing that you, could you please reply to me at my email address (jovita_morgan@yahoo.com) for discussion, so important that we know each other very Well.I can send photos later, so you know who I am, I'll be glad to hear a good response from you,
remain bless you and thank you.
Jovita.

 

โดย: สวัสดี, IP: 196.207.248.143 26 กันยายน 2552 1:14:33 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ปล. หลังไหมด้วยนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 26 กันยายน 2552 2:12:32 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณปุ๊ก
 

โดย: กะว่าก๋า 26 กันยายน 2552 6:12:32 น.  

 ขอให้มีความสุข.....กับวันหยุดพักผ่อนค่ะ

เอ๋....หรือไม่ได้หยุด ต้องหัวฟูอีกวัน

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 26 กันยายน 2552 6:46:18 น.  

 น้องน้อยขา...

วันนี้พี่สาวมีความคิดถึงและความสุขมาฝากค่ะ
น้องน้อยมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนมากๆนะคะ
 

โดย: tanjira 26 กันยายน 2552 8:02:37 น.  

 

หมิงหมิงตื่นมาได้พักนึงครับ
ไม่ยอมทานข้าวอีกแล้ว 5555

ตอนนี้กำลังไปส่งอาม่าขึ้นเครื่องครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 26 กันยายน 2552 9:29:01 น.  

 


สวัสดีค๊าพี่ปุ๊กคนน่ารัก
เดี่ยวแพมมาอ่านใหม่ไปข้างนอกก่อนน๊า
ส่งความคิดถึงกับความสุขด้วยนะคับบบ

 

โดย: mastana 26 กันยายน 2552 11:04:58 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
ไม่ได้เข้ามาเป็นนานเลย แถมไม่ได้ออนคุยกันด้วย
วันนี้ได้เข้ามาอ่านเรื่องคู่แท้ได้ความรู้ดีจังค่ะ
แล้วคุยกันนะคะในเอ็มน่ะ

คุณปุ๊กสบายดีนะคะ มีความสุขมากๆค่ะ

 

โดย: busabap 26 กันยายน 2552 12:19:17 น.  

 เอาไอศกรีมมาฝากค่ะ อากาศเหมือนจะดีนะคะ
แต่เย็นจังเลย มันครึ้มๆ ค่ะ แหะๆ

 

โดย: biotech_girl 26 กันยายน 2552 15:22:37 น.  

 

สวัสดีค่ะ

พรุ่งนี้วันพระ
ชำระจิตใจ เว้นอบายมุขนะคะ

ขอพระคุ้มครองค่ะ

 

โดย: raya-a 26 กันยายน 2552 17:26:43 น.  

 

หวัดดีตอนหัวค่ำครับ น้องปุ๊กจัง
งานยุ่งเหรองั้นค่อยเคลียร์ละกัน

 

โดย: อ้วนforest IP: 114.128.181.56 26 กันยายน 2552 19:54:46 น.  

 

เข้ามาบ้านปุ๊กแล้วรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงเพลงไทยเก่าๆแบบนี้ เพลงเก่าพวกนี้เนื้อร้องมีความหมายดีมากเลยนะ


Friends18.com Orkut MySpace Hi5 Scrap Images
Friends18.com Picture Comments

 

โดย: ลุงแอ๊ด 26 กันยายน 2552 21:05:07 น.  

 


พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น 8ค่ำเดือน 11
เป็นช่วงที่เริ่มเทศกาลบุญกฐินแล้วค่ะ
อยากชวนเพื่อนๆไปทำบุญกฐินร่วมกันค่ะ
ที่สวนผึ้ง..ราชบุรีเพราะกำลังใจจากเพื่อนๆแห่งโลกไซเบอร์คนดีเสมอ
พร้อมจะช่วยเหลือเคียงข้างมิตรเช่นเรา
กัลยาณมิตรแสนประเสริฐแห่งเรา
อยากให้ทุกคนไปร่วมทำบุญกับเรานะ...

ขอให้เรามีความตั้งใจดัวยความบริสุทธิ์ใจ
มิได้แอบแฝง..หรือมีเจตนาไม่ดี..อะไรก็ย่อมทำลายยาก
และผ่านอุปสรรคและเจอะเจอสิ่งดีดีแน่นอนค่ะ
และต้องขอขอบคุณเพื่อนๆญาติพี่น้องมากมายในโลกความจริง
ที่ช่วยให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความตั้งใจ
คุณแคทตั้งใจค่ะในงานกฐินในปีที่ 3
ขอบคุณมากมายในทุกๆๆโลกจริงๆๆค่ะ


หลวงพ่อท่านสุดปลี้มใจเสมอกับทุกท่านที่บริจาคค่ะ
หลวงพ่อท่านฝาก..อนุโมทนาทุกท่านค่ะเชิญร่วมทำบุญบริจาคทานที่บล็อกคุณอุ้มได้เลยค่ะ

คลิกเข้าไปที่ BLOG อุ้มสีได้ที่นี่ค่ะสำหรับงานกฐินปี 52

เนื้อหาดีจังเลยค่ะ
แฮะๆๆคู่รัก คู่บารมี
 

โดย: catt.&.cattleya.. 26 กันยายน 2552 22:15:42 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกี้ มาติดตามอ่านตอนจบของนางแก้วคู่บารมีค่ะ จบได้สวยงามมากค่ะ ^_^

ขออนุโมทนาในการเผยแผ่เรื่องราวดี ๆ แบบนี้ด้วยนะคะ

อนุโมทาบุญทีไปทำมาด้วยค่ะ

 

โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (http://beee.bloggang.com) IP: 125.24.160.18 26 กันยายน 2552 23:53:28 น.  

 


 

โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก 27 กันยายน 2552 0:13:12 น.  

 

สวัสดี...เช้าวันพระค่ะขอให้เป็นวันที่...มีแต่ความสุขค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 27 กันยายน 2552 7:51:42 น.  

 หวัดดีค่ะคุณปุ๊ก
มาบ้านนี้ทีไร รู้สึกเย็น ๆ สดชื่น กับเพลงของคุณปุ๊กทุกครั้งเลยค่ะ
มีความสุขมาก ๆ นะคะคุณปุ๊ก
บุญรักษา พระคุ้มครองนะคะ

 

โดย: มินทิวา 27 กันยายน 2552 7:52:51 น.  

 สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ คุณพ่อระนาด

มาอ่านมาฟังเพลงเพราะ ๆ ค่ะ

มีความสุขกับวันพักผ่อนสบายๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: อิ่ม_Aim 27 กันยายน 2552 8:51:16 น.  

 

ตามมาอ่านคู่แท้ตอนจบ

ดีวันอาทิตย์จ้าคุณปุ๊กฯ


emoมาเดินแบบทอดหุ่ย สบาย สบาย ชิลล์ ชิลล์ นะ

 

โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส 27 กันยายน 2552 12:15:19 น.  

 
สวัสดีวันสีแดงครับ

จากบล็อก... ยังมีอีกหลายเพลงจะอวด แต่ยังหาขำขันมาแจมไม่ได้เลย

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ

 

โดย: เซียน_กีตาร์ 27 กันยายน 2552 12:57:13 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะคุณพ่อระนาดได้อ่านแล้วพอจะทราบว่าคู่ของเราเป็นอะไร แต่ยังไงก็ตามพยายามทำหน้าที่ภรรยาในชาตินี้ให้ดีที่สุดค่ะฮิฮิ ขอบคุณมากน่ะค่ะ สุขสันต์วันหยุดค่ะ

 

โดย: Budratsa 27 กันยายน 2552 13:45:46 น.  

 

สวัสดีจ้าน้องปุ๊ก มีความสุขวันหยุดนะจ๊ะ

 

โดย: Nat-cherry 27 กันยายน 2552 16:18:19 น.  

 

น้องปุ๊กครับ
มีความสุขกับวันหยุดครับ
พี่ลัดฟ้า

 

โดย: ลัดฟ้ามาเจอ 27 กันยายน 2552 17:24:09 น.  

 

หลับฝันดี บาย บาย

 

โดย: อ้วนforest IP: 114.128.11.148 27 กันยายน 2552 20:56:12 น.  

 

อ้าว พี่อ้วนจัง ไปนอนแล้วเหรอ
ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยเลย วันหยุดแต่มะได้หยุด

วันนี้ได้ไปทำบุญถวายสังฆทาน มาด้วยค่ะ
นำบุญมาฝากนะคะ พี่อ้วนจัง

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: พ่อระนาด 27 กันยายน 2552 21:48:25 น.  

 

Glitter คิดถึง
อ่านแล้วดีมากๆๆ

 

โดย: หนูดำจำมัย 28 กันยายน 2552 2:08:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ครับ


จากบล็อก... นางโลม 1 เคยโชว์ไปนานแล้วนี่ครับ...แกล้งลืม หรือว่า จำไม่ได้จริง ๆ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ

 

โดย: เซียน_กีตาร์ 28 กันยายน 2552 7:06:07 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เช้าวันจันทร์สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
มาพร้อมกำลังใจดี ๆ ไม่มีวันหมด

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 28 กันยายน 2552 7:13:16 น.  

 

สวัสดีครับพ่อระนาด
อนุโมทนาบุญสังฆทานวันพระเมื่อวานด้วยครับ

 

โดย: oddy.freebird 28 กันยายน 2552 8:06:15 น.  

 

พ่อระนาดขรา ^-^ อิ๊นส์ก็ไปทำบุญ
และไหว้พระเก้าวัดมาเหมือนกันค่ะ
เอาบุญมาฝากเช่นกันค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยคร้า ^-^

 

โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก 28 กันยายน 2552 9:22:26 น.  

 

อันดับแรก...ขออนุโมทนาบุญก่อนนะค่ะ

อันดับที่สอง...เอาบุญมาฝากเช่นกันค่ะ บุญจากการปฎิบัติเมื่อคืน แล้วก็บุญกฐินหลายกองเลยค่ะ

แล้วก็อันดับที่สาม...มีหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 28 กันยายน 2552 11:24:27 น.  

 

สวัสดีวันจันทร์ วันสดใสนะครับ พ่อระนาดแววไว

มารายงานตัวครับ หายไป2วัน
มาส่งความคิดถึงนะครับ

ขอให้พ่อระนาดแววไว มีความสุขสดชื่นนะครับ

 

โดย: หมึกสีดำ 28 กันยายน 2552 12:31:48 น.  

 

คิดถึงพี่ปุ๊กจัง...มาตามหากับพี่ไผ่ด้วย..emoemo

 

โดย: ตัวp_box 28 กันยายน 2552 13:43:31 น.  

 

กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ น้องปุ๊กจัง

 

โดย: อ้วนforest IP: 112.142.1.180 28 กันยายน 2552 17:32:17 น.  

 

สวัสดีค่ะ พี่อ้วนจัง

อิอิ เหมือนรู้เลยนะคะ
น้องปุ๊กกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพจริงๆ ด้วยล่ะ
ไม่เปียกฝนเหมือนเดิม

มีเรื่องเกี่ยวกับฝนจะเล่าอีกแร่ะค่ะ พี่อ้วนจัง
ตอนขากลับฝนตกหนักมาก
มาถึงสะพานปิ่นเกล้าฯ ก็ยังตกหนักอยู่
แต่ปุ๊กต้องลงแล้วไงคะ ปรากฏว่าอยู่กลางสะพาน
ฝนเบาลงจนเหลือแค่เปาะแปะ จนขาดเม็ดไปในที่สุด
ทำให้กลับถึงบ้านได้โดยสวัสดิภาพ

 

โดย: พ่อระนาด 28 กันยายน 2552 18:50:14 น.  

 

โฮะๆๆๆ
แหมชื่อสมฉายาจิงๆๆ อยู่เชียงใหม่
ร้อนๆมากๆได้ข่าวกรุงเทพฝนตก
ยังคิดว่าน้องปุ๊กจังจะรอดมั้ยนี่
ผลปรากฎผ่าน 5555

 

โดย: อ้วนforest IP: 112.142.1.180 28 กันยายน 2552 19:10:53 น.  

 

บัวลอยน้ำขิง ฝากพี่อ้วนจังค่ะ
ผ่านอะไรคะ ผ่านปลายฝนต้นหนาว เหรอค๊า เหอ เหอ

 

โดย: พ่อระนาด 28 กันยายน 2552 19:14:49 น.  

 

ย้างยางไม่ถึงปลายฝนต้นหนาวซะหน่อย
เพิ่งจะเริ่มเอง อิอิเพราะตื่นตอนเช้า
เริ่มมีลมเย็นๆโชยผ่านแล้วก็มืดไวอีก
โห ขอบคุณมากบัวลอยน้ำขิงเหมาะ
สำหรับช่วงนี้จริงๆ

 

โดย: อ้วนforest IP: 112.142.1.180 28 กันยายน 2552 19:23:50 น.  

 

เป็นคู่บารมีที่อิ่มอกอิ่มใจเนาะ

 

โดย: redclick 28 กันยายน 2552 19:33:59 น.  

 ปลาทองเหรอครับ...อืม ไม่ใช่วัยนะย้อเย่งนะ


ฝันดีครับ

 

โดย: เซียน_กีตาร์ 28 กันยายน 2552 20:17:22 น.  

 

Blog พ่อระนาดวันนี้โหลด ช้า.......จัง

 

โดย: oddy.freebird 28 กันยายน 2552 20:22:30 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะ...สำหรับคำอวยพร
ขอพรนั้น....สุขนั้นจงย้อนกลับ หาท่าน
ล้านเท่าพันทวี

น้องสาว....มากินเค้กกันเร็ว 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 28 กันยายน 2552 20:25:44 น.  

 

ขอลอกตรงนี้ไปเก็บเอาไว้นะปุ๊ก ชอบมากๆเลย

บางคนบางคู่ เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็หลงรักกัน
บางคนบางคู่ รู้จักศึกษานิสัยใจคอกันพอสมควร จึงเกิดความรัก
บางคนบางคู่ ได้เกื้อหนุนจุนเจือกัน นานไปก็เกิดเป็นความรัก
บางคนบางคู่ สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กแต่น้อย แล้วจึงค่อยแปรเปลี่ยน เป็นความรักเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
บางคนบางคู่ ได้สมหวังในความรัก ขณะที่บางคู่กลับต้องเลิกรา
บางคน ได้แต่หลงรักเขาข้างเดียว แต่เขาไม่เคยมีใจรักตอบ
บางคน เขามาชอบ พยายามทอดสะพานให้เรา แต่กลับไม่สนใจ..
ขณะที่บางคน ทั้งชีวิตกลับเงียบเหงา ไม่เคยมีลมรักพัดผ่านมาให้ชื่นใจเลย แม้แต่เพียงครั้งเดียว

ใครโชคดีได้คู่รัก-คู่บารมี คงจะมีความสุขมากๆ

 

โดย: ลุงแอ๊ด 28 กันยายน 2552 20:30:12 น.  

 

ช่วงนี้เดินสายงานเกษียณครับพี่
กลับดึกกลับค่ำ
รับเป็นพิธีกรด้วย อิอิ

และช่วงนี้ก็ต้องแก้เล่มทีสีสหลังสอบปากเปล่าและเร่งเขียนรายงานการวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอ่ะสำหรับประกอบการขอจบ

อาจห่างบล๊อกไปหลายวัน
น่าจะเป็นแบบนี้ไปจนค่อนเดือนต.ค.น๊า...

 

โดย: peeradol33189 28 กันยายน 2552 20:53:45 น.  

 

ยาวจัง แต่ก็คุ้มค่ากับการนั่งอ่าน อ่านแล้วก็รู้สึกว่าพี่ได้เจอคู่แท้แล้วจ้ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้นะจ๊ะน้องปุ๊กจ๋าาา

 

โดย: JohnV 28 กันยายน 2552 21:54:39 น.  

 

แปะๆๆๆๆๆ ดีมากเลยค่ะ สนุกๆค่ะ บทสุดท้ายนี้ดีมากเลยค่ะ

แต่ขอเลือก ไม่มีคู่อีกแล้วคร้าๆๆ

ขอเป็นนักบวชดีกว่าค่ะ อิอิ (ถ้าทำได้นะ)

ดีมากเลยค่ะ พ่อระนาด ซีรี่นี้สนุกมากค่ะ

สบายดีนะค่ะ สาธุๆๆ ค่ะ

 

โดย: ย่าชอบเล่า 28 กันยายน 2552 22:30:07 น.  

 

^-^ มาส่งเข้านอนคร้าพ่อระนาดคนจ๋วย(ใจบุญ)
หลับพักผ่อนให้สบายพรุ่งนี้เช้าความสดชื่นแจ่มใสขออยู่นะคะ

 

โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก 28 กันยายน 2552 22:48:47 น.  

 สวัสดีครับ พ่อระนาดแววไว

มาชวนไปอ่าน โฆษกเทพบุตร

ว่างๆ ขอเรียนเชิญที่บล็อกนะครับ

มาส่งเข้านอนด้วยครับ
หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

 

โดย: หมึกสีดำ 28 กันยายน 2552 23:25:22 น.  

 

ชอบดื่มน้ำขิงค่ะ แต่ไม่มีบัวลอย ตัดใจเพราะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวโรคภัยจะถามหา
ฝันดีนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: redclick 28 กันยายน 2552 23:54:34 น.  

 

น้องปุ๊กครับ
หลับฝันดีครับ
ลัดฟ้า

 

โดย: ลัดฟ้ามาเจอ 29 กันยายน 2552 0:26:00 น.  

 

สวัสดีครับคุณปุ๊ก
ขอบคุณมากนะครับที่แวะไปส่งบัวลอยน้ำขิง
อย่างชอบเลยนะนั่นอ่ะ โดยเฉพาะขิง(แก่) ฮะฮะฮะ...

ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แวะเข้ามาทักทายเลย พอดีมีงานเล็กน้อย ก็เลยแทบไม่ได้ว่างแตะคอมเลยครับ พอดีวันนี้อัป blog ใหม่ ว่างๆ ก็ขอเชิญไปเที่ยวชมดูนะครับ....

แล้วเป็นไงบ้างครับ สบายดีไหม กท.ฝนตกหนักไหม เวลาฝนตกอย่าออกนอกบ้านนะครับ เพราะเดี๋ยวจะเปียก....

 

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย 29 กันยายน 2552 0:54:35 น.  

 ขอบคุณมากๆค่ะ คุณปุ๊ก
สำหรับคำอวยพรวันเกิด

ขอให้คุณปุ๊กมีความสุขมากๆ
สุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะ


ปล. ขอบคุณมากค่ะ ที่เอาบุญมาฝาก
คนอยู่ไกลบ้านหาวัดไม่ค่อยเจอ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 29 กันยายน 2552 2:02:19 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะคุณพ่อระนาด เราอยู่ไกลวัดก็ทำได้คือสวดมนต์และปฏิบัติธรรมและถวายของหิ้งพระค่ะ อยากไปวัดมากๆเลยแต่แฟนไม่ว่างค่ะ

 

โดย: Budratsa 29 กันยายน 2552 2:30:04 น.  

 คู่แท้มีอยู่จริง

 

โดย: redclick 29 กันยายน 2552 6:52:44 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ......น้องสาว
เอาอาหารเช้า....พร้อมความสดชื่นมาเสริฟ
ขอให้มีความสุขทั้งวันนะค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 29 กันยายน 2552 7:09:57 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ.../center>

สวัสดีเช้าวันอังคาร
กับวันดี ๆ ที่มีทุกวันนะค่ะคุณปุ๊ก

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 29 กันยายน 2552 7:19:17 น.  

 


ตามมาอ่านค่ะคุณปุ๊ก
มีความสุขมาก ๆ นะคะ

 

โดย: I_sabai 29 กันยายน 2552 9:06:09 น.  

 

มาส่งยิ้มให้คุณปุ๊กตอนสายๆ สบายดีนะคะ
งานยุ่งรึเปล่า..อย่าลืมทานข้าวให้ตรงเวลา
เป็นห่วงจ้า...

 

โดย: ตัวp_box 29 กันยายน 2552 10:20:13 น.  

 

เข้าได้ล่ะ
เอาเพลงเพราะๆ มาฝากครับ

เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม ?

 

โดย: oddy.freebird 29 กันยายน 2552 10:32:13 น.  

 

ดีวันอังคาร์สีชมปูจ้า

^
^
เธอเห็นท้องฟ้าบ้างไหม น่ารักเนอะ

 

โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส 29 กันยายน 2552 11:11:56 น.  

 รับขนมทานกับกาแฟสักชิ้นมั้ยคะน้องปุ๊ก

 

โดย: redclick 29 กันยายน 2552 11:55:30 น.  

 

สวัสดีครับคุณปุ๊ก
ดีจังเลย เห็นคุณปุ๊กมีความสุขอย่างนี้ ผมก็พลอยมีความสุขไปด้วยคน แบบว่าเอามือแตะๆ แล้วได้ความสุขเหมือนกัน เหมือนตอนที่เราเอาของถวายพระแล้วเอามือแตะกันน่ะครับ....

ใช่ครับ ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไร พายุเข้าด้วยนะครับ ออกจากบ้านพกร่มด้วยแล้วกัน เพื่อเจอฝนกลางทาง

วันนี้ขอให้มีความสุขและเจอกับเรื่องดีๆ ตลอดวันทำงานนะครับ

 

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย 29 กันยายน 2552 14:29:43 น.  

 ลองถอยหลังสักก้าว จะเห็นปัญหาชัดขึ้น


สวัสดีค่ะปุ๊ก

ช่วงนี้ป้าเข้าบล็อกแบบผลุ๊บๆโผล่ค่ะ คงไม่ว่ากันน๊ะ

วันนี้ก็มากับกุหลาบและความคิดถึงค่ะ
มีความสุขกับวันดีสีชมพูนะคะ


คมคำ : หากคิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย 

โดย: ร่มไม้เย็น 29 กันยายน 2552 18:24:48 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับบทความดีๆ

 

โดย: เซี่ยวจู 15 มิถุนายน 2553 16:18:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
พ่อระนาด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพียรฝึกตนใฝ่รู้ หลักธรรม

จิตเพ่งคิดจดจำ บ่มไว้

หมายเพียรมุ่งตัดกรรม วัฏฏะ

หวังสละจิตสุดท้าย ดิ่งเข้านิพพาน..

Friends' blogs
[Add พ่อระนาด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.