<<
กันยายน 2553
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
4 กันยายน 2553
 
 
ขั้นตอนและตาราการเสียภาษีสรรพสามิตต์จักรยานยนต์นำเข้าตารางประเมินราคา เสียภาษีสรรพสามิต สำหรับรถบิ๊กไบค์ [No. 0]

เครดิตจาก
//norther-lampang.tarad.com/webboard_824822_21824_th?lang=เก็บมาฝากครับ ... ข่าวสาร เชิญชวนพี่น้องชาว BIGBIKE ที่ขี่รถอินวอยซ์อยู่
รถของคุณได้มีการชำระสรรพสามิตหรือยัง
เพราะตอนนี้กรมสรรพสามิตเริ่มออกกวดขันตามจับรถอินวอยซ์ ดังนั้น คุณควรนำรถไปชำระภาษีสรรพสามิต
เอกสารประกอบ 1.สำเนาอินวอยซ์ 2. ใบเสร็จค่าแรงการประกอบรถ(ใบเสร็จชั่วคราวก็ได้) 3.รูปถ่ายตัวรถ 1 ใบ
4. ขูดเลขเครื่อง เลขคอ อย่างละ 2 ชุด 5.ใบคำร้องขอให้ประเมินการชำระภาษีสรรพสามิต(พิมพ์เอง)
6. ในกรณีที่เจ้าตัวไม่ได้ไปเองต้องมีหนังสือรับรองอำนาจ

**** รถ Invoice ส่วนมากจะนำเข้ามาในรูปแบบ อะไหล่ชิ้นส่วน เสียภาษีศุลกากร ประเภทอะไหล่ แต่ไม่ได้ เสียภาษีสรรพสามิต ในรูปแบบรถทั้งคัน อย่างน้อย ถ้าเสียภาษีสรรพสามิต แล้วว่าเป็นรถ ทั้งคันประกอบเสร็จ ก็อาจ นำใบที่กรมสรรพสามิต ออกยืนยัน ตัวรถ ไปลองจดทะเบียนที่ กรมการขนส่งได้ นะ อาจจะทำทะเบียนได้ในราคาถูกเหมือนรถทั่วไปก็ได้นะ
ลักษณะที่พี่น้องชาว BIGBIKE ใช้กันอยู่ คือ
1) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว ----------->อะไหล่มาประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------> รถเถื่อน .
2) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว -----------> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------>เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ -------------> รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. -------------> เป็นรถไม่มีทะเบียน
ยังไม่สามารถใช้วิ่งตามท้องถนนได้.
3) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว -----------> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------>เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ -------------> รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. -------------> นำไปตรวจสภาพ จดทะเบียนที่ขนส่ง -------------> เป็นรถถูกต้องตามกม. สามารถนำมาวิ่งได้ตามปกติ.
ตามหัวข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice แต่นำรถมาประกอบเป็นคันใช้สอย ผิดจุดประสงค์ ถูกจับ เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ สังปรับนำรถไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นรถจารกรรมมาหรือไม่ เพราะเป็นรถที่ประกอบเองจากชิ้นส่วนอะไหล่ ไม่สามารถชี้ชัดหรือยืนยันแน่ชัดของที่มาในชิ้นส่วนได้ยกเว้นแค่ โครงรถ,และเครื่องยนต์ เท่านั้นที่มีเอกสารทางศุลกากรออกกำกับให้ ทางเจ้าพนักงานมีสิทธิ์ ยึดไว้ตรวจสอบ
และส่งให้ทางสรรพสามิต เทียบปรับปรับอีกครั้ง.
ตามหัวข้อที่ 2 ตามหัวข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice นำรถมาประกอบเป็นคัน แล้ว ยืนเรื่อง ให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบประเมินราคาและเสียภาษี เมื่อผ่านมีหนังสือยืนยัน เทียบเท่าได้กับรถที่ประกอบ สมบรูณ์เป็นรถหนึ่งคันสามารถวิ่งได้ แต่ไม่สามารถใช้ในทางหลวงได้ ถ้าถูกจับโดย ตร. จะเทียบได้กับ รถจักรยานยนต์ เล็ก ที่ไม่มีป้าย หรืออยู่ในระหว่างรอป้าย เจ้าพนักงานจะแจ้งข้อหาเทียบปรับ นำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ส่วนเรื่องยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบจารกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอเจ้าพนักงานเท่านั้น ส่วนจะยึดเพื่อส่งต่อให้ทางสรรพสามิตนั้น คงตกไป เพราะได้ผ่านการตรวจสอบและเสียภาษีแล้ว ถ้าเจ้าของรถมีเอกสารยืนยัน การมีตัวตนของเจ้าของและการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ก็พ้นจากการยึดรถไว้ตรวจสอบ แต่จะต้องถูกปรับ ในข้อหานำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาใช้ในทาง.
หัวข้อที่ 3 รถคันนี้ได้เสีย ภาษีศุลกากรขาเข้า,ภาษีสรรพสามิตรูปแบบ ยานยนต์,นำรถไปตรงสภาพและจดทะเบียนป้าย เมื่อผ่านทางกรมการขนส่งทางบก ออกป้ายมาแล้วให้ถือว่าสิ้นสุด รถคันนั้น ได้เป็นรถที่ถูกต้องตาม กม. ที่ได้รับอนุญาตใช้วิ่งในทางได้** เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ จับและเทียบปรับได้ (200-400 บาท)ในข้อหา วิ่งขวา,ผ่านไฟแดง,ขับโดยประมาท,ดัดแปลงชิ้นส่วน,อุปกรณ์พื้นฐานไม่ครบ เท่านั้น.
*****เพิ่มเติม*******กรณีวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต นำเข้าจากต่างประเทศ
ภาษีสรรพสามิต =( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี) หารด้วย 1-(1.1x อัตราภาษี)
***หมายเหตุ ** อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
บริษัทผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 123,622.08 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 89,008.00 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3
ดังนั้น***จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 6,079 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 607.9 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 6,668.90 บาท
เรื่องน่าคิด(แล้วแต่ท่านจะพิจารณา)
1.รถจักรยานยนต์พวกนี้ เป็นรถที่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเป็นคันภายในประเทศครับ ซึ่งเป็นการหลบภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ต้น ปกติรถที่นำเข้าทั้งคัน จะต้องเสียภาษีนำเข้า (ศุลกากร) ภาษีสรรพสามิต (ศุลกากรเป็นผู้เก็บแทน) อยู่แล้ว แต่พอนำเข้าเป็นชิ้นส่วน ก็จะเสียภาษีศุลกากรอีกอัตรานึง ซึ่งถูกกว่าการเสียภาษีแบบทั้งคัน ส่วนภาษีสรรพสามิตไม่ต้องเสียเพราะยังเป็นชิ้นส่วนอยู่(ยังไม่เป็นรถ)
2.การประเมินราคา ใช้ราคารถใหม่ในต่างประเทศ(ตอนยังเป็นรถใหม่)อ้างอิงด้วยบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการประกอบอีก
3.อัตราภาษี 3% ของราคาประเมิน บวกด้วยภาษีมหาดไทยอีก 10% ของภาษีสรรพสามิต เช่นราคาประเมิน 100000 บาท ภาษีสรรพสามิต 3% คือ 3000 และอีก 10 % ของสรรพสามิต คือ 300 รวมเป็น 3300 ครับ
4.เรื่องเบี้ยปรับ ปกติสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จะต้องเสียภาษีก่อนที่จะนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ถ้านำออกมาก่อนก็ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของค่าภาษีสรรพสามิต (3000*2=6000) ส่วนเงินเพิ่ม ต้องเสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากรถออกจากโรงอุตสาหกรรม
5.กรมสรรพสามิตมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พวกนี้จะออกทำงานกันตลอด ดูสินค้าในพิกัดของกรมฯ (บางทีต้องทำกันตอนกลางคืนด้วย) และบางครั้งจะไม่แต่งเครื่องแบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดรู้ตัว (คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ)

สรุป เสีย3%จากราคาประเมิน +10% ครับเสีย3%จากราคาประเมิน +10% ครับ
เช่นราคาประเมิน 100,000 บาท ภาษีสรรพสามิต 3% คือ 3,000 และอีก 10 % ของสรรพสามิต คือ 300 รวมเป็น 3,300 ครับ

ความคิดเห็นที่ 8
เพิ่มเติมนิดครับ..ดังนี้
ในกรณีที่เป็นสภาพรถพร้อมใช้งานแล้ว ทางสรรพสามิตจะต้องปรับเพิ่มอีก 2 เท่า (อัตราต่ำที่สุด) ดังนั้นจากภาษี 3000 บาท ต้องเพิ่มอีก 6000 บาท เป็น 9000 บาท รวมภาษีมหาดไทยอีก 300
เพราะฉะนั้น จำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 9300 บาท (จากอัตราการประเมินมูลค่ารถ)
จากตารางอัตราการประเมินมูลค่ารถ Steed เขาประเมินไว้ต่ำสุดที่ 277000 บาท
แบบนี้เค้าเรียกว่า ค่าปรับ หรือ ค่าปล้น ครับเนี่ย.....555555

By : shambala

ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีการประกอบรถจักรยานยนต์ขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ดังกล่าวบางส่วนไม่รู้ว่าต้องเสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ย่อมมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษี ไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองถึงสิบเท่าของค่าภาษี

ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือด่วนที่สุดให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ภายในฝั่งธนบุรีทั้งหมด (เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี) และมีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าไว้ในครอบครอง ขอให้ตรวจสอบว่าได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องครบถ้วนขอให้ติดต่อชำระภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กรมสรรพสามิต จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง กรณีมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6413 โทรสาร 0 2668 6414 E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
สิงหาคม 2552


การชำระภาษี รถจักรยานยนต์
การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 08.90
1. รถจักรยานยนต์
(1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 5
(2) ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 3
ลักษณะสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ เช่น สินค้ารถจักรยานยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 หรือ 4 จังหวะ

ผู้ผลิตหรือประกอบรถจักรยานยนต์มีความประสงค์ยื่นชำระภาษีเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถจักรยานยนต์
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแฟรมรถจักรยานยนต์
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถจักรยานยนต์
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่
5. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
6. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแฟรม
7. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
8. รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ ประมาณ 2 รูป
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
เพื่อความใกล้ชิดเพื่อนๆมากกว่าเดิม ผมได้เปิดเพจใหม่ในเฟสชื่อว่า www.facebook.com/ThaiSuperbike like กันเยอะๆนะครับ แล้วเจอกันในเพจใหม่คร๊าบCreate Date : 04 กันยายน 2553
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2556 12:36:06 น. 2 comments
Counter : 3953 Pageviews.

 
จะ ขูดเลือดขุดเนื้อ กันไป ถึงไหน ย้ายไปอยู่ พม่า ดีก่า ไหมว่าจะซื้อ sf ซักคัน ตังมี แสนเดียว คงซื้อ ไม่ได้ ละ T_T


โดย: ParTanKa IP: 223.206.32.59 วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:1:58:04 น.  

 
รัฐบาลเห็นแก่ตัวครับ เราคนรักสองล้อรับกรรมกันตามกันไป ยิ่งจนยิ่งถูกกดขี่ ส่วนคนรวยมากๆเค้าไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับ ผมคนทำงานกินเงินเดือนก็แย่เลยครับ


โดย: popktb วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:17:35:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

popktb
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 51 คน [?]
"ไม่เที่ยวตอนนี้แล้วจะเที่ยวตอนไหน"
[Add popktb's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com