Ploy Journey Journal.........Welcome to my world
Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
3 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
5.รุ่งอรุณแห่งความสุข.. ณ สุโขทัย : วัดรอบๆเมืองเก่าสุโขทัยตื่นเช้ามาด้วยรุ่งอรุณแห่งความสุขสดใส ทานอาหารเช้าเสร็จ ไปวนดูรอบๆนอกกำแพงเมืองอีกด้านที่ยังไม่ได้ไป ไปดูว่าวัดน้อยๆ ที่อยู่ในแผนที่มันหน้าตาเป็นอย่างไร ไหนๆก็ต้องรอเวลามิวเซี่ยมเปิด จึงไม่เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์


วัดศรีโทล


ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับวัดตึก ในบริเวณป่ามะม่วงเก่า ชื่อวัดมีปรากฏในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง (ศิลาจารึกหลักที่ 4) กล่าวว่าพระมหาธรรมราชาที่1 (พญาลิไท) ได้ทรงผนวชเมื่อปี 1905 โดยวัดศรีโทลนี้ได้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถรจากลังกา ผู้ซึ่งประพันธ์ข้อความภาบาลีสรรเสริญพระองค์

ภายในวัดศรีโทลมีโบราณสถานประกอบด้วย

- มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งอยู่ส่วนหลังพระวิหารที่อยู่ต่อเนื่องกัน เป็นมณฑปทรงสี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูน เหลือเฉพาะส่วนฐานและเสา ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ด้านหน้ามีบันไดทางเข้า โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านข้าง

- พระวิหาร ตั้งอยู่ส่วนหน้าต่อเนื่องกับมณฑป เป็นพระวิหารก่ออิฐถือปูน มีมุขลดและบันไดทางขึ้นด้านหน้า หน้าพระวิหารมีเสาพาไล 3 ต้น รองรับเครื่องบนที่ชำรุดลงไป ภายในพระวิหารมีเสาก่อที่ด้วยศิลาแลง และแท่นอาสนะที่ก่อด้วยอิฐ


Sukhothai

วัดตึก


อยู่ใกล้กับวัดศรีโทล และเทวาลัยมหาเกษตร อายุโบราณสถานราวพุทธศตวรรษที่ 20 ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่ชัดเจน


ภายในวัดตึกมีโบราณสถานประกอบด้วย

- มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป ก่ออิฐถือปูน มีพระวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า มณฑปเป็นทรงสี่เหลี่ยม ย่อมุมไม้ยี่สิบทั้งสี่ด้าน โดยทำซุ้มที่ผนังทั้งสามด้าน เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ เช่นเดียวกับวัดตระพังทองหลาง ปัจจุบันได้ชำรุดไปหมดทั้งสามด้าน

- พระวิหาร ตั้งอยู่ส่วนหน้าต่อเนื่องกับมณฑป เป็นพระวิหารก่ออิฐถือปูน มีมุขลดและบันไดทางขึ้นด้านหน้า เสาก่อด้วยศิลาแลง ภายในมีแท่นอาสนะอยู่บริเวณด้านซ้าย


Historic Town of Sukhothaiเทวาลัยมหาเกษตร


เทวาลัยมหาเกษตร หรือ หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมาน ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับวัดตึก และวัดป่ามะม่วง สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โดยมีจารึกเรื่องราวใน ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จารึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 1904 ได้กล่าวถึง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ทรงโปรดฯ ให้สร้างหอเทวาลัยมหาเกษตร โดยใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปพระอิศวร พระนารายณ์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของเหล่าพราหมณ์ และดาบสทั้งหลาย ณ บริเวณป่ามะม่วง เมื่อปี พ.ศ. 1892

ปัจจุบันรูปพระอิศวรและพระนารายณ์สำริด ที่ประดิษฐานอยู่ภายในเทวาลัย ได้เก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภายในโบราณสถานมีเทวาลัย 1 หลัง รูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑป ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม บันไดทางขึ้นตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหน้ามีราวระเบียงก่ออิฐเป็นลูกกรง และมีประตู 2 แห่ง ภายในมีเสาเสาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ จำนนวน 8 ต้น ด้านหลังปรากฏแท่นประดิษฐานเทวะรูป


Sukhothai


วัดป่ามะม่วง  อันนี้เข้าไปไม่สะดวก หญ้าสูงและมีคูน้ำ


เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับเทวาลัยมหาเกษตรและวัดตึก เป็นวัดสำคัญที่มีการกล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 6 (จารึกวัดป่ามะม่วง) ที่ค้นพบในวัดแห่งนี้ โดยกล่าวถึงพระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จออกจากเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อปราบจลาจลในเมืองสุโขทัย และได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ต่อมาได้ทรงนิมนต์พระมหาสามีสังฆราช จากเมืองพัน (เมืองของมอญ) มาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วง และเพื่อทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในการทรงผนวชของพระองค์ โดยพระองค์ทรงจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 1905


ภายในโบราณสถาน ประกอบด้วย พระอุโบสถก่ออิฐเหลือเฉพาะส่วนฐาน ภายในปรากฏฐานชุกชี ด้านซ้ายเป็นที่ตั้งของแท่นอาสนะ มีบันไดด้านหน้าหนึ่งแห่ง หลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานก่ออิฐ ตั้งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีบันไดด้านหน้าขึ้นสู่ลานประทักษิณ ยอดของเจดีย์ได้ทลายลง เจดีย์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ด้านหลังเจดีย์ประธานมีเสาสูง ก่อด้วยศิลาแลง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น เสาหงส์ ซึ่งส่วนยอดมักประดับด้วยหงส์ ที่นิยมสร้างกันตามแบบมอญ


Sukhothai

วัดป่าสัก


Sukhothaiวัดทัพเก่า


Historic Town of Sukhothaiวัดมังกร


Historic Town of Sukhothai
วัดถ้ำหีบ


บนเนินเขาเตี้ยๆ ของแนวเทือกเขาประทักษ์ ใกล้กับวัดถ้ำหีบบนและวัดมังกร มีทางเดินขึ้นสู่โบราณสถาน ที่ปูด้วยหินชนวนเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลักษณะเด่นของโบราณสถานคือ สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยหิน เช่น ฐานพระวิหาร และเจดีย์ประธาน


โบราณสถานภายในวัด ประกอบด้วย

- พระวิหาร ตั้งอยู่ส่วนหน้าของวัด เป็นพระวิหารโถง ฐานก่อด้วยหิน มีเสาพาไลศิลาแลงตั้งอยู่ด้านข้าง ภายในวิหารเสาก่อด้วยศิลาแลง ส่วนยอดประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัว บริเวณหัวเสาปรากฏรูเต้า สำหรับสอดเครื่องบนรับหลังคา ส่วนท้ายพระวิหารเป็นที่ตั้งของฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระประธาน

- เจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ที่มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือก่อด้วยหินทั้งองค์ ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์เหลือเฉพาส่วนล่าง


Historic Town of Sukhothai
วัดถ้ำหีบบน


บนเนินเขาเตี้ยๆ ของแนวเทือกเขาประทักษ์ ใกล้กับวัดถ้ำหีบล่างและวัดเจดีย์งาม โดยมีทางเดินขึ้นสู่โบราณสถาน ที่ปูด้วยหินชนวนเป็นระทางประมาณ 200 เมตร ลักษณะเด่นของโบราณสถานคือ กุฏิวิปัสสนา ลานจงกลม


โบราณสถานภายในวัด ประกอบด้วย

- พระวิหาร ก่ออิฐถือปูน ขนาด 6 ห้อง ?เสาก่อด้วยศิลาแลง ภายในภายในปรากฏฐานอาสนะสงฆ์อยู่บริเวณด้านซ้าย ส่วนท้ายพระวิหารเป็นที่ตั้งของฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระประธาน

- เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร ก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานบัวลูกแก้วอกไก่ โดยมีซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน ส่วนของปล้องฉไนเหนือบัลลังก์ชำรุดลง

- กุฏิวิปัสสนาและลานจงกลม ตั้งอยู่ข้างเจดีย์ประธาน ด้านหลังพระวิหาร กุฏิวิปัสสนาก่อด้วยอิฐ เหลือเฉพาะส่วนล่างของกุฏิ ด้านหน้าเป็นลานจงกลม ก่ออิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยม ต่อเนื่องกับกุฏิวิปัสสนาวัดเจดีย์งาม


เป็นโบราณสถานที่อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ใกล้กับวัดถ้ำหีบบนและวัดเขาพระบาทน้อย บริเวณทางขึ้นสู่วัดปูด้วยหินชนวน จากเชิงเขาจนถึงหน้าพระอุโบสถ เช่นเดียวกับวัดที่อยู่ใกล้เคียง


ภายในวัดมีโบราณสถาน ประกอบด้วย

พระวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ฐานก่อด้วยอิฐ พื้นปูหินชนวน เสาก่อด้วยศิลาแลงที่โกลนเป็นก้อนกลม ข้างหลังพระวิหารเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ สภาพสมบูรณ์ ตั้งอยู่บนฐานบัวรูปสี่เหลี่ยม บริเวณฐานทั้งสี่ด้านมีซุ้มคูหาประดิษฐานองค์พระ ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดลงไป ด้านข้างเจดีย์ประธานมีฐานกุฏิสงฆ์ ก่อด้วยหินจำนวน 4 หลัง สำหรับวิปัสสนากรรมฐานHistoric Town of Sukhothai


วัดช้างรอบ


ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บนเนินดินเตี้ย ๆ ในเขตอรัญญิก ใกล้กับวัดเจดีย์งาม และวัดเขาพระบาทน้อย


ภายในวัดมีโบราณสถาน ประกอบด้วย

พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้อง เหลือเฉพาะฐานและเสาที่ก่อด้วยศิลาแลง ภายในมีฐานชุกชีศิลาแลงสำหรับประดิษฐานองค์พระ ด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆัง ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม ส่วนของฐานประดับด้วยช้างปูนปั้นโผล่ครึ่งตัว ที่อยู่ในซุ้ม จำนวน 24 เชือก โดยส่วนใหญ่ได้ชำรุดลงไป ภายนอกพระอุโบสถและเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ราย 5 องค์


Historic Town of Sukhothai
วัดสะพานหิน


Historic Town of Sukhothaiอยู่ใกล้กับวัดเจดีย์งามและวัดเขาพระบาทน้อย สร้างขึ้นสมัย พ่อขุนรามคำแหง โดยปรากฏใน ศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวว่า พระองค์ได้เสด็จไป นมัสการพระอัฏฐารศทุกวันพระ โดยช้างเผือกชื่อ รูจาครี

วัดสะพานหินเป็นวัดอรัญวาสี (วัดป่า) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงนัก บริเวณทางขึ้นสู่โบราณสถานปูด้วยหินชนวน ทำเป็นขั้นขึ้นไปสู่ลานวัด เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด


Historic Town of Sukhothaiภายในโบราณสถานประกอบด้วย

- พระวิหารก่อด้วยอิฐ เสาก่อด้วยศิลาแลง 5 ห้อง ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระอัฏฐารศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางประทานอภัย ยกพระหัตถ์ขวา สูง 12.5 เมตร สร้างตามคติแบบลังกา โดยประดิษฐานภายในพระวิหา ภายหลังได้มีการบูรณะโบราณสถาน โดยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อปี พ.ศ. 2458

รอบพระวิหารมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และฐานเจดีย์ราย
วนครบรอบทางด้านทิศ... ออกมาเพื่อไปมิวเซี่ยมต่อ  เมื่อออกมาเห็นรถสองแถวแบบเก่าที่เค๊ายังอนุรักษณ์ไว้ แผงข้างยังทำจากไม้อยู่เลย สวย unique ดีจัง วิ่งไปบนถนนสวยๆ ร่มรื่นพบกันที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหงค่ะ ตอนที่ 6


Ploy Journey Journal

Create Date : 03 กันยายน 2559
Last Update : 3 กันยายน 2559 18:04:58 น. 0 comments
Counter : 834 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สมาชิกหมายเลข 3271775
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Hi guys, I'm "Ploy" who always have full of bucket list. It is because the world is gigantic, so step out 'n explore its. I write, i-dive, i-trek, i-run, i-yoga, i-blog, and I love good food. Let's follow the dream. สวัสดีค่ะ ชื่อ"พลอย"ค่ะ เป็นพวกชีวิตมีแต่บวก ไม่มีลบ Bucket list เต็มตลอดเวย์ อะไรๆก็เป็นลิสต์ที่ต้องทำก่อนตายสำหรับยัยพลอยทั้งนั้น (ก็โลกนี้มันกว้างใหญ่จะตายไป!) ไหนๆก็ได้เกิดมาบนโลกสวยงามใบนี้แล้วหนิ คิดแล้วจะรออะไร...เก็บกระเป๋า ก้าวเท้าออกมา โลกรอเราอยู่ (หรือความอยากรอเราอยู่) พลอยชอบขีดๆเขียนๆ, วิ่ง, โยคะ, ดำน้ำ, เทรค, และทุกทริปจะขาดไม่ได้เลยคือ อาหารอร่อย. มาออกเดินทางตามความฝันกับ "พลอย เจอนี่ เจอนั่น" ด้วยกันนะคะ... : )
New Comments
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3271775's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.