Ploy Journey Journal.........Welcome to my world
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
15 กรกฏาคม 2559
 
All Blogs
 
6. เชียงใหม่/ ลำปาง: วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปางบทความนี้เป็นบทความภาคต่อของเชียงใหม่วันที่ 3 ค่ะ เพื่อไม่ให้ยาวเกินไป มาดูวัดพระธาตุลำปางหลวงกันค่ะ


เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)


เชียงใหม่ Epi 2:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-2.html (เวียงกุมกาม)


เชียงใหม่ Epi 3:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-3_25.html (วัดสะแล่ง, วัดนาแก จ.แพร่)
ออกเดินทางจากจังหวัดแพร่เพื่อกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง


Lampang Luang Temple Pagodaตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆาวาส ซึ่งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์ซุ้มประตูโขง


ประวัติพระธาตุลำปางหลวง


ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวัน (บ้านลำปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอนผู้นั้น ลัวะอ้ายกอนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวาย แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


ในทางประวัติศาสตร์นครลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปี พ.ศ. 2275 นครลำปางว่างจากผู้ครองนคร และเกิดความวุ่นวายขึ้น สมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมด พม่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่ ลำพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่า ท้าวมหายศ เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ยกกำลังมายึดนครลำปาง โดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง ครั้งนั้น หนานทิพย์ช้าง ชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) วีรบุรุษของชาวลำปาง ได้รวบรวมพลทำการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศ โดยลอบเข้ามาในวัด และใช้ปืนยิงท้าวมหายศตาย แล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน 


ซุ้มประตูโขงทางเข้า


ซุ้มประตูโขง


ที่บันไดนาควิหารหลวง แบบเปิดโล่ง 


วิหารหลวงนี่มี เจ้าหมื่นคำเป็ก เป็นผู้สร้าง ในรัชกาล พระเจ้าติโลกราชธรรมราชา พ.ศ. 2019 ภายในวิหารหลวงมีซุ้มประสาททองประดิษฐาน พระเจ้าล้านทอง เป็นพระพุทธรูปสัมฤิทธิ์ ที่สวยที่สุดของนครลำปาง หน้าตักกว้าง 3 ศอก 2 คืบ สูง 3 ศอก 2 คืบ พระเจ้าหาญศรีทัตถะสุรมนตรี ผู้เจ้าครองนครลำปางเป็นผู้สร้างถวายเมื่อ พ.ศ. 2045 
ซุ้มประสาททองประดิษฐาน พระเจ้าล้านทอง
ธรรมมาศน์ สำหรับเทศนา  มีรูปวาดเก่าแก่ที่ผนังด้านข้างโดยรอบบนชายคา สังเกตจากด้านหลังธรรมมาศน์
ธรรมมาสน์หลวงหลังนี้ พระสังฆราชา พระนาระทะ และผู้ศรัทธาบ้านหนองแหวนสร้างถวายเมื่อจุลศักราช 1123 ประมาณ พ.ศ. 2304
พระธาตุลำปางหลวง


พระธาตุลำปางหลวง
วิหารลายคำ


เดิมเป็นวิหารเปิดโล่ง ศิลปะล้านนาฝีมือช่างลำปาง มีลวดลายลงรักปิดทองสวยงามมาก ไม่ปรากฏผู้สร้าง อายุไม่น้อยกว่า 700 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวงเมืองเขลางค์(หลวงพ่อพระพุทธ) 


วิหารลายคำ


พระเจ้าองค์หลวงเมืองเขลางค์(หลวงพ่อพระพุทธ) เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์สามปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 209 นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกศ 225 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งของล้านนา


พระเจ้าองค์หลวงเมืองเขลางค์(หลวงพ่อพระพุทธ)ไหว้พระ ร่วมทำบุญผ้าป่าสำหรับพระธาตุ เค๊าจะนำเงินที่ร้อยเรียงนี้ ขึ้นไปถวายพระธาตุเย็นวันนี้ ร่วมทำบุญร่วมจัดซื้อคอนกรีตซ่อมสร้างวัด และ ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินวัดที่จะขยายเพิ่มและสร้างถนนเข้าวัด  อิ่มบุญแล้วเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ 
กลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ


ก่อนไปคืนรถที่สนามบิน  ตั้งใจแวะไปทานอาหารเย็นที่ร้าน W By Wanlamoon ช๊อคมาก ร้านปิดไปแล้วค่ะคุณขา โอ๊ววน่าเสียดายจัง ร้านสวย บรรยากาศดี อาหาร สะอาด อร่อยมากเลย ไม่มีอาหารเย็นร้านที่ตั้งใจ เลยต้องวกกลับไปที่สนามบินคืนรถและทานที่สนามบินแทน ได้ไม่เป็นการฉุกละหุก ที่เก่า เวลาไม่เดิม ร้านอาหารของการบินไทย ซึ่งเป็นของตายของสนามบิน และยัยพลอยเพิ่งทราบว่าทานครบทุก 500 บาท สามารถสะสมไมล์ ROP ได้ 50 ไมล์ด้วย 5555คิดเงินเสร็จแล้วเพิ่งทราบเลยลองถามดู พนง.จึงให้เอกสารมากรอกเพื่อสะสมไมล์   ได้เวลากลับบ้านแล้ว 


เจ๋อกั๋นใหม่เจ้า....เจี๋ยงใหม่


#PloyJourneyJournalPrevious:

เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)


เชียงใหม่ Epi 2:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-2.html (เวียงกุมกาม)


เชียงใหม่ Epi 3:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-3_25.html (วัดสะแล่ง, วัดนาแก จ.แพร่)
สรุปทริปคร่าว


วันที่ 1: กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เมื่อไปถึง ทานอาหารกลางวัน เจี่ยทงเฮง เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทันใจ วัดดอยคำ  และ กราบกราบครูบาอินทร์คำ วัดไชยสถาน อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 2: วัดเจดีย์เหลี่ยม (ตุ๊นง เจ้าอาวาสขอจัดงานวัดเกิดให้ม๊าและป้าติ๋ว)  เที่ยวรอบๆเวียงกุมกาม อาหารกลางวัน ตุ๊นงท่านจัดเลี้ยง บ่ายไป วัดโลกโมฬี และพระธาตุดอยสุเทพ อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 3: กราบครูบาสมจิต ที่วัดสะแล่ง และ กราบท่านเจ้าอาวาสวัดนาแก จ.แพร่ ทานอาหารในตัวเมืองแพร่ บ่ายแวะพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง กลับเชียงใหม่>>กทม.

Create Date : 15 กรกฎาคม 2559
Last Update : 4 สิงหาคม 2559 0:39:30 น. 0 comments
Counter : 329 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3271775
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Hi guys, I'm "Ploy" who always have full of bucket list. It is because the world is gigantic, so step out 'n explore its. I write, i-dive, i-trek, i-run, i-yoga, i-blog, and I love good food. Let's follow the dream. สวัสดีค่ะ ชื่อ"พลอย"ค่ะ เป็นพวกชีวิตมีแต่บวก ไม่มีลบ Bucket list เต็มตลอดเวย์ อะไรๆก็เป็นลิสต์ที่ต้องทำก่อนตายสำหรับยัยพลอยทั้งนั้น (ก็โลกนี้มันกว้างใหญ่จะตายไป!) ไหนๆก็ได้เกิดมาบนโลกสวยงามใบนี้แล้วหนิ คิดแล้วจะรออะไร...เก็บกระเป๋า ก้าวเท้าออกมา โลกรอเราอยู่ (หรือความอยากรอเราอยู่) พลอยชอบขีดๆเขียนๆ, วิ่ง, โยคะ, ดำน้ำ, เทรค, และทุกทริปจะขาดไม่ได้เลยคือ อาหารอร่อย. มาออกเดินทางตามความฝันกับ "พลอย เจอนี่ เจอนั่น" ด้วยกันนะคะ... : )
New Comments
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3271775's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.