Ploy Journey Journal.........Welcome to my world
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
15 กรกฏาคม 2559
 
All Blogs
 
5.เชียงใหม่/แพร่: วัดสะแล่ง และวัดนาแก จ.แพร่

บทความนี้เป็นบทความที่ต่อจากวันที่ 1 และ 2 วันนี้เป็นวันที่อยู่เชียงใหม่วันที่ 3 ไปไหนดีคิดไม่ออก เลยลงไป จ.แพร่ ไปกราบท่านครูบาสมจิตกันดีกว่า


เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)


เชียงใหม่ Epi 2 : https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-2.html (เวียงกุมกาม)


เชียงใหม่ Epi 4:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-4.html (วัดพระธาตุลำปางหลวง)


เดินทางจากเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่-ลำปาง เข้าเด่นชัย จ.แพร่  ไปวัดสะแล่ง เพื่อกราบท่านครูบาสมจิต และแวะเยี่ยมชมวัดนาแก 


ที่วัดสะแล่ง โดยครูท่านครูบาสมจิตSalang Temple, Phraeวัดสะแล่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นวัดเก่าแก่สมัยเดียวกับพระธาตุศรีดอนคำ เป็นพระธาตุดีย์ที่บรรจุพระธาตุพระอุระพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นทรงล้านนาประยุกต์ ประวัติความเป็นมาของวัดมีว่า วัดนี้สร้างในสมัยพระนางจามเทวีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีโบราณวัตถุเป็นพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวารวดี จนถึงอยุธยาตอนปลาย

มีตำนานเล่าสืบกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าสด็จมาที่ดอยสะแล่งแก้วดอนมูล หรือดอยสะแล่งหลวง เจ้าเมืองและชาวบ้าน ต่างพากันไปถวายบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวก เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระกระยาหารแล้ว ชายาเจ้าเมืองได้ถวายดอกสะแล่งเป็นพุทธบูชา พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนา แล้วทรงมีพุทธฎีกาพยากรณ์ว่า ในอนาคตกาล สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระองค์ และสถานที่แห่งนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป จากการที่ชายาเจ้าเมืองถวายดอกสะแล่งเป็นพุทธบูชา และดอยแห่งนี้มีต้นสะแล่งอยู่ วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดสะแล่ง (cr. Wikipedia)Sailing Temple, PhraeSailing Temple, PhraeSalang Temple, Phrae

ประวัติท่านครูบาสมจิต


Khu Ba Somjit, Salang Temple, Phrae


ท่านเป็นผู้ที่พลิกฟื้นสภาพวัดสะแล่ง จากเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรม เหมือนกับสถานที่ไร้คุณค่าจนกลายเป็นพระอารามที่มีความสำคัญทางด้านศิลป วัฒนธรรมล้านนาไทยและของจังหวัดแพร่ คือ 'พระครูวิจิตรนวการโกศล' หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า 'ครูบาสมจิต จิตตคุตโต' 


อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า สมจิต วงศ์แสนศรี เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2485 โยมบิดา-มารดา ชื่อนายชื่น และนางคำมูล วงศ์แสนศรี เกิดที่ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่


เส้นทางสู่ ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ประมาณ 3 ปี ท่านได้เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2505 ณ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ มีพระครูเกษมรัตนคุณ เจ้าคณะอำเภอลอง เป็นพระอุปัชฌาย์


ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2506 ณ วัดศรีดอนคำ ภายหลังอุปสมบท ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาที่โรงเรียนพิริยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดแพร่ในการพัฒนาชุมชน


อีกทั้งยังได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ในปี พ.ศ.2506 ครูบาสมจิต ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะอำเภอลอง ให้ไปดูแลฟื้นฟูวัดสะแล่ง


ครูบาสมจิต ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรและเยาวชน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะแล่ง จัดตั้งมูลนิธิการศึกษามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี เป็นประจำทุกปี


ผลงานด้านเผยแผ่และงานสาธารณูปการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ครูบาสมจิต ได้ออกปฏิบัติธรรมอบรมสั่งสอน ทั้งในอำเภอลอง ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ครูบาสมจิต ได้ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาคอยชี้แนะ จนมีความชำนาญ


นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือวัดต่างๆ ในจังหวัดแพร่ เช่น สร้างเจดีย์หล่ออนุสาวรีย์ครูบามหาเถร วัดสูงเม่น หาทุนให้วัดศรีดอกสร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างบันไดนาคขึ้นวัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน สร้างวิหารวัดต้าผามอก บูรณะพระธาตุพระพิมพ์วัดบางสนุก อ.วังชิ้น สร้างเจดีย์พระกัปป์ในหมู่บ้านกะเหรี่ยง สร้างอุโบสถวัดแม่ปาน อุโบสถวัดสร่างโศก อุโบสถวัดดอนชัย วัดศรีสุทธาราม วัดปากจอก จ.แพร่ อุโบสถวัดกลาง จ.ลำปาง

cr: //www.itti-patihan.com/ประวัติ-ครูบาสมจิต-จิตตคุตโต-วัดสะแล่ง-จ.แพร่.htmlท่านครูบา เมตตาให้ชมพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของท่าน 


****หมายเหตุ/คำเตือน: ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ชมและถ่ายภาพจากท่าน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งของที่หาชมได้ยาก  ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านผู้อ่าน  กรุณาชมด้วยความมี"สติ" อย่าโลภ (ที่ท่านครูบาไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมก็เพราะ เกรง"ความโลภ"ของมนุษย์) การโจรกรรมทรัพย์ของพระสงฆ์, วัด,  ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของพระพุทธศาสนามันเป็นการไม่สมควร  และข้าพเจ้าไม่ประสงค์ หรือมีเจตจำนงค์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์มิสมควรนั้น*** ภาพบางส่วนของวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์


ท่านพระพุทธรูปทองคำ


Golden Buddha// Salang Temple// Phrae


พิพิธภัณฑ์ท่านมีของสะสมมากมายจากขณะที่ท่านเดินธุดงธ์
ผ้ายันต์ต่างๆ 

ธรรมมาศน์

ตราประทับท่านเจ้าเมืองคฑา
อาวุธ
พระมาลา
สังข์มงคล


ต้นงิ้ว

ได้เวลาท่านฉันเพล กราบลาท่านครูบา 


ละแวกใกล้เคียงมีวัดนาแก ที่ม๊าเคยไปยกช่อฟ้าไว้ จึงแวะเยี่ยมเยียน


วัดนี้มีความสำคัญคือ "พระราชเขมากร" (ประยุทธ ภูริทัตโต) พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแพร่ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง เคยจำพรรษาเริ่มต้นที่วัดนาแกแห่งนี้มาก่อน 


พระอุโบสถ ที่ม๊าเคยมายกช่อฟ้าไว้ที่นี่


Naakae Temple, Phreaเจดีย์พระธาตุ อยู่หลังพระอุโบสถ


Naakae Temple, Phrea


หอระฆัง


Naakae Temple, Phreaศาลท่านครูบา


Naakae Temple, Phreaออกเดินทางจากจังหวัดแพร่เพื่อกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางกลับผ่าน จ.ลำปางจึงแวะ สักการะ พระธาตุลำปางหลวง


อ่านต่อได้ที่ Epi 4 นะคะ


เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)


เชียงใหม่ Epi 2 : https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-2.html (เวียงกุมกาม)


เชียงใหม่ Epi 4:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-4.html (วัดพระธาตุลำปางหลวง)
#พลอย เจอนี่ เจอนั่น


สรุปทริปคร่าว


วันที่ 1: กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เมื่อไปถึง ทานอาหารกลางวัน เจี่ยทงเฮง เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทันใจ วัดดอยคำ  และ กราบกราบครูบาอินทร์คำ วัดไชยสถาน อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 2: วัดเจดีย์เหลี่ยม (ตุ๊นง เจ้าอาวาสขอจัดงานวัดเกิดให้ม๊าและป้าติ๋ว)  เที่ยวรอบๆเวียงกุมกาม อาหารกลางวัน ตุ๊นงท่านจัดเลี้ยง บ่ายไป วัดโลกโมฬี และพระธาตุดอยสุเทพ อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 3: กราบครูบาสมจิต ที่วัดสะแล่ง และ กราบท่านเจ้าอาวาสวัดนาแก จ.แพร่ ทานอาหารในตัวเมืองแพร่ บ่ายแวะพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง กลับเชียงใหม่>>กทม.


Create Date : 15 กรกฎาคม 2559
Last Update : 4 สิงหาคม 2559 0:38:58 น. 0 comments
Counter : 247 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3271775
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Hi guys, I'm "Ploy" who always have full of bucket list. It is because the world is gigantic, so step out 'n explore its. I write, i-dive, i-trek, i-run, i-yoga, i-blog, and I love good food. Let's follow the dream. สวัสดีค่ะ ชื่อ"พลอย"ค่ะ เป็นพวกชีวิตมีแต่บวก ไม่มีลบ Bucket list เต็มตลอดเวย์ อะไรๆก็เป็นลิสต์ที่ต้องทำก่อนตายสำหรับยัยพลอยทั้งนั้น (ก็โลกนี้มันกว้างใหญ่จะตายไป!) ไหนๆก็ได้เกิดมาบนโลกสวยงามใบนี้แล้วหนิ คิดแล้วจะรออะไร...เก็บกระเป๋า ก้าวเท้าออกมา โลกรอเราอยู่ (หรือความอยากรอเราอยู่) พลอยชอบขีดๆเขียนๆ, วิ่ง, โยคะ, ดำน้ำ, เทรค, และทุกทริปจะขาดไม่ได้เลยคือ อาหารอร่อย. มาออกเดินทางตามความฝันกับ "พลอย เจอนี่ เจอนั่น" ด้วยกันนะคะ... : )
New Comments
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3271775's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.