Ploy Journey Journal.........Welcome to my world
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
15 กรกฏาคม 2559
 
All Blogs
 
3.เชียงใหม่: เวียงกุมกาม นครโบราณใต้ภิภพ

เชียงใหม่วันที่ 2 ไปเวียงกุมกามก่อนในตอนเช้า เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจให้เสร็จแล้วค่อยออกเที่ยว


เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)วัดเจดีย์เหลี่ยม "เวียงกุมกาม" เริ่มต้นจาก วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง) เป็นจุดเร่ิมต้นเข้าสู่เวียงกุมกาม


วัดเจดีย์เหลี่ยม ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๕ กม. การเดินทางเข้าถึงโดยเส้นทางถนนสายเกาะกลาง-หนองหอย มีแนวเลียบบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ปัจจุบันเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๗  ตอนที่ ๔๑  ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๓ มีโบราณสถานสำคัญที่ขึ้นทะเบียนคือเจดีย์กู่คำ วิหาร และอุโบสถ ขอบเขตโบราณสถานมีเนื้อที่รวม ๑ ไร่ ๘๓ ตารางวา สภาพแวดล้อมของวัดโดยทั่วไปมีแนวสายน้ำแม่ปิง อยู่ใกล้เคียงทางด้านตะวันตก โดยรอบเป็นชุมชนบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจัดกระจาย มีร้านค้าย่อยและสถานประกอบการธุรกิจ บริการไม่หนาแน่น โดยเฉพาะตามเส้นทางแนวถนนสายเกาะกลาง-หนองหอย ที่ผ่านวัดทางทิศเหนือและตะวันตก ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นเขตบ้านเรือนและสวนลำไยของเอกชน ตำแหน่งที่ตั้งวัดปัจจุบันอยู่ในบริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงกุมกาม วัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง คือวัดพญามังราย-พระเจ้าองค์ดำ (ร้าง) และวัดธาตุขาว (ร้าง) ทางตะวันออกเฉียงใต้


Staring point of Wiang Kum KamStaring point of Wiang Kum Kam


ประวัติวัดเจดีย์เหลี่ยม(กู่คำหลวง)


จากหลักฐานด้านเอกสารตำนานและพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ว่า แต่เดิมชื่อวัดกู่คำ  กู่ หมายถึง พระเจดีย์  คำ หมายถึง ทองคำ ที่พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนาทรงโปรดให้ก่อสร้างสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๑ ตามข้อความในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนกตรงกันดังนี้  เจ้ามังรายจึงหื้อไปเอาดินหนองต่าง มาก่อเจดีย์กู่คำไว้ในเวียงกุมกาม ให้เป็นที่บูชาแก่ชาวเมืองทั้งหลาย เมื่อจุลศักราช ๖๕๐ (พ.ศ.๑๘๓๑) ปีชวด สัมฤทธิศก   โบราณวัตถุสถานสำคัญของวัด คือองค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมณฑปลด ๕ ชั้น มีลักษณะเดียวกันกับ เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ที่จัดเป็นรูปแบบเจดีย์ในระยะแรกๆของแคว้นล้านนา โดยได้รับอิทธิพลจากแคว้นหริภุญไชย แต่ในสภาพปัจจุบันได้รับการซ่อมบูรณะในปี พ.ศ.๒๔๔๕ โดยพญาตะก่า-หม่องปันโย ที่ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงโยนการวิจิตร ต้นสกุลพระราชทาน อุปโยคิน ผู้เป็นคหบดีค้าไม้ชาวพม่า ที่ได้รับช่วงสัมปทาน ตัดชักลากไม้สักในเขตภาคเหนือของบริษัทบอมเบย์-เบอร์มาร์ และบริษัทบอร์เนียวในสมัยตอนปลายรัชกาลที่ ๕ และตั้งบ้านเรือนใช้เป็นที่ทำการด้วยที่หัวฝายท่าวังตาล บนฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิง หรือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเขตละแวกใกล้เคียงกันกับวัด วัดนี้มีความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์อยู่ตรงที่ เป็นวัดกษัตริย์สร้าง มีรูปแบบเจดีย์ที่แสดงอิทธิพลรูปแบบของรัฐหริภุญไชย โดยที่พญามังรายโปรดให้เอามาก่อสร้างไว้ในเวียงกุมกามระยะแรกๆ


Ku Kum Temple/  Wiang Kum Kamเจดีย์เหลี่ยม แห่งเวียงกุมกาม หรือเจดีย์กู่คำ


สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในบริเวณวัด คือพระเจดีย์ประธาน ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญ แสดงถึงการรับอิทธิพลรูปแบบการก่อสร้างพุทธศาสนสถาน จากแคว้นหริภุญไชยในระยะแรกๆของการก่อตั้งแคว้นล้านนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมลด ๕ ชั้นคล้ายทรงปิรามิด สร้างก่ออิฐฉาบปูนขาว ฐานล่างเป็นแบบเขียงสี่เหลี่ยมใหญ่ (เฉพาะตอนล่างก่อด้วยศิลาแลง) ล้อมรอบด้วยขอบเขตกำแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน  ขนาด ๑๗.๔๕ x ๑๗.๔๕ เมตร ที่มุมฐานเขียงทั้ง ๔ ตั้งประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นลอยตัวรูปสิงห์ นั่งชันขาหน้าหันหน้าเหลียวออก ตอนกลางระหว่างสิงห์แต่ละด้านสร้างเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางต่างๆในศิลปะแบบพม่า-พุกาม ที่นิยมทำซุ้มประกอบด้านข้างซ้ายและขวา ตกแต่งกรอบและเสาซุ้ม ด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษา แบบก้านดอกใบเกี่ยวสอดลอยตัว และลายตาผ้านูนต่ำ เครื่องยอดของซุ้มทำเป็นแบบเจดีย์จำลองลดชั้นทรงสี่เหลี่ยม ๓ ชั้น รองรับส่วนปลียอดลักษณะบัวทรงสี่เหลี่ยม ยอดประดับฉัตรโลหะลายฉลุปิดทอง  สันหลังคาด้านหลังมีเครื่องยอดตกแต่ง เป็นครีบรูปสามเหลี่ยมปั้นปูนเป็นลายใบไม้-ดอกไม้ ตัวมณฑปก่อสร้างเป็นชั้นของห้องสี่เหลี่ยมบนชั้นย่อเก็จบัวคว่ำและหน้ากระดานท้องไม้ลูกแก้ว จำนวน ๕ ชั้น ขนาดลดหลั่นกันขึ้นไป  มณฑปแต่ละชั้นทำซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางต่างๆ ด้านละ ๓ ซุ้ม  รวมทั้งหมด ๖๐ ซุ้ม ที่กรอบซุ้มตกแต่งลายปูนปั้นแบบพรรณพฤกษาเกี่ยวสอด และแบบพญานาค ๒ ตัวหางพันกันสลับชั้นกันขึ้นไป  มุมตอนบนทั้ง ๔ ของมณฑปแต่ละชั้นประดับเจดีย์จำลอง ตกแต่งลายปูนปั้นยอดประดับฉัตรโลหะ รวมจำนวน ๒๐ องค์ ส่วนเครื่องยอดขององค์เจดีย์เป็นแบบบัวสี่เหลี่ยม ๒ ตอน คั่นด้วยชั้นลูกแก้ว รองรับส่วนปลีสี่เหลี่ยม ที่ตกแต่งลายปูนปั้นประดับด้วยกระจกเคลือบตะกั่วสี (แก้วอั่งวะ) ในส่วนต่างๆ ส่วนยอดสุดประดับฉัตรฉลุโลหะปิดทอง

cr: //www.wiangkumkam.com/view-attraction-1/วัดเจดีย์เหลี่ยม/


Ku Kham Luang: Wiang Kum Kamที่วัดนี้มีอุโบสถ เดิมตั้งอยู่หน้าเจดีย์ แต่เก่าและพังเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขรได้ จึงได้มีการสร้างใหม่ทดแทนของเดิมโดยร่นระยะด้านหน้าลงมา เนื่องจาก ทางพุทธมีกฏว่าห้ามหน้าพระอุโบสถอยู่เลยพระวิหารจึงต้องสร้างร่มลงมาใกล้เจดีย์มากขึ้น ซึ่งอุโบสถหลังนี้เป็นสถานที่ที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชใช้ในการปลุกเสกของขลังก่อนออกศึกสงคราม ฉะนั้นจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวัดจึงยึดตามประเพณีโบราณว่า “ห้ามผู้หญิงเข้า” เพราะที่ใต้พระอุโบสถเดิมได้มีการฝังเครื่องลางของขลังไว้ตั้งแต่โบราณ เพื่อมิให้เสื่อมถอย จึงห้ามผู้หญิงเหยียบและข้าม


อุโบสถที่งดงามมากๆ


Ku Kham Luang: Wiang Kum Kamพระสีวลี


Ku Kham Luang: Wiang Kum Kamด้านหน้าวัด ทั้ง พระวิหาร, พระธาตุเจดีย์เหลี่ยม, พระสีวลี และ พระอุโบสถ


Ku Kham Luang: Wiang Kum Kamอาคารที่หลายๆท่านร่วมกันสร้างเพื่อพระสงฆ์ใช้เป็นศาสนสถาน

(อนุโมทนา สาธุ...กับทุกๆท่านด้วยนะคะ ในที่สุดมันก็เสร็จสมบูรณ์)


Ku Kham Luang: Wiang Kum Kamศาลพระเจ้าเม็งรายมหาราช


พระเจ้าเม็งรายมหาราชวัดธาตุขาว


เป็นชื่อเรียกตามคนท้องถิ่น หมายถึง เจดีย์สีขาว  ซึ่งมาจากสีปูนที่ฉาบเจดีย์เมื่อครั้นเจดีย์ยังมีสภาพดีอยู่ สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศัตวรรษที่ 21-22 กรมศิลปากรเข้าดำเนินการขุดตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2528 พบวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ ถัดไปทางด้านหลังเจดีย์เป็นแท่นบูชา วัดหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศใต้พบซากฐานอาคาร สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถ ด้านหลังพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปสร้างจากอิฐหุ้มด้วยปูนขาว  


วัดธาตุขาว เวียงกุมกามวัดธาตุขาว เวียงกุมกามนอกจากนั้นยังคงพบจารึกอักษรฝักขาม อายุราวพุทธศัตวรรษที่ 21 และพระพิมพ์แบบหริภุญไชยอายุราวพุทธศัตวรรษที่ 18 ตอนปลาย   


พระอุโบสถ


วัดธาตุขาว เวียงกุมกาม


พระพุทธรูปองค์ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยศรัทธาของชาวบ้านโดยมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปองค์เดิมประกอบอยู่


วัดธาตุขาว เวียงกุมกาม
วัดปู่เปี้ย


ตามที่นักประวัติศาสตร์และกรมศิลปากรได้ศึกษาอายุสมัยของการสร้างองค์เจดีปู่เปี้ยน่าจะอยู่ในรัชสมัยของพญาติโลกราชลงม ในราว พ.ศ 1998 - 2068 ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วและมีลักษณะ ของวัดดังนี้ประกอบด้วย วิหาร เจดีย์อุโบสถ และส่วนประกอบปลีกย่อย อื่น ๆ เช่น แท่นบูชา และศาลผีเสื้อตั้งอยู่ ด้านหน้า พระอุโบสถ วิหารและอุโบสถอยู่ข้างเคียงกันต่างหัน ทิศไปทางทิศตะวันออก โดยเฉพาะวิหาร มีร่องรอยของการก่อสร้างซ่อมกันมาหลายสมัย ส่วนองค์เจดีย์นั้นมีลักษณะ เป็นเรือนธาตุ

สูง ซึ่งเป็น ศิลปกรรมที่มีทั้งแบบสุโขทัย  และแบบล้านนารวมกัน และ รับองค์ระฆังขนาดเล็ก องค์ระฆังและ ส่วนยอดเป็นศิลปกรรมแบบสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณที่เข้า ในว่าเป็นแนวคูน้ำคันดิน ด้านทิศตะวันตกของเวียงกุมกามอยู่ลึกลงไปจากผิวดิน ปัจจุบันประมาณ 2 เมตร


วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกามวัดอีค่าง


เนื่องจากการศึกษาศิลปกรรมของลักษณะเจดีย์เป็นศิลปกรรมดั้งเดิมของล้านนาแบบเต็มตัว  ดังนั้นจึงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ในรัชกาลของพระเจ้าเมืองแก้ว  และไม่เก่าไปกว่า พุทธศักราช 2060 อยู่ติดกับแนวคุน้ำกั้นดินด้านทิศตะวันตกของเวียงอยู่ลึกลงไปในผิวดินประมาณ 2 เมตรประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เป็นแบบล้านนาดั้งเดิมอย่างเต็มตัว ตัววิหาร หันทิศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านหลังวิหารมีอาคารเชื่อมต่อคล้ายมณฑป ส่วนเจดีย์ อยู่หลังสุดบริเวณโดยรอบมีทางเดินสำหรับประทักษิณ ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วอยู่ติดกับแนว คูน้ำ - คันดินด้านทิศตะวันตกของเวียง  อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินปัจจุบันประมาณ 2 เมตร


ประวัติ


เนื่องจากการศึกษาศิลปกรรมของลักษณะเจดีย์เป็นศิลปกรรมดั้งเดิมของล้านนาแบบเต็มตัว  ดังนั้นจึงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ในรัชกาลของพระเจ้าเมืองแก้ว  และไม่เก่าไปกว่า พุทธศักราช 2060 อยู่ติดกับแนวคุน้ำกั้นดินด้านทิศตะวันตกของเวียงอยู่ลึกลงไปในผิวดินประมาณ 2 เมตรประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เป็นแบบล้านนาดั้งเดิมอย่างเต็มตัว ตัววิหาร หันทิศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านหลังวิหารมีอาคารเชื่อมต่อคล้ายมณฑป ส่วนเจดีย์ อยู่หลังสุดบริเวณโดยรอบมีทางเดินสำหรับประทักษิณ ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วอยู่ติดกับแนว คูน้ำ - คันดินด้านทิศตะวันตกของเวียง  อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินปัจจุบันประมาณ 2 เมตร


วัดอีค่าง เวียงกุมกามวัดนี้ใช้เป็นฉากการถ่ายภาพเมื่อครั้งประชุม APAC (The 2nd Asia-Pacific Water Summit)ในวันที่ 13 พค. 2013 สิ่งก่อสร้างทั้งหมดยังคงสวยงามเพื่อใช้ต้อนรับท่านผู้นำจากชาติต่างๆ แต่น่าเสียดายที่ใช้แค่วันนั้น แต่วันนี้ทุกอย่างได้โดนทิ้งร้างให้เริ่มเสียหายไป


วัดอีค่าง เวียงกุมกามมีที่พักเหมือนรีสอร์ทใหญ่โตที่สวยงาม แต่ทั้งหมดถูกใช้แค่วันนั้นวันเดียว

วัดอีค่าง เวียงกุมกาม
วัดหนานช้าง


ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนลำไยของเอกชน ระหว่างกลางกลุ่มโบราณสถาน วัดพระเจ้าองค์ดำ(ร้าง) วัดปู่เปี้ย(ร้าง) วัดธาตุขาว(ร้าง) และวัดอีค่าง(ร้าง) จริงๆอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดอีค่างเลยค่ะ ในระยะที่ผ่านมา กรมศิลปากรใช้เงินงบประมาณชื้อที่ดินบริเวณวัด พร้อมกับได้ดำเนินการขุดแต่ง-บูรณะโบราณสถาน ที่เป็นซากเหลืออาคารสิ่งก่อสร้างของวัดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗


ประวัติ


ชื่อวัดหนานช้างเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยตั้งตามชื่อเดิมของเจ้าของที่ดินบริเวณวัด (บางท่านเรียกว่าวัดปิงห่าง) สภาพก่อนดำเนินงานขุดแต่งพบเพียงเนินดินปรากฏเศษและแนวก่อเรียงอิฐกระจัดกระจาย หลังการขุดแต่งจึงพบว่าใต้ดินลึกลงไปเฉลี่ย ๒ เมตรนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างและอาคารประเภทต่างๆของวัดจำนวนร่วม ๑๐ แห่ง แม้ว่าวัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงในเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่หากพิจารณาจากรูปแบบการก่อสร้างและลักษณะทางสถาปัตยกรรมต่างๆแล้ว อนุมานว่าคงก่อสร้างเป็นวัดขึ้นแล้ว ตั้งแต่สมัยที่รัฐล้านนารุ่งเรือง(ยุคทอง) ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑  สภาพโดยรวมของวัดจัดว่าเป็นวัดสำคัญของเวียงกุมกามแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะปรากฏสิ่งก่อสร้างมากแห่ง เฉพาะอย่างยิ่งการขยายวัดสร้างอาคารประกอบ ๒ หลังทางด้านหลังวัด และหลายหลังในแนวด้านข้างขวาของวัด (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) และเป็นวัดแห่งเดียวของเวียงกุมกาม ที่พบมณฑปลักษณะพิเศษที่มีโครงสร้างเสา ๔ กลุ่มๆละ ๔ ต้น พระเจดีย์มีส่วนฐานเขียงประดับเจดีย์เล็กที่มุมทั้งสี่ แท่นแก้วหรือฐานชุกชีประดิษฐานพระประธาน พบร่องรอยการตกแต่งลวดลายปูนปั้นในส่วนท้องไม้ บ่อน้ำในเขตบริเวณวัดพบมากถึง ๔ แห่ง โบราณวัตถุสำคัญที่พบจากการขุดแต่ง คือเครื่องเคลือบเนื้อขาว แบบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗) ของจีน ที่มีผู้นำมาบรรจุไหใบใหญ่ฝังไว้ในระยะที่วัดได้ร้าง และสิ่งก่อสร้างต่างๆได้พังทลายลงไปแล้ว บริเวณด้านหลังมณฑปเสาสี่ต้น จำนวนถึง ๔๓ ใบ (จากทั้งหมด ๕๒ รายการ) ไหบรรจุกระดูก ที่พบฝังไว้ใต้กำแพงวัดด้านข้างซ้าย (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ใต้ประตูทางเข้า-ออก ลักษณะเคลือบสีเขียว และเคลือบสีน้ำตาล(หลุดร่อน) จานเครื่องเคลือบลายครามฝังตัวตะแคงซ้อนกันรวม ๘ ใบในชั้นตะกอนทรายที่น้ำพัดพามาด้านหน้าโขงวัดฝั่งขวา แสดงถึงการร้างของเวียงกุมกามในลักษณะที่ผู้คนไม่ได้นำเอาข้าวของเครื่องใช้ติดตัวไป และประการสำคัญ เวียงได้ร้างลงไปนานระยะหนึ่ง ก่อนที่น้ำจะพัดพาตะกอนดินและทรายมาทับถม ประมาณช่วงเวลากลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ภายหลังจากที่พม่าเข้ายึดครองล้านนาได้แล้วระยะหนึ่ง

cr://qr.wiangkumkam.com/th/view-attraction-21/

วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม

วัดกู่ป้าด้อม


วัดกู่ป้าด้อมน่าจะก่อสร้างขึ้นในระยะที่พญามังรายประทับอยู่ที่เวียงกุมกาม ระหว่างปี พ.ศ. 1835 - 1839 วัดกู่ป้าด้อม (กู่เป็นภาษาถิ่น หมายถึง เจดีย์  ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาในเอกสารและตำนานทางประวัติศาสตร์   เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน  เนื่องจากอยู่ในเขตที่ดินของป้าด้อม ประกอบด้วย วิหารเจดีย์ และแท่นบูชาจำนวน 2 แท่น ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงแก้ว ซึ่งปัจจุบันรับการบูรณะแล้ว ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่าวังตาล ตำบลท่าวังตาล อยู่นอกเขตเวียงกุมกาม ติดกับแนวคูเมือง - กำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเลียงใต้ สามารถเดินทางมาจากวัดปู่เปี้ย หรือตามถนนทางแยกเข้าเวียงกุมกามด้านหน้าวัดเจดีย์เหลี่ยม

วัดกู่ป้าด้อม เวียงกุมกาม


วิหาร วัดกู่ป้าด้อม เวียงกุมกาม


วัดกู่ป้าด้อม เวียงกุมกาม


วัดกู่ป้าด้อม เวียงกุมกาม


จริงๆมีวัดที่สวยงามมากๆอีก เพราะคราวก่อนที่เคยมามีมากกว่านี้ แต่วันนี้ยัยพลอยหลงทางซะก่อน และหลงกลับมาถึงที่วัดเจดีย์เหลี่ยม จึงไม่ได้ออกไปตามหาอีกครั้ง  เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพเลยค้นหาข้อมูลดู ปรากฏว่าขาดอีก 3 วัดที่ไม่ได้ ไปเยือน คือ วัดกานโถม, วัดกู่มะเกลือ, และวัดกู่อ้ายหลานกลับมารอเพื่อทำพิธีสะเดาะห์เคาระห์ต่อชะตาพื้นเมืองที่พระวิหาร วัดเจดีย์เหลี่ยม 


วิหาร วัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม


"สิ่งของที่ใช้ในพิธี"


กล้วยและกาบกล้วยเทียน

หมากพูล บนเสาค้ำคูณเสาค้ำยัน เพื่อค้ำคูณเจ้าของวันเกิดบายศรีสู่ขวัญพระประธานในพระวิหาร
พระสงฆ์ประกอบพิธี สวดแบบภาษาเหนือใส่สายสิญย์คล้องศรีษะ
เจ้าหน้าที่เข็ญขนมเค๊กมา Surprise โยม เมื่อพระ Happy Birthday โยม 
เปลี่ยนจากร้องเพลงอวยพรวันเกิดมาเป็นสวดให้พรแทน .... เกร๋มากกกกกกก
ถวายปัจจัยและสังฆทาน
ท่านตุ๊นง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม

ใกล้เวลาเที่ยง จึงต้องให้พระไปฉันเพลก่อน 

โยมก็ไปนั่งรับประทานด้วยกัน  ขอบพระคุณทุกท่านที่ทำอาหารอร่อยมาให้นะคะ  อิ่ม อร่อยมากๆค่ะ โดยเฉพาะข้าวซอย และ ยำเห็ดเผาะ ของคุณอาชาติ ขอบคุณมากๆนะคะ


#พลอยติดตามอ่านต่อได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ


เชียงใหม่ Epi 3:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-3_25.html (วัดสะแล่ง, วัดนาแก จ.แพร่)


เชียงใหม่ Epi 4:  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-4.html (วัดพระธาตุลำปางหลวง)ย้อนกลับ:


เชียงใหม่ Epi 1 :  https://ploy-journey-journal.blogspot.com/2016/05/epi-1.html (วัดดอยคำ, วัดไชยสถาน)

สรุปทริปคร่าว


วันที่ 1: กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เมื่อไปถึง ทานอาหารกลางวัน เจี่ยทงเฮง เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทันใจ วัดดอยคำ  และ กราบกราบครูบาอินทร์คำ วัดไชยสถาน อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 2: วัดเจดีย์เหลี่ยม (ตุ๊นง เจ้าอาวาสขอจัดงานวัดเกิดให้ม๊าและป้าติ๋ว)  เที่ยวรอบๆเวียงกุมกาม อาหารกลางวัน ตุ๊นงท่านจัดเลี้ยง บ่ายไป วัดโลกโมฬี และพระธาตุดอยสุเทพ อาหารเย็น ที่โอ้กะจู๋

วันที่ 3: กราบครูบาสมจิต ที่วัดสะแล่ง และ กราบท่านเจ้าอาวาสวัดนาแก จ.แพร่ ทานอาหารในตัวเมืองแพร่ บ่ายแวะพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง กลับเชียงใหม่>>กทม.


Create Date : 15 กรกฎาคม 2559
Last Update : 4 สิงหาคม 2559 0:37:11 น. 0 comments
Counter : 799 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สมาชิกหมายเลข 3271775
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Hi guys, I'm "Ploy" who always have full of bucket list. It is because the world is gigantic, so step out 'n explore its. I write, i-dive, i-trek, i-run, i-yoga, i-blog, and I love good food. Let's follow the dream. สวัสดีค่ะ ชื่อ"พลอย"ค่ะ เป็นพวกชีวิตมีแต่บวก ไม่มีลบ Bucket list เต็มตลอดเวย์ อะไรๆก็เป็นลิสต์ที่ต้องทำก่อนตายสำหรับยัยพลอยทั้งนั้น (ก็โลกนี้มันกว้างใหญ่จะตายไป!) ไหนๆก็ได้เกิดมาบนโลกสวยงามใบนี้แล้วหนิ คิดแล้วจะรออะไร...เก็บกระเป๋า ก้าวเท้าออกมา โลกรอเราอยู่ (หรือความอยากรอเราอยู่) พลอยชอบขีดๆเขียนๆ, วิ่ง, โยคะ, ดำน้ำ, เทรค, และทุกทริปจะขาดไม่ได้เลยคือ อาหารอร่อย. มาออกเดินทางตามความฝันกับ "พลอย เจอนี่ เจอนั่น" ด้วยกันนะคะ... : )
New Comments
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3271775's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.