พุทธวิธีในการสอน


  เนื้อหาทั้งหมด มาจากหนังสือ พุทธวิธีในการสอน โดยพระพรหมคุณาภรณ์

  ซึ่งบรรยายสรุป ณ วิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
  ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีวิสุทธิโมลี

  ท่านออกตัวไว้ว่า
  "...เขียนในเวลากระชั้นชิด
  การศึกษาความหมายและตีความหลักธรรมบางข้อ
  ต้องกระทำในเวลาเร่งรัดเกินไป จึงขอให้ถือเป็นเพียงขั้นริเริ่ม

  เผื่อถ้ามีโอกาสก็จะได้ทำให้ชัดเจนถ่องแท้ต่อไป
  หลักบางข้อยังหาตัวอย่างประกอบไว้น้อย
  และบางตัวอย่างเพียงอ้างไว้ ยังมิได้ค้นหลักฐานนำ มาแสดงให้เต็มที่..."


  หนังสือเล่มนี้ มี 5 บท
  1.ปรัชญาพื้นฐาน
  2.คุณสมบัติผู้สอน
  3.หลักทั่วไปในการสอน
  4.ลีลาการสอน
  5.วิธีสอนแบบต่างๆ
  6.กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
  7.ภาคผนวก
  -----------------------------

  กระทู้นี้ขอตัดมาเพียงบทที่3-4 นะครับ (บทที่ 4 มีหน้าเดียว)
  ผู้สนใจจะอ่านแบบเต็ม ดาวน์โหลดได้ที่

  www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddha_s_teaching_method.pdf


  จากคุณ :ปล่อย - [27 มิ.ย. 52 23:27:02]

  อารัมภบทก่อน  จากหน้า 1-3

  -------------
  พุทธวิธีในการสอน

  พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย
  และพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกเสมอ คือคำว่า
  พระบรมศาสดา หรือ พระบรมครู ซึ่งแปลว่า
  พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู


  ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติว่า
  สตฺถาเทวมนุสฺสานํ แปลว่า
  พระศาสดาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย

  และมีคำเสริมพระคุณว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
  แปลว่า เป็นสารถีฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่งกว่า

  พระนามเหล่านี้ แสดงความหมายอยู่ในตัวว่า

  ปราชญ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
  เคารพบูชาและยกย่องเทอดทูนพระองค์
  ในฐานะทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอน
  และได้ทรงประสบความสำเร็จในงานนี้เป็นอย่างดี


  ความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในด้าน
  การสอนนั้น
  ถ้าจะพูดให้เห็นด้วยอาศัยประจักษ์พยานภายนอก
  ก็เป็นเรื่องไม่ยาก
  เพราะเพียงพิจารณาเผินๆ จากเหตุผลง่ายๆ ต่อไปนี้

  ก็จะนึกได้ทันที คือ:-


  ๑. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในยุคที่ชมพูทวีปเป็นถิ่นนักปราชญ์
  เต็มไปด้วยศาสดาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆ เป็นอันมาก
  แต่ละท่านล้วนมีชื่อเสียงและมีความสามารถ

  ผู้ที่มาเผชิญพระองค์นั้น มีทั้งมาดีและมาร้าย
  มีทั้งที่แสวงหาความรู้ มาลองภูมิ และที่ต้องการมาข่มมาปราบ

  แต่พระองค์สามารถประสบชัยชนะในการสอน
  จนมีพระนามนำ เด่นมาถึงปัจจุบัน  ๒. คำสอนของพระองค์ขัดแย้งกับคำสอนในศาสนาเดิม
  และแย้งกับความเชื่อถือความประพฤติปฏิบัติที่แพร่
  หลายอยู่ในสังคมสมัยนั้น
  เช่น การทำลายความเชื่อถือเรื่องวรรณะ เป็นต้น
  ทรงจัดตั้งระบบคำสอนและความเชื่อถืออย่างใหม่ให้แก่สังคม

  การกระทำเช่นนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
  ย่อมเป็นงานยากอย่างยิ่ง


  ๓. ขอบเขตงานสอนของพระองค์กว้างขวางมาก
  ทั้งโดยเทศะและระดับชนในสังคม

  ต้องเสด็จไปสั่งสอนในหลายถิ่นแคว้น พบคนทุกชั้นในสังคม
  ซึ่งมีระดับความเป็นอยู่ ความเชื่อถือ การศึกษาอบรม
  นิสัยใจคอ และสติปัญญาแตกต่างกัน ทุกแบบทุกชนิด

  ทรงสามารถสอนคนเหล่านั้นให้เข้าใจได้
  และยอมเป็นศิษย์ของพระองค์
  นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาทีเดียว  ๔. พระพุทธศาสนาที่เจริญมาได้ตลอดเวลานับพันๆ ปี
  แพร่หลายเป็นที่นับถืออยู่ในประเทศต่างๆ

  และคณะสงฆ์ผู้สืบต่อพระศาสนา
  ซึ่งเป็นสถาบันใหญ่และสำคัญในสังคม
  ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
  เป็นผลงานยิ่งใหญ่ของพระองค์

  ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอย่างประจักษ์ชัดโดยไม่ต้องอธิบาย


  ในเมื่อประจักษ์พยานภายนอกแสดงให้เห็นแล้วเช่นนี้
  ย่อมชวนให้พิจารณาสืบค้นต่อไปถึงเนื้อธรรมคำสอน
  หลักการสอนและวิธีการสอนของพระองค์ว่าเป็นอย่างไร
  ยิ่งใหญ่และประเสริฐ สมจริงเพียงใด

  เนื้อพระธรรมคำสอน หลักการสอน
  และวิธีการสอนของพระพุทธองค์นั้น
  ปรากฏอยู่แล้วในพระไตรปิฎก
  และคัมภีร์อธิบายมีอรรถกถาเป็นต้นแล้ว

  แต่คัมภีร์เหล่านั้นมีเนื้อหามากมาย
  มีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะสำรวจเนื้อหา รวบรวมความ
  นำมาสรุปแสดงให้ครอบคลุมทั้งหมดในเวลาอันสั้น

  ในที่นี้จึงขอนำมาแสดงเพียงให้เห็นรูปลักษณะทั่วไปเท่านั้น.

  ข้ามไปหน้า 33 บทที่3


หมายเหตุ

ก้อปและตัดแต่ง มาจากกระทู้ พุทธวิธีในการสอน
Create Date : 01 พฤษภาคม 2555
Last Update : 1 พฤษภาคม 2555 10:39:36 น.
Counter : 1035 Pageviews.

0 comments

ปล่อย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Group Blog
พฤษภาคม 2555

 
 
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
All Blog