Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2550
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
22 มิถุนายน 2550
 
All Blogs
 
วินัยชาวพุทธ (มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ) - ในหนังสือ "ธรรมนูญชีวิต"

[หนังสือเล่มอื่น]เครื่องหมาย >> แปลว่า สามารถ click เข้าไปดูรายละเอียดได้วินัยชาวพุทธ

*

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล ชาวพุทธทั่วไปก็มีวินัยของคฤหัสถ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น


ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้

กฎ 1 เว้นชั่ว 14 ประการ >>
  ก. เว้นกรรมกิเลส 4
  ข. เว้นอคติ 4
  ค. เว้นอบายมุข 6

กฎ 2 เตรียมทุนชีวิต 2 ด้าน >>

กฎ 3 รักษาความสัมพันธ์ 6 ทิศ>>


หมวดสอง นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย


ก. จุดหมาย 3 ขั้น>>
  ขั้นที่ 1 จุดหมายขั้นตาเห็น
  ขั้นที่ 2 จุดหมายขั้นเลยตาเห็น
  ขั้นที่ 3 จุดหมายสูงสุด

ข. จุดหมาย 3 ด้าน >>
  ด้านที่ 1 จุดหมายเพื่อตน
  ด้านที่ 2 จุดหมายเพื่อผู้อื่น
  ด้านที่ 3 จุดหมายร่วมกัน


ชาวพุทธชั้นนำ >>
ว่ากันว่าหนังสือ "ธรรมนูญชีวิต" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นั้น น่าจะเป็นหนังสือธรรมะที่มีการจัดพิมพ์มากที่สุดเล่มหนึ่งเลยทีเดียว

และอาจจะมากกว่าหนังสือขายดีอีกหลายเล่มก็ได้

เดิมที หน้งสือธรรมนูญชีวิตเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า "คู่มือดำเนินชีวิต" เมื่อปี พ.ศ. 2519 ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นธรรมนูญชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้มีการติดต่อขอพิมพ์หนังสือธรรมนูญชีวิตซ้ำเรื่อย ๆ

ท่านได้เขียนบันทึกไว้ในส่วน "คำปรารภ" ของหนังสือ เมื่อ 25 ธันวาคม 2540 ว่า "ได้มีการพิมพ์ซ้ำเรื่อยมาจนในปี พ.ศ. 2533 นับได้เกินกว่า 100 ครั้ง แต่ต่อจากนั้นก็เลิกติดตามสถิติการพิมพ์ เพราะป็นการยากที่จะนับครั้งได้ครบถ้วน"

อย่างเช่นในบ้านข้าพเจ้าก็มีอย่างน้อย 2 เล่ม (เท่าที่เห็น) เล่มหนึ่งเป็นเล่มฉบับภาษาไทย บิดาข้าพเจ้าใช้แจกเป็นที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการ และอีกเล่มหนึ่งเป็นฉบับพิมพ์รวมสองพากย์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) เล่มหลังนี้ได้รับแจกมาจากงานพระราชทานเพลิงศพ

(สำหรับภาษาอังกฤษนั้น อาจารย์ Bruce Evans แห่งมูลนิธิพุทธธรรมได้แปลธรรมนูญชีวิตเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2538)

ก่อนปี พ.ศ. 2541 นั้น การจัดพิมพ์หนังสือธรรมนูญชีวิต จะไม่มี "ภาค 1 วินัยชาวพุทธ" อย่างที่เห็นทุกวันนี้ โดยได้มีการผนวกเข้าไว้ และ จัดพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันครั้งแรกเมื่อ มกราคม พ.ศ. 2541 โดยในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า "ภาค 1 มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ"

"ภาค 1 มาตรฐานชีวิตของชาวพุท่ธ" นั้น เดิมเป็นภาคผนวกของหนังสือชื่อมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ซึ่งจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2537

ข้าพเจ้าขอยกข้อความจากหนังสือในส่วน "คำปรารภ" โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ดังนี้

มาตรฐานชีวิตชาวพุทธนี้ เกิดจากความดำริที่จะย้ำเน้นถึงความสำคัญของการที่ชาวพุทธควรจะมีขือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง โดยรื้อฟื้นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.11/172-206) ขึ้นมาส่งเสริมให้เป็นเกณฑ์สำหรับชาวพุทธ ที่จะยึดถือปฏิบัติกันอย่างเป็นมาตรฐานทั่วไป ในการที่จะดำเนินชีวิตและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามมีความสุขความเจริญ อันจะเป็นการสอดคล้องกับมติดั้งเดิมที่อรรถกถากล่าวว่า สิงคาลกสูตรนั้นเป็น "คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือน (ที.อ 3/134, 151) คู่กันกับ "ภิกขุวินัย" คือ วินัยของพระภิกษุสงฆ์


สำหรับการจัดพิมพ์นั้น ท่านได้จัดให้ "มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" อยู่เป็นภาค 1 ในหนังสือธรรมนูญชีวิต คล้ายกับจะให้เป็นบทนำเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอันพิสดารของ "ธรรมนูญชีวิต"

ในเวลาต่อมา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2543 และเปลี่ยนชื่อเป็น "วินัยชาวพุทธ" ในที่สุด

วินัยชาวพุทธนี้ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์อย่างต่ำสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ มีความยาวในส่วนนี้เพียงประมาณ 10 หน้าเท่านั้น สามารถอ่านจบได้ในเวลาไม่นานหมายเหตุ เรียบเรียงจาก "คำปรารภ" ที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์เขียนไว้เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (สมณศักดิ์ในขณะนั้นคือ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก)


หนังสือธรรมนูญชีวิตนี้ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่เพื่อให้เนื้อหาสาระของหนังสือถูกต้อง แม่นยำ ท่านผู้ใดศรัทธาปรงสงค์จะพิมพ์เผยแพร่ ขอให้ติดต่อขอรับต้นแบบหนังสือ "ฟรี" จากวัดญาณเวศกวัน ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 แล้วนำไปดำเนินการจัดพิมพ์เองตามแต่เห็นสมควรเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ "ไม่มีลิขสิทธิ์" ข้าพเจ้าจึงขอพิมพ์เผยแพร่ (เฉพาะในส่วน 10 หน้าแรก) ไว้ ณ ที่นี้


[หนังสือเล่มอื่น]


Create Date : 22 มิถุนายน 2550
Last Update : 22 มิถุนายน 2550 19:57:27 น. 3 comments
Counter : 1313 Pageviews.

 
มีหนังสือเล่มนี้แต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลย


โดย: cottonbook วันที่: 22 มิถุนายน 2550 เวลา:22:38:19 น.  

 
เจ๊เคยบอกว่ามีหนังสือเล่มนี้ แต่หยิบมาดูอีกรอบ ปรากฏว่าเป็นคนละเล่ม


โดย: หน้าม้าแถวบ้าน วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:1:31:12 น.  

 
อ่าแล้วอยากอ่านอีกรอบ เพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกดี


โดย: ขุงคำ IP: 202.28.120.13 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:25:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Plin, :-p
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

Instagram


บันทึก ท่องเที่ยว เวียดนาม


e-mail : rethinker@hotmail.com


Friends' blogs
[Add Plin, :-p's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.