Group Blog
สิงหาคม 2555

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
กรณีศึกษาที่ 1 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชิงการได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทร่วมค้ารถยนต์แห่งหนึ่ง ในเมือง Statesboro รัฐGeorgia ซึ่งผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Chevrolet และ Toyotaเปิดดำเนินการด้านการขายและให้บริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้าทั้งรถใหม่และรถที่ใช้แล้ว (Used Cars) ตลอดจนให้บริการลูกค้าที่ประสงค์จะทำไฟแนนซ์รถยนต์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้ารถยนต์รายอื่น จึงจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอย่างมากเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ค้ารถยนต์รายอื่น

วีดีโอเท็กซ์ (Videotex) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินงานด้านการขายชิ้นส่วนรถยนต์รวมทั้งการให้บริการซ่อมรถยนต์ โดยใช้ในลักษณะของสื่อที่เป็นตัวแทนของ Catalog ของรายการชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (On-line) โดยมีการติดตั้ง Videotex ไว้ด้านบนของเคาน์เตอร์ให้บริการและมีจอหมุนรอบตัว เพื่อให้มองเห็นได้ทั้ง 2 ด้าน การค้นหาชิ้นส่วนจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าหรือช่างซ่อมรถยนต์ โดยระบุรุ่นของรถยนต์ปีที่ผลิต จะปรากฎภาพของรถยนต์บนจอภาพและสามารถขยายชิ้นส่วนของรถยนต์ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น จอภาพจะสามารถหมุนได้เพื่อช่วยในการค้นหาชิ้นส่วนที่ต้องการ เมื่อได้รับการยืนยันจากการเลือกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายชิ้นส่วนจะได้รับหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับแต่ละรายการที่ต้องการจากระบบวีดีโอเท็กซ์(Videotex) หลังจากนั้นระบบจะนำหมายเลขชิ้นส่วนมาทำการวินิจฉัยว่าชิ้นส่วนที่ต้องการมีอยู่ในสต็อกหรือไม่ หากไม่มีในสต็อกก็จะทำการสั่งซื้อจากผู้ขายด้วยระบบคำสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิคส์

นอกจากนี้ ระบบวิดีโอเท็กซ์ ยังช่วยในการค้นหาชิ้นส่วนรถยนต์จากคลังเก็บชิ้นส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ถ้าผู้ประกอบการรายอื่นไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องการก็จะป้อนคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Order Form) ให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพร้อมทั้งรับคำยืนยันจากผู้ขายชิ้นส่วนว่าจะจัดส่งชิ้นส่วนให้เมื่อใด นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานขายอีกหลายระบบ เช่น มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในงานด้านการออกแบบ งานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อที่มาเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปิดการขายของพนักงานขายแต่ละคน รวมทั้งการใช้ระบบงานที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการติดต่อสื่อสารผู้ประกอบการรายอื่นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อค้นหาแหล่งขายรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าต้องการ ถ้าค้นหาไม่พบ จึงจะดำเนินการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงด้วยระบบคำสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิกส์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทได้ริเริ่มการจัดห้องพิเศษเพื่อรองรับระบบการฝึกอบรม โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใหม่ ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท GeneralMotor ซึ่งเป็นการรวมเอา Videotex , Audiotex และส่วนของข้อมูลเข้าด้วยกันในหน่วยเดียว ซึ่งผู้ผลิตจะเปิดโอกาสให้ช่าง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายชิ้นส่วน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เข้ารับการอบรมในขั้นเริ่มต้นขั้นกลาง และ ขั้นสูง ได้

บริษัท คาดว่าการให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของตน จะมีความซับซ้อนและพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตคาดว่า ระบบข้อความในสำนักงานขายจะมีระบบกราฟิก ที่ทันสมัยกว่าเข้ามาใช้แทนทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นว่าสิ่งที่ตนสั่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ยังหวังอีกด้วยว่าแผนกบริการแต่ละแผนกจะมีคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal) ที่ทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert System) ซึ่งจะช่วยช่างซ่อมรถยนต์ในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาและบอกทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลมากที่สุดในการให้บริการ นอกจากนั้นยังคาดว่า จะมีการใช้ระบบประชุมทางไกล (Video-Conference)ซึ่งช่วยให้ช่างได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อที่จะนำตนเข้าสู่ระบบในการซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนต่อไป

ปัญหาและข้ออภิปราย

1.จงบรรยายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการค้ารถยนต์ใช้กันอยู่ว่าสามารถช่วยงานแต่ละฝ่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอย่างไร

ตอบ ระบบข้อความในสำนักงานขาย จะมีระบบกราฟิกที่ทันสมัยกว่าเข้ามาใช้แทนทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นว่าสิ่งที่ตนสั่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบริษัทฯ ยังหวังอีกด้วยว่า แผนกบริการแต่ละแผนกจะมีคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal)ที่ทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)ซึ่งจะช่วยช่างซ่อมรถยนต์ ในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาและบอกทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลมากที่สุดในการให้บริการ นอกจากนั้นยังคาดว่าจะมีการใช้ระบบประชุมทางไกล (Video-Conference) ซึ่งช่วยให้ช่างได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อที่จะนำตนเข้าสู่ระบบในการซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนต่อไป

2. ระบบการฝึกอบรมโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย(Multi-Media System) และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อื่นๆมีแนวโน้มว่าจะมีคุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้ารถยนต์ในระยะยาวได้อย่างไร

ตอบ สามารถใช้ในลักษณะของสื่อที่เป็นตัวแทนของCatalog ของรายการชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีการประมวลผลแบบเชื่อมตรง การค้นหาชิ้นส่วนจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้า หรือช่างซ่อมรถยนต์โดยระบุรุ่นของรถยนต์ ปีที่ผลิต จะปรากฎภาพของรถยนต์บนจอภาพ และสามารถขยายชิ้นส่วนของรถยนต์ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจอภาพจะสามารถหมุนได้ เพื่อช่วยในการค้นหาชิ้นส่วนที่ต้องการ มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในงาน ด้านการออกแบบงานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อที่มาเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปิดการขายของพนักงานขายแต่ละคนรวมทั้งการใช้ระบบงานที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการติดต่อสื่อสารผู้ประกอบการรายอื่นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อค้นหาแหล่งขายรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าต้องการ ถ้าค้นหาไม่พบจึงจะดำเนินการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง ด้วยระบบคำสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิกส์

Create Date : 29 สิงหาคม 2555
Last Update : 29 สิงหาคม 2555 13:29:39 น.
Counter : 1198 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

pla classic
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]