Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 
แรกเริ่ม.. give and take

สวัสดีค่ะ

พื้นที่บล๊อกนี้
สร้างเพื่อรวบรวมข้อมูล มูลนิธิ องค์กร หน่วยงานต่างๆ
ทั้งสำหรับผู้ให้ และขอรับความช่วยเหลือ
คลิก link ตามชนิด และชื่อมูลนิธิได้เลยนะคะ

แนะนำ ติชม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ใส่กล่อง comment ได้เลยค่ะ
Give

ประสงค์บริจาคของ เสื้อผ้า หนังสือ etc.
ประสงค์บริจาคสตางค์
ประสงค์เลี้ยงอาหาร
โครงการอาสาสมัคร อ่านหนังสือ สอนการบ้าน ฝึกอาชีพ
โครงการแม่อุปถัมถ์ ครอบครัวอุปการะ รับบุตรบุญธรรม
บริจาคโลหิต อวัยวะ แก้วตา อุทิศร่างเพื่อการศึกษา

Take

รวมหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์
พบเห็นเด็ก สตรีถูกทำร้ายetc.

กรณีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ปัญหาระบบการศึกษา ถูกกีดกัน เลือกปฎิบัติ ทุนยากจน
ปัญหาชีวิต อยากทำร้ายตัวเอง
บ้านสุดท้ายของคุณยาย
ต้องการอุปกรณ์เสริม ขาเทียม รถเข็นรวบรวมรายชื่อมูลนิธิ

คลิกที่ชื่อมูลนิธิเพื่อตามไปดูรายละเอียดได้ค่ะ
เด็ก


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิแรงใจให้สังคม
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
มูลนิธิดวงประทีป
สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็ก ดินแดง
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
บ้านทานตะวัน
โสสะมูลนิธิ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ (บ้านโฮมฮัก)
สหทัยมูลนิธิ
กลุ่มพันธกิจเพื่อสังคม
บ้านเกร็ดตระการ
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเด็กเจริญนคร
มูลนิธิเรือนร่มเย็น
มูลนิธิกองทุนไทย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา
มูลนิธิคุ้มครองเด็กลาดพร้าว
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิแสงเทียน
บ้านครูน้อย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กชส.)
มูลนิธิเด็กตัวเล็ก
มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน
บ้านเฟื่องฟ้า
บ้านเด็กหญิงสมุทรปราการ
บ้านเมอร์ซี่
บ้านคอมมูนิต้าอินโทร (ปทุมธานี)ต่างจังหวัด


บ้านเฮือนน้ำใจ (เชียงใหม่)
โครงการครูเท้าเปล่า (ขอนแก่น)
มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก ( ม.พ.ส. )(ร้อยเอ็ด)
บ้านแสงตะวัน (เชียงใหม่)
มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
(สุโขทัย)

บ้านอุ่นรัก (กาญจนบุรี)
บ้านเอลิซา(หนองบัวลำภู)
บ้านแสงตะวัน (เชียงใหม่)
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก(เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่ (ลำปาง)
มูลนิธิรักษ์อาข่า (เชียงราย)
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (ร้อยเอ็ด)
มูลนิธิรักษ์เด็ก (เชียงใหม่)
มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (เชียงใหม่)
บ้านพูนศรีอุปภัมภ์ (ชลบุรี)
บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ (เชียงใหม่)
บ้านสงเคราะห์เด็กสงขลา(สงขลา)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง(ขอนแก่น)


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
มูลนิธิสตรี


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (GAATW)
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
บ้านสายสัมพันธ์ เสถียรธรรมสถาน
บ้านพักเด็กและครอบครัว กทม.
บ้านพระคุณ
บ้านภสินีศรีชุมพบาล
มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (EMPOWER)
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
บ้านพักฉุกเฉินต่างจังหวัดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
คุณตาคุณยาย


กรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัด


สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(นครราชสีมา /เชียงใหม่)
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (เชียงใหม่)
สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์ในพระสังฆราชูปภัมภ์ (อยุธยา)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตึก (ชุมพร)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (นครสวรรค์)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ (ยะลา)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (เชียงใหม่)เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะคนพิการ


กรุงเทพและปริมณฑล


คอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนราชานุกูล
โรงเรียนศรีสังวาลย์
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ


สัตว์ & สิ่งแวดล้อม


กรุงเทพและปริมณฑล


กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
WWF ประเทศไทย
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเกร็ด
มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
มูลนิธิใบไม้เขียวต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ


มูลนิธิอื่นๆ


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิครูสร้างสรรค์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต
ร่วมกตัญญู(หงีเต็กตึ้ง)
มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์
มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม
พระโขนงกุศลสัมพันธ์
บรรเทาสาธารณภัยชาวสามย่าน
ปิเตอร์ดอนเดอร์ส
ประสพสุข
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางศาสนา
ปอเต๊กตึ๊ง (ศูนย์วิทยุกรุงเทพ)
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศิลปาชีพ (พระราชวังจิตรลดา)
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดิน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(ม.อ.ส.)
เดอะแฟมิลี่ ประเทศไทย
มูลนิธิพระดาบส
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิธรรมบันดาล
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
Create Date : 10 พฤษภาคม 2550
Last Update : 15 สิงหาคม 2552 8:03:26 น. 60 comments
Counter : 12005 Pageviews.

 
test นะจ๊ะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 12 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:17:13 น.  

 
บล๊อกน่ารักจัง

มีประโยชน์ด้วย ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์นะจ๊ะ


โดย: Tip (โลมาสีน้ำเงิน ) วันที่: 13 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:16:27 น.  

 
อนุโมทนาด้วยค่ะ


โดย: แพรว IP: 171.66.39.137 วันที่: 13 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:26:11 น.  

 
หวัดดี แวะมาเยี่ยมคะ แล้วจะช่วยทำลิงค์ไว้เน้อ


โดย: พี่เมี้ยว IP: 124.121.114.48 วันที่: 14 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:04:23 น.  

 
บ้านใหม่สีสรรเต็มไปด้วยกุศล อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ _/\\_


โดย: fOn IP: 202.91.19.192 วันที่: 16 พฤษภาคม 2550 เวลา:1:00:03 น.  

 

เข้าใจรวมดีครับ


โดย: เจี๋ย IP: 124.120.125.212 วันที่: 16 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:37:27 น.  

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Sexy & Romantic glitter graphics from Glittercool.blogspot

แวะมาทักทายค่ะ สบายดีนะค่ะขอเป็นเพื่อนบ้านสักคนค่ะ


โดย: Dflatt วันที่: 17 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:26:30 น.  

 
อนุโมทนากับเจ้าของ blog ด้วยค่ะ
ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการรวบรวมช่องทางเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มต่างๆด้วย

คงได้ใช้ประโยชน์กับ blog นี้มากมากเลยค่ะโดย: อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน วันที่: 26 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:52:45 น.  

 
เป็น blog ที่น่าสนใจมากเลยครับ
มีกิจกรรมดี ๆ เยอะเลยครับโดย: กลอง IP: 124.120.3.69 วันที่: 9 มิถุนายน 2550 เวลา:1:45:47 น.  

 
บล็อกสวยจังค่ะ เพลงก็เพราะ น่าสนใจมากเลยค่ะ มีอะไรดีๆให้เราอ่านมากมายขอบคุณนะค่ะ


โดย: อริช IP: 202.14.117.33 วันที่: 10 มิถุนายน 2550 เวลา:19:19:46 น.  

 
เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆ เลยครับ ขอเป็นอีก 1 กำลังใจเพื่อให้ร่วมกันทำความดีกันต่อไปนะครับผม


โดย: บลูยอชท์ วันที่: 15 มิถุนายน 2550 เวลา:16:14:52 น.  

 
Designed หวาน สวย น่ารัก มาก ๆ ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดข้างใน เพียงเห็นจาก concept การออกแบบ...ก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ คนทำงานเพื่อสังคม จะค่อนข้างกรำงานหนักไม่เป็นเวลาและเครียด...สีสัน...เสียงเพลง...และลูกเล่นเหล่านี้...healing & therapeutics อย่างยิ่ง...น่ารักเหลือเกิน


โดย: Kritsana IP: 203.113.106.252 วันที่: 10 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:55:55 น.  

 
ดีดีครับ


โดย: kangkop IP: 125.25.181.160 วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:57:25 น.  

 
search เข้ามาเจอ blog นี้ ดีใจจังค่ะ อยากให้ทุกคนในสังคมร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งดีๆๆให้แก่กันและกันเพื่อสังคมที่ดีของเรานะค่ะ ('';) ขอให้ทุกคนมีความสุขคะ


โดย: nartabose IP: 58.64.122.51 วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:0:04:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาเยี่ยมช้าไปหน่อย ยังงายก็มะสายไปนะค่ะ อิอ เป็นอีกคนนึงค่ะที่อยากทำงานเพื่อสังคม และเด็กๆ ขออนุญาติadd เลยนะค่ะ จาได้ติดตามข้อมูลค่ะ ฝันดีนะค่ะ


โดย: nadear_ku วันที่: 9 กันยายน 2550 เวลา:1:20:34 น.  

 
สองมือเราจะคอยประคองจากสิ่งที่ผิดพลาดให้มีแต่สิ่งที่ดีจากความร้ายกาดของพวกผู้ชาย สองมือเราจะคอยประคองจากสิ่งที่ผิดพลาดให้มีแต่สิ่งที่ดีจากความร้ายกาดของพวกผู้ชาย


โดย: ณัฐพล ทองวิเวก IP: 125.26.249.85 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:20:27:17 น.  

 
สองมือคอยโอบความสุขของทุกคนโดย: สุจิวรรณ นิลจินดา IP: 125.26.249.85 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:20:30:32 น.  

 
ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดขนาดนี้ เป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ


โดย: bay-sri IP: 125.24.8.30 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:21:02:35 น.  

 
บล็อกน่ารักจังค่ะ

ขอโค้ดกรอบ สีเขียว ด้านในเส้นประน้ำตาลหน่อยได้มั้ยคะ จะเอาไปเปลี่ยนสีใช้กะบล็อกตัวเองน่ะค่ะ


ขอบคุณค่ะ


โดย: marnchompoo วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:3:03:05 น.  

 
เข้ามาทีรัยสบายใจทุกครั้งเลย บล็อกอบอุ่นค่ะ


โดย: nadear_ku วันที่: 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:26:48 น.  

 
บลอคมีประโยชน์มากเลยค่ะ พอดีมีแผนว่าจะทำบุญแล้ว search มาเจอเข้า

เป็นกำลังใจให้นะคะ


โดย: Ameba IP: 124.121.136.174 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:21:33:18 น.  

 
glitter graphics

Merry Christmas & Happy New Yeay ค่ะ


โดย: nadear_ku วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:12:24:40 น.  

 
ดีจังขอให้เจริญๆ


โดย: weerawat IP: 125.27.218.218 วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:2:32:15 น.  

 
ในฐานะที่เราสองคนได้เป็นอาสาฯกู้ภัยเราจะขอตั้งมั่นความซื่อสัตย์มุ่งมั่นทำดีเพื่อสังคม ท่านผู้ใดที่มีจิตเมตราแก่เพื่อนมษุนย์ด้วยกันขอให้ท่านมีความสุขความความเจริญในทุกๆด้านนะครับ
4


โดย: ทศพล และ ทยิดา IP: 124.121.95.188 วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:20:23:53 น.  

 
น่ารักจัง ขอให้มีความสุขมากๆ น้า


โดย: itonic IP: 203.153.170.39 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:21:43:49 น.  

 
test ครับ


โดย: พรอำนวย1 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:23:13:45 น.  

 
พบบล็อกนี้ จาก google>fopdev ขอบคุณมากที่ลงข้อมูลเกี่ยวกับงานของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนที่ติดต่อทางอีเมล์ใหม่ดังนี้ URL: //www.fopdevthailand.org> กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ก็แวะเวียนไปหาข้อมูลจาก //www.idealist.org ได้ โดยพิมพ์คำว่า 'older persons' เพื่อค้นหาข้อมูลองค์กร 'google', 'fopdev' 'article' หรือลิงค์อื่นๆ ที่มี 'fopdev' - ขอบคุณอีกครั้ง


โดย: สว่าง แก้วกันทา IP: 125.25.223.91 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:21:57:29 น.  

 
เราท้องแบบไม่ได้ตั้งใจ เราตัดสินใจเก็บลูกไว้ ตอนนี้ก็ 8 เดือนจะเค้า 9 เดือนแล้ว เราโดนทิ้งให้อยู่คนเดียว กลัวมากเพราะใกล้คลอดทำอะไรไม่ถูกเลย ที่บ้านเค้าก็ไม่อยากให้กลับไปคลอด แฟนก็ทิ้งเพื่อนในกทม. ก็ไม่มี เงินทองก็ไม่ค่อยมี กลุ้มใจมากๆๆ วันก่อนดูรายการมูลนิธิเพื่อนหญิงก็เลยรู้จักเว็บไซต์นี้ค่ะ


โดย: ม่วยค่ะ IP: 58.10.155.178 วันที่: 17 เมษายน 2551 เวลา:15:45:14 น.  

 
จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ


โดย: พิมพ์ IP: 203.113.121.193 วันที่: 28 เมษายน 2551 เวลา:19:05:00 น.  

 
ขอแวะทักทาย จขบ.นิดนึงนะคะ อิอิ


โดย: porranat วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:22:22 น.  

 
หนูอายุแค16เองค่า ตอนนี้ตั้งครร 8 เดือนแต่ม่ายพร้อมที่จะเลี้ยงลูกอยากจะเอาลูกไปฝากไว้ที่นั้นจนหนูมีฐานะดีขึ้นแล้วจะรับลูกมาเลี้ยงเอง ต้องทำยังงั้ยบ้างค่ะ


โดย: แม่ที่ม่ายพร้อม IP: 61.7.175.160 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:55:21 น.  

 


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 11 พฤษภาคม 2551 เวลา:3:09:52 น.  

 
โอ.. ไม่ค่อยได้มาอัพเดท

ต้องขอโทษด้วยนะคะ


ท่านที่มีคำถามมาจะติดต่อหลังไมค์กลับไปค่ะ ขอส่งกำลังใจ ขอให้ใจเย็นๆ แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบนะคะ

สำหรับท่านที่ขอโค๊ทบล๊อก
เอ่อ.. หาไม่เจอค่ะ แบบว่า ทำนานมาแล้ว ไปค้นก็งงๆ ลืมหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร

เรื่องมูลนิธิ
เดี๋ยวจะอัพเดทข้อมูลให้ค่ะ
ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่ช่วยแจ้งข่าว แล้วว่างๆ แวะมาเล่าเรื่องราวที่ประสบมาบ้างสินะคะ


เพื่อนๆ สมาชิกที่แวะมาทักทาย
ขอบคุณนะคะ

คลิกกลับไปเยี่ยมแล้วล่ะ
แต่อาจไม่ได้เซ็นสมุดให้
ยังไงก็ตาม หวัดดีจ้า

มีอะไรแนะนำ ติชมได้เลยนะคะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:59:45 น.  

 
คุณน้องสาวความเห็นที่ 28 กับ 31

ขออีเมลหน่อยจ้ะ

ออนเอ็มก็ได้นะคะ แอดมาเลย
ใช้เมลแอดเดรสนี้ของพี่แหละค่ะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:12:10 น.  

 
มาหวัดดีพี่พิมค่ะ
เย้ๆ ๆ ดีใจจังที่พี่แวะไปเยือนบ้านน้องแล้ว
ถ้ามีโอกาสจะเอากลอนมาฝากนะคะ
ตอนนี้ขอไปซุ่มก่อนค่ะ อิอิ


โดย: porranat วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:30:02 น.  

 
กำลังหาข้อมูลเพื่อบริจาคสิ่งของอยู่คร๊า เลยมาเจอ บล๊อกนี้เข้า ขออนุญาติแอดเป็นเพื่อนนะค่ะ ข้อมูลดีมากๆ เลยคร๊า


โดย: Aiko (Yushi ) วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:23:04:05 น.  

 
ผมได้ทำงานทุกวันนี้ก็เพราะศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร ให้โอกาสผมครับ ขอบคุณพ่อ ดอนเปียริโน่ เจลมินี่มากครับตอนนี้ผมรับราชการครับ


โดย: ดำรงค์เดช IP: 203.149.33.6 วันที่: 28 มิถุนายน 2551 เวลา:3:26:51 น.  

 
น้องๆ วันนี้น่ารักมากเลย

โดย: เบนซ์ IP: 61.90.165.223 วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:06:35 น.  

 
UniCity ยูนิซิตี้


โดย: UniCity ยูนิซิตี้ (mlmboy ) วันที่: 6 ธันวาคม 2551 เวลา:2:52:58 น.  

 
Oriflame ออริเฟลม


โดย: Oriflame ออริเฟลม (mlmboy ) วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:7:00:56 น.  

 
hi prim
สุดยอดเลย มีประโยชน์มากกกกกกๆ


โดย: deardiary วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:10:44:03 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ


โดย: Aiko (Yushi ) วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:13:19:37 น.  

 


สวัสดีค่ะ เป็นบล็อกยอดเยี่ยมมาคะ
Give and Take

We make a living by what we get. We make a life by what we give.

- Winston Churchill

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมกันค่ะ สำหรับบีจีของตกแต่งบล็อก ตามสบายค่ะ ด้วยความยินดี


โดย: fleuri วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:2:12:42 น.  

 
แวะมาทักทายคุณหมอน้ำใจงาม เสียดายที่ยังไม่ได้พบเจอทักทายกัน แม้จะอยู่ในงานบุญด้วยกันแล้ว

ที่ผาซ่อนแก้ว ที่ได้ไปถวายพระไตรปิฏก ตอนนั้นผมก็ยุ่งอยู่กับการจัดการเรื่องถวายพระไตรปิฏกเลยไม่ได้ทักทายกันเลย ไว้มีโอกาสคงได้เจอกันนะครับ


โดย: Bluefriday วันที่: 7 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:03:43 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ ดีมากสำหรับคนพิการ


โดย: พรอำนวย1 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:12:12:24 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: Yushi วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:28:14 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:47:49 น.  

 
สวัสดีค่ะ คือมาสอบถาม เรื่องมูลนิธิต่าง ๆ ค่ะ
คือ พวกเราร่วมกลุ่มกันจะเสนอ โครงการ ของ สสส. แล้วอยากได้ รายชื่อ บ้านเด็กกำพร้า คนพิการ ประมานี้อ่ะค่ะ
อยู่ไม่ไกลจาก ชานเมือง(ฝั่งเขตบางแค บางบอน)


ไม่ทราบว่าจะแนะนำได้รึเปล่าคะ ??
อยากได้ประมาณที่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้บ้างน่ะคะ


ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ
เป็นคอมเม้นก็ได้ หรือส่งรายละเอียดมาที่เมล์
friendship_never_inlove@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

หวังว่าจะส่งมานะคะ
คือต้องการอย่างด่วนเพราะจะเสนอ โครงการแล้วอ่ะค่ะ


โดย: willsmilez IP: 58.9.82.194 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:00:56 น.  

 
อ๋อ คุณวิลล์สมิธคะ
เชิญก๊อบเพสส์จากหน้าเวบนี้ได้เลยค่ะ

แล้วรายชื่อแต่ละที่เป็นลิงค์

คือคลิกตามเข้าไปเป็นเวบเฉพาะของเขา รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อครบเลยค่ะ

ลิงค์ไหนบอด แจ้งได้เลยนะคะ จะได้แก้ไขให้

ขอบคุณนะคะ และอนุโมทนาด้วยค่ะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:41:21 น.  

 
หมอพริมคะ

พี่พยายามใช้พาสเวิร์ดแล้วไม่ได้ค่ะ

แต่ก็แอบเข้าไปอ่านธรรมะใกล้ตัวมาแล้วค่ะ ดีจัง ชอบ อ่านที่พระอาจารย์ปราโมทย์ตอบคำถามด้วย

อยากอ่านคอลัมน์ของหมอพริมบ้าง
เห็นแว่วมาว่า เขียนในกุลสตรีด้วยหรอ

เก่งไปหมดทุกอย่าง ใจบุญอีกตะหากโดย: พี่ออค่ะ IP: 124.122.48.170 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:31:44 น.  

 picture comment/graphic comment/graphic and picture cute comment
โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:08:25 น.  

 
อยากแนะนำ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยครับ มีเด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ นีโอลูกชายวัยสองเดือนของผมก็อยู่ที่นั่น ผมเลยไปที่นั่นอยู่บ่อยๆ เด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งในภาคอีสานจะถูกส่งมาที่นี่ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ เฉพาะเดือนนี้สถานสงเคราะห์รับเด็กมาแล้วอีกตั้ง 9 คน ผมเองไม่เคยไปสถานสงเคราะห์ที่อื่นเลยนอกจากที่นี่ แต่เท่านี้ที่ผมเห็น ก็แทบพูดไม่ออกแล้ว นี่เป็น blog ที่วิเศษมาก ยังไงฝาก "สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จ.ขอนแก่นไว้ด้วยนะครับ"


โดย: ฐากฤช IP: 110.49.63.218 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:1:43:45 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะคะ คุณฐากฤช

รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ ของศูนย์ด้วยได้ไหมคะ เพราะเผื่อมีใครต้องการให้ความช่วยเหลือหรือต้องการติดต่ออะไรจะได้สะดวกค่ะ

เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดแล้ว จะแยกทำหน้าบล๊อกที่ใส่รายละเอียด แล้วอัพขึ้นบล๊อกให้นะคะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:7:43:13 น.  

 
คุณฐากฤชคะ search รายละเอียดในกูเกิ้ลแล้วละค่ะ

โอ้โห เป็นบ้านเด็กที่มีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะ ดีทีเดียวเลยละค่ะ

แล้วจะมาอัพบล๊อกตัวเองอีกทีค่ะ

ขอบคุณมากๆ นะคะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:7:45:43 น.  

 
สวัสดีครับผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเลี้ยงเด็กว่าทำแบบไหนครับ


โดย: อนุสรณ์ สีแก้วดี IP: 115.67.96.243 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:20:49:03 น.  

 
สวัสดีคะ เจ้าของบล็อกน่ารักจัง สร้างบล็อกได้มีประโชยน์ต่อสังคมมากๆคะ ^^

มีข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อคนพิการ ให้แก้ไขหน่อยคะ
-มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ชื่อเว็บไซต์ไม่ถูกต้องคะ เลยนำชื่อที่ถูกมาฝากเจ้าของบล็อกที่น่ารักช่วยแก้ไขหน่อยคะ
คือ //www.tddf.or.th

ขอบคุณมากค้าาาโดย: อิ๋วคะ IP: 118.173.99.109 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:15:48:24 น.  

 


โดย: Yushi วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:17:13:46 น.  

 
แก้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณอิ๋ว ขอบคุณมากเลยนะคะ


โดย: พิมพการัง วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:15:20:17 น.  

 
สวัสดีครับ... ชื่อจริง...อารี อายุ 55

กำลังก่อตั้งมูลนิธิโฮปวิลเลจ ไว้เพื่อสร้างเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก อยู่แถวพระประแดง

เข้ามาขอความรู้ไว้ใช้ในงานมูลนิธิฯ ขอบคุณพิมพการัง ที่ได้สละเวลาสร้างสังคมแห่งนี้ไว้ เป็นประโยชน์อย่างมากครับ


โดย: ลุงโฮป IP: 58.9.97.110 วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:16:56:24 น.  

 
สมุทรสงครามมีไมค่ะ


โดย: รุ่งรัตน์ พ่วงเรือ IP: 49.230.233.146 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:04:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พิมพการัง
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
. .
Friends' blogs
[Add พิมพการัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.